สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Q จำนวน 5 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Quality คุณภาพ คุณภาพ
Quality Assurance การประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพ
Quality Control การควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ
Quarry Mine and Contour Mine การทำเหมืองหินและการทำเหมืองตามไหล่เขา การทำเหมืองหินและการทำเหมืองตามไหล่เขา
Quartz ควอร์ตซ์ ควอร์ตซ์