วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคำศัพท์ 2,119 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย J จำนวน 5 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Jackknife (Statistics)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติแจ็คไนฟ์ (สถิติ)
Jaundiceไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีซ่าน
JavaServer pagesไม่ระบุศัพท์บัญญัติจาวาเซิร์ฟเวอร์เพจเจส
Joints (Engineering)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อ (วิศวกรรมศาสตร์)
Junction Boxไม่ระบุศัพท์บัญญัติจังชั่นบ็อก