การแพทย์

หมวด การแพทย์
มีคำศัพท์ 41,305 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย G จำนวน 1,540 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
G Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์จี
Gabaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาบา
Gaggingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขย้อน
Gainไม่ระบุศัพท์บัญญัติได้รับ
Gain, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติประโยชน์ขั้นปฐมภูมิ
Gain, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติประโยชน์ขั้นทุติยภูมิ, ผลกำไรทุติยภูมิ
Gaitไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเดิน, ท่าเดิน, ท่ายืน, ลักษณะการเดิน
Gait Abnormalityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเดินผิดปกติ
Gait Cycleไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรการเดิน, การเดิน
Gait Trainingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหัดเดิน, การฝึกท่าเดิน, หัดท่าเดิน
Gait, Antalgicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดินลงน้ำหนักแล้วเจ็บ
Gait, Awkwardไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดินแบบเกร็งๆเปะปะ
Gait, Festinatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดินแบบเหยาะๆ
Gait, Scissorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดินขาไขว้กัน, เดินแบบขาไขว้
Gait, Shufflingไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าเดินแบบซอยเท้า
Gait, Toe Heelไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดินบนปลายเท้า
Gait, Toe-Toeไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าเดินด้วยนิ้วเท้าสัมผัส
Gait, Unevenไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเดินลำบากผิดไปจากธรรมชาติ
Gait, Waddlingไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าเดินย้ายก้นคล้ายกับเป็ดเดิน, ท่าเดินเตาะแตะคล้ายเป็ด, ลักษณะย้ายก้นแบบเป็ด, เดินแบบเป็ด
Gait, Wide-Baseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกางขาออก, ถ่างขา, เดินกางขา
Galactansไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาแลคแตน
Galactogenไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาแลคโตเจ้น
Galactopoiesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำนมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
Galactorrheaไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำนมไหลผิดปกติ, มีน้ำนมไหล, น้ำนมไหล, การหลั่งน้ำนมผิดปกติ
Galactorrhea Amenorrhea Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการน้ำนมไหลและประจำเดือนหยุด
Galactorrhoeaไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำนมไหล
Galactoseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาแลกโตส, สาร, กาแลคโทส, โมเลกุลของน้ำตาล, กาแล็คโตส, กาแลคโตส, แกแลกโตส
Galactosemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาแลกโตซีเมีย, โรค, กาแลคโตซีเมีย, กาแลคโตสในโลหิตสูง, กาแลกโตสในเลือด
Galactosidasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาแลกโตซิเดส, เอนไซม์; กาแลคโตซิเดส
Galactotropheไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่สร้างโปรแลคติน
Galeaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาเลีย
Galen's Cerateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาเลนซีเลท
Galenaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาลีนา
Galenical Preparationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเตรียมแบบกาเลน, ยาสมุนไพร, ตำรับกาเลน
Gallไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ่วในถุงน้ำดี
Gallamine Triethiodideไม่ระบุศัพท์บัญญัติกอลลามีนไตรเอธิโอไดด์
Gallamine Triethiodide Injectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกอลลามีนไตรเอธิโอไดด์ในยาฉีด
Gallatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพวกแกลเลท
Gallbladderไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำดี
Gallbladder Bedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอ่งถุงน้ำดี
Gallbladder Channel of Footไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นถุงน้ำดีของเท้า
Gallbladder Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำดี, โรค
Gallbladder Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำดี, เนื้องอก
Gallbladder, Fossa forไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอ่งสำหรับถุงน้ำดี
Gallbladder, Intrahepaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำดีชนิดฝังในเนื้อตับ
Gallbladder, Porcelainไม่ระบุศัพท์บัญญัติหินปูนที่เกาะผนังถุงน้ำดี
Galli Mainini Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจทางชีวภาพ
Galliumไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกเลียม
Gallium Radioisotopesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาเลืยมไอโซโทปรังสี
Gallonไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกลลอน
Gallstonesไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ่วในถุงน้ำดี, นิ่วน้ำดี, นิ่วจากถุงน้ำดี, ก้อนผลึก, นิ่วถุงน้ำดี
Galvanic Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกลแวนิกเซลล์
Galvanic Currentไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสตรง, ไฟฟ้าตรง
Galvanic Shockไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกระตุกด้วยไฟฟ้า
Galvanometersไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกลแวนอมิเตอร์
Gamaginไม่ระบุศัพท์บัญญัติกามายีน
Gambogeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุภาครง
Gamekeeper Dislocationไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อโคนนิ้วแม่มือหลุดเนื่องจากเอ็นยึดข้อด้านง่าม
Gamesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกม
Games with Rulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเล่นที่มีระเบียบกฎเกณฑ์
Games, Ruggedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
Games, Skill Development throughไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้เกมเพื่อพัฒนาด้านทักษะ
Gameteไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกมีต
Gametocidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติย่าฆ่าเชื้อมีเพศ
Gametocyte Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราเชื้อมีเพศ
Gametogenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างเซลล์สืบพันธุ์, การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ชนิดมีเพศ
Gammaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกมม่า
Gamma Amino Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดแกมม่าอะมิโน
Gamma Amino Butyric Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดแกมม่าอะมิโนบิวทิริค
Gamma Carboxyl Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่แกมม่าคารบอคซิล
Gamma Caroteneไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกมม่าแคโรทีน
Gamma Countersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดกัมมันตภาพรังสีแกมมา
Gamma Emitterไม่ระบุศัพท์บัญญัติให้รังสีแกมมา
Gamma Fibers Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบแกมม่า
Gamma Globulinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกมม่า โกลบุลิน; แกมมา โกลบูลิน, สาร; แกมมาโกลบุลิน; แกมมาโกบูลิน; แกมม่าโกลบุลิน; แกมมากล็อบบูลิน
Gamma Methylene Glutamic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดแกมม่าเมธิลีนกลูตามิค
Gamma Raysไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังสีแกมม่า
Gamma Tocopherolไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกมมาโทโคเฟอรอล, แกมม่าโทโคเฟรอล
Gamma-Benzene Hexachloride Creamไม่ระบุศัพท์บัญญัติครีมแกมมาเบนซีนเฮกซาคลอไรด์
Gamma-Benzene-Hexachloride Head Lotionไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาน้ำแกมมาเบนซีนเฮกซาคลอไรด์
Gamma-Glutamyltransferaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกมมากลูตามิลย์ทรานสเฟอเรส
Gammopathy, Polyclonalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะของโพลีย์โคลนอลแกมโมพาธีย์
Gangliaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มเซลล์ประสาท, ปมประสาท, ปุ่มประสาท, ปม
Ganglia, Autonomicไม่ระบุศัพท์บัญญัติปมประสาทอัตบาล, ปมประสาทออโตโนมิค, ระบบประสาทอัตโนมัติ, ปมประสาทอัตโนมัติ, ประสาทอัตโนมัติ
Ganglia, Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติปมประสาท
Ganglia, Regional Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติปมประสาทเฉพาะบริเวณเนื้อเยื่อ
Ganglia, Root, Dorsalไม่ระบุศัพท์บัญญัติปมประสาทสันหลัง,
Ganglia, Sensoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติปมประสาทรับความรู้สึก
Ganglia, Spinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขสันหลัง,
Ganglia, Sympatheticไม่ระบุศัพท์บัญญัติปมประสาทซิมพาเธติค
Gangliogliomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกงกลิโอไกลโอมา
Ganglioglioneuromaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกงกลิโอไกลโอนิวโรมา
Ganglionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปมประสาท
Ganglion Cell Axonsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยประสาทของจอตา
Ganglion Cell Neuronsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ปมประสาท
Ganglion Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกงเกลี่ยนเซลล์,
Ganglion Cells, Dorsal Rootไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ปุ่มประสาท
Ganglion, Dorsalไม่ระบุศัพท์บัญญัติรากประสาทอันหลัง
Ganglion, Frontalไม่ระบุศัพท์บัญญัติปมประสาทฟรอนตัล
Ganglion, Lumbarไม่ระบุศัพท์บัญญัติปมประสาทหลังส่วนบั้นเอว
Ganglion, Root, Dorsalไม่ระบุศัพท์บัญญัติปมของรากประสาทอันหลัง,
Ganglion, Subesophagealไม่ระบุศัพท์บัญญัติปมประสาทใต้หลอดคอ
Ganglion, Supraesophagealไม่ระบุศัพท์บัญญัติปมประสาทเหนือหลอดคอ
Ganglion-Blockersไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาปิดกั้นแกงเกลียน
Ganglionectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดก้อนปมออก
Ganglioneuromaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกงกลิโอนิวโรมา, เนื้องอก;
Ganglionic Blocking Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาบล็อคปมประสาท,
Ganglionic Cell Layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นเซลล์ปมประสาท
Ganglionic Stimulating Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยากระตุ้นปมประสาท
Gangliosidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกงกลีโอไซด์
Gangreneไม่ระบุศัพท์บัญญัติตายเน่า, เนื้อตายเน่า, เนื้อตาย, ตายเน่าโดยขาดเลือดหล่อเลี้ยงและมีการติดเชื้อร่วม, เน่าตาย, บริเวณแผลเปลี่ยนเป็นสีดำ, เนื้อเน่า, เนื้อเน่าตาย, เนื้อตาย, การเน่า, แผลเน่า, อวัยวะตายจากการขาดเลือดมาเลี้ยง, แก็งกรีน, การตายเน่า, การตายของเนื้อ
Gangrene, Dryไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกงกรีน,
Gangrene, Moistไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกงกรีนชนิดเปียกชื้น
Gangrene, Wetไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกงกรีนชนิดเปียกชื้น,
Gangrenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อตายและเน่าเปื่อย
Gapไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยแตก,
Gap, Silentไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงความเงียบ
Gapingไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องเปิด
Garamycinไม่ระบุศัพท์บัญญัติครีมการามิซิน
Garbageไม่ระบุศัพท์บัญญัติขยะเปียก
Garceau Approachไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเข้าสู่ข้อตะโพกทางด้านในและด้านหลัง
Garden Quinineไม่ระบุศัพท์บัญญัติสำมะงา
Gardner Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการการ์ดเนอร์
Gardonaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการ์โดนา
Garglesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยากลั้วคอ,
Gargoylismไม่ระบุศัพท์บัญญัติการ์กอยลิสม์
Garlicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเทียม
Garlic-Like Tasteไม่ระบุศัพท์บัญญัติรสคล้ายกระเทียม
Garre Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกระดูกหนาเกิดจากการอักเสบชนิดไม่มีหนอง
Garrulousnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติพูดมาก
Gartner Duct's Cystไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำท่อของการ์ทเนอร์
Gartner Ductsไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อการ์ทเนอ
Gas Analysis, Arterial Bloodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์หาปริมาณของออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์
Gas Constantไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าคงที่ของกาซ,
Gas Delivery Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นตอของก๊าซ
Gas Density Detectorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจวัดแบบแก็ส-เดนซิตี้
Gas Detectorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจวัดก๊าซ
Gas Detectors, Multiไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจแกสและไอระเหยต่างๆ
Gas Dispersion, Liquidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจายตัวในแก๊สของเหลว
Gas Dispersion, Solidไม่ระบุศัพท์บัญญัติของแข็งกระจายตัวในแก๊ส
Gas Flow Transmissionไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการส่งอากาศ
Gas Flow Transmission, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติการส่งอากาศโดยตรง
Gas Flow Transmission, Indirectไม่ระบุศัพท์บัญญัติการส่งอากาศโดยทางอ้อม
Gas Flow, Regulation ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมการไหลของก๊าซ
Gas Forming Corynebacterium Xerosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำให้เกิดฟองอากาศ
Gas Gangreneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อตายมีก๊าซ,
Gas Indicators, Combustibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดการระเบิดของแกส
Gas Insufflator Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบแก๊ส
Gas Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเงาลม
Gas Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัฏภาคก๊าซ
Gas Poisoningไม่ระบุศัพท์บัญญัติก๊าซพิษ,
Gas Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความกด
Gas Pressure Regulatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวควบคุมความดันแก๊ส
Gas Propellants, Compressedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารผลักดันก๊าซอัด
Gas Propellants, Liquefiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารผลักดันที่เป็นก๊าซเหลว
Gas Sterilizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติอบแก๊ส,
Gas Sterilizersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องฆ่าเชื้อด้วยก๊าซ
Gas Tensionไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงดันแก๊ส
Gas Testers, Charcoalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดปริมาณอากาศ
Gas Therapy Appliancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องให้ออกซิย์เจนที่ต่อกับผู้ป่วย
Gas Transfer, Connectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนระหว่างก๊าซกับเลือด
Gas Tubesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดที่บรรจุก๊าซ
Gas, Arsineไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกสอาซิน
Gas, Coldไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก๊สถ่านหิน
Gas-Densityไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก็ส-เดนซิตี้
Gasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก๊ซ,
Gases, Carrierไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก๊สพา
Gases, Compressedไม่ระบุศัพท์บัญญัติก๊าซอัดใน
Gases, Dryไม่ระบุศัพท์บัญญัติก๊าซแห้ง
Gases, Fuelไม่ระบุศัพท์บัญญัติก๊าซเชื้อเพลิง
Gases, Highly Penetratingไม่ระบุศัพท์บัญญัติก๊าซสามารถซึมผ่านทุกอณูของวัตถุ,
Gases, Idealไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาซสมมติ,
Gases, Inertไม่ระบุศัพท์บัญญัติก๊าซเฉื่อย,
Gases, Irritantไม่ระบุศัพท์บัญญัติก๊าซพิษที่ทำให้เกิดความระคายเคือง
Gases, Naturalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก๊สธรรมชาติ
Gases, Nobleไม่ระบุศัพท์บัญญัติก๊าซเฉื่อย,
Gases, Noxiousไม่ระบุศัพท์บัญญัติก๊าซพิษ
Gases, Perfectไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาซสมบูรณ์
Gases, Portal Veinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงาลมในหลอดเลือดปอร์ตัล
Gases, Realไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาซจริง
Gasflow Transmission Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติอากาศจากเครื่องถูกส่งไปยังผู้ป่วยโดยตรง
Gasketไม่ระบุศัพท์บัญญัติยางกันรั่ว
Gasmaginไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก๊สมายิ่น
Gasolineไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันเครื่องยนต์
Gasolineไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันเบ็นซิน,
Gasometric Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีวัดปริมาณแก๊ส
Gasp Reflexไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหายใจเป็นช่วงๆ
Gasper, Allergicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ้าปากหายใจ
Gaspingไม่ระบุศัพท์บัญญัติหายใจลำบาก,
Gasseous Crepitusไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสียดสีของชิ้นกระดูกหักเป็นแบบฟองอากาศ
Gassyไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีลม
Gasterไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะอาหาร
Gastrectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะอาหาร, การตัด;
Gastrectomy, Nearly Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดกระเพาะอาหารออกจนเหลือน้อยมาก
Gastrectomy, Partialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดกระเพาะอาหารออกเพียงบางส่วน
Gastrectomy, Subtotalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดกระเพาะอาหารออกเกือบทั้งหมด
Gastrectomy, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดกระเพาะอาหารออกทั้งหมด,
Gastric Acid Productionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างกรดเกลือในกระเพาะ
Gastric Acid Secretionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร
Gastric Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์สารที่พบในกระเพาะอาหาร,
Gastric Aspirationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูบกระเพาะอาหาร
Gastric Atonyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอโทนีของกระเพาะอาหาร,
Gastric Bactericidal Barriersไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวกักกั้นทำลายแบคทีเรียที่กระเพาะอาหาร
Gastric Cancerไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งกระเพาะอาหาร,
Gastric Carcinomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งของกระเพาะอาหาร,
Gastric Contentไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่พบในกระเพาะอาหาร
Gastric Crisisไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดท้อง
Gastric Crisisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการวิกฤตของกระเพาะ
Gastric Dilatation, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะอาหารพองขยายอย่างฉับพลัน,
Gastric Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกระเพาะอาหาร
Gastric Disorders, Functionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคประสาทกระเพาะอาหาร
Gastric Distressไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก๊สตริคดิสเตรส
Gastric Drainage, Prolongedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดน้ำออกจากกระเพาะเป็นเวลานาน
Gastric Emptyingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการว่างของกระเพาะอาหาร,
Gastric Emptying Timeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวลาที่ยาผ่านจากกระเพาะอาหารไปสู่ลำไส้,
Gastric Epithelial Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ต่อมน้ำย่อยและบุผิวกระเพาะอาหาร
Gastric Fistulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะอาหาร, แผลชอนทะลุ;
Gastric Fluidไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำในกระเพาะ
Gastric Freezingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องทำให้กระเพาะอาหารเย็น
Gastric Glandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมสร้างน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร,
Gastric Inhibitory Polypeptideไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกสตริคอินฮิบิตอรีโพลีเปปไทด์
Gastric Juiceไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำหลั่งกระเพาะอาหาร;
Gastric Juice, Hypersecretion ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลั่งน้ำย่อยออกจากกระเพาะมาก
Gastric Lavageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการล้างท้อง,
Gastric Motilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหาร
Gastric Mucosaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกสตริกมิวโคซา;
Gastric Mucosa Prolapseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะอาหาร, เยื่อเมือกปลิ้น
Gastric Mucosal Barriersไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังกั้นเยื่อเมือกของกระเพาะ,
Gastric Neurosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกสติคนิวโรซิส
Gastric Painไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดกระเพาะอาหาร
Gastric Peristaltic Wavesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นการบีบตัวของกระเพาะอาหาร
Gastric Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุ้นจากกระเพาะอาหาร
Gastric Pitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องเปิดแกสตริก
Gastric Pneumatosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมในชั้นผนังของกระเพาะอาหาร
Gastric Pouchไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดบางส่วนของกระเพาะแล้วเย็บกลับเป็นถุง
Gastric Regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณกระเพาะอาหาร
Gastric Residuumไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำย่อยที่ตกค้าง
Gastric Secretionไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำย่อยอาหาร,
Gastric Secretory Studiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจน้ำย่อยของกระเพาะ
Gastric Suctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดกระเพาะอาหาร
Gastric Suction, Continuousไม่ระบุศัพท์บัญญัติดูดจากในกระเพาะอาหารตลอดเวลา
Gastric Surgeryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดกระเพาะ
Gastric Tubesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใส่สายยางเข้าในกระเพาะ,
Gastric Tumours, Benignไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเนื้องอกกระเพาะอาหารชนิดธรรมดา
Gastric Ulcerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลที่กระเพาะอาหาร,
Gastric Ulcer, Benignไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะเป็นแผล
Gastric Washไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำล้างกระเพาะอาหาร
Gastric, Drug Affectingไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่มีผลต่อกระเพาะและลำไส้
Gastricinไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกสตริซิน
Gastrinoma Tumoursไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกแก๊สตริโนมา
Gastrinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกสตริน, ฮอร์โมน;
Gastritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะอาหารอักเสบ,
Gastritis, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลัน
Gastritis, Atrophicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะโทรฟิคแก็สไทรติส,
Gastritis, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง,
Gastritis, Eosinophilicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะอาหารอักเสบอีโอซิโนฟิลิค
Gastritis, Hemorrhagicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะอาหารอักเสบ,
Gastritis, Superfuricialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อกระเพาะอาหารอักเสบ
Gastro-Enteric Cystsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกสโตรเอนเตอริกซีสต์
Gastro-Intestinal Tractไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบทางเดินอาหาร,
Gastro-Soleus Muscleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อน่อง
Gastrocamerasไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องถ่ายภาพกระเพาะอาหาร
Gastroenemiusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อน่องกบ,
Gastroenteritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กอักเสบ,
Gastroenteritis, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลัน
Gastroenteritis, Infantileไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบในเด็ก
Gastroenteritis, Viralไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุจจาระร่วงเกิดจากเชื้อไวรัส
Gastroenterologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยาว่าด้วยกระเพาะอาหารและลำไส้,
Gastroenterostomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก, การผ่าตัดต่อ;
Gastroesophageal Refluxไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะอาหารและหลอดอาหาร, การไหลย้อนระหว่าง;
Gastroesophageal Refluxไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะอาหารและหลอดอาหาร, การไหลย้อนระหว่าง
Gastrointestinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแห่งทางเดินอาหาร
Gastrointestinal Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะอาหารและลำไส้, ยาออกฤทธิ์ต่อ
Gastrointestinal Bleeding, Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน
Gastrointestinal Dilatationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะอาหารและลำไส้โป่งพอง
Gastrointestinal Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะอาหารและลำไส้, โรค
Gastrointestinal Diseases, Ulceroinflammatoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคอักเสบเป็นแผลในระบบทางเดินอาหาร
Gastrointestinal Distressไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบทางเดินอาหารทำงานน้อยลง
Gastrointestinal Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลต่อระบบทางเดินอาหาร,
Gastrointestinal Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำงานของระบบทางเดินอาหาร
Gastrointestinal Hemorrhageไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกในทางเดินอาหาร
Gastrointestinal Hemorrhage, Lowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตกเลือดทางทวารหนัก
Gastrointestinal Hemorrhage, Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตกเลือดในส่วนต้นของทางเดินอาหาร
Gastrointestinal Hormonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะอาหารและลำไส้, ฮอร์โมน;
Gastrointestinal Hyperirritabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องไส้ไม่ปกติ
Gastrointestinal Irritationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรบกวนต่อทางเดินอาหาร
Gastrointestinal Motilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะอาหารและลำไส้, การเคลื่อนตัว;
Gastrointestinal Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะอาหารและลำไส้, เนื้องอก;
Gastrointestinal Obstructionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุดตันของทางเดินอาหาร
Gastrointestinal Symptomsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการทางกระเพาะลำไส้
Gastrointestinal Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะอาหารและลำไส้, ระบบ;
Gastrointestinal Tractไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบทางเดินอาหาร;
Gastrointestinal Tractไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเดินอาหาร,
Gastrointestinal Tract, Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเดินอาหารส่วนบน
Gastrointestinal Tract, Wall of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังทางเดินอาหาร
Gastrointestinal X-Rayไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีถ่ายภาพรังสีกระเพาะอาหาร
Gastroscheisesไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังหน้าท้องแยกแต่กำเนิด
Gastroschisisไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังหน้าท้องเปิด
Gastroscopes, Flexible Fiberopticไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้องส่องภายในกระเพาะอาหารชนิดที่งอได้
Gastroscopyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะอาหาร, การส่องตรวจ;
Gastrostomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจาะใส่ท่อกระเพาะอาหาร;
Gate Control Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประตูควบคุมความเจ็บปวด,
Gate Control Theoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฏีควบคุมประตู
Gaucher's Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ของกอเชอร์
Gaucher's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกเชอร์, โรค;
Gaugeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกจช์ (หน่วยขนาดของอาวุธปืน),
Gauge 6ไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดเกณฑ์ 6
Gaussian Assumptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมมุติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของข้อมูล
Gaussian Curveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายตัวแบบโค้งปกติ
Gaussian Distributionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายตัวแบบปกติ
Gauzeไม่ระบุศัพท์บัญญัติผ้าโปร่ง
Gauze Dressingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตกแต่งบาดแผลโดยใช้ผ้าก๊อสหรือผ้าโปร่ง
Gauze, Medicatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผ้าก๊อช
Gauze, Rollไม่ระบุศัพท์บัญญัติผ้าก๊อชชนิดม้วน
Gauze, Sterilizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผ้าก๊อซปราศจากเชื้อ
Gavageไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายยาง
Gazeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมอง
Gaze Center, Downwardไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์ควบคุมการมองล่าง
Gaze Paralysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของการมอง
Gaze Paresisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวผิดปกติของตา
Gaze, Downwardไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมองลง
Gaze, Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติมองไปด้านข้าง
Gaze, Upwardไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมองขึ้นบน,
Gaze, Verticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมองขึ้นลง
Gazing, Fixไม่ระบุศัพท์บัญญัติจ้องอยู่กับที่
Gear, Reductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกียร์ลดความเร็ว
Geiger Muller Tubesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดไกเกอร์มัลเลอร์
Gel Filtrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจลฟิลเทรชัน
Gel-Type Productsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องสำอางชนิดที่เป็นเจล
Gelatinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจลาติน, สาร;
Gelatin Capsules, Hardไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจละตินแคปซูลชนิดแข็ง,
Gelatin Capsules, Softไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจลาตินแคปซูลชนิดอ่อน,
Gelatin Gelsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวุ้น
Gelatin Liquefactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยลลาตินขุ่น
Gelatin Sponge, Absorbableไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟองน้ำเจลลาตินที่ดูดซับได้;
Gelatin-Capsuleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจละตินแคปซูล
Gelatinousไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นวุ้น
Gelatinous Elevationไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดนูน
Gelling Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเพิ่มความหนืด
Gelsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจล,
Gels, Agarไม่ระบุศัพท์บัญญัติวุ้นอาการ์
Gels, Clearไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจลลักษณะเนื้อใส
Gels, Runningไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจลแยกสาร
Gels, Sampleไม่ระบุศัพท์บัญญัติแซมเปิลเจล
Gels, Seperatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจลแยกสาร
Gels, Transparentไม่ระบุศัพท์บัญญัติวุ้นใส
Gelusilไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลูซิล
Gemelliไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อเล็กมัดบริเวณตะโพกทำหน้าที่บิดขาออกนอก
Gemistocyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจมิสโตไซติก
Genaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้ม
Gena Vulgumไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวเข่าชิดกัน
Gender Identityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกว่าตนเป็นเพศชายหรือหญิง,
Gender Identityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างความรู้สึกเป็นเพศของตน,
Gender Identity Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติในการรับรู้เพศประจำตัวของตน
Gender Identity Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติในการรับรู้เพศประจำตัวของตน
Gender Oreintationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพึงพอใจทางเพศต่อบุคคลอื่น
Gender Roleไม่ระบุศัพท์บัญญัติบทบาททางเพศ
Gender Roleไม่ระบุศัพท์บัญญัติบทบาททางเพศ
Gene Additionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวมตัวของยีน
Gene Clusters, Alpha Globinไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนในกลุ่มอัลฟ่า
Gene Clusters, Beta Globinไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนในกลุ่มเบต้า
Gene Defects, Singleไม่ระบุศัพท์บัญญัติความบกพร่องของยีนเพียงตัวเดียว,
Gene Diseases, Singleไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเนื่องจากความผิดปกติของยีนเดียว
Gene Duplicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการที่ยีนเดิม 1 ยีนทวีเป็นสอง
Gene Errorไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของหน่วยพันธุกรรม
Gene Expansionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยืด
Gene Expressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแสดงออกของยีน
Gene Frequencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความถี่ของยีน
Gene Mappingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำแผนที่ยีน
Gene Mapping, Humanไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนที่ยีนของคน
Gene Mutationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงของยีน
Gene Regulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมยีน
Gene Replacement Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาโดยเปลี่ยนยีน
Gene Substitutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแทนที่ของยีน
Gene Synthesis in Vitroไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสังเคราะห์ยีนในหลอดทดลอง
Gene Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบำบัดทางหน่วยพันธุกรรม,
Gene Transferไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนย้ายหน่วยพันธุกรรม,
Gene Transfer, Bacterialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายทอดยีนของแบคทีเรีย
Gene Transfer, Chromosome Mediatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายยีนโดยใช้โครโมโซมเป็นสื่อ
Generaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุ์
General Practiceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวชปฎิบัติทั่วไป
General Practice, Dentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตปฏิบัติทั่วไป,
General Practitioner's Serviceไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการเวชปฎิบัติทั่วไป
General Practitionersไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพทย์ทางเวชเปฎิบัติทั่วไป,
Generalizabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการแปรผลสู่ประชากรเป้าหมาย
Generalizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประยุกต์ใช้,
Generalizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติทั่วๆไป
Generalizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติทั่วตัว,
Generationไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั่วอายุ,
Generation Gapไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงชั้นญาติ
Generation Timeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจนเนอเรชันไทม์,
Generation, Firstไม่ระบุศัพท์บัญญัติยารุ่นแรก
Generation, Shortไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายุขัยสั้น
Generations, Futureไม่ระบุศัพท์บัญญัติคนรุ่นต่อมา
Generative Organs, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะสืบพันธุ์ภายใน
Generativityไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคคลรุ่นต่อไป,
Generator Currentไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานไฟฟ้า
Generator Potentialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติศักย์ไฟฟ้าของตัวรับ
Generators, High Tensionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยสร้างศักย์ไฟฟ้าแรงสูง
Generators, High Voltageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบทำไฟฟ้าแรงสูง
Genesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีน, พันธุกรรม;
Genes, Bacterialไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนของแบคทีเรีย
Genes, Codominantไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนที่มีลักษณะเด่นเสมอกัน
Genes, Dominantไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนเด่น,
Genes, Holandricไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฮแลนดริคยีน
Genes, Hybridไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนลูกผสม
Genes, Immune Responseไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนที่ตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน,
Genes, Incomplete Penetration ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนไม่จำเป็นต้องแสดงออกเสมอไปเมื่อแรกเกิด
Genes, Lethalไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนที่ทำให้ตาย
Genes, Mutatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนที่เร่งอัตรามิวเตชั่น
Genes, Operatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนดำเนินการ
Genes, Overlappingไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนซ้อนยีน
Genes, Penetration of, Completeไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนแสดงออกเต็มที่
Genes, Promotorไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนส่งเสริม
Genes, Recessiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนส์ด้อย,
Genes, Regulatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนควบคุม
Genes, Regulatoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนควบคุม
Genes, Structuralไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนโครงสร้าง
Genes, Viralไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนของไวรัส
Genes, X-Linkedไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนที่อยู่บนโครโมโซมเอ็กซ์
Genetic Amniocentesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติทางกรรมพันธุ์
Genetic Backgroundไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุกรรม
Genetic Changeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรม
Genetic Codeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจนเนติคโคด,
Genetic Complement Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถสร้างคอมปลีเมนต์
Genetic Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มยีน
Genetic Conditionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะทางกรรมพันธุ์
Genetic Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมระดับพันธุกรรม
Genetic Counselingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์,
Genetic Defectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติบกพร่องทางพันธุกรรม,
Genetic Deficiency of Complementไม่ระบุศัพท์บัญญัติความบกพร่องพันธุกรรมของระบบคอมปลีเมนต์
Genetic Dissimilarityไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุกรรมต่างกัน
Genetic Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลต่อพันธุกรรม
Genetic Engineeringไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิศวกรรมพันธุศาสตร์,
Genetic Expressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแสดงออกทางพันธุกรรม
Genetic Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยทางพันธุกรรม,
Genetic Heterogenicityไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะยีนต่างกัน
Genetic Informationไม่ระบุศัพท์บัญญัติข่าวสารพันธุกรรม,
Genetic Main Pulationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวชี้วัดทางพันธุศาสตร์
Genetic Make Upไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรรมพันธุ์
Genetic Manipulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างปรับเปลี่ยนยีน
Genetic Markersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องหมายกรรมพันธุ์
Genetic Materialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารทางพันธุกรรม
Genetic Materialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารทางพันธุกรรม
Genetic Materialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพันธุกรรม,
Genetic Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีใช้พันธุกรรม
Genetic Methodsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีใช้พันธุกรรม
Genetic Potentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติศักยภาพทางพันธุกรรม
Genetic Predispositionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรรมพันธุ์
Genetic Predispositionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรรมพันธุ์
Genetic Predispositionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติเป็นกรรมพันธุ์
Genetic Reassortmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวมตัวของยีนส์
Genetic Subgroupsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มย่อยทางพันธุศาสตร์
Genetic Susceptibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุกรรมที่จะเป็นได้ง่าย
Genetic Transmissionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์
Geneticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรรมพันธุ์,
Genetics Mappingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเขียนแผนที่โครโมโซม
Genetics, Behavioralไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุศาสตร์พฤติกรรม
Genetics, Biochemicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุศาสตร์ชีวเคมี
Genetics, Medicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุศาสตร์การแพทย์
Genetics, Microbialไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุศาสตร์จุลชีพ
Genetics, Molecularไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล,
Genetics, Populationไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุศาสตร์ของกลุ่มประชากร,
Genetics, Virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุศาสตร์ของไวรัส
Geniculate Bodies, Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณแลเทอรอลเจนิคูเลทบอดี
Geniculate Ganglionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปมประสาทเฟเชียล
Genital Apertureไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูเปิดของระบบสืบพันธุ์
Genital Atrium, Commonไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูเปิดร่วมของอวัยวะสืบพันธุ์
Genital Diseases, Femaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะสืบพันธุ์หญิง, โรค
Genital Diseases, Maleไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะสืบพันธุ์ชาย, โรค
Genital Duct, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่ออวัยวะเพศภายใน
Genital Ductsไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อนำเชื้อ,
Genital Dystrophyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะเพศมีขนาดเล็กลง
Genital Grooveไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่องก้น
Genital Interestไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสนใจอวัยวะเพศ
Genital Neoplasms, Femaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะสืบพันธุ์หญิง, เนื้องอก
Genital Neoplasms, Maleไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะสืบพันธ์ชาย, เนื้องอก
Genital Opening, Commonไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูเปิดของอวัยวะสืบพันธุ์
Genital Organ, Femaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบสืบพันธุ์หญิง
Genital Organ, Maleไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบสืบพันธุ์ชาย
Genital Organsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะสืบพันธุ์
Genital Organs, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก
Genital Organs, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะสืบพันธุ์ภายใน
Genital Papillomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหงอนไก่
Genital Penetrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความกลัวการถูกร่วมเพศ
Genital Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเพศ
Genital Playไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเล่นอวัยวะเพศในทารก
Genital Poreไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูเปิดของอวัยวะสืบพันธุ์
Genital Ridgesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจนิทัลริดจ์
Genital Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้นอวัยวะสืบพันธุ์
Genital Stimulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระตุ้นอวัยวะเพศ
Genital System, Femaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบอวัยวะสืบพันธุ์หญิง
Genital System, Maleไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบสืบพันธุ์ของเพศชาย
Genital to Genitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบธรรมชาติ
Genital Tract Cancerไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์
Genital Tract, Femaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง
Genital Tractsไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบสืบพันธุ์,
Genital Wartsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูดที่อวัยวะสืบพันธุ์,
Genitaliaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะสืบพันธุ์,
Genitalia, Ambiguousไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะเพศผิดปกติไม่บ่งว่าเป็นหญิงหรือชาย,
Genitalia, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก
Genitalia, Femaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะสืบพันธุ์หญิง;
Genitalia, Female, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของสตรี
Genitalia, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องเพศภายใน;
Genitalia, Maleไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะสืบพันธุ์ชาย;
Genitalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะสืบพันธุ์
Genito-Urinary Tractsไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเดินปัสสาวะและการสืบพันธุ์
Genitosomia Precoxไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะเพศโตผิดปกติในเพศชาย
Genitourinaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเดินปัสสาวะ
Genitourinary Emergenciesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ
Genitourinary Tractsไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบทางเดินปัสสาวะ
Genomeไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีโนม,
Genome Synthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสังเคราะห์ยีโนม
Genome, Humanไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายดีเอ็นเอของคน
Genophoreไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีโนฟอร์
Genotypeไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีโนไทป์, พันธุกรรม;
Genotype Frequencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณยีโนไทป์
Gensus Tractไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่อยู่อาศัย
Gentamicinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจนตะไมซิน;
Gentamycinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเจนตามัยซิน,
Gentian Violetไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเจนเชี่ยนไวโอเล็ต,
Gentian Violet Solutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาน้ำเยนเชี่ยนไวโอเล็ท
Gentiobioseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจนติโอไบโอส
Gentisic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดเจนทิซิก
Gentlenessไม่ระบุศัพท์บัญญัติความนุ่มนวล,
Genu Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่ข้อเข่า
Genu Recurvatumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข่าแอ่น,
Genu Valgumไม่ระบุศัพท์บัญญัติมุมของเข่ากางมากไป,
Genu Varumไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาโก่ง
Genu Varusไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาโก่ง
Genusไม่ระบุศัพท์บัญญัติจีนัส,
Genus-Homoไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนัสโฮโม
Geographic Type Frequencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแตกต่างทางสภาพภูมิศาสตร์
Geographical Groupingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบ่งตามภูมิภาคที่พบโรค
Geographical Locationไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะทางภูมิศาสตร์
Geographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิศาสตร์
Geography, Populationไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิศาสตร์ด้านประชากร
Geologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติธรณีวิทยา
Geometricไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบเรขาคณิต
Geometrical Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบเรขาคณิต
Geometryไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปร่าง,
Geophilicไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดที่อาศัยอยู่ที่ดิน
Gerarda Prerostianaไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปลาตาแมว
Geriatric Dentistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตกรรมผู้สูงอายุ
Geriatric Nursingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพยาบาลผู้สูงอายุ
Geriatric Psychiatryไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
Geriatricsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ,
Germไม่ระบุศัพท์บัญญัติจมูกข้าว
Germ Cell Tumorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกเจอร์มเซลล์,
Germ Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์กำเนิด,
Germ Cells, Primordialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เริ่มแรก
Germ Count, Initialไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนเชื้อเริ่มต้น
Germ Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่เกิดจากเชื้อ
Germ-Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะปลอดเชื้อ
Germaneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจอร์เมน
Germaniumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยอร์เมเนียม,
Germaniunไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยอร์เมเนียม
Germicidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าเชื้อ,
Germinal Aplasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ไม่เจริญเติบโต
Germinal Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ต้นกำเนิด
Germinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการงอก
Germinativum, Stratumไม่ระบุศัพท์บัญญัติสตราตัมเจอร์มินาติวัม
Gerontophiliaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมีความต้องการทางเพศกับคนสูงอายุ
Gestalt Psychologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตวิทยาเกสตอลต์
Gestationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตั้งครรภ์
Gestation Productไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอาเด็กและรกออกจากมดลูก
Gestation Rupture, Ectopicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกของครรภ์นอกมดลูก
Gestation, Ectopicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตั้งครรภ์นอกมดลูก
Gestation, Length ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเวลาของการตั้งครรภ์
Gestation, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมีครรภ์แฝด
Gestation, Period ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเวลาการตั้งครรภ์
Gestation, Shortenedไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอดก่อนกำหนด
Gestational Ageไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายุครรภ์
Gestational Age, Large forไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กโตกว่าปกติในครรภ์,
Gestational Age, Small forไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเล็กสำหรับอายุครรภ์,
Gestational Period, Shortedไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเวลาของอายุครรภ์สั้น
Gesturesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิริยาท่าทาง
Ghon Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติแหล่งปฐมภูมิของโรคที่ปอดและที่ต่อมน้ำเหลือง
Ghon Complex, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติกอนคอมเพลกซ์ปฐมภูมิ
Ghormley Shelf Procedureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดแก้ข้อตะโพกเคลื่อนแต่กำเนิด
Ghostไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลือกของเม็ดเลือดแดง
GI Bleedingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกจากทางเดินอาหาร
GI Hemorrhage, Lowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนปลาย
GI Hemorrhage, Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนต้น
GI Tract, Lower End ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนล่างของทางเดินอาหาร
Giantไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดรุนแรง
Giant Cell Arteritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติไจแอนท์เซลล์อาร์เทอไรติส
Giant Cell Fibrosarcomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไจแอนท์เซลล์ไฟโบรซาร์โคมา
Giant Cell Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวมเป็นเซลล์ใหญ่
Giant Cell Tumorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไจแอนต์เซลล์, เนื้องอก;
Giant Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ขนาดใหญ่,
Giant Cells, Foreign Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ยักษ์ชนิดฟอเรนจ์บอดีย์,
Giant Cells, Langhan-Typedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ยักษ์แบบแลงฮานส์
Giant Cells, Langhansไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ยักษ์ของแลงฮานส์
Giant Cells, Multinucleatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดเซลล์ขนาดใหญ่ๆที่มีหลายนิวเคลียส,
Giant Cells, Symplasmicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ยักบ์ซีมพลาสมิค
Giant Cells, Syncytialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ยักษ์,
Giantismไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจริญผิดปกติ,
Giants Cells, Warthin Finkeldeyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ยักษ์วาร์ธิน-ฟินเกลดี
Giardiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิอาร์เดีย;
Giardia Lambliaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิปากขอ
Giardiasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิอาร์ดิเอซิส;
Gibb's Reagentไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิ๊บส์รีเอเจ้นท์
Gibberellic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดกิบเบอเรลลิค
Gibberellinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิบเบอเรลลิน
Gibbonsไม่ระบุศัพท์บัญญัติชะนี
Gibbs' Equationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมการของกิบส์
Gibson's Signไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องแฟบ
Gigantismไม่ระบุศัพท์บัญญัติเติบโตมากผิดปกติ,
Gigantism, Pituitaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคร่างยักษ์เนื่องจากต่อมไต้สมอง
Gilbert's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกิลเบิร์ต
Gill Manning Fusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดแผ่นโค้งด้านหลังของกระดูกสันหลัง
Gillies and Millard Techniqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธียืดกระดูกฝ่ามืออันแรกร่วมไปกับการปลูกผิวหนัง
Gillsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหงือก
Gills, Bookไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผงเหงือก,
Ginger Aleไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำขิง
Gingivaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหงือก
Gingiva, Carcinoma ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งของเหงือก
Gingival Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหงือก, โรค
Gingival Hypertrophyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหงือกงอกเกิน,
Gingival Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหงือก, เนื้องอก
Gingivectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดเหงือก;
Gingivitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเหงือกอักเสบ,
Gingivitis, Catarrhalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบทั่วไปของเหงือก
Gingivitis, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหงือกอักเสบเรื้อรัง
Gingivitis, Eruptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหงือกอักเสบเกิดตรงที่ฟันแทงทะลุเหงือก
Gingivitis, Generalizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหงือกอักเสบทั้งปาก
Gingivitis, Irritationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหงือกอักเสบจากการระคายเคือง
Gingivitis, Localizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหงือกอักเสบเฉพาะแห่ง
Gingivitis, Marginalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหงือกอักเสบ
Gingivo-Stomatitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเหงือกและปากอักเสบ
Gingivoplastyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหงือก, ศัลยกรรมตกแต่ง
Gingivostomatitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหงือกและปากอักเสบ,
Gingivostomatitis, Herpeticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฮอร์พิติคจินจิโวสโตมาไตติส
Ginsengไม่ระบุศัพท์บัญญัติโสม
Ginseng C.A. Mey, Panaxไม่ระบุศัพท์บัญญัติโสมคน
Girdleไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายคาด
Girdlestone Resectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดหัวของกระดูกต้นขาออกเพื่อรักษาโรค
Girdlestone-Taylor Procedureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดรักษานิ้วเท้างุ้มโดยย้ายเอ็นกล้ามเนื้อ
Girthไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นรอบเอว
Give and Takeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้-การรับ
Giving Wayไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มั่นคง
Gizzardไม่ระบุศัพท์บัญญัติกึ๋น
Glabellaไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณหว่างคิ้ว,
Gland Bearing Areasไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณที่เป็นที่อยู่ของต่อม
Gland Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ต่อม
Glandersไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกลนเดอร์ส, โรค;
Glandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อม
Glands of Brunnerไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมบรุนเนอร์
Glands of Krauseไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมของเคราส์
Glands of Lieberkuhnไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมลีเบอร์คูน
Glands, Bowman'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมโบว์แมน
Glands, Branched Tubularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นท่อติดต่อกันหลายต่อม
Glands, Branched-Acinarไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมชนิดกลมที่จับกลุ่มกันเป็นก้อนหรือต่อม
Glands, Majorไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมขนาดใหญ่
Glands, Minorไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมขนาดเล็ก
Glands, Mixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมผสม
Glands, Tubular, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมรูปคล้ายหลอดแก้ว
Glands, Zeis'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมของซีส
Glands, Zymbal'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมของซิมบาล
Glandularไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกลนดูล่า
Glandular Impairmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อต่อมที่ถูกทำลาย
Glandular Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนทูมของต่อม
Glandular Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรียงตัวเป็นรูปต่อม
Glandular Portion, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมใต้สมองส่วนหน้า
Glandular Structureไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อม
Glandular Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อต่อม,
Glaphenineไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลาฟีนีน
Glassไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจก,
Glass Adherentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกาะติดผนังแก้ว
Glass Beadไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกแก้ว,
Glass Containersไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาชนะแก้ว
Glass Membranesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วบางชนิดพิเศษ
Glass Plateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นแก้ว
Glass Plate, Standardไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นแก้วมาตรฐาน
Glass Slides, Cleanไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นแก้วสะอาด
Glass Woolไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นกลาสวูล,
Glass, Actinic Greenไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วสีเขียวมรกต
Glass, Amberไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วสีชา,
Glass, Blueไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วสีฟ้า
Glass, Borosilicateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วบอโรซิลิเกต
Glass, Clearไม่ระบุศัพท์บัญญัติขวดแก้วใส
Glass, Cobaltไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วสีโคบอลท์
Glass, Coloredไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วสี
Glass, Greenไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วสีเขียว
Glass, Groundไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะใสเหมือนแก้ว,
Glass, Groundไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยกัดแก้ว,
Glass, Medicineไม่ระบุศัพท์บัญญัติถ้วยตวงยา
Glass, Medium Greenไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วสีเขียวปานกลาง
Glass, Neutralไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วชนิดเป็นกลาง
Glass, Plastic Coatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วที่เคลือบด้วยพลาสติก
Glass, Safetyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจกทนไฟ
Glass, Sincertedไม่ระบุศัพท์บัญญัติซินเตอร์กล๊าส,
Glass, Soda Limeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วโซดาไลม์,
Glass, Softไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วอ่อน
Glass, Specialไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วพิเศษ
Glass, Uncoatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วที่ไม่เคลือบ
Glass, White Flintไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วชนิดใสสีขาว
Glass-Calomelไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้ว-คาโลเมล
Glasses, Bifocalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลนซ์นูน 2 คู่
Glasses, Opticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วเชิงทัศนศาสตร์
Glasses, Stereo Viewingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแว่นรวมภาพ
Glasswaresไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาชนะแก้ว
Glasswares, Volumetricไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องแก้วที่ใช้วัดปริมาตร
Glassyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหมือนแก้ว
Glaucomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้อหิน, โรค;
Glaucoma, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้อหินชนิดเฉียบพลัน,
Glaucoma, Angle Closedไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้อหิน
Glaucoma, Angle Closure, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วยต้อหินเฉียบพลันชนิดมุมปิด
Glaucoma, Angle-Closureไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้อหินชนิดมุมปิดแบบชายธง
Glaucoma, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้อหินเรื้อรัง,
Glaucoma, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้อหินที่เป็นโดยกำเนิด,
Glaucoma, Congestion, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้อหินเฉียบพลันชนิดเลือดคั่ง
Glaucoma, Low-Tensionไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้อหินที่มีความดันลูกตาไม่สูง
Glaucoma, Narrow-Angleไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนโรวแอ็งเกิลกลอโคมา,
Glaucoma, Open-Angleไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้อหินชนิดมุมเปิด,
Glaucoma, Open-Angle, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้อหินชนิดเรื้อรัง
Glaucoma, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้อหินทุติยภูมิ
Glaucoma, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้อหินชนิดมุมเปิด
Glaucoma, Simple, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้อหินธรรมดาชนิดเรื้อรัง
Glenohumeral Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อกลีโนฮิวเมอรัล
Glenohumeral Joint Replacementไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อไหล่เทียม
Glenoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบ้า,
Glenoid Cavityไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยบุ๋มเป็นโพรงหรือช่อง
Glenoid Fossaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอ่งเบ้าข้อไหล่
Glenoid Labrumไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบเบ้าข้อไหล่
Gliadinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลอาดิน,
Glial Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลียลเซลล์,
Glial Cells, Primary Human Fetalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เพาะเลี้ยงจากประสาท
Glial Nodulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มของเกลียลเซลล์
Glibenclamideไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลเบนคลาไมด์, ยา;
Glicentinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลเซนทิน
Gliclazideไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลคลาไซด์,
Glicosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลโคซิส
Glidantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารช่วยไหล,
Glideไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลุดเลื่อน
Glidersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องร่อน
Glidingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลื่อนไปมา
Glioblastoma Multiformeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิโอบลาสโตมา มัลติฟอร์ม;
Glioblastoma, Giant-Celledไม่ระบุศัพท์บัญญัติไจแอนท์-เซลล์ไกลโอบลาสโตมา
Glioblastoma, Magnocellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมคโนเซลลูลาร์ไกลโอบลาสโตมา
Gliomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลโอมา, เนื้องอก;
Glioma of Peripheral Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลโอมาของประสาทปลาย
Glioma, Mixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลโอมาผสม
Glioma, Nasalไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลโอมาของช่องจมูก
Gliosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลโอซิส
Gliosis, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลโอซิสแทรกซ้อน
Gliosis, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลียลเซลล์งอกงามขึ้นมาก
Gliotoxinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิโอทอกซิน
Glisson's Capsulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงหุ้มของกลิสสัน,
Globalaphasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพูดไม่ได้และไม่เข้าใจภาษาพูด
Globesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกตา
Globes, Enlargedไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกตาโต
Globinไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล็อบบิน,
Globin Gene Clustersไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มยีนของโกลบิน
Globin Genesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกลบินยีน
Globlet Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์โกลเบลท
Globoid Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกลบอยด์เซลล์
Globubinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกลบูบิน
Globularไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปร่างเป็นกลุ่ม,
Globular Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นก้อนรูปร่างกลมหรือรี,
Globular Headไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปกลม
Globular Massไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนทรงกลม
Globular Shapeไม่ระบุศัพท์บัญญัติคล้ายลูกน้ำเต้า
Globulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนกลม,
Globulinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกลบูลิน, สาร;
Globulins, Betaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกลบูลินส่วนเบต้า
Globulins, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกลบูลินที่ไม่ได้จับบนเม็ดเลือดแดง
Globulinuriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกลบูลินในปัสสาวะ
Globusไม่ระบุศัพท์บัญญัติรวมกันเป็นก้อนกลม
Globus Hystericusไม่ระบุศัพท์บัญญัติรู้สึกมีก้อนจุกที่คอ
Globus Pallidusไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกลบัสพาลลิดัส
Glomerular Capsulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลือกหุ้มโกลเมอรูลัส
Glomerular Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของโกลเมอรูลัส,
Glomerular Diseases, Idiopathicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของโกลเมอรูลัสที่ไม่ทราบสาเหตุ
Glomerular Diseases, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของโกลเมอรูลัสชนิดปฐมภูมิ
Glomerular Filtrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกรองที่โกลเมอรูลัส,
Glomerular Filtration Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกลเมอรุลา ฟิลเตรชั่น เรต,
Glomerular Filtration Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติพื้นผิวที่ใช้กรองในไต
Glomerular Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสียหายที่โกลเมอรูลัส
Glomerular Permeabilitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการซึมผ่านได้ของโกลเมอรูลัส
Glomerular Tuftไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มหลอดเลือดโกลเมอรูลัส
Glomeruliไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรวยไต
Glomeruli, Juxtamedullaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกลเมอรูไลที่อยู่เคียงข้างกับเนื้อในของไต
Glomerulonephritisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกลเมอรูโลเนไฟรติส, โรค; โกลเมอรุโลเนไฟรติส; โกลเมอรูลัส, โรค; ไตอักเสบ; กลอเมอรูไลภายในอักเสบ; โรคไต; โกลเมอรูโลเนไฟรติส; การอักเสบของกลุ่มหลอดเลือดฝอยในไต; กลอเมอรูไลภายในไตอักเสบ
Glomerulonephritis, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไตอักเสบเฉียบพลัน,
Glomerulonephritis, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไตอักเสบเรื้อรัง,
Glomerulonephritis, Chronic, End Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกลเมอรูโลเนไฟรติสเรื้อรังระยะสุดท้าย
Glomerulonephritis, Diffuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของกลอมเมอรูลัสชนิดกระจาย,
Glomerulonephritis, Diffuse, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลอเมอรูไลอักเสบอย่างเฉียบพลัน,
Glomerulonephritis, Diffuse, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลอเมอรูไลอักเสบอย่างเรื้อรัง
Glomerulonephritis, Diffuse, Severe Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลอเมอรูไลในไตอักเสบอย่างหนัก
Glomerulonephritis, Exudative, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอกซูเดทีฟโกลเมอรูโลเนไฟรติสชนิดเฉียบพลัน
Glomerulonephritis, Focalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของกลอมเมอรูลัสเฉพาะที่
Glomerulonephritis, Hemorrhagic, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮิโมราจิค-โกลเมอรูโลเนไฟรติสเฉียบพลัน
Glomerulonephritis, Membranoproliferativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมมเบรโนโพรลิเฟอเรทีฟโกลเมอรูโลเนไฟรติส
Glomerulonephritis, Membranous, Idiopathicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมมเบรนัสโกลเมอรูโลเนไฟรติสชนิดไม่ทราบสาเหตุ
Glomerulonephritis, Necrotizing, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนโครไทซิงโกลเมอรูโลเนไฟรติสชนิดเฉียบพลัน
Glomerulonephritis, Post Streptococcalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกลเมอรูโลเนไฟรติสหลังติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส
Glomerulonephritis, Post Streptococcal, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกลเมอรูโลเนไฟรติสเฉียบพลันหลังติดเชื้อสเตรปโตคอคค
Glomerulonephritis, Poststreptococcalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไตอักเสบ
Glomerulonephritis, Proliferative, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรลิเฟอเรทีฟโกลเมอรูโลเนไฟรติสชนิดเฉียบพลัน
Glomerulonephritis, Rapidly Progressiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคราปิดลีโปรเกรสซีพโกลเมอรูโลเนไฟรติส
Glomerulonephritis, Slowly Progressiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรเกรสซีฟโกลเมอรูโลเนไฟรติสเรื้อรัง
Glomerulonephropathy, Membranousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมมเบรนัสโกลเมอรูโลเนโฟรพาธี
Glomerulopathyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิภาวะที่โกลเมอรูลัส
Glomerulopathy, Membranousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมมเบรนัสโกลเมอรูโลพาธี
Glomerulosclerosis, Diffuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกลเมอรูโลสเครโลซิสโดยทั่วๆไป
Glomerulosclerosis, Intercapillaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินเตอร์แคปิลลารีโกลเมอรูโลสเคลอโรซิส
Glomerulosclerosis, Membranousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมมเบรนัสโกลเมอรูโลสเคลอโรซิส
Glomerulosclerosis, Nodularไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกลเมอรูโลสเครโลซิสชนิดย่อม
Glomerulusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มเส้นเลือด,
Glomerulus Filtrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกรองของโกลเมอรูลัส
Glomerulus, Bloodlessไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่เห็นเม็ดเลือดแดงในหลอดเลือด
Glomus Choroideumไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกลมัสคอรอยเดียม
Glomus Jugulare, Tumors ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติทูเมอร์ของโกลมัสจูถูแลร์
Glossary Termsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอภิธานศัพท์เทคนิค
Glossectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิ้น, การตัด
Glossitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิ้นอักเสบ,
Glossitis, Atrophicไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิ้นเลี่ยน,
Glossopharygeal Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทกลอสโซฟาริงเจียล,
Glossopharyngealไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทสมองคู่ที่ 9,
Glossopharyngealไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบอกเสียง
Glossopharyngeal Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทสมองคู่ที่ 9,
Glot, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหนองในเรื้อรัง
Glottisไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องสายเสียง,
Glottis, Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกกระเดือกตอนบน
Glovesไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงมือผ่าตัด,
Gloves, Asbestosไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงมือกันร้อน
Gloves, Sterilizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงมือที่ปราศจากเชื้อ
Gloves, Surgicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงมือผ่าตัด
Glucagonไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูคากอน, ฮอร์โมน;
Glucagon Stimulation Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบด้วยกลูคากอน
Glucagonomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกที่เซลล์แอลฟา 2,
Glucagonomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูคากอโนมา,
Glucanaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูคาเนส
Glucansไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูแกนส์,
Glucocorticoid Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ของกลูโคคอร์ติคอยด์
Glucocorticoid Excessไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูโคคอร์ติคอยด์มากเกิน
Glucocorticoidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูโคคอร์ติคอยด์, ฮอร์โมน;
Glucoesphosphate Dehydrogenase Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูโคสฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส, ภาวะพร่องเอนไซม์;
Gluconate Metabolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูโคเนทเมตาโบลิซึม
Gluconeogenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูโคนีโอเจเนซิส,
Gluconic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดกลูโคนิค
Gluconolactoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูโกโนแล็คโตน
Glucoronyl Transferaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์กลูโคโรนิลทรานสเฟอเรส
Glucosamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูโคซามีน;
Glucoseไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำตาล,
Glucose Absorption, Intestinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดซึมกลูโคสที่ลำไส้เล็ก
Glucose Catabolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการแยกสลายของกลูโคส
Glucose Disposal Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการลดลงของน้ำตาล
Glucose Homeostasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสมดุลย์ของกลูโคส
Glucose Loadไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลังจากให้ดื่มกลูโคส
Glucose Metabolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูโคสเมตาโบลิซึม,
Glucose Output, Basalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปล่อยกลูโคสจากตับ
Glucose Output, Hepaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูโคสที่ทำมาจากตับ
Glucose Oxidaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูโคส ออกซิเดส, เอนไซม์;
Glucose Production, Basalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างกลูโคสที่ตับ
Glucose Production, Basal, Increasedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างกลูโคสในขณะพักเพิ่มขึ้น
Glucose Removal, Peripheralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้กลูโคสโดยร่างกาย
Glucose Solutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำตาล
Glucose Syrupไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเชื่อมกลูโคส
Glucose Syrup, Driedไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำเชื่อมกลูโคสแห้ง
Glucose To-Insulin Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแตกต่างกันในระหว่างกลูโคสและอินสุลินเรโช
Glucose Toleranceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถของร่างกายในการใช้หรือเผากลูโคส
Glucose Tolerance Curveไม่ระบุศัพท์บัญญัติโค้งทนกลูโคส
Glucose Tolerance Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุโคส, การทดสอบความทน;
Glucose Tolerance with Agingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูโคสทอเลอรานซ์ในผู้มีอายุแตกต่างกัน
Glucose Tolerance, Impairedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความทนทานต่อกลูโคสผิดปกติ,
Glucose Transportไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนำพากลูโคส
Glucose Unitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยของกลูโคส
Glucose Utilizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้กลูโคส
Glucose Utilization, Excessiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้กลูโคสมากเกิน
Glucose, Basalไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับกลูโคสพื้นฐาน
Glucose, Fasting Plasmaไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับน้ำตาลในเลือดที่เจาะตอนเช้าก่อนรับประทานอาหาร
Glucose, Tubular Maximum forไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูโคสที่เซลล์หลอดเลือดฝอยสามารถขนส่งกลับสู่เลือด
Glucose-6-Phosphataseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูโคส-6-ฟอสฟาเตส
Glucosephosphate Dehydrogenaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูโคสฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส, เอนไซม์;
Glucosephosphate Dehydrogenase Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูโคสฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส, ภาวะพร่องเอนไซม์;
Glucosephosphate Isomeraseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูดคสฟอสเฟต ไอโซเมอเรส;
Glucosephosphate Isomeraseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูโคสฟอสเฟต ไอโซเมอเรส;
Glucosephosphatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูโคสฟอสเฟต;
Glucosidasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุโคสซิเดส, เอนไซม์;
Glucosidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูโคไซด์
Glucosuriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำตาลปรากฏออกมาในปัสสาวะ,
Glucosyltransferasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูโคซิสแทรนสเฟอเรส
Glucuronic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดกลูคูโรนิค,
Glucuronic Acid Conjugationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคู่กรดกลูคูโรนิก
Glucuronidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูคูโรไนด์,
Glucuronyltransferasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูคูโรนิลทรานส์เฟอเรส
Glue Sniffingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาว,
Glue, Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาว
Gluesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาว
Gluketur Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูคีเตอร์เทส
Glutamate Dehydrogenaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูตะเมต ดีฮัยโดรจีเนส;
Glutamatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูตาเมต, สาร;
Glutamic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดกลูตามิค,
Glutamic Oxalacetic Transaminaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารทำย่อยในน้ำเหลืองขึ้นสูงในโรคตับอักเสบ
Glutamic Pyruvic Transaminaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารทำย่อยในน้ำเหลืองขึ้นสูงในโรคตับอักเสบ
Glutaminaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูตะมิเนส;
Glutamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูตะมีน;
Glutaraldehydeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูตาร์อัลดีฮัยด์
Glutaratesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูตาเรต, สาร;
Glutaric Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดกลูทาริค
Glutathioneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูตะไธโอน;
Glutathione Conjugationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคู่กับกลูทาไธโอน
Glutathione Peroxidaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูตะไธโอน เพอร์ร็อคซิเดส
Glutathione Reductaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูตะไธโอนรีดัคเตส;
Glutathione Transferasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูทาไธโอนทรานสเฟอเรส
Gluteal Foldไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้นย้อย,
Gluteal Linesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นโค้งบนผิวนอกของกระดูกปีกตะโพก
Gluteal Musclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อกลูเตียล
Gluteal Muscles, Upper Outer Quadrant ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อสะโพกหลัง
Gluteal Muscles, Ventralไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อสะโพกด้านหน้า
Gluteal Regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้นย้อย
Gluteal Tuberosityไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มกลูเตียส
Gluteiไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อเหยียดข้อตะโพก
Glutelinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูทีลิน,
Glutenไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูเทน,
Gluteninไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรตีนในข้าวสาลี,
Glutethimideไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลูเทตธิไมย์,
Gluteus Maximusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อส่วนสะโพก,
Gluteus Maximus Musclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อแก้มก้นมัดใหญ่
Gluteus Mediusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อกลูเตียสมีเดียส
Gluteus Medius Musclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อแก้มก้นมัดกลาง
Gluteus Minimus Musclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อแก้มก้นมัดเล็ก
Glycansไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลแกนส์
Glycaric Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไกลคาริค
Glyceridesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลีเซอไรด์
Glycerinไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลีย์เซอริน;
Glycerine Boric Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยากลีย์เซอรีนกรดโบริค
Glycerolไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลีเซอรอล
Glycerol Metabolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลีเซอรอลเมตาโบลิซึม
Glycerol Monostearateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลีเซอรอลโมโนสเตียเรต
Glycerol Palmitateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลีเซอรอลปาลมิเทต
Glycerol Phosphateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลีเซอรอลฟอสเฟท
Glycerol, Iodinatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโอดีนเนเต็ทกลีเซอรอล
Glyceryl Guiacolateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลัยซีริ่ลกัยอาคอเลท
Glyceryl Lauropalmitostearateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลีเซอริลลอโรปาล์มมิโตสเตียเรต
Glyceryl Monostearateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลีเซอริลโมโนสเตียเรต
Glyceryl Trinitrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลีเซอรีล ไตรไนเตรด, สาร;
Glyceryltripalmitateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลีเซอริลไตรปาล์มมิเตต
Glycineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลซีน,
Glycine Conjugationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคู่ของไกลซีน
Glyco-Gelatinไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลัยโค-เจลาติน
Glycoaldehydeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลโคอัลดีไฮด์
Glycobiarsolไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาไกลโคไบอาร์ซอล
Glycocalyxไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นเยื่อหุ้มรอบนอกสุด
Glycochenodeoxy Cholic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลโคซีโนดีออกซิโคลิคแอซิด
Glycocholic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลโคโคลิคแอซิด
Glycocollไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลโคคอล
Glycogenไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลโคเจน, สาร;
Glycogen Phosphorylaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลัยโคเจนฟอสโพรีเลส
Glycogen Storage Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคตับที่มีกลัยโคเจ็นคั่ง,
Glycogen Storage Disease Glycogenosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลโคเจนสะสมอยู่ในอวัยวะต่างๆของร่างกายเกินปกติ
Glycogen Storage Disease, Cardiacไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกลัยโคเจนสะสมแบบคาร์ดิแอค
Glycogen Synthaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนกลูโคสเป็นกลัยโคเจน,
Glycogen Synthaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์กลัยโคเจนซินเธส,
Glycogen Synthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างไกลโคเจน
Glycogenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลัยโคเจเนซิส,
Glycogenolysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลายตัวของไกลโคเจน, การสลายกลัยโคเจน, การสลายไกลโคเจน, ขบวนการกลัยโคเจโนลัยสิส, สลายกลัยโคเจ็น, ไกลโคเจโนไลซิส, กลัยโคเจนที่ตับสลาย
Glycol Diacetateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลคอลไดอะซีเตท
Glycol Oxidationไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลคอลออกซิเดชั่น
Glycolatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลัยโคเลต;
Glycolipidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลโคลิปิด;
Glycolsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลคอล, สาร;
Glycols Derivativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุพันธ์ของกลัยคอล
Glycols, Diethyleneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเอธีลีนกลัยคอล
Glycolyl TPP Carboniumไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลโคลลิลทีพีพีคาร์โบเนียม
Glycolysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลัยโคลัยซิส; การสลายกลัยโคเจน; ไกลโคไลซิส; ปฏิกิริยา; กลูโคสสลาย; กระบวนการเมตาบอสิสมที่ไม่ต้องการออกซิเจน; กลัยโคลายซิส; การสลายกลูโคส; แตกตัว; ไกลคอลิซิส; กระบวนการไกลคอลิซิส; การสลายตัวของกลูโคส; ขบวนการกลัยโคลัยซิส
Glycolysis, Anaerobicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลายตัวของกลัยโคเจน,
Glycolytic Pathwaysไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรย่อยสลายน้ำตาล
Glycolytic Phosphorylationไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบวนการกลัยโคลัยติกฟอสฟอรีเลชั่น
Glyconic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไกลโคนิค
Glycoprotein Biosynthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างกลัยโคโปรตีนที่เบสเม้นท์เม็มเบรน
Glycoprotein Hormoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลัยโคโปรทีนฮอร์โมน
Glycoproteinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลัยโดโปรตีน;
Glycopyrrolate Injectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลโคไพร์โรเลตในยาฉีด
Glycosaminoglycansไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลัยโคสอมิโนกลัยแคน
Glycoseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะซิต์ลของน้ำตาล
Glycosidationไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลโคซิเดชั่น
Glycoside Hydrolasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลัยโคไซด์ ฮัยโดรเลส;
Glycoside Orthosiphoninไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลโคไซด์ออร์โธซิฟอนิน
Glycosidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลโคไซด์, สาร;
Glycosidicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลโคซิดิค
Glycosidic Bondsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธะไกลโคซิดิค,
Glycosidic Linkageไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลโคซิดิลิงคเกจ
Glycosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลายของน้ำตาล
Glycosuriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำตาลผ่านไตออกไปในปัสสาวะ,
Glycosuria, Alimentaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำตาลในปัสสาวะ,
Glycosuria, Renalไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะมีน้ำตาลในปัสสาวะเนื่องจากไต;
Glycosyl Groupsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มกลัยโคซิล
Glycosylation, Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฎิกิริยากลัยโคซีเลชั่น
Glycosylphosphate Linkageไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธะเชื่อมโมเลกุลไกลโคซิลฟอสเฟต
Glycyrrhizaไม่ระบุศัพท์บัญญัติชะเอม
Glycyrrhiza Glabra Lไม่ระบุศัพท์บัญญัติชะเอม
Glyglysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลายอาหารประเภทน้ำตาล
Glyoxylate Cycleไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัฎจักรไกลออกซิเลท
Glyoxysomeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกลออกซิโซม
Gnat, Blackไม่ระบุศัพท์บัญญัติริ้นดำ
Gnathostomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิตัวจี๊ด
Gnathostomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนอนพยาธิตัวจี๊ด
Gnathostoma Spinigerumไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิตัวจี๊ด,
Gnathostoma, Egg Hatching forไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฟักไข่เพื่อหาตัวอ่อนของพยาธิตัวจี๊ด
Gnathostomiasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคตัวจี๊ด,
Goal-Free Approachไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวความคิดอิสระ
Goalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัตถุประสงค์รอง,
Goals, Two-Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป้าประสงค์ที่มีให้เลือก 2 อย่างที่น่าพึงพอใจ
Goatsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพะ
Goblet Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมสร้างเมือก,
Goblet Cells, Conjunctivalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกเบล็ทเซลล์
Gogglesไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่ป้องกันตา
Going Concernไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรลุวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้น
Goiterไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอหอยพอก,
Goiter Due to Iodine Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอพอกจากการขาดไอโอดีน
Goiter Survey, Schoolไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสำรวจโรคคอพอกในเด็กนักเรียน
Goiter, Adenomatousไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคคอพอก
Goiter, Adolescentไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคคอพอกในวัยรุ่น
Goiter, Amyloidไม่ระบุศัพท์บัญญัติอมัยลอยด์กอยเตอร์
Goiter, Colloidไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอพอกชนิดคอลลอยด์
Goiter, Diffuse Toxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอพอกทั่วไปเป็นพิษ,
Goiter, Endemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอพอกชนิดประจำถิ่น,
Goiter, Euthyroidไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอพอกธรรมดา
Goiter, Exophthalmicไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอพอกและมีตาโปน,
Goiter, Hyperplasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอหอยพอก
Goiter, Intrathoracicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกอยเตอร์ในช่องอก
Goiter, Iodine Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคคอพอก
Goiter, Lingualไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอพอก
Goiter, Multinodularไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอพอกชนิดหลายก้อน,
Goiter, Nodular, Non Toxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอพอกโนดูลาร์ชนิดไม่เป็นพิษ
Goiter, Nodular, Toxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอพอกเป็นก้อนเป็นพิษ
Goiter, Nontoxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอพอกธรรมดา
Goiter, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคคอหอยพอก, คอพอกธรรมดา, คอพอกชนิดธรรมดา, โรคคอพอกชนิดธรรมดา, โรคคอพอกชนิดไม่เป็นพิษ, คอพอกแบบธรรมดา, โรคคอพอกธรรมดา, คอหอยพอกธรรมดา, โรคคอพอก
Goiter, Toxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอพอกชนิดเป็นพิษ, คอพอกเป็นพิษ, คอหอยพอกชนิดเป็นพิษ, ต่อมเป็นพิษ, โรคคอหอยพอกเป็นพิษ, ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ, ต่อมไธรอยด์ทำงานมากกว่าปกติ
Goitreไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคคอพอก,
Goitre, Goitrogen-Inducedไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอพอกเกิดจากการได้รับสารก่อคอพอก
Goitre, Iodine Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดแคลนไอโอดีนในอาหารอันทำให้ต่อมธัยรอยด์โต
Goitre, Physiologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอพอกธรรมดา
Goitre, Thyrotoxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอหอยพอกชนิดเป็นพิษ,
Goitrogen Compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบที่ก่อคอพอก
Goitrogenic Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ทำให้เกิดโรคคอพอก
Goitrogensไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ขัดขวางการใช้ไอโอดีนสร้างฮอร์โมน,
Goldไม่ระบุศัพท์บัญญัติทอง,
Gold Chlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกลด์คลอไรด์
Gold Colloidal Curve, Abnormalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโค้งโกลด์คอลลอยดาล
Gold Isotopesไม่ระบุศัพท์บัญญัติทองคำไอโซโทป
Gold Radioisotopesไม่ระบุศัพท์บัญญัติทองคำกัมมันตรังสี,
Gold Silver Mixtureไม่ระบุศัพท์บัญญัติของผสมระหว่างทองคำกับเงิน
Gold Standardไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีตรวจมาตรฐาน
Gold, Colloidalไม่ระบุศัพท์บัญญัติทองกัมมันตรังสี
Golden Showerไม่ระบุศัพท์บัญญัติคูน
Goldmann Perimeterไม่ระบุศัพท์บัญญัตินั่งหันหน้าเข้าหาครึ่งทรงกลมกลวง
Golgiไม่ระบุศัพท์บัญญัติกอลไจ,
Golgi Apparatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกอลจิแอบพาราตัส,
Golgi Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกลกีคอมเฟลกซ์,
Golgi Stackไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำแบนใหญ่เรียงซ้อนกัน
Golgi Tendon Apparatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวของเอ็นกล้ามเนื้อลาย
Golgibodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกอลไจ
Gomez Nutritional Classificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดระดับการขาดอาหารสำหรับใช้ในประเทศที่กำลัง
Gomphrena Globosaไม่ระบุศัพท์บัญญัติบานไม่รู้โรย
Gonadal Dysgenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกนาดัล ดิย์สเจเนซิส
Gonadal Dysgenesis, Mixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกนาดัล ดิย์สเจเนซิส, มิกซ์
Gonadal Failureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความล้มเหลวของอวัยวะสืบพันธุ์
Gonadal Failure, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังไข่ไม่เจริญ,
Gonadal Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าที่เกี่ยวกับต่อมเพศ
Gonadal Stromal Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์พื้นฐานของรังไข่
Gonadotrophic Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีไข่ตก
Gonadotrophic Hormonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลั่งของฮอร์โมนเพศ
Gonadotrophic Releasing Hormoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกนาโดโทรฟิครีลิสซิ่งฮอร์โมน
Gonadotropic Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคแนดโดโทรปิคแอคติวิตี้
Gonadotropic Hormoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกนาโดโทรปิคฮอร์โมน
Gonadotropic Hormonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกนาโดโทรปิคฮอร์โมน
Gonadotropin Activity, Endogenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ของโกนาโดโทรปินที่ร่างกายสร้างขึ้น
Gonadotropin Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดโกนาโดโทรปิน
Gonadotropin Excessไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกนาโดโทรปินมากเกิน
Gonadotropin Releasing Factorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลั่งจีเอ็นอาร์เอฟ
Gonadotropin Releasing Hormonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกนาโดโทรปินรีลีสซิ่งฮอร์โมน
Gonadotropinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกนาโดโทรฟินส์;
Gonadotropins, Chorionicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกนาโดโทรปินจากรก, ฮอร์โมน;
Gonadotropins, Chorionic, Humanไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์โมนฮิวแมนคอริโอนิคโกแนโดโทรพิน,
Gonadotropins, Endogenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับของโกนาโดโทรปินในร่างกาย,
Gonadotropins, Human Menopausalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกนาโดโทรปินจากหญิงที่หมดประจำเดือนแล้ว
Gonadotropins, Hypophysealไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฮโปฟายเซียลโกนาโดโตรปิิน
Gonadotropins, Pituitaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพิ่มระดับของโกนาโดโทรปิิน,
Gonadotropins, Pituitary , Humanไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกนาโดโทรปินจากต่อมพิตุอิตารีย์มนุษย์
Gonadsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมสร้างเชื้อสืบพันธุ์,
Gonads, Maleไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมเพศชาย
Gonads, Primitiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมเพศเริ่มแรก
Gonads, Streakไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์โกแนดที่มีรอย,
Goniometersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดมุม
Gonioscopyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกนิโอสโคปีย์;
Gonococcal Infectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนองใน
Gonococcal Infection, Disseminatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนองในชนิดแพร่กระจาย
Gonococciไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อหนองใน
Gonococcusไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกโนคอคคัส,
Gonorrheaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนองใน,
Gonorrheal Infectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนองในแท้
Gonorrhoea, Lowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อหนองในที่ช่วงล่างของทางสืบพันธุ์
Gonotremeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูเปิดสืบพันธุ์
Gonotropic Concordanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิจกรรมการหาอาหารของยุงตัวเมีย
Gonotropic Cycleไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอบการเจริญของไข่อย่างสมบูรณ์ในยุงตัวเมียแต่ละ
Gonotropic Dissociationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิจกรรมทางการหาอาหารของยุงตัวเมีย
Gooch Crucibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกูชครูซิเบิล
Goodไม่ระบุศัพท์บัญญัติดี
Good Alignmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวที่ดี
Good Body Alignmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วยอยู่ในท่าที่เหมาะสมและถูกต้อง
Goods, Dangerousไม่ระบุศัพท์บัญญัติสินค้าที่เป็นอันตราย
Goodwillไม่ระบุศัพท์บัญญัติความนิยม,
Goose Bumpsไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนลุก
Goose Fleshไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนลุก
Goose-Fleshไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนลุก
Gorillaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกอริลล่า
Gossapinus Malabaricaไม่ระบุศัพท์บัญญัติงิ้ว
Gossypolไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาก๊อสสิพอล
Gottron's Papulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่มแดงบริเวณข้อนิ้วมือ
Goutไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเก๊าท์; โรคเกาต์; โรคปวดตามข้อ; เก๊า; โรคเกาท์; โรคเก๊า; โรคบวมตามข้อ; โรคข้ออักเสบชนิดเกิดจากการสะสมผลึกเกลือของกรด; เกาท์; เกาต์, โรค; เกาท์, โรค; โรคไขข้ออักเสบ
Gout, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกาท์เฉียบพลัน,
Gout, Juvenileไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเกาท์ในเด็ก
Gout, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกาท์ชนิดปฐมภูมิ
Gout, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกาท์ชนิดทุติยภูมิ
Governmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติรัฐบาล
Government Publicationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งพิมพ์รัฐบาล
Government, Patientไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มปกครอง
Gow Regimenไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเวลาการรักษา
Gownไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสื้อคลุม,
Gowning Roomไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
Gowor's Signไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกาเวอร์ซซายน์,
Graafian Follicleไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข่สุก;
Gracilisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อต้นขาด้านใน,
Grade Point Average, Cumulativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแต้มเฉลี่ยสะสมผลการเรียน
Grade System, Letterไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบกำหนดความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นตัวอักษร
Gradedไม่ระบุศัพท์บัญญัติจัดลำดับ
Grades, Letterไม่ระบุศัพท์บัญญัติให้คะแนนเป็นตัวอักษร
Gradient Elutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรเดียนอีลูชั่น
Gradientsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายผสมกลมกลืน,
Gradingไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรับระดับ,
Gradual Riseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นช้าๆจนถึงสูงสุด
Graduate Cylindersไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบอกตวง
Graduated Cylindersไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบอกตวง
Graduatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตวง
Graftไม่ระบุศัพท์บัญญัติกราฟท์,
Graft Copolymersไม่ระบุศัพท์บัญญัติกราฟท์โคโพลีเมอร์
Graft Plateไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังปลูกแบบเป็นแผ่น
Graft Rejectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำให้กราฟท์ไม่ติด,
Graft Rejection, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติสลัดไตที่ปลูกถ่ายอย่างเฉียบพลัน
Graft Russeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกกระดูกเพื่อแก้ไขกระดูกข้อมือหักต่อไม่ติด
Graft Slingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกปลูกชนิดฝังโดยวิธีเซาะร่องเลื่อน
Graft Survivalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความอยู่รอดของกราฟท์
Graft vs Host Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ที่ให้อาจปฏิเสธร่างกายผู้รับ
Graft, Alioไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อปลูกข้ามคน
Graft, Cancellous Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกปลูกชนิดรังบวบ
Graft, Chipไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกปลูกชิ้นเล็ก
Graft, Clothespinไม่ระบุศัพท์บัญญัติชิ้นกระดูกปลูกรูปง่าม,
Graft, Cortical Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกปลูกชนิดเตรียมจากผนังกระดูก
Graft, Cross-Leg Pedicleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกผิวหนังข้ามขา
Graft, Diamond Inlayไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกปลูกชนิดฝังรูปข้าวหลามตัด
Graft, Dual Onlayไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกปลูกชนิดคู่ประกบ
Graft, Extra-Articularไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกปลูกเชื่อมนอกข้อ
Graft, Fingertip Flapไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกผิวหนังปลายนิ้วแบบแผ่นชนิดมีขั้วที่ปลายน
Graft, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีปลูก
Graft, Free Tendonไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นกล้ามเนื้อปลูกอิสระ
Graft, Full-Thickness Skinไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังปลูกชนิดเต็มขั้น
Graft, Gauntlet Flapไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังปลูกชนิดมีขั้วเพื่อหุ้มส่วนเสียหายบริเวณ
Graft, H Shapedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกปลูกรูปง่าม
Graft, Hemicylindricalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกปลูกรูปทรงกระบอกผ่าซีก
Graft, Inclan Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกปลูกบริเวณส่วนหลังข้อเท้าปุกชนิดเขย่ง
Graft, Inlayไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกปลูกชนิดฝังใน
Graft, Intramedullaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกปลูกชนิดฝังในท่อโพรงกระดูก
Graft, Island Pedicleไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังปลูกชนิดมีขั้วยาวรูปเกาะ
Graft, Isoไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อปลูกที่ได้จากคู่แฝดไข่ใบเดียว
Graft, Marsupialไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังปลูก
Graft, Massiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกปลูกชนิดฝังโดยวิธีเซาะร่องเลื่อนชิ้นใหญ่
Graft, Massive Slidingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกปลูกชิ้นใหญ่ใช้ยึดปลายกระดูกสองข้างเข้าแล
Graft, Meshไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังปลูกรูปตาข่าย,
Graft, Nerve Cableไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกประสาทเพื่อเชื่อมประสาทส่วนที่หายไป
Graft, Neurovascular Pedicleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อปลูก-ชนิดมีประสาทและหลอดเลือด
Graft, Onlayไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกต่อกระดูกในบริเวณที่ไม่มีการเคลื่อนไหว,
Graft, Osteoperiostealไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกปลูกพร้อมเยื่อหุ้ม
Graft, Partial Thicknessไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังปลูกชนิดไม่เต็มขั้น
Graft, Pedicleไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังปลูกแบบมีขั้ว
Graft, Pegไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกปลูกรูปหมุด
Graft, Spongiosa Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกปลูกชนิดรังบวบ
Graft, Stampไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังปลูกเป็นหย่อมๆ
Graft, Static Tendonไม่ระบุศัพท์บัญญัติการย้ายเอ็นกล้ามเนื้อ
Graft, Strutไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกปลูกชนิดค้ำยัน
Graft, Tail'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกผิวหนัง
Graft, Tendonไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลูกเอ็นกล้ามเนื้อ
Graft, Whiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดเลือดไปเลี้ยงกราฟท์
Graft, Wolfeไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังปลูกเต็มขั้นเป็นชิ้นตัดมาปิดส่วนที่ผิวหนัง
Graft, Xenoไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อปลูกจากสัตว์
Grafting Drillingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจาะที่กระดูกและใส่กระดูกปลูก
Grainไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกรน,
Grainไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ด,
Grain Overload, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการเนื่องจากกินอาหารมากเกินไป
Gram Formulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรัมสูตร
Gram Molecular Volumeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาตรกรัมโมเลกุล
Gram Negative Bacilliไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบคทีเรียแกรมลบชนิดแท่ง
Gram-Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อพวกกรัมลบ,
Gram-Negative Aerobic Bacteriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบคทีเรียแกรมลบที่พึ่งออกซิเจน
Gram-Negative Anaerobic Bacteriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบคทีเรียแกรมลบที่ไม่พึ่งออกซิเจน
Gram-Negative Bacilliไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อรูปทรงแท่งชนิดแกรมลบ,
Gram-Negative Bacteriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบคทีเรียกรัมลบ,
Gram-Negative Organismsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อแกรมลบ
Gram-Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อพวกกรัมบวก,
Gram-Positive Bacteriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรัมบวก,
Gram-Positive Cocciไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบคทีเรียพวกแกรมบวกชนิดกลม
Gram-Positive Organismsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลินทรีย์แกรมบวก
Gram-Positive Rodsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อกรัมบวก
Gram-VE Rodไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบคทีเรียกรัมลบ
Gramicidinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายกรามิซิดิน
Gramineไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรามีน
Gramoxoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรมอกโซน
Gramsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรัม
Grams Percentไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำหนักเป็นกรัมต่อสารละลาย 100 มล.
Granaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรานา
Grand Malไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการชักทั้งตัวแบบเกร็งและกระตุก
Grandioseไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเชื่อว่าตัวเองใหญ่โต
Grandiose Contentไม่ระบุศัพท์บัญญัติความยิ่งใหญ่
Granularไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนหยาบ,
Granular and Molecular Layersไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นแกรนูลาร์และโมเลคูลาร์
Granular Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นจุดบางๆทั่วไป
Granular Cell Layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นแกรนูลาร์เซลล์
Granular Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนนูลาร์เซลล์
Granular Depositไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นจุดๆ
Granular Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติป่นเป็นผง
Granular Layerไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นแกรนูลาร์
Granular, Fineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมล็ดละเอียด,
Granulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อสมาน
Granulation Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อแกรนูเลชัน,
Granulation, Wetไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแกรนูลชนิดเปียก
Granulatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องทำแกรนูล
Granulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาแกรนูล,
Granules, Acidophilicไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนูลติดสีที่เป็นกรด
Granules, Basophilicไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนูลติดสีน้ำเงิน,
Granules, Coarselyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดหยาบ
Granules, Courseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดกรานูลหยาบ
Granules, Dustyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดละเอียด
Granules, Eosinophilicไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนูลติดสีแดง,
Granules, Fineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดกรานูลละเอียด
Granules, Goldenไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนูลสีเหลืองทอง
Granules, Membrane Boundไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนูลที่มีเยื่อหุ้ม
Granules, Secretoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีครีตอรีแกรนูล,
Granulocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนูโลไซท์,
Granulocytes, Endometrialไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนนูโลไซท์ของเซลล์เนื้อโครง
Granulocytopeniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดขาวลดต่ำ,
Granulocytosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนูโลซัยโทซิส
Granulomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนูโลมา, เนื้องอก;
Granuloma Annulareไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นวงแหวนตามหลังมือ
Granuloma Annulare, Disseminatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่นขึ้นทั่วๆไป
Granuloma Inguinaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลกามโรคเรื้อรังบริเวณขาหนีบ,
Granuloma, Caseousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคเซียสแกรนูโลมา
Granuloma, Cholesterolไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคเลสเตอรอลแกรนูโลมา
Granuloma, Cholesterol-Containingไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคเลสเตอรอลคอนเทนนิ่งแกรนูโลมา
Granuloma, Giant Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนูโลมา, เนื้องอกชนิดไจแอนต์เซลล์
Granuloma, Hypersensitivityไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนูโลมาเกิดจากการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
Granuloma, Immunologicไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนูโลมาเกิดจากการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
Granuloma, Infectiousไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนูโลมาเกิดจากการติดเชื้อ
Granuloma, Laryngealไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนุโลมาของกล่องเสียง
Granuloma, Lethal Midlineไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนูโลมา, เนื้องอกชนิดลีทัลมิดไลน์;
Granuloma, Lipidไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนูโลมาของไขมัน
Granuloma, Metal-Inducedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนูโลมาเกิดจากโลหะ
Granuloma, Necrotizingไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมพาโรติคโตขึ้น
Granuloma, Non Caseousไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนูโลมาที่มิใช่เคเซียส
Granuloma, Pyogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติพัยโอเจนิคแกรนูโลมา
Granuloma, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนูโลมาที่เฉพาะ
Granuloma, Umbilicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนที่บริเวณสะดือ
Granulomataไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนูโลมาทา
Granulomatous Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคแกรนูโลมาตัส
Granulomatous Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างแกรนนูโลม่า
Granulomatous Infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบแกรนูโลมาตัส
Granulomatous Nodules, Miliaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่มเล็กๆ
Granulomatous Pseudotumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนแกรนูโลมา
Granulomatous, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบแบบแกรนูโลมาอย่างเรื้อรัง
Granulosa Cell Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนูโลซา เซลล์, เนื้องอก;
Granulosa Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์แกรนูโลซ่า
Granulosa-Theca Cell Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกแกรนนูโลซ่า-ทีก้าเซลล์,
Granulosal Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกรนูโลซอลเซลล์
Granulosum, Stratumไม่ระบุศัพท์บัญญัติสตราตัมแกรนูโลซัม
Grape Juice Leesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกากองุ่นสีม่วง
Grape Sugarไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำตาลองุ่น
Grapelike Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติคล้ายพวงองุ่น
Grapesไม่ระบุศัพท์บัญญัติองุ่น
Grapes, Sourไม่ระบุศัพท์บัญญัติองุ่นเปรี้ยว
Graph Papers, Linearไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษกราฟ
Graphanesthesiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติถ้าเขียนตัวหนังสือบนมือหรือหลังของผู้ป่วยบอกไม่
Graphesthesiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการบอกตัวเลขหรือรูปที่เขียนลงบนผิวหนัง
Graphicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกราฟ
Graphic and Presentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนำเสนอในรูปกราฟ
Graphic Measurementไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัดความไวโดยใช้กร๊าฟ
Graphic Read Outsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรายงานผลโดยใช้เส้นกราฟ
Graphiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติกราไฟท์,
Graphite Structureไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงผลึกของแกรไฟต์
Graphsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกราฟ
Graphs, Cumulative Frequencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกราฟแสดงความถี่สะสม
Graphs, Labourไม่ระบุศัพท์บัญญัติกราฟคลอด
Graphs, Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติกราฟเส้น
Graspไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำมือ,
Grasp and Release, Controlled Voluntaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติควบคุมการหยิบ จับ ปล่อยได้อย่างดี
Grasp Reflexไม่ระบุศัพท์บัญญัติรีเฟล็กซจับ
Graspingไม่ระบุศัพท์บัญญัติจับ
Grass Drillsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริหารกายบนสนามหญ้า
Grass Pollenไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกสรหญ้า
Grass-Greenไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีเขียวใส
Grassesไม่ระบุศัพท์บัญญัติหญ้า
Grasses, Bermudaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหญ้าแพรก
Grasses, Johnsonไม่ระบุศัพท์บัญญัติหญ้าพง,
Grasses, Manilaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหญ้านวลน้อย
Grasses, Panicไม่ระบุศัพท์บัญญัติหญ้าละมัน
Grasses, Paraไม่ระบุศัพท์บัญญัติหญ้าขน
Grasses, Thatchไม่ระบุศัพท์บัญญัติหญ้าคา
Grasshoppersไม่ระบุศัพท์บัญญัติตั๊กแตน
Graticulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นแกรทิคูล
Gratificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปลดเปลื้องความใคร่
Gratification, Immediateไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพึงพอใจอย่างเฉียบพลัน
Gratification, Psychicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการได้รับความพึงพอใจ
Gratingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงกระดูกชนกัน
Graves' Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาโปน,
Gravimetric Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีชั่งน้ำหนัก,
Gravimetryไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีกราวิเมตรี
Gravitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความโน้มถ่วง
Gravitational Accelerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงโน้มถ่วง
Gravityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความถ่วง,
Gravity Flowไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงดึงดูดของผิวโลก
Gravity Modelsไม่ระบุศัพท์บัญญัติทฤษฎีแรงดึงดูด
Gravolไม่ระบุศัพท์บัญญัติกราวอล
Gray Matterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อสมองส่วนสีเทา,
Gray Ramusไม่ระบุศัพท์บัญญัติแขนงประสาทสีเทา
Gray Scaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบสีเทาต่างระดับความเข้ม
Grayish Tanไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีเทาปนน้ำตาล
Greaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติครีมมัน
Grease Gunไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องอัดจารบี
Greasyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นฟองมันๆ,
Great Auricular Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทเกรทออริคูลาร์
Greaterไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดใหญ่
Greenไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีเขียว
Green Fluorescenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีเขียวเรือง
Green Pit Viperไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูเขียวหางไหม้,
Green Procedureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดแก้โรคสะบักยกสูง
Green Revolutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปฏิวัติเขียว
Green-Line of Mercuryไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรีน-ไลน์ของเมอร์คิวรี
Greener in Hue, Turn Muchไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีเขียวเข้มขึ้น
Greenish-Brownไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีเขียวน้ำตาล
Greenish-Yellowไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีเหลืองอมเขียว
Greenstickไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเดาะ,
Grey Matterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเทา,
Greyish Greenไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีเทาแกมเขียว
Greyish-White Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะขุ่นขาวเทาๆ
Greylineไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดสังเกต
Grice Procedureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดแก้เท้าปุกหันออกโดยการยืดเท้าด้านในและ
Gridไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นกริด,
Grid Biasไม่ระบุศัพท์บัญญัติกริดไบแอส
Grid Front Casetteไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิลม์พร้อมทั้งกริด
Grid Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนของตะแกรง
Grid, Focussedไม่ระบุศัพท์บัญญัติตะแกรงชนิดโฟคัส
Grid, Non-Focussedไม่ระบุศัพท์บัญญัติตะแกรงชนิดไม่มีโฟคัส
Griefไม่ระบุศัพท์บัญญัติทุกข์ใจ,
Grief Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฎิกิริยาเศร้าใจ
Grief, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกเสียใจที่ปกติ
Grignard Reagentไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารกรินยาด์
Grignard Reagentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรินญาด์รีเอเจนด์
Grimaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าเบะ
Grimace Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจข้อเข่า
Grindingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลดขนาดอนุภาค,
Grinding, Wetไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลดขนาดอนุภาคแบบเปียก
Grip Strengthไม่ระบุศัพท์บัญญัติกำลังในการกำมือ
Gripe Waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกรพ์วอเตอร์
Grips, Liftingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจับ
Griseofulvinไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิซิโอฟูลวิน;
Grisovinไม่ระบุศัพท์บัญญัติกริโซวิน
Grivinไม่ระบุศัพท์บัญญัติกริวิน
Groden Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ฮอร์โมนกำหนดวันไข่ตก
Groinไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาหนีบ,
Groin Gland, Varicoseไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณขาหนีบโป่งพอง
Groin Node Dissectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองออก
Grooveไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่อง,
Groove, Horizontalไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่องขวาง
Groove, Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่องด้านข้าง
Groove, Medianไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวกึ่งกลาง
Grossไม่ระบุศัพท์บัญญัติมองด้วยตาเปล่า,
Gross Anatomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติมหกายวิภาคศาสตร์
Gross Human Anatomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิชามหกายวิภาคศาสตร์
Grosslyไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางกายภาพ
Groundไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาคพื้นดิน,
Ground Dwellersไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลวกอาศัยอยู่ในดิน
Ground Faultไม่ระบุศัพท์บัญญัติลัดวงจรลงดิน
Ground Fault Interuptersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าลัดวงจรลงดิน
Ground Glass Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะแบบกระจกฝ้า,
Ground Loopไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรสายดิน
Ground Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถานะพื้น,
Ground Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพื้น,
Ground Wireไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายดิน
Ground-Glass Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติขุ่นมัว
Groundglass Appearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะแบบกระจกฝ้า
Groundingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายดิน
Grounditchไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกิดตรงง่ามนิ้วเท้า
Group Appraisalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มประเมิน
Group Approachไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบเป็นกลุ่ม,
Group Changeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการย้ายกลุ่ม
Group Discussionไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธิอภิปรายกลุ่ม,
Group Influenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิทธิพลของกลุ่ม
Group Interactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการที่เกิดจากกลุ่ม
Group Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผลักดันของกลุ่ม
Group Processesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มสัมพันธุ์
Group Screeningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบเป็นกลุ่ม
Group Testingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบเป็นกลุ่ม
Groups Investigationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มค้นคว้าร่วมกัน
Groups, Face to Faceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประชุมกลุ่ม
Groups, Independentไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน
Groups, Selectedไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกที่ได้รับการคัดเลือก
Groups, Targetไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มเป้าหมาย,
Groups, Two Ionizableไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่ที่อิออนไนซ์ได้มากกว่า 2 หมู่
Growไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจริญ
Growers, Slowไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มงอกช้า
Grown Heelไม่ระบุศัพท์บัญญัติความยาวทั้งตัว
Growthไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจริญงอกงาม,
Growth Arrest Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นในภาพรังสีบริเวณช่วงลำกระดูกแสดงการหยุดเจริญ,
Growth Centerไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดศูนย์กลางของการเจริญเติบโต,
Growth Chartไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนภูมิบันทึกการเติบโต
Growth Curve, Flatไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเติบโตช้า
Growth Curve, One-Stepไม่ระบุศัพท์บัญญัติกราฟแสดงระยะต่าง ๆ ของวงจรชีวิต
Growth Cycleไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรการเติบโต
Growth Deformitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญเติบโตผิดรูป
Growth Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญเติบโตผิดปกติ
Growth Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเร่งการเจริญเติบโต,
Growth Factors, Unidentifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแฟคเตอร์ส่งเสริมการเจริญที่ไม่ได้จำแนก
Growth Failureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเติบโตล้มเหลว
Growth Hormoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติโกรธฮอร์โมน, ฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโต, ฮอร์โมนเติบโต, ฮอร์โมนการเติบโต, โกร๊ธฮอร์โมน, ฮอร์โมนของการเจริญเติบโต, ฮอร์โมนแห่งการเติบโต, โกร๊ทฮอร์โมน, ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต, ฮอร์โมนสำหรับการเจริญเติบโต, ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโต, โกรทฮอร์โมน, โกรทฮอร์โมนส์
Growth Hormone Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโต
Growth in Lengthไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญเติบโตทางเพิ่มความยาว
Growth Inhibitorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารยับยั้งการเจริญเติบโต
Growth Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงเจริญเติบโต
Growth Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเจริญเติบโต
Growth Phase, Staticไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะที่หยุดการเจริญเติบโต
Growth Plateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นความเจริญของกระดูก,
Growth Promoting Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่เร่งการเจริญเติบโตอื่นๆ
Growth Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการเจริญของกระดูก,
Growth Regulatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ควบคุมการเจริญเติบโต
Growth Retardไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชงักของการเจริญเติบโต
Growth Retardationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญเติบโตช้าในครรภ์,
Growth Spurtไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่างกายเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว,
Growth Spurt, Physicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเติบโตทางร่างกายอย่างรวดเร็ว
Growth Stimulating Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเร่งเจริญเติบโต
Growth Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเร่งการเจริญเติบโต;
Growth Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่เจริญเติบโต
Growth, Appositionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญโดยการพอกพูน
Growth, Cancerousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญเติบโตและแบ่งตัวเป็ยเนื้อร้าย
Growth, Disturbances ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ
Growth, Facialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเติบโตของใบหน้า
Growth, Fetalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเติบโตของทารก
Growth, Half Maximumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจริญได้ครึ่งหนึ่งของการเจริญสูงสุด
Growth, Inadequateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญเติบโตที่ไม่สมบูรณ์
Growth, Intrauterineไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญเติบโตในมดลูก
Growth, Linearไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญด้านความยาว
Growth, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเติบโตตามปกติ
Growth, Physicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญเติบโตของร่างกาย
Growth, Postnatalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญเติบโตหลังคลอด
Growth, Rapid and Luxuriantไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจริญได้เร็วและมาก
Growth, Retardedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจริญเติบโตไม่สมอายุ
Growth, Retardedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจริญเติบโตไม่สมอายุ
Growth, Slowไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดผลึกช้าๆ
Growth, Submergedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญในของเหลว
Growth-Rest Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีการเจริญการพัก
Grubไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวอ่อนของด้วง
Gruelไม่ระบุศัพท์บัญญัติแป้งเปียกใสๆ
Gruntไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงคล้ายหมูร้อง
Gruntingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงร้องคราง,
Guaiacไม่ระบุศัพท์บัญญัติยางสน;
Guanethidineไม่ระบุศัพท์บัญญัติกวาเนติดิน;
Guanidine Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่ควานิดีน
Guanidine Hydrochlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติกวานีดีนไฮโดรคลอไรด์
Guanidinesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกัวนิดีน, ยา;
Guanidinium Saltไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือควานิดีเนียม
Guanidino Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่วานิดีโน
Guanineไม่ระบุศัพท์บัญญัติกวานิน,
Guanosine Diphosphateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกัวโนซีนไดฟอสเฟต
Guanosine Triphosphateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกวาโนซีนไทรฟอสเฟท
Guanylic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดกัวนีลลิค
Guar Gumไม่ระบุศัพท์บัญญัติกัวกัม,
Guardedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิดปกติ
Guardingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกร็งของกล้ามเนื้อหน้าท้องเมื่อถูกกด,
Guest Speakersไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยากร
Guestsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเข้าอาศัย
Guidanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแนะแนว,
Guidance and Counseling Serviceไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว
Guidance during Preschool Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแนะนำเกี่ยวกับการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
Guidance, Anticipatoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนะแนวทางแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ในการปรับตัวของ
Guidelinesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวทาง,
Guiding Planeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวนำทาง
Guillain-Barre Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตเฉียบพลัน,
Guillain-Barre's Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการของกิลเลน-บาร์เร
Guiltไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสำนึกผิด,
Guilt Feelingไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกผิดที่อยู่ในใจ
Guinea Pigsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนูตะเภา
Guinea Wormไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคพยาธิกีเนีย,
Gulonolactoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกูโลโนแลคโตน
Gulvanic Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกัลวานิกเซ็ล
Gum Guaiacไม่ระบุศัพท์บัญญัติกัมกวาแอก
Gum, Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหงือกบน
Gummaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกัมมา,
Gummyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหนียว,
Gumsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหงือก,
Gumsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารกัม,
Gums, Syntheticไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาวเทียม
Gun Particles, Pattern ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายของเขม่าดินปืน
Gun Powerไม่ระบุศัพท์บัญญัติดินปืน
Gun Shotไม่ระบุศัพท์บัญญัติถูกยิง
Gurglingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงคล้ายลมผ่านในน้ำ
Gurgling Raleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงน้ำไหลในท่อ
Gurgling Soundไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงลำไส้เคลื่อน
Gurgling Stomachไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องลั่นโครกคราก
Gustationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรับรู้รส
Gutไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้
Gut Hormonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์โมนของกระเพาะและลำไส้
Gut Obstructionไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำไส้อุดตัน
Gut Obstruction, Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุดกั้นของลำไส้ตั้งแต่ดุโอดีนัม
Gut Obstruction, Lowไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุดกั้นที่ลำไส้เล็กส่วนปลาย
Gut Resectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดลำไส้บางส่วน
Gut, Midไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเดินอาหารส่วนกลาง
Guttaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหยด
Gutterings of a Candleไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะคล้ายเทียนหยด
Gutterings of Candleไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยเทียนหยดข้างเทียนไข
Guyon's Canalไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางผ่านในข้อมือระหว่างกระดูกข้อมือ
Gymnasiumsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรงยิม
Gymnasiums, Privateไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถานกายบริหารส่วนบุคคล
Gymnasticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกายกรรม
Gymnodinium Breuisไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาหร่ายแดง
Gynaecoid Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชิงกรานแบบที่พบบ่อยในสตรี
Gynecologic Aspiration Syringesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบอกดูดสูญญากาศ
Gynecologic Syringesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบอกดูดสูญญากาศ
Gynecological and Obstetric Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคทางสูติศาสตร์และนารีเวช
Gynecologyไม่ระบุศัพท์บัญญัตินรีเวชวิทยา
Gynecomastiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเต้านมผู้ชายโต, เต้านมโต, การมีเต้านมแบบหญิง, นมโตในผู้ชาย, ชายหรือเด็กที่มีเต้านมโตแบบหญิง, เต้านมโตขึ้น, นมโตในชาย, นมโตขึ้น, เต้านมคล้ายหญิง, เต้านมแบบหญิง, เต้านมโตในชาย, เต้านมโตแบบหญิง
Gynecomastia, Refeedingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเต้านมโต
Gypsumไม่ระบุศัพท์บัญญัติยิบซัม,
Gyral Pattern, Anormalies ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติเกี่ยวกับไจรัส
Gyrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำให้หมุนติ้ว
Gyriไม่ระบุศัพท์บัญญัติไจไร
Gyrusไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนนูนขึ้นมา
Gyrus, Postcentralไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพสเซนทราลไกรัส
Gyrus, Precentralไม่ระบุศัพท์บัญญัติพรีเซนตราลไจรัส