สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Y จำนวน 4 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Yard Trimming ขยะสวน ขยะสวน
Yard Waste ของเสียสวน ของเสียสวน
Yield Strength กำลังคราก กำลังคราก
Yttrotantalite อิตโทรแทนทาไลต์ อิตโทรแทนทาไลต์