อุตุนิยมวิทยา

หมวด อุตุนิยมวิทยา
มีคำศัพท์ 831 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย D จำนวน 48 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Daily maximum temperatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิสุงสุดประจำ วัน
Daily minimum temperatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิต่ำสุดประจำ วัน
Dangerous semicircleไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีกอันตราย
Day of snow lyingไม่ระบุศัพท์บัญญัติวันที่มีหิมะปกคลุม
Dayglowไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงเรืองฟ้าในเวลา กลางวัน
Deepening of a depressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแรงขึ้นของ ดีเปรสชัน
Density of snowไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแน่นของหิมะ
Depressio - Low - Cycloneไม่ระบุศัพท์บัญญัติพายุดีเปรสชัน - บริเวณความกดอากาสต่ำ - พายุหมุน หรือ พายุไซโคลน
Depth of snowไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสูงของหิมะ
Dewไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำค้าง
Dew - point bygrometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮกรอมิเตอร์จุดน้ำ ค้าง
Dewgaugeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดน้ำค้าง
Diffuse illuminationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการส่องสว่างแบบแพร่ กระจาย
Diffuse solar radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่รังสีจากดวง อาทิตย์แบบแพร่กระจาย
diffuse solar radiation, diffuse sky radiation, sky radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังสีกระจายจากดวง อาทิตย์
Diffusometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิฟฟิวซอมิเตอร์
Dines anemometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดนส์แอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบไดนส์
Direct reading instrumentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมืออ่านค่า โดยตรง
Direct solar radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่รังสีโดยตรง จากดวงอาทิตย์
Direction and speed of movement of cloudไม่ระบุศัพท์บัญญัติทิศทางและความเร็ว ของการเคลื่อนตัวของเมฆ
Direction of movement of the wavesไม่ระบุศัพท์บัญญัติทิศทางการเคลื่อนที่ ของคลื่น
Dischargeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณน้ำไหล หรืออัตราน้ำไหล
Disirometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิสดรอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดขนาดของเม็ดน้ำ
Dissipation trail (Distrail)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิสซิปเพชั่นเทรล หรือดิสเทรล หรือพวยอันตรธาน
Dove's lawไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎของโดฟ
Downdraughtไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลลง
Downward (total) radiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่รังสีลงสู่โลก (รังสีทั้งหมด)
Downward terrestrial radiatiorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่รังสีของโลก กลับลงมา
Drifting dust or drifting sandไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝุ่นฟุ้ง หรือทรายฟุ้ง
Drifting or blowing dust or sandไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝุ่น หรือทรายพัดฟุ้ง ฝุ่น หรือทรายพัดลอยละล่อง
Drifting snowไม่ระบุศัพท์บัญญัติพริ้วหิมะ หรือหิมะพัดลอยละล่องไป
Drifting snow and blowing snowไม่ระบุศัพท์บัญญัติพริ้วหิมะ และหิมะฟุ้ง
Drizzleไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝนละออง หรือ ฝนหยิม
Drizzle dropไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดฝนละออง
Drop size mterไม่ระบุศัพท์บัญญัติดร๊อฟไซส์มิเตอร์ หรือเครื่องวัดขนาดของเม็ดน้ำ
Dropsondeไม่ระบุศัพท์บัญญัติดร๊อปซอนด์
Drosometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดรซอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดน้ำค้าง
Droughtไม่ระบุศัพท์บัญญัติภัยแล้ง
Dry - bulb thermometerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์มอมิเตอร์ตุ้ม แห้ง
Dry seasonไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤดูแล้ง
Dry spellไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะแล้ง
Dry-bulb temperatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิตุ้มแห้ง
Duplicatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติดุพลิเคตัส (du)
Dust - counterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจฝุ่น
Dust wall or sand wallไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำแพงฝุ่น หรือกำแพงทราย
Dust whirl - Sand whirl - Dust devilไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมฝุ่นหมุน- ลมทรายหมุน - ลมฝุ่นอย่างรุนแรง
Dustatorm or sandstormไม่ระบุศัพท์บัญญัติพายุฝุ่น หรือพายุทราย
Dynamic trough - lee troughไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่องความกดอากาศต่ำ พลวัต - รองความกดอากาศต่ำหลังเขา