การแพทย์

หมวด การแพทย์
มีคำศัพท์ 41,305 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย K จำนวน 304 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Kabackosomesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาแบคโคโซม
Kala Azarไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาลาอาซาร์
Kaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติผักเคล
Kaliuresisไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูญเสียโปแตสเซียมไปทางปัสสาวะ, การขับโปแตสเซียมออกไปกับปัสสาวะเพิ่มขึ้น
Kallidinไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาลิดิน
Kallmann's Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการแคลล์แมนน์
Kan Buree Pit Viperไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูหางแฮ่มกาญจน์
Kanamycinไม่ระบุศัพท์บัญญัติคานามัยซิน; คานามัยศิน; ยากานามัยซิน; คานาไมซิน, ยา
Kanavel's Signไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจภาวะติดเชื้อที่ช่องเอ็นนิ้วก้อยโดยจะมี
Kaolinไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเคาลิน, เคโอลิน, ยาแคโอลิน, ยาน้ำเคาลิน, ดินขาว
Kaolin Mixtureไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาน้ำเคาลิน
Kaolin, Lightไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรดินขาวชนิดเบา
Kapokไม่ระบุศัพท์บัญญัตินุ่น
Kaposi's Varicelliform Eruptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อเริมในผู้ป่วยโรคผิวหนัง, การติดเชื้อที่ผิวหนังอย่างแพร่กระจายและรุนแรง
Karmexไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์เมกซ์
Karmex DLไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์เมกซ์ ดีแอล
Kartagener Triadไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่อาการคาร์ตาเจเนอร์
Kartagener's Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการคาร์ตาเจเนอร์
Karyolysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติติดสีน้ำเงินไม่ดีพอ
Karyotypeไม่ระบุศัพท์บัญญัติคารีโอไทพ์, แบบคาริโอ
Kasabach-Merrit Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ปัจจัยในการแข็งตัวของเลือดมาก
Kata Thermometersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดความเร็วลมชนิดหลอดแก้ว
Katamine Hydrochlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเคตามีนไฮโดรคลอไรด์
Katayama Feverไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้คาตายามา
Keelไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกนไม้
Keep Your Terms Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้คำพูดง่ายๆ
Keller Procedureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดแก้หัวแม่เท้าเก
Kelly Forcepsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีมเคลลีย์
Keloidไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีลอยด์; คีลอยด์, แผลเป็น; แผลเป็น
Kelthaneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคลเทน, เคลเธน
Kelvinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคลวิน
Kerasinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคอราซิน
Keratinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคราติน, สารเคอราติน, เคอราติน, คีราติน, เคราตีน, เคราทิน, เคราติน, ปุ่มเนื้อ, โปรตีนในเล็บและผม, เคอราทิน
Keratin Linkageไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธะเคอราทิน
Keratin Pearlไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีสารเคอราตินมาก, เคอร์ราตินเพิล
Keratin Precursorไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเริ่มต้นของคีราติน
Keratin, Alphaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลฟ่าเคราติน
Keratin, Hardไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีราตินชนิดแข็ง
Keratin, Softไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีราตินชนิดอ่อน
Keratinizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลุดลอกเป็นขี้ไคล, การสร้างคีราติน, การลอกหลุดของขี้ไคล
Keratinization, Abnormalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคอราติไนเซชันผิดปกติ
Keratinization, Defectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติในการสร้างคีราติน
Keratinization, Incompleteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคอราติไนเซชั่นไม่สมบูรณ์
Keratinized Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรากผม
Keratinous Zoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนเคอราติน
Keratitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจกตาอักเสบ
Keratitis, Dendriticไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจกตาอักเสบชนิดเดนดริติก
Keratitis, Fungalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของกระจกตาจากเชื้อรา
Keratitis, Herpes Simplexไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาอักเสบจากเริม, แผลกระจกตาติดเชื้อเฮอร์ปิสซิมเพล็ก
Keratitis, Interstitialไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วตาดำอักเสบ
Keratitis, Recurrentไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจกตาอักเสบซ้ำ
Keratitis, Superficial Punctateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจกตาดำเป็นจุดแผลเล็กๆ
Keratoacanthomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคอราโตอะแคนโทมา, โรค; เคอราโตอะแคนโธมา
Keratoconjunctivitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุตาและกระจกตาอักเสบ, กระจกตาและเยื่อบุตาอักเสบ
Keratoconjunctivitis Siccaไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาแห้ง, แก้วตาแห้งและอักเสบ
Keratoconjunctivitis, Epidemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาแดงระบาด
Keratoconjunctivitis, Herpeticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฮอร์พิติคเคอราโตคอนจังทิไวติส
Keratoconjunctivitis, Phlyctenularไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับอักเสบเป็นจุด
Keratoconusไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกระจกตาผิดปกติ; โรคเคอราโตโคนัส; เคอราโตโคนัส, กระจกตา; เคอราโตโคนัส
Keratohyalinไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีราโตไฮยาลิน
Keratolyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังแข็งลอกออก, พวกลดขุย
Keratolytic Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารลอกคีราติน, สารลอกเคอราทิน, สารที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน
Keratolyticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาลอกเนื้อด้าน
Keratomalaciaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจกตาอ่อนเหลว, เยื่อบุตาดำขุ่นและอ่อนเหลว, กระจกตาอ่อนนุ่ม, แก้วตานิ่ม, แก้วตาเป็นแผล
Keratopathy, Brown Bandไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพเป็นแถบสีน้ำตาลที่กระจกตา
Keratoplastyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกถ่ายกระจกตา, ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาดำ, การเปลี่ยนกระจกตา
Keratosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังด้าน; เคอราโตซิส, โรค; เคอราโตซิส
Keratosis, Arsenicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคอราโตซิสจากสารหนู
Keratosis, Plantar, Intractableไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังฝ่าเท้าแข็งด้าน
Keratosis, Seborrheicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคซีบอเรอิคเคอราโตซิส
Keratosis, Senileไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคอราโตซิสในคนแก่
Keratosis, Solarไม่ระบุศัพท์บัญญัติโซลาร์เคอราโตซิส
Keratosulfateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเตอราโตซัลเฟต, เคอราโตซัลเฟท
Keratoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นขุย
Kerbs Tricarboxylic Acid Cycleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลายของคาร์โบฮัยเดรตนอย่างสมบูรณ์ตามวัฏจักร
Kerckring's Foldsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยย่นเคอร์คริง
Kerilia Jerdoniiไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูชายธงข้าวหลามตัด
Kerilia Jerdonii Siamensiไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูชายธงข้าวหลามตัดไทย
Kerionไม่ระบุศัพท์บัญญัติชันนะตุ
Kernicterusไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการตัวเหลืองจัด; ตัวเหลืองและเป็นอันตรายต่อสมอง; ตัวเหลืองในทารกแรกเกิด; ย้อมเนื้อสมอง; เคอร์นิกเตอรัส, โรค; เคอร์นิกเตอรัส
Kerosineไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันก๊าด
Kerosine Poisoningไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษจากน้ำมันก๊าด
Ketalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีตัล, คีตาล
Ketamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีตะมีน; เคตามีน, ยา
Keteneไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีตีน
Ketimineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคติมีน
Ketoไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีโต
Keto Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดคีโต
Keto Acids, Alphaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอัลฟ่าคีโต
Keto Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีโตฟอร์ม
Keto Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มคีโต
Ketoacidosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีโตอะซิโดซิส, กรดเกินเนื่องจากสารคีโตน, คีโทแอซิโดสิส
Ketoglutarateไม่ระบุศัพท์บัญญัติคิโตกลูตาเรท
Ketohexoseไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีโตเฮกโซส, คีโตเฮกโซส
Ketone Bodiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประเภทคีโตน, กรดคีโตน, คีโตนบอดีย์, สารคีโทน, สารคีโตน
Ketone Body Metabolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตาบอลิสมของคีโตนบอดี
Ketonemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารคีโตนเพิ่มขึ้นในเลือด, คีโตนในเลือดสูงกว่าปกติ
Ketonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีโตน, คีโทน, คีโตนส์,
Ketones, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกคีโตนอย่างง่าย
Ketonic Groupsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มคีโตน
Ketonuriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีสารคีโตนในปัสสาวะ, มีคีโตนในปัสสาวะ, สารคีโตนในปัสสาวะ, คีโตนเหลือออกมาในปัสสาวะ
Ketosesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีโตส
Ketosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่างกายมีความเป็นกรดมากไป, คีโตซีส, คีโตซิส, คีโทซีส, สารพวกคีโทนในเลือดและปัสสาวะ
Ketosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีโตซิส; คีโตซิส, ภาวะ
Ketosis, Starvationไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีโตสิสจากอดอาหาร
Ketosteroidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคีโตสเตอรอยด์, ฮอร์โมน; คีโตสเตอรอยด์
Kettles, Stainless Steelไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาสเตนเลส
Key Boardไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผงสวิท
Keystoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดหลักร่วม
Kicking, Asymmetricalไม่ระบุศัพท์บัญญัติขายกขึ้นได้ไม่คล่องแคล่วและไม่สมดุลย์กัน
Kidneyไม่ระบุศัพท์บัญญัติไต
Kidney Artificialไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตเทียม
Kidney Calculiไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ่วไต
Kidney Cells, African Green Monkeyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เพาะเนื้อไตลิง, เซลล์เพาะเลี้ยงต่อเนื่องที่ได้มาจากเซลล์ไตลิง
Kidney Channel of Footไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นไตของเท้า
Kidney Cortex Necrosisไม่ระบุศัพท์บัญญัตินีโครซิสของเปลือกไต; ไต, เปลือกตายเฉพาะส่วน
Kidney Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไต, โรค
Kidney Donorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้บริจาคไต
Kidney Failureไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตวาย
Kidney Failure, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตวายเฉียบพลัน
Kidney Function Defectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าที่ของไตเสื่อม
Kidney Function Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบหน้าที่ของไต; การทดสอบดูการทำงานของไต; ไต, การทดสอบการทำงาน; ไต, การทดสอบหน้าที่
Kidney Glomerulusไม่ระบุศัพท์บัญญัติไต, โกลเมอรุลัส; ไต, โกลเมอรูลัส
Kidney Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไต, เนื้องอก
Kidney Papillary Necrosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติไต, แปปิลลาตายเฉพาะส่วน
Kidney Pelvisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรวยไต
Kidney Plateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตเทียมที่ทำเป็นแผ่น
Kidney Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปไต
Kidney Stoneไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ่วในไต
Kidney Surgeryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดไต
Kidney Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบการทำงานของไต
Kidney Transplantationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใส่ไตเข้าไปใหม่, ปลูกถ่ายไต
Kidney Tubular Maximumไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดกลับสูงสุดของหลอดฝอยของไต
Kidney Tubulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดไตฝอย; ไต, ทูบุลร์
Kidney, Artificialไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตเทียม, เครื่องไตเทียม
Kidney, Cadaverไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกถ่ายไตจากผู้ตาย
Kidney, Coilไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตเทียมเป็นท่อขด
Kidney, Contracted, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตหดปฐมภูมิ
Kidney, Contracted, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตหดเล็กทุติยภูมิ
Kidney, Cysticไม่ระบุศัพท์บัญญัติไต, ถุงน้ำ
Kidney, Denervatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดเส้นประสาทของไตออกทั้งหมด
Kidney, Ectopicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตอยู่ผิดที่
Kidney, Floatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตเคลื่อนที่ไปมาได้
Kidney, Horseshoeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตเชื่อมกัน, ไตรูปเกือกม้า
Kidney, Hypoplastic and Dysplasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อไตเจริญน้อยกว่าปกติและผิดปกติ
Kidney, Isolate Perfusedไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดเอาไตมาทดลองภายนอก
Kidney, Medullaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไต, เมดุลลา
Kidney, Plateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตเทียมที่ทำเป็นแผ่น
Kidney, Polycysticไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไตโพลีซิสติค, โรคไตกลายเป็นถุงน้ำ, โรคไตเป็นถุงน้ำ
Kidney, Polycysticไม่ระบุศัพท์บัญญัติไต, ถุงน้ำชนิดโปลีซิสติก; ไตหลากถุง
Kidney, Polycystic Disease ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเป็นซีสต์ของไต
Kidney, Polycystic, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพลีซิสติคของไตเป็นแต่กำเนิด
Kidney, Soft Large Whiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตทั้ง 2 ข้างใหญ่ซีดและนิ่ม
Kidney, Spongeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตคล้ายฟองน้ำ, โรค; ไตฟองน้ำ
Kidney, Supernumeraryไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะที่มีไตหลายอัน
Kienboeck's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกระดูกรูปพระจันทร์ที่ข้อมือขาดเลือด
Killerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหวี่ยงแขนคู่
Killer Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ทำลาย
Killer Cells, Naturalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ทำลายตามธรรมชาติ
Killer, Naturalไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักฆ่าโดยธรรมชาติ
Killingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฆ่า, การฆ่าทำลาย
Killing, Intracellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำลายเชื้อภายในเซลล์
Kilocaloriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิโลแคลอรี่
Kilogram-Calorieไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิโลกรัมแคลอรี่
Kilogramsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิโลกรัม
Kilonychiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปร่างคล้ายช้อน
Kilovoltage Measurementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดค่ากิโลโวลเตจ
Kimmelsteil-Wilsonsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการคิมเมลสติลวิลสัน
Kinasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไคเนส, เอ็นไซม์ไคเนส
Kinasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นไซม์ไคเนส, ไคเนส
Kinefelter's Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไคลเนเฟลเตอร์ซินโดรม
Kinematicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไคนิเมทิก
Kinesicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษาท่าทาง
Kinesiologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว, หลักเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
Kinesthesia, Realistic and Appropriateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวให้ความรู้สึกที่เหมือนขาจริงๆ
Kinesthetiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของร่างกาย
Kinetic Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหว
Kinetic Dataไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลทางจลนพลศาสตร์
Kinetic Energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานจลน์
Kinetic Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการทางจลนพลศาสตร์
Kinetic Propertiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณสมบัติทางจลนะ, คุณสมบัติทางจลน์
Kinetic Theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีจลน์
Kineticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจลนะ, จลนพลศาสตร์, จลนศาสตร์, จลน์ศาสตร์
Kinetics, Coalescenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติจลนศาสตร์ของการรวมตัวของหยดของเหลว
Kinetics, Zero Orderไม่ระบุศัพท์บัญญัติจลนะอันดับศูนย์
Kinetinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไคเนติน
King Cobrasไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูจงอาง
Kinin Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบไคนิน
Kininaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติไคนิเนส
Kininsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไคนิน; คินินส์; ไคนิน, สาร; คินิน
Kinkไม่ระบุศัพท์บัญญัติปม
Kinky Hair Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการคิงกีแฮร์
Kissing Birdsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคล้ายปากนกสองปากกำลังจูบกัน
Kitchen Activitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติงานครัว
Kitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยากัมมันตรังสี, น้ำยาสำเร็จรูป
Kits, Industrialไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาสำเร็จรูป
Kits, Packagedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือสำเร็จรูปที่มีขนาดกระทัดรัด
Kits, Physiologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือสรีรวิทยา
Kits, Reagent, Non-Radioactiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนประกอบสำเร็จรูปที่ไม่ใช่สารกัมมันตรังสี
Kjeldahl Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีของเจลดาล์, วิธีเคลดาล
Klebsiellaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคล็บซิเอลลา; เคลบซิเอลลา, เชื้อ; เคลบซิเอลลา
Klebsiella Granulomatisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อเคลบซิลลาแกรนูโลมาตีส
Klebsiella Infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคลบซิเอลลา, การติดเชื้อ
Klebsiella Pneumoniaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคลบซิเอลลา, ปนิวโมเนีย
Kleptomaniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติบ้าหยิบฉวยสมบัติของผู้อื่น, เคล็ปโตแมเนีย, ความต้องการจะขโมยโดยไม่สามารถบังคับใจได้
Klinefelter's Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะกรรมพันธุ์ที่โครโมโซมผิดปกติในผู้ชายมีลักษณ, กลุ่มอาการไคลเฟลเตอร์, กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์
Kneeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข่า
Knee and Trunk Bendไม่ระบุศัพท์บัญญัติย่อเข่า-ก้มแตะ
Knee Arthrosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อเข่าเสื่อม
Knee Axisไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อเข่า
Knee Bend, Four Countไม่ระบุศัพท์บัญญัติย่อเข่าสี่จังหวะ
Knee Cage, Elasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติกายอุปกรณ์สวมเข่าป้องกันการเคลื่อนไหว
Knee Chest Positionไม่ระบุศัพท์บัญญัติงอเข่าให้เข่าจรดหน้าอก, นอนโก้งโค้ง
Knee Clonusไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวเข่ากระตุก
Knee Disarticulation Prosthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาเทียมระดับเข่า, ขาเทียมระดับข้อเข่า
Knee Dislocationไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อเข่าหลุด
Knee Elbowไม่ระบุศัพท์บัญญัติงอเข่าชิดข้อศอก
Knee Elbow Positionไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าหมอบ
Knee Extensorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มเหยียดเข่า
Knee Flexion during Stance Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข่างอตอนยืนพื้น
Knee Flextion Contractureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข่างอ
Knee Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข่าบาดเจ็บ, การบาดเจ็บที่ข้อเข่า
Knee Injuries, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบาดเจ็บภายในข้อเข่า
Knee Jerkไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฎิกิริยากระตุกที่เข่า, ทำให้เข่าเหยียดมากขึ้น, รีเฟล็กซ์เข่า, รีเฟลกซ์ที่ข้อเข่า, รีเฟล็กซหัวเข่า, การกระตุกของข้อเข่า
Knee Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อเข่า
Knee Joint, Mechanicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อเข่าเทียม
Knee Leg Joint, Belowไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อเข่าเทียมแบบบานพับธรรมดา
Knee Painไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดเข่า
Knee Prosthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาเทียมระดับเข่า, เข่าเทียม
Knee Prosthesis, Aboveไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาเทียมเหนือเข่า, ขาเทียมสำหรับผู้ที่ถูกตัดเหนือเข่า, ขาเทียมระดับเหนือเข่า, ขาเทียมระดับเหนือข้อเข่า
Knee Prosthesis, Belowไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาเทียมสำหรับผู้ที่ถูกตัดขาใต้เข่า, ขาเทียมใต้เข่า, ขาเทียมระดับใต้ข้อเข่า
Knee Socket, Aboveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบ้าของขาเทียมระดับเหนือเข่า
Knee Standingไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าคุกเข่า
Knee Stump, Belowไม่ระบุศัพท์บัญญัติตอขาใต้ข้อเข่า
Knee to Chestไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวเข่าจรดอก
Knee, Housemaidไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำหน้าเข่าอักเสบ
Knee, Internal Derangement of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อเข่าบาดเจ็บภายใน
Knee, Safetyไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อแบบปลอดภัย
Knee, Stiffไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อเข่ายึดติด
Knee-Chestไม่ระบุศัพท์บัญญัติงอเข่าชิดหน้าอก, ท่าโก้งโค้ง
Knee-Elbow Positionไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าคลาน, ข้อศอกชิดกัน
Knee-Hammersไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม้เคาะเข่า
Kneelingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคุกเข่า
Knife Holdersไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่ยึดมีดที่ใช้ในการตัด
Knivesไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีด
Knives, Cobler'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีดตัดเฝือก
Knives, Plasterไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีดตัดเฝือก
Knobsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่ม, เข่าชิดกันมากกว่าปกติ, ปุ่มกด, ปุ่ม, เป็นตะปุ่มตะป่ำ
Knobs, Alignmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรับปุ่ม
Knobs, Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มควบคุม
Knobs, Level Adjustingไม่ระบุศัพท์บัญญัติ2 ปุ่มปรับ, ปุ่มปรับระดับ
Knobs, Smallไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มเล็ก
Knock Down Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงชนิดตาย-ตกทันที
Knock Kneeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข่าชนกัน
Knock-Kneeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข่าชิด, ขาโก่งออก
Knot, Falseไม่ระบุศัพท์บัญญัติติ่งข้างสายสะดือ
Knot, Trueไม่ระบุศัพท์บัญญัติปมจริง, ผูกเป็นปม
Knott's Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปั่นให้ตกตะกอน
Knowing How to Learnไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรู้วิธีหาความรู้
Knowledgeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้, การรับรู้
Knowledge of Resultsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้ทราบผลงาน
Knowledge, Basicไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้พื้นฐาน
Knuckleไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อโคนกระดูกนิ้ว
Koch's Phenomenonไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่พบการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคจากตำแหน่งที่
Koch's Postulatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกเลี้ยงเชื้อวัณโรคบริสุทธิ์โดยทำให้สัตว์เก, กฎเกณฑ์ของโค๊ค
Kocher Maneuverไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีดึงข้อไหล่หลุดให้เข้าที่
Kocher's Incisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยผ่าแบบโคเคอร์
Koehler's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไฟรเบอร์กของกระดูกเท้า, โรคกระดูกรูปเรือที่เท้าขาดเลือด
Koenig Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกอ่อนผิวข้ออักเสบ
Kohlไม่ระบุศัพท์บัญญัติผงสำหรับทาเปลือกตา
Koilocytosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงช่องว่างรอบๆนิวเคลียส
Koilonychiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็บหวำ
Kolpophis Annandaleiไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูกะรังหัวโต
Konogไม่ระบุศัพท์บัญญัติหญ้าคา
Koremluไม่ระบุศัพท์บัญญัติครีมทาให้ขนร่วง
Korsakoff's Psychosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคจิตคอร์ซาคอฟฟ์
Korsakoff's Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการของคอร์ซาคอฟฟ์
Kraftไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการคราฟท์
Kraurosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคราโรสีส
Krause End Bulbsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคราซ์เอนบัลบ์
Krebs Cycleไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัฏจักรเครบส์, วงจรเครป, วัฎจักรเครบส์, วงจรเคร็บ
Krukenberg Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกครูเกนเบอร์ก
Kummerowia Striataไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกยหั่งเช่า(พืช)
Kupffer Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์คัปพ์เฟอร์
Kuruไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคคูรู
Kussmaulไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหายใจสม่ำเสมอแต่ลึก
Kutler Revisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเย็บผิวหนังปลายนิ้วขาดแบบลิ่มเลื่อนเพื่อรักษา
Kutler's Flapไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปิดบาดแผลปลายนิ้วจากด้านข้างทั้งสองของปลายนิ้ว
Kwashiorkorไม่ระบุศัพท์บัญญัติควาชิออร์คอร์, โรค; ควอชิออร์กอร์; โรคขาดอาหารโปรตีนอย่างรุนแรง; ควาชีโอคอร์; โรคขาดอาหาร; ควาชิออร์กอร์; โรคขาดโปรตีน; โรคขาดโปรตีนอย่างมาก; ขาดอาหาร; การขาดโปรตีน; ขาดอาหารอย่างมาก; โรคขาดอาหารรุนแรง; โรคตานขโมย; โรคควาซิออร์คอร์; ขาดอาหารพวกโปรตีน
Kymographs, Electricไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องบันทึกไฟฟ้าไคโมกราฟ
Kymographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบันทึกคลื่น, เครื่องบันทึกการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ, เครื่องบันทึกกร๊าฟ
Kynureminaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติไคนิวเรมิเนส
Kynureninaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติไคนูเรนิเนส
Kynurenineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไคนูเรนีน
Kypholordosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลังโกงและท้องยื่น
Kyphoscoliosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลังโก่งคด, หลังโกง, หลังคดและโกง, สันหลังโกงและคด, หลังโก่งคด, การคดงอ, หลังคดงอ, หลังโก่งออกและกระดูกสันหลังเอียงไปข้างหนึ่ง
Kyphoscoliosis, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลังคดงออย่างมาก
Kyphosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลังโกง, หลังโก่ง, กระดูกสันหลังโก่งออกทางข้างหลัง, หลังงอ, สันหลังโก่งงอ, กระดูกสันหลังโก่ง, หลังโค้ง
Kyphosis, Angularไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลังโกงที่เป็นมุม
Kyphosis, Cervicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลังโกงที่กระดูกสันหลังช่วงคอ
Kyphosis, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลังโก่งแต่กำเนิด
Kyphosis, Curvedไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลังโกงแบบโค้ง
Kyphosis, Juvenileไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสันหลังโก่งในเด็กวัยรุ่น
Kyphosis, Lumbarไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลังโก่งระดับเอว