อุตุนิยมวิทยา

หมวด อุตุนิยมวิทยา
มีคำศัพท์ 831 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย G จำนวน 24 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Gas thermometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์มอมิเตอร์แบบ ใช้ก๊าซ
Geostrophic windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมยีโอสโทรฟิค
Glacier breezeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมธารน้ำแข็ง หรือลมเฉลี่ยธารน้ำแข็ง
Glacier windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมธารน้ำเข็ง
Glaze - Clear ice - Glazed frostไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลซ - น้ำแข็งใสเป็นเงา - น้ำแข็งเคลือบ
Global radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่รังสีของโลก
global radiation, total solar radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังสีรวมจากดวง อาทิตย์
Gradient windไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมเกรเดียนท์
Grass minimum temperatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิต่ำสุดยอด หญ้า
Greenhouse effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลของเรือนกระจก
greenhouse effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรากฏการณ์ เรือนกระจก
Grid nephoscopeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกริดเนโฟสโคป
Ground fogไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอกพื้นดิน
Gustไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมกระโชก
Gustไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมกระโชก
Gust amplitude (a)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าลมกระโชกสูงสุด
Gust decay time (t d)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงเวลาสลายตัวของ ลมกระโชก
Gust duraiton (t g)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติความยาวนานของลม กระโชก
Gust formation time (t f)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงเวลาที่เกิดลม กระโชก
Gust frequency (n)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติความถี่ของลมกระโชก
Gust frequency intermal (t n)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงความถี่ของลม กระโชก
Gust peak speed (p)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเร็วสูงสุดของลม กระโชก
Gust vectorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวคเตอร์ของลมกระโชก
Gustiness component - Turbulence componentไม่ระบุศัพท์บัญญัติองค์ประกอบของการ กระโชก หรือ องค์ประกอบของการปั่นป่วน