อุตุนิยมวิทยา

หมวด อุตุนิยมวิทยา
มีคำศัพท์ 831 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย W จำนวน 39 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Water - spoutไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเปาท์น้ำ พวยน้ำ นาคเล่นน้ำ
Water - vapour spectroscopeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเปคโตรสโคปละอองไอ น้ำ
Water balanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสมดุลย์ของน้ำ
Water cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆน้ำ
Water content of cloudsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจุน้ำในเมฆ
Water stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับน้ำ
Water tableไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับน้ำใต้ดิน
Wave ageไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายุคลื่น
Wave cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆในคลื่นภูเขา
Wave heightไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสูงของคลื่น
Wave periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาบเวลาของคลื่น
Weight barometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบารอมิเตอร์แบบชั่ง น้ำหนัก
Westerly troughไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่องความกดอากาศต่ำ ในกระแสลมตะวันตก
Westerly windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมฝ่ายตะวันตก
Wet - bulb thermometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์มอมิเตอร์ตุ้ม เปียก
Wet fogไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอกชุ่ม
Wet-bulb temperatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิตุ้มเปียก
Whirlwindไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมบ้าหมู ลมหมุน
White dewไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำค้างขาว
White squallไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมสควอลล์ฟ้ากระจ่าง
Widely scattered rain or showersไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝนเป็นแห่ง ๆ
Widespread rainไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝนเป็นบริเวณกว้าง หรือฝนทั่วไป
Wilting pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดเหี่ยว
Windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลม
Wind directionไม่ระบุศัพท์บัญญัติทิศทางลม
Wind forceไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำลังลม หรือ แรงลม
wind generatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องยนต์ซึ่งทำ งานด้วยแรงลม
Wind lullไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมลดความเร็ว หรือลมตก
Wind pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันของแรงลม
Wind profileไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปแบบของลมในแนวยืน
Wind roseไม่ระบุศัพท์บัญญัติวินด์โรส หรือผังลม
Wind shear - shear vectorไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมเชียร์ วินด์เชียร์ หรือเวคเตอร์เชียร์
Wind shear - shear vectorไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมเฉือน
Wind shiftไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมเปลี่ยนทิศ
Wind sleeve - Wind sockไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงวัดลม
Wind speedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเร็วลม
Wind vector - wind velocityไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวลเตอร์ลม หรือ อัตราความเร็วลม
Winter monsoonไม่ระบุศัพท์บัญญัติมรสุมฤดูหนาว
Wiresondeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวร์ซอนด์