อุตุนิยมวิทยา

หมวด อุตุนิยมวิทยา
มีคำศัพท์ 831 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย H จำนวน 35 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Hailไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกเห็บ
Hailstoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนลูกเห็บ
Hair hygrometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮกรอมิเตอร์แบบเส้น ผม
Hand anemometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบใช้มือถือ
Head windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมหัว หรือ ลมต้าน
Heat waveไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นอากาศร้อน
Heavy rainไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝนหนัก
Height of cloud base - Ceiling (US)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสูงของฐานเมฆ หรือ ซีลลิง
Heliographไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮีลิโอกราฟ
Heversa of monsoonไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนมรสุม
High - level cloud - High cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆชั้นสูง
High inversion fogไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอกอินเวอร์ชั่นใน ระดับสูง หรือหมอกผกผันตามสูงในระดับสูง
Hoar frostไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์ฟรอสต์
Horizontal visibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติทัศนวิสัยตามแนวนอน
Horizontal wind shearไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมเชียร์ หรือวินด์เชียร์ในแนวนอน
Hotไม่ระบุศัพท์บัญญัติอากาศร้อน
Hot wire anemometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบใช้ความร้อนของลวด
Humilisไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮิวมิลิส (hum)
Hurricaneไม่ระบุศัพท์บัญญัติพายุเฮอร์ริเคน
Hurricane cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมฆพายุเฮอร์ริเคน หรือใต้ฝุ่น
Hurricane microseismsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฮอร์ริเคนไมโคร ไซสม์
hurricane trackingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจจับทางเดิน ของพายุเฮอร์ริเคน
Hydrographไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮโดรกราฟ หรือกราฟน้ำท่า
Hydrological cycle ,Water Cycleไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัฏจักรทางอุทกวิทยา
Hydrologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุทกวิทยา
Hydrometeorologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุทกอุตุนิยมวิทยา
Hygrogramไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮโกรแกรม หรือกราฟวัดความชื้น
Hygrographไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮโกรกราฟ หรือไฮกรอมิเตอร์แบบกราฟ
Hygroscopic waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำในดิน หรือน้ำถูกดูดซึม
Hygroscopicityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดความชื้น
Hygrothermogramไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮโกรเทอร์โมแกรม
Hygrothermographไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮโกรเทอร์โมกราฟ
Hygrothermoscopeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮโกรเทอร์โมสโคป
Hypsometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮิพซอมิเตอร์
Hysteresisไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮิสเตอริซิส