อุตุนิยมวิทยา

หมวด อุตุนิยมวิทยา
มีคำศัพท์ 831 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย K จำนวน 5 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Karman's constantไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าคงที่ของคาแมน
Katabatic wind - Gravity windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมพัดลงลาดเขา หรือลมกราวิทัต
Katathermometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาตาเทอร์มอมิเตอร์
Kew pattern barometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบารอมิเตอร์แบบคิว
Konimeterไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคนิมิเตอร์