วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคำศัพท์ 2,119 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย C จำนวน 223 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
C# (Computer program language)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติซี# (ภาษาคอมพิวเตอร์)
Cable televisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติโทรทัศน์ตามสาย
Cable, submarineไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายเคเบิลใต้น้ำ
CAD/CAM systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิค
Cadmiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคดเมียม
Caffeineไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาเฟอีน
Calciumไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียม
Calcium carbideไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมคาร์ไบด์
Calcium carbonateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมคาร์บอเนต
Calcium chlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลเซียมคลอไรด์
Calculatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องคำนวณ
Calculiไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ่ว
Calculusไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลคูลัส
Calixarencesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ลิกซ์เอรีน
Callusไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลลัส
Cancer cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์มะเร็ง
Canine distemper virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวรัสไข้หัดสุนัข
Canned cornไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้าวโพดกระป๋อง
Canned vgetableไม่ระบุศัพท์บัญญัติผักกระป๋อง
Capacitorไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเก็บประจุไฟฟ้า
Capsaicinไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคปไซซิน
Carbideไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ไบด์
Carbohydrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์โบไฮเดรต
Carbonไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอน
Carbonไม่ระบุศัพท์บัญญัติถ่าน
Carbon dioxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอนไดออกไซด์
Carbon dioxide laserไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์
Carbon fiberไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอนไฟเบอร์
Carbon monoxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอนมอนอกไซด์
Carbon nanotubeไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อนาโนคาร์บอน
Carbon, Activatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอนกัมมันต์
Carbonateไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอนเนต
Carbonizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บอนไนเซชัน
Carburetorไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์บูเรเตอร์
Carnivorous plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชกินแมลง
Cartographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำแผนที่
Cassia siameaไม่ระบุศัพท์บัญญัติขี้เหล็ก (พืช)
Castor oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันละหุ่ง
Catalytic crackingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา
Cathode ray oscilloscopeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคโทดเรย์ออสซิลโลสโคป
Cationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคตไอออน
Cauliflowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติกะหล่ำดอก
Caustic sodaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโซดาไฟ
Celestial mechanicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลศาสตร์ท้องฟ้า
Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์
Cell cultureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพาะเลี้ยงเซลล์
Cell Cultureการเพาะเลี้ยงเซลล์ในห้องทดลองการเพาะเลี้ยงเซลล์ในห้องทดลอง
Cell transformationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกถ่ายเซลล์
Cellular immunityไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิคุ้มกันด้านเซลล์
Cellular radioไม่ระบุศัพท์บัญญัติโทรศัพท์เคลื่อนที่
Cellular telephoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติโทรศัพท์เคลื่อนที่
Cellular telephone systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
Cellular theraphyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยเซลล์
Celluliteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลลูไลท์
Celluloidไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลลูเลส ู
Celluloseเซลลูโลสเซลลูโลส
Cellulose fiberไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยเซลลูโลส
Cementไม่ระบุศัพท์บัญญัติปูนซีเมนต์
Centrifugal pumpไม่ระบุศัพท์บัญญัติปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
Ceramic in medicineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซรามิกในการแพทย์
Ceramic Porcelainไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องเคลือบดินเผา
Ceriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีเีรียม
Cerium oxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซอเรียมออกไซด์
Cesarean sectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าท้องทำคลอด
Charcoalไม่ระบุศัพท์บัญญัติถ่านไม้
Charge-coupled deviceไม่ระบุศัพท์บัญญัติCCDอุปกรณ์ถ่ายเทประจุ
Chelation theraphyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการักษาด้วยคีเลชัน
Chemical bondsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธะเคมี
Chemical elementไม่ระบุศัพท์บัญญัติธาตุ
Chemical inhibitorไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารยับยั้งเอนไซม์
Chemical kineticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจลนพลศาสตร์เคมี
Chemical process controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมกระบวนการทางเคมี
Chemical synthesis in solutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติCSSการสังเคราะห์ทางเคมีในสารละลาย
Chemical weaponsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาวุธเคมี
Chemistไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักเคมี
Chemistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคมี
Chemistry, Analyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคมีวิเคราะห์
Chemistry, Physical and theoreticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคมีฟิสิคัล
Chemistry, Technicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีเคมี
Chemotheraphyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคมีบำบัด
Chemotherapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยยา
Chestไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรวงอก
Chi-square testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบไคสแควร์
Chickenpoxไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคอีสุกอีใส
Chitinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไคติน
Chitinaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติไคติเนส
Chitosanไม่ระบุศัพท์บัญญัติไคโตซาน
Chlamydia infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อคลาไมเดีย
Chlorellaไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอเรลลา
Chlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอไรด์
Chlorineไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอรีน
Chlorofluorocarbonไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอโรฟลูออโรคาร์บอน
Chloroformไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอโรฟอร์ม
Chlorophyllไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอโรฟิลล์
Cholesterolไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคเลสเตอรอล
Chromatinไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครมาติน
Chromatogramไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครมาโตแกรม
Chromatographic analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครมาโตกราฟี
Chromiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครเมียม
Chromosomeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครโมโซม
Chronic renal failureไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตวายเรื้อรัง
Ciprofloxacinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซโปรฟลอกซาซิน
Citrusไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชตระกูลส้ม
Civil engineerไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิศวกรคอมพิวเตอร์
Clean technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีสะอาด
Clean technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีสะอาด
Cleaner productionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผลิตที่สะอาด
Climate exchangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
Climatic changesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
Clinical biochemistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติชีวเคมีคลินิก
Clinical chemistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคมีคลินิก
clinical professorศาสตราจารย์คลินิกตำแหน่งทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคลากรฝ่ายเวชกรรมที่มีความรู้ ความชำนาญในด้านการสอน การวิจัย การค้นคว้าทดลอง และวิธีบำบัดรักษาในภาคเวชปฏิบัติ ซึ่งมีคุณค่าทางวิชาการ
Clone (โคลน) การสร้างสำเนาที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการของโมเลกุล เซลล์ หรือสิ่งมีชีวิตการสร้างสำเนาที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการของโมเลกุล เซลล์ หรือสิ่งมีชีวิต
Clones (Algebra)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคลนส์ (พีชคณิต)
Cloningไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคลนิง
Closed-circuit televisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติโทรทัศน์วงจรปิด
Cluster analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์จัดกลุ่ม
Coagulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวมตะกอน
Coal gasificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผลิตก๊าซจากถ่านหิน
Coastal ecologyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเวศวิทยาชายฝั่ง
Coastal engineeringไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิศวกรรมชายฝั่ง
Coastal geomorphologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติธรณีสัณฐานวิทยาชายฝั่ง
Coatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเคลือบ
Cobaltไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคบอลต์
Cobalt alloysไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะผสมโคบอลต์
Cobalt catalystไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์
Code division multiple accessไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าถึงแบบหลายทางด้วยการแบ่งรหัส
Cold (Disease)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้หวัด
Collagenไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอลลาเจน
Collagenไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอลลาเจน
Collardไม่ระบุศัพท์บัญญัติกะหล่ำต้น
Colloidไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอลลอยด์
Color printingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพิมพ์สี
Colorimetric analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์โดยการวัดสี
COM (Computer architecture)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอม (สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์)
Combusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเผาไหม้
Combusion, Theory ไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีการเผาไหม้
Combustionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเผาไหม้
Communicable diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคติดเชื้อ
Communicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสื่อสาร
Community dental serviceไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตกรรมชุมชน
Competent cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่พร้อมรับดีเอ็นเอจากภายนอกเข้าไปในเซลล์
Complex analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์เชิงซ้อน
Component softwareไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนประกอบซอฟต์แวร์
Composite materialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุเชิงประกอบ
Compressorไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมเพรสเซอร์
Computational fluid dynamicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติCFDกลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
Computational grids (Computer systems)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติกริด (ระบบคอมพิวเตอร์)
Computational linguisticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
Computational lingusiticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
Computerไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์
Computerไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์
Computer adaptive testingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
Computer engineerไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิศวกรคอมพิวเตอร์
Computer hardwareไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Computer hardware description languagesไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษาบรรยายคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
Computer network protocolsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer networksไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer programmingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
Computer softwareไม่ระบุศัพท์บัญญัติซอฟต์แวร์
Computer sound processingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลผลเสียงด้วยคอมพิวเตอร์
Computer storage devicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปกรณ์หน่วยเก็บ
Computer systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบคอมพิวเตอร์
Computers and people with disabilitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์กับคนพิการ
Concreteไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนกรีต
Concrete beamไม่ระบุศัพท์บัญญัติคานคอนกรีต
Concrete blocksไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนกรีตบล็อก
Concurrent engineeringไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิศวกรรมคอนเคอร์เร็นท์
Conjoint analysis (Marketing)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์คอนจอยท์
Connective tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
Conservation of natural resourcesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
Constipationไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องผูก
Continental driftไม่ระบุศัพท์บัญญัติทวีปเลื่อน
Continued fractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเศษส่วนต่อเนื่อง
Contraceptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุมกำเนิด
Control theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีการควบคุม
Convulsionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชัก
Cookies (Computer science)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุกกี้ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Cool down Chamber Machineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องคูลดาวน์
Coolingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแช่เย็น
Coordinate measuring machineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดพิกัด 3 มิติ
Copper catalystไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดง
Coralไม่ระบุศัพท์บัญญัติปะการัง
Coral reef conservationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอนุรักษ์แนวปะการัง
Coral reef ecologyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเวศวิทยาแนวปะการัง
Coral reefs and islandไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวปะการัง
Cornไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้าวโพด
Corn oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันข้าวโพด
Corneaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจกตา
Coronary artery bypassไม่ระบุศัพท์บัญญัติศัลยกรรมทางเบี่ยงหลอดเลือดโคโรนารีย์
Corrosionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกัดกร่อน
Corrosion and anti-corrosivesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน
Cortisoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอร์ติโซน
Cosmoไม่ระบุศัพท์บัญญัติจักรวาล
Cosmologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจักรวาลวิทยา
Cowpeaไม่ระบุศัพท์บัญญัติถั่วฝักยาว
Craniometryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดกระโหลกศีรษะ
Creative ability in technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี
Creep testing machineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องทดสอบการคืบ
Criticality (Nuclear engineering)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าวิกฤต (วิศวกรรมนิวเคลียร์)
Crop insuranceไม่ระบุศัพท์บัญญัติประกันพืชผล
Crop rotationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกพืชหมุนเวียน
Cross-language information retrievalการค้นข้อสนเทศข้ามภาษาการค้นข้อสนเทศข้ามภาษา
Cryosurgeryไม่ระบุศัพท์บัญญัติศัลยกรรมใช้ความเย็น
Cryotheraphyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยความเย็น
Crystalline polymersไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลึกโพลิเมอร์
Crystallizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตกผลึก
Crystallogyไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลึกศาสตร์
Cultivatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องพรวนดิน
Culture Mediumอาหารเลี้ยงเซลล์อาหารเลี้ยงเซลล์
Cultures (Biology))ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพาะเลี้ยง (ชีววิทยา)
Curve fittingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับเส้นโค้ง
Cuttingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดวัสดุ
Cutting machineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตัด
Cyanideไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซยาไนด์
Cyanobacteriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซยาโนแบคทีเรีย
Cyberspaceไซเบอร์สเปซไซเบอร์สเปซ
Cyclodextrinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซโคลเดกซตริน
Cycloneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซโคลน
Cytochrome P-450ไม่ระบุศัพท์บัญญัติไซโตโครมพี-450
Cytodiagnosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยจากเซลล์
Cytogeneticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์พันธุศาสตร์
Cytologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์วิทยา