สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย จำนวน 4 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
พลังงานควบคุม พลังงานควบคุม พลังงานควบคุม
พันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชรับรอง
พืชพันธุ์ พืชพันธุ์ พืชพันธุ์
พื้นผิวประสิทธิผลของเสาเข็ม พื้นผิวประสิทธิผลของเสาเข็ม พื้นผิวประสิทธิผลของเสาเข็ม