วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคำศัพท์ 2,119 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A จำนวน 123 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Abdominal painท้องบาดเจ็บท้องบาดเจ็บ
Abscisic acidกรดแอบไซซิกกรดแอบไซซิก
Access controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมการเข้าถึง
Acetobacterไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบคทีเรียกรดอะซิคิก
Acetonitrileไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะซิโตไนไทรล์
Acid rainไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝนกรด
Acid soilไม่ระบุศัพท์บัญญัติดินเปรี้ยว
Acid-base equilibriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติดุลกรด-ด่าง
Acidificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำให้เป็นกรด
Acquired immunodeficiency syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติAIDSโรคเอดส์หรือกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม
Acupunctureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝังเข็ม
Acute renal failureไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตวายเฉียบพลัน
Adaptive filterไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรกรองแบบปรับตัว
Adhesiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารยึดติด
Adobe After Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติอโดบีอาฟเตอร์เอฟเฟ็กต์
Adrenal glandไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมหมวกไต
Adult Stem Cellsเซลล์ต้นตอจากเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้วเซลล์ต้นตอจากเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว
Aerial photographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายภาพทางอากาศ
Aerosol theraphyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยละอองลอย
Afforestationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกสวนพืชป่า
Aflatoxinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะฟลาทอกซิน เป็นสารพิษชนิดหนึ่งที่ผลิตโดยเชื้อราแอสเปอร์จิลลัสฟลาวัส และแอสเปอร์จิลลัส พาราวิติกัส
Age determination by skeletonไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำหนดอายุจากโครงร่าง
Age determination by teethไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำหนดอายุจากฟัน
Agricultural biotechnologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
Agricultural chemistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกษตรกรรมเคมี
Agricultural conservationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอนุรักษ์เกษตรกรรม
Agricultural ecologyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเวศวิทยาเกษตร
Agricultural industriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุตสาหกรรมการเกษตร
Agricultural innovationไม่ระบุศัพท์บัญญัตินวัตกรรมทางการเกษตร
Agricultural machineryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องจักรกลการเกษตร
Agricultural mathematicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคณิตศาสตร์การเกษตร
Agricultural microbiologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลชีววิทยาทางการเกษตร
Agricultural virologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวรัสวิทยาทางการเกษตร
Agricultural wastesไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเสียทางการเกษตร
Agricultureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกษตรศาสตร์
Agriculturisไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักวิชาการเกษตร
AIDS vaccineไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัคซีนโรคเอดส์
Air condition Equipment and supplieไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องปรับอากาศ
Air pilotไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักบิน
Air qualityไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณภาพอากาศ
Air traffic controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมจราจรทางอากาศ
Airplaneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องบิน
Alcohol as fuelไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์
Alcoholometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
Algebraไม่ระบุศัพท์บัญญัติพีชคณิต
Algebra, Abstractไม่ระบุศัพท์บัญญัติพีชคณิตนามธรรม
Algebra, Linearไม่ระบุศัพท์บัญญัติพีชคณิตเชิงเส้น
Algologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยาสาหร่าย
Alien plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชต่างถิ่น
Allergyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคภูมิแพ้
Alluviumไม่ระบุศัพท์บัญญัติตะกอนลำน้ำ
Alternating currentไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟฟ้ากระแสสลับ
Alternative medicineไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพทย์ทางเลือก
Aluminum hydroxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะลูมินัมไฮดรอกไซด์
amino acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโน
Amino acid sequenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำดับกรดอะมิโน
Amorphousไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมอร์ฟัส
Amplifier (Electronic)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องขยายเสียง
Analysis of covarianceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
Analysis of varianceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
Analytical geochemistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติธรณีเคมีวิเคราะัห์
Animal anesthesiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวางยาสลบสัตว์
Animal biotechnologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
Animal breedไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุ์สัตว์
Animal ecologyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเวศวิทยาสัตว์
Animal experimentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดลองในสัตว์
Animal genetic engineeringไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุวิศวกรรมสัตว์
Animal wasteไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเสียจากสัตว์
Aninal geneticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุศาสตร์สัตว์
Annuals (Plants)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชล้มลุก
Anti-inflammatory agentไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารต้านการอักเสบ
Antibioticไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิชีวนะ
antibodyสารภูมิต้านทานสารภูมิต้านทาน
Antifreeze proteinไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรตีนต้านการเยือกแข็ง
Antigentไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนติเจน
Antioncogeneไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนต้านมะเร็ง
Antiviral agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารต้านไวรัส
Anusไม่ระบุศัพท์บัญญัติทวารหนัก
Apollo Lunar Surface Experiment Packageไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงการอพอลโล
Appropriate technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีที่เหมาะสม
Aquacultureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพาะเลี้ยงในน้ำ
Aquatic ecologyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิเวศวิทยาน้ำ
Aquatic plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชน้ำ
Aquatic resources conservationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ
Aromatic compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบอะโรมาติก
Aromatic plantไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชให้กลิ่นหอม
Artificial armsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแขนเทียม
Artificial inseminationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผสมเทียม
Artificial insemination, Humanไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผสมเทียมมนุษย์
Artificial intelligence ไม่ระบุศัพท์บัญญัติAIปัญญาประดิษฐ์
Artificial jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อเทียม
Artificial kidneyไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตเทียม
Artificial liverไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับเทียม
Artificial respirationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผายปอด
Ascariasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิไส้เดือน
Assistive technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
Assistive technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
Asteroidไม่ระบุศัพท์บัญญัติดาวเคราะห์น้อย
Astronautไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักบินอวกาศ
Astronomerไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักดาราศาสตร์
Astronomical photometryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดแสงทางดาราศาสตร์
Astronomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติดาราศาสตร์
Astrophysicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติดาราฟิสิกส์
Asynchronous circuitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรอะซิงโครนัส
Atmosphereไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรยากาศ
Atmospheric pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความกดอากาศ
Atomic nucleuไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิวเคลียสอะตอม
Atomic structureไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้างอะตอม
Atomic theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีอะตอม
Atomic volumeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาตรอะตอม
Atomic weightไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำหนักอะตอม
Attention-deficit-disordered childrenไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กสมาธิสั้น
Automatic blood cell analyzerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวิเคราะหฺ์เม็ดเลือดอัตโนมัติ
Automatic controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมอัตโนมัติ
Automatic speech recognitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ
Automatic timerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องบอกเวลาอัตโนมัติ
Automobile supplies industryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์
Automobilesไม่ระบุศัพท์บัญญัติรถยนต์
Autonomic nervous systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประสาทออโตโนมิก
Autopsyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจศพ
Autoregression (Statistics)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตถดถอย (สถิติ)
Avian Influenzaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้หวัดนก
Avian influenzaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้หวัดนก