อุตุนิยมวิทยา

หมวด อุตุนิยมวิทยา
มีคำศัพท์ 831 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Q จำนวน 3 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Quantity of illuminationไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณของการส่อง สว่าง
Quantity of radiant energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณพลังงานการแผ่ รังสี
Quantity of radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมารของการแผ่ รังสี