การแพทย์

หมวด การแพทย์
มีคำศัพท์ 41,305 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย I จำนวน 2,145 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Iatrogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อโคยการกระทำของแพทย์
Iatrogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติจากการกระทำของแพทย์, เกิดจากแพทย์เป็นผู้ทำ, จากการกระทำของแพทย์, ซึ่งเกิดจากแพทย์
Iatrogenic Changesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงกายรูปวิทยาโดยการกระทำของแพทย์
Iatrogenic Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติไออะโทรเจนิก, โรคหมอทำ; โรคหมอทำ
Iatrogenic Disease, Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหมอทำประเภทสลับซับซ้อน
Iatrogenic Disease, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหมอทำประเภทตรงไปตรงมา
Iattissimus Dorsiไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อข้างหลัง
Ibuprofenไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาไอบูโพรเฟน, ไอบูโพรเฟ่น
Iceไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำแข็ง
Ice Chambersไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องน้ำแข็ง
Ice Compressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติประคบด้วยน้ำแข็ง
Ice Creamไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอศกรีม, ไอสกรีม
Ice-Compressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติประคบด้วยน้ำแข็ง
Icebergไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูเขาน้ำแข็ง
Iceberg Phenomenonไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรากฏการณ์ไอซะเบริก
Iceberg-Likeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะคล้ายก้อนน้ำแข็ง
Iceland Sparไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลึกคาลไซด์
Ichthammolไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิชแทมมอล
Ichthammol Ointmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาขี้ผึ้งอิชแทมมอล
Ichthyosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิคทีโอซิส, โรค; อิคธิย์โอซิส; ผิวหนังแห้งเป็นเกล็ดคล้ายเกล็ดปลา; ผิวหนังแห้งแตก; โรคผิวหนังตกสะเก็ด; โรคผิวหนังเกล็ดปลา
Ichthyosis, Harleguinไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮาร์เลควินอิกธัยโอซิส
Ichthyosis, X-Linkedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็กซ์ลิงค์อิกธัยโอซิส
Icosahedral Structureไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปหลายเหลี่ยม
Icosahedral Symmetryไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบเป็นก้อน
Icosahedronไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโคสะฮีดรอน
Ictal Mental Symptomsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมชักที่ปรากฎออกมาเป็นอาการทางจิต
Icteria Sclera, Mildไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการเหลืองโดยเฉพาะตา
Icteric Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเริ่มตาเหลืองจนถึงตาเหลืองมากที่สุด, ระยะที่มีดีซ่าน, ระยะเหลือง
Icterusไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีซ่าน
Ictotestไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบด้วยเม็ดยา
Idไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิด, สัญชาตญาณ
Idealไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหมาะสม
Ideal Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีในอุดมคติ
Ideal Standardไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุดมคติมาตรฐาน
Idealityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเป็นอุดมคติ
Ideally Test Materialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุตัวอย่างควบคุมที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ที่สุด
Ideasไม่ระบุศัพท์บัญญัติมโนคติ, ความคิด
Ideas, Flight ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคิดเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจากเรื่องหนึ่งไปอีกเรื่อง, ความคิดแล่นเร็ว
Ideas, Morbidไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคิดที่ก่อให้เกิดผลเสีย
Ideas, Overvaluedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคิดที่ถูกตีคุณค่ามากเกินไป
Ideational Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคิด
Identicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหมือนกัน, มีความเหมือน, ความเหมือน
Identical Individualไม่ระบุศัพท์บัญญัติแฝดชนิดเหมือนกันทุกอย่าง
Identificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถบอกเอกลักษณ์, การลอกแบบ, การหาแบบอย่าง, การเลียนแบบ, การแสดงเอกลักษณ์
Identificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจวิเคราะห์, การแยกเชื้อ, วิธีพิสูจน์เชื้อ, วิธีพิสูจน์, การตรวจวิเคราะห์
Identification Chemical Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
Identification Dataไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ป่วย
Identification, Grossไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจด้วยตาเปล่า
Identification, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลียนแบบแม่
Identification, Radionuclidicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอกลักษณ์ของธาตุกัมมันตรังสี
Identifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแยก, วิเคราะห์
Identifyไม่ระบุศัพท์บัญญัติชี้บอก, พิสูจน์, การวินิจฉัย
Identityไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอกลักษณ์, ความเป็นเอกลักษณ์
Identity Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอกลักษณ์ของตนเอง
Identity, Egoไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบฉบับบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์
Identity, Partialไม่ระบุศัพท์บัญญัติคล้ายคลึง
Ideomotor Praxisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแสดงท่าทางตามคำบอกหรือตามหน้าที่ของเครื่องใช้
Idiocyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความโง่เขลา
Idiocyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไร้ความสามารถทางสติปัญญา, เด็กโง่โดยกำเนิด
Idiopathicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ทราบสาเหตุ, หาสาเหตุไม่พบ, ที่ไม่ทราบสาเหตุ, ชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุ, หาสาเหตุไม่ได้
Idiopathic Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติที่ไม่ทราบสาเหตุ
Idiosyncrazyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพ้ยา
Idiotไม่ระบุศัพท์บัญญัติโง่เขลา, สติปัญญาเสื่อมมาก โง่เง่า
Idioventricular Focusไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดกำเนิดคลื่นไฟฟ้ามาจากเวนตริเกิ้ล
Idioventricular Rhythmไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเต้นแยกออกไปในหัวใจห้องล่าง
Idoxuridineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอดอกยูริดีน, ไอโดซูริดีน
Idoxuridine Eye Solutionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอด๊อกยูริดีนชนิดน้ำหยอดตา
Ignitไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจุดประกายไฟ
Ignitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเผา
Ignoranceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไม่รู้
Ignoreไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่สนใจ, ไม่รับรู้
Ileitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเลอัม, ลำไส้เล็กอักเสบ; ลำไส้เล็กอีเลอัมอักเสบ; อิเลอัมอักเสบ
Ileitis, Acute Terminalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบเฉียบพลันของลำไส้เล็กส่วนปลาย
Ileitis, Regionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้เล็กส่วนปลายอักเสบ
Ileo-Colostomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื่อมต่ออิเลียมเข้ากับลำไส้ใหญ่
Ileocecalไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณที่ลำไส้เล็กต่อกับลำไส้ใหญ่
Ileocecal Orificeไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณไอลีโอซีคัล
Ileocecal Valveไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิ้นอีเลโอซิคัล, ลิ้นอิเลโอซีคัม, ลิ้นไอลีโอซีคัล, หูรูดอีลิโอซิคัม
Ileocolitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้เล็กและใหญ่อักเสบ, การอักเสบของลำไส้
Ileorectal Anastomosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื่อมอิเลียมกับเรคตัม
Ileostomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้เล็กอีเลอัม, การตัด; อิเลอัม, การผ่าตัดเปิดลำไส้เล็ก; เปิดอีเลียมออกทางด้านหน้าท้อง
Ileumไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิเลอัม, ลำไส้เล็ก; ลำไส้เล็กท่อนปลาย; ลำไส้เล็กอีเลอัม; ลำไส้เล็กตอนปลาย; ลำไส้ไอเลียม; ลำไส้เล็กส่วนปลาย; อิเลียม; ส่วนปลายของลำไส้เล็ก; ไอเลียม
Ileum, Terminalไม่ระบุศัพท์บัญญัติตอนปลายของไอเลียม
Ileusไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้เป็นอัมพาต, ลำไส้ไม่เคลื่อนไหว, ท้องอืด
Ileus, Adynamicไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้เป็นอัมพาต
Ileus, Gallstoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้อุดตันจากนิ่วในถุงน้ำดีหลุดออกมา, นิ่วในถุงน้ำดีหลุดออกมาอุด
Ileus, Meconiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้อืดจากมีโคเนียม
Ileus, Paralyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องอืดลำไส้ไม่ทำงาน, ลำไส้อุดตัน, ท้องอืด, ลำไส้ไม่ทำงาน, อัมพาตของลำไส้, ลำไส้อืดไม่ทำงาน, ลำไส้เป็นอัมพาต, ผนังลำไส้ไม่ทำงาน
Ileus, Reflex Paralyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้หยุดทำงาน
Iliac Arteryไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงตะโพก, หลอดเลือดแดงอิลิแอก
Iliac Artery, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเทอร์นัลอีลิแอคอาร์เตอรี่
Iliac Crestไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบของกระดูกเชิงกราน, กระดูกเชิงกราน, ขอบกระดูกเชิงกราน, สันกระดูกปีกตะโพก, สันกระดูกเชิงกราน
Iliac Crest, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติสันกระดูกสะโพกส่วนบน
Iliac Crest, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติสันกระดูกสะโพกส่วนล่าง, ส่วนหลังของสันกระดูกเชิงกราน
Iliac Fossaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอ่งกระดูกปีกตะโพก
Iliac Hornไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มกระดูก
Iliac Spineไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มกระดูกปีกตะโพก, หนามกระดูกเชิงกราน
Iliac Spinge, Anterior Superiorไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มอิลิแอคที่อยู่ด้านบนและหน้า
Iliac Veinไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดดำอิลิแอก, หลอดเลือดดำตะโพก, ท่อเลือดดำใหญ่ในช่องท้องส่วนล่าง
Iliac Vesselsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดอีลิแอคเลี้ยงอุ้งตะโพก
Iliac, Commonไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอมมอนไอลิแอค
Iliac, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอคเทอร์นัลไอลิแอค
Iliacusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้ออิลิอะคัส
Ilio-Femoral Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้ออิลิโอฟีมอร์รัล
Iliococcygeusไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอลิโอค็อกซิเจียส
Ilioinguinal Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทอีลีโออินกัวนัลเลี้ยงบริเวณขาหนีบ
Iliopsoas Muscleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้ออิลิโอโซแอสในอุ้งตะโพก
Iliotibial Bandไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นเอ็นด้านข้างต้นขา
Iliumไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอ๊เลียม, อิลิอัม, กระดูกสะโพก, กระดูกไอเลี่ยม, กระดูกอิเลี่ยม, กระดูกปีกตะโพก, กระดูกตะโพก
Ilium, Crest ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติสันกระดูกตะโพก
Ilium, Duberney'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกปีกตะโพกตอนหน้า
Ilium, Sup Spine of, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติสันกระดูกสะโพกส่วนล่าง, ส่วนที่ยื่นจากภายนอกของกระดูกสะโพก
Ill Defined Conditionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการไม่บ่งชัดว่าเป็นอะไรแน่
Illegitimacy Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนเด็กเกิดนอกสมรส
Illnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจ็บป่วย
Illness Behaviorไม่ระบุศัพท์บัญญัติพฤติกรรมการเจ็บป่วย
Illness, Burden ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดของปัญหา
Illness, Pastไม่ระบุศัพท์บัญญัติประวัติเจ็บป่วยในอดีต, ประวัติอดีต, ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต
Illness, Physicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเจ็บป่วยทางร่างกาย
Illness, Previousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจ็บป่วยที่เคยเป็นมาก่อน
Illogicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพูดไม่มีเหตุผล
Illuminating Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบการส่องสว่าง
Illuminating System, Specialไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบรวมแสงพิเศษ
Illuminationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเข้มของแสง
Illumination Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่กำเนิดแสง
Illumination, Artificialไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงสว่างไฟฟ้า
Illumination, Strongไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่องดูด้วยไฟสว่างมากๆ
Illusionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการประสาทลวง, ภาพหลอน, ภาพลวงตา
Illusions, Visualไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทลวงทางตา
Illusory Failureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องไม่เสียแต่วิธีการใช้ไม่ถูกต้อง
Image Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรากฏของภาพ
Image Reconstructionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างภาพ
Image Tube Housingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องหุ้มหลอดภาพ
Image Tubesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดภาพ
Imageryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมองเห็นภาพ, การใช้จินตนาการ
Imagery, Vividไม่ระบุศัพท์บัญญัติจินตภาพ
Imagesไม่ระบุศัพท์บัญญัติมโนภาพ, ภาพพจน์, ภาพ, จินตนภาพ, จินตนาการความคิดและเหตุผล
Images, Aerialไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพในอากาศ
Images, Formedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเห็นภาพ
Images, Fuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวมภาพของตาทั้งสอง
Images, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพจริง
Images, Realไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพจริง
Images, Virtualไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพเสมือน
Imaginationไม่ระบุศัพท์บัญญัติจินตนาการ
Imaginative Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบวนการคิดฝัน
Imaging Devices, Multiple Crystal Rectilinearไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจวัดชนิดมัลติเปิลคริสตัลอิมเมจ
Imaging Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเห็นภาพ
Imagoไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวยุง
Imbibitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติพองตัวขึ้น
Imbricationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเย็บทบ
Imcompatibilities, Nutrient-Nutrientไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่พึงผสมกันของสารอาหารต่อสารอาหาร
Imidazole Ringsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงแหวนอิมิดาโซล, อิมิดาโซลริงก์, วงแหวนอิมมิดาโซล
Imidazole-N-Methyltransferaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์อิมิดาโซลเอ็นเมธิลทรานสเฟอเรส
Imidazolesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมิดาโซล, ยา; ไอมิดาโซล; อิมิดาโซล; อิมมิดาโซล
Imidazolinesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมิดาโซลีน
Imide Group Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์หมู่อิมไมด์
Imidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมไมด์
Imine Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดสารอิมมีน
Iminesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมมีน
Iminoไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่อิมิโน
Imino Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอิมิโน
Imino Acids, Alphaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอัลฟ่าอิมิโน
Imipramineไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาอิมิพรามิน, อิมมิปรามีน
Imipramine Hydrochlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาอิมมีพรามีนไฮโดรคลอไรด์
Imitateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลียนแบบ
Imitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลอมวิธีเลียนแบบ, การเลียนแบบ, การเอาอย่าง, เลียนแบบ
Immatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจริญไม่เต็มที่, เด็กไม่รู้จักโต, ไม่สมบูรณ์, ยังไม่ชัดเจน, ผู้ไม่บรรลุวุฒิภาวะ, เซลล์ตัวอ่อน, เด็กกว่าอายุ, เจริญยังไม่เต็มขั้น
Immatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอดเมื่อครรภ์อยู่ระหว่าง 20-27 สัปดาห์
Immature Formsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบไม่เจริญ
Immature Personsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
Immaturityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญของจิตใจยังไม่บรรลุวุฒิภาวะ, พัฒนาการไม่สมวัย
Immediateไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดเกิดทันที
Immediate Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดเกิดฉับพลัน
Immersionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจุ่ม, การจมน้ำ
Immersion, Hotไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแช่น้ำอุ่น
Immigration Officersไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง
Immigration Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการย้ายถิ่นเข้า
Immiscibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการละลายที่ของเหลวเข้ากันไม่ได้เลย
Immiscibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเหลวสองชนิดที่ปนกันไม่ได้, ผสมเข้ากันไม่ได้เลย
Immiscible Liquidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเหลว 2 ชนิดที่ไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน, ของเหลวสองชนิดที่ไม่เข้ากัน
Immiscible Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตภาคที่เข้ากันไม่ได้
Immobilizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรึง, การทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้, การตรึงกระดูก, จำกัดการเคลื่อนไหวของส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย, การทำให้ส่วนนั้นอยู่นิ่ง, การอยู่นิ่ง, หยุดการเคลื่อนไหว, การทำให้กระดูกอยู่นิ่ง, การจำกัดการเคลื่อนไหว, หยุดเคลื่อนไหว, การไม่เคลื่อนไหว
Immobilization, Inadequateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวมากเกินไป
Immuneไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้านทานสูง
Immune Adherenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวรัสมาเกาะที่ผิวของเกร็ดเลือด
Immune Bodiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิคุ้มกันร่างกาย
Immune Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์อิมมูน
Immune Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเชิงซ้อนทางอิมมูน, สารประกอบเชิงซ้อนทางอิมมูน, สารประกอบเชิงซ้อนทางอิมมูน
Immune Complex Depositionไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมมูนคอมเพล็กซ์สะสม, อิมมูนคอมเพล็กซ์สะสม
Immune Complex Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเกิดจากภูมิคุ้มกันเชิงซ้อน, โรคจากสารเชิงซ้อนทางอิมมูน, โรคเนื่องจากสารเชิงซ้อนทางอิมมูน, โรคอิมมูนคอมเพลกซ์
Immune Complex, Intermediateไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเชิงซ้อนทางอิมมูนที่มีขนาดปานกลาง
Immune Complex, Largeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเชิงซ้อนทางอิมมูนที่มีขนาดใหญ่
Immune Complex, Smallไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเชิงซ้อนทางอิมมูนที่มีขนาดเล็ก
Immune Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบกพร่องระบบภูมิคุ้มกัน, ความบกพร่องทางอิมมูน, ภูมิคุ้มกันหย่อนสมรรถภาพ
Immune Deficiency Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่เกิดจากความบกพร่องของระบบอิมมูน, โรคขาดภูมิต้านทาน, โรคพร่องภูมิต้านทาน, ภาวะภูมิคุ้มกันในตัวไม่ดี
Immune Deficiency, Cellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบภูมิคุ้มกันชนิดที่อาศัยเซลล์, ความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกันชนิดที่อาศัยเซลล์
Immune Deficiency, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิต้านทานพร่องแต่กำเนิด, โรคที่มีภูมิต้านทานพร่องโดยกำเนิด, ภูมิต้านทานพร่องโดยกำเนิด
Immune Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติทางอิมมูน
Immune Globulin, Concentratedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้แอนตี้บอดในรูปหรือโกลบูลินเข้มข้น
Immune Induction, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ
Immune Interferonsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมมูนอินเตอร์เฟอรอน
Immune Mechanism, Innateไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบป้องกันของร่างกาย
Immune Mechanism, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกต่อสู้จำเพาะ
Immune Mechanismsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลวิธีของภูมิคุ้มกัน
Immune Miceไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีรั่มจากหนูที่มีภูมิคุ้มกัน
Immune Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างภูมิคุ้มกัน , ปฎิกิริยาอิมมูน , ปฎิกิริยาของภูมิคุ้มกัน, ปฏิกิริยาอิมมูน, ปฎิกิริยาต้านทานโรค
Immune Reaction, Drug-Inducedไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาอิมมูนจากฤทธิ์ของยา
Immune Responseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน, ปฏิกิริยาภูมิคุ้มกัน, การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน, การสนองตอบทางอิมมูน, การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน, ปฏิกิริยาทางอิมมูน
Immune Response, Cell Mediatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตอบสนองอิมมูนทางด้านเซลล์
Immune Response, Cell-Mediatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิดอาศัยเซลล์
Immune Response, Cell-Mediatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตอบสนองแบบการพึ่งเซลล์
Immune Response, Cellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาตอบสนองทางอิมมูนด้านเซลล์
Immune Response, Humoralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตอบสนองของระบบอิมมูนโดยผ่านทางสารน้ำ, การตอบสนองแบบการสร้างแอนติบอดีย์, การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิดอาศัยแอนติบอดีย์
Immune Response, Non-Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตอบสนองของระบบอิมมูนแบบไม่จำเพาะ
Immune Response, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติถูกกระตุ้นด้วยแอนติเจนเป็นครั้งแรก
Immune Response, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติตอบสนองทางอิมมูนขั้นทุติยภูมิ
Immune Response, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตอบสนองของระบบอิมมูนแบบจำเพาะ, ภูมิคุ้มกันชนิดจำเพาะเจาะจง
Immune Seraไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซรุ่มภูมิคุ้มกัน, อิมมูนซีรั่ม
Immune Serumไม่ระบุศัพท์บัญญัติได้รับแอนติเจนมาแล้ว
Immune Serum, Therapeuticไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมมูนเซรุ่มที่ใช้ในการรักษา
Immune Statusไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย
Immune Stimulation, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุ้นภูมิคุ้มกันอย่างเรื้อรัง
Immune Surveillanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเฝ้าระวังของระบบอิมมูน
Immune Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบภูมิคุ้มกัน, ระบบภูมิต้านทาน, ระบบอิมมูน, การสร้างภูมิคุ้มกัน
Immunityไม่ระบุศัพท์บัญญัติอำนาจต้านทานโรค, ภูมิคุ้มกันโรค, การสร้างภูมิคุ้มกัน, ภูมิต้านทาน, ภูมิคุ้มกัน, อำนาจคุ้มกันโรค, การสร้างภูมิคุ้มกัน, ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
Immunity to Infectious Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตอบสนองของร่างกายเมื่อได้รับเชื้อโรค
Immunity, Acquiredไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิคุ้มกันหลังเกิดโรค, ภูมิคุ้มกันโรคเกิดภายหลัง, ร่างกายสร้างภูมิต้านทาน, ภูมิคุ้มกันที่ได้รับภายหลัง, ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลัง, ภูมิคุ้มกันโรคที่มีขึ้นในภายหลัง
Immunity, Activeไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิคุ้มกันก่อเอง, ภูมิตุ้มกันโรคชนิดแอคติฟ
Immunity, Antibody-Mediatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตอบสนองในกระแสโลหิต
Immunity, Antitumor, Cell-Mediatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิต้านมะเร็งชนิดอาศัยเซลล์
Immunity, Artificialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกภูมิคุ้มกัน
Immunity, Bacterialไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิต้านทานต่อบัคเตรี
Immunity, Cell Mediatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมมูนเชิงชิดเซลล์, การสนองตอบทางอิมมูนผ่านเซลล์, ภูมิคุ้มกันชนิดเซลล์เมดิเอท, ภูมิคุ้มกันระบบเซลล์, ภูมิต้านทานชนิดผ่านเซลล์
Immunity, Cell-Mediatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิคุ้มกันชนิดอาศัยเซลล์, ภูมิคุ้มกันที่อาศัยเซลล์, ระบบภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเซลล์, ภูมิคุ้มกันที่อาศัยเซลล์เป็นสื่อ, ภูมิคุ้มกันผ่านเซลล์, กระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเซลล์, ภูมิต้านทานพึ่งเซลล์
Immunity, Cellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิคุ้มกัน, เซลล์; ภูมิต้านทานทางด้านเซลล์; ภูมิคุ้มกันที่อาศัยเซลล์เป็นสื่อ; ภูมิคุ้มกันจากเซลล์; ภูมิต้านทานชนิดผ่านเซลล์; ระบบความต้านทานที่นำโดยเซลล์
Immunity, Cellular, Acquiredไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิคุ้มกันของเซลล์
Immunity, Cellular, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้านทานแบบจำเพาะทางด้านเซลล์
Immunity, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิคุ้มกันที่ได้รับโดยการถ่ายทอดจากแม่, ภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด
Immunity, Fungalไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิต้านทานต่อเชื้อรา
Immunity, Herdไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิคุ้มกันในชุมชน
Immunity, Humoralไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิคุ้มกันในกระแสโลหิต, ภูมิคุ้มกันในเลือด, ความต้านทานแบบที่ใช้แอนติบอดีย์ในการกำจัด, ระบบภูมิคุ้มกันชนิดจำเพาะที่อาศัยแอนติบอดีย์, สารภูมิคุ้มกันในสารน้ำของร่างกาย, ภูมิคุ้มกันในกระแสเลือด
Immunity, Humoral Mediatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิคุ้มกันส่วนของแอนติบอดี
Immunity, Incompleteไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีภูมิคุ้มกันโรคไม่เต็มที่
Immunity, Inheritedไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิคุ้มกันที่ได้มาแต่กำเนิด
Immunity, Innateไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิต้านทานโดยกำเนิด, ภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติ
Immunity, Localไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิคุ้มกันเฉพาะที่, ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นเฉพาะที่
Immunity, Maternally-Acquiredไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิคุ้มกันจากมารดา
Immunity, Naturalไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิต้านทานโดยธรรมชาติ, ภูมิคุ้มกันโรคที่มีมาแต่กำเนิด, ภูมิต้านทานตามธรรมชาติ, ภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติ, ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ, ภูมิคุ้มกันโรคเกิดโดยธรรมชาติ, ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ
Immunity, Non-Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิต้านทานไม่จำเพาะ, ภูมิคุ้มกันชนิดไม่จำเพาะ
Immunity, Nonspecificไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิคุ้มกันทั่วไป
Immunity, Nonsterilizingไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีภูมิคุ้มกันโรคไม่เต็มที่
Immunity, Parasiticไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิต้านทานต่อปาราสิต
Immunity, Passiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิคุ้มกันรับเอา; ภูมิคุ้มกันโรคชนิดพาสซีฟ; ความต้านทานจากมารดา; ภูมิคุ้มกัน, การทำให้เกิด; ได้รับถ่ายทอดภูมิคุ้มกันจากแม่
Immunity, Permanentไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิคุ้มกันถาวร
Immunity, Racialไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิคุ้มกันโดยเชื้อชาติ
Immunity, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิคุ้มกันจำเพาะ, ภูมิต้านทานจำเพาะ
Immunity, Sterileไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะคุ้มกันต่อการติดเชื้อ
Immunity, Sterilizingไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีภูมิคุ้มกันโรคอย่างเต็มที่
Immunity, Systemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิคุ้มกันทั่วร่างกาย, ภูมิต้านทานทั่วร่างกาย
Immunity, Viralไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิต้านทานต่อไวรัส
Immunizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างภูมิคุ้มกัน; การก่อภูมิคุ้มกัน; ภูมิคุ้มกัน, การก่อ; การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อ; การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน; การให้ภูมิคุ้มกันโรค; สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค; การให้ภูมิคุ้มกัน; สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
Immunization, Activeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้วัคซีนอย่างเดียว, การฉีดวัคซีนกระตุ้น, การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโดยตรง, การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโดยการให้วัคซีน, การให้ภูมิคุ้มกันโรค, สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นเอง, การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแบบแอคตีฟ
Immunization, Activeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้ภูมิคุ้มกันโรคชนิดแอคตีฟ
Immunization, Localไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัคซีนเฉพาะแห่ง
Immunization, Mode ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรรมวิธีในการฉีด
Immunization, Passiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้รับโดยตรง; การก่อภุมิคุ้มกันรับเอา; ภูมิคุ้มกันรับเอา, การก่อ; การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแบบพาสซีฟ; ภูมิคุ้มกัน, การทำให้เกิด; การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางอ้อมหรือชนิดรับเอา; การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางอ้อม; วิธีสร้างเสริมภูมิคุ้มกั
Immunization, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดวัคซีนชุดแรก, ภูมิคุ้มกันชั้นต้น
Immunization, Routineไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัคซีนที่ได้รับการแนะนำให้ใช้เป็นประจำ
Immunization, Selectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการป้องกันโรคเฉพาะกลุ่ม
Immunizing Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารก่อภูมิคุ้มกัน
Immuno Prophylaxisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำวัคซีนป้องกันโรค
Immunoassayไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมมิวโนเอสเสย์
Immunoblastic Lymphadenopathyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมมูโนบลาสติคลิมฟะดีโนพาธี
Immunochemical Methodsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีทางอิมมิวโนวิทยา
Immunochemistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคมีภูมิคุ้มกัน, ภูมิคุ้มกันเคมี
Immunocompetenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันยังดีอยู่
Immunocompetent Lymphocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิมโฟซัยต์ที่มีสมรรถภาพทางภูมิคุ้มกัน
Immunocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมมูโนซัยท์
Immunocytochemical Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีอิมมูนโนซัยโตเคมี
Immunodeficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความบกพร่องทางอิมมูน, ภาวะพร่องทางภูมิคุ้มกัน, การขาดภูมิคุ้มกัน
Immunodeficiency Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะบกพร่องของภูมิต้านทาน
Immunodepressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกดภูมิคุ้มกัน
Immunodiagnosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองวิทยา
Immunodiagnosis, Tumourไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยมะเร็งโดยอาศัยอิมมูโนวิทยา
Immunodiffusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนติบอดีย์ในแอนติซีรั่มซึมผ่านเนื้อวุ้นเข้าหาก
Immunoelectrophoresisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมมุโนอีเล็คโตรฟอเรซิส; อิมมูโนอิเล็กโตรฟอเรซิส, วิธีการ
Immunoenzyme Techniquesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมมุโนเอ็นซัยม์, เทคนิคทาง
Immunofluorescenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูด้วยกล้องอิมมูโนฟลูออเรสเซนส์, วิธีอิมมูนเรืองแสง วิธีเรืองแสง
Immunogeneticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมมุโนเจเนติกส์, พันธุกรรมของระบบภูมิคุ้มกัน
Immunogenicityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตอบสนองภูมิคุ้มกัน, ภูมิต้านทานของโรค
Immunogensไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารอิมมูโนเจน, สารที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้น, อิมมูโนเจน
Immunoglobulin Diversityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถสร้างอิมมูโนโกลบุลินนับล้านชนิด
Immunoglobulin Gไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกอิมมูโนโกลบูลินจี
Immunoglobulinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมมุโนโกลบุลิน; อิมมูโนโกลบุลิน, สาร; อิมมูโนกล้อบบูลิน; สร้างภูมิคุ้มกัน
Immunoglobulins, Thyroid-Stimulatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมมูโนกลอบูลินชนิดกระตุ้นต่อมไธรอยด์
Immunoglobulins, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมมูโนโกลบุลินรวม
Immunohistochemistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีอิมมูโนฮิสโตเคมี
Immunoincompetentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเสียไป, หมดสมรรถภาพทางภูมิคุ้มกัน
Immunologic Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกชนิดโดยวิธีทางอิมมูน
Immunologic Deficiency Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการขาดภูมิคุ้มกัน
Immunologic Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิคุ้มกัน, โรค; โรคที่เกิดจากกลไกทางอิมมูน; โรคทางวิทยาอิมมิวโน
Immunologic Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของระบบอิมมูน
Immunologic Fluorescenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมมูโนโลจิคฟลูออเรสเซนต์
Immunologic Fluorescenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมมูโนโลจิค ฟลูออเรสเซนต์
Immunologic Machineryไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลจักรของระบบภูมิคุ้มกัน
Immunologic Marker Studyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษามาร์กเกอร์ทางอิมมูน
Immunologic Mechanismไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกทางอิมมูน, กลไกทางอิมมูโนวิทยา, กลไกทางอิมมูน
Immunologic Memoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจำทางอิมมูน
Immunologic Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกัน, ปฏิกิริยาอิมมูน, ปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกัน
Immunologic Responseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน, การตอบสนองทางอิมมูน
Immunologic Specificityไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณสมบัติจำเพาะทางอิมมูน
Immunologic Techniquesไม่ระบุศัพท์บัญญัติภุมิคุ้มกัน, เทคนิคทาง; วิทยาภูมิคุ้มกัน, เทคนิค
Immunologic Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
Immunologic Tests, In Vitroไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบทางภูมิคุ้มกันนอกร่างกาย
Immunologic Tests, In Vivoไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบทางภูมิคุ้มกันในร่างกาย
Immunologic Tissue Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพที่เกิดจากภาวะแพ้
Immunologic Toleranceไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะไม่ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเฉพาะอย่าง, ภาวะไม่ตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
Immunologic Unresponsiveness, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเฉพาะอย่าง
Immunological Assayไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจหาทางวิทยาอิมมูน
Immunological Causeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุทางอิมมูโนโลยี่ย์
Immunological Examinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจหาภูมิคุ้มกัน
Immunological Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุจากทางอิมมูน, สาเหตุทางอิมมูโนโลยี่ย์, ปัจจัยทางอิมมูโนโลยี่
Immunological Incompatibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิต้านทานต่อตัวอสุจิสามีเกิดขึ้นในน้ำเหลืองขอ
Immunological Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาภูมิคุ้มกัน, ปฏิกิริยาทางอิมมูน
Immunological Toleranceไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมมิวโนโลยิกคัลโทเลอรานซ์
Immunologically Active Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
Immunologistsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักภูมิคุ้มกันวิทยา
Immunologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบภูมิแพ้, วิทยาภูมิคุ้มกัน, วิชาอิมมูโนวิทยา, การศึกษาทางด้านอิมมูน, วิทยาอิมมูน, ภูมิคุ้มกันวิทยา, ภูมิคุ้มกัน
Immunology, Appliedไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยาภูมิคุ้มกันประยุกต์
Immunology, Basicไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน
Immunology, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยาภูมิคุ้มกันคลินิค
Immunopathologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมมูนโนพยาธิวิทยา, ปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ, พยาธิวิทยาของภูมิคุ้มกัน, โรคที่เกิดจากผลของการตอบสนองของร่างกาย
Immunopersonsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้มีภูมิคุ้มกันโรคดีอยู่แล้ว
Immunoprophylaxisไม่ระบุศัพท์บัญญัติป้องกันโรคโดยให้ภูมิคุ้มกัน, การป้องกันด้วยภูมิคุ้มกัน
Immunoregulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่วงดุลย์ทางภูมิคุ้มกัน
Immunosuppressing Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารกดระบบอิมมูน
Immunosuppressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิคุ้มกัน, การกด; การตอบสนองของอิมมูนปฐมภูมิ; ความล้มเหลวเชิงอิมมูน
Immunosuppression Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้ยากดภูมิคุ้มกัน
Immunosuppression, Nonspecificไม่ระบุศัพท์บัญญัติยากดความต้านทานที่มีฤทธิ์ไม่จำเพาะ
Immunosuppression, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติยากดภูมิต้านทานที่มีฤทธิ์จำเพาะ
Immunosuppressiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติยากดภูมิคุ้มกัน
Immunosuppressive Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิคุ้มกัน, ยากด; การให้กินยาอิมมิวโนสัพเพรสสิฟ; สารกดภูมิคุ้มกัน; ยาและสารที่กดภูมิต้านทาน; สารกดภูมิคุ้มกัน
Immunosuppressive Drugsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยากดการทำงานของระบบอิมมูน, ยาที่กดภูมิต้านทานโรค, ยากดภูมิคุ้มกัน, ยาลดภูมิคุ้มกัน, ยาที่กดภูมิต้านทาน
Immunosuppressive Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษากดภูมิคุ้มกัน
Immunosuppressive Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษกดภูมิคุ้มกัน
Immunotherapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกัน, การรักษาด้วยการก่อภูมิคุ้มกัน, การรักษาโดยวิทยาอิมมูโน, การบำบัดทางอิมมูน, การบำบัดทางภูมิคุ้มกัน, การรักษาโดยอิมมูโนวิทยา, อิมมูนบำบัด, การฉีดสารโรคภูมิแพ้
Immunotherapy, Active, Non Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระตุ้นให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโดยทั่วๆไป
Immunotherapy, Active, Non-Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระตุ้นให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโดยทั่วๆไป, ไม่จำเพาะเพียงแต่เสริมภูมิคุ้มกันทั่วไป
Immunotherapy, Adjuvantไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสริมภูมิคุ้มกันทั่วไป
Immunotherapy, Adoptive, Non Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติสร้างภูมิคุ้มกันโดยทั่วไปแก่ร่างกายโดยตรง
Immunotherapy, Localไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างภูมิคุ้มกันเฉพาะที่
Immunotherapy, Rushไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบำบัดทางอิมมูนวิธีเร่งรัด
Immunotherapy, Specific Activeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันมะเร็งชนิดนั้น, อิมมูนบำบัดที่จำเพาะ
Immunotherapy, Specific Adoptiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติให้ภูมิคุ้มกันชนิดนั้นโดยเฉพาะกับร่างกาย
Immunotherapy, Venomsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบำบัดทางอิมมูนด้วยน้ำพิษ
Impactไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลกระทบ, การกระแทก, กระทบ, แรงกระแทก
Impact Extrusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีอิมแพกต์เอกซ์ทรูชัน
Impact Strengthไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงกระทบ
Impactedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัดติดแน่น
Impactedไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันชน
Impactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอัดแน่น, การอัดกด
Impairmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูญเสียหน้าที่, ความบกพร่อง
Impairment of the Whole Manไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูญเสียสมรรถภาพของทั้งร่างกาย
Impairment, Permanentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวร
Impairment, Rating ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำหนดอัตราของการสูญเสียหน้าที่
Impairment, Wholemanไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูญเสียสมรรถภาพทั้งร่างกาย
Impatiens Balsminaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทียน
Impedance Audiometryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดอิมปีแดนซ์ของหู
Impediusไม่ระบุศัพท์บัญญัติขัดขวางยับยั้ง
Imperata Cylindricaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหญ้าคา
Imperfectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไม่สมบูรณ์
Impermeableไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ซึมซาบผ่าน
Impetigoไม่ระบุศัพท์บัญญัติพุพอง, โรคอิมเพตติโก, ผิวหนังอักเสบ, ตุ่มหนอง, การติดเชื้อที่ผิวหนัง
Impetigo Contagiosaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมเพตติโกคอนทาจิโอซา
Impetigo Contagiosa, Ulceratedไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคอิมเพคติโกคอนทาจิโอซาที่เป็นแผลลึก
Impetigo, Bullousไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุลลัสอิมเพตติโก
Impingementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกด
Implantไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝัง
Implantationไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝังตัว, ระยะฝังตัว, ฝังลงไปในก้อนมะเร็ง, การฝังตัว, การปลูกชิ้นส่วนหรืออวัยวะ, การฝังปลูก, การฝังในเนื้อเยื่อ
Implantationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝังตัวของไข่
Implantation Bleedingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกจากโพรงมดลูกในขณะที่ไข่ฝังตัวในเยื่อมดลูก, เลือดที่ออกจากโพรงมดลูกในขณะที่ไข่ฝังตัวในเยื่อ
Implantation Growthไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจริญเป็นมะเร็ง
Implantation Materialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารสังเคราะห์
Implantation Propertyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝังตัว
Implantation, Ectopicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการท้องนอกมดลูก
Implantation, Subdermalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้สารสังเคราะห์เสริมใต้ผิวหนัง
Implantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุที่ฝังในกาย, วัสดุที่ฝังในร่างกาย
Implementationไม่ระบุศัพท์บัญญัติงานบริการประจำของห้องปฏิบัติการ การประยุกต์
Importไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสั่งเข้ามา
Importance, Practicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสำคัญในทางปฏิบัติ
Impotenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไร้สมรรถภาพทางเพศ, การหย่อนสมรรถภาพ, ความไร้สมรรถภาพ, กามตายด้าน, สมรรถภาพทางเพศหย่อน, กามตายด้านในผู้ชาย, กามตายด้าน, หย่อนสมรรถภาพ, เสื่อมสมรรถภาพทางเพศในชาย, สมรรถภาพทางเพศเสื่อม, อวัยวะเพศไม่แข็งตัว, ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ, หมดความรู้สึกทางเพศ,
Impotence, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติกามตายด้านแบบปฐมภูมิ
Impotence, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติกามตายด้านแบบทุติยภูมิ
Impotence, Sexualไม่ระบุศัพท์บัญญัติลดความรู้สึกทางเพศ
Impotentไม่ระบุศัพท์บัญญัติไร้สมรรถภาพ
Impreciseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื่อถือไม่ได้
Imprecisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไม่แม่นยำ, ความไม่เที่ยงตรง
Imprecision, Day to Dayไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไม่เที่ยงตรงระหว่างวัน
Impregnantedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาบ
Impregnateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกาะติด
Impregnation, Warthin Starry Silverไม่ระบุศัพท์บัญญัติย้อมพิเศษด้วยสีที่มีโลหะเงิน
Impressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอย, ความประทับใจ
Impression, Functionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพิมพ์ปากโดยวิธีพิเศษ
Impression, Personalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกส่วนตัว
Improvement in Speedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับปรุงความเร็ว
Impulseไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงผลักดัน, แรงกระตุ้น, พลังประสาท, รับคำสั่ง, ส่งกระแส, อิมพัลส์, คลื่นไฟฟ้า, พลังกระทบ, คลื่นประสาท
Impulse Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติควบคุมอารมณ์ตนเองได้
Impulse Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดคลื่นประสาท, ความผิดปกติของการกำเนิดกระแสไฟฟ้า
Impulse Waveไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นไฟฟ้าช่วงแคบ
Impulse, Biological, Primitiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงขับดั้งเดิมทางชีววิทยา
Impulse, Maximumไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเต้นของหัวใจแรงที่สุด
Impulse, Transmission ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเดินทางของกระแสประสาท
Impulsiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติควบคุมไม่ได้, อารมณ์วู่วาม
Impureไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่บริสุทธิ์
Impuritiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งเจือปน, สารแปลกปลอม, สารปนเปื้อน, สิ่งเจือปน, สารเจือปน
Impurityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไม่บริสุทธิ์
Imuranไม่ระบุศัพท์บัญญัติยากดภูมิต้านทาน
In Bred Strainไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะพันธุกรรมเหมือนกัน
In Grownไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแทงกลับเข้าหาผิวหนัง
In Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฟสตรงกัน
In Situไม่ระบุศัพท์บัญญัติระหว่างเตรียม, ตำแหน่งเดิม
In Situ Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงจากระยะที่เป็นเฉพาะแห่ง
In Vitroไม่ระบุศัพท์บัญญัติในหลอดทดลอง, ภายนอกร่างกาย, ในหลอดแก้วทดลอง, การทดสอบ, นอกร่างกาย, ในแก้ว, ภายนอกร่างกาย
In Vitro Effectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ทางเคมีที่เกิดขึ้นต่อเซลล์
In Vitro Experimentไม่ระบุศัพท์บัญญัติทดลองล้างเลือดจากคลังเลือด
In Vitro Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบในจานทดลอง, การตรวจสอบนอกร่างกาย, การทดสอบในหลอดทดลอง
In Vivoไม่ระบุศัพท์บัญญัติในร่างกาย, ในกาย, ในสิ่งที่มีชีวิต, ในเนื้อเยื่อที่มีชีวิตอยู่, ในร่างกาย, ภายในร่างกาย, ในสิ่งมีชีวิต, ระบบในกาย, ในสิ่งมีชีวิต
In Vivo Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบในร่างกาย, การตรวจสอบในร่างกาย
In-Activeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพไร้พิษ
In-Bendingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข้าข้างใน
In-Coordinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่ประสานการทำงาน
In-Patientไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วยภายใน
Inaccessibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้บริการไม่ทั่วถึง
Inaccessibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลีกหนีลูกน้อง
Inaccuracyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไม่แม่นยำ
Inactivateไม่ระบุศัพท์บัญญัติถูกทำลาย, ทำให้หมดฤทธิ์, ทำให้เชื้อตาย, กด, การอุ่น, ทำลาย, ทำลายพิษ, ทำลาย
Inactivatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสื่อม, การหมดสภาพ, ทำให้หมดฤทธิ์ลง
Inactivated Reversibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียชั่วคราว
Inactivationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลาย, ทำให้หมดฤทธิ์, กำจัดพวกพิษต่างๆ
Inactiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะพัก, เฉื่อยต่อปฎิกิริยา, ระยะสงบ, ทำงานลดลง, ไม่ว่องไว
Inactive Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปที่หันแสงไม่ได้, รูปไม่ว่องไว, รูปอกัมมันต์, อยู่ในสภาพสงบอยู่, ไม่มีฤทธิ์, รูปที่ทำงานไม่ได้, รูปไร้ฤทธิ์, สภาพที่ไม่ทำงาน
Inactivityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวน้อย
Inadequateไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกต่ำต้อย
Inanimate Environmental Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อติดเปื้อนอยู่ที่ผิวของเครื่องใช้ประจำวัน
Inanimate Objectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือเครื่องใช้ที่ไม่ใช่คนหรือสิ่งที่มีชีวิต
Inapparentไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ที่รับเชื้อแต่ไม่เกิดโรค
Inappropriateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่สอดคล้อง ไม่เข้ากับเหตุการณ์, ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร, ผิดไปจากความสมเหตุสมผล
Inappropriate ADH Secretion, Syndrome ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการสร้างเอดีเอชไม่เหมาะสม, กลุ่มอาการที่มีการหลั่งเอดีเอ็ชโดยไม่สมเหตุ
Inappropriatenessไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์ไม่เหมาะสม
Inattentionไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่สนใจ
Inattention, Selectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่มีสมาธิเฉพาะในสิ่งที่ทำให้เกิดความกังวล
Incandescentไม่ระบุศัพท์บัญญัติลุกเป็นไฟ, หลอดไฟนีออน
Incapacitation, Suddenไม่ระบุศัพท์บัญญัติตนเกิดไร้ความสามารถที่จะทำอะไรได้ทันทีทันใด
Incarcerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติติดคา
Incasไม่ระบุศัพท์บัญญัติชาวอินเดียแดงเผ่าอินคา
Incentivesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งชวนใจ, เครื่องล่อใจ
Incentives, Economicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ
Incestไม่ระบุศัพท์บัญญัติการร่วมเพศในระหว่างญาติ, ความสัมพันธ์ทางเพศกับพี่น้องเดียวกัน, เพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลร่วมสายโลหิต
Incidalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินซีดาล
Incidenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุบัติการ, การป่วย, อุบัติการของโรค, อุบัติการณ์, อัตราเกิด
Incidence Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราอุบัติการ, อัตราป่วยใหม่, อัตราอุบัติของโรค, อัตราอุบัติการของโรค
Incidence Rate, Age Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราอุบัติการของโรคตามอายุ
Incidence, Grazingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกรซิ่งอินซิเดนท์
Incidentไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงสว่างอินซิเดนท์
Incident Intensitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังสีตกกระทบ
Incidents, Criticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหตุการณ์สำคัญ
Incinerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำจัดสารเคมีโดยการเผาไฟ, การเผาจนไหม้, การเผาไฟ
Incineratorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตู้อบด้วยไอน้ำ, เตาเผา
Incisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยกรีด, การผ่า, การกรีด, การเลือกลงรอยผ่า
Incision and Drainageไม่ระบุศัพท์บัญญัติผ่าเอาหนองออก, ผ่าฝี, การผ่าให้หนองออก
Incision Curvilinearไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยผ่าโค้งน้อย
Incision J Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยผ่ารูปอักษรโรมันเจ
Incision L Curvedไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยผ่ารูปอักษรโรมันแอล
Incision Linearไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยผ่าตรง
Incision Saber-Cutไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยผ่าตลบ
Incision Splitไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยผ่าแยก
Incision T Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยผ่ารูปอักษรโรมันที
Incision Transverseไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยผ่าขวาง
Incision U Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยผ่ารูปอักษรโรมันยู
Incision, Abdominalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปิดหน้าท้อง
Incision, Areolarไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยผ่าตัดบริเวณฐานเต้านม
Incision, Collo-Thoracoabdominalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลงแนวแผลบริเวณคอ-ทรวงอกด้านขวาและช่องท้อง
Incision, Linearไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยผ่าตัดเป็นแนวตรง
Incision, Longitudinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยผ่าตามยาว
Incision, Low Transverseไม่ระบุศัพท์บัญญัติผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องตามแนวขวาง
Incision, Midlineไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลงมีดตรงแนวกลางตัว, รอยแผลในแนวกลางตัว
Incision, Paramedian, Right Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยผ่าตามแนวขนานเส้นกลางด้านขวาตอนบน
Incision, Risdonไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลงมีดผ่าตัดบริเวณต่ำกว่าขอบล่างของกระดูกขากรรไกร
Incision, Surgicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติบาดแผลชนิดที่เกิดจากการผ่าตัด การกรีด
Incision, Transrectal, Rightไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยผ่าผ่านกล้ามเนื้อเรคตัลด้านขวา
Incision, Verticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติผ่าในแนวยาว
Incisional Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีผ่าตัด
Incisorไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันฉีก, ฟันหน้า, ฟันตัด
Incisor, Centralไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันกัดกลาง, ฟันกัดกลาง
Incisor, Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันกัดข้าง
Incisor, Lower Centralไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันหน้าซี่ใน 2 ซี่ล่าง
Incisor, Lower Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันหน้าซี่นอก 2 ซี่ล่าง, ฟันกัดสองซี่ข้างล่าง
Incisor, Shovel Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันหน้ามีลักษณะคล้ายจอบ
Incisor, Upper Centralไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันกัดสองซี่กลางบน
Incisor, Upper Central and Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันหน้า 4 ซี่บน
Incistons, Medianไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังหน้าทางในแนวกลางตัว
Incisuraไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยบาก
Incisura Angularisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินซิสซูราแองกูลาริส
Inclan-Ober Procedureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดแบบโอเบอร์เพื่อแก้ความพิการสะบักลอย
Inclusion and Exclusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกณฑ์การคัดตัวอย่างเข้าและตัดตัวอย่างออก
Inclusion Bodiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินคลูชันบอดี, การเกิดก้อนอินคลู, อินคลูชั่นบอดี, อินคลูชั้นบอดี
Inclusion Bodies, Cowdry Type Aไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินคลูชันบอดีรูปร่างคล้ายกับคาวดรีชนิดเอ
Inclusion Bodies, Intranuclearไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจพบอินคลูชั่นบอดี้
Inclusion Bodies, Viralไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินคลูชัน บอดีย์, ไวรัส
Inclusion Compoundไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบอินคลูชัน
Inclusion Compoundไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบอินคลูชัน
Inclusion Compounds, Macromolecularไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบอินคลูชันแบบโมเลกุลขนาดใหญ่
Inclusion Compounds, Monomolecularไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบอินคลูชันแบบโมเลกุลเดียว
Inclusion Cystsไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงอินคลูชัน
Incoherenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติพูดเรื่องเดียวไม่ต่อเนื่องกัน การพูดเพ้อเจ้อ
Incomeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายได้
Income Elasticityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความยืดหยุ่นต่อรายได้
Income Statementไม่ระบุศัพท์บัญญัติงบกำไรขาดทุน
Income Statement, Single-Stepไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบแสดงยอดชั้นเดียว
Income Taxไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาษีรายได้; รายได้, ภาษี
Income, Familyไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายได้ของครอบครัว
Incompatibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่เข้ากัน, เกิดปฏิกิริยาต่อกัน, ถ่ายทอดไม่ได้, ความไม่พึงผสม, ความเข้ากันไม่ได้, อสมรรถสัมพันธ์, ความไม่พึงผสมของตัวยา, ภาวะเข้ากันไม่ได้, ความไม่เข้ากัน, เข้ากันไม่ได้
Incompatibility, Cellular and Proteinไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะไม่เข้ากันของเซลล์และโปรตีน
Incompatibility, Chemicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไม่พึงผสมของตัวยาในแง่เคมี
Incompatibility, Delayedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไม่เข้ากันแบบเกิดช้า
Incompatibility, Physicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไม่พึงผสมของตัวยาในแง่กายภาพ
Incompatibility, Therapeuticไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไม่พึงผสมของตัวยาในแง่ของการรักษาโรค
Incompatibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติผสมเข้ากันไม่ได้
Incompetentไม่ระบุศัพท์บัญญัติไร้ความสามารถ
Incompleteไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่สมบูรณ์, ชนิดไม่สมบูรณ์
Incomplete Breakdown Productsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่สลายตัวจากขบวนการไม่สมบูรณ์
Incompressibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกดอัดไม่ได้
Incongruousไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่เท่ากันทั้ง 2 ข้าง
Inconsistentไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่สม่ำเสมอ
Incontinenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติควบคุมการถ่ายปัสสาวะไม่ได้, ปัสสาวะโดยไม่รู้ตัว, ปัสสาวะซึม, กลั้นปัสาสาวะไม่อยู่
Incontinence of Urineไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
Incoordinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวไม่สละสลวย, ไม่ประสานกัน, กล้ามเนื้อไม่ประสานกัน, ขาดการประสานงาน, การสูญเสียความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหว, การไม่ประสานงาน
Incorporationไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีบดผสม, วิธีรวมตัวยาเข้ากัน, การผสมตัวยาเข้ากับยาพื้น
Increaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติมากกว่าปกติ
Increase, Absoluteไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูงจริงๆ
Increase, Markedไม่ระบุศัพท์บัญญัติมากกว่าปกติมาก
Increase, Relativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูงแบบสัมพันธ์
Increase, Slightไม่ระบุศัพท์บัญญัติมากกว่าปกติเล็กน้อย
Incrementไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเริ่มหดรัดตัว, การเพิ่ม
Increment, Futureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพิ่มในอนาคต
Incremental Consequencesไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลกำไรที่ได้เพิ่ม
Incubateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอบ, บ่ม
Incubatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอบ
Incubationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฟักตัว
Incubation Conditionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอินคิวเบท
Incubation Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะฟักตัวของโรค, ระยะฟักตัว, เวลาในการเพิ่มจำนวนจนเห็นโคโลนี, ระยะฟักตัวของเชื้อโรค
Incubation Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะฟักตัวของโรค
Incubation Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะฟักตัว
Incubation Timeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายุโคโลนี
Incubatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตู้อบเด็ก, ตู้ให้ความอบอุ่นทารก, ตู้ใส่เด็กคลอดไม่ครบกำหนด
Incubatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตู้อบ, ตู้ฟัก, ตู้บ่มเชื้อ, ตู้อุ่น, ตู้อบร้อน, ตู้อบอุณหภูมิต่ำ
Incubators, Double Wall Isoletteไม่ระบุศัพท์บัญญัติตู้ให้ความอบอุ่นทารกแบบผนัง 2 ชั้น
Incubators, Infantไม่ระบุศัพท์บัญญัติตู้อบทารก, ตู้อบเด็กทารก, ตู้อบเด็กทารก
Incubators, Isoletteไม่ระบุศัพท์บัญญัติตู้ให้ความอบอุ่นทารกแบบแยกทารกไว้เฉพาะ
Incubators, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติตู้ให้ความอบอุ่นทารกแบบสามัญ
Incusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกทั่ง, ทั่ง, กระดูกรูปทั่ง
Indandione Nucleusไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินแดนไดโอนนิวเคลียส
Indecisivenessไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่กล้าตัดสินใจ
Indentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยเว้า
Indentedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเว้าเล็กน้อย
Indentity, Partialไม่ระบุศัพท์บัญญัติคล้ายคลึง
Independenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเป็นตัวของตัวเองและเป็นอิสระตามวัย
Independence, Functionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความอิสระในการทำหน้าที่ต่างๆ
Independentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นอิสระ, เป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกัน
Independent Situationไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน
Independent Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบอิสระ
Indexไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องบ่งชี้, ดรรชนี, เข็มชี้
Index Fingerไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ้วชี้
Index Finger Amputationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดขาดของนิ้วชี้
Index Numberไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลขดัชนี
Index of Refractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติดัชนีการหักเห
Index Organismsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวบ่งชี้
Index, Acceptableไม่ระบุศัพท์บัญญัติดรรชนีความสามารถ
Index, Difficultyไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าดรรชนีความยาก
Index, Maturationไม่ระบุศัพท์บัญญัติดรรชนีของการเจริญเติบโต, มาเจอเรชั่นอินเด็กซ์
Index, Reflectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติดัชนีหักเห
Index, Summationไม่ระบุศัพท์บัญญัติดรรชนีผลรวม
Indian Filesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเดียนไฟล์
Indian Inkไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมึกอินเดีย
Indian Ink Preparationไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมึกอินเดียน
Indicateไม่ระบุศัพท์บัญญัติบ่งถึง
Indicationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อบ่งชี้, ข้อบ่งใช้, ข้อบ่งบอก
Indications, Absoluteไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อบ่งสมบูรณ์
Indications, Relativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อบ่งอื่นๆ
Indicativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติตามที่แสดงไว้
Indicatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินดิเคเตอร์, เครื่องชี้วัด, ตัวบ่งชี้, สี, เครื่องบอก, ตัวชี้แนะ
Indicators and Reagentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารทดลอง
Indicators, Nonreversibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินดิเคเตอร์ชนิดไม่ผันกลับ
Indicators, Objectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องบ่งชี้ชนิดรูปธรรม
Indicators, Opticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวบ่งชี้ทางแสง
Indicators, Subjectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องบ่งชี้ชนิดนามธรรม
Indicators, Well-Beingไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวชี้บ่งการอยู่ดีกินดี
Indicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติดัชนี
Indifferenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่สนใจ, ไม่เปลี่ยนแปลง, ไร้อารมณ์
Indifference, La Belleไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่แสดงท่าทีวิตกทุกข์ร้อนถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น
Indifferentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฉยเมย
Indiffusible Solidไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวยาที่ไม่ละลายและไม่กระจายตัว
Indigestionไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคอาหารไม่ย่อย
Indigoไม่ระบุศัพท์บัญญัติผงคราม
Indigo Carmineไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินดิโกคาร์มีน
Indigoidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีอินดิกอยด์
Indigotineไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินดิโกตีน
Indirectไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบอ้อมๆ
Indirect Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลร้ายที่เกิดทางอ้อม
Indirect Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีทางอ้อม, วิธีอ้อม
Indirect Resultsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลทางอ้อม
Indirect Servicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริการที่ไม่ใช่การบำบัดโดยตรง, บริการผู้ป่วยทางอ้อม
Indirect Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบแบบทางอ้อม
Individual Approachไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้สุขศึกษาแบบรายบุคคล, ให้เป็นรายบุคคล, การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล
Individual Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูแลผู้ป่วยเป็นรายบุคคล
Individual Differencesไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถเฉพาะบุคคล, ความแตกต่างระหว่างบุคคล, ความแตกต่างกันออกไปตามเอกัตบุคคล, ความแตกต่างของแต่ละบุคคล, ความต้องการเฉพาะตัวแตกต่างกันไป
Individual Educationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรายบุคคล
Individual Endogenous Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยภายในของแต่ละคน
Individual Exogenous Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อร่างกาย
Individual Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะส่วนตัว
Individual Meetingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพบปะเป็นรายบุคคล
Individual Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตบำบัดเฉพาะตัว
Individual Variationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแตกต่างในตัวบุคคล
Individualisticไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัฒนธรรมที่เน้นเอกัตถบุคคล
Individuality, Law ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติกฎแห่งความแตกต่าง
Individualizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วยแต่ละราย
Individualized Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
Individualized Instructionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสอนแบบรายบุคคล
Individualized Learningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้แบบกัตตภาค
Individualizing Instructionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสอนเป็นรายบุคคล
Individualsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแต่ละบุคคล
Indoctrinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกฝังลัทธิความเชื่อบางอย่าง
Indole Nucleusไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินโดลนิวเคลียส
Indole-Derived Tremorgenic Toxinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุพันธ์ของอินโดลทอกซิน
Indoleacetamidineไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินโดลอาเซทามิดีน
Indoleamine Hypothesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมมุติฐานเกี่ยวกับอินโดลย์อะมีน
Indoleaminesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินโดลอะมีน
Indolesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินโดล
Indomethacinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินโดเมทาซิน, ยา; อินโดเมธาซิน; ยาอินโดเมธาซิน; อินโดเมตาซิน
Indophenolไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินโดฟีนอล, สาร; สีอินโดฟีนอล; อินโดฟีนอล
Indophenol Derivativesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุพันธ์อินโดฟีนอล
Indophenol Dyesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีอินโดฟีนอล
Induceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุ้น
Inducedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชักนำ, ทำให้แท้ง, การเหนี่ยวนำ, ถูกนำ
Induced Fit Theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีชักนำให้เหมาะสม, ทฤษฎีการชักนำให้พอเหมาะ
Inducementไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องจูงใจ
Inducersไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเหนี่ยวนำ
Inducers, Syntheticไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวชักนำที่เป็นสารสังเคราะห์
Inducibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถูกชักนำ
Inductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเร่ง, เหตุการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้, การเหนี่ยวนำ
Induction Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยานำสลบ
Induction Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะกระตุ้น
Inductiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบอุปนัย
Inductive Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะชักนำ
Inductorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินดัคเตอร์
Indurationไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยบวมแข็ง, ตุ่มนูนแข็ง, แข็ง, การบวมปูด, อาการบวม, รอยนูนที่แดง
Industrial Productsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Industrial Wasteไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุตสาหกรรม, ของเสีย
Industrial, Hygieneไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดให้มีสุขวิทยาโรงงานอุตสาหกรรมที่ดี
Industriousnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติความขยันขันแข็งอุตสาหะ
Industryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุตสาหกรรม, ความเพียรพยายาม
Inelasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีความยืดหยุ่น
Inertไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฉื่อย, เฉื่อยชา
Inert Fillers, Solidไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเฉื่อยของแข็ง
Inert Gasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติก๊าซเฉื่อย
Inert, Chemicallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ทำปฏิกิริยากับกรดหรือด่าง
Inert, Physiologicallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฉื่อยทางสรีรวิทยา
Inertiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงเฉื่อย, ภาวะเฉื่อย, ความเฉื่อย, อิเนอร์เซีย
Inertial Workไม่ระบุศัพท์บัญญัติงานจากความหนืด
Infancyไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัยทารก, เมื่อฟันน้ำนมขึ้นแล้ว, วัยทารก
Infancy, Earlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัยทารกตอนต้น
Infantไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารก, เด็กเล็กๆ, เด็ก, เด็กเล็ก, เด็กอ่อน
Infant Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารก, การดูแล; ทารก, การบริบาล; การดูแลทารก; การดูแลเด็กทารก
Infant Deathไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตายในทารก, ทารกตาย, ตายในอายุต่ำกว่า 1 ปี
Infant Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติพัฒนาการของทารก
Infant Feedingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้อาหารทารก
Infant Foodไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารทารก
Infant Food, Kasetไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารทารกเกษตร
Infant Formulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูตรน้ำนมสำหรับทารก, สูตรนมผสมสำหรับทารก
Infant Healthไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุขภาพทารก
Infant Health Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูแลสุขภาพทารก
Infant Mortalityไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารก, อัตราตาย; อัตราตายของทารก; การตายของทารก
Infant Mortality Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราตายของทารก, อัตราตายของเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี, อัตราการตายของทารกที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี, อัตราทารกตายในอายุต่ำกว่า 1 ปี
Infant Nutritionไม่ระบุศัพท์บัญญัติโภชนาการทารก
Infant Nutrition Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติโภชนาการทารก, โรค; โภชนาการทารกผิดปกติ
Infant Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะทารก
Infant Supplementary Feedingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้อาหารเสริมแก่ทารก
Infant's Psychological Needsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการทางจิตใจของเด็ก
Infant, High-Riskไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกที่เสี่ยงภัยสูง
Infant, Low Birth Weightไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อย, เด็กที่มีน้ำหนักตัวน้อย, อัตราส่วนเด็กคลอดที่มีน้ำหนักตัวต่ำ, ทารกน้ำหนักแรกเกิดต่ำ, น้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย
Infant, Macrosomic, Previousไม่ระบุศัพท์บัญญัติประวัติการคลอดทารกใหญ่ผิดปกติ
Infant, Newbornไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกแรกเกิด
Infant, Newborn, Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กอ่อน, เหน็บชาหัวใจ; ทารกแรกเกิด, โรค
Infant, Postmatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกคลอดหลังกำหนด
Infant, Prematureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กคลอดก่อนกำหนด, เด็กน้ำหนักตัวน้อย, ทารกคลอดก่อนกำหนด
Infant, Premature, Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกคลอดก่อนกำหนด, โรค
Infant, Small for Dateไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกคลอดครบกำหนดแต่น้ำหนักน้อย
Infanticideไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ฆ่าทารก; ทารก, การฆ่า; การฆ่าทารก
Infantileไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน, แบบเด็ก
Infantile Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบที่เกิดในเด็กเล็ก
Infantile Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติในระยะขวบปีแรก, ชนิดเด็กเล็ก
Infantilismไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารก, สภาพคล้าย; สภาพคงคล้ายทารก
Infarctไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อตาย, กล้ามเนื้อหัวใจตาย, ตาย, การขาดแคลนเลือดมาเลี้ยง, การตาย, ขาดเลือดเลี้ยง, ขาดเลือดมาเลี้ยง, การขาดเลือดเลี้ยง, เนื้อเยื่อตายจากการขาดเลือด
Infarct, Anemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินฟาร์คชนิดสีซีด
Infarct, Hemorrhagicไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีเลือดออก
Infarct, Massiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินฟาร์คขนาดใหญ่
Infarct, Massiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อหัวใจตายขนาดใหญ่
Infarct, Muralไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิวรัลอินฟาร์ค
Infarct, Septicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อตายเพราะขาดเลือดมาเลี้ยง
Infarct, Transmuralไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรานสมิวรัลอินฟาร์ค
Infarctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุดตาย, เนื้อตาย, ขาดเลือด, การเกิดเนื้อตายเนื่องจากหลอดโลหิตที่ไปเลี้ยงถูก, ขาดโลหิต, การตาย, เนื้อตายจากขาดเลือด, เนื้อขาดเลือดตาย, ตายจากการขาดเลือด
Infarction, Hemorrhagicไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง, การตายชนิดตกเลือด
Infarction, Hemorrhagic, Massiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินฟาร์คชนิดมีเลือดออกอย่างกว้างขวาง
Infectไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อ
Infectไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุกรุก, ทดลองกิน
Infectedไม่ระบุศัพท์บัญญัติติดเชื้อ
Infectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อ, โรคติดเชื้อ, ภาวะติดเชื้อ, ติดเชื้อ, การติดเชื้อโรค
Infection Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคติดเชื้อ
Infection Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะรับเชื้อ
Infection Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราติดเชื้อ, อัตราการติดเชื้อ
Infection Rate, Newไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการติดเชื้อใหม่
Infection, Abortiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อชนิดไม่ปรากฏอาการ
Infection, Activeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำลังเป็นโรค, ก่อให้เกิดโรคด้วยตนเอง, ระยะที่โรคคุกคาม
Infection, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคติดเชื้อเฉียบพลัน, การติดเชื้ออย่างรุนแรง, โรคติดเชื้อเฉียบพลัน, การอักเสบรุนแรง, การติดเชื้อเฉียบพลัน, การติดเชื้อเฉียบพลัน, การติดเชื้อเฉียบพลัน
Infection, Apparentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อที่มีอาการ, การติดเชื้อเฉียบพลัน
Infection, Ascendingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อลามขึ้น, การติดเชื้อผ่านจากทางคลอดย้อนขึ้นมา, การติดเชื้อแบบลามขึ้น
Infection, Asymptomaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อแบบไม่มีอาการ
Infection, Autogenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติติดเชื้อที่มีอยู่ตามร่างกายส่วนอื่นนอกช่องคลอด
Infection, Childhoodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อในเด็กโต
Infection, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบติดเชื้อเรื้อรังอื่นๆ, โรคติดเชื้ออย่างเรื้อรัง, การติดเชื้อเรื้อรัง, โรคติดเชื้อแบบเรื้อรัง, การอักเสบจากการติดเชื้อเรื้อรัง
Infection, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคติดเชื้อ, การติดเชื้อเฉียบพลัน
Infection, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อขณะอยู่ในครรภ์มารดา, การติดเชื้อโดยกำเนิด, การรับเชื้อแต่กำเนิด, การติดเชื้อแต่กำเนิด
Infection, Diffuse Non-Suppurative Parenchymatoไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบชนิดไม่เป็นหนองและเป็นกระจายโดยทั่วไป
Infection, Disseminatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายเชื้อไปหลายอวัยวะ, การติดเชื้อแบบแพร่กระจาย, การติดเชื้อแพร่กระจายทั่วไป
Infection, Dropletsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดต่อแบบไอจามรดกัน, ติดต่อทางหายใจเอาละออง, การแพร่กระจายของเชื้อไปในน้ำลายและเสมหะ
Infection, Dualไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อซ้อน 2 เชื้อ
Infection, Endogenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อจากตัวผู้ป่วยเอง, ติดเชื้อที่มีอยู่ในช่องคลอด
Infection, Exogenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติติดเชื้อจากที่อื่น, การติดเชื้อจากภายนอก
Infection, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อส่วนนอกของตา
Infection, Fungalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบจากเชื้อรา
Infection, Generalizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อแบบทั่วกาย, ติดเชื้อแพร่กระจาย, การติดเชื้อแพร่กระจายทั่วไป
Infection, Heavyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อจำนวนมาก
Infection, Heterologous, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติได้รับเชื้ออีกชนิดหนึ่งเป็นครั้งที่สอง
Infection, Inapparentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อที่ไม่มีอาการ, การติดเชื้อแบบไม่ปรากฎอาการ, การติดเชื้อที่ไม่มีอาการ, ติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการของโรค, การติดเชื้อค้างนาน, การติดเชื้อที่ไม่ปรากฏอาการ, พวกติดเชื้อไม่ปรากฏอาการ, การติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการของโรค, การติดเชื้อที่ไม่ปรากฏอากา
Infection, Inducedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรับเชื้อแบบถ่ายเชื้อ
Infection, Infantileไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อในเด็กเล็ก
Infection, Intraabdominalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อในช่องท้อง
Infection, Intracranialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อในกะโหลกศีรษะ
Infection, Intrapartalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อระหว่างคลอด
Infection, Intrapartumไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อในระยะการคลอด, การติดเชื้อในขณะคลอด
Infection, Intrauterineไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อขณะอยู่ในครรภ์มารดา, การติดเชื้อของทารกขณะอยู่ในครรภ์, การติดเชื้อขณะอยู่ในครรภ์
Infection, Latentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อแอบแฝง, การติดเชื้อแบบแฝง, การติดเชื้อแฝง
Infection, Local Metastaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพเป็นตำบลๆ
Infection, Localizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเฉพาะแห่ง, การติดเชื้อเฉพาะที่
Infection, Majorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อที่เป็นมากๆ
Infection, Mixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อร่วม, โรคร่วมเชื้อ, การติดเชื้อหลายชนิด, การติดเชื้อผสม, ติดเชื้อหลายชนิด
Infection, Multiple-Hostไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพร่กระจายของโรคในคนหรือสัตว์หลายชนิด
Infection, Neonatalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อแรกคลอด, การติดเชื้อในทารกแรกเกิด
Infection, Non Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบจากเชื้อต่างๆ
Infection, Persistentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อค้างนาน
Infection, Postnatalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อในระยะหลังคลอด
Infection, Postpartumไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อหลังคลอด
Infection, Postprimaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อครั้งต่อไป
Infection, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อครั้งแรก, การได้รับเชื้อโรคเข้าไปเป็นครั้งแรก, การติดเชื้อปฐมภูมิ, การติดเชื้อชนิดใดชนิดหนึ่งในครั้งแรก, การติดเชื้อเริ่มแรก, ติดเชื้อปฐมภูมิ
Infection, Pyogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อหนอง, การอักเสบชนิดเป็นหนอง, การติดเชื้อเป็นหนอง
Infection, Pyogenic, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบเฉียบพลันชนิดติดเชื้อเกิดหนอง, การอักเสบเฉียบพลันชนิดติดเชื้อเกิดหนอง
Infection, Recentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อในระยะแรกๆ
Infection, Recurrentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อซ้ำๆ, ติดเชื้อปฐมภูมิ, การติดเชื้อซ้ำ, เป็นๆหายๆ
Infection, Repeatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อซ้ำๆ
Infection, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อที่เกิดแทรกซ้อนขึ้น, ติดเชื้อมาจากที่อื่น, การติดเชื้อแทรกซ้อน, การติดเชื้อระยะที่ 2
Infection, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคติดเชื้อชนิดร้ายแรง, การติดเชื้ออย่างรุนแรง, การติดเชื้ออย่างรุนแรง
Infection, Single-Hostไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพร่กระจายของโรคในกลุ่มคนหรือสัตว์ชนิดเดียวกัน
Infection, Slowไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อที่ดำเนินโรคช้า
Infection, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อชนิดจำเพาะ
Infection, Subclinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อค้างนาน, การติดเชื้อไร้อาการ, การติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการ, ไม่เกิดอาการของโรค, ไม่พบอาการ, การติดเชื้อที่ไม่ปรากฏอาการ
Infection, Superficialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อแบบเฉพาะที่หรือที่ผิว
Infection, Superimposedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อซ้ำ, การติดเชื้อซ้ำเติม
Infection, Surgicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อทางศัลยกรรม
Infection, Systemic, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคติดเชื้อในระบบหมุนเวียนโลหิตอย่างรุนแรง
Infection, Tuberculousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบจากเชื้อทูเบอคูลัส
Infection, Viralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อไวรัส
Infection, Water-Borneไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเป็นสื่อนำกระจายเชื้อโรค
Infectiousไม่ระบุศัพท์บัญญัติติดเชื้อ, ซึ่งติดเชื้อ
Infectious Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อที่ทำให้เกิดโรค
Infectious Caseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะติดต่อ
Infectious Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคติดเชื้อ, การอักเสบติดเชื้อ, โรคติดต่อ
Infectious Diseases, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคติดเชื้อเฉียบพลัน
Infectious Diseases, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคติดต่อเรื้อรัง
Infectious Mononucleosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเฟกเชียส โมโนนิวคลีโอซิส, โรค; โรคอินเฟคเชียสโมโนนิวคลีโอซิส
Infectious Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะติดเชื้อเริ่มแรก
Infectious Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะติดเชื้อ
Infectious, Highlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติติดเชื้อสูง
Infectious, Potentiallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติศักยภาพในการแพร่โรค
Infective Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อก่อโรค
Infective Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะติดต่อ, ระยะลุกลาม
Infectivityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการติดเชื้อ, ความคงทน, การติดโรค
Infecundityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไม่สามารถมีบุตรได้
Inferiorไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่อยู่ต่ำกว่า, ด้านล่าง, ขอบล่าง, อยู่ต่ำ
Inferiorityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกเป็นปมด้อย, ปมด้อย
Inferoposteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องท้องส่วนที่อยู่ต่ำสุดค่อนไปทางด้านหลัง
Infertilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมัน, ภาวะ; มีบุตรยาก; การมีบุตรยาก; เป็นหมัน; การเป็นหมัน; การไม่ผสมเชื้อ
Infertility Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาผู้ที่มีบุตรยาก
Infertility, Femaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเป็นหมันในหญิง; หมันหญิง, ภาวะ
Infertility, Maleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเป็นหมันในชาย; หมันชาย, ภาวะ
Infertility, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีบุตรยากชนิดปฐมภูมิ, การมีบุตรยากแบบปฐมภูมิ
Infertility, Relativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีบุตรค่อนข้างยาก
Infertility, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมีบุตรยากแบบทุติยภูมิ
Infestationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อ, บุกรุกเข้าไปอาศัยอยู่ในร่างกาย
Infiltrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแทรก, การแทรก, แทรกแซง
Infiltrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการซึมแผ่, ผิวหนังนูนแดงหนา, การแทรกซึม, แทรกซึม, รอยโรคแทรกซึม, การลามแทรก, เงาลักษณะเป็นจุด
Infiltration, Diffuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจายทั่วไป
Infiltration, Diffusedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่นนูนหนา, การนูนหนาแผ่กระจาย
Infiltration, Interstitialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงาผิดปกติตามแนวของเส้นเลือดเนื้อเยื่อระหว่าง
Infiltration, Miliaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดมิลิอารีย์
Infiltrativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นทั่ว
Infiltrative Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดแทรกแซง
Infiniteไม่ระบุศัพท์บัญญัติอสงไขย
Infinityไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นอนันต์, อนันต์
Inflammationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบ, อักเสบ ลักษณะของการอักเสบ
Inflammation, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบแบบฉับพลัน, การอักเสบเฉียบพลัน, อักเสบอย่างเฉียบพลัน
Inflammation, Allergicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพ้
Inflammation, Caseous Granulomatousไม่ระบุศัพท์บัญญัติอักเสบแบบเคเซียสแกรนูโลมา
Inflammation, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบเรื้อรัง
Inflammation, Fibrinousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ
Inflammation, Granulomatousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบชนิดแกรนูโลมาตัส, การอักเสบแบบแกรนูโลมา
Inflammation, Intraocularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบภายในตา
Inflammation, Localized Purulentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบชนิดเป็นหนองเฉพาะที่
Inflammation, Non-Purulentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบแบบไม่เกิดหนอง
Inflammation, Non-Suppurativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบแบบไม่เกิดหนอง
Inflammation, Nonsuppurativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบชนิดไม่มีหนอง
Inflammation, Parenchymalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบในเนื้อตับ
Inflammation, Purulent, Generalizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบเป็นหนองทั่วไป
Inflammation, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบชนิดสเปซิฟิค
Inflammation, Sterileไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบชนิดที่ปราศจากการติดเชื้อ
Inflammation, Suppurativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบติดเชื้อเกิดหนอง
Inflammatoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอักเสบ
Inflammatory Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวการที่ทำให้เกิดการอักเสบ
Inflammatory Conditionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบ
Inflammatory Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคติดเชื้อ, โรคที่เกิดจากการอักเสบ, โรคอักเสบต่างๆ
Inflammatory Drugs, Non-Steroidalไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์
Inflammatory Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดที่มีการอักเสบ
Inflammatory Infiltrates, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบชนิดเรื้อรัง
Inflammatory Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะที่มีการอักเสบ, ระยะการอักเสบ
Inflammatory Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาที่เกิดในการอับเสบของบาดแผล
Inflammatory Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบ, ภาวะอักเสบ, อาการอักเสบ
Inflammatory Responseไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาการอักเสบ
Inflammatory Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดำเนินของโรคระยะแรก
Inflammatory Swellingไม่ระบุศัพท์บัญญัติอักเสบโตขึ้น
Inflatable Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดขยายออกได้
Inflationไม่ระบุศัพท์บัญญัติปอดขยายตัว
Inflectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความชัน
Inflection Pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดต่ำสุดข้างล่างของเคอรฟ
Inflictingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคาดโทษ
Inflow Tractไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณทางเข้า
Influence Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างระบบอิทธิพล
Influence, Adverseไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลที่ไม่ต้องการ
Influenzaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อไช้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดใหญ่
Influenza Aไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้หวัดใหญ่เอ
Influenza Vaccineไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัคซีนไข้หวัดใหญ่; ไข้หวัดใหญ่, วัคซีน; วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
Influenza Virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวรัสไข้หวัดใหญ่
Influenza, Asianไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้หวัดใหญ่เอเซีย
Influenza, Hemophilusไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮีโมฟิลัสอินฟลูเอนซา
Influenza, Virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
Influenza-Like Illnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติคล้ายไข้หวัดใหญ่
Influenzae, Hemophilusไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮีโมฟิลัสอินฟลูเอนซา
Influxไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลเข้า, ทะลักเข้าไป, ไหลเข้าไปในเซลล์, การไหลเข้า, การส่งเข้า
Influx, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการซึมผ่านเข้า-ออกอย่างอิสระ
Infoldingไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยย่น
Informal Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจอย่างคร่าวๆ
Informantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ให้ประวัติ
Informationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสนเทศ, ข่าวสาร, การแจ้งให้ทราบ, ข้อมูลข่าวสาร
Information Centersไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์สนเทศข่าวสาร
Information Costsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนสารสนเทศ
Information Processingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการรวบรวมความรู้
Information Servicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการสารนิเทศ, การบริการสารนิเทศ
Information, Asymmetry ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพความไร้สมมาตรแห่งการสนเทศ
Information, Imperfectไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารสนเทศที่ไม่สมบูรณ์
Information, Irrelevantไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลที่ไม่เข้ากับเหตุการณ์
Information, Keyไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลสำคัญ
Information, Withholding Crucialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสงวนข้อมูลที่สำคัญ
Informed Consentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
Infraauricularไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่ำกว่าหู
Infracristal Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติใต้คริสตา
Infractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยร้าวของกระดูกที่เป็นโรคในภาพรังสี, การแตกของกระดูก
Infrahepatic Spacesไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณใต้ตับ
Inframammary Creaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติใต้ฐานเต้านม
Infraorbital Pointsไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบล่างของเบ้าตา
Infraredไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินฟราเรค, แสงอินฟาเรด, แสงอินฟราเรต, แสงอินฟราเรด, คลื่นแสงยาว, ความร้อนจากแสงไฟ
Infrared Absorptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดแสงอินฟราเรด
Infrared Raysไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสงอินฟราเรด, รังสีอินฟราเรด, รังสีอินฟราเร็ด
Infrared Spectrum, Nearไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นแสงที่ยาว
Infrared, Nearไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนียร์อินฟราเรด
Infrascapular Fossaไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่องใต้กระดูกสะบัก
Infraspinatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนของกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังที่เริ่มต้นจาก
Infraspinous Fossaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอ่งที่อยู่ใต้ส่วนที่ยื่นออกมาของบ่า
Infrasternal Notchไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินฟราสเทอนัลนอทช์
Infratentorial Regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติใต้เทนทอเรียม
Infundibular Spasmไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบีบเกร็งของทางออกของหัวใจด้านขวา
Infundibular Stenosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินฟันดิบูลาร์ตีบ
Infundibulumไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินฟันดิบุลัม, หลอดเลือดระบบปอร์ตัลในก้าน, ท่อรูปกรวย, กล้ามเนื้อบริเวณเยื่อบุหัวใจ, อินฟิวดิบิวลุ่ม, เยื่อบุหัวใจ
Infusion Hepatotomographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดดำ
Infusion Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการซึมซาบ
Infusion Set, Intravenous Fluidไม่ระบุศัพท์บัญญัติชุดให้น้ำเกลือ
Infusion Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้ยาทางหลอดเลือด
Infusionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ, การหยดเข้าหลอดเลือดดำ
Infusionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้เลือดน้ำเกลือ, ซึมซาบ, การให้เลือด, หยดเข้ากระแสโลหิต, ยาหมัก
Infusions, Concentrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาชงเข้มข้น
Infusions, Intravenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้าเส้นเลือดดำ, วิธีหยดเข้าหลอดโลหิต, การให้ยาเข้าทางหลอดเลือดดำแบบซึมซาบ, การให้น้ำเกลือทางหลอดเลือด
Infusions, Micro Dripไม่ระบุศัพท์บัญญัติหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ
Infusions, Parenteralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้ยาทางสาย
Infusions, Salineไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้น้ำเกลือ
Ingestไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริโภค
Ingestionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรับประทาน, กลืนกินเข้าไว้ภายในเซลล์, การกิน, การกลืน, การกลืนกิน
Ingestion of Large Amount of Calciumไม่ระบุศัพท์บัญญัติได้รับแคลเซียมจำนวนมาก
Ingram Procedureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดแก้เท้าปุกแต่กำเนิด
Ingredientsไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนผสม
Ingredients, Activeไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนผสมของตัวยาหลัก, ตัวยาสำคัญ, ตัวยาออกฤทธิ์, สารสำคัญ
Ingredients, Reactiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารออกฤทธิ์
Ingrowthไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝังตัว
Inguinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาหนีบ
Inguinal Canalไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลองขาหนีบ, ช่องขาหนีบ, ทางผ่านตามแนวขาหนีบ, ช่องบริเวณขาหนีบ
Inguinal Canal Regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณคลองขาหนีบ
Inguinal Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มขาหนีบ
Inguinal Nodesไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบ, ต่อมที่ขาหนีบ
Inguinal Nodes, Superficialไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบกลุ่มบนสุด, ต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบ
Inguinal Regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยต่อระหว่างผนังหน้าท้องกับหน้าขา, บริเวณขาหนีบ, ขาหนีบ
Inguinal Skin Creaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยต่อของขาและลำตัว
Inguinale Buboesไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณขาหนีบ
Inhalationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูดดม, สูด, ทางลมหายใจ, การสูดดมเข้าไป, ทางหายใจ
Inhalation Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยวิธีสูดดม, บำบัดด้วยการสูดดม, เครื่องช่วยหายใจ
Inhalation, Endไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสิ้นสุดของการหายใจเข้า
Inhalation, Mistไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูดดมฝอยละออง
Inhalation, Oralไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่ใช้สูดเข้าทางปาก, สูดดมทางปาก
Inhalationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาสูดดม
Inhalers, Metered Doseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องพ่นละอองยาสำเร็จรูป
Inherentไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินฮีเรนท์, คุณสมบัติประจำตัว
Inherent Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผันแปรที่เกิดมีเองโดยธรรมชาติ
Inherent Resistanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติดื้อยามาแต่กำเนิด
Inheritanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์
Inhibinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินฮิบิน
Inhibitไม่ระบุศัพท์บัญญัติยับยั้ง การยับยั้ง ระงับ
Inhibiting Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารยับยั้ง
Inhibitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรั้ง, การลดต่ำลง, การยับยั้ง, ยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การควบคุมตนเอง, การยับยั้งการทำงาน
Inhibition Zoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงใส, บริเวณที่เชื้อไม่ขึ้น
Inhibition, Allostericไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยับยั้งแบบอัลโลสเตริก
Inhibition, Competitiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติถูกยับยั้งแบบแข่งขัน, การยับยั้งการแข่งขัน
Inhibition, Feed Backไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยับยั้งโต้กลับ, วิธียับยั้งแบบย้อนกลับ
Inhibition, Feed-Backไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยับยั้งแบบย้อนกลับ
Inhibition, Feedbackไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยับยั้งแบบโต้กลับ
Inhibition, Irreversibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยับยั้งแบบไม่ผันกลับ, การยับยั้งอย่างถาวร
Inhibition, Loss ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติปราศจากการควบคุม
Inhibition, Reversibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยับยั้งแบบผันกลับ
Inhibitorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารยับยั้ง, ตัวยับยั้ง, อินฮิบิเตอร์
Inhibitors, Competitiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวขัดขวางชนิดแข่งขัน, ตัวยับยั้งคอมเพทิทีฟ, พวกยับยั้งโดยการยื้อแย่ง, ตัวยับยั้งแบบคอมเพทิทิฟ
Inhibitors, Irreversibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวยับยั้งแบบไม่ทวนกลับ, ตัวยับยั้งแบบไม่ทวนกลับ
Inhibitors, Naturalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารยับยั้งที่มีโดยธรรมชาติ
Inhibitors, Naturally Occurringไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารยับยั้งที่พบตามธรรมชาติ
Inhibitors, Non-Competitiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวยับยั้งแบบนอนคอมเพทิทิฟ, ตัวยับยั้งนอนคอมเพทิทีฟ
Inhibitors, Noncompetitiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกยับยั้งโดยไม่ยื้อแย่ง
Inhibitors, Pharmacologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารยับยั้งสังเคราะห์
Inhibitors, Potentไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวยับยั้งที่ออกฤทธิ์สูง
Inhibitors, Reversibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวยับยั้งแบบทวนกลับ
Inhibitors, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวยับยั้งที่มีความจำเพาะ
Inhibitors, Uncompetitiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวยับยั้งอันคอมเพทิทีฟ
Inhibitory Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณที่ไปขัดขวางการหายใจ
Inhibitory Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติยับยั้งการทำงาน, อำนาจฆ่าเชื้อ
Inhibitory Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยยับยั้ง
Inhibitory Impulseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสประสาทยับยั้ง
Inhibitory Modulatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับและยับยั้ง
Inhibitory Nerve Impulsesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสประสาทเพื่อยับยั้ง
Inhibitory Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบยับยั้ง
Initial Approachไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเริ่มแรกของสัมพันธภาพ
Initial Episodesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการเป็นครั้งแรก
Initial Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเริ่มแรก
Initial Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราเร็วเริ่มต้น
Initiateไม่ระบุศัพท์บัญญัติริเริ่ม
Initiating Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวริเริ่ม
Initiating Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเริ่มแรกของสัมพันธภาพ
Initiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเริ่มต้น, การเริ่มต้น, ขั้นเริ่มต้น
Initiation Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเริ่มแรก
Initiation Pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดเริ่มต้น
Initiation Siteไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดเริ่มต้น
Initiativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคิดริเริ่ม ริเริ่ม
Initiativityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ
Initiatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้เริ่มต้น, ตัวเริ่มต้น, สาเหตุตั้งต้น, ตัวเริ่ม
Injection Mouldingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอัดแบบชนิดฉีด
Injection System, Sampleไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบฉีดสารตัวอย่าง
Injectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉีดยา, การ; ยาสวนทวารหนัก; สิ่งถูกฉีด; การฉีด; การฉีดยา; ยาฉีด
Injections, Footpadไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้าฝ่าเท้า
Injections, Interdermalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดในผิวหนัง
Injections, Intra-Arterialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้าหลอดเลือดแดง
Injections, Intra-Articularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้าข้อต่อ, การฉีดเข้าข้อ
Injections, Intracutaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้าที่ผิวหนัง, ฉีดเข้าในหนัง
Injections, Intradermalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้าในผิวหนัง, การฉีดในผิวหนัง, ฉีดเข้าไประหว่างชั้นของผิวหนัง, การฉีดยาเข้าในผิวหนัง
Injections, Intradermalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้าผิวหนัง
Injections, Intralymphaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้าหลอดน้ำเหลือง
Injections, Intramuscularไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ, การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ, ฉีดเข้ากล้าม
Injections, Intraperitonealไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้าช่องท้อง
Injections, Intravenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
Injections, Intraventricularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้าช่องสมอง
Injections, Jetไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดด้วยเครื่อง
Injections, Loco-Regionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉีดเข้าเฉพาะที่
Injections, Pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดยาเข้าจุด
Injections, Retrobulbarไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดยาเข้าหลังลูกตา, การฉีดยาเข้าสู่ด้านหลังของลูกตา
Injections, Spinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้าไขสันหลัง
Injections, Sub-Tenon'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดยาเข้าใต้เยื่อบุตา
Injections, Subcutaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉีดเข้าใต้ผิวหนัง, การฉีดเข้าใต้ผิวหนัง, ไขมันใต้ผิวหนัง, การฉีดเข้าใต้ผิวหนัง, ฉีดเข้าใต้หนัง, ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง
Injectorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ฉีดเข้าที่หน่วยฉีด, หัวฉีด
Injectors, Capillaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวฉีดชนิดคาพิลลารี
Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบาดเจ็บ, บาดแผล, การฉีกขาด, บาดเจ็บ, ภยันตราย
Injuries, Avulsionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหักอันเกิดจากแรงดึง
Injuries, Bluntไม่ระบุศัพท์บัญญัติภยันตรายจากแรงกระแทก
Injuries, Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับอวัยวะหลาย ๆ อย่าง
Injuries, Contre-Coupไม่ระบุศัพท์บัญญัติคองตรา-คูป์อินเจอรี
Injuries, Deglovingไม่ระบุศัพท์บัญญัติถลกผิวหนังหลุด, การบาดเจ็บแบบเนื้อถลกออก
Injuries, Explosiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติบาดเจ็บจากการระเบิด
Injuries, Furthurไม่ระบุศัพท์บัญญัติภยันตรายที่จะเกิดมากขึ้นต่อไป
Injuries, Gunshotไม่ระบุศัพท์บัญญัติบาดแผลจากการถูกยิง
Injuries, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติบาดเจ็บภายใน
Injuries, Intracranialไม่ระบุศัพท์บัญญัติความกระทบกระเทือนในสมอง, อันตรายเกิดขึ้นที่สมอง
Injuries, Mechanicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการได้รับบาดเจ็บ
Injuries, Penetratingไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูทะลุจากของแหลมคม, ภยันตรายจากแรงทะลุทะลวง
Injuries, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการบาดเจ็บฉกรรจ์
Injuries, Wringerไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบาดเจ็บจากการถูกหมุนรีด
Inkไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำหมึก
Ink Boltไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพที่ไม่มีรูปร่างแน่นอน
Ink Bottlesไม่ระบุศัพท์บัญญัติขวดหมึก
Ink-Bottle Holdersไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่ยึดขวดหมึก
Inlayไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเลย์
Inletไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องเข้า
Innateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ, สันดาน
Inner Halfไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีกครึ่งใน
Inner Tableไม่ระบุศัพท์บัญญัติกะโหลกศีรษะด้านใน, ขอบในของกะโหลกศีรษะ, แผ่นใน
Inner Zoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณชั้นใน
Innervateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลี้ยง
Innervationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทที่เลี้ยงท่อทางเดินอาหาร
Innervation of the Gastrointestinal Tractไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทควบคุมการทำงานของการเดินอาหาร
Innervation, Anomalousไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของประสาทที่เป็นแต่กำเนิด
Innominate Arteryไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงอินโนมิเนต, หลอดเลือดแดงอินโนมิเนท
Innominate Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกตะโพก
Innominate Bonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเชิงกราน
Innominate Veinไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดดำอินโนมิเนต, หลอดเลือดดำอินโนมิเนท
Innovarไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข้าด้วยกัน
Innovationsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินวัตกรรม, สิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือความรู้ใหม่
Inoculationไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการเพาะเลี้ยง, การฉีด, ระบบผิวหนัง
Inoculation Complex, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพรมารีอินน็อคคูเลชันคอมเพลกซ์
Inoculation, Allantoicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในไข่ฟัก
Inoculation, Artificialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดที่ทำขึ้น
Inoculation, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติใส่ตัวอย่างที่จะทดสอบลงในอาหารเพาะเชื้อโดยตรง
Inoculation, Standardไม่ระบุศัพท์บัญญัติความขุ่นมาตรฐานการทดสอบ
Inoculumไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินนอกคูลัม
Inocybe Speciesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเห็ดตระกูลอิโนซัยเบ
Inoilsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีทาบ้านเรือน
Inosiplexไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินโนซิเพลก
Inositolไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโนซิทอล, ไอโนซิตอล, อินออซิทอล, อิโนซิทอล, ไอโนสิทอล, อิโนซิทอล, อินโนซิตอล
Inotropic Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพิ่มแรงบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ
Inotropic Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำให้กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัว, การบีบตัวของหัวใจ
Inpatientsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหอผู้ป่วย
Input Amplifiersไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรนำเข้าในระยะต้น
Input Screenไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉากนำเข้า
Input Terminalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางนำเข้า
Inputsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งที่ใส่เข้าไป, ปัจจัยนำเข้า, ปัจจัยเบื้องต้น, การส่งงาน
Inputs, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลรวมของสิ่งนำเข้าหลายๆอย่าง
Inquiryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถามเพื่อหาข้อมูล
Inquiry Methodsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการตอบคำถาม
Inquiry Teachingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสอนแบบสืบสวน
Insanityไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรควิกลจริต, วิกลจริต
Insanity, Permanentไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตพิการอย่างติดตัว
Inscriptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเรื่อง
Insect Allergyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพ้แมลง
Insect Allergy, Bitingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพ้แมลงจากถูกแมลงกัด
Insect Allergy, Inhalantไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพ้แมลงจากการสูดดม
Insect Bitesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลงกัดต่อย
Insect Bites and Stingsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลงกัดและต่อย
Insect Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมแมลง; แมลง, การควบคุม
Insect Pinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข็มหมุดปักแมลง
Insect Repellentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาทาไล่แมลง, ยาฆ่าแมลง
Insect Spraysไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิตภัณฑ์ไล่แมลง
Insectaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเซกตา
Insecticidalไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณสมบัติในการฆ่าแมลง
Insecticide Residuesไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษตกค้างของสารพิษฆ่าแมลง
Insecticide Resistanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าแมลง, การดื้อ; การดื้อต่อยาฆ่าแมลง
Insecticidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าแมลง, สารป้องกันกำจัดแมลง, สารพิษฆ่าแมลง, การพ่นยาฆ่าแมลง, สารที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลง
Insecticides in Environmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพิษฆ่าแมลงในสิ่งแวดล้อม
Insecticides, Biologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าแมลงแบบชีวภาพ
Insecticides, Carbamateไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าแมลง
Insecticides, Fumigantไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าแมลงชนิดไอระเหย
Insecticides, Householdไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าแมลงที่ใช้ในครัวเรือน
Insecticides, Inorganicไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าแมลงที่เป็นสารอนินทรีย์
Insecticides, Microbialไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าแมลงที่สกัดมาจากจุลินทรีย์
Insecticides, Organicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารป้องกันและกำจัดแมลงจำพวกสารอินทรีย์
Insecticides, Organothiophosphateไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าแมลงออร์แกโนไทโอฟอสเฟต
Insecticides, Synthesized Organicไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าแมลงที่เป็นสารอินทรีย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา
Insecticides, Synthetic Organicไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าแมลงสารอินทรีย์สังเคราะห์
Insecticides, Systemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าแมลงประเภทดูดซึม
Insectivoraไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกกินแมลง
Insectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลง
Insects, Crawlingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลงชนิดคลานกับพื้น
Insects, Dipterousไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลงที่มีปีกสองปีก
Insects, Flyingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลงชนิดใช้ปีกบิน
Insects, Hematophagousไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลงที่กินเลือดเป็นอาหาร
Insects, Hemophagousไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลงดูดเลือด
Insecureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดความมั่นใจ, ขาดความมั่นใจในตัวเอง
Insecurityไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดความมั่นใจ
Inseminationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใส่เชื้อผสม, การผสมเชื้อ, การหลั่งน้ำกามเข้าช่องคลอด, ไปผสมกับไข่
Insemination Donor, Artificialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้น้ำเชื้ออสุจิจากผู้ที่ไม่ใช่สามี
Insemination during Ejaculation, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผสมพันธุ์โดยตรงภายหลังที่ฝ่ายชายหลั่งน้ำกาม
Insemination Husband, Artificialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้น้ำเชื้อของสามี, การผสมเทียมโดยใช้น้ำอสุจิของสามี
Insemination, Artificialไม่ระบุศัพท์บัญญัติผสมเทียม, การผสมเทียม, การเพาะเชื้อ
Insemination, Cupไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้น้ำอสุจิของสามีผสมเทียมโดยใช้หมวกครอบรอบปากมดลูก
Insemination, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผสมพันธุ์โดยตรง การผสมพันธุ์โดยตรง
Insemination, Faultyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติในการหลั่งน้ำอสุจิเข้าช่องคลอด
Insensitiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมดความไว, ขาดความไว
Insertio Velamentosaไม่ระบุศัพท์บัญญัติรกที่เกาะอยู่ที่มดลูกส่วนล่าง
Insertionไม่ระบุศัพท์บัญญัติใส่ห่วง
Insertionไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดยึดเกาะ, การแทรกตัวเข้าไป, จุดเกาะ, ที่เกาะ, ตำแหน่งที่เกาะของกล้ามเนื้อส่วนที่มีการเคลื่อนไหว
Insertion of IUDไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใส่ห่วง
Insertion of Pharyngeal Airwaysไม่ระบุศัพท์บัญญัติใส่ท่อหายใจส่วนฟาริงซ์
Insertion, Immediate Postpartalไม่ระบุศัพท์บัญญัติใส่ห่วงทันทีหลังคลอด
Insertion, Marcinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายสะดือเกาะที่ขอบของรก
Inservice Educationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้ความรู้ภายในหน่วยงาน
Inservice Trainingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผึกอบรมเจ้าหน้าที่
Inside Outไม่ระบุศัพท์บัญญัติจากภายในออกภายนอก
Insidiousไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่อยเป็นค่อยไป
Insightไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้จักตน, ความคิดเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของตนเอง, การหยั่งรู้สภาพของตนเอง, การรู้จักตนเอง, การหยั่งรู้
Insight, Noไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดความรู้จักตน, การหยั่งรู้สภาพของตนเองเสียไป
Insight, Poorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสียความรู้จักตน
Insolubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ละลาย, ไม่ละลายในน้ำ
Insoluble Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปที่ไม่ละลาย
Insoluble, Practicallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกือบไม่ละลาย
Insomniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการนอนไม่หลับ, นอนไม่หลับ, การนอนไม่หลับ
Insomnia, Drug-Withdrawalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนอนไม่หลับเนื่องจากการหยุดยา
Insomnia, Early Morningไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการนอนไม่หลับตอนเช้าตรู่
Insomnia, Initialไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอนไม่หลับตอนต้น, หลับยากเมื่อล้มตัวลงนอนในตอนแรก, นอนหลับได้ยาก, หลับยาก
Insomnia, Middleไม่ระบุศัพท์บัญญัติตื่นขึ้นกลางดึก, หลับต่อได้ยาก
Insomnia, Reboundไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการนอนไม่หลับที่กลับคืนมา
Insomnia, Situationalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนอนไม่หลับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์บางอย่าง
Insomnia, Terminalไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอนหลับตื่นเช้ากว่าปกติ, นอนไม่หลับตอนปลาย, ตื่นเช้ากว่าธรรมดา
Insomnia, Transientไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนอนไม่หลับเพียงชั่วคราว
Inspectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดู, การสังเกต, การตรวจวินิจฉัยด้วยตาเปล่า, การดูแล, ตรวจพิจารณา
Inspection Scheduleไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรแกรมการบำรุงรักษา
Inspection, Minorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจสอบย่อย
Inspection, Preliminaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจภายนอก
Inspectionismไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกชอบแอบดู
Inspectorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ตรวจสอบ, ผู้ตรวจงาน
Inspirationไม่ระบุศัพท์บัญญัติหายใจเข้า, การหายใจเข้า
Inspiration, Deepไม่ระบุศัพท์บัญญัติหายใจเข้าลึก ๆ
Inspiration, Earlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูดหายใจเข้าระยะต้น
Inspiration, Lateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูดหายใจเข้าระยะท้าย
Inspiration, Partialไม่ระบุศัพท์บัญญัติกึ่งหายใจเข้า
Inspiration, Passiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติพ่นอากาศเข้าไป
Inspiratory Capacityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความจุหายใจเข้า
Inspiratory Centerไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์ควบคุมการหายใจเข้า
Inspiratory Effortไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงการหายใจ
Inspiratory Failureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความล้มเหลวของการหายใจเข้า
Inspiratory Flowrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราไหลของอากาศ
Inspiratory Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงของการหายใจเข้า, การหายใจเข้า
Inspiratory Reserve Volumeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาตรหายใจเข้าสำรอง
Inspiratory Tetraction, Markedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังอกบุ๋มมากขณะหายใจเข้า
Inspiratory Timeไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะการหายใจเข้า
Instabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มั่นคง, อารมณ์หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงง่ายแบบอารมณ์เด็ก ๆ, ความไม่คงตัว
Instability Constantไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าคงที่ความไม่เสถียร
Instability, Pureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไม่มั่นคงแข็งแรง
Instar, Firstไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินสะตาร์ที่หนึ่ง
Instarsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกน้ำที่ลอกออกมาใหม่
Instillationไม่ระบุศัพท์บัญญัติหยดทีละน้อย
Instinctไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัญชาตญาณ
Instinct, Aggressiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัญชาตญาณแห่งความก้าวร้าวหรือการทำลาย
Instinct, Basicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัญชาตญาณมูลฐาน
Instinct, Deathไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัญชาตญาณแห่งความก้าวร้าวหรือการทำลาย, สัญชาตญานแห่งความตาย
Instinct, Life and Deathไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัญชาตญานดำรงชีพและสัญชาตญาณแห่งความตาย
Instinct, Matingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัญชาตญาณเกี่ยวกับการสืบพันธุ์
Instinct, Survivalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัญชาตญานการธำรงชีพ
Instinctual Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการทางสัญชาตญาณ
Institute of Food Research and Product Developmไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Institutionalizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถานเลี้ยงดูเด็ก
Instruction Manualsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคู่มือการใช้
Instruction Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยการสอน
Instructional Packagesไม่ระบุศัพท์บัญญัติชุดการเรียนการสอน
Instructional Procedureไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการในการสอน
Instrumental Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ
Instrumentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้เครื่องมือ, ใส่เครื่องมือ
Instrumentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือ
Instruments, Additionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือประกอบ
Instruments, Basicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือพื้นฐาน
Instruments, Essentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือที่จำเป็น
Instruments, Highly Sophisticateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือที่มีความซับซ้อนมาก
Instruments, Ink Writingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือที่ใช้กับหมึกบันทึก
Instruments, Mechanicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปกรณ์
Instruments, Moderately Sophisticateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือที่มีความซับซ้อนปานกลาง
Instruments, Multi-Pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือวัดได้หลายจุด
Instruments, Non-Sophisticateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมืออย่างง่าย
Instruments, One-Pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือวัดได้จุดเดียว
Instruments, Osteotome and Bone Nibblingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือตัดและแต่งกระดูก
Instruments, Pilotไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ที่เสนอแนะ
Instruments, Reductionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือจัดกระดูกเข้าที่
Instruments, Wiringไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือเกี่ยวกับการใช้ลวด
Insufficient Supplyไม่ระบุศัพท์บัญญัติได้รับไม่เพียงพอ
Insufflationไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาพ่น
Insufflation, Transuterineไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉีดเข้าทางมดลูก
Insulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉนวน
Insulatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉนวน, ระบบฉนวน
Insulinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินซูลิน, ฮอร์โมนอินซูลิน, อินสุลิน
Insulin Allergyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพ้อินสุลิน
Insulin Antagonistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวต่อต้านอินสุลิน, การออกฤทธิ์ต้านกับอินซูลิน
Insulin Antibodiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินซูลิน แอนติบอดี, อินสุลิน แอนติบอดีย์
Insulin Comaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคมาจากอินสุลิน
Insulin Coma Treatmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำให้หมดสติด้วยอินซูลิน
Insulin Concentration, Ambientไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับของอินซูลินในเลือด
Insulin Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดอินซูลิน
Insulin Deficiency, Absoluteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดอินสุลินที่แท้จริง, พวกที่ขาดอินสุลินอย่างแท้จริง
Insulin Deficiency, Definiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดอินสุลินอย่างแน่นอน
Insulin Dependentไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้องพึ่งอินสุลินต่อไป, แบบต้องพึ่งอินสุลิน
Insulin Hormoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์โมนอินซูลิน
Insulin Infusion, Continuous Intravenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือฉีดอินซูลินเข้าหลอดเลือดดำตลอดเวลา
Insulin Infusion, Steady Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติหยดอินซูลินเข้าหลอดเลือดอย่างสม่ำเสมอ
Insulin Infusions, Steady Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติหยดอินซูลินเข้าหลอดเลือดดำอย่างสม่ำเสมอ
Insulin Phentolamine, Basalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินซูลินที่หลั่งในระดับฐาน
Insulin Preparationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเตรียมอินซูลิน
Insulin Receptor Bindingไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินซูลินจับกับอินซูลินรีเซพเตอร์
Insulin Releaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขับอินสุลิน
Insulin Resistanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดื้ออินสุลิน; อินซูลิน, การดื้อ; ความต้านทานต่ออินสุลิน; ความต้านทานต่อฤทธิ์ของอินซูลิน; การดื้อต่ออินสุลิน; ดื้อต่ออินซูลิน
Insulin Resistance, Peripheralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดื้ออินซูลินที่เนื้อเยื่อส่วนปลาย
Insulin Secretion, Basalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลั่งอินซูลินพื้นฐาน
Insulin Secretion, Endogenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินสุลินที่ขับออกมาจากตับอ่อน
Insulin Secretion, First Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลั่งอินซูลินในช่วงแรก
Insulin Secretion, Impairedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลั่งอินซูลินเสื่อม
Insulin Synthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบการสร้างอินสุลิน
Insulin Therapy, Intensiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยอินซูลินอย่างเข้มงวด
Insulin Tolerance Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจสอบโดยวิธีกระตุ้นด้วยอินสุลิน
Insulin Transportไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนำพาอินสุลิน
Insulin, Actrapidไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินสุลินแอคตราปิดธรรมดา
Insulin, Bovineไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินซูลินของวัว
Insulin, Degradation ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกของอินซูลิน
Insulin, DNA, Recombinantไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินซูลินคนที่มีอยู่ได้จากชีวสังเคราะห์
Insulin, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินซูลินรูปอิสระ
Insulin, Humanไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินซูลินที่ได้จากคน
Insulin, Increased, Relativelyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินซูลินสูงกว่าปกติ
Insulin, Intramuscularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้อินสุลินหยดเข้าหลอดเลือดดำ
Insulin, Lenteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนเต้อินสุลิน, อินซูลินที่ออกฤทธิ์นาน 24 ชม.
Insulin, Long-Actingไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินสุลินที่ออกฤทธิ์ช้า
Insulin, NPHไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นพีเอชอินสุลิน
Insulin, Piscineไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินซูลินของปลา
Insulin, Pork, Pureไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินสุลินที่ทำจากหมู
Insulin, Pork, Purifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินซูลินชนิดบริสุทธิ์ที่ได้จากหมู
Insulin, Preformedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินซูลินที่สร้างไว้แล้ว
Insulin, Regularไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินซูลินธรรมดา, เรกูล่าอินสุลิน
Insulin, Storedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินซูลินที่มีอยู่แล้ว
Insulin-Like Growth Factor IIไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ออกฤทธิ์คล้ายอินซูลิน
Insulin-Like Growth Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่มีคุณสมบัติเหมือนอินสุลิน
Insulin-Zincไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินซูลิน-สังกะสี
Insulinaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซายม์อินสุลิเนส, เอ็นซัยม์อินซูลิเนส
Insulinomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของตับอ่อนที่สร้างอินสุลิน , เซลล์เบต้าในตับอ่อนส่วนไร้ท่อเกิดเนื้องอก, อินสุลิโนมา, เนื้องอกที่สร้างอินซูลิน
Insulinomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เบต้าในตับอ่อนส่วนไร้ท่อเกิดเนื้องอก , อินสุลิโนมา , เนื้องอกที่สร้างอินซูลิน , เนื้องอกของตับอ่อนที่สร้างอินสุลิน
Insulinomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินสุลิโนมา
Insulinopenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบาหวานชนิดที่มีอินสุลินน้อย
Insulinoplethoricไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบาหวานชนิดที่มีอินสุลินมาก
Insulitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินสุไลติส
Insuranceไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าประกัน, ประกันภัย
Insurance, Accidentไม่ระบุศัพท์บัญญัติประกันอุบัติเหตุ
Insurance, Healthไม่ระบุศัพท์บัญญัติประกันสุขภาพ, การประกันสุขภาพ
Insurance, Hospitalizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติประกันการอยู่โรงพยาบาล
Insurance, Lifeไม่ระบุศัพท์บัญญัติประกันชีวิต
Intactไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำงานได้ปกติ
Intake and Outputไม่ระบุศัพท์บัญญัติได้รับและขับถ่าย
Intalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินทาน
Integrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติผสมผสาน, เข้าไปรวม, รวมตัว, สอดแทรก, การรวมตัว
Integrated Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะผสมผสาน
Integrating Systemsไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบเกี่ยวกับการรวมหน่วย
Integrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปฏิบัติร่วมกัน, การผสมผสาน, การรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, ผสมผสานข้อมูล, บูรณการ, ผสมผสาน, บูรณาการ, การรวม
Integration Siteไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดสอดแทรก
Integration, Automaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินทิเกรชันแบบอัตโนมัติ
Integrative Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์ประสานงาน, การทำหน้าที่ผสมผสานกัน
Integrityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแข็งแรง, ความสมบูรณ์, บูรณภาพ, ความสมบูรณ์, คงสภาวะปกติ
Integrity Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติทดสอบความสมบูรณ์
Integumentไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนัง
Integumentary Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะปกคลุมร่างกาย, ระบบปกคลุมร่างกาย, ระบบปกคลุมร่างกาย
Intellectไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชาวน์ปัญญา
Intellectual Abilitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถทางเชาว์
Intellectual Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติพัฒนาการทางสติปัญญา
Intellectual Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเฉลียวฉลาด, หน้าที่ความฉลาด, ความสามารถทางสติปัญญา, การทดสอบความฉลาด
Intellectual Powersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสติปัญญา
Intellectual Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการทางสติปัญญา
Intellectual Process Level Problem Solvingไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้ความสามารถในแง่การแก้ปัญหา
Intellectual Statusไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับสติปัญญา, ระดับเชาว์ปัญญา
Intellectually Challengingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการท้าทายทางสติปัญญา
Intelligenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชาวน์, สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, เชาว์ปัญญา, เชาวน์ปัญญา, ทฤษฎีเชาวน์ปัญญา, เฉลียวฉลาด
Intelligence Quotientไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับสติปัญญา, ระดับเชาว์ปัญญาที่จัดออกมาเป็นไอคิว, เกณฑ์ภาคเชาวน์
Intelligence Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชาวน์, การทดสอบ; การทดสอบเพื่อวัดระดับเชาว์ปัญญา; การทดสอบทางเชาว์ปัญญา
Intelligence, Borderlingไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับคาบเส้นปัญญาอ่อน
Intelligence, Disorders ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิดปกติในเชาวน์ปัญญา
Intelligence, Generalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสติปัญญาและความเฉียวฉลาด
Intelligibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความชัดเจนด้วยอักขระน้ำเสียงและความหมาย
Intensification, Imageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพิ่มความเข้มของภาพ
Intensifiers, Imageไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยที่ทำให้ภาพเข้มขึ้น, เครื่องถ่ายภาพรังสีชนิดดูได้, หลอดเพิ่มความเข้มของภาพ
Intensityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเข้ม, ความรุนแรง, ความแรง, ความรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้น, ความเข้มข้น, การวัดความเข้ม
Intensity, Luminousไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเข้มข้นของแสง
Intensity, Maximumไม่ระบุศัพท์บัญญัติดังที่สุด
Intensity, Stimulusไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแรงของการกระตุ้น
Intensiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติอย่างจริงจัง, สมบัติอินเทนซีฟ, แบบเข้มข้น, เข้มข้น
Intensive Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวางแผนบริหารยาและดูแล
Intensive Care Unitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยดูแลผู้ป่วยหนัก, หน่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนัก, ห้องพักผู้ป่วย, ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน, ห้องไอซียู, ห้องผู้ป่วยอาการหนัก, ห้องบำบัดพิเศษ, หน่วยบำบัดพิเศษ, หออภิบาล, ห้องอภิบาลผู้ป่วย, หอผู้ป่วยหนัก, ห้องที่มีการดูแลเป็นพิเศษ, ห้องผู้ป่วยหนัก,
Intensive Care Units, Cardiovascularไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด
Intensive Care Units, Generalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหอผู้ป่วยหนักทั่วไป
Intensive Care Units, Medicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหอผู้ป่วยหนักทางอายุรกรรม
Intensive Care Units, Neonatalไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด
Intensive Care Units, Pediatricไม่ระบุศัพท์บัญญัติหอผู้ป่วยหนักทางกุมารเวชศาสตร์
Intensive Care Units, Prematureไม่ระบุศัพท์บัญญัติหออภิบาลทารกเกิดก่อนกำหนด
Intensive Care Units, Surgicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหอผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรม
Intensive Short Regimenไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ยาแบบระยะสั้น
Inter Locksไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเตอร์ล๊อค
Inter-Assay Imprecisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคลาดเคลื่อนของเทคนิควิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ
Inter-Ictalไม่ระบุศัพท์บัญญัติระหว่างอาการชัก
Inter-Observerไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดโดยคนหลายๆคน
Inter-Uterine Devicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติห่วงคุมกำเนิด
Interactไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำปฏิกิริยา
Interactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระทำระหว่างกัน, แรงยึด, อันตรกิริยา, ปฏิกิริยากระทบ, กลไกของการติดต่อกัน, ปฏิกิริยาต่อกัน, ปฏิกิริยา, ปฏิสัมพันธ์, แรงดึงดูด, ปฏิกิริยาต่อกัน, การกระทำระหว่างกัน, ความสัมพันธ์อันมีต่อกัน, ปฏิกิริยาโต้ตอบ, อัตรกิริยา, การดึงดูดซึ่งกันและก
Interaction of Cellular Receptorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกาะติดกับเซลล์
Interaction Siteไม่ระบุศัพท์บัญญัติแหล่งบริเวณที่เกิดแรงกระทำระหว่างกัน
Interaction Theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีความสัมพันธ์ต่อกัน
Interaction, Aptitude-Treatmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักเรียนและวิธี
Interaction, Charge Transferไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงกระทำระหว่างกันโดยการโอนประจุ
Interaction, Electricalไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาต่อกันทางไฟฟ้า
Interaction, Endotoxin-Leukocyteไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ระหว่างเอ็นโดท๊อกซินกับเม็ดเลือดขาว
Interaction, Intermolecularไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิสัมพันธ์ระหว่างโมเลกุล
Interaction, Nonbondedไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ผ่านพันธะ
Interaction, Weakไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงกระทำระหว่างกันอย่างอ่อน
Interactive Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดำเนินการสอน
Interatomic Bondingไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธะระหว่างอะตอม
Intercalantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารอินเทอร์คาแลนต์
Intercalaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเตอร์คาลารี่, อยู่ภายในเซลล์ของเส้นใย
Intercalation Compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบอินเทอร์คาลาชัน
Intercanthal Regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณหว่างหัวตา
Intercarpal Jointsไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่ออินเตอร์คาร์ปอล
Intercartilaginous Incisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยต่อระหว่างกระดูกอ่อนปลายจมูก
Intercellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติอยู่ระหว่างเซลล์, ระหว่างเซลล์
Intercellular Bridgeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสะพานเชื่อมระหว่างเซลล์
Intercellular Cementไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีเมนต์ที่เชื่อมระหว่างเซลล์, สารเชื่อมยึดเซลล์
Intercellular Cementing Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารทำหน้าที่เคลือบระหว่างเซลล์, สิ่งที่เคลือบระหว่างเซลล์
Intercellular Channelไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องว่างระหว่างเซลล์
Intercellular Materialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่อยู่ระหว่างเซลล์, สารระหว่างเซล
Intercellular Spaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องระหว่างเซลล์
Intercellular Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารระหว่างเซลล์, สิ่งที่อยู่ระหว่างเซลล์
Interceptไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดตัดแกน Y, จุดที่เส้นตัดแกน Y, อินเตอร์เซปต์, จุดตัด
Interchainไม่ระบุศัพท์บัญญัติระหว่างห่วงโซ่
Interchangeable Facingไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าฟัน
Intercolumnar Tubercleไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเตอร์โคลัมนาร์ทูเบอร์เคิล
Interconceptional Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอระหว่างที่ไม่ได้
Interconceptional Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะที่ไม่ได้ตั้งครรภ์
Intercondylar Notchไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องปุ่มกระดูกต้นขาปลายล่าง
Intercondyloid Fossaไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่องตรงกลางระหว่างปุ่มกระดูก
Interconversionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนรูป
Interconvertionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาอินเตอร์คอนเวอร์ชั่น
Intercostal Arteriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงอินเตอร์โคสตาล
Intercostal Movementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวของทรวงอก
Intercostal Musclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้ออินเตอร์คอสตัส, กล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง
Intercostal Retractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องซี่โครงบุ๋ม
Intercostal Spaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องระหว่างซี่โครง, ช่องระหว่างกระดูกซี่โครง, ช่องซี่โครง
Intercostal Veinไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดดำอินเตอร์โคสตาล
Intercostal, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติซี่โครงอันนอก
Intercourseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการร่วมเพศ
Intercourse, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการร่วมเพศวิธีปกติ
Intercourse, Penovaginalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการร่วมเพศตามปกติ
Intercourse, Unprotectedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการร่วมประเวณีโดยไม่ได้ป้องกัน
Interdepartment Communicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
Interdigestive Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระหว่างมื้ออาหาร
Interdisciplinaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติสหพันธวิชา, สหวิชาชีพ
Interdisciplinesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสหวิทยาการ
Interestไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสนใจ
Interest Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะสนใจ
Interest, Convergence ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหความสนใจ
Interest, Externalization ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหักเหความสนใจไปสู่ภายนอก
Interfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นแยกของเนื้อเยื่อ, ผิวประจัน, บริเวณผิวอณู
Interface Impedanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมปิแดนซ์ของผิวหน้าระหว่างร่างกายกับอีเล็คโตรด
Interface, Aqueous-Airไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยต่อระหว่างน้ำและอากาศ
Interfacial Area, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติพื้นที่จำเพาะระหว่างผิวประจัน
Interferenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรบกวน, สารรบกวน, การเกิดการรบกวน, การสอดแทรก, ถูกขัดขวาง, ฤทธิ์ต้านกัน, สิ่งรบกวนในปฏิกิริยา, สิ่งรบกวนภายนอก
Interference Experimentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาสารรบกวน
Interference Filtersไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเตอร์เฟียเรนซ์ฟิลเตอร์
Interference Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้เทคนิควิเคราะห์อ้างอิง
Interference Phenomenonไม่ระบุศัพท์บัญญัติปราฏการณ์อินเตอร์เฟอเรนซ์, สภาวะขัดขวาง
Interference Studiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาสารรบกวน
Interference, Analyticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารรบกวนในกระบวนการวิเคราะห์
Interference, Constructiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสอดแทรกแบบเสริมกัน
Interference, Destructiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสอดแทรกแบบหักล้าง
Interference, Electricalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรบกวนทางไฟฟ้า
Interference, Mechanicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรบกวนทางเชิงกล
Interference, Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าวิเคราะห์สูงกว่าความเป็นจริง
Interference, Technicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรบกวนปฏิกิริยาวิเคราะห์
Interferentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารรบกวนปฏิกิริยาเคมี
Interferersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารรบกวน
Interfering Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยรบกวนปฏิกิริยาวิเคราะห์
Interfering Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารรบกวน, สารที่ขัดขวางการทดสอบ
Interferonizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการป้องกันและรักษาโรคไวรัสโดยสารอินเตอร์เฟอรอน
Interferonsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเตอร์ฟีรอน, สาร; อินเตอร์ฟีรอน; อินเตอเฟรอน; อินเตอร์เฟียร่อน; อินเตอร์เฟอรอน; อินเตอร์เฟียรอน; อินเตอเฟอรอน; อินเตอเฟรอน; อินเทอร์เฟียรอน; อินเทอเฟอรอน
Interhalogenไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธะระหว่างธาตุฮาโลเจน
Interiorไม่ระบุศัพท์บัญญัติภายใน
Interlibrary Loansไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยืมระหว่างห้องสมุด
Interlobar Arteriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงอินเตอร์โลบาร์
Interlobar Septaไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังกั้นกลีบปอด
Interlober Effusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการที่มีน้ำอยู่ระหว่างกลีบปอด
Interlobular Fissureไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องว่างระหว่างกลีบปอด
Interlobular Septaไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังกั้นระหว่างกลีบย่อย
Interlockingไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบติดกัน
Interlocking Mattressไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีเย็บซ้อนกัน
Interlocks, Overloadไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเตอร์ล็อคเพื่อป้องกันการทำงานเกินกำลัง
Intermediateไม่ระบุศัพท์บัญญัติระหว่างปฎิกิริยา, ปานกลาง, ระยะกลาง, ระดับกลาง, อินเทอร์มิเดียต
Intermediate Actionไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกฤทธิ์ในเวลาปานกลาง
Intermediate Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติหอผู้ป่วยทั่วไป
Intermediate Care Zoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณสำหรับผู้ป่วยขั้นปานกลาง
Intermediate Differentiatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจริญปานกลาง
Intermediate Fillingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุดตันถาวรในคราวต่อไป
Intermediate Zoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่แยกไม่ได้
Intermediate-Actingไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกฤทธิ์นานปานกลาง
Intermediately Differentiated Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดอินเตอร์มีเดียทลีดิฟเฟอเรนทิเอท
Intermediatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่เกิดขึ้นระหว่างการสังเคราะห์, ตัวกลาง, สารมัธยันต์, สารแกนกลาง, ผลิตผลตัวกลาง, สารตัวกลาง
Intermediates, Diffusingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่เกิดร่วมระหว่างทางแพร่ได้เร็ว
Intermediates, High-Energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกลางที่มีพลังงานสูง
Intermediates, Specialไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารตัวกลางจำเพาะ
Intermediates, Syntheticไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกลางสำหรับการสังเคราะห์
Intermembrane Spaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องระหว่างเยื่อหุ้ม
Intermenstrualไม่ระบุศัพท์บัญญัติระหว่างรอบเดือน
Intermetacarpal Jointsไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่ออินเตอร์เมตาคาร์ปอล
Intermetatarsal Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่ออินเตอร์เมตาทาร์สัล
Intermissionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวลาที่ใช้ในการร่วมเพศ
Intermittentไม่ระบุศัพท์บัญญัติสลับ, เป็นระยะ, เป็นๆหายๆ, เป็นระยะๆ
Intermittent Claudicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดชาน่องเวลาเดินมากๆหรือออกกำลัง, ปวดขาหรือแขนเมื่อออกแรง
Intermittent Regimensไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ยาแบบเว้นระยะ
Intermittent Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบเป็นๆหายๆ
Intermuscularไม่ระบุศัพท์บัญญัติระหว่างกล้ามเนื้อ
Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติภายใน
Internal Architectureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำหนดรูปร่างและโครงสร้างภายใน
Internal Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ
Internal Medicineไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายุรศาสตร์
Internal Paddlesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระตุ้นหัวใจโดยตรง
Internal Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตภาคภายใน, อนุภาคเล็กๆ, วัฏภาคภายใน
Internal Sourceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นมาจากภายใน
Internal Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะภายใน
Internal Tunicไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังชั้นในสุด
Internalisationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าสู่เซลล์
Internalizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคลื่อนเข้าในเซลล์
Internallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านใน
Internasalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกล็ดบนจมูกของงู
International Agency of Research on Cancerไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยงานวิจัยโรคมะเร็ง
International Commission on Radiological Protecไม่ระบุศัพท์บัญญัติคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันรังสีระหว่างประเทศ
International Committee on Taxonomy of Virusesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคณะกรรมการสากลฝ่ายไวรัสอนุกรมวิธาน
International Committee Standard of Physical Fiไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานนานาชาติ
International Cooperationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศ
International Enzyme Commissionไม่ระบุศัพท์บัญญัติคณะกรรมาธิการเอนไซม์นานาชาติ, คณะกรรมาธิการนานาชาติ, คณะกรรมาธิการเอ็นไซม์นานาชาติ
International Federation of Clinical Chemistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติองค์การสหพันธ์เคมีคลินิกระหว่างประเทศ, สมาพันธ์เคมีคลินิกระหว่างชาติ
International Nomenclature Committeeไม่ระบุศัพท์บัญญัติคณะกรรมการตั้งชื่อ
International Organizationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติองค์การระดับนานาชาติ, องค์การระหว่างประเทศ
International Planned Parenthood Associationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสหพันธ์สมาคมวางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ
International Planned Parenthood Federationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสหพันธ์วางแผนครอบครัวแห่งโลก
International Reference Center for Abortion Resไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์บรรณนุกรมนานาชาติสำหรับการวิจัยเกี่ยวกับ
International System of Unitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยระบบสากล, ระบบหน่วยระหว่างชาติ
International System Unitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยระบบสากล
International Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยสากล
International Unitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยสากล, หน่วยวัดสากล
Interneural Spacesไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องว่างระหว่างเส้นใยประสาท
Interneuronsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ประสาทเชื่อมกลาง
Interneurons, Horizontalไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอริซันทราลอินเตอร์นิวรอน
Internsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพทย์ฝึกหัด
Internship and Residencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพทย์ฝึกหัดและแพทย์ประจำบ้าน
Interosseous Spaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีเนื้อกระดูกมากกว่าช่องว่าง
Interosseusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกนิ้ว
Interosseus Borderไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบนูนในกระดูก
Interparticular Volumeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาตรของช่องว่างระหว่างอนุภาค
Interpersonalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรู้จักสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่น
Interpersonal Channelไม่ระบุศัพท์บัญญัติสื่อสารด้วยตนเอง
Interpersonal Contactไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาสังสรรค์
Interpersonal Methodsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้เป็นรายบุคคล
Interpersonal Relationshipไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, ความสัมพันธ์กับคนอื่น
Interphalangeal Jointsไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อนิ้วมือ, ข้อปลายนิ้ว, ข้อต่ออินเตอร์ฟาแลงเจียล, ข้อระหว่างนิ้วมือ, ข้อต่อนิ้วมือ
Interphalangeal Joints of Great Toeไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อปลายนิ้วหัวแม่เท้า
Interphalangeal Joints, Proximalไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อกลางนิ้ว, ข้อต่อนิ้วมือส่วนต้น
Interphaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะอินเทอร์เฟส
Interpolationไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีอินเตอร์โพเลชั่น
Interpositionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปะหรือเอามาเย็บต่อกัน
Interpretationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแปลความ, การตีความ, การแปลผล, การตีความหมาย, แปลความหมาย, การแปลความหมาย
Interpretation, Consciousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแปลผล
Interpretative Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
Interpretsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแปลความหมาย
Interprofessional Relationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพ
Interreferring Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารรบกวน
Interrelated Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื่อมโยงแต่ละขั้นตอน
Interrelationship Studiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาความสัมพันธ์ภายใน
Interruptedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพิ่มทันทีลดทันที
Interruptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขัดจังหวะ
Interruption, Completeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทขาด
Intersectoral Actionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิจกรรมของสาขาต่างๆที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน
Interspecies Barriersไม่ระบุศัพท์บัญญัติพรมแดนของสปีชี่ส์
Interspinal Diskไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอนกระดูกสันหลัง
Interstitialไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลางผนังกล้ามเนื้อมดลูก, อินเตอร์สติเชียล, แทรกตัวเข้าไป, ระหว่างเซลล์, แทรกอยู่ภายใน
Interstitial Cell Stimulating Hormoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์โมนชื่อย่อว่า ICSH
Interstitial Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเตอร์สติเชียลเซลล์, เซลล์สร้างฮอร์โมน, ช่องระหว่างเซลล์, อินเทอร์สติเชียลเซลล์
Interstitial Partไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนของท่อนำไข่ที่อยู่ในผนังมดลูก
Interstitial Portionไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณอินเตอร์สติเชียล
Interstitial Spaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องระหว่างเซลล์, ส่วนระหว่างเซลล์
Interstitial, Diffuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อรองรับ
Interstitiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่ว่างระหว่างเนื้อเยื่อ ชั้นกลาง ช่องว่างระหว่างเซลล์ อินเตอร์สติเชียม
Intertarsal Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่ออินเตอร์ทาร์สัล
Intertriginous Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณที่ทบซ้อนเบียดกัน
Intertrigoไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบที่ซอกหลืบรอยพับชนิดปราศจากเชื้อ
Interureteric Distanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติระหว่างรูเปิดทั้งสองของหลอดไต
Intervalไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะห่าง, ระยะเวลาที่ปลอดอาการ, ช่วงเวลา, ระยะพัก, ระยะระหว่าง, ช่วง, ระยะที่ไม่ตั้งครรภ์
Interval Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเวลาตรงกลาง
Interval Survival Probabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราปลอดเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
Interval, Equalไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงคะแนนเท่ากัน
Interval, Referenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงค่าอ้างอิง
Interval, Regularไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอบหนึ่งๆสม่ำเสมอกัน
Interventionไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาตรการเปลี่ยนธรรมชาติ
Intervention, Earlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการช่วยเหลือเด็กแต่เริ่มแรก
Interventional Radiological Treatmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการทางรังสี
Interventricular Sulcus, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่องหน้ากั้นหัวใจห้องล่าง
Interventricular Sulcus, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่องหลังกั้นหัวใจห้องล่าง
Intervertebral Disc, Herniatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอนกระดูกเคลื่อน
Intervertebral Disc, Protrudedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยื่นหรือโป่งของหมอนกระดูกสันหลัง
Intervertebral Disc, Rupturedไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอนกระดูกแตก
Intervertebral Diskไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิสค์ข้อสันหลัง, หมอนกระดูกสันหลัง, หมอนกระดูก, หมอนระหว่างกระดูกสันหลัง, หมอนรองกระดูกหลัง, หมอนกระดูกสันหลัง, หมอนรองกระดูกสันหลัง
Intervertebral Disk, Displacementไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอนกระดูกสันหลังเคลื่อน
Intervertebral Foramensไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องระหว่างข้อกระดูกสันหลัง, รูที่รากประสาทผ่านออกมา
Intervertebral Spaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องว่างระหว่างบอดี้ย์ของกระดูกสันหลัง
Interviewingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสัมภาษณ์
Interviewsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสัมภาษณ์, สัมภาษณ์, ส่งนักศึกษาหรือพัฒนากรออกไปเยี่ยมบ้านโดยตรง
Interviews, Progressiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินผลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของงาน
Intervillous Spaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องว่างระหว่างวิลลาย, ช่องว่างระหว่างวิลไล
Interwineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลียวพันเข้าด้วยกัน
Intestinal Absorptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดซึมของลำไส้; ลำไส้, การดูดซึม
Intestinal Atresiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้ตีบตัน, ลำไส้ปิดตัน, ลำไส้ตันแต่กำเนิด
Intestinal Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้, โรค; โรคระบบทางเดินอาหาร
Intestinal Diseases, Parasiticไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้, โรคเกิดจากปรสิต; ลำไส้, โรคจากปรสิต
Intestinal Fistulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลชอนทะลุลำไส้; ลำไส้, แผลชอนทะลุ
Intestinal Floraไม่ระบุศัพท์บัญญัติบักเตรีที่อยู่ในลำไส้ของคน
Intestinal Glandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมในลำไส้เล็ก, ต่อมสร้างน้ำย่อยในลำไส้
Intestinal Hemorrhageไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกในลำไส้
Intestinal Juiceไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำย่อยจากลำไส้เล็ก
Intestinal Lumenไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องลำไส้เล็ก
Intestinal Mucosaไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังลำไส้, มิวโคซ่าของลำไส้เล็ก, เยื่อบุลำไส้
Intestinal Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้, เนื้องอก
Intestinal Obstructionไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้อุดตัน, ภาวะอุดกั้นลำไส้, สิ่งอุดกั้นที่ลำไส้, ลำไส้อุดกั้น
Intestinal Obstruction, Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุดกั้นที่ลำไส้อย่างมาก
Intestinal Perforationไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้ทะลุ
Intestinal Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุ้นจากลำไส้เล็ก
Intestinal Polypsไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้, โพลิป; ริดสีดวงลำไส้
Intestinal Rotation, Partialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนหมุนตัวของลำไส้ไม่ครบสมบูรณ์
Intestinal Secretionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำย่อยจากลำไส้เล็ก
Intestinal Surgeryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดลำไส้
Intestinal Tractไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้
Intestinal Tract, Lowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้ส่วนล่าง
Intestinal Tract, Perforation ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้มีการทะลุ
Intestinal Transport Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบการขนส่งของลำไส้
Intestinal Tubeไม่ระบุศัพท์บัญญัติใส่ท่อสายยางเข้าลำไส้เล็ก
Intestine Channel of Hand, Largeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นสำไส้ใหญ่ของมือ
Intestine Channel of Hand, Smallไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นลำไส้เล็กของมือ
Intestine, Largeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้ใหญ่
Intestine, Smallไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้เล็ก
Intestine, Small, Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้เล็กส่วนบน
Intestinesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้เล็ก, ลำไส้, ทางเดินอาหารส่วนปลาย
Intestines, Hyperemia ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดคั่งที่ลำไส้
Intestines, Malrotation of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมุนตัวผิดปกติของลำไส้
Intimaไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นใน, ชั้นในของหลอดโลหิต
Intimacyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความใกล้ชิดสนิทกับผู้อื่น, อยากใกล้ชิดสนิทสนมกับเพศตรงข้าม, การเสียเอกลักษณ์ของตน
Intimal Hyalinizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังชั้นในหนาโดยรอบ
Intimal Involvementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของชั้นใน
Intimal Proliferationไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังชั้นในแบ่งตัวเพิ่มขึ้น
Intimal Sclerosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังชั้นในหนาตัวขึ้น
Intimal Thickeningไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังชั้นในหนาขึ้น
Intorsionไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาหมุนเข้าใน
Intortionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมุนลูกตาไปทางจมูก
Intoxicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่เป็นพิษ, ภาวะเป็นพิษ, สภาวะเป็นพิษ, การแพ้พิษ, สารพิษก่อพิษ, การเป็นพิษ, เกิดจากพิษ
Intoxication, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะพิษปัจจุบัน, การแพ้พิษอย่างเฉียบพลัน
Intoxication, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษเรื้อรัง, การแพ้พิษเรื้อรัง
Intoxication, Episodicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นพิษเป็นครั้งคราว
Intoxication, Pathologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคแพ้พิษสุรา
Intra Cavitaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติใส่ในเครื่องมือใส่ในตัวผู้ป่วย
Intra-Amniotic Sacไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข้าไปในถุงน้ำคร่ำ
Intra-Arterial Routeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้าหลอดเลือดแดง
Intra-Observerไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดที่ทำโดยคนๆเดียวหลายครั้ง
Intra-Ocular Partไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่อยู่ในลูกนัยน์ตา
Intra-Peritoneumไม่ระบุศัพท์บัญญัติในเยื่อบุช่องท้อง
Intra-Tracheaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข้าหลอดลม
Intraabdominalไม่ระบุศัพท์บัญญัติในช่องท้อง
Intraabdominal Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงดันภายในช่องท้อง
Intraamniotic Fluid Infusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุ้นให้มดลูกบีบตัว
Intraassay Precisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ซ้ำในชุดทดลองเดียวกัน
Intraauralไม่ระบุศัพท์บัญญัติหู
Intracameraไม่ระบุศัพท์บัญญัติภายในลูกตา
Intracanalicular Partไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่อยู่ในช่องกระดูก
Intracardiacไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉีดเข้าในหัวใจโดยตรง
Intracardiac Routeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้าหัวใจ
Intracellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติในเซลล์, ภายในเซลล์, อยู่ภายในเซลล์, ส่วนในเซลล์
Intracellular Eventsไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะภายในเซลล์
Intracellular Fluid Compartmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำในเซลล์
Intracellular Fluid Volumeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาตรน้ำในเซลล์
Intracellular Fluidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเหลวที่อยู่ในเซลล์, ของเหลวภายในเซล, ไอออนชนิดต่าง ๆ ภายในเซลล์, ของเหลวที่อยู่ภายในเซลล์ต่าง ๆ ของสมอง, น้ำส่วนในเซลล์, น้ำในเซลล์
Intracerebralไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข้าสมอง, (ฉีด)เข้าสมอง, ในสมอง
Intrachainไม่ระบุศัพท์บัญญัติในระหว่างห่วงโซ่เดียวกัน
Intracorpuscular Causesไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติที่เม็ดเลือดแดง
Intracorpuscular Defectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อบกพร่องในเซลล์เม็ดเลือดแดง
Intracranialไม่ระบุศัพท์บัญญัติภายในศีรษะ
Intracranial Complicationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะแทรกซ้อนในกะโหลกศีรษะ
Intracranial Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยโรคภายในสมอง
Intracranial Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติภายในกะโหลกศีรษะ
Intracranial Hypertension, Benignไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันภายในช่องกะโหลกศีรษะสูงขึ้นโดยหาสาเหตุ
Intracranial Hypertension, Idiopathicไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันภายในช่องกะโหลกศีรษะสูงขึ้นโดยหาสาเหตุ
Intracranial Partไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่อยู่ในสมอง
Intracranial Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันในกะโหลกศีรษะ, ความดันภายในกะโหลกศีรษะ, ความดันในศีรษะ, ความดันในสมอง, ความดันภายในกะโหลก
Intracranial Pressure, Increaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันในช่องสมองสูง, แรงกดดันในช่องสมองสูงมาก
Intracranial Pressure, Increasedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันในกะโหลกศีรษะสูง, ความดันสูงภายในกะโหลกศีรษะ, ความดันเพิ่มขึ้นในช่องกะโหลกศีรษะ, ความดันเพิ่มขึ้นภายในกะโหลกศีรษะ, ความดันภายในกะโหลกศีรษะสูงกว่าปกติ, ความดันภายในโพรงกะโหลกศีรษะสูงขึ้น, ความดันภายในกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้น
Intracranial Space Occupying Lesionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งกินที่ภายในกะโหลกศีรษะ
Intracranial Tumorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกเกิดภายในกะโหลกศีรษะ, เนื้องอกในกะโหลกศีรษะ
Intracranial Tumors, Benignไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกภายในช่องกะโหลกศีรษะ
Intracranial Tumors, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งปฐมภูมิในสมอง
Intracranial Tumoursไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกในสมอง
Intracranial Tumoursไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกภายในช่องกะโหลกศีรษะ
Intractableไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่ไม่ตอบ
Intracutaeous Routeไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉีดใต้ผิวหนัง
Intracutaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉีดเข้าระหว่างผิวหนัง, ฉีดเข้าในผิวหนัง, ฉีดเข้าที่ผิวหนัง
Intracutaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข้าไปในผิวหนัง
Intracutaneous Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบด้วยวิธีฉีดเข้าในผิวหนัง
Intradermalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้าในผิวหนัง, ในชั้นของผิวหนัง, การฉีดเข้าผิวหนัง, ฉีดเข้าในผิวหนัง
Intradermalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข้าไปในผิวหนัง, ใต้ผิวหนังชั้นบน, ใต้ผิวหนัง, เข้าในผิวหนัง, ในผิวหนัง, ในชั้นผิวหนัง, เข้าทางชั้นของผิวหนัง
Intradermal Routeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้าผิวหนัง
Intradermal Routeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข้าในผิวหนัง
Intradermal Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบในชั้นผิวหนัง, การฉีดเข้าในชั้นของผิวหนัง
Intradermallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข้าผิวหนัง
Intradiscal Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงดันภายในหมอนรองกระดูกสันหลัง
Intraductal Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกภายในท่อรังไข่
Intraepidermalไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้างในผิวหนังชั้นบนสุด
Intraepitheliumไม่ระบุศัพท์บัญญัติภายในอิพิธิเลี่ยม
Intragastricไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางกระเพาะอาหาร
Intralobular Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดที่เกิดในปอด
Intraluminalไม่ระบุศัพท์บัญญัติในโพรงลำไส้, ในช่องว่าง
Intraluminal Filling Defectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงาแหว่งภายในรูหลอดเลือด
Intraluminal Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงในลำไส้
Intramedullary Devicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ที่ฝังไปในโพรงกระดูก
Intramedullary Locationไม่ระบุศัพท์บัญญัติภายในโพรงไขกระดูก
Intramedullary Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกเกิดในเนื้อไขสันหลัง
Intramedullary Rod, Nailไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกนโลหะดามในช่องไขกระดูก
Intramolecularไม่ระบุศัพท์บัญญัติภายในโมเลกุล
Intramuralไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนัง, กลางผนังกล้ามเนื้อมดลูก, อยู่ในผนัง
Intramuscularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้ากล้าม
Intramuscularไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นกล้ามเนื้อ, เข้ากล้ามเนื้อ
Intramuscular Agents, Long-Actingไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อที่ออกฤทธิ์เนิ่นนาน
Intramuscular Routeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ
Intranasalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข้ารูจมูก
Intraneuralไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉีดเข้าเนื้อเยื่อประสาท
Intraneural Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความกดดันภายในเส้นประสาท
Intraocularไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องลูกตา, การฉีดเข้าลูกตา
Intraocular Defectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติในลูกตา
Intraocular Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันภายในตา, ความดันในลูกตา, ความดันในตา, ความดันภายในนัยน์ตา, ความดันภายในลูกตา, ความดันลูกตา
Intraocular Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติในระยะแรกที่ตายังไม่โปนออกมา
Intraocular Venous Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันหลอดเลือดดำในลูกตา
Intraoperative Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูแลระหว่างผ่าตัด
Intrapartumไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะคลอด, เกิดในระยะคลอด
Intrapartum Deathไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กตายในระยะคลอด
Intrapartum Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะการคลอด
Intrapericardial Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันภายในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ
Intraperitonealไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉีดเข้าช่องท้อง
Intraperitonealไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข้าช่องท้อง, เข้าทางช่องท้อง
Intraperitoneumไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้าภายในช่องท้อง
Intrapersonalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรู้จักตัวเอง
Intrapleural Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงดันในช่องปอด, ความดันในโพรงเยื่อหุ้มปอด
Intrapleural Pressure, Increasedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงดันเพิ่มขึ้นในช่องเยื่อหุ้มปอด
Intrapleural Spaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องเยื่อหุ้มปอด
Intrapsychicไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคิดในใจของตนเอง
Intrapulmonary Arteryไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดแดงภายในปอด
Intrapulmonary Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันในปอด
Intrarenal Arteryไม่ระบุศัพท์บัญญัติแขนงของหลอดเลือดแดงรีนัล
Intrarespiratoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเดินหายใจ
Intrascapular Regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวใต้บริเวณสะบัก
Intrasellar Tumorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกภายในเซลลา
Intraspinal Routeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้าลำสันหลัง
Intraspinal Tumorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกเกิดในโพรงกระดูกสันหลัง
Intratesticularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข้าอัณฑะ
Intrathecalไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉีดเข้าน้ำไขสันหลัง, ฉีดเข้าช่องไขสันหลัง
Intrathecalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข้าช่องสันหลัง, ในช่องไขสันหลัง
Intrathecal Routeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้าน้ำไขสันหลัง
Intrathoracic Air Wayไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดลมส่วนล่าง
Intrathoracic Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันภายในทรวงอก
Intrathyroidalไม่ระบุศัพท์บัญญัติภายในแค็ปซูลของต่อมธัยรอยด์
Intrauterineไม่ระบุศัพท์บัญญัติภายในโพรงมดลูก
Intrauterine Conditionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งแวดล้อมตั้งแต่อยู่ในครรภ์
Intrauterine Contraceptive Devicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติห่วงอนามัย, ห่วงมดลูก
Intrauterine Devicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติห่วงอนามัย
Intrauterine Distressไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะเครียดระหว่างอยู่ในมดลูก
Intrauterine Fetal Hypoxiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการที่ทารกในครรภ์ขาดเลือดเลี้ยง
Intrauterine Growthไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญเติบโตภายในครรภ์
Intrauterine Growth Ratardationไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกมีการเจริญเติบโตช้า
Intrauterine Growth Retardไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ
Intrauterine Growth Retardationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญเติบโตช้าในครรภ์, โตช้าในครรภ์, การเจริญเติบโตภายในครรภ์หยุดชะงัก, ทารกในครรภ์เจริญเติบโตผิดปกติ, เด็กเจริญเติบโตช้าในครรภ์
Intrauterine Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันภายในโพรงมดลูก
Intrauterine Volume, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดปริมาตรภายในมดลูกทั้งหมด, ปริมาตรภายในมดลูก
Intravenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
Intravenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข้าทางเส้นเลือดดำ, ทางหลอดเลือดดำ, เข้าเส้นเลือดดำ, ทางเส้นเลือดดำ, เข้าหลอดเลือดดำ, ในหลอดเลือดดำ, ทางเส้นเลือด
Intravenous Alimentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ
Intravenous Feedingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ
Intravenous Routeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ
Intravenous Therapy, Continuousไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฉีดแบบต่อเนื่องนาน
Intraventricularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข้าช่องสมอง
Intraventricular Actinomycomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอคติโนไมโคมาเกิดภายในช่องสมอง
Intraventricular Hemorrhage, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติตกเลือดในช่องสมองทุติยภูมิ
Intraventricular Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกในเวนตริเคิล
Intrinsicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อภายในมือ, อยู่ด้านใน, ปัจจัยในกาย, ในต่อม, อินทรินซิก, สาเหตุภายใน
Intrinsic Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกฤทธิ์ภายใน
Intrinsic Association Constantไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าคงที่ของการเข้าร่วมกัน
Intrinsic Factorไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินทรินสิคแฟกเตอร์, ปัจจัยภายใน, องค์ประกอบภายใน, สารอินทรินซิกแฟกเตอร์
Intrinsic Musclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อในมือ, กล้ามเนื้อภายในมือ
Intrinsic Nerve Innervationไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทอินทรินสิค, เส้นใยประสาทภายในผนังทางเดินอาหาร
Intrinsic Nerve Plexusesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดระบบเส้นใยประสาท
Intrinsic Nervesไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทควบคุมภายใน
Intrinsic Repellencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณภาพภายในของตัวยาเอง
Intrinsicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อใต้ฝ่าเท้า
Introduceไม่ระบุศัพท์บัญญัติถูกนำ
Introducersไม่ระบุศัพท์บัญญัติไส้โทรคาร์
Introductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติบทนำ
Introitusไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องคลอด
Introjectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกพุ่งเข้าหาตนเอง, การไม่สามารถทนต่อความรู้สึกก้าวร้าวของตนที่มีต่อ
Intronsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินทรอน
Intropinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินโทรปิน
Introspectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีพินิจภายใน
Introversiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกภาพแบบเก็บตัว
Introvertไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคคลที่มีลักษณะเก็บตัว
Introvert-Extrovertไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกภาพแบบแสดงตัว
Intubating Forcepsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากคีบสำหรับการใส่ท่อ
Intubationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องช่วยการหายใจ
Intubation, Duodenalไม่ระบุศัพท์บัญญัติใส่หลอดให้อาหารเข้าสู่ดูโอดีนัม
Intubation, Endotrachealไม่ระบุศัพท์บัญญัติใส่ท่อหายใจทางปากผ่านเข้าหลอดลม, การใส่ท่อหลอดคอ, การใส่ท่อหลอดลมคอ
Intubation, Esophagealไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อไปอยู่ในหลอดอาหาร
Intubation, Gastrointestinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อ, การใส่เข้าในกระเพาะและลำไส้; การใส่หลอดเข้าภายในกระเพาะอาหารและลำไส้; การใส่หลอดอาหาร
Intubation, Intratrachealไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใส่ท่อช่วยหายใจ; การใส่หลอดเข้าภายในหลอดลมคอ; ท่อ, การใส่เข้าในหลอดลมคอ
Intubation, Nasoendotrachealไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใส่ท่อหลอดลมคอผ่านทางจมูก
Intubation, Oral Endotrachealไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก
Intubation, Oroendotrachealไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใส่ท่อหลอดลมคอผ่านทางปาก
Intubation, Trachealไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใส่ท่อช่วยหายใจ
Intubutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อ, การใส่; การใส่หลอดเข้าภายใน; เครื่องช่วยการหายใจ
Intussusceptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้กลืนกัน, โรค; การกลืนตัวเอง; ลำไส้กลืนกัน; การคลื่นสอดซ้อน (ลำไส้); ลำไส้เล็กถูกลำไส้ใหญ่กลืนเข้าไป; การรับเข้าไว้
Intussusception, Colonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้ใหญ่กลืนกัน
Intussusception, Infantileไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้กลืนกันในทารก
Intussusception, Reduction ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลายภาวะลำไส้เลื่อนกลืนกัน
Inulinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินนูลิน; อินูลิน, สาร
Inulin Fermentation Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบการสลายอินูลิน
Inunctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทาถู
Inuseไม่ระบุศัพท์บัญญัตินำไปใช้งาน
Invadeไม่ระบุศัพท์บัญญัติทะลุทะลวง, เข้าไป, ลาม
Invadedไม่ระบุศัพท์บัญญัติลุกลาม
Invaginationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบุ๋มตัวลงไป, เข้ามาชิดกัน, การบุ๋มของเนื้อผิว
Invasionไม่ระบุศัพท์บัญญัติแทรกซึม, การแทรกลง, การรุกราน, ลุกลาม
Invasion, Localไม่ระบุศัพท์บัญญัติลุกลามเฉพาะที่, การแพร่กระจายทางระบบน้ำเหลือง
Invasion, Perineuralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแทรกซึมเข้าไปรอบๆเส้นประสาท
Invasiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติล่วงล้ำ, ลุกลาม
Invasivenessไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลุกลาม, การแทรก
Inventoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติของคงคลัง
Inverseไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมุนฝ่าเท้าเข้าใน
Inversionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหันฝ่าเท้าเข้า, ม้วนลง, เอาก้นขึ้นเอาปากลงสลับกันไป, พลิกกลับไปมา, การต่อใหม่, เท้าพลิกเข้าใน, การพลิกด้านใน
Invertไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวกลับ
Invertaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเวอร์เทส, เอ็นไซม์อินเวอร์เทส
Invertebrate Hormonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง, ฮอร์โมน; ฮอร์โมนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertebratesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง, สัตว์พวกไม่มีสันหลัง, พวกที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
Invertedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลับทาง
Inverted, Completelyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลิกคว่ำกลับไปมา
Inverting Varietyไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูกแบบหันกลับเข้ามา
Invertionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบิดเข้าของเท้า
Investigateไม่ระบุศัพท์บัญญัติชันสูตร
Investigationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสืบสวน, การตรวจสอบ, วิธีการค้นคว้า, การตรวจสืบสวน, การตรวจช่วยวิเคราะห์
Investigation, Appropriateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชันสูตรที่เหมาะสม
Investigation, Specialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจพิเศษ
Investmentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลงทุน
Involucrumไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสร้างใหม่, อินโวลูครัม, กระดูกใหม่หลังติดเชื้อ
Involuntaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ตั้งใจ, ประเภทที่อยู่นอกเหนืออำนาจจิตบังคับ, นอกอำนาจจิตใจ, นอกบังคับจิตใจ
Involutedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสื่อมสลาย
Involutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติมดลูกเข้าอู่, การเสื่อม
Involution, Incompleteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหายไม่สนิท
Involutional Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัยต่อ
Involvement of Peopleไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเกี่ยวข้องของประชาชน
Involvement, Diffusedไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นเป็นชนิดที่เกิดกับทุกๆส่วน
Involvement, Reducedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกี่ยวข้องที่ลดน้อยลงไป
Inwardไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้างใน
Inward and Mediallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข้าในทางกลางๆ
Iodatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโอเดต, ไอโอเดท
Iodide Saltไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือไอโอไดด์
Iodidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโอไดด์; ไอโอได; ไอโอไดด์, สาร
Iodides, Clearance ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขับไอโอไดด์ออก
Iodides, Concentration ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำไอโอไดด์ให้เข้มข้น
Iodides, Inorganicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินออแกนนิคไอโอไดด์
Iodides, Ionicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโอไดด์ที่มีประจุ
Iodides, Thyroid Clearance ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขับไอโอไดด์ของต่อมธัยรอยด์
Iodimetricไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโอดิเมตริก
Iodinaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นไซม์ไอโอดิเนส
Iodinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเติมไอโอดิน, การเติมไอโอดีน
Iodineไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายไอโอดีน, ไอโอดีน
Iodine Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดไอโอดีน
Iodine Isotopesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโอดีนไอโซโทป
Iodine Metabolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตาโบลิสมของไอโอดีน
Iodine Numberไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโอดีนนัมเบอร์
Iodine Pumpไม่ระบุศัพท์บัญญัติปั้มไอโอไดน์
Iodine Radioisotopesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโอดีนไอโซโทปรังสี, ไอโอดีนกัมมันตรังสี
Iodine Solutions, Weakไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายไอโอดีนเจือจาง
Iodine Standard Solutionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายมาตรฐานไอโอดีน
Iodine Tinctureไม่ระบุศัพท์บัญญัติทิงเจอร์ไอโอดีน
Iodine Uptakeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจับไอโอดีน
Iodine Uptake, Radioactiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจับไอโอดีนกัมมันตรังสี
Iodine Valueไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าไอโอดีน
Iodine, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโอดีนอิสระ
Iodine, Liberatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโอดีนที่ปลดปล่อยออกมา
Iodine, Organicไม่ระบุศัพท์บัญญัติออแกนนิคไอโอดีน
Iodine, Protein Boundไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรตีนที่จับกับไอโอดีน, โปรตีนบาวด์ไอโอดีนในเลือด
Iodine, Radioactiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังสีไอโอดืน
Iodine, Serumไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโอดีนในซีรั่ม
Iodine, Urinaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโอดีนในปัสสาวะ
Iodismไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโอดิสม
Iodoacetamideไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโอโดอะเซเตมิด
Iodoacetatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโอโดอะซิเตท
Iodobenzoatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโอโดเบนโซเอต, สาร; ไอโอโดเบนโซเอต
Iodochlorhydroxyquinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโอโดคลอไฮดรอกซีควิน, ยา
Iodoform Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดไอโอโดฟอร์ม
Iodohippuric Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไอโอโดฮิปปุริก, กรดไอโอโดฮิปปูริก
Iodoketoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโอโดคีโตน
Iodometryไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโอโดเมตรี
Iodoproteinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโอดีนที่รวมกับโปรตีน
Iodopsinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโอดอพซิน, ไอโอดอปซิน
Iodopyracetไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโอโดพัยราเซต; ไอโอโดไพราเซต, สาร
Iodoquinineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโอโดควินิน
Iodothyronineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโอโดไทรอนิน
Iodotyrosine Dehalogenaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นไซม์ไอโอโดไทโรซีนดีฮาโลจิเนส
Iolไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนซ์แก้วตาเทียม
Ion Atmosphereไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรยากาศอิออน
Ion Electron Methedไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีอิออนอิเล็คตรอน
Ion Exchangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแลกเปลี่ยนไอออน, การแลกเปลี่ยนอิออน, การแลกเปลี่ยนไอออนส์, วิธีแลกเปลี่ยนอิออน
Ion Exchange Resinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรซินแลกเปลี่ยนอิออน
Ion Exchangersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่สามารถแลกเปลี่ยนอิออน
Ion Exchangers, Resinousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรซินแลกเปลี่ยนอิออน
Ion Pairsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคู่อิออน, ไอออนแพร์, ไอออนคู่
Ion Pumpไม่ระบุศัพท์บัญญัติแหล่งหลังงานที่ส่งไอออนส์
Ion Transportไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขนส่งไอออน
Ion Transport Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบการขนส่งไอออนส์
Ion-Electron Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีอิออน-อิเล็กตรอน
Ion-Pair Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดไอออนคู่
Ionic Basisไม่ระบุศัพท์บัญญัติพื้นฐานเกี่ยวกับไอออนส์
Ionic Bondไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธะอิออนิก, พันธะไอออนนิค
Ionic Bondingไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธะอิออนิค
Ionic Environmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพของไอออนที่อยู่ล้อมรอบ
Ionic Equationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมการอิออนิก
Ionic Formsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปที่มีประจุ, สารละลายด่าง
Ionic Levelไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับไอออนส์
Ionic Mechanismไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาการรวมตัวแบบอิออนนิก
Ionic Strengthไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำลังของอิออน
Ionic Substitutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรรมวิธีการแลกเปลี่ยนอีออน
Ionic Theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีอิออน
Ionizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติไออ้อนไนเซชั่น, การแตกตัวเป็นอิออน, การแตกตัว, ไอออนไนเซชั่น, การแยกตัวเป็นไอออน, การแตกตัวให้ไอออน
Ionization Bandไม่ระบุศัพท์บัญญัติแถบไอออนไนเซชั่น
Ionization Constantไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าการแตกตัว
Ionization Detectorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจวัดแบบไอออนไนเซชัน
Ionization Energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิออนต้องใช้พลังงาน
Ionization Isomersไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิออนไนเซชันไอโซเมอร์
Ionization Potentialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติศักย์อิออนไนเซซัน, ศักย์แห่งการแตกตัวเป็นไอออน, ศักยะของการแตกตัวให้ไอออน
Ionizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแตกตัวเป็นอิออน, แตกตัว, การแตกตัวเป็นอิออน, อิออนไนซ์
Ionizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกตัว, รูปแตกตัว, การแตกประจุ, พวกที่แตกตัวได้
Ionized Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติอยู่ในรูปไอออน
Ionized Portion, Polarไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจุบวก
Ionophoresไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวชักพา
Ionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอออนส์, อิออน, ไอออน, อนุมูล
Ions, Centralไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิออนที่อยู่ตรงกลาง
Ions, Commonไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิออนร่วมชนิด, อิออนที่เหมือนกัน
Ions, Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิออนเชิงซ้อน
Ions, Counterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคาร์เตอร์ไอออน
Ions, Cupricไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอออนทองแดง
Ions, Divalentไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิออนซึ่งมีเวเลนซี 2
Ions, Divalent Metalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิออนบวกสองของโลหะ
Ions, Enolateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอออนอินอลเลต
Ions, Essentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิออนที่จำเป็น
Ions, Gaseousไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิออนในภาวะที่เป็นก๊าซ
Ions, Highly Chargedไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจุสูง
Ions, Hydratedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไออ็อนที่จับน้ำ, ไฮเดรทเตทไอร์ออน, ไอออนซึ่งมีโมเลกุลของน้ำล้อมรอบ
Ions, Hydrideไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮไดรด์ไอออน
Ions, Inorganicไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจุอนินทรีย์
Ions, Isolatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิออนที่เป็นอิสระ
Ions, Monovalentไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิออนซึ่งมีเวเลนซี่ 1
Ions, Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิออนที่มีประจุบวก
Ions, Reactiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอออนที่พร้อมจะทำปฏิกิริยา
Ions, Smallไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอออนขนาดเล็ก
Iopanoic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไอโอพาโนอิก
Ipecacไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเพ็คค่า
Ipodate, Sodium Calciumไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารทึบแสงที่ใช้ในรังสีวินิจฉัย
Ipomearoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโพมิโรน
Ipomoea Aquatica Forskไม่ระบุศัพท์บัญญัติผักบุ้ง
Iprindoleไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาอิพรินโดล
Iproniazidไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโปรไนอาซิด
Ipsilateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางด้านเดียว, ข้างเดียวกัน
IQ Intelligence Quotientไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีวัดระดับเชาว์ปัญญา
Iridescent Sheenไม่ระบุศัพท์บัญญัติรัศมีเหลือง, เงาประกายรอบๆ
Iridescent Visionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเห็นสีรุ้งรอบดวงไฟ
Iridiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเออรีเดี่ยม, ไอริเดียม
Iridocyclitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอไรโดไซไคลติส, ไอริโดไซไคลตีส
Iridodonesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติม่านตาสั่นกระเพื่อม, การพริ้วของม่านตา
Iridoplegia, Reflexไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาไม่มีปฎิกิริยาต่อแสง
Irisไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอริส, ม่านตา
Iris Anomalies, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของม่านตาตั้งแต่กำเนิด
Iris Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติม่านตา, โรค
Iris Musclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อม่านตา
Iris, Peripheralไม่ระบุศัพท์บัญญัติม่านตาส่วนขอบ
Iris, Tumors of Peripheralไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของม่านตาส่วนขอบ
Iris-Prolapseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยื่นแลบออกมาของม่านตา
Iritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอไรติส, ม่านตาอักเสบ
Iritis, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคม่านตาอักเสบเฉียบพลัน
Iritis, Mildไม่ระบุศัพท์บัญญัติม่านตาอักเสบ
Ironไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็ก
Iron Binding Capacity, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถจับเหล็กได้เต็มที่
Iron Blueไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอร์ออนบลู
Iron Carbonylไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กคาร์โบนิล
Iron Chelating Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่จับเหล็ก
Iron Contentไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณสารเหล็ก
Iron Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดเหล็ก, ขาดเหล็ก, การเสียเลือดเฉียบพลัน, การขาดธาตุเหล็ก
Iron Deficiency, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะขาดเลือดเรื้อรัง
Iron Depletionไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดเหล็ก
Iron Fortificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเติมเหล็กในอาหาร
Iron Gallottannateไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีเหล็กแกลโลแทนเนต
Iron in Hemeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กในอณูของฮีม
Iron Intakeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กที่ได้รับเข้าไป
Iron Isotopesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กไอโซโทป
Iron Loadedไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีเหล็กในร่างกายเกินต้องการ
Iron Overloadไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีเหล็กมากเกินไป, เหล็กเกิน, เหล็กมากเกิน
Iron Oxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กออกไซด์
Iron Pillsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเม็ดเสริมเหล็ก
Iron Porphyrinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอรอนพอไพริน
Iron Radioisotopesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กกัมมันตรังสี, เหล็กไอโซโทปรังสี
Iron Reserveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กสะสม
Iron Supplementationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสริมเหล็ก
Iron Tabletsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเม็ดเหล็ก
Iron Therapy, Oralไม่ระบุศัพท์บัญญัติให้เหล็กรับประทาน
Iron Therapy, Parenteralไม่ระบุศัพท์บัญญัติให้เหล็กในรูปยาฉีด
Iron Turn Over, Dailyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กเข้าและออกจากพลาสม่าในวันหนึ่ง
Iron Wire, Pureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กบริสุทธิ์
Iron Wire, Pureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กบริสุทธิ์
Iron, Coatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กเคลือบ
Iron, Elementalไม่ระบุศัพท์บัญญัติธาตุเหล็ก
Iron, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กอิสระ
Iron, Functionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กที่ใช้งาน
Iron, Galvanizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กอาบสังกะสี
Iron, Hemeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กที่อยู่ในรูปของฮีม, เหล็กในรูปของฮีม
Iron, Inorganicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กในรูปของอนินทรีย์สาร
Iron, Nonhemeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กในรูปของอนินทรีย์สาร
Iron, Pigไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กถลุง
Iron, Serumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กในซีรั่ม
Iron, Storageไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กสำรอง
Iron, Tinnedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กเคลือบดีบุก
Iron, Wroughtไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กเหนียว
Iron-Carbideไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ไบด์ของเหล็ก
Iron-Chelating Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่จับพาเหล็ก
Iron-Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดเหล็ก
Iron-Dextran Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็ก-เดกซ์แทรน, สารเชิงซ้อน; เหล็ก-เดกซทราน, สารเชิงซ้อน
Irradiatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉายแสง, นำไปผ่านรังสี
Irradiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกัมตภาพรังสี, การรักษาด้วยรังสี, การฉายแสงรักษา, การฉายรังสี, ได้รับสารรังสี, การฉายแสง
Irradiation Alone, Radicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉายรังสีเพียงอย่างเดียว
Irradiation Effectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลของรังสีที่ปล่อยออกมา
Irradiation, Cerebro-Spinal Axis, Wholeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉายรังสีทั้งสมองและไขสันหลัง
Irradiation, Conventionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉายแสงจากข้างนอกเข้าไป
Irradiation, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉายแสง
Irradiation, Extracorporealไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉายรังสีแก่เม็ดเลือดขาวขณะที่อยู่นอกร่างกาย, ฉายรังสีนอกร่างกาย
Irradiation, Pelvic, Wholeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉายรังสีต่อช่องเชิงกรานทั้งหมด
Irradiation, Postoperativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้รังสีหลังผ่าตัด
Irreducibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่สามารถจะดันกลับเข้าไปภายในได้
Irregularไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่เป็นรูปร่าง, ไม่สม่ำเสมอ, ขรุขระ, ไม่เรียบ
Irregular, Regularlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดไม่สม่ำเสมอ
Irregularityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไม่สม่ำเสมอ ขรุขระ
Irrelevanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติพูดไม่ได้เรื่องราว
Irreversibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียไปเลย, เปลี่ยนกลับไม่ได้, ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้, การเกิดชนิดไม่กลับหลัง, ชนิดที่ไม่หาย, ไม่มีการย้อนกลับ, กลับคืนสู่สภาวะปกติไม่ได้, แบบถาวร, ไม่ทวนกลับ
Irreversible Changeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่สามารถเปลี่ยนสู่สภาพปกติได้
Irreversible Denaturationไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่หวนคืนกลับสู่สภาพธรรมชาติได้
Irreversible Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการไม่ย้อนกลับ
Irrigateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระตุ้น
Irrigationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชะล้างบาดแผล, การหลั่งล้าง, การล้าง, การชะล้าง, ล้างเนื้อเยื่อในร่างกาย
Irrigation Solutions, Urologicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลั่งล้างที่เกี่ยวกับระบบปัสสาวะ
Irritabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติหงุดหงิดฉุนเฉียว, ตื่นตัว, การตอบสนองต่อสิ่งเร้า, อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายโดยไม่มีเหตุผล, โมโหง่าย, ความหงุดหงิด, หงุดหงิดโกรธง่าย, อีริตาบิลิตี, ถูกกระตุ้น, หงุดหงิด
Irritableไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวต่อการกระตุ้น, หงุดหงิด, ตื่นตัวตอบสนอง, อารมณ์เสีย, ฉุนเฉียว
Irritant Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารก่อระคาย
Irritant Symptomsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการระคายเคือง
Irritantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งกระตุ้น, ยาทำให้ผิวหนังร้อนแดง, สารระคายเคือง
Irritants, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ระคาย
Irritants, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ระคายเคืองมาก
Irritateไม่ระบุศัพท์บัญญัติระคาย, รบกวน, ระคายเคือง
Irritatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระตุ้นให้ความระคายเคือง
Irritating Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติก่อการระคายเคือง
Irritationไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะระคาย, ระคายเคือง, การระคายเคือง, ความระคายเคือง, รบกวน
Irritation Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารปลอดความระคายเคือง
Irritation, Chemicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารระคายต่อผิว
Irritation, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระคายเคือง
Irritation, Localไม่ระบุศัพท์บัญญัติระคายเคือง, การระคายที่ผิวสัมผัส
Irritation, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระคายเคืองเบื้องต้น, การแพ้แบบปฐมภูมิ
Ischaemia, Splanchnicไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดเลือดหล่อเลี้ยงอวัยวะในช่องท้อง
Ischemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดเลือดมาเลี้ยง; การขาดเลือด; การขาดเลือดเฉพาะแห่ง; การขาดเลือดมาเลี้ยง; โลหิตมาเลี้ยงไม่เพียงพอ; ขาดแคลนเลือดไปเลี้ยง; เลือด, ภาวะขาด; ภาวะขาดเลือด
Ischemia, Earlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะขาดเลือดมาเลี้ยงกล้ามเนื้อตั้งแต่แรก
Ischemia, Patchyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดเลือดเป็นแห่งๆ
Ischemia, Renalไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตได้รับเลือดมาเลี้ยงน้อย
Ischemia, Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Ischemia, Uteroplacentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดเลือดของมดลูกและรก
Ischemia, Vascularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดเลือด
Ischemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อขาดเลือดมาเลี้ยง, ขาดเลือด, ภาวะขาดเลือด
Ischemic Attacks , Transientไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดเลือดเฉพาะแห่งจับโจมเป็นพัก ๆ
Ischemic Contracture, Volkmann'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีสคิมิคคอนแทรคเจอร์ของโวล์คมานน์
Ischemic Damageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลายชนิดขาดเลือด
Ischemic Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดเลือด
Ischemic Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติหดตัวชั่วคราว
Ischial Tuberosityไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มอิสเคือล, การกดบริเวณปุ่มกระดูกที่โคนขาด้านใน, ปุ่มนั่งกระดูกก้น, ปุ่มกระดูก, ปุ่มกระดูกอิสเคี่ยม
Ischiopagusไม่ระบุศัพท์บัญญัติแฝดติดกันที่ส่วนล่างหรือส่วนบนของลำตัว
Ischiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกก้น, กระดูกอิสเคี่ยม, กระดูกก้นกบ
Isethionateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอซีทิโอเนต
Islamไม่ระบุศัพท์บัญญัติศาสนาอิสลาม, อิสลาม
Islet Cell Adenomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกไอซ์เลท, เนื้องอกของไอซ์เลทส์เซลล์ชนิดไม่ร้าย
Islet Cell Carcinomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ซิโนมาของไอซ์เลทส์เซลล์
Islet Cell Hyperplasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอซ์เลทเซลล์ฮัยเปอร์เพลเซีย
Islet Cell Hyperplasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอซ์เลทส์เซลล์ฮัยเปอร์เพลเซีย
Islet Cell Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกไอส์เลตเซลล์; ไอส์เลต เซลล์, เนื้องอก
Islet Cell Tumor, Benignไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของไอซ์เลทส์เซลล์ชนิดไม่ร้าย
Islet Cell Tumor, Benignไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของไอซ์เลทส์เซลล์ชนิดไม่ร้าย
Islet Cell, Hyperplasia ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอซ์เลทเซลล์มีขนาดใหญ่
Islet Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอซ์เลทส์เซลล์, ตับอ่อน, ไอซ์เลทเซลล์
Islets of Langerhansไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอส์แลนด์ ออฟ แลนเกอร์ฮานส์, ตับอ่อน; ไอส์แลนด์ ออฟ แลนเกอร์ฮานส์; ตับอ่อนส่วนไร้ท่อ; กลุ่มไอสเล็ตส์ของแลงเกอร์แฮนส์; ไอซ์เลทส์ของแลงเกอร์ฮานซ์; ไอส์เลทของแลงเกอร์ฮานส์; ไอส์เล็ทส์ของลางเกอร์ฮานส์
Iso Cold Antibodiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ของผู้อื่น
Iso-Electric Intervalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นมาตรฐาน
Iso-Osmoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซออสโมติก
Iso-Proterenolไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซโพรเทอรีนอล
Isoalloxazine Nucleusไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซอัลล้อกซาซิน นิวเคลียส, นิวเคลียสไอโซอัลล๊อกซาซีน
Isoantibodiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซแอนติบอดีย์; สร้างภูมิต้านทาน; ไอโซแอนติบอดี, สาร
Isoantigensไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซแอนติเจน, สาร; ไอโซแอนติเจน
Isobarไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซบาร์
Isobutanesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซบิวเทน
Isobutyleneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซบิวทิลีน
Isocarboxazidไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซคาร์โบซาซิด
Isochromosomeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของโฆรโมโซม
Isocitric Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไอโซซิตริก
Isocitric Dehydrogenaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซซิตริกดีไฮโดรจีเนส
Isocolicไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้กลืนไปสู่ส่วนปลายทาง
Isocyanate Group Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์หมู่ไอโซไซยาเนต
Isocyanatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซไซยาเนต
Isodesmosineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซเดสโมซิน
Isodose Curveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นปริมาณรังสี
Isoelectric Focusingไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซอีเลคตริคโพคัสซิง
Isoelectric Point, Alkalineไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดไอโซอีเลคตริคเป็นอัลคาไลน์
Isoenzymesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซเอนไซม์, สาร; ไอโซเอ็นไซม์; ไอโสเอ็นซัยม์; ไอโซเอ็นซัยม์; ไอโสเอนไซม์
Isoenzymes, Conformationalไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนฟอร์เมชั่นนัลไอโสเอ็นซัยม์
Isoetharineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซอีเธอรีน
Isogenic Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติรวมกันเป็นกลุ่ม
Isograftไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อปลูกจากคู่แฝด
Isolateไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำให้แยก, แยกไว้ต่างหาก
Isolate, Freshไม่ระบุศัพท์บัญญัติแยกได้ใหม่ๆ
Isolatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติถูกแยกเดี่ยว
Isolated Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบแยกตัว
Isolationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกเชื้อ, การตรวจแยกเชื้อ, แยก, ระบบแยก, การแยก, การอยู่อย่างโดดเดี่ยว, การแยกตนเอง
Isolationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกผู้ป่วยไว้ต่างหาก, การแยกคนไข้, การแยกผู้ป่วย
Isolation Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ
Isolation, Geographicallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดการติดต่อกับส่วนอื่นๆ
Isolation, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกเชื้อครั้งแรก, เจริญงอกงามดี
Isolation, Reverseไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณปลอดเชื้อ
Isolation, Stimulusไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกตัวกระตุ้น
Isoleucineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซลิวซีน; ไอโซลูซีน; ไอโซลิวซีน, สาร
Isomaltaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซมอลเทส
Isomerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซเมอร์, ไอโซเมอร์ส
Isomer, Coordinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคออร์ดิเนชั่นไอโซเมอร์
Isomer, Geometricalไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซเมอร์เรขาคณิต
Isomer, Hydrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮเดรชันไอโซเมอร์
Isomer, Opticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซเมอร์ชนิดออปติคัล, ออฟติคอลไอโซเมอร์, ออปติคัลไอโซเมอร์
Isomer, Polychlorobicyclopentadieneไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพลี่คลอรอไบซัยคลอเพนตาไดอีนไอโซเมอ
Isomer, Structuralไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซเมอร์โครงสร้าง
Isomerasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซเมอเรส, เอนไซม์; เอ็นซัยม์พวกไอโสเมอเรส; ไอโซเมอเรส
Isomerizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซเมอไรเซชั่น
Isometricไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกร็งกล้ามเนื้อ, ไอโซเมตริก
Isometric Contractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหดเข้าของเส้นใยกล้ามเนื้อ, การหดตัวแบบคงความยาว, การเกร็งกล้ามเนื้อแบบหยุดนิ่ง
Isometric Exerciseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังกายอยู่กับที่, กล้ามเนื้อเกร็งตัวแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวของข้อ, การออกกำลังไอโซมีทริค, การออกกำลังกล้ามเนื้อโดยไม่หดตัวสั้น, การออกกำลังไอโซเมตริก
Isometric Program, Penn-Harrisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝึกแบบเกร็งกล้ามเนื้อของเพ็น-แฮริส
Isometric Trainingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝึกแบบเกร็งกล้ามเนื้อ
Isometricallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรึงต้าน
Isomorphismไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซมอร์ฟีซึม
Isoniazidไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาต่อต้านวัณโรค; ไอโซไนอาซิค; ไอโซนิอาซิด; ไอโซนิอาซิด, ยา; ยาไอโซเนียซิด; ไอโสไนอาสิด; ไอโซไนอซิด; ไอโซไนอาซิด ยาไอโซนิอะซิด ไอโซไนแอซิด
Isoniazid Hydrazideไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซเนียซิดไฮดราไซด์
Isonicotinic Acid Hydrazideไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไอโซนิโคตินิกไฮดราไซด์
Isonicotinic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไอโซนิโคตินิก
Isooctanesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซออกเทน
Isoosmoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันออสโมติคเท่ากับพลาสม่า
Isopentanesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซเปนเทน
Isoperistaltic Fashionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบีบรัดตัวของทางเดินอาหาร
Isoprenaline Hydrochloride Injectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซพรีนาลีนไฮโดรคลอไรด์ในยาฉีด
Isopreneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซพรีน, ไอโซปรีน
Isoprene Reservesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซพรีนรีเซอร์บ
Isoprinosineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโสพริโนซิน
Isopropanolไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซโพรพานอล
Isopropanolamideไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซโปรปานอลลาไมด์
Isopropyl Alcoholไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์
Isopropyl Citrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซโพรพิลซิเตรท
Isopropyl Myristateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซโปรปิลมายริสเตท, ไอโซโพรพิลมัยริสเตต, ไอโสโปรปิลไมริสเตต
Isoproterenolไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซโปรเทอรินอล; ไอโซโพรเตอรินอล; ไอโสโปรเทอรีนอล; สารที่กระตุ้นตัวรับเบต้าแอดรีเนอร์จิค; ไอโซโปรเทอรีนอล, ยา; ไอโซโปรทีรีนอล
Isoquinolinesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซควิโนลีนส์
Isosexualไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะแบบผู้หญิง
Isosporaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซสปอรา
Isostearic Acid Amide, Quaterizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติควอเทอร์ไรซ์โอโซสเตียริคแอซิดเอไมด์
Isothermไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นไอโซเทอร์ม
Isothermalไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซเธอมัล
Isothermal Conditionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิเท่ากัน, อุณหภูมิคงที่
Isotherms, Adsorptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซเทอร์มการดูดซับ
Isothiocyanatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซไธโอไซยาเนต
Isotoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซโทน, เอโซโทน
Isotonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายไอโซโทนิก
Isotonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเข้มข้นที่พอเหมาะ, ไอโซทอนิก, ไอโซโทนิก, ไอโซโทนิค
Isotonic Contractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหดตัวด้วยแรงเท่ากันของกล้ามเนื้อเมื่อได้รับ, การหดเข้าของเส้นใยกล้ามเนื้อ, การหดแบบไอโซโทนิค
Isotonic Dehydrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติอีเล็คโทรลัยต์มีโซเดียมอยู่ในเกณฑ์ปกติ
Isotonic Salineไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเกลือ
Isotonic Saline Solutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเกลือ
Isotonic Solutionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายที่มีความเต่งเท่ากัน
Isotonic Solutions, Bufferedไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาที่มีความแตกต่างเท่าน้ำหล่อเลี้ยงร่างกาย
Isotope Preparation and Storage Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติตู้สำหรับเก็บและเตรียมสารกัมมันตรังสี
Isotopesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซโทป
Isotopic Tracersไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ไอโซโทปเป็นตัวตามรอย
Isotropicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสม่ำเสมอดี
Isovaleric Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไอโซวาเลอริค
Isoxsuprineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอซอกซ์ซูปรีน, ยา; ไอซอกซ์สุปริน
Isozymesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโสไซม์, ไอโซไซม์, ไอโสซัยม์
Israel Association for Sex Educationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมาคมเพศศึกษาแห่งประเทศอิสราเอล
Isthmic Portionไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนแคบอิสธ์มิค
Isthmusไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่เชื่อม, ส่วนคอด, อิชมัส, คอมดลูก, ช่องแคบ, คอคอด, บริเวณอิสธ์มัส
Isuprelไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอซูเปรล, ไอสุเพร็ล
Italian Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของอิตาเลียน
Itchไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการคัน, ความรู้สึกคัน
Itchไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหิด
Itch Thresholdไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไวต่ออาการคัน
Itch, Groundไม่ระบุศัพท์บัญญัติคัน
Itchingไม่ระบุศัพท์บัญญัติคันตา
Itchingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคัน, อาการคัน, คัน, ความรู้สึกคัน
Items, Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมวดรายการ
Ito-Reenstierna Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบปฏิกิริยาที่ผิวหนัง
IUD Selectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกห่วงอนามัย
IUD, Inertไม่ระบุศัพท์บัญญัติห่วงคุมกำเนิดชนิดธรรมดา, ห่วงอนามัยชนิดธรรมดา
IUDs, Activeไม่ระบุศัพท์บัญญัติห่วงคุมกำเนิดชนิดผนวกโลหะหรือฮอร์โมน
IUDs, Hormonal Releasingไม่ระบุศัพท์บัญญัติห่วงคุมกำเนิดบรรจุฮอร์โมน
IUDs, Medicatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติห่วงคุมกำเนิดผนวกโลหะหรือฮอร์โมน
IUDs, Metal Releasingไม่ระบุศัพท์บัญญัติห่วงคุมกำเนิดผนวกโลหะ
IUDs, Non-Medicatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติห่วงคุมกำเนิดชนิดธรรมดา
Ivory Toweer Insularityไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปรยแต่ไม่ทำ
Ivory Vertebraไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสันหลังแบบงาช้าง
Ivory Whiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝ้าจางหมดจนไม่เหลือแม้เงา
Ivory, Artificialไม่ระบุศัพท์บัญญัติงาเทียม
Ivory-Likeไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาวทึบแบบลักษณะคล้ายงาช้าง
Ixodidไม่ระบุศัพท์บัญญัติเห็บแข็ง
Ixodidaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเห็บแข็ง
Izulไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอซัล