สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย จำนวน 5 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
สวนป่า สวนป่า สวนป่า
สัญญาจัดให้มีค่าชดเชย สัญญาจัดให้มีค่าชดเชย สัญญาจัดให้มีค่าชดเชย
สิ่งปฏิกูล สิ่งปฏิกูล สิ่งปฏิกูล
ส่วนต่างๆ ของอาคาร ส่วนต่างๆ ของอาคาร ส่วนต่างๆ ของอาคาร
ส่วนปลอดภัย ส่วนปลอดภัย ตัวเลขที่ใช้หารหน่วยแรงประลัยลงให้ถึงขนาดที่ จะใช้ได้ปลอดภัย สำหรับวัสดุที่มีกำลังครากหรือหน่วยแรงพิสูจน์ให้ใช้ค่ากำลังครากหรือหน่วย แรงพิสูจน์นั้นแทนหน่วยแรงประลัย