วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคำศัพท์ 2,119 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย L จำนวน 53 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Laboratoryแลบอราทอรีแลบอราทอรี
Laboratory technicianไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักเทคนิคห้องปฏิบัติการ
LabVIEWไม่ระบุศัพท์บัญญัติแลบวิว
Lactic acid bacteriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบคทีเรียกรดแล็กติก
Lake conservationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอนุรักษ์ทะเลสาบ
Lake ecologyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเวศวิทยาทะเลสาบ
Landslideไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นดินถล่ม
Language processing technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาษา
Laplace transformationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแปลงลาปลาซ
Laptop computerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์
Laptospiraไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลปโตสไปรา
Laptospirosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลปโตสไปโรซิส
Large scale simulation researchไม่ระบุศัพท์บัญญัติLSRการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่
Laser surgeryไม่ระบุศัพท์บัญญัติศัลยกรรมด้วยแสงเลเซอร์
Laser weldingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเชื่อมเลเซอร์
LASIK (Eye surgery)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลสิก
Latent structure analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์กลุ่มแฝง
Latexไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาง
Latex, Synthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยางสังเคราะห์
Leachateไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำชะขยะ
Leachingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการละลาย
Leadไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารตะกั่ว
Leak detectorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจรอยรั่ว
Leptospirosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคฉี่หนู
Life on other planetsไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวิตบนโลกอื่น
Light meterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดแสง
Light sourceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแหล่งกำเนิดแสง
Lightingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการส่องสว่าง
Lightweight concreteไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนกรีตน้ำหนักเบา
Limeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปูนขาว
Liquefied petroleum gasไม่ระบุศัพท์บัญญัติก๊าซปิโตรเลียมอัดเหลว
Liquid crystalไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลึกเหลว
Liquid fuelไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อเพลิงเหลว
Lithium ion batteryไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน
Liverไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับ
Liver -- Cirrhosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับแข็ง
Livestockไม่ระบุศัพท์บัญญัติปศุสัตว์
Local Area Networkไม่ระบุศัพท์บัญญัติLANระบบเครือข่ายงานบริเวณเฉพาะที่
Loggingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำไม้
Logic designไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกแบบเชิงตรรกะ
Logistic regression analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
Lognormal distributionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแจกแจงลอกนอร์มอล
Longhorn (Computer operating system)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติลองฮอร์น (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
Low (Meteorology)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเปรสชัน
Lubricating oilไม่ระบุศัพท์บัญญัตินำ้มันหล่อลื่น
Lubricationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหล่อลื่น
Lubrication and lubricantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหล่อลื่นและตัวหล่อลื่น
Lumberingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแปรรูปไม้
Luminescenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปล่งแสง
Lunar eclipsesไม่ระบุศัพท์บัญญัติจันทรุปราคา
Luxไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักค์
Lymphไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเหลือง
Lymph nodeไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลือง