สิ่งแวดล้อม

หมวด สิ่งแวดล้อม
มีคำศัพท์ 2,703 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย จำนวน 4 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
ที่ดินของรัฐ ที่ดินของรัฐ ที่ดินของรัฐ
ที่พักมูลฝอย ที่พักมูลฝอย ที่พักมูลฝอย
ที่พักรวมมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย
ที่หรือทางสาธารณะ ที่หรือทางสาธารณะ ที่หรือทางสาธารณะ