อุตุนิยมวิทยา

หมวด อุตุนิยมวิทยา
มีคำศัพท์ 831 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย O จำนวน 11 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Obique visibility - Slant visibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติทัศนวิสัยในแนวเฉียง
Occluded depressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเปรสชันปิด
Opacusไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอเพคัส (op)
Open scale barographไม่ระบุศัพท์บัญญัติบาโรกราฟแบบเสกลขยาย
Orographic Clouds)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆตามเทือกเขา หรือเมฆภูเขา
Osmometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติออสมอมิเตอร์
Overbank Flowไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำล้นตลิ่ง
Overcast skyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆเต็มท้องฟ้า
ozone holeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูรั่วโอโซน
Ozone sondeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอโซนซอนด์ หรือเครื่องวัดโอโซน
Ozone spectrophotometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอโซนสเปคโทรโฟทอ มิเตอร์