ปิโตรเลี่ยม

หมวด ปิโตรเลี่ยม
มีคำศัพท์ 308 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A จำนวน 14 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Abandoned Wellการสละทิ้งหลุมเจาะการสละทิ้งหลุมเจาะ
Acidizingวิธีการกระตุ้นการผลิตด้วยกรด วิธีการกระตุ้นการผลิตด้วยกรด
Air Drillingการเจาะแบบหมุน (Rotary drill) ที่อัดอากาศเข้าไปการเจาะแบบหมุน (Rotary drill) ที่อัดอากาศเข้าไป
Alternative Energyพลังงานทดแทน พลังงานทดแทน
alternative energyพลังงานทดแทนพลังงานทดแทน พลังงานที่สามารถทดแทนแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล เอทานอล ไบโอดีเซล น้ำ แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ลมและคลื่น
American Society for Testing and Materials สมาคมแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งทำการกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคในการทดสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในธุรกิจน้ำมันASTMสมาคมแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งทำการกำหนดมาตรฐานทางเทคนิคในการทดสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในธุรกิจน้ำมัน
An Abandoned Oil or Gas Wellการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ
Annual Contract Quantityปริมาณก๊าซรวมที่ส่งและรับมอบในหนึ่งปีACQปริมาณก๊าซรวมที่ส่งและรับมอบในหนึ่งปี
Annulusช่องว่างระหว่างก้านเจาะและผนังหลุมเจาะช่องว่างระหว่างก้านเจาะและผนังหลุมเจาะ
Appraisal Wellหลุมประเมินผลหลุมประเมินผล
Aquiferชั้นหินใต้ผิวดินที่มีคุณสมบัติยอมให้น้ำซึมเข้าได้โดยง่าย ชั้นหินใต้ผิวดินที่มีคุณสมบัติยอมให้น้ำซึมเข้าได้โดยง่าย
Artificial Liftการช่วยการผลิตจากหลุมการช่วยการผลิตจากหลุม
Asphaltยางมะตอยยางมะตอย
Associated Gasก๊าซธรรมชาติที่พบร่วมกับน้ำมันในแหล่งก๊าซธรรมชาติที่พบร่วมกับน้ำมันในแหล่ง