การแพทย์

หมวด การแพทย์
มีคำศัพท์ 41,305 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย D จำนวน 2,493 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Daconilไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กโคนิล
Dacronไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้หลอดเลือดเทียม,เดครอน
Dacryocystitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบของถุงน้ำตา,ถุงน้ำตาอักเสบ
Dacryocystorhinostomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำทางเดินน้ำตาใหม่,ทำทางติดต่อระหว่างถุงน้ำตากับช่องจมูก,การผ่าตัดท่อน้ำตา
Dacryostenosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตีบของท่อน้ำตา
Dactylotenium Aegyptiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติหญ้าปากควาย
Dai Maiไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้ายม่าย
Daily Allowance, Recommendedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแร่ธาตุสำคัญที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน
Daily Normal Productionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณของฮอร์โมนที่ขาดหรือลดลงไปจากปริมาณที่ต้อง
Dairy and Meat Rich Dietไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารปกติที่มีเนื้อสัตว์และนมเป็นอาหารหลัก
Dairy Productsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม
Dairy Products, Fermentedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิตภัณฑ์นมหมัก
Daktarinไม่ระบุศัพท์บัญญัติแดคทาริน
Dalaponไม่ระบุศัพท์บัญญัติดาลาพอน
Daltonไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยดัลตัน,ดัลตัน,แดลตอน,ดาลตัน
Daltonismไม่ระบุศัพท์บัญญัติดาลโทนิสม
Damageไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุบสลาย
Damage, Irradiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติอันตรายจากรังสี
Damage, Irreversibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสื่อมอย่างชนิดไม่คืนกลับ
Damage, Toxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอันตรายจากสารพิษ
Damsel Fliesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลงปอเข็ม
Danasolไม่ระบุศัพท์บัญญัติดานาซอล
Dander, Humanไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังแคมนุษย์
Dandruffไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังแค
Dandruff, Oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังแคน้ำมัน
Dangerous, Extremelyไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีพิษมาก
Dansyl Choride Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาแดนซิลคลอไรด์
Dapsoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติแดปโซน,แดปโซน,ยา,ยาแดปโซน,ยาแดพโซน
Daraminไม่ระบุศัพท์บัญญัติดารามิน
Darier's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคแดริเออร์
Dark Adaptationไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรับภาพให้ชัดเจนในขณะที่มีแสงสลัว
Dark Adaptation Screeningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบการเห็นในที่มืด
Dark Adaptation Screening Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจทดสอบการเห็นในที่มืด
Dark Adaptation Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดเวลาของการมองเห็นในที่สลัว
Dark Adaptation, Impairไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสื่อมของการมองเห็นในที่มืด
Dark Adapted Visionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับการมองเห็นภาพในที่มืด
Dark Agesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยุคมืด
Dark Brownไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีน้ำตาลเข้มมาก
Dark Cherryไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีแดงเข้ม
Dark Fieldไม่ระบุศัพท์บัญญัติดาร์คฟิลด์
Dark Red of "Portwine"ไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีแดงเข้มคล้ายไวน์
Dark Repairไม่ระบุศัพท์บัญญัติการซ่อมแซมในที่มืด
Dark Yellowไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีเหลืองเข้ม
Darknessไม่ระบุศัพท์บัญญัติความมืด
Darrier's Signไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยนูนแดง
Dashed Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นปรุ
Dastellani's Paintไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาเจนต้าเพนท์
Dasturไม่ระบุศัพท์บัญญัติดาสตูร์
Dataไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูล
Data Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ข้อมูล
Data Bankไม่ระบุศัพท์บัญญัติแหล่งต่างๆที่เป็นที่รวบรวมข้อมูล
Data Baseไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายละเอียดขั้นพื้นฐาน
Data Baseไม่ระบุศัพท์บัญญัติฐานข้อมูล,ข้อมูล
Data Calculationไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีคำนวณ
Data Collectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวบรวมข้อมูล
Data Collection Procedureไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
Data Processingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประมวลข้อมูล
Data Processing Unitsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยงานเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
Data, Base lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลเบื้องต้น
Data, Chronologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลเชิงเวลา
Data, Continuousไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเลขที่ต่อเนื่องกันข้อมูลมีลักษณะต่อเนื่องกัน
Data, Countingไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลชนิดนับ,ตัวเลขที่ได้มาจากการนับ
Data, Discontinuousไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลมีลักษณะไม่ต่อเนื่องกัน,ข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องกัน
Data, Discreteไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลมีลักษณะไม่ต่อเนื่องกัน,ข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องกัน,ข้อมูลชนิดนับ,ค่าจำนวนเต็ม
Data, Existingไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
Data, Experimentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูล
Data, Gathering Moreไม่ระบุศัพท์บัญญัติหาข้อมูลมาเพิ่มเติม
Data, Geographicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์
Data, Groupedไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลที่วัดเป็นหมวดหมู่,ข้อมูลที่จัดเป็นหมู่
Data, Initialไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายละเอียดขั้นพื้นฐาน
Data, Introductoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายละเอียดทั่วๆไป
Data, Missingไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลที่ขาดหายไป
Data, Numerical Continuousไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลตัวเลขชนิดต่อเนื่อง,ตัวเลขที่ได้มาจากการวัด
Data, Numerical Discreteไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเลขที่ได้มาจากการนับ,ข้อมูลตัวเลขชนิดนับ
Data, Objectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลที่ได้จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
Data, Preliminaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายละเอียดขั้นพื้นฐาน
Data, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลปฐมภูมิ,แหล่งต้นตอข้อมูล,ข้อมูลปฐมภูมิ
Data, Qualitativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลที่บอกคุณภาพ,ข้อมูลตามคุณภาพ,ข้อมูลคุณภาพ,ข้อมูลเชิงคุณภาพ
Data, Quantalไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลที่ได้จากการนับ
Data, Quantitativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลปริมาณ,ข้อมูลเชิงปริมาณ
Data, Rawไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลดิบ,ข้อมูลที่ยังไม่ได้ปรุง
Data, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลทุติยภูมิ
Data, Statisticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลสถิติ
Data, Tabulatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลที่ปรุงแล้ว
Data, Ungroupedไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลที่ไม่ได้จัดเป็นหมู่,ข้อมูลที่ยังไม่ได้จัดหมู่,ข้อมูลที่ไม่ได้จัดกลุ่ม
Data, Variableไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมูลที่ผันแปรได้
Date Baseไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งก่อน
Date of Onsetไม่ระบุศัพท์บัญญัติวันเริ่มป่วย
Date Resolvedไม่ระบุศัพท์บัญญัติวันที่ปัญหาสิ้นสุดลง
Date, Manufacturedไม่ระบุศัพท์บัญญัติวันผลิต
Datingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนัดหมาย
Dative Bondไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธะเดตีฟ
Daunorubicinไม่ระบุศัพท์บัญญัติดาอุโนรุบิซิน
Day careไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอยู่โรงพยาบาลเฉพาะตอนกลางวัน
Day Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอยู่โรงพยาบาลเฉพาะตอนกลางวัน
Day Care Center, Seasoningไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์เลี้ยงเด็กเวลากลางวันเฉพาะฤดูกาล
Day Care Centersไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์เลี้ยงเด็กเวลากลางวัน
Day Care Centersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถานเลี้ยงเด็ก,ศูนย์เลี้ยงเด็กเวลากลางวัน
Day Dreamไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคิดฝันขณะตื่น
Day Dreamingไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝันกลางวัน
Day Dreaming and Fantasyไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝันกลางวัน
Day Hospitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอยู่โรงพยาบาลเฉพาะตอนกลางวัน
Day Nurseryไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถานบริบาลทารกเวลากลางวัน
Day, Sameไม่ระบุศัพท์บัญญัติวันเดียวกัน
Day, Withinไม่ระบุศัพท์บัญญัติภายในวันเดียว
Day-Care-Centersไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวัน
Day-Dreamingไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝันกลางวัน
Daydreamไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝันกลางวัน
Daydreamingไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝันกลางวัน
DDTไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาพ่นกำจัดยุง,ดีดีที
De Factoไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีพฤตินัย
De George Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการชัก
De Jureไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีนิตินัย
De Quervain's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดบริเวณข้อมือด้านนอก,เอ็นอักเสบที่ข้อมือ
De Quervain's Thyroiditisไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมธัยรอยด์อักเสบชนิดรองเฉียบพลัน
De-Aerateไม่ระบุศัพท์บัญญัติปราศจากฟองอากาศ
De-Aerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไล่อากาศออก
De-Excitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลับจากสถานะโลดสู่สถานะปกติ
De-Factoไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีพฤตินัย
De-Jureไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีนิตินัย
De-Mixingไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ผสมกัน
Dead Spaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่อับ,เนื้อที่เสียเปล่า,บริเวณที่ไม่มีอากาศสะอาดไหลผ่าน
Deadly Stone Fishไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลาหิน
Deaf Mutismไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นใบ้ร่วมกับหูหนวก
Deaf-Mutismไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูหนวกเป็นใบ้แต่กำเนิด,หูหนวกและพูดไม่ได้แต่กำเนิด,หนวก-ใบ้
Deafnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสื่อมการได้ยิน,หูหนวก,หูไม่ได้ยิน
Deafness, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูหนวกแต่กำเนิด
Deafness, Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทหูเสีย
Deafness, Neurosensoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูหนวกจากเส้นประสาทเสีย
Deafness, Unilateral Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูหนวกข้างเดียว
Deaminationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอาหมู่อะมิโนออก,การดึงกรดอะมิโนด้วยวิธีไฮโดรลัยซิส
Deathไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตาย,ตาย,ความตาย
Death Avertedไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนเด็กที่สามารถช่วยชีวิตได้
Death Averted per Dollar Spentไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นทุนที่ใช้ในการช่วยชีวิตคนไข้1คน
Death Campไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่ายคุมขังมรณะ
Death Certificatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติมรณบัตร
Death Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมการตาย
Death from Healingไม่ระบุศัพท์บัญญัติถึงแก่กรรมเพราะผลแทรกซ้อนของโรคทั้งๆที่โรคหาย
Death Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราตาย,อัตรามรณะ
Death Rate, Age Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราตายจำเพาะตามอายุ,อัตราตายตามหมวดอายุ
Death Rate, Cause Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราตายจำเพาะเหตุ,อัตราตายเฉพาะเหตุ
Death Rate, Crudeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราตายอย่างหยาบ
Death Rate, Crudeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราตายอย่างหยาบ,อัตราตายรวม
Death Rate, Excessไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตรามรณะเกิน
Death Rate, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราตายจำเพาะ,อัตราตายเฉพาะ
Death Rate, Standardไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราตายมาตรฐาน
Death Ratio, Cause ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนตามสาเหตุการตาย
Death Ratio, Cause-Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนการตายเฉพาะเหตุ
Death to Case Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนผู้ตายต่อผู้ป่วย
Death, Blackไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฝมะเร็ง,ความตายมหากาฬ
Death, Dropไม่ระบุศัพท์บัญญัติตายทันที
Death, Fatal, Immediateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสไฟฟ้าที่แรงพอจะทำให้เสียชีวิตโดยทันที
Death, Heart, Suddenไม่ระบุศัพท์บัญญัติตายอย่างกระทันหันจากหัวใจ
Death, Infectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติตายเนื่องจากการติดเชื้อ
Death, Pre-Schoolไม่ระบุศัพท์บัญญัติตายในวัยก่อนเข้าเรียน
Death, Proportinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัดส่วนการตาย
Death, Suddenไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตายอย่างกระทันหัน,การตายปัจจุบัน,ตายอย่างกระทันหัน
Deaths, Expectedไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนคนตายที่คาดหวัง
Debateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการโต้วาที
Debendoxไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเบนดอกซ์
Debilitated Physical Conditionไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่สามารถทำงานหรือออกกำลังตามปกติได้
Debilitating Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่ทำให้อ่อนเพลีย
Debilitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติคนที่มีร่างกายทรุดโทรม
Debility, Generalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ่อนเพลีย
Debitไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดบิต
Debit Balanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติยอดคงเหลือทางด้านเดบิต
Debranching Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบวนการทำลายแขนง
Debrideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเล็มแผล
Debridementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเล็มแผล,การตัดเล็มเนื้อตายของบาดแผล,ตัดเนื้อตาย,การตัดขอบแผลให้เรียบ,ตัดเนื้อที่ตายออก,ตัดแต่งแผล,การผ่าตัดนำเนื้อตายและสิ่งแปลกปลอมออก
Debridement, Resectionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดเนื้อบางส่วนเพื่อแต่งแผล
Debridement, Surgicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดเนื้อเยื่อออก,ตัดเศษแผลที่รุ่งริ่งออก
Debrisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเศษเนื้อตาย
Debris, Particulateไม่ระบุศัพท์บัญญัติชิ้นเศษ
Debye Forcesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงเดบาย
Decaboraneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดคาโบเรน
Decadronไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดคาดรอน
Decalcificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสื่อมสลายของกระดูก,มีการละลายของแคลเซี่ยมมาก,ขบวนการดึงแคลเซียมออกจากฟัน
Decalcifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดแคลซิไฟด์
Decamethonium Bromideไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเดคาเมโธเนียมโบรไมด์
Decanoic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดเดคาโนอิค
Decapeptideไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดคาเปปไทด์
Decapitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดให้เหลือไขสันหลัง,การตัดคอเด็ก,การตัดคอ,การตัดคอทารก
Decapsidationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถอดแคพสิค
Decarboxylaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นไซม์ดีคารบอคซีเลส
Decarboxylateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มคาร์บอกซิล,ดีคาร์บ็อกซีเลท
Decarboxylationไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีคาร์บอกซิเลชั่น,กำจัดคาร์บอนไดออกไซด์,ปฏิกิริยาดีคาร์บอกซิเลชั่น,ขบวนการดีคาร์บอกซิเลชั่น,ปฏิกิริยาผันกลับ,ปฏิกิริยาแบบดีคาร์บอกซิเลชั่น
Decarboxylation, Oxidativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาออกซิเดตีฟดีคาร์บอกซิเลชั่น
Decarisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดคาริส
Decayไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลายตัว
Decay Constantไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่งคงที่ของการสลาย
Decay, Spontaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลายตัวตามธรรมชาติ
Deceleratingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสื่อมถอยลงไป
Decelerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหดรัดตัวของมดลูก,การลดลงของอัตรา,ทำให้หยุดนิ่งทันที
Decelerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจเต้นช้าลง
Deceleration Forceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงเฉื่อย,แรงปะทะ
Deceleration, Angularไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมุนตัวไปรอบๆลดลง
Deceleration, Earlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะแรกเริ่มของการหดตัวของมดลูก
Deceleration, Lateไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะหลังของการหดตัวของมดลูก
Deceleration, Variableไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเต้นของหัวใจลดลงไม่เป็นระยะใดแน่นอน
Decendingไม่ระบุศัพท์บัญญัติลดความเข้มหรือความดัง
Decerebrate Postureไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำตัวแอ่น
Decerebrate Rigidityไม่ระบุศัพท์บัญญัติแขนขาเหยียด
Decerebrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติรุนแรงของก้านสมองทำให้ขาดการติดต่อกัน,การตัดสมองซีรีบรัม
Decholinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดโคลิน
Decibelไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดซิเบล,เสียงในระดับต่างๆ
Deciduaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุโพรงมดลูก,เดซิดัว,เดสซิดัว,เคซิดัว
Decidua Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาดีซิดั่ว
Decidualไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังมดลูก
Decidual Basalisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดซิดวลเบซัลลิส
Decidual Castไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดซิดวลคาสท์
Decidual Polypไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อติ่งเดสซิดัว
Decidual Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาเดซิดวล
Decidual Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเดสชิดัว
Decidual Veraไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดซิดวลเวร่า
Deciduousไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันน้ำนม
Decilesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดไซล์
Deciliterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดซิลิตร
Decimal Fractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลขทศนิยม
Decisionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดสินใจ
Decision Evaluationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินผลการตัดสินใจ
Decision Implementationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนำการตัดสินใจไปใช้
Decision Level, Medicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าที่ใช้ตัดสินการวินิจฉัยโรค
Decision Makingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยสั่งการ,การตัดสินใจ
Decision Making by Researchไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดสินใจโดยอาศัยการวิจัย
Decision Making Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการตัดสินใจ,กระบวนการการตัดสินใจ
Decision Making, Intuitiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดสินใจโดยอาศัยการเรียนรู้
Decision Making, Professionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
Decision, Inadequateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีมติใดๆเกิดขึ้น
Declaration on Populationไม่ระบุศัพท์บัญญัติคำประกาศว่าด้วยประชากร
Decline Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะที่อาการทุเลาลง
Decolgenไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีคอลเจน
Decolorationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฟอกสี
Decolorizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฟอกสี
Decolorizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติล้างสี
Decolorizingไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวฟอกสี
Decolorizing Solutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาล้างสี,การเตรียมน้ำยาล้างสี
Decompensated Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระเพาะไม่สามารถบีบอาหารให้ออกได้
Decompensated Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะที่ไม่สามารถชดเชยได้
Decompensation Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะล้มเหลว
Decompensatory Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพล้า
Decomposeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแยก
Decompositionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลายตัว,เสื่อมสลายตัวได้
Decomposition Pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดสลายตัว
Decomposition Productsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารสลายตัว
Decompressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดัน,การลด,การลดความกดดัน,ลดอาการลำไส้อืด,ลดอาการท้องอืด,ลดแรงอัดดัน,การลดการกดเบียด
Decompression Fasciotomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเพื่อลดแรงอัดดัน
Decompression Sicknessไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมาความกดอากาศ,การลดความกดดัน,โรค,โรคที่เกิดจากการลดความดันของบรรยากาศ
Decongestantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาลดน้ำมูก,ยาลดอาการบวมของเนื้อเยื่ออ่อน,ยาช่วยลดการบวมของเยื่อบุทางหายใจ,ยาลดการคั่งของจมูก
Deconjugateไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีคอนจูเกต
Deconjugatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่รวมตัวกัน
Decorticationไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดการติดต่อกับเปลือกสมอง
Decorticationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลาะเนื้อผิวปอด
Decreaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมุนตามเข็มนาฬิกา,น้อยกว่าปกติ
Decrease, Markedไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้อยกว่าปกติมาก
Decrease, Slightไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้อยกว่าปกติเล็กน้อย
Decrementไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเริ่มคลายตัว,น้อยลงจนหายไปหมด
Decubitusไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่านอน
Decubitus Soreไม่ระบุศัพท์บัญญัติบาดแผลกดทับ
Decubitus Ulcerไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลเปื่อยเพราะการกด,แผลกดทับ
Decubitus, Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่านอนตะแคงข้าง
Decubitus, Right Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่านอนตะแคงขวา,ท่านอนตะแคงข้างขวา
Decussationไม่ระบุศัพท์บัญญัติใยประสาทวิ่งไขว้
Decylไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีซิล
Decylamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีซัยลามีน
Dedicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติคำอุทิศ
Dedifferentiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแบ่งตัวหรือเกิดวิวัฒนาการถอยหลัง,การวิวัฒนาการถอยหลัง
Deductiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบนิรมัย
Deepไม่ระบุศัพท์บัญญัติลึก,ส่วนที่อยู่ลึก
Deerไม่ระบุศัพท์บัญญัติกวาง
Deer Flyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหลือบกวาง
Defecationไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุจจาระ,การถ่าย,การถ่ายอุจจาระ,ถ่ายอุจจาระ
Defecation Reflexไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอยากถ่ายอุจจาระ
Defectไม่ระบุศัพท์บัญญัติแหว่ง
Defectไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูรั่ว
Defective Virusesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวรัสที่บกพร่อง
Defectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนเสียหาย,บกพร่อง
Defects at Inflow Tractไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูรั่วที่บริเวณทางเข้า
Defects at Outflow Tractไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูรั่วที่บริเวณทางออก
Defects, Acquiredไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพิการของร่างกายที่เกิดขึ้นภายหลัง
Defects, Associateไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติร่วม
Defects, Combinedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติอิมมูนร่วม
Defects, Concentratingไม่ระบุศัพท์บัญญัติความบกพร่องในการทำให้ปัสสาวะเข้มข้น
Defects, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติแต่กำเนิด,ความผิดปกติโดยกำเนิด,ผิดปกติแต่กำเนิด,ความพิการมาแต่กำเนิด
Defects, Criticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความบกพร่องขั้นวิกฤต
Defects, Embryonic Midlineไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพิการในส่วนกึ่งกลางของศีรษะและหน้า
Defects, Extra-Corpuscularไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติภายนอก
Defects, Extracorpuscularไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อบกพร่องจากสิ่งภายนอกร่างกาย
Defects, Intra Corpuscularไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของเม็ดเลือดเอง
Defects, Largeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูรั่วขนาดใหญ่
Defects, Majorไม่ระบุศัพท์บัญญัติความบกพร่องมาก
Defects, Minorไม่ระบุศัพท์บัญญัติความบกพร่องน้อย
Defects, Moderate Sizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูรั่วขนาดกลาง
Defects, Notchingไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยแหว่งของขอบตา
Defects, Pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อบกพร่องแบบจุด
Defects, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติความบกพร่องปฐมภูมิ
Defects, Receptiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติความลำบากหรือไม่เข้าใจคำพูดหรือหนังสือ
Defects, Smallไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูรั่วขนาดเล็ก
Defects, Structuralไม่ระบุศัพท์บัญญัติความบกพร่องในโครงสร้าง
Defects, Underlyingไม่ระบุศัพท์บัญญัติความบกพร่องที่เป็นอยู่
Defeminizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะความเป็นหญิงลดน้อยลง,อาการของการขาดความเป็นหญิง
Defenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติป้องกันตัวเอง
Defence Mechanismsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกการป้องกันตนเอง
Defence Mechanisms, Mechanicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกต่อต้านโรค
Defence, Biochemical Systems ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวป้องกันทางชีวเคมี
Defence-Attack Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตอบสนองทางด้านต่อสู้ป้องกันตัว
Defense Mechanismsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกต่อต้านโรค,ปฏิกิริยาการปรับตัวและต่อต้านความกังวลของตนเอง,ระบบการป้องกัน,กลไกการต่อต้านเชื้อ,กลไกป้องกัน,กลไกในการปกป้องตนเอง,กลไกการป้องกันตนเอง
Defense Mechanisms, Cellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกการต่อต้านโดยอาศัยเซลล์
Defense, Mechanism ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกการป้องกัน
Defensive Mechanismsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการป้องกัน,ระบบป้องกันตัวของร่างกาย
Deferoxamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเฟอรอกซามีน
Defervesgencesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลดของไข้
Defibrillationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการช็อคด้วยไฟฟ้า
Defibrillation, Electricalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ไฟฟ้าช็อค
Defibrillatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องดีฟิบริลเลเตอร์,ดีฟิบริลเลเตอร์,อาการกระตุก
Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะพร่อง,การขาด
Deficiency Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคขาดอาหาร
Deficiency of Calcificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดแคลนแคลเซี่ยม
Deficiency Symptomไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการขาดแคลน
Deficiency, Acquiredไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบกพร่องที่เกิดขึ้นในภายหลัง
Deficiency, Inheritedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบกพร่องที่มีมาแต่กำเนิด
Deficiency, Primary and Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดเพราะกินไม่พอหรือเพราะมีโรคอื่นๆด้วย
Deficiency, Relativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
Deficiency, Transverseไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีขาเลยทั้งสองข้าง
Deficient Levelไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าที่แสดงอาการขาด
Deficitไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดดุลย์,ส่วนพร่อง
Definesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคำจำกัดความ
Definitionไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิยาม
Definition of Termsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคำจำกัดความ
Definition, Clear Operationalไม่ระบุศัพท์บัญญัติคำจำกัดความชัดเจนของตัววัด
Definition, Operationalไม่ระบุศัพท์บัญญัติคำจำกัดความที่ปฏิบัติได้ชัดเจน
Deflationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปล่อยลม,ปอดแฟบลง
Deflection, Downwardไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นที่บันทึกได้มีทิศทางลงล่าง
Deflexไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงย
Deflexedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กในครรภ์เงยหน้า
Deflexionไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าผิดปกติ,หัวเด็กอยู่ในท่าแหงน,ท่าแหงน
Deflexion Attitudeไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกทรงเงย
Deflocculatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติตะกอนจับกันแน่น,แยกกันอยู่เป็นอนุภาคเดี่ยวๆ
Deflocculating Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกตัวกันของอนุภาค,สารทำให้เกิดดีฟลอคคูเลชั่น
Deflocculationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายตัวกันอยู่เดี่ยวๆ,การแยกกันอยู่เป็นอนุภาคเดี่ยวๆ
Deflocculesไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีฟลอคคูล
Defoamingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขจัดฟอง
Deformabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการปรับรูป
Deformationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผิดรูป,การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
Deformation, Permanentไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุเสียรูปถาวร,การเปลี่ยนแปลงรูปภายใต้แรงนั้นๆแบบถาวร
Deformedไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะบิดเบี้ยว
Deformitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิการ,ความผิดรูป,ความพิการ,การผิดรูปผิดร่าง,พิกล,การผิดรูปการผิดรูปผิดร่าง,ผิดรูป,ความผิดรูปของอวัยวะ,ความพิการ,ความพิการผิดรูป,รูปพิการ
Deformitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแขนขาหดงอ,ความพิการแบบนิ้วงองุ้มเข้าหากัน
Deformities, Angularไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพิการผิดรูปแบบโก่งเป็นมุม
Deformities, Bendingไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปพิการแบบงอโค้ง
Deformities, Boutonniereไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพิการนิ้วมือ
Deformities, Bowingไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปพิการแบบโค้ง
Deformities, Clublikeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพิการแบบไม้กระบอง
Deformities, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพิการโดยกำเนิด
Deformities, Dinner Forkไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพิการผิดรูปแบบส้อม
Deformities, Gibbusไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพิการแบบหลังโกง
Deformities, Lobster Clawไม่ระบุศัพท์บัญญัติมือพิการคล้ายก้ามปูคือไม่มีนิ้วกลางและกระดูกฝ่า
Deformities, Progressiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพิ่มความพิการ
Deformities, Swan Neckไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะหักๆงอๆกว่าปกติ
Deformities, Taperingไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพิการเป็นแบบปลายเรียวแหลม
Deformities, Valgusไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อเท้าบิดเข้าด้านใน,แขนเกออกนอก
Deformities, Wedge Shapeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพิการแบบรูปลิ่ม
Defusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจตคติต่อตนเอง
Degeneracyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานเท่ากัน
Degenerate, Doublyไม่ระบุศัพท์บัญญัติทั้ง2มีพลังงานเท่ากัน
Degenerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสื่อม,การสลายตัว,การเสื่อมสภาพ,เสื่อม,เสื่อมสลาย,ภาวะเสื่อมสภาพ,การสลายตัว,การเสื่อมสลาย,ความเสื่อมทราม
Degeneration Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเสื่อมสลาย
Degeneration, Combinedไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคคอมไบน์ดีเจนเนอชัน
Degeneration, Malignantไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสื่อมไปเป็นมะเร็ง
Degeneration, Medial, Advancedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกทำลายของเนื้อเยื่ออีลาสติกอย่างมากมาย
Degeneration, Naturalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเสื่อมตามธรรมชาติ
Degeneration, Reticularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสื่อมแบบร่างแห
Degeneration, Retrogradeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสื่อมสลายย้อนหลัง
Degeneration, Rich's Tubularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสื่อมสภาพแบบท่อของริช
Degenerative Changeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสื่อม,ความเสื่อมสภาพ,การสลาย,การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากภาวะเสื่อมสภาพ,ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลง,การเสื่อมสภาพ,การเปลี่ยนแปลงภายใน,การเสื่อมสลาย
Degenerative Change, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเสื่อมในภายหลัง
Degenerative Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคแห่งการเสื่อมทำลาย,โรคที่เกี่ยวกับการเสื่อมสลาย,โรคที่เกิดจากความเสื่อม,โรคเสื่อมสภาพ,โรคเสื่อมสภาพต่างๆ
Degenerative Diseases, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะเสื่อมพิการ
Degenerative Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสื่อมสภาพ
Degenerative Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะต่างๆ,การเสื่อมสภาพ
Deglovingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อขาดหลุดจากกระดูกไปทางปลาย
Deglutitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกลืน,กลืน
Degradationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสลายตัว,การทำลาย,การเสื่อมสลาย,การแตกสลาย,การสลาย
Degradation Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการสลาย
Degradation Rate Constantไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าคงที่ของอัตราการสลายตัว
Degradation, Intraneuronalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถูกทำลายในเซลล์ประสาท
Degradation, Oxidativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสื่อมในอากาศ
Degradation, Receptor-Mediatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกที่ผ่านทางรีเซพเตอร์
Degranulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลายเกร็ด,แกรนูลหายไป,จำนวนแกรนูลลดลง
Degreasingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขจัดไขมัน
Degreeไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับ,ขนาดของความรุนแรง
Degreeไม่ระบุศัพท์บัญญัติองศา
Degree of Freedomไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนตัวแปรที่อิสระ,ลำดับชั้นแห่งความอิสระ
Degree of Freedom, Modifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้นแห่งความอิสระที่ปรับให้เหมาะสม
Degree of Isolationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแยกตามความรุนแรง
Dehiscenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยก,แผลบนตัวมดลูก,แผลแยก
Dehydrating Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารดูดความชื้น,สารดูดน้ำ
Dehydrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดน้ำ,ภาวะ,การขาดน้ำ,ภาวะขาดน้ำ,สภาวะแห้งน้ำ,สภาพขาดน้ำ,สารทำให้ผิวแห้ง,ร่างกายขาดน้ำ,การเสียน้ำ,ดีฮัยเดรชั่น,การขจัดน้ำออก,ภาวะขาดน้ำ,ทำให้แห้ง,การที่ร่างกายขาดน้ำ,การทำให้แห้งน้ำ,การเอาน้ำออก,ดูดน้ำออก,ขาดน้ำในเซลล์,ขาดน้ำมาก,ภาวะการขาดน้ำ
Dehydration Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารขจัดน้ำ,สารดูดน้ำ
Dehydration, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดน้ำอย่างรุนแรง
Dehydration, Cellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ขาดน้ำ
Dehydration, Hypernatremicไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะขาดน้ำที่มีโซเดียมสูงในเลือด
Dehydration, Hyponatremicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการขาดน้ำชนิดมีโซเดียมต่ำในเลือด
Dehydration, Intracellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ขาดน้ำ
Dehydration, Mildไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียน้ำอย่างอ่อน,การเสียน้ำอย่างอ่อน,ดีฮัยเดรชั่นไม่รุนแรง
Dehydration, Moderateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียน้ำขนาดปานกลาง,การเสียน้ำอย่างกลาง,ดีฮัยเดรชั่นขั้นปานกลาง
Dehydration, Moderately Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการขาดน้ำค่อนข้างรุนแรง
Dehydration, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียน้ำอย่างมาก,การขาดน้ำอย่างรุนแรง,ดีฮัยเดรชั่นขั้นรุนแรง,การขาดน้ำอย่างรุนแรง,การเสียน้ำอย่างแรง
Dehydration, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดน้ำโดยไม่ขาดอีเล็คโตรลัยต์
Dehydratorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่เก็บผัก
Dehydroascorbateไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีฮัยโดรแอสคอร์เบท
Dehydrocholic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดดีไฮโดรโคลิก
Dehydroepiandrosteroneไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีไฮโดรเอพิแอนโดรสเตอโรน,ดีฮัยโดรเอปิแอนโดรสตีโรน
Dehydrofolate Reductaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีไฮโดรโฟเลทรีดักเทส
Dehydrogenase Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฎิกิริยาดีฮัยโดรเจนเนส
Dehydrogenasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีฮัยโดรจีเนส,เอ็นไซม์ดีไฮโดรจีเนส
Dehydrogenases, Dihydrolipoylไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดไฮโดรไลโปอิลดีไฮโดรจิเนส
Dehydrogenationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดึงไฮโดรเจนออก,ปฏิกิริยาแบบดีฮัยโดรจิเนชั่น
Dehydrolysinonorleucineไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีไฮโดรไลซิโนนอร์ลูซีน
Deiodinaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซายม์ดีไอโอดีเนส,เอ็นซัยม์ดีไอโอดิเนส
Deiodinatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติถูกดิไอโอดิเนท
Deiodinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดึงเอาไอโอดีนออก,เนื้อเยื่อไอโอดีนแยกตัวออก,ถูกตัดไอโอดีน
Deionizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีกำจัดอิออน
Deionizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำที่ขจัดไอออน
Deja Vuไม่ระบุศัพท์บัญญัติรู้สึกว่าตนเองเคยอยู่ในที่นั้นทั้งๆที่ไม่เคยอยู่
Dejerine Roussy Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกปวด
Dejerine's Signไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการตรวจพบในโรคหมอนกระดูกสันหลังโป่ง
Dekaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดกา
Delayไม่ระบุศัพท์บัญญัติลดระยะเวลา
Delayedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกิดขึ้นช้าๆ,ระยะหลัง,เกิดขึ้นช้า
Delayed Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดเกิดล่า,ชนิดเกิดช้า
Delegationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมอบอำนาจหน้าที่
Deletionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดหาย,วิธีตัดส่วนยีนส์ที่ไม่ต้องการออก,การขาดหายไป
Delineateไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบเขตเป็นเส้น
Delinquencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กเกเร
Delinquentไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาลเกเร
Delinquent Actไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระทำเป็นอันธพาล
Deliquescentไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมบัติชื้นเหลว,หลอมเหลวได้
Deliriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการเพ้อคลั่ง,เพ้อ,การเพ้อ,เพ้อคลั่ง,เอะอะโวยวายพูดกันไม่รู้เรื่อง
Delirium Tremensไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลุ้มคลั่งเนื่องจากติดสุรา,เดลิเรียมทรีเมนส์,อาการทางสมอง
Delirium Trementsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคสั่นและเพ้อ
Delirium, Febrileไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้สูงแล้วเพ้อ
Delirium, Toxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการเพ้อคลั่ง
Deliveryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำคลอด,การคลอด,เด็กเกิด,คลอด,ระยะคลอด
Delivery Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูแลขณะคลอด
Delivery of Babyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำคลอด
Delivery of Second Twinไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอดทารกรายที่สอง
Delivery Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอด
Delivery Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบการให้บริการให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
Delivery, Afterไม่ระบุศัพท์บัญญัติภายหลังคลอด
Delivery, Forcepsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำคลอดด้วยคีม
Delivery, Obstetricไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลอดบุตร
Delivery, Prematureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอดก่อนกำหนด,คลอดก่อนกำหนด
Delivery, Preterm, Previousไม่ระบุศัพท์บัญญัติประวัติการคลอดก่อนกำหนด
Delivery, Prior toไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะก่อนคลอด
Delivery, Vaginalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กแรกคลอดที่คลอดตามปกติ
Delivery, Vaginal, Spontaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคลอดทางช่องคลอด
Delocalizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่ประจำที่
Delocalizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคลื่อนที่ได้,เคลื่อนย้าย
Delrinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดลริน
Deltaไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปสามเหลี่ยม
Delta Type Aไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทชนิดเอเดลตา
Deltacortrilไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดลตาคอร์ทริล
Deltafluoreneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดลตาฟลูออรีน
Delto Deltoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อเดลตอยด์
Deltoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อรูปสามเหลี่ยมคลุมอยู่ที่หัวไหล่,ต้นแขน,กล้ามเนื้อหัวไหล่,กล้ามเนื้อรูปสามเหลี่ยม,กล้ามเนื้อขนาดใหญ่ตั้งต้นจากปลายกระดูกทำมุมฉาก,กลุ่มกล้ามเนื้อเดลทอยด์,กล้ามเนื้อโคนแขน
Deltoid Muscleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อสามเหลี่ยม,กล้ามเนื้อเดลตอยด์,กล้ามเนื้อโคนแขน
Deltoid Regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณต้นแขน
Deltoid Tuberosityไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยนูนขนาดใหญ่เป็นที่เกาะของปลายกล้ามเนื้อ,กระดูกต้นแขนส่วนเป็นที่เกาะของปลายกล้ามเนื้อ
Delusional Jealousyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการหลงผิดเกี่ยวกับความอิจฉาริษยา
Delusional Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบเกี่ยวกับการหลงผิด
Delusionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลงผิด,อาการหลงผิด,การหลงผิด,การเชื่อผิด,ความหลงผิด,การเชื่ออย่างผิดๆ
Delusions of Being Controlledไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระทำของตนถูกควบคุมบังคับจากอำนาจภายนอก
Delusions, Bizarreไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการหลงผิดที่พิลึกพิลั่น
Delusions, Grandioseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการหลงผิดเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่
Delusions, Nihilisticไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลงผิดคิดว่าอวัยวะบางส่วนเสียไป
Delusions, Religiousไม่ระบุศัพท์บัญญัติความหลงผิดในศาสนา
Delusions, Somaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติความหลงผิดในการเจ็บป่วยทางกาย
Delusions, Systematic, Persistentไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคิดหลงผิดที่เป็นระบบและไม่เปลี่ยนแปลง
Delusions, Systematic, Rigid Persistentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลงผิดที่เป็นระบบและฝังแน่นและเถรตรงไม่เปลี่ยน
Delusions, Systematizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการหลงผิดที่เป็นระบบ
Demandไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปสงค์
Demand Curveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นโค้งของอุปสงค์
Demand Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดอัตราเต้นเปลี่ยนตามต้องการ
Demand, Consciousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียกร้องบางอย่างโดยรู้ตัว
Demand, Effectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปสงค์ที่มีประสิทธิภาพ
Demand, Excessไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปสงค์ส่วนเกิน
Demand, Excessiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการมาก
Demand, Subconsciousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียกร้องบางอย่างโดยไม่รู้ตัว
Dementiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตเสื่อม,อาการทางระบบประสาทคล้ายคนเสียสติ,อาการทางจิตและประสาท,เสื่อมพิการทางจิต,สมองเสื่อม,เฉื่อยชา,ปัญญาเสื่อม,อาการทางประสาท,สติวิปลาส,ความจำเสื่อม,อาการทางระบบประสาทคล้ายคนเสียสติ,จิตปรวนแปร,หลง,โรคสมองเสื่อม,โรควิกลจริตจิตเสื่อม
Dementia Paralyticaไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเมนเชียพาราไลติกา
Dementia, Epilepticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสื่อมของเชาว์ปัญญา
Dementia, Presenileไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคสมองเสื่อมก่อนวัย,จิดฟั่นเฟือนก่อนถึงวัยชรา,โรคจิตเสื่อมก่อนวัยชรา
Dementia, Senileไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองเสื่อมจากความชรา,โรคจิตเสื่อมวัยชรา,คนแก่ที่มีจิตฟั่นเฟือน,โรคสมองเสื่อมในวัยชรา,ความเสื่อมสมองเนื่องจากวัยชรา
Demerolไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเมอรอล
Demetonไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเมตอน
Demianoff Signไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการปวดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อบั้นเอวด้านหลัง
Demineralizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติถูกละลายออกไป,กระดูกจาง,การสลายของกระดูก,การบางของกระดูก
Demineralization, Diffuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบางทั่วไปของกระดูก
Democracyไม่ระบุศัพท์บัญญัติประชาธิปไตย
Democraticไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบประชาธิปไตย
Demodex Canisไม่ระบุศัพท์บัญญัติไรขี้เรื้อนสุนัข
Demodulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแปลงกลับ
Demographic Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ประชากร
Demographic Differentialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแตกต่างด้านประชากร
Demographic Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยทางประชากร
Demographic Risksไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราเสี่ยงทางลักษณะประชากร
Demographic Subsystemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประชากร
Demographic Transitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงประชากร
Demographic Variablesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวแปรทางประชากรศาสตร์
Demographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษามนุษยชาติ,ประชากรศาสตร์
Demography, Mathematicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติประชากรศาสตร์ภาคคณิตศาสตร์
Demography, Theoreticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติประชากรศาสตร์ภาคคณิตศาสตร์
Demonstratesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสดงให้เห็น
Demonstrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสาธิต
Demotionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลื่อนตำแหน่งไปในที่ไม่มีอำนาจสั่งการ
Demulcentไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำให้ชุ่มชื้น
Demulcentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาบรรเทาอาการระคายเคืองของเยื่อเมือก,ยาลดการระคาย,ยาทำให้ชุ่มชื้น
Demyelinating Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเสื่อมของเซลล์ประสาท,โรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของปลอกไมอีลิน
Demyelinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลายของปลอกหุ้ม,การเสื่อมสลายของปลอกไมอีลีน
Demyelination, Descendingไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีไมอีลิเนชัน,เดสเซนดิง
Demyelinative Diseases, Unclassifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคปลอกไมอีลินเสื่อมสลายชนิดที่ไม่อาจจัดเข้าพวก
Denaturationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแปลงสภาพ,เสียสภาพธรรมชาติ,การทำลายสภาพธรรมชาติ,การเปลี่ยนแปลง,การแปรสภาพธรรมชาติ,แปรสภาพไปจากธรรมชาติ,การเสียคุณสมบัติ,เลือดเสีย
Denaturation, Reversibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแปรสภาพหวนกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ
Denatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลี่ยนสภาวะ,ถูกทำลาย,ถูกทำลายไปบางส่วน,เสียสภาพทางธรรมชาติ,แปรสภาพ,แปลงสภาพ,ผิดไปจากเดิม,แยกคู่ออกจากกัน,เสียสภาพทางธรรมชาติ
Denaturedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลี่ยนคุณสมบัติไป
Dendridไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดนดริด
Dendritesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดนไดรต์,ประสาท,เดนไดรท,ปลายนอก,แขนงประสาท,เดนไดรย์,เดนไดรท์
Dendrites of Mitral Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดนไดรท์ของเซลล์ประสาทไมทราล
Dendritic Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์รูปดาว,เซลล์เดนไดรท์
Dendritic Cytoplasmic Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดนไดรติคซัยโตพลาสมิคโพรเซส
Dendritic Filamentไม่ระบุศัพท์บัญญัติใยเรียงตัวแน่นอยู่ที่ขอบ
Dendritic Melanocyteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดนไดรติคเมลาโนซัยท์
Dendritic Testesไม่ระบุศัพท์บัญญัติใยแขนง
Denervated, Completelyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อขาดประสาทมาเลี้ยงทั้งหมด
Denervationไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาท,การตัด,การตัดประสาท
Denervationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดประสาท
Denervation Atrophyไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเนอร์เวชั่นอโทรฟี
Denervation, Constrictorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลายเส้นประสาทที่ทำให้หลอดเลือดหดตัว
Denervation, Expectedไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทขาด
Dengueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดงกี,โรค,แด็งกิ่ว,เด็งกี,โรคเด็งกี้,ไข้เดงกี่
Dengue Feverไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคติดเชื้อเดงกี,ไข้เดงกี่,ไข้แดงกิว
Dengue Fever Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติคล้ายไข้หวัดธรรมดา
Dengue Haemorrhagic Feverไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไข้เลือดออก
Dengue Hemorrhagic Feverไม่ระบุศัพท์บัญญัติไข้เลือดออก,ไข้เลือดออกเดงกี่,โรคไข้เลือดออกที่มีอาการช๊อค
Dengue Shock Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออก
Dengue Virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวรัสเด็งกิ่ว,เดงกีไวรัส,เด็งกี,ไวรัส,ไวรัสเดงกี้,เดงกิวไวรัส
Dengue, Classicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคติดเชื้อเดงกี
Denialไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ยอมรับรู้,ปฏิเสธ,ไม่ยอมรับความเป็นจริง,การปฏิเสธ
Deniges Tourrou Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบด้วยกรดไนตริค
Denominate Numberไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีโนมิเนทนัมเบอร์
Denominationไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีโนมิเนชั่น
Denominatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวหาร,ตัวส่วน,เลขตัวส่วน
Denominator, Commonไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยรวมเดียวกัน
Denseไม่ระบุศัพท์บัญญัติแข็งแรง
Dense and Lumpyไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนาทึบมากแบบเป็นก้อน
Dense and Undulatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติทึบและผิวมีลักษณะเป็นลูกคลื่น
Densitometersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดนซิโตมิเตอร์,เดนสิโตมิเตอร์
Densitometers, Scanningไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรวจโดยใช้เดนสิโตมิเตอร์
Densitometryไม่ระบุศัพท์บัญญัติความหนาแน่น,การวัด
Densityไม่ระบุศัพท์บัญญัติทึบ,ความหนาแน่น,เงาทึบ,ความแน่น,เดนซิตี,ความทึบ
Density Gradientไม่ระบุศัพท์บัญญัติความหนาแน่นต่างกัน,ความหนาแน่นของสาร
Density Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีหาความหนาแน่น
Density, Bulkไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าความหนาแน่นปรากฏ,บัลคเดนซิตี้
Density, Buoyantไม่ระบุศัพท์บัญญัติความหนาแน่นในการลอยตัว,ความหนาแน่นสำหรับการลอยตัว
Density, Chargeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความหนาแน่นของประจุ
Density, Generalized Increasedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกะโหลกศีรษะขาวทึบแสงมากขึ้นทั่วๆไป
Density, Ivory Likeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะความทึบรังสีคล้ายงาช้าง
Density, Lowไม่ระบุศัพท์บัญญัติทึบน้อยกว่าปกติ
Density, Metallicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงาทึบโลหะ,เงาทึบของโลหะ
Density, Opticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความทึบแสง,ความหนาแน่นออพติคาล
Density, Opticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความหนาแน่นออพติคอล,ความทึบแสง
Density, Opticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความหนาแน่นทัศนะ
Density, Perisuturalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงาทึบรังสีมากกว่าปกติ
Density, Probabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความหนาแน่นแห่งความน่าจะเป็น
Density, Relativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความหนาแน่นสัมพัทธ์
Density, Streakyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหนาทึบเป็นเส้นยาว
Density, Trueไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าความหนาแน่นที่แท้จริง
Dental Archไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวโค้งฟัน,โค้งที่ฟันเรียงตัว
Dental Assistantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ช่วยทันตแพทย์,ทันตแพทย์,ผู้ช่วย
Dental Calculusไม่ระบุศัพท์บัญญัติหินปูนฟัน,หินน้ำลาย,จับเป็นแผ่นติดแน่นกับฟัน
Dental Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟัน,การดูแล
Dental Cariesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันผุโรคฟันผุ
Dental Cavityไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องในตัวฟัน
Dental Chairไม่ระบุศัพท์บัญญัติเก้าอี้นั่งคนไข้
Dental Chairs, Portableไม่ระบุศัพท์บัญญัติเก้าอี้ทำฟันสนาม
Dental Chairs, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเก้าอี้ทำฟันสนาม
Dental Clinicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตกรรม,คลินิก,ทันตกรรม,คลีนิค,คลีนิคทันตกรรม
Dental Cream, Translucentไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาสีฟันเนื้อใส
Dental Decayไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันผุ
Dental Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญของฟัน
Dental Flossไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยไนลอน
Dental Fluorosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันตกกระ
Dental Growthไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขึ้นของฟัน
Dental Healthไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุขภาพฟัน,ทันตสุขภาพ
Dental Health Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูแลสุขภาพฟัน
Dental Health Surveysไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟัน,การสำรวจสุขภาพ,ทันตสุขภาพ,การสำรวจ
Dental Hygienistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตนามัย,ทันตานามัย
Dental Impression Materialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุพิมพ์ฟัน
Dental Infectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อที่ฟัน
Dental Instrumentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือทันตแพทย์
Dental Materialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตวัสดุ
Dental Nurseไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตาภิบาล
Dental Occlusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟัน,การสบ,การสบฟัน
Dental Personnelไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจ้าหน้าที่ด้านทันตสุขภาพ
Dental Plaqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติคราบฟัน
Dental Porcelainไม่ระบุศัพท์บัญญัติพอร์สเลนฟัน
Dental Prophylaxisไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟัน,การป้องกันโรค,ฟัน,การขูดหินปูน
Dental Prosthesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตกรรมประดิษฐ์,ฟันปลอม
Dental Pulpไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อฟัน,เนื้อเยื่อในฟัน,เด็นตัลพัลพ์,โพรงรากฟัน
Dental Pulp Gangreneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อฟันตาย
Dental Restoration, Permanentไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟัน,การอุดถาวร
Dental Restoration, Temporaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟัน,การอุดชั่วคราว
Dental Root Socketไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องรากฟัน
Dental Scalers, Ultrasonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องขูดหินน้ำลายอีเล็คทรอนิคส์ระบบความถี่เหน
Dental Service, Hospitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตกรรมของโรงพยาบาล,การบริการ,ทันตกรรม,การบริการในโรงพยาบาล
Dental Techniciansไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่างทันตกรรม
Dental Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติยูนิตทำฟันพร้อมเก้าอี้
Dental Units, Masterไม่ระบุศัพท์บัญญัติยูนิตทำฟัน
Dental Units, Portableไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกรอฟันสำหรับออกหน่วยเคลื่อนที่
Dental X-Ray Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องเอ๊กซเรย์ฟัน
Dental, Incrementไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตสุขภาพแบบเพิ่มทวี
Dentate Nucleusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดนเตทนิวเคลียส
Dentesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟัน
Dentifricesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาสีฟันผง,ยาสีฟัน
Dentifrices, Therapeuticไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาสีฟันที่ช่วยรักษาหรือป้องกันโรค
Dentigerous Cystไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟัน,ถุงน้ำ,ถุงน้ำฟัน
Dentileไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อฟัน
Dentinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดนติน,เดนติน,สาร,เนื้อฟัน
Dentin Chip, Intrusion ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเศษผงเด็นตีนเข้าไปอุดตันภายในพัลพ์
Dentineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อฟัน,เดนทีน,เนื้อฟัน
Dentine Bridgeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสะพานเด็นตีน
Dentine Chipไม่ระบุศัพท์บัญญัติผงเด็นตีน
Dentine Enamel Junctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยต่อระหว่างอีนาลเมลและเด็นตีน
Dentine Matrixไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็นตีนแมทริกซ์
Dentine, Cariousไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณเด็นตีนที่ผุ
Dentine, Humanไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันของคน
Dentine, Repairativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างเด็นตีนใหม่
Dentine, Scleroticไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลเป็นเด็นตีน
Dentist-Patient Relationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสัมพันธ์ระหว่างทันตแพทย์และผู้ป่วย,ทันตแพทย์-ผู้ป่วย,ความสัมพันธ์
Dentistryไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตแพทยศาสตร์,ทันตกรรม
Dentistry, Operativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตกรรมหัตถการ,ทันตแพทยศาสตร์หัตถการ
Dentistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตแพทย์
Dentists, Womenไม่ระบุศัพท์บัญญัติทันตแพทย์หญิง
Dentitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขึ้นของฟัน,การครอบฟัน,ฟัน,ลักษณะการขึ้น,ลักษณะแห่งฟัน
Dentitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟัน
Dentition, Mixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการครอบฟันชนิดผสม
Denture Basesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฐานฟันปลอม
Denture, Completeไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันปลอม,การใส่หมดปาก,ฟันปลอมทั้งปาก
Denture, Complete, Immediateไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันปลอม,การใส่หมดปากทันที,ฟันปลอมทั้งปากชนิดใส่ทันที
Denture, Complete, Lowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันปลอมทั้งปากส่วนล่าง,ฟันปลอม,การใส่ตลอดแถวล่าง
Denture, Complete, Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันปลอมทั้งปากส่วนบน,ฟันปลอม,การใส่ตลอดแถวบน
Denture, Partialไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันปลอม,การใส่บางส่วน,ฟันปลอมบางส่วน
Denture, Partial, Fixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันปลอม,การใส่บางส่วนถาวร,ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดไม่ได้
Denture, Partial, Immediateไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันปลอม,การใส่บางส่วนทันที,ฟันปลอมบางส่วนชนิดใส่ท้นที
Denture, Partial, Removableไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้,ฟันปลอม,การใส่บางส่วนถอดได้
Denture, Partial, Temporaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันปลอมบางส่วนชนิดชั่วคราว,ฟันปลอม,การใส่บางส่วนชั่วคราว
Denver Developmental Screening Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบมาตรฐานของเดนเวอร์
Deodorant Productsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นตัว
Deodorantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติครีมระงับกลิ่น,ยาระงับกลิ่นตัว,สารขจัดกลิ่น,ยากำจัดกลิ่นตัว,ยาดับกลิ่น,ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นตัว,ยาระงับกลิ่น
Deodorants, Roomไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิตภัณฑ์ปรับอากาศ
Deodorized Soapไม่ระบุศัพท์บัญญัติสบู่อาบน้ำที่ขจัดกลิ่นตัว
Deossificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบางของกระดูก,การทำลายหรือลดปริมาณของกระดูก
Deoxy Sugarsไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำตาลดีออกซี
Deoxy-Ribonucleotidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์
Deoxy-Ribonucleotidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์
Deoxyadenosyl Cobalaminไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีออกซิอะดิโนซิลโคบาลามิน
Deoxycholic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดดีออกซี่โคลิค,กรดเดสออกซิโคลิก
Deoxycorticosteroneไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีออกซิคอร์ติโคสเตอโรน
Deoxygenationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการร่อยหรอของออกซิเจน
Deoxyhemoglobinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีออกซีฮีโมโกลบิน,ดีออกซิฮีโมโกลบิน
Deoxymyoglobinไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีออกซิไมโอโกลบิน
Deoxynucleotideไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีออกซินิวคลีโอไทด์
Deoxypyridoxineไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีออกซิพิริดอกซีน
Deoxyriboไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีออกซีไรโบ
Deoxyribonucleasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีออกซีไรโบนิวคลิเอส,ดีอ๊อกซี่ไรโบนิวคลีเอส
Deoxyribonucleicไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเอ็นเอ
Deoxyribonucleic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิค,ดีออกซิไรโบนูคลีอิคแอซิด,ดีอ๊อกซีไรโบนิวคลีอิดแอซิค,กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิค,กรดดีออกซิไรโบนิวคลีอิก
Deoxyribonucleotidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสังเคราะห์ดีออกซีไรโบนิวคลีไอไทด์การสร้างสายดีออกซิไรโบนิวคลีโอไทด์
Deoxyriboseไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีออกซีไรโบส,ดีออกซิไรโบส
Deoxyribose Metabolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีออกซิไรโบสเมตาโบลิซึม
Deparonไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดพารอน
Dependabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
Dependenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพึ่งยา,การพึ่งยามากยิ่งขึ้น,การเสพติด,การติดยา
Dependence Indicatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวชี้บ่งการพึ่งพาอาศัยผู้อื่น
Dependence, Intra-Cluterไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไม่เป็นอิสระ
Dependence, Physicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดทางกาย,การเสพติดยาทางด้านร่างกาย,อาการทางกายเมื่อขาดยา,การพึ่งยาทางร่างกาย
Dependence, Physiologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดยาเสพติดทางกาย
Dependency (Psychology)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัยที่ต้องพึ่งพิง,อาการช่วยตัวเองไม่ได้,การพึ่งพาคนอื่น,การติด,การช่วยตัวเองไม่ได้
Dependency Producingไม่ระบุศัพท์บัญญัติติดยา
Dependency Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนผู้เป็นภาระต่อผู้รับภาระ,อัตราส่วนผู้เป็นภาระ,อัตราภาวะที่ต้องรับเลี้ยงดู
Dependentไม่ระบุศัพท์บัญญัติพึ่งพาอาศัยผู้อื่น,ชอบพึ่งพาผู้อื่น,ต้องพึ่งพาผู้อื่น
Dependent Relationshipไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสัมพันธ์แบบพึ่งพาผู้อื่น
Dependent Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบพึ่งพิง
Dependent, Passiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกไปทางแบบต้องพึ่งคนอื่น,คนที่ไม่มั่นใจในตนเองและชอบพึ่งคนอื่น
Depigmentating Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารต่อต้านกลไกการสร้างสีผิว
Depigmentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขจัดสีผิว
Depigmented Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยด่างขาว
Depilation, Physicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดพิเลชั่นกายภาพ
Depilatoriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งปรุงที่ทำให้ขนร่วง
Depletionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดแคลน
Depo Proveraไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฉีดคุมกำเนิด
Depolarizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีโพลาไรเซชัน,การกระตุ้น,ดีโปลาไรเซซั่น,การลดความต่างศักย์,ทิศทางการกระจายของคลื่นไฟฟ้า
Depolarization Waveไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นเปลี่ยนขั้ว
Depolarization, Localไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนความต่างศักย์ไฟฟ้าเฉพาะที่
Depolarization-Contraction Couplingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ
Depolarizing Currentไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรที่ลดความต่างศักย์
Depolarizing Stimulusไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งเร้าโดยลดความต่างศักย์
Depolymerizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีโพลีเมอร์ไรเซชั่น,ดีโพลีเมอไรเซชัน,ดีโพลี่เมอไรเซชัน
Depositไม่ระบุศัพท์บัญญัติเข้าไปพอก,ตะกอน,ฝังตัว
Depositionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกาะติด,การพอกพูน
Depotไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดดีโป
Depreciationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสื่อมราคา
Depressไม่ระบุศัพท์บัญญัติซิมเศร้า,อารมณ์ที่ซบเซาหงอยเหงา,กด,ความกด,การกด,ถูกกด,ความกดดัน
Depress, Severelyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเศร้ารุนแรง
Depressedไม่ระบุศัพท์บัญญัติซึมเศร้า,ยุบไป
Depressed Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณที่ไวน้อยกว่าปกติ
Depressed Moodไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการซึมเศร้า
Depressent Actionไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ในทางกด
Depressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกด,กดลง,ความซึมเศร้า,โรคซึมเศร้า,อาการซึมเศร้า,ซึมเศร้า,การซึมเศร้า,จิตใจหดหู่,อารมณ์ซึมเศร้า,อารมณ์เศร้า,เศร้าเสียใจ,อารมณ์เศร้าซึม,โรคซึมเศร้า,ซึม,การซึมเศร้า,ความเศร้า,อาการทางระบบประสาทคล้ายคนเสียสติ,การเป็นคนเงียบเหงาซึมเศร้า,อาการหดหู่ใจ
Depressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติพายุดีเปรสชั่น,แตกแบบเป็นรูกว้าง
Depression, Atypicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการซึมเศร้าที่ผิดแปลกไปจากลักษณะที่ควรจะเป็น
Depression, Childhoodไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคจิตอารมณ์เศร้าในเด็ก
Depression, Endogenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติความซึมเศร้าจากภายใน,อาการซึมเศร้าจากสาเหตุภายใน,ภาวะซึมเศร้าชนิดเกิดจากภายใน
Depression, Frankไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการซึมเศร้าอย่างชัดเจน
Depression, Generalizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์โดยการกดทั่วไป
Depression, Inhibitingไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการซึมเศร้าแบบเชื่องช้า
Depression, Involutionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะซึมเศร้าในช่วงวัยต่อ,ความซึมเศร้าวัยเปลี่ยน,โรค,โรคจิตวัยเปลี่ยน
Depression, Maskedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเศร้าซึม,อาการเศร้าแฝง,ภาวะซึมเศร้าชนิดซ่อนเร้น
Depression, Menstrualไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตเศร้าหมองระยะมีประจำเดือน
Depression, Mentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตใจหดหู่,อารมณ์ซึมเศร้า,การซึมเศร้า
Depression, Mildไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการซึมเศร้าไม่รุนแรง
Depression, Morbidไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะซึมเศร้าที่ผิดปกติ
Depression, Neuroticไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคประสาทอารมณ์เศร้า,โรคประสาทแบบซึมเศร้า,ภาวะซึมเศร้าชนิดโรคประสาท
Depression, Nonpsychoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการซึมเศร้าที่ไม่ถึงขั้นโรคจิต
Depression, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกตัวในสภาวะปกติ
Depression, Pathologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกตัวลดลงในสภาวะผิดปกติ
Depression, Postschizophrenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการซึมเศร้าหลังจิตเภท
Depression, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะซึมเศร้าปฐมภูมิ
Depression, Psychiatricไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคจิตประสาท
Depression, Psychoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคซึมเศร้าที่มีอาการโรคจิต,ภาวะซึมเศร้าชนิดโรคจิต,โรคจิตซึมเศร้า
Depression, Reactiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะซึมเศร้าแบบปฏิกิริยา
Depression, Retardedไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะซึมเศร้าแบบเชื่องช้า
Depression, Seasonalไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะซึมเศร้าตามฤดูกาล
Depression, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะซึมเศร้าทุติยภูมิ
Depression, Senileไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะซึมเศร้าในวัยชรา
Depression, Serotonergic-Deficientไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะซึมเศร้าชนิดขาดซีโรโตนิน
Depression, Therapy-Resistantไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะซึมเศร้าที่ต้านต่อการรักษา
Depressiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเศร้าซึม
Depressive Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติทางอารมณ์ที่มีเฉพาะอารมณ์เศร้าอย่างเดียว
Depressive Disorderไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการซึมเศร้า
Depressive Episodeไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะซึมเศร้า
Depressive Equivalenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเท่าเทียมกันของอาการซึมเศร้า
Depressive Equivalentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความซึมเศร้า
Depressive Illnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคซึมเศร้า
Depressive Neurosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคประสาทซึมเศร้า,โรคประสาทแบบซึมเศร้า,อาการซึมเศร้า
Depressive Personalityไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกภาพแบบซึมเศร้า
Depressive Reaction, Briefไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาซึมเศร้าระยะสั้นๆ
Depressive Reaction, Prolongedไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาซึมเศร้าที่เกิดอยู่นาน
Depressive Stuporไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการซึมเศร้าแบบรุนแรง
Depressive Symptomsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการซึมเศร้า
Depressive Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการซึมเศร้า
Depressive Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบมีอาการซึมเศร้า,แบบเศร้า
Depressorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติของที่กด,อาการกดลง
Deprivationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัญหาและความเดือดเนื้อร้อนใจวิธีงดการให้
Depthไม่ระบุศัพท์บัญญัติความลึก
Depthไม่ระบุศัพท์บัญญัติลึกซึ้ง
Depth Perceptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติรับรู้ความลึก
Depth Recognitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติบอกระดับความลึก
Depurinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขับไล่ออกไป
Dequadinไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีกัวดิน
Derangementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสียระเบียบ,ความผิดปกติ
Dereliction of Dutyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการละเลยต่อหน้าที่
Derepressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีรีเพรสชัน,การกระตุ้น
Derepressorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวปลดปล่อย
Deriphatsไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิริแฟตส์
Derivativesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุพันธ์
Derivedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลี่ยนแปร,สกัด
Dermaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังแท้
Dermabrasionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดอร์มาเบรชั่น,เดอร์มาเบรชัน,การขัดผิวหนัง
Dermalไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางผิวหนัง
Dermal Papillaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดอร์มัลแพพิลลี
Dermal Pegไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดอร์มัลเปก
Dermal Sinusไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิสตุลาของผิวหนัง
Dermanyssus Gallinaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไรไก่
Dermatan Sulfateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดอร์มาแทนซัลเฟต
Dermatitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังอักเสบ,อาการทางผิวหนัง,โรคผิวหนังอักเสบ,ผื่นคันตามผิวหนัง,อาการผิดปกติที่ผิวหนัง,โรคผิวหนัง,ผิวหนังอักเสบ,โรคผิวหนังอักเสบ,ผิวหนังอักเสบ,โรคแพ้ผื่นคัน
Dermatitis Herpetiformisไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังอักเสบจากเริม,โรคเดอร์มาไตติสเฮอร์เพติฟอร์มิส
Dermatitis Medicamentosaไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังอักเสบจากการแพ้ยา,ผิวหนังอักเสบจากยา
Dermatitis, Atopicไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังอักเสบจากโรคภูมิแพ้,อโทพิคเดอร์มาไตติส,ผิวหนังอักเสบจากการแพ้
Dermatitis, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังอักเสบเรื้อรัง
Dermatitis, Chronic Non-Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอักเสบเรื้อรังทั่วๆไปของผิวหนัง
Dermatitis, Contactไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส,โรคผิวหนังอักเสบจากการแพ้สิ่งที่สัมผัส
Dermatitis, Contact, Allergicไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสจากภูมิแพ้,ผิวหนังอักเสบจากการแพ้
Dermatitis, Exfoliativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอกซ์โฟลิเอทิฟเดอร์มาไตติส,ผิวหนังลอก
Dermatitis, Infectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังอักเสบจากการติดเชื้อ
Dermatitis, Irritantไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังอักเสบจากการระคายเคือง
Dermatitis, Irritant Contact, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสจากการระคายปฐมภูมิ
Dermatitis, Nummularไม่ระบุศัพท์บัญญัตินัมมูลาร์เดอร์มาไตติส
Dermatitis, Subacuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังอักเสบรองเฉียบพลัน
Dermatoglyphicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดอร์มาโตไกลฟิคส์,ลายบนผิวหนัง,วิธีพิสูจน์,ลายฝ่ามีอฝ่าเท้า,รอยพิมพ์ผิวหนัง,ลักษณะลายมือ
Dermatologic Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาระงับคัน
Dermatological Examinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจอาการทางผิวหนัง
Dermatological Preparationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเตรียมสำหรับโรคผิวหนัง
Dermatologistไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพทย์โรตผิวหนัง
Dermatologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนัง,วิทยาโรค,ตจวิทยา,วิทยาว่าด้วยโรคผิวหนัง,ตจวิทยา
Dermatomeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือแล่ผิวหนัง
Dermatomycosesไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนัง,โรคจากเชื้อรา,ผิวหนัง,โรคเกิดจากเชื้อรา
Dermatomyositisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดอร์มาโตไมโอไซติส,โรค,เนื้องอกที่ผิวหนังและอักเสบ,โรคผิวหนังและกล้ามเนื้ออักเสบ,เดอร์มาโตมัยโอไซติส
Dermatophagoidess, Genusไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวไรฝุ่น
Dermatophytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดอร์มาโตฟัยท์,เชื้อราผิวหนัง,เชื้อรา,เชื้อราพวกเดอร์มาโทฟัยท์,เชื้อกลาก,เดอร์มาโตฟัย
Dermatophytes, Anthropophilicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นเชื้ออาศัยอยู่ในคน
Dermatophytic, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเป็นกลาก
Dermatophytosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลาก,ผื่นเชื้อรา,โรคกลากเกลื้อนจากเชื้อราผิวหนัง,โรคกลากผิวหนัง,โรคกลาก
Dermatosclerosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยแผลเป็นที่ผิวหนังมีลักษณะแข็งตาย
Dermatosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการทางระบบผิวหนังที่ส่วนถูกแสงแดดโดยเฉพาะที่,อาการทางระบบผิวหนัง
Dermisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังแท้,ผิวหนังชั้นใน,ผิวหนังแท้,หนังแท้,เดอร์มิส,ชั้นหนังแท้,ผิวหนังส่วนล่าง,เซลล์ผิวหนังชั้นนอก
Dermis, Papillaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนังแท้ส่วนแพพิลลารี
Dermographismไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวนูนแดง
Dermoid Cystไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดอร์มอยด์ซิสต์,ถุงน้ำเดอร์มอยด์,เดอร์มอย,ถุงน้ำ,ถุงเดอรม์อยด์ซิสต์
Dermoid Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดอร์มอยด์ทูเมอร์
Dermopathyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพผิวหนัง
Dernicterusไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเหลืองผิดปกติในระยะแรกเกิด
Derotationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหมุนกลับเข้าหาสภาพปกติ
Derrisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหางไหลแดง
Derris Ellipticaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหางไหลแดง
Derris Malaccensisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหางไหลขาว
Des Exposure in Uteroไม่ระบุศัพท์บัญญัติมารดาได้รับฮอร์โมนเพศหญิง
Desaturationไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาการเติมพันธะคู่
Descemet's Membraneไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นของเดสซีเมท,เมมเบรนของเดสซีเมท
Descendไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคลื่อนต่ำลงมา
Descend and Engagementไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนนำเลื่อนจากในช่องท้องลงมาอยู่ในอุ้งเชิงกราน
Descendants, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกหลานสายตรง
Descendingไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้างล่าง,ช่วงทางซ้าย
Descending Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาลง
Descending Portionไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนทอดลง
Descending Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประสาทนำคำสั่งลงมา
Descending Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดลุกลามลงล่าง
Descentไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะการที่ศีรษะเด็กเคลื่อนที่ต่ำลงมาในช่องทาง,การเคลื่อนต่ำ
Describesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอธิบาย
Descriptions, Generalไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะทั่วไปของอาการ
Descriptions, Grossไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบรรยายลักษณะของสิ่งส่งตรวจที่เห็นด้วยตาเปล่า
Descriptions, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเฉพาะของอาการ
Descriptiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบเชิงพรรณนา,แบบบรรยาย
Desenexไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดซีเนกซ์
Desensitizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติขจัดภูมิไว,ฉีดวัคซีนภูมิแพ้
Desensitization (Psychology)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลดความอ่อนไหวของผู้ป่วย
Desensitizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเซ็นซีไทส์
Desert Iguanasไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิ้งจกทะเลทราย
Desferalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดสเฟอราล
Desferioxamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดสเฟอริออกซะมีน
Desferrioxamine Mesylateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดสเฟอร์ริออกซามีนมีไซเลต
Desicators, Vacuumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องดูดความชื้นที่ดูดเอาอากาศออกได้
Desiccantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารดูดความชื้น,สารที่ดูดน้ำ,ตัวดูดความชื้น
Desiccationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำแห้งสนิท,การหายใจทางปาก,การระเหยน้ำ,การทำให้แห้งน้ำ,การทำให้แห้ง,การเน่าเปื่อย
Desiccatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดซิเคเตอร์
Desiccatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโถทำแห้ง
Designไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวางแผน
Design Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวางแผนระดับห้องปฏิบัติการ
Design, Statisticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวางแผนงานวิจัยแบบต่างๆทางสถิติ
Designation Valueไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าเป้าหมาย
Designs, Accidentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติมัดหวายซับซ้อนของลายนิ้วมือ
Desipramineไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเดซิพรามีน
Desipramine Hydrochlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเดสซิพรามีนไฮโดรคลอไรด์
Desire to Avoid, Compellingไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการที่คอยบังคับให้หลีกหนี
Desk Bound Operationไม่ระบุศัพท์บัญญัตินั่งติดโต๊ะ
Desmodusไม่ระบุศัพท์บัญญัติค้างคาวกินเลือด
Desmoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติคล้ายเนื้อเยื่อประสาน
Desmopressin Acetateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดสโมเพรสซินอซีเตท
Desmosineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดสโมซิน
Desmosomesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดสโมโซม
Desolvationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูญเสียตัวทำลาย
Despairไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าทีหมดหวัง,สิ้นหวัง,ความรู้สึกสิ้นหวัง,กลัวความตาย
Desquamationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลุดลอกตัว,ตกสะเก็ด,ผิวหนังลอกมาก
Desquamation, Dryไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังเกรียม
Desquamation, Moistไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลผุพอง
Desquamativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุลอกหลุด
Dessiminatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติติดเชื้อทั่วไป
Dest Duttererไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรื่องจำไม่ชำนาญ
Destructionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสลายตัว,ถูกทำลาย
Destruction, Increaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลายเพิ่มขึ้น
Destruction, Localไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำลายเฉพาะที่
Destruction, Presynapticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลายก่อนจุดประสานประสาท
Destructiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหักล้างกัน
Detachmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกออกจากกัน,หลุด,ความรู้สึกแยกตนเอง,ปรับตัว,การลอกตัว
Detachment, Serousไม่ระบุศัพท์บัญญัติจอประสาทตาลอกหลุด
Detail Screenไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดที่ให้รายละเอียด
Details, Sharpไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายละเอียดชัดเจน
Detectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจหา
Detection Limitไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้,ขีดจำกัดของการวิเคราะห์
Detectorไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่วัดแสง
Detector Geometryไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่วัดแสง
Detector, Ultra-Violet Absorptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเทคเตอร์ชนิดดูดกลืนแสงอุลตราไวโอเลต
Detector, Ultravioletไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดแบบอุลตราไวโอเลต
Detectorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องรับรังสี,ภาคตรวจรับ,ตัวตรวจสอบ,เครื่องตรวจวัด
Detention Care Serviceไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถานกักและอบรม
Detergencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชำระล้าง,สามารถชะล้างไขมัน
Detergent Barsไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเทอร์เจนท์บาร์
Detergent Solutions, Laboratoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารลดแรงตึงผิวที่ใช้ทำความสะอาดเครื่องแก้ว
Detergent Solutions, Liquidไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิควิดดีเทอร์เจนท์โซลูชั่น
Detergent Solutions, Mildไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารลดแรงตึงผิวที่ไม่กัดกร่อน
Detergentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผงซักฟอก,สารชำระล้าง,ทำให้ผิวหนังสะอาด,ดีเทอร์เจน,สารซักฟอก,ดีเทอร์เจนส์
Detergents, Acidicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารชะล้างที่เป็นกรด
Detergents, Alkalineไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารชะล้างที่เป็นด่าง
Detergents, Ampholyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารชะล้างที่มีทั้งสองประจุ
Detergents, Amphotericไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารชะล้างแอมโฟเทอริค
Detergents, Anionicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารชะล้างประจุลบ,สารชำระล้างประจุลบ
Detergents, Bubbleไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารชะล้างที่มีฟอง
Detergents, Cationicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารชำระล้างประจุบวก,สารชะล้างประจุบวก
Detergents, Enzymaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารชะล้างที่ผสมเอนไซม์
Detergents, Mildไม่ระบุศัพท์บัญญัติผงซักฟอกชนิดอ่อนๆ
Detergents, Neutralไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารชะล้างที่เป็นกลาง
Detergents, No Bubbleไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารชะล้างที่ไม่มีฟอง
Detergents, Nonnionicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารชะล้างที่ไม่มีประจุ,สารชำระล้างไม่มีประจุ,สารชำระล้างชนิดไม่มีประจุ
Detergents, Specialไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารชะล้างชนิดพิเศษ
Detergents, Syntheticไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารชำระล้างสังเคราะห์
Deterioration, Progressiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลี่ยนแปลงไปทางเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆ
Determinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดสินใจ,การตรวจหา,การตรวจวิเคราะห์
Detoxicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถอนพิษ
Detoxificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการล้างพิษ,การถอนพิษยา,ขบวนการขจัดพิษ,กำจัดพิษ,การกำจัดพิษ,รูปที่ไม่มีฤทธิ์ยา,ทำลายสิ่งที่เป็นพิษ,การทำให้สารเป็นพิษลดน้อยลง,การถอนยา
Detoxification by Bindingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลายพิษโดยการรวมกัน
Detoxification Mechanisms, Cellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกการทำลายพิษของเซลล์
Detoxification, Enzymaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลายพิษของเอ็นไซม์
Detoxifying Substanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารล้างพิษ
Detrusor Urinaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อเรียบของกระเพาะปัสสาวะ
Dettol Solutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาเดตตอล
Dettolinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดตโตลิน
Detursor Muscleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อเรียบในกระเพาะปัสสาวะ
Deuteranopiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติคนที่บอดสีเขียว
Deuteriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติดอยทีเรียม,ดิวเทอเรียม,ดิวทีเรียม
Deuteriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติดูเตอเรียม,ดิวทีเรียม,สาร
Deuterium Oxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิวทีเรียมออกไซด์
Deuternomalyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบอดสีเขียว
Deutocerebrumไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมองส่วนกลาง
Deutovumไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิวโตวัม
Developไม่ระบุศัพท์บัญญัติพัฒนา
Developed Countriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติประเทศที่พัฒนาแล้ว
Developersไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาล้างฟีลม์,น้ำยาดีเวลลอปเปอร์,น้ำยาล้างภาพ
Developing Countriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติประเทศกำลังพัฒนา,ประเทศที่กำลังพัฒนา
Developing Tank wigh Loading Deviceไม่ระบุศัพท์บัญญัติถังบรรจุฟิล์มสำหรับล้าง
Developing Tanksไม่ระบุศัพท์บัญญัติโถแก้ว
Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติพัฒนาการ,การพัฒนา,พัฒนาความสามารถ
Development Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติทางด้านพัฒนาการ
Development Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบต่างๆเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก
Development, Bio-Sexualไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเจริญเติบโตทางเพศในด้านร่างกาย
Development, Defectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติความบกพร่องของพัฒนาการของสมอง
Development, Delayedไม่ระบุศัพท์บัญญัติพัฒนาการล่าช้า,พัฒนาการทางสมองช้า
Development, Fullไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจริญเต็มที่แล้ว
Development, Furtherไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับปรุงแผนงานล่วงหน้า
Development, Locomotiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญในด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย
Development, Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเตรียมเนกาทีฟ
Development, Subsequentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกแฝด
Development, Unevenไม่ระบุศัพท์บัญญัติพัฒนาการล่าช้า
Developmentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพัฒนาการ
Developmental Disorders, Pervasiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติทางด้านพัฒนาการอย่างรุนแรง
Developmental Disorders, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติทางด้านพัฒนาการเฉพาะทาง
Deviation, Angularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเบี่ยงเบนเชิงมุม
Deviation, Apparentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเบี่ยงเบนปรากฎ
Deviation, Averageไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย,ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย
Deviation, Conjugatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาทั้งสองข้างมองไปข้างใดไม่ได้
Deviation, Meanไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย
Deviation, Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเบี่ยงเบนในทางลบ,การเบี่ยงเบนไปทางลบ
Deviation, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกณฑ์ปกติ
Deviation, Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเบี่ยงเบนในทางบวก,การเบี่ยงเบนไปทางบวก
Devices, Advancementไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่ช่วยในการตัดหรือเลื่อนตัวอย่างเข้าสู่ใบ
Devices, Automaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ
Devices, Demandไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องสมประสงค์
Devices, End Pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินจุดยุติ
Devices, Energy Savingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องทุ่นแรง
Devices, Half Shadowไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือทำครึ่งมืดครึ่งสว่าง
Devices, Imaging Photographicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปกรณ์สร้างภาพและถ่ายภาพ
Devices, Integratingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือสำหรับอินทิเกรต
Devices, Size-Separatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องจำแนกขนาด
Dexamethasoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดกซาเมทาโซน,ยา,เด็กซามีธาโซน
Dextransไม่ระบุศัพท์บัญญัติเดกซ์แทรน,สาร
Dextrans, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลินิเคลเดกซ์แตรน
Dextrins, Schardingerไม่ระบุศัพท์บัญญัติซาร์ดินเจอร์เดกซ์ทริน
Diabetes Insipidusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบาจืด,โรค,เบาจืด
Diabetes Insipidus, Centralไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบาจืดจากการขาดเวโซเปรสซิน
Diabetes Insipidus, Nephrogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบาจืดเนื่องจากไต,โรคไตที่มีปัสสาวะมาก,โรคเบาจืดเนื่องจากไต,โรคเบาจืดที่มีสาเหตุจากไต,โรคเบาจืดที่มีสาเหตุมาจากไต
Diabetes Insipidus, Pituitaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเบาจืดที่เกิดจากต่อมใต้สมอง
Diabetes Insipidus, Vasopressin Sensitiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบาจืดที่ไวต่อเวโซเปรสซิน
Diabetes Mellitusไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเบาหวาน,เบาหวาน,โรค,เบาหวาน
Diabetes Mellitus, Experimentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบาหวานจากการทดลอง
Diabetes Mellitus, Insulin-Dependentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบาหวานชนิดพึ่งอินสุลิน
Diabetes Mellitus, Just Palpable Juvenileไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเบาหวานที่เป็นตั้งแต่วัยเด็ก
Diabetes Mellitus, Juvenileไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเบาหวานในเด็ก
Diabetes Mellitus, Juvenile Onsetไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเบาหวานเด็ก
Diabetes Mellitus, Malnutrition-Relatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบาหวานที่สัมพันธ์กับทุพโภชนาการ
Diabetes Mellitus, Maturity Onsetไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเบาหวานในผู้ใหญ่
Diabetes Mellitus, Maturity-Onsetไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเบาหวานที่เป็นในวัยผู้ใหญ่
Diabetes Mellitus, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบาหวานสืบเนื่อง
Diabetes Mellitus, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบาหวานอย่างหนัก
Diabetes Mellitus, Sub Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเบาหวานที่ยังไม่แสดงอาการ
Diabetes Mellitus, Uncontrolledไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเบาหวานไม่ได้รักษาหรือควบคุม
Diabetes, Brittleไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำตาลในเลือดเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำ
Diabetes, Bronzไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการโรคเบาหวาน
Diabetes, Chemicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบาหวานที่มีความผิดปกติของน้ำตาลในโลหิต
Diabetes, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบาหวานที่มีความผิดปกติทางคลินิค
Diabetes, Gestationalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบาหวานที่ปรากฏชัด,เบาหวานที่เกิดขณะตั้งครรภ์,เบาหวานขณะตั้งครรภ์
Diabetes, Insulin Dependentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบาหวานที่ขาดอินสุลินไม่ได้
Diabetes, Ketosis-Proneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบาหวานพวกที่มีคีโตซิสง่าย
Diabetes, Latentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบาหวานชนิดแฝง,โรคเบาหวานแฝง
Diabetes, Overtไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบาหวานชัดเจน,เบาหวานในระยะที่4
Diabetes, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบาหวานเกิดจากพันธุกรรม
Diabetes, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบาหวานอันเกิดจากโรคอื่น
Diabetes, Subclinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบาหวานไม่มีอาการ
Diabetes, Well Controlledไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบาหวานที่ควบคุมดี
Diabetic Comaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคม่าเพราะเบาหวาน,โคม่าจากเบาหวาน
Diabetic Nephropathiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตจากเบาหวาน,โรค,ไตเปลี่ยนแปลงเพราะเบาหวาน
Diabetic Neuropathiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทเสื่อมจากเบาหวาน,โรค,ประสาทเปลี่ยนแปลงเพราะเบาหวาน
Diabetic Retinopathyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจอตาเปลี่ยนแปลงเพราะเบาหวาน,จอตาเสื่อมจากเบาหวาน,โรค
Diabetics, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบาหวานในระยะเรื้อรัง
Diabetics, Insulin Dependentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบาหวานที่ต้องพึ่งอินสุลิน
Diabetics, Juvenile-Onsetไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุยังน้อย
Diacetylmorphineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดอาเซทิลมอร์ฟีน,เฮโรอีน,ไดอะซีติย์ลมอร์ฟีน
Diagnosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยโรค
Diagnosis Criteria, Firmไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกณฑ์วินิจฉัยที่แน่นอน
Diagnosis with Thiamin, Therapeuticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยไวตามินบีหนึ่ง
Diagnosis, Anatomicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพิจารณาตำแหน่งของโรค,การวินิจฉัยโดยอาศัยลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่าง
Diagnosis, Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพิเคราะห์ทางคลินิก,การวินิจฉัยของแพทย์,การวินิจฉัยโรคโดยอาศัยประวัติของการเจ็บป่วย
Diagnosis, Definiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยขั้นสุดท้าย
Diagnosis, Dermatologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติวินิจฉัยโรคผิวหนัง
Diagnosis, Differentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยแยกโรค,วิเคราะห์แยกโรค,การวิเคราะห์แยกโรค,วินิจฉัยเปรียบเทียบ
Diagnosis, Earlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจวินิจฉัยแต่แรกเริ่ม,การวินิจฉัยในระยะแรกเริ่ม,การวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ
Diagnosis, Finalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่ถือว่าสิ้นสุด
Diagnosis, Histologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยทางจุลกายวิภาค
Diagnosis, Histopathologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรวจวินิจฉัยโดยตัดชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยา
Diagnosis, Hospitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยข้อมูลของโรงพยาบาล
Diagnosis, Laboratoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยทางห้องปฎิบัติการ,การวินิจฉัยโรคโดยการตรวจในห้องชันสูตร,การตรวจทางห้องปฏิบัติการ,การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ,การวินิจฉัยฝ่ายห้องทดลอง
Diagnosis, Morphologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยโดยอาศัยลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่าง
Diagnosis, Pathologicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
Diagnosis, Pathologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพิจารณาพยาธิสภาพของโรค
Diagnosis, Preliminaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยโรคชั่วคราว
Diagnosis, Presumptiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจพบเชิงแนะ,การวินิจฉัยโรคขั้นต้น,การสันนิษฐาน
Diagnosis, Provisional Clinicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยขั้นแรกของแพทย์
Diagnosis, Routineไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยที่ปฏิบัติกันเป็นประจำ
Diagnosis, Sequence forไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนภูมิการพิเคราะห์โรค
Diagnosis, Symptomไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยจากอาการแสดงทางคลินิก
Diagnosis, Tentativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยเบื้องต้น
Diagnosis, Therapeuticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยด้วยการรักษา,การทดลองรักษาเพื่อการวินิจฉัย
Diagnostic Procedures, Specialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจพิเศษ
Diagnostic Tests, Rapidไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยชนิดรวดเร็ว
Diagram, Lineไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนภูมิเส้น
Diagram, Proportional Changeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกราฟเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วน
Diagram, Triangularไม่ระบุศัพท์บัญญัติกราฟรูปสามเหลี่ยม
Dial, Mainไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าปัดใหญ่
Dializable, Completelyไม่ระบุศัพท์บัญญัติย่อยได้สมบูรณ์
Dialysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดอะไลซิส,วิธีการ,ไดอะลัยซิส
Dialysis, Dynamicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดอะไลซิสพลวัต
Dialysis, Equilibriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดอะไลซิสสมดุล
Dialysis, Flowไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดอะไลซิสชนิดไหลผ่าน
Dialyzers, Coilไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดอะลัยเซอร์ที่เป็นท่อขด
Dialyzers, Flat Plateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดอะลัยเซอร์ที่เป็นแผ่นแบน
Dialyzers, Hollow Fiberไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดอะลัยเซอร์ชนิดที่เป็นที่กลวง
Diameter, Antero-Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นผ่าศูนย์กลางด้านหน้า-หลัง,เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าหลัง,วัดความกว้างจากหน้าไปหลัง
Diameter, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก
Diameter, Fetal Abdominal A-Pไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นผ่าศูนย์กลางหน้าหลังของท้องเด็ก
Diameter, Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นผ่าศูนย์กลางด้านข้าง
Diameter, Maximum Transverseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนของความกว้างที่สุด
Diameter, Mentooccipitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นผ่าศูนย์กลางของส่วนที่จะผ่านช่องเชิงกราน
Diameter, Norminalไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
Diameter, Obliqueไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นผ่าศูนย์กลางเฉียง
Diameter, Serodynamicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นผ่าศูนย์กลางของอากาศเชิงอากาศพลศาสตร์
Diameter, Surface Averageไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นผ่าศูนย์กลางพื้นผิวเฉลี่ย
Diameter, Transverseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นผ่าศูนย์กลางขวาง,เส้นผ่าศูนย์กลางตามแนวขวาง,แนวนอน,วัดความกว้างทางข้างๆ
Diameter, Trunkไม่ระบุศัพท์บัญญัติความหนาของลำตัว
Diameter, Verticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสูง,เส้นผ่าศูนย์กลางแนวตั้ง
Diapers, Sterilizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผ้าอ้อมสำเร็จรูปผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว
Diaphragmไม่ระบุศัพท์บัญญัติกะบังลม
Diaphragm, Paralysis ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตของกระบังลม
Diaphragm, Vaginalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมวกยางสอดช่องคลอด
Diaphragmatic Eventrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกะบังลม,การยกระดับของ,กะบังลมอีเวนเตรชัน
Diarrheaไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องร่วง,ท้องร่วง,โรค,อุจจาระร่วง
Diarrhea, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องร่วงอย่างเฉียบพลัน,ท้องเดินเฉียบพลัน,ท้องเสียแบบเฉียบพลัน
Diarrhea, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องร่วงเรื้อรัง,โรคท้องเดินเรื้อรัง,อาการท้องเดินเป็นประจำ,การสูญเสียอาหารมากผิดปกติ,ท้องร่วงเรื้อรัง,ท้องเดินเรื้อรัง
Diarrhea, Chronic Intractableไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุจจาระร่วงเรื้อรังรักษาไม่หาย
Diarrhea, Infantileไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องร่วงในทารก,อุจจาระร่วงในทารก
Diarrhea, Infectious, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคท้องร่วงติดเชื้อปัจจุบัน
Diarrhea, Infectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องเดินจากการมีเชื้อ
Diarrhea, Intractableไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องร่วงเรื้อรัง
Diarrhea, Moderately Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องร่วงอย่างปานกลาง
Diarrhea, Nocturnalไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องเดินเวลากลางคืน
Diarrhea, Non-Infectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องเดินจากการเลี้ยงดูไม่ถูกวิธี
Diarrhea, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องเดินจากการมีเชื้อ
Diarrhea, Prolongedไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องเดินติดต่อกันนานๆ
Diarrhea, Radiation Inducedไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องร่วงที่เหนี่ยวนำโดยการฉายรังสี
Diarrhea, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องเดินเนื่องจากมีการอักเสบในร่างกาย
Diarrhea, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องเดินอย่างหนัก,ถ่ายอุจจาระมากและบ่อย
Diarrhea, Stomatomaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องเดินเนื่องจากมีการอักเสบในร่างกาย
Diarrhea, Viralไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุจจาระร่วงที่เกิดจากเชื้อไวรัส
Diarrhea, Wateryไม่ระบุศัพท์บัญญัติถ่ายเหลวเป็นน้ำ,อุจจาระร่วง
Diarrhoea, Summerไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคท้องร่วงในฤดูร้อน
Diary Report, Longไม่ระบุศัพท์บัญญัติรายงานผลประจำวัน
Diastolic Potentials, Maximumไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต่างศักย์สูงสุดที่ส่งผ่านผิวเนื้อเยื่อ
Diastolic Pressure, Endไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันสุดไดแอสโตลีก
Diastolic Volume, Endไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณในขณะหัวใจคลายตัวตอนสุดท้าย
Diastolic Volume, Residualไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงไดแอสโตลิกจะมีเลือดปริมาณหนึ่งอยู่แล้ว
Diathermy, Short Waveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องอบไฟฟ้า
Diathermy, Short-Waveไม่ระบุศัพท์บัญญัติความร้อนแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นสั้น
Diathermy, Shortwaveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้ความร้อนลึกโดยเครื่องแบบคลื่นสั้น
Diatrizoateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดอะไทรโซเอท
Diazepamไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดอะซีแพม
Dichlorine Monooxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดคลอรีนโมโนออกไซด์
Dichlormateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดคลอเมท
Dichloroacetic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไดคลอโรอซีติค
Dichlorodifluoromethaneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดคลอโรไดฟลูออโรมีเธนสารระงับกลิ่นตัว
Dichlorodiphenyldichloroethaneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดคลอโรไดฟีนิลไดคลอโรอีเทน(ดีดีดี)
Dichlorodiphenyltrichloroethaneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดคลอโรไดเฟนิลไตรคลอโรอีเทน,ดีดีที
Dichloromonofluoromethaneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดคลอโรโมโนฟลูออโรมีเทน
Dichlorotetrafluoroethaneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดคลอโรเตตราฟลูออโรอีเธน
Dichlorphenoxyacetic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไดคลอฟีน็อกซีอาซีติค
Dichlorvosไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดคลอวอส
Dichomatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดโคเมท
Dichotomous Outcomeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหตุการณ์เป็นชนิดเกิดหรือไม่เกิด
Dichotomouslyไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่ปลายจะแตกกิ่งเป็น2เสมอ
Dichromate-Ferrocyanideไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดโครเมท-เฟอโรไซยาไนด์
Dicliptera Chinensisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกากัวฉ่าย
Dicofolไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดโคฟอล
Dictatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้นำแบบเผด็จการ
Dictionariesไม่ระบุศัพท์บัญญัติพจนานุกรม
Dictionaries, Chemicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพจนานุกรมศัพท์เคมี
Dictionaries, Dentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพจนานุกรมศัพท์ทันตแพทย์
Dictionaries, Medicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพจนานุกรมศัพท์แพทย์
Dictionaries, Pharmaceuticไม่ระบุศัพท์บัญญัติพจนานุกรมศัพท์เภสัชกรรม,พจนานุกรมศัพท์เภสัช
Dictionary of Educationไม่ระบุศัพท์บัญญัติปทานุกรมศัพท์ทางการศึกษา
Dictyomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิกไทโอมา
Dicumarolไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดคูมารอล
Didacdic Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการถ่ายทอดแบบทางเดียว
Dieไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบ้า
Dieldrinไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีลดริน,สาร,ดีลดริน,ไดเอลดริน
Dielectricไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดอีเลคตริค
Dielectric Constantไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริก,ไดอิเล็กตริกคอนสแตนต์,ค่าคงตัวไดอีเลคตริค
Dielectric Constant Monitorไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดอิเล็กทริกคอนสตันท์มอนิเตอร์
Diencephalonไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเอ็นเซฟาลอน,ไดเอนเซฟาลอน,สมอง,ส่วนที่ต่อจากสมองใหญ่,ไดเอนเซฟาลอน,ก้านสมอง
Diencephalon Hypophysealไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเอนเซฟฟาลอนไฮโปฟายเชียล
Dienesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดอีน
Dientamoebaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเอ็นตะมีบา,ไดเอนตะมีบา,เชื้อ
Dietไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหาร,การกำหนด,อาหารที่กำหนดให้,อาหาร
Diet Avoidanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุ
Diet Deficienciesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคขาดอาหาร
Diet Diaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติบันทึกรายการอาหารแต่ละวัน,การบันทึกรายการอาหารที่รับประทานแต่ละวัน
Diet during Labourไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารระหว่างคลอด
Diet Eliminationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารที่สงสัยว่าเป็นสา
Diet Rich in Mineral Saltไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารอุดมด้วยเกลือแร่
Diet Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบำบัดโดยการกำหนดอาหาร,อาหาร,การรักษาด้วยการกำหนด
Diet Therapy, Ulcerไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาโรคแผลในทางเดินอาหารโดยการจัดอาหาร
Diet, Adequateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารสมส่วน,อาหารครบมาตรฐาน
Diet, Balancedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมดุลย์ของสารอาหาร,อาหารที่มีความสมดุลย์
Diet, Blandไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารอ่อนย่อยง่าย,อาหารอ่อน,อาหารรสอ่อน
Diet, Calcium Richไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารอุดมด้วยแคลเซียม
Diet, Caloric-Restrictedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารจำกัดแคลอรี่
Diet, Calorie, Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารแคลอรี่สูง
Diet, Calorie, Lowไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารแคลอรีต่ำ
Diet, Calorie, Modifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารดัดแปลงพลังงาน
Diet, Cambridgeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเคมบริดจ์
Diet, Carbohydrate Restrictedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารจำกัดคาร์โบไฮเดรต
Diet, Carbohydrate, Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารคาร์โบไฮเดรทสูง,อาหารมีคาร์โบไฮเดรทสูง
Diet, Carbohydrate, Lowไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ
Diet, Chemically Definedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารที่อยู่ในสภาพของสารอาหาร
Diet, Convalescentไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารสำหรับผู้ป่วยพักฟื้น
Diet, Electrolyte-Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารปราศจากอนุมูลกรดและด่าง
Diet, Elementalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารที่อยู่ในสภาพของสารอาหาร
Diet, Elementalไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารอาหารที่ย่อยแล้ว
Diet, Fat Controlledไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารจำกัดไขมัน,อาหารควบคุมไขมัน
Diet, Fat, Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารมีไขมันสูง,อาหารไขมันสูง
Diet, Fat, Lowไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารไขมันต่ำ
Diet, Fat, Modifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารดัดแปลงไขมัน
Diet, Fiber, Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารกากสูง,อาหารที่มีเส้นใยอาหารในปริมาณมาก
Diet, Fluid, Clearไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเหลวใส
Diet, Full Fluidไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเหลวข้น
Diet, Full Liquidไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเหลวข้น,อาหารน้ำข้น
Diet, Giovannettiไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารซึ่งมีน้อยอย่างให้เลือกกิน
Diet, Hypoallergicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ได้น้อย
Diet, Inadequateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการได้รับอาหารไม่เพียงพอ,บริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
Diet, Iron Richไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารอุดมด้วยธาตุเหล็ก
Diet, Lightไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารธรรมดาย่อยง่าย,อาหารเบา
Diet, Liquidไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเหลว
Diet, Liquid, Clearไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเหลวใส,อาหารน้ำใส
Diet, Low Residueไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารมีกากน้อย,อาหารประเภทมีกากน้อย,อาหารกากน้อย
Diet, Milkไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารนม
Diet, Mixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารที่บดผสมกัน,อาหารผสม
Diet, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารธรรมดา
Diet, Potassium-Restrictedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารจำกัดโปตัสเซียม
Diet, Preventiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเพื่อป้องกัน
Diet, Protein Restrictedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารจำกัดโปรตีน
Diet, Protein, Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารที่มีโปรตีนสูง,อาหารโปรตีนสูง
Diet, Protein, Lowไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารโปรตีนต่ำ
Diet, Protein, Modifiedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารดัดแปลงโปรตีน
Diet, Protein-Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารปราศจากโปรตีน
Diet, Protein-Restrictedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารจำกัดโปรตีน
Diet, Provocativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลีกเลี่ยงอาหารนั้น
Diet, Purified Syntheticไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารสังเคราะห์ที่ทำให้บริสุทธิ์แล้ว
Diet, Purine, Lowไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารมีพิวรีนต่ำ
Diet, Reducingไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหาร,การกำหนดเพื่อลดน้ำหนัก
Diet, Regularไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารธรรมดา
Diet, Residue, Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารประเภทมีกากมาก
Diet, Roughageไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารมีกาก
Diet, Sodium Restrictedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารจำกัดโซเดียม
Diet, Sodium, Lowไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารโซเดียมต่ำ
Diet, Sodium-Restrictedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารจำกัดโซเดียม
Diet, Softไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารอ่อน
Diet, Specialไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารเฉพาะโรค
Diet, Therapeuticไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารที่ใช้ในการรักษา,โภชนบำบัด
Diet-Exercise Programไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย
Dietaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหาร
Dietary Allowance, Recommendedไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณที่แนะให้รับประทาน,ปริมาณไวตามินที่ควรได้รับประจำวัน,ปริมาณที่แนะนำให้รับประทาน
Dietary Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดอาหาร,การขาดอาหาร
Dietary Examinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรวจอาหารที่บริโภค
Dietary Factorไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหาร
Dietary Fiberไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยอาหาร,ใยอาหาร,กากอาหาร,อาหารที่มีเส้นใยพืช,อาหารประเภทมีใย
Dietary Historyไม่ระบุศัพท์บัญญัติประวัติอาหารที่ผู้ป่วยรับประทาน
Dietary Intervention Clinicไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลีนิคแนะนำและป้องกันด้านโภชนาการ
Dietary Precursorไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารนำก่อนทานอาหาร
Dietary Proteinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรตีน,การควบคุม,อาหารโปรตีนที่กินเข้าไปในแต่ละวัน
Dietary Recallไม่ระบุศัพท์บัญญัติกินแต่ละวัน
Dietary Regimeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรอบของการเลือกอาหาร
Dietary Servicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหาร,การกำหนด,การบริการ,อาหารที่กำหนด,การบริการ
Dietary Surveysไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อ,สำรวจปริมาณอาหาร,สำรวจอาหารที่รับประทาน,การสำรวจอาหารที่รับประทานและบริโภคนิสัย,การสำรวจอาหารที่บริโภค
Dietary, Conventionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสำรวจอาหารที่รับประทานโดยการชั่งอาหาร
Dietetic Albuminuriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติรับประทานอาหารโปรตีนมากเกินไป
Dieteticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหาร,วิชากำหนด,วิชากำหนดอาหาร,การกำหนดอาหาร,ภักษาศาสตร์
Diethanolamine Lauryl Sulfateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือไดอีทานอลามีนลอริลซัลเฟต
Diethoxyไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเอ็ทท็อกซี
Diethyl Aminoethyl Celluloseไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเอธธิลอะมิโนเอธธิลเซลลูโลส
Diethyl Carbitolไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดอีทิลีนคาร์บิทอล
Diethylaminesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเอธีลามิน
Diethylcarbamazineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเอธิย์ลคาร์บามาซีน
Diethylenetriamine Pentaacetic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไดเอทิลีนไทรอะมีนเพนทาอะเซทิก
Diethylstilbestrolไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาไดเอ็ททิลสติลเบสตรอล,ฮอร์โมนไดเอธิลสติลเบสโตรล
Diethyltoluamideไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาทาผิวเพื่อไม่ให้ตัวไรมากัด
Dietitiansไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักกำหนดอาหาร,ผู้กำหนดอาหาร
Differenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแตกต่าง
Difference of Bias, Meanไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
Difference, Tests ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
Differences, Intraindividualไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแตกต่างภายในตัวบุคคล
Differenessไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแตกต่างกัน
Different Runไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่างชุดการทดลอง
Differentation Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะปรับตัว
Differentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิฟเฟอเรนเชียล
Differentiateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลี่ยนแปลง,แตกต่าง,แตกตัวเปลี่ยนสภาพ,การจำแนก
Differentiate, Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์แก่
Differentiated, Poorlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดี,พัวร์ลีดิฟเฟอเรนติเอเตค,เจริญน้อย
Differentiated, Wellไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวลล์ดิพเฟอเรนติเอเตด,พัฒนาตัวเองได้ดี
Differentiationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพัฒนาการ,การแบ่งตัวของเซลล์,แยกประเภท,ดีฟเฟอเรนชีเอชั่น,ดิฟเฟอเรนติเอชัน,การแยกชนิด,เซลล์มีการเจริญเติบโต
Difficulties, Itemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับความยากง่ายของข้อสอบ
Difficulties, Managerialไม่ระบุศัพท์บัญญัติความยากง่ายในการจัดการ
Difficulties, Word Findingไม่ระบุศัพท์บัญญัติความลำบากในการหาคำที่ต้องการหรือเรียกชื่อสิ่งของ
Diffractedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจาย
Diffractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจาย,ดิฟแฟรคชั่น,ดิฟแฟรกชัน,วิธีการดีฟแฟรคซัน,การเลี้ยวเบน
Diffraction Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบของดีแฟรคชัน
Diffraction Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบวนการกระจายแสง
Diffraction Spotsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดดีแฟรคชัน
Diffuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจาย,ชนิดกระจาย
Diffuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติสับสน
Diffuse Aggregateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจัดกระจายอยู่เป็นหย่อมๆ
Diffuse Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบกระจาย
Diffuse Hazeไม่ระบุศัพท์บัญญัติขุ่นทั่วไป
Diffuse Involvementไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดที่เป็นกระจายทั่วไป
Diffuse Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบกระจาย
Diffusedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นทั่ว
Diffusibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่กระจายได้
Diffusible Partไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะที่เกี่ยวข้องโดยตรง
Diffusieไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดกระจาย
Diffusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณเจ็บปวดกว้าง,เป็นทั่วๆไป,การซึม,การซึมผ่าน,การกระจาย,การแพร่,การแผ่ออกไป,การแพร่กระจาย,วิธีดูดซึม,แพร่กระจาย,การกระจาย,ซึมซ่าน,การแพร่,การซ่านซึม,การซึมซ่าน,การซึมซ่าน,อยู่กระจายทั่วไป,การแพร่ผ่าน,การแพร่ผ่าน,การซึมซาบ,ซึมผ่าน,กระจาย,การแพร่กระจาย,การแพร่ผ่าน
Diffusion Coefficientไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสิทธิภาพการซึม,สัมประสิทธิ์การซึมซ่าน,ค่าสัมประสิทธิการแผ่,ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่,สัมประสิทธิ์การแพร่
Diffusion Constantไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าคงที่ของการแผ่กระจาย
Diffusion Defectไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของอ็อกซีย์เจนซึมผ่านถุงลมปอดกับหลอด
Diffusion Deficitไม่ระบุศัพท์บัญญัติการซึมซ่านลดลง
Diffusion Equilibriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดสมดุลย์ของการแพร่,สภาพสมดุลย์,การซึมของน้ำเพื่อให้มีการสมดุลย์
Diffusion Potentialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติศักย์การแพร่
Diffusion Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการแพร่
Diffusion Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการแพร่
Diffusion Term, Eddyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแผ่กระจายแบบเอ็ดดี้
Diffusion, Backไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนที่กลับ,การแพร่กลับมา,ซึมกลับ
Diffusion, Exchangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแลกเปลี่ยนของสาร
Diffusion, Facilitatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพร่ฟาซิลลิเตท,การแพร่กระจายที่มีการช่วยเหลือ
Diffusion, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบฟุ้งกระจายอิสระ
Diffusion, Intraluminalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการย่อยภายในลำไส้
Diffusion, Passiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแทรกซึมผ่านแบบค่อยเป็นค่อยไป,การแพร่แบบสานติ์
Diffusion, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการแพร่แบบธรรมดา,วิธีฟุ้งกระจายอย่างง่าย,วิธีผ่านอย่างธรรมดาของยา,การเคลื่อนที่ของสารจากที่ความเข้มข้นสูงกว่า,การแพร่
Diffusional Exchangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการซึมผ่านแลกเปลี่ยน
Diflucortoloneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดฟลูคอร์โตโลน
Diformazanไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดฟอร์มาซาน
Digeorge Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคขาดต่อมธัยมัสแต่กำเนิด
Digestไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำลาย
Digest, Initialไม่ระบุศัพท์บัญญัติย่อยครั้งแรก
Digestantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการย่อยอาหาร
Digestibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการย่อย
Digestionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการย่อย,การย่อยอาหาร,ระบบทางเดินอาหาร
Digestion, Destructiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลาย
Digestion, Efficiency ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสิทธิภาพของการย่อย
Digestion, Intracellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติย่อย,ย่อยอาหารภายในเซลล์
Digestive Glandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมสร้างน้ำย่อย,ต่อมสร้างน้ำย่อยอาหาร,ต่อมที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร
Digestive Juice, Artificialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเตรียมน้ำยาสำหรับย่อย
Digestive Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติขณะที่มีการย่อยอาหาร
Digestive Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบย่อยอาหาร,ระบบทางเดินอาหาร
Digestive Tractไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบทางเดินอาหาร
Digestive Tubeไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเดินอาหาร
Digitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องบอกตัวเลข,การคลำตา,วิธีการทางดิจิทัล
Digital Displayไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแสดงค่าเป็นตัวเลข
Digital Examinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจโดยใช้ปลายนิ้วสอดเข้าทางรูทวารหนัก
Digital Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบตัวเลข
Digital Tenosynovitis Stenosansไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ้วมืองอติด
Digitalisไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิจิตาลิส,ยา,ดิจิตาลิส,ยาดิจิตาลิส,ดิจิทาลิส,ยาหัวใจ,ยารักษาโรคหัวใจ,ดิจิตาลิส,ดิจิตัลลิส,ดิจิทาลิส,ยาจำพวกดิจิทลิส
Digitalis Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกิดผลเต็มที่
Digitalis Glycosidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิจิตาลิสกลัยโคไซด์,ดิจิตาลิสไกลโคไซด์,ยา,ดิจิทาลิส
Digitalis Intoxicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษของดิจิทาลิส,พิษจากดิจิตาลิส
Digitalis Intoxicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดที่ให้โทษ
Digitalizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีจิตาลิส,การให้ยา
Digitalization, Fullไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลในการรักษาเต็มที่
Digitation, Slightไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยหยักเล็กๆ
Digitoninไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิจิโทนิน
Digitorum Longus, Tendon Flexorไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำหน้าที่งอนิ้วเท้ายกเว้นนิ้วหัวแม่เท้า
Digitoxinไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิจืท็อกซิน,ดิจิทอกซิน,ยา,ดีจิทอกซิน
Digits, Amputation ofไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ้วที่ถูกตัดขาด
Digits, Middleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกนิ้วอันกลาง
Digits, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิ้วมือหลายนิ้ว
Diglyceridesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดกลีเซอไรด์
Dignityไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ที่มีเกียรติในตัวเอง
Dignosis, Differentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวินิจฉัยแยกโรค
Digoxinไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิจ็อกซิน,ยาพวกดิจอกซิน
Digressiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพูดนอกเรื่อง
Dihalidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเฮไลด์
Dihybridไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุ์ทาง
Dihydrochalcone Neohesperidosidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดไฮโดรชาลโคนนีโอเฮสเปอรีโดไซด์
Dihydrocodeinoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดฮัยโดรโคเดอีโนน
Dihydroisocoumarin Derivativesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุพันธ์ของไดไฮโดรไอโซคูมาริน
Dihydrolipoyl Transacetylaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดไฮรโดรไลโปอิลทรายส์อะเซทิเลส
Dihydropyridinesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดไฮโดรพัยริดีน
Dihydrostreptomycinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดฮัยโดรสเตร็ปโตมัยซิน,ไดไฮโดรสเตรปโตไมซิน,ยา,ไดไฮโดรสเตรปโตมัยซิน
Dihydrotachysterolไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดฮัยโดรแทฆีย์สเตอรอล
Dihydrothiazineไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงแหวนไดไฮโดรไธอะซีน
Dihydrouracilไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดไฮโดรยูราซิล
Dihydroxyacetoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดไฮดรอกซีอะซีโตนจากกลีเซอรีน
Dihydroxyphenylalanineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดฮ็ดรอคซีฟินิลลาลานีน
Diisopropylfluorophosphateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดไอโซโพรพิลฟลูออโรฟอสเฟต,ไดไอโซโปรปีลฟลูออโรฟอสเฟต
Diktyonไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิกไทออน
Dilantinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดแลนติน,ยาแก้ชัก
Dilatant Flowไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลแบบไดลาเท้นท์,การไหลแบบไดลาแทนต์
Dilatationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปิด,ขยาย,การขยายตัว,ขยายตัว,ขยายตัวออกกว้าง,ขยายออก
Dilatation and Curettageไม่ระบุศัพท์บัญญัติมดลูก,การขยายและขูด,การขูดมดลูก
Dilatation, Completeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูกเปิดหมด
Dilatation, Fixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติขยายโต
Dilatation, Fusiformไม่ระบุศัพท์บัญญัติขยายโตออก
Dilatation, Manualไม่ระบุศัพท์บัญญัติขยายปากมดลูกด้วยมือ
Dilatation, Post Stenoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่เลยจากที่ตีบจะโป่งออก
Dilatation, Saccularไม่ระบุศัพท์บัญญัติพองตัวออกเป็นถุง
Dilatation, Stage ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะปากมดลูกเปิด
Dilatation, Tubularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขยายของท่อหน่วยไต
Dilatation, Ureteropelvicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขยายพองออกของหลอดไตและกรวยไต
Dilateไม่ระบุศัพท์บัญญัติขยายตัว
Dilateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแยกออกจากกัน
Dilaterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือขยาย
Dilauryl Thiodipropionateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดลอริลไธโอไดโพรพีโอเนท,ไดลอริลไธโอไดโปรปิออเนท
Dilauryl Thiopropionateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดลอริลไทโอโพรพิออนเนต
Dilichos Biforusไม่ระบุศัพท์บัญญัติพืชตระกูลถั่ว
Diluentไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาเจือจาง,สารลดความแรง,ไดลูเอ๊นท์,สารที่ไม่มีคุณค่าในการรักษา,ตัวผสมสี,เจือจาง,สารเพิ่มปริมาณ,การเจือจาง,สารเพิ่มปริมาณ,สารที่ใช้สำหรับเจือจาง,ตัวทำละลาย
Dilute Indigocarmineไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดสีอินดิโกคาร์มีนอย่างเจือจาง
Diluting and Concentrating Abilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำให้เจือจางและเข้มข้น
Dilutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเจือจาง,ความเจือจาง,การเจือจาง,เจือจาง,ทำให้เจือจาง,การทำให้เจือจางลง,การทำให้เจือจาง
Dilution Correction Factorไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวคูณปรับแก้การเจือจาง
Dilution Factorไม่ระบุศัพท์บัญญัติแฟคเตอร์ที่ทำให้เจือจาง
Dilution Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีเจือจางตัวยาในอาหารเพาะเชื้อ,วิธีไดลูชัน
Dilution Principleไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลักของการเจือจาง
Dilution, Geometricไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจือจางแบบเรขาคณิต,บดผสมกับยาพื้นทีละน้อยๆ
Dilution, Infiniteไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเข้มข้นของสารละลายต่ำมาก,สารละลายเจือจางอย่างยิ่ง
Dilution, Sampleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจือจางซีรั่มตัวอย่าง
Dilution, Serialไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจือจางตามลำดับขั้น,ความเข้มข้นต่างๆกัน,เจือจางน้ำยามาตรฐานตามลำดับส่วน,การทำเจือจางเป็นลำดับ
Dilution, Serialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจือจางด้วยอัตราคงที่เป็นขั้นๆ
Dilution, Solidไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเจือจางในของแข็ง
Dilution, Two-Foldไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจือจาง2เท่าตามลำดับ
Dilutional Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลมาจากการเจือจาง
Dimapritไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดมาปริท
Dimeganไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดมีแกน
Dimelorไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดมิเลอร์
Dimenhydrinateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเม็นฮัยดรีเนท,ไดเมนฮัยดริเนท,ไดเมนไฮดริเนท
Dimensional Conformation, Threeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้างสามมิติ
Dimensional Habital, Threeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งแวดล้อมที่เป็น3มิติ
Dimensionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพ3มิติ,มิติ
Dimensions, Twoไม่ระบุศัพท์บัญญัติสองมิติ
Dimerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเมอร์,โมเลกุลคู่,2สายที่เหมือนกัน,2หน่วยพื้นฐาน
Dimercaprolไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเมอแคพรอล,ยาดีเมอร์คาร์พรอล,ไดเมอคาพรอล
Dimericไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวมกันของโมเลกุลเดี่ยวเป็นโมเลกุลคู่
Dimerizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าคงที่ของการเกิดการรวมตัว
Dimerizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกี่ยวพันจับคู่,รวมตัวกันเป็นสองเท่า
Dimetaneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดมีเทน
Dimethiconeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเมธิโคน
Dimethoateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเม็ทโธเอท,ไดเมทโธเอท
Dimethothiazineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเมโธไธอาซีน
Dimethoxyไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเม็ทท็อกซี่
Dimethoxymethaneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเมทอซิมิเทน
Dimethyl Dichlorovinyl Phosphateไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีดีวิพี
Dimethyl Pthalateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเมธิลธาเลต
Dimethyl Sulfoxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเมธิย์ลซัลฟ็อกไซด์
Dimethyl Tubercurarineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเมทีลทูเบอร์คิวแรรีน
Dimethylaminesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเมธีลามีน
Dimethylformamideไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเมทิลฟอร์มมาไมด์
Dimethylnitrosamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเมธิลไนโตรซามีน
Dimethylphthalateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเมธิลธาเลต
Dimethylpolysiloxaneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเมธิลโพลีไซลอกเซน
Dimethylpolysiloxanesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเมธิย์ลโพลิย์ซิล็อกเซน
Dimethylsiloxaneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเมทิลซิลอกเซน
Dimetilanไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเมทิลาน
Dimorphic Formsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปร่างเป็น2แบบ
Dimorphismไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมีรูปร่างได้2แบบ
Dimpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยบุ๋ม,ผิวหนังถูกดึง
Dimpledไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูบุ๋มตรงกลาง
Dinitroanilineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดไนโตรอานิลีน
Dinitrofluorobenzeneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดไนโตรฟลูออโรเบนซีน
Dinitroorthocresolไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดไนโตรโอร์โธครีซอล
Dinitrophenolsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดไนโตรฟีนอล
Dinosaursไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดโนเสา
Dinucleotideไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดนิวคลีโอไทด์
Dioctyl Phthalateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดออกทิลพทาเลต
Dioctyl Sodium Sulfosuccinateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดออกทิลโซเดียมซัลโฟซักซิเนต,ไดออททิลโซเดียมซัลโฟซักซิเนต
Diode Valveไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดไดโอด
Diodium Cromoglycateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดโซเดียมโครโมไกลเคต,ยา,ไดโซเดียมโครโมกลัยเคต
Dioeciousไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดอีเชียส,อวัยวะเพศของตัวผู้ตัวเมียแยกเป็นคนละตัว,มี2เพศ
Dioptersไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดออพเตอร์
Diosgeninไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดออสเจนิน
Diospyros Mollisไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเกลือ
Dioxanesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารไดออกเซน,ไดออกเซน
Dioxathionไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดอ๊อกซาไธออน
Dip, Quickไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีย้อมเร็ว
Dipeptidasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเพปติเดส
Dipeptidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเปปไทด์
Diperodonไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาไดเปอโรดอน
Diphebuzolไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดฟีบิวซอล
Diphemanil Methyl-Sulfateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดฟีมานิลเมธิลซัลเฟต
Diphenhydramineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเฟนไฮดรามีน,ยา,ไดเฟนฮัยดรามีน,ไดเฟนไฮดรามีน
Diphenylไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเฟนนิล
Diphenyl Picryl Hydrazylไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเฟนิลพิคริลไฮดราซิล
Diphenylamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเฟนนีลอามีน
Diphenylhydantoinไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาไดเฟนิลไฮแดนโตอิน,ไดฟีนิลฮัยแดนโทอิน,ไดฟีนิลไฮแดนโตอิน
Diphenylthiocarbazoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเฟนนิ่ลไธโอคาร์บาโซน
Diphepyrinไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดฟีพัยริน
Diphosphoglyceric Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไดฟอสโฟกลีย์เซอริก,กรดไดฟอสโฟกลีเซอริก
Diphosphopyridine Nucleotideไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารไดฟอสโฟไพริดีนนิวคลีโอไทด์
Diphtheriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคคอตีบ,ดิฟธีเรีย,คอตีบ
Diphtheria and Tetanus Toxoids Vaccine Combinedไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก
Diphtheria Antibodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิคุ้มกันต่อโรคไข้คอตีบ
Diphtheria Antitoxinไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอตีบ,แอนตี้ทอกซิน,คอตีบ,แอนติท็อกซิน,คอตีบ,แอนติทอกซิน
Diphtheria Toxinไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอตีบ,ท็อกซิน,คอตีบ,ทอกซิน,พิษคอตีบ
Diphtheria Toxoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอตีบ,ท็อกซอยด์,คอตีบ,ทอกซอยด์,วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
Diphtheria, Cutaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดต่อเชื้อที่ผิวหนัง,เชื้อดิฟธีเรียทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนัง
Diphtheria, Laryngealไม่ระบุศัพท์บัญญัติติดเชื้อที่กล่องเสียง
Diphtheria, Tetanus Toxoid and Pertussis Vaccinไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักและไอกรน
Diphtheritic Myocarditisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากโรคคอตีบ
Diphyllobothrium Latumไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิตืดปลา
Dipilatoriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิตภัณฑ์ขจัดขน,เครื่องสำอางสำหรับกำจัดขน
Diplegiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตสองข้าง
Diplococciไม่ระบุศัพท์บัญญัติอยู่กันเป็นคู่,เชื้อแบบดิโพลคอคไค
Diploeไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิโพล
Diploidไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิปปลอยต์
Diploid Numberไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนโครโมโซมเท่าเดิม
Diploidyไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิพลอยดี,ภาวะ
Diplomyeliaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไขสันหลังเกิดพร้อมกันสองอัน
Diplopiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเห็นซ้อนสอง,มองเห็นภาพเป็นสอง,เห็นภาพซ้อน,เห็นภาพซ้อนสอง,เห็นหนึ่งเป็นสอง,เห็นเป็น2ภาพ,ภาพซ้อน,ภาวะเห็นภาพซ้อน,มองเห็นวัตถุเป็น2ภาพ,กล้ามเนื้อของตาไม่ประสานกัน,การเห็นภาพเดี่ยวเป็นคู่,เห็นเป็น2ภาพซ้อนกัน,เห็นภาพซ้อน,การเห็นภาพซ้อน,มองเห็นสองภาพ,การมองเห็นเป็น2ภาพ
Diplopia, Down Ward Gazeไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะเห็นภาพซ้อนเมื่อมองลง
Diplopia, Horizontalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเห็นเป็น2ภาพตามแนวนอน,ภาพซ้อนในแนวนอน,ภาวะเห็นภาพซ้อนในขณะมองตามแนวนอน
Diplopia, Monocularไม่ระบุศัพท์บัญญัติเห็นภาพซ้อนตาเดียว
Diplopia, Nasal Gazeไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะเห็นภาพซ้อนเมื่อมองเข้าใน
Diplopia, Temporal Gazeไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะเห็นภาพซ้อนเมื่อมองออกนอก
Diplopia, Transientไม่ระบุศัพท์บัญญัติเห็นภาพซ้อนเป็นครั้งคราว
Diplopia, Upward Gazeไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะเห็นภาพซ้อนเมื่อมองขึ้น
Diplopia, Verticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพซ้อนในแนวตั้ง,ภาวะเห็นภาพซ้อนในขณะมองขึ้น
Diplopodaไม่ระบุศัพท์บัญญัติชั้นไดโปลโปดา
Dipolarionไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดโพลาร์อิออน
Dipoleไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดโพล,ไดโพล
Dipole Dipole Attractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงดึงดูดไดโพลไดโพล
Dipole Momentไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดโพลโมเมนต์,โมเมนท์ขั้วคู่,ค่าไดโพล์โมเมนท์
Dipole, Induced Dipole-Inducedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารขั้วคู่โดยการเหนี่ยวนำ
Dipole, Permanentไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้วแบบถาวร,ขั้วคู่ถาวร
Dipole, Temporaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้วคู่ชั่วคราว
Dipole-Dipoleไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารขั้วคู่-สารขั้วคู่
Dipole-Dipole Attractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงดึงดูดระหว่างขั้ว
Dipole-Induced Dipoleไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารขั้วคู่-สารขั้วคู่โดยการเหนี่ยวนำ
Dippingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจุ่ม,การลดต่ำของอุณหภูมิ,การลดต่ำลงของอุณหภูมิ,การใช้ปลายนิ้วที่แนบชิดกันจิ้มหรือกดเร็วๆ,การใช้ปลายนิ้วจิ้มหรือกดเร็วๆเพื่อตรวจ
Diprosopus Dipagusไม่ระบุศัพท์บัญญัติแฝดไม่สมบูรณ์แบบ
Dipsomaniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติบ้าดื่มสุรา,ความต้องการจะดื่มสุราอยู่ตลอดเวลา
Dipstickไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจโดยการจุ่มชิ้นกระดาษลงในปัสสาวะ
Dipteraไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลงในอันดับดิพเตอรา,ดิพเทร่า,แมลงสองปีก
Dipterexไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิพเทอเรกซ์
Dipyridamoleไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดพายริดาโมล
Dipyroneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดพัยโรน,ไดไพโรน
Diquatไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดคว็อท
Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติโดยตรง
Direct Currentไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟฟ้ากระแสตรง
Direct Current, Smoothedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟตรงอย่างเรียบ
Directingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอำนวยการ,การทำงานตามบทบาทที่กำหนดไว้
Directionไม่ระบุศัพท์บัญญัติทิศทาง,แนว
Direction, Bondไม่ระบุศัพท์บัญญัติทิศทางของบอนด์
Direction, Futureไม่ระบุศัพท์บัญญัติทิศทางในอนาคต
Directionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผนอำนวยการ
Directionalityไม่ระบุศัพท์บัญญัติทิศทาง
Director-Generalไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้อำนวยการใหญ่
Directoriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำเนียบนาม,นามานุกรม
Dirofilariaไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิโรฟิลาเรีย
Dirofilaria Immitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนอนพยาธิหัวใจของสุนัข
Dirofilariasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดโรฟิลาริเอซิส,ไดโรฟิลาริเอซิส,โรค,โรคพยาธิหัวใจ
Disไม่ระบุศัพท์บัญญัติห่างออก
Disability Dayไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนวันที่ป่วยต่อหน่วยประชากร,วันพิการ
Disability Evaluationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพ
Disaccharidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดซัคคาไรด์,ไดแซคคาไรด์,ไดแซดคาไรด์,น้ำตาลสองชั้น
Disacchariduriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีไดแซคคาไรด์ในปัสสาวะ
Disacopyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นกระจกใสกดลงบนผื่น
Disadvantageไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะแทรกซ้อนของการรักษา
Disappearanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูญหาย
Disappearence Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการจางหายไป
Disapprovalไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ยอมรับ
Disapproveไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่เป็นที่ยอมรับ
Disarticulation, Kneeไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดขาผ่านข้อเข่า
Disarticulation, Shoulderไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ที่ไม่มีแขนเลย
Disastersไม่ระบุศัพท์บัญญัติวินาศภัย
Disasters, Wartimeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุบัติเหตุจากภัยสงคราม
Discไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นเหล็กบาง
Discไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอนกระดูก,จาน
Disc Degenerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเสื่อมสภาพของหมอนกระดูก
Disc Diameterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นผ่าศูนย์กลางขั้วประสาทตา
Disc Herniationไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอนกระดูกยื่น
Disc Space Infections, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อเฉียบพลันที่หมอนกระดูกสันหลัง
Disc Valves, Hingeless Pivotingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นจานที่มีแกนแต่ไม่มีบานพับ
Disc, Biconcaveไม่ระบุศัพท์บัญญัติจานเว้าทั้งสอง
Disc, Floppyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นบันทึกข้อมูล
Disc, Herniatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอนรองกระดูกสันหลังโป่งนูน
Disc, Opticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นบันทึกข้อมูล
Disc, Prolapseไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะเคลื่อนที่ของหมอนรองกระดูกสันหลัง,หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนที่
Disc, Prolapsedไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอนรองกระดูกสันหลังโป่งนูน,หมอนกระดูกหลังเคลื่อน
Dischargeไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาแฉะ,ขี้ตา,ออกจากโรงพยาบาล,สิ่งไหลออก,การลดประจุไฟฟ้า,สิ่งปลดปล่อย,น้ำเหลือง,มีของไหล,ปล่อยประจุไฟฟ้าออกไป,ถูกขับออกมา
Dischargeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจำหน่ายผู้ป่วย
Discharge Instruction Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติใบคำแนะนำก่อนกลับบ้าน
Discharge Summaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติสรุปผลเมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล,สรุปรายงาน,สรุปผลเมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล
Discharge, Bottomไม่ระบุศัพท์บัญญัติไหลออกทางด้านล่าง
Discharge, Homogeneous Grayไม่ระบุศัพท์บัญญัติตกขาวสีเทาและเป็นเนื้อเดียวกัน
Disciplineไม่ระบุศัพท์บัญญัติระเบียบวินัย,วินัย
Disciplines, Relatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง
Discipliningไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกกฏระเบียบ
Disciplining Techniques, Unhealthyไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการอบรมสั่งสอนที่ไม่ดี
Disclosureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปิดเผย
Discoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติผื่นขุยเป็นวง,คล้ายรูปจาน
Discolorไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำให้สีอ่อนลง
Discolorationไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาเปลี่ยนสี
Discoloration, Blueไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีคล้ำกว่าปกติ
Discoloration, Bluishไม่ระบุศัพท์บัญญัติปากมดลูกมีสีคล้ำ,สีม่วงคล้ำ,สีคล้ำขึ้น
Discoloration, Gray-Blueไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังบริเวณที่ถูกกับแสงแดดมีสีเทา-น้ำเงิน
Discolouration, Intrinsicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนสีภายในตัวฟัน
Discomfortไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไม่สบาย,ความรู้สึกไม่สบาย,ไม่สบาย,อึดอัด
Discongruityไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อตะโพกไม่รับกัน
Discontinuityไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดตอน,ขาดเป็นช่วงๆ
Discontinuousไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ต่อเนื่อง
Discoveryไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการค้นคว้า
Discrepancyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติในความสั้น-ยาว
Discreteไม่ระบุศัพท์บัญญัติแยกได้ชัดเจน,กระจัดกระจาย,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่เกาะติดกัน,ตัวเลขที่ได้มาจากการนับ
Discriminant Validityไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัววัดในการแยกความแตกต่าง
Discriminationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกปฏิบัติ,สามารถมองเห็นความแตกต่าง,การแยกความรู้สึกต่างๆ
Discriminationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการแยกเสียง
Discrimination Indexไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าอำนาจจำแนก
Discrimination, 2 Pointsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกจุดสัมผัส2จุด
Discrimination, Power ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติอำนาจจำแนก
Discrimination, Stimulusไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกสิ่งเร้า
Discrimination, Tactileไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกสัมผัสชนิดละเอียด,แยกจุดสัมผัสได้,สัมผัสละเอียด,แปลผลความรู้สึกสัมผัส,ทดสอบแยกประเภทโดยการสัมผัส
Discrimination, Two Pointsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกแยกสองจุดความแตกต่างระหว่าง2จุด
Discrimination, Two-Pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกจุดสัมผัส,การแยกจุดสัมผัส2จุด,ความรู้สึกสัมผัสและแยกจุด,ความสามารถในการแยกการสัมผัสสองจุด,แยกแยะความละเอียดของสิ่งที่มาสัมผัสได้
Discrimination, Twopointไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแยกจุดสัมผัส
Discriminative Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัมผัสละเอียด
Discriminative Function, Somaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจำแนกความรู้สึกต่างๆของร่างกาย
Discriminative Sensationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกแยก
Discussionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอภิปราย,อภิปราย,วิจารณ์ผล,วิจารณ์
Discussion, Lectureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้วิธีอภิปราย
Discussion, Panelไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอภิปรายหมู่,การอภิปรายเป็นคณะ
Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรค,การเจ็บป่วย,โรคภัยไข้เจ็บ
Disease Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรุนแรงของโรค
Disease Conditionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิสภาพของโรค
Disease Developmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดโรค
Disease Individualsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคนป่วย
Disease of Theoriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคแห่งทฤษฎี
Disease Outbreaksไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคระบาด
Disease Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบวนการโรค
Disease Severityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรุนแรงของโรค
Disease Stagesไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้นต่างๆของโรค
Disease Surveillanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเฝ้าระวังโรค
Disease Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการของโรค
Disease under Surveillanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่ต้องเฝ้าสังเกต
Disease Vectorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพาหะนำเชื้อโรค,ตัวนำโรค
Disease, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเฉียบพลัน
Disease, Advancedไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเป็นมาก
Disease, Associatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่เกิดร่วม
Disease, Causally Definedไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่ใช้สาเหตุเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัย
Disease, Concommitantไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคอื่นที่เกิดร่วมกัน
Disease, Concurrentไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่กำลังเป็นอยู่
Disease, Definingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำหนดผู้ป่วย
Disease, Diffuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคชนิดเป็นทั่ว,โรคแบบกระจาย
Disease, Dyingไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่ไม่มีการรักษา
Disease, Extent ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพร่กระจายของโรค
Disease, Fatalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่เป็นมากจนถึงแก่ความตาย
Disease, Focalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคแบบหย่อมๆ
Disease, Generalizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่เป็นทั่วไป
Disease, Localizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเฉพาะที่
Disease, Mildไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่มีอาการน้อย
Disease, Noไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่เกิดโรค
Disease, Non Infectiousไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไร้เชื้อ
Disease, Non Neoplasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่ไม่ใช่เนื้องอก
Disease, Non-Germไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อ
Disease, Non-Infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคไร้เชื้อ
Disease, Pathologically Definedไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่ใช้พยาธิสภาพเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัย
Disease, Pattern ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปแบบของโรค
Disease, Precursors ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติองค์ประกอบที่กระตุ้นให้เกิดโรค
Disease, Prevention ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการป้องกันโรค
Disease, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคปฐมภูมิ
Disease, Rareไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคพบยาก
Disease, Recurringไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดโรคซ้ำ
Disease, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคทุติยภูมิ
Disease, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่มีอาการรุนแรงมาก
Disease, Somaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคทางกาย
Disease, Stage ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะของโรค,ระยะโรค
Disease, Sustainedไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่ต่อเนื่องกัน
Disease, Underlyingไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคประจำตัวของผู้ป่วย,โรคแฝงอยู่
Disease, Vector Borneไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่เกิดจากพาหะนำ
Disease, Vectorborneไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่เกิดจากแมลงชนิดต่างๆเป็นสื่อนำ
Disease-Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะปลอดโรค
Disease-Orientedไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่ทำให้ผู้ป่วยมาหาแพทย์,เน้นในด้านของโรค
Diseased Statesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มที่เป็นโรค
Diseases, Dyingไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคซึ่งไม่มีการรักษา
Diseases, Vector-Borneไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคที่มีสัตว์เป็นพาหะ
Disequilibriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดสมดุลย์,ความไม่สมดุลย์,การทรงตัวเสีย
Disflatylไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีสฟลาตีล
Disgraphiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่สามารถจะเขียนหรือแต่งได้
Dish, Petriไม่ระบุศัพท์บัญญัติจานแก้ว
Dish, Stainingไม่ระบุศัพท์บัญญัติโถแก้วสี่เหลี่ยม
Disharmonyไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัญหาครอบครัว
Disimpactedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่หลุดจากกัน
Disinfectantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาล้างเชื้อ(โรค),ดิสอินเฟคแทนส์,ยาทำลายเชื้อ,ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ,น้ำยาฆ่าเชื้อโรค,สารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์,ยาทำให้ปราศจากเชื้อ,ยาฆ่าเชื้อ,ยาฆ่าเชื้อโรค
Disinfectants, Chemicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้น้ำยาเคมี,น้ำยาเคมี,การแช่น้ำยาเคมี,สารเคมีที่ใช้ทำลายเชื้อ
Disinfectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลายเชื้อ,การทำลายการติดเชื้อ,วิธีฆ่าเชื้อ,การฆ่าเชื้อโรค
Disinfection, Concurrentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลายเชื้อ
Disinhibiting Effectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์สกัดการยับยั้ง
Disintegrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายตัว
Disintegrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสลายตัว,การแตกตัว
Diskไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอนรองกระดูกสันหลัง
Disk Holderไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นยึด
Diskectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดหมอนกระดูกสันหลังออก
Diskitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมอนกระดูกสันหลังอักเสบ
Diskogramไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพรังสีหลังฉีดสารทึบรังสีเข้าในหมอนกระดูกสันหลัง
Diskographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดสารทึบรังสีเข้าไปในเนื้อหมอนรองกระดูก
Dislocation Chopart'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อกลางเท้าหลุดเป็นแนว
Dislocation Fractureไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหักข้อหลุด
Dislocation Luxatioerectaไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อไหล่หลุดแขนชี้
Dislocation Monteggia'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อตะโพกหลุดทางด้านหน้า
Dislocation Nelatonไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อเท้าหลุด
Dislocation, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนหลุด(ของไหล่)ออกทางด้านหน้า
Dislocation, Subcoracoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อไหล่หลุดขัดใต้จะงอยบ่า
Dislocation, Subglenoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อไหล่หลุดขัดใต้เบ้าไหล่
Dislocation, Wristไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมือหลุด
Dislocationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพลัดที่,ข้อเคลื่อน,การเคลื่อนที่,ข้อหลุดออกจากกัน,การเคลื่อนที่ของเลนส์,เคลื่อนที่หรือหลุด,การเคลื่อนหลุด,การเคลื่อน,ภาวะหลุด,การหลุด,ข้อหลุด
Dislocations, Bell-Dallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อกระดูกสันหลังระดับคออันที่1เคลื่อนที่
Dislocations, Bennettไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อฐานนิ้วหัวแม่มือหลุด
Dislocations, Bill-Dallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อกระดูกคออันที่1หลุดเพราะโรค
Dislocations, Cervicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกข้อต่อคอหลุด
Dislocations, Closedไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อหลุดไม่มีแผลเปิด
Dislocations, Completeไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อหลุดหมด
Dislocations, Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่สามารถจัดดึงให้เข้าที่ได้
Dislocations, Complicatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อหลุดแทรกซ้อน
Dislocations, Compoundไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อหลุดแผลเปิด
Dislocations, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อหลุดแต่กำเนิด
Dislocations, Consecutiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อหลุดสองต่อ
Dislocations, Divergentไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อศอกหลุดล่าง
Dislocations, Dorsalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลุดไปทางด้านหลัง
Dislocations, Fractureไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อหลุดกระดูกหัก
Dislocations, Habitualไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อหลุดเป็นนิสัย
Dislocations, Incompleteไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อเคลื่อน
Dislocations, Intrauterineไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อหลุดในครรภ์
Dislocations, Keinbockไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกข้อมือรูปพระจันทร์เสี้ยวหลุด
Dislocations, Lateralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลุดไปข้างๆ
Dislocations, Lisfraneไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อโคนกระดูกฝ่าเท้าหลุด
Dislocations, Lunateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกข้อมือรูปพระจันทร์เสี้ยวหลุด
Dislocations, Monteggia'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวกระดูกแขนอันนอกหลุดพร้อมกระดูกแขนอันใน1ใน
Dislocations, Oldไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อหลุดนาน
Dislocations, Openไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อหลุดแผลเปิด
Dislocations, Partialไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อเคลื่อนบางส่วน
Dislocations, Pathologicไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อหลุดเพราะโรค
Dislocations, Perilunatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมือรอบกระดูกพระจันทร์เสี้ยวหลุด
Dislocations, Posteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อตะโพกหลุดด้านหลัง
Dislocations, Primitiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อหลุดคงสภาพ
Dislocations, Recentไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อหลุดใหม่
Dislocations, Recurrentไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อหลุดเป็นนิสัย
Dislocations, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติจัดดึงให้เข้าที่ได้,ข้อหลุดสามัญ
Dislocations, Smithไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกข้อเท้ารูปลิ่มอันในหลุด
Dislocations, Subastagalarไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกข้อเท้าหลุดออกจากกระดูกรูปเรือส้นเท้า
Dismembermentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดแขนออกการตัดขาออก
Dismissalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลิกจ้าง
Dismuthineไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิสมิวทีน
Dismuthiniteไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิสมิวทิไนต์
Disorders, Functionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติทางจิต
Disorganizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่เป็นระเบียบ
Disorientaionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสื่อมทางจิตและความจำ
Disorientationไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่อาจปรับตัว,ความสับสนในกาลสถานที่และบุคคล,เลอะเลือน,ความผิดปกติของการตรวจคลื่นสมอง,ไม่รู้สถานที่เวลาและบุคคล,ไม่รู้บุคคล
Disorientationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลอะเลือน
Disorientation, Right-Leftไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่รู้ขวา-ซ้าย,แยกขวา-ซ้ายไม่ได้
Disorientedไม่ระบุศัพท์บัญญัติสับสน,การรู้จักกาลเวลาสถานที่และบุคคลเสียไป,จิตฉงนงุนงง
Disparityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแตกต่างกันเล็กน้อย
Dispenseไม่ระบุศัพท์บัญญัติจ่ายยา
Dispensing Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติห้องจ่ายยา
Dispermyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กเกิดจากไข่ที่ถูกผสมด้วยสเปอร์มสองตัว
Disperseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจายตัว,การกระจาย
Disperse Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตภาคที่กระจายตัว
Dispersingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจายตัว
Dispersing Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารช่วยการกระจายตัว,สารที่ช่วยให้ตัวยากระจายตัว
Dispersing Devicesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกระจายแสง
Dispersionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจาย,การกระจายตัว,ค่าวัดความแตกต่าง,ยาน้ำกระจายตัว,การแผ่กระจายตัว
Dispersion Mediumไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกลางที่เป็นของเหลว
Dispersion Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการกระจายตัว
Dispersion, Coarseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายขนาดหยาบ,การกระจายตัวแบบหยาบ
Dispersiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจาย
Displaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลื่อนตำแหน่ง
Displaced from Normal Sitesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอยู่ผิดถิ่นที่ประจำ
Displacementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการย้ายที่,การเคลื่อนหลุด,การกระจัดกระจาย,การเคลื่อนหลุด,กระดูกหักที่เคลื่อนจากที่,การไล่ที่,การเคลื่อนที่,การเคลื่อนตำแหน่ง,การไล่ที่,การขจัด
Displacement Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติพฤติกรรมทดแทน
Display Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแสดงภาพ
Display Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยแสดง
Disposable Apparatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง
Disposable Bagsไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงเก็บอุจจาระ
Disposable Cartridgesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคาร์ทริดจ์ที่ใช้แล้วทิ้ง
Disposable Cupsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก้วที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง
Disposable Plastic Petridishไม่ระบุศัพท์บัญญัติจานเพาะเชื้อชนิดใช้แล้วทิ้ง
Dispositionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจำหน่าย
Disproportion, Relativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดสัดส่วน
Disproportionateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่สมส่วน
Disproportionate Proliferationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแบ่งตัวอย่างไม่ได้สัดส่วน
Disproportionationไม่ระบุศัพท์บัญญัติดิสปรอปปอร์ชั่นเนชั่น,ดิสปรอบปอร์ชันเนชัน
Disproving a Provisional Clinical Diagnosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องลบล้างการวินิจฉัยขั้นแรกของแพทย์
Disruptไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อเซลล์ขาดตอน
Disruptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกตัว,เส้นประสาทขาดออกจากกัน
Dissatisfactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไม่พอใจ
Dissectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติศพ,การชำแหละ,พยาธิสภาพเริ่มต้น,การผ่าเพื่อแยกดูให้เห็นชัด,การชำแหละศพ
Dissection of Mosquitoesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชำแหละยุง
Dissection, Bluntไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแหวกเนื้อเยื่อตามแนวแยกทางธรรมชาติด้วยนิ้วมือ,แยกด้วยกรรไกร
Dissection, Retrogradeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชำแหละย้อนทาง
Disseminatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลุกลาม,การติดเชื้อทั่วไป,แพร่กระจาย,แพร่กระจายไปทั่ว,กระจายทั่วร่างกาย
Disseminated Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นทั่วไป
Disseminated Intravascular Clotไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดทั่วไป
Disseminated Intravascular Clottingไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้อนเลือดเกิดขึ้นในหลอดเลือดทั่วไป
Disseminated Intravascular Coagulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะลิ่มเลือดกระจายในหลอดเลือด,การแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือด,การกลายเป็นลิ่มของเลือดในหลอดเลือดแพร่กระจาย,เลือดแข็งตัวในหลอดเลือดแพร่กระจาย,การเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดกระจายทั่วไป,การแข็งตัวของเลือดในหลอดเลือดชนิดกระจายทั่วไป,เลือดเป็นลิ่มกระจายในหลอดเลือด
Disseminationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจาย,อยู่กระจายทั่วไป,กระจายตัว
Dissemination, Asymmetricalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระจัดกระจายอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบ
Dissertations, Academicไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยานิพนธ์
Dissociateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแตกตัว,การแตกตัว,แตกออก
Dissociationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลไกทางจิตแตกแยกของบุคลิกภาพ
Dissociationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกตัว,ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย
Dissociation Constantไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าคงที่ในการแตกตัว,ค่าคงที่การแตกตัว,ค่าคงที่ของการแตกตัว
Dissociation Energyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังงานแตกแยก
Dissociation Factorไม่ระบุศัพท์บัญญัติแฟกเตอของการแตกตัว
Dissociation, Electromechanicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวใจห้องล่างเต้นแต่ไม่มีการไหลเวียนเลือด
Dissociative Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคประสาทดิสโซซิเอชั่น
Dissociative Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบมีอาการดิสโซสิเอชั่น
Dissolutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการละลายตัว
Dissolution Mediumไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวกลางการละลาย
Dissolution Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราการละลาย
Dissolve, Physicallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติละลาย
Distalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจริญงอกยาวออกทางปลาย,ส่วนปลาย,ปลาย,ขอบ,ซึ่งห่างไกลจากลำตัว
Distal Endไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนปลาย,ส่วนปลาย
Distal Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อกลุ่มปลาย
Distal Loopไม่ระบุศัพท์บัญญัติขดปลายทาง
Distal Partไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงไส้เลื่อนส่วนปลาย,ส่วนปลาย
Distal Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนปลายที่สั้นของโอลแฟคตอรีเซลล์
Distal Segmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทท่อนปลาย
Distal Straight Portionไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนตรงตอนปลาย
Distanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะทาง,ระยะห่าง
Distance, Anode-Filmไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะระหว่างหลอดเอกซเรย์กับฟิล์ม
Distance, Focalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับระยะโฟคัส
Distance, Horizontalไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะทางในแนวราบ
Distance, Maximizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะทางมากที่สุด
Distantไม่ระบุศัพท์บัญญัติไกล
Distemperไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคหัดสุนัข,หัดสุนัข
Distemper Virus, Canineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวรัสโรคหัดในสุนัข
Distemper, Canineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อหัดของสุนัข,โรคไข้หัดสุนัข
Distendedไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องอืด
Distensibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยืดขยาย
Distensibility, Limitedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความยืดหยุ่นจำกัด
Distensionไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังกระเพาะอาหาร,การพองตึง,แน่นท้อง
Distentionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขยายตัว
Distentionไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องอืด
Distillationไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีกลั่น,การกลั่น
Distillation of Wood, Destructiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกลั่นทำลายไม้
Distillation, Destructiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกลั่น,สารได้จาก
Distillation, Fractionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกลั่นลำดับส่วน,การกลั่นตามลำดับส่วน,ขบวนการกลั่นลำดับส่วน,การกลั่นแบบแยกส่วน
Distillation, Refluxไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกลั่นแบบรีฟลักซ์
Distillation, Steamไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกลั่นของไอน้ำ,การกลั่นแบบไอน้ำ,การกลั่นด้วยไอน้ำ
Distillation, Toluensไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกลั่นด้วยวิธีโทลูอินดิสทิลเลชัน
Distillation, Vacuumไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกลั่นแบบสูญญากาศ
Distilled Water, Air-Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำกลั่นที่ปราศจากอากาศ
Distinguished, Easilyไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่แยกได้ชัดเจน
Distortไม่ระบุศัพท์บัญญัติบิด
Distortionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคดเคี้ยว,พูดเพี้ยนไปจนฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงพยัญชนะหรือสระ,การผิดรูป,เบี้ยว,การบิดเบี้ยว,ผิดรูปร่างไป,การตัดรายละเอียดบางประการทิ้งไป
Distractไม่ระบุศัพท์บัญญัติแยกออกห่างกัน
Distractibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความตั้งใจเปลี่ยนแปลงง่ายตามสิ่งเร้าต่างๆ,ถูกดึงโดยสิ่งเร้าจากภายนอกได้ง่าย,วอกแวกง่าย
Distractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อต่อเคลื่อนไหวในทิศทางเคลื่อนแยกห่าง,การเบี่ยงเบนความสนใจ
Distractiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติถูกกระตุ้นง่าย
Distressไม่ระบุศัพท์บัญญัติคับขัน,ความทรมาน,ความรู้สึกเป็นทุกข์,ความยุ่งยากใจ,สภาวะคับขัน
Distress, Innerไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกอึดอัด
Distress, Precordialไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการเหมือนมีแรงกดที่หัวใจ
Distress, Psychicไม่ระบุศัพท์บัญญัติความอึดอัดบีบคั้นทางจิตใจ
Distributeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบ่งภาค,กระจาย
Distributionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจาย,การแจกแจงข้อมูล,การกระจายตัว
Distribution Coefficientไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัมประสิทธิการกระจายตัว,สัมประสิทธิ์การแบ่งภาค
Distribution Coefficient, Trueไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัมประสิทธิ์การแบ่งภาคแท้,ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายแท้จริง
Distribution Constantไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าคงที่ของการแบ่งปัน
Distribution Curveไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะโค้งการแจกแจงของคะแนน
Distribution in Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแจกแจงในร่างกาย
Distribution Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการกระจาย
Distribution, Apparent Volume ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาตรการกระจายตัวปรากฏ
Distribution, Asymmetricalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแจกแจงไม่สมมาตร
Distribution, Geographicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายทางภูมิศาสตร์
Distribution, Localไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายของโรคในท้องถิ่น
Distribution, Narrowไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายที่แคบ
Distribution, Nonuniformไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายของการระบายอากาศไม่สม่ำเสมอ
Distribution, Probabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายความน่าจะเป็น
Distribution, Sizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายขนาด,การกระจายตัวของขนาด
Distribution, Size Frequencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายตัวของขนาดอนุภาค
Distribution, Size-Frequencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายตัวของขนาดหยด
Distribution, Spectralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแจกแจงสเปกตรา
Distribution, Symmetricalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแจกแจงสมมาตร,การกระจายเท่าๆกันทั้ง2ข้าง
Disturbancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแปรปรวน,การรบกวน,การทรงตัวเสีย
Disturbances, Mixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติแบบผสม
Disturbances, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะผิดปกติเพียงอย่างเดียว
Disturbances, Singleไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะผิดปกติเพียงอย่างเดียว
Disturbedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแปรปรวน
Disulfide Bondไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดซัลไฟด์บอนด์,แขนไดซัลไฟด์,พันธะไดซัลไฟด์,ไดซัลไฟด์บอนด์
Disulfide Bridgeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสะพานเชื่อมไดซัลไฟด์,สะพานไดซัลไฟด์,เชื่อมต่อกันด้วยพันธะไดซัลไฟด์
Disulfide Group Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์หมู่ไดซัลไฟด์
Disulfide Linkageไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธะไดซัลไฟด์
Disulfide, Tetraethylthiuramไม่ระบุศัพท์บัญญัติเตตราเอธิลไธยูแรมไดซัลไฟด์
Disulfidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดซัลไฟด์
Disulfiramไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดซัลฟิแรม,ยาอดเหล้าไดซัลฟิแรม,ไดซัลฟิแรม
Disulphide Bondไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดซัลไฟด์บอนด์
Disuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่ได้ใช้งาน,การถูกจำกัดการเคลื่อนไหว,ไม่ได้ใช้นาน
Disuse Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการอันเนื่องมาจากการไม่ได้ใช้งาน
Disuse, Passive Decay throughไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่ใช้
Disystonไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดซีสตอน
Disyston Sไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดซีสตอนเอส
Dithaneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเธน
Dithiazanineไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดไทอะซานีน,ยา,ไดไธอะซานีน
Dithiocarbamateไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดไธโอคาร์บาเมต,ไดธัยโอคาร์บาเนต
Dithiocarbamate, Metallicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดไธโอคาร์บาเมตชนิดโลหะ
Dithiothreitolไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดไธโอธริอิทอล
Dithizoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดไทโซน
Dithranol Ointmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดธรานอลในยาขี้ผึ้ง
Diuresisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขับปัสสาวะ,การถ่ายปัสสาวะมาก,ปัสสาวะมาก,ปัสสาวะเพิ่มขึ้น
Diuresis, Massiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายปัสสาวะมากมาย
Diuresis, Osmoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัสสาวะมากขึ้น,ถ่ายปัสสาวะมาก
Diuresis, Postobstructiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขับปัสสาวะออกมากหลังการผ่าตัด
Diuresis, Waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัสสาวะมาก,การถ่ายปัสสาวะมาก,ปัสสาวะมากและเจือจาง
Diuretic Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มยาขับปัสสาวะ
Diuretic Inducedไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาขับปัสสาวะ
Diuretic Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัสสาวะออกมากผิดปกติ,ระยะปัสสาวะมาก,ระยะขับปัสสาวะ
Diuretic Phase, Earlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงปัสสาวะออกมากระยะแรก
Diuretic Phase, Lateไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงปัสสาวะออกมากระยะหลัง
Diureticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาขับปัสสาวะ,สารขับปัสสาวะ,ยาขับถ่ายปัสสาวะ
Diuretics, Acidifyingไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาขับปัสสาวะที่มีฤทธิ์เป็นกรด
Diuretics, Loopไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาขับปัสสาวะที่ออกฤทธิ์ที่ลูฟ
Diuretics, Loop-Inhibitingไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาขับปัสสาวะชนิดที่มีผลต่อลูฟ
Diuretics, Mercurialไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาขับปัสสาวะเข้าปรอท,ยาขับปัสสาวะจำพวกปรอท,ยาขับปัสสาวะที่มีส่วนประกอบของปรอท
Diuretics, Mercurial, Organicไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาขับปัสสาวะพวกปรอท
Diuretics, Osmoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาขับปัสสาวะที่ออกฤทธิ์โดยอาศัยแรงดันน้ำ
Diuretics, Potassium Sparingไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาขับปัสสาวะที่มีโพแทสเซียมสำรอง
Diuretics, Potassium-Sparingไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาขับปัสสาวะที่มีผลป้องกันการขาดโปตัสเซียม,ยาขับปัสสาวะที่ประหยัดโปแตสเซียม
Diuretics, Sulfamylไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาขับปัสสาวะ,ซัลฟามิย์ล
Diuretics, Thiazideไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาขับปัสสาวะประเภทไธอาไซด์,ยาขับปัสสาวะกลุ่มไธอาไซด์,ยาขับปัสสาวะไทอาไซด์
Diurnalไม่ระบุศัพท์บัญญัติ24ชั่วโมง,ระยะเวลาของวัน
Diuronไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดยูรอน
Dive Bomerไม่ระบุศัพท์บัญญัติยุบข้อยกเท้า
Divergentไม่ระบุศัพท์บัญญัติจากแคบไปกว้าง
Diversionไม่ระบุศัพท์บัญญัติใส่ท่อระบายน้ำจากกระเพาะปัสสาวะ
Diversityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความหลายหลาก
Diverticulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเวอร์ติคูล่า
Diverticular Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคติ่งในลำไส้ใหญ่
Diverticulitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงลำไส้อักเสบ,ไดเวอร์ติคูไลติส,โรค,สำไส้หย่อน,โรคกระเปาะของลำไส้ใหญ่อักเสบ,ไดเวอร์ติคุไลติส
Diverticulitis, Colonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเวอร์ติคุไลติสของลำไส้ใหญ่โคลอม,ไดเวอร์ติคูไลติสของลำไส้ใหญ่,โรค
Diverticulosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเวอร์ติคุโลซิส,ไดเวอร์ติคูโลซิส,โรค,โรคกระเปาะของลำไส้ใหญ่,ลำไส้หย่อน
Diverticulosis, Colonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเวอร์ติคุโลซิสของลำไส้ใหญ่โคลอม,ไดเวอร์ติคูโลซิสของลำไส้ใหญ่,โรค
Diverticulumไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงงอกจากอวัยวะที่เป็นโพรงหรือท่อ,ไดเวอร์ติคูลัม,ส่วนยื่นเป็นกระพุ้ง,กระพุ้ง,ไดเวอร์ติคูลัม
Diverticulum, False, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเวอร์ติคูลัมชนิดเทียม
Divingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดำน้ำ
Divorceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหย่าร้าง,การหย่า
Dizygoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติครรภ์แฝดที่เกิดจากไข่2ใบ
Dizzinessไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการเวียนหัว,เวียนศีรษะ,หน้ามืด,อาการวิงเวียน,เวียนหัว
Djenkol Beansไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนียง
Djenkolic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดเจนโคลิค,กรดเจ็งโคลิค
Djenkolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษจากลูกเนียง
DNAไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเอ็นเอ,ดีเอนเอ,สาร,กรดดีออซีร์ไรโบนิวคลีอิค
DNA Dependent Polymerasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเอนเอดีเพนเดนท์โพลีเมอเรส
DNA Genomeไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเอ็นเอจีโนม
DNA Gyraseไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเอ็นเอไจเรส
DNA Polymerasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเอ็นเอโพลีเมอเรส,เอนไซม์ดีเอ็นเอโพลีเมอเรส
DNA Polymorphismไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนกลักษณ์ของเนื้อดีเอ็นเอ
DNA Rearrangementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสับเปลี่ยนตำแหน่งของดีเอ็นเอ
DNA Replicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนของดีเอ็นเอ,การแบ่งตัวของดีเอ็นเอ
DNA Sequence, Intergenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อดีเอ็นเอที่ไม่ได้เป็นยีน
DNA Technology, Recombinantไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคนิคการสร้างดีเอ็นเอสายผสม,เทคโนโลยีของดีเอ็นเอสายผสม
DNA Technology, Recombinantไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคโนโลยีของดีเอ็นเอสายผสม
DNA Templateไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเอนเอเทมเพลต
DNA Virusesไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเอนเอไวรัส
DNA, Extrachromosomalไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเอ็นเอนอกโครโมโซม
DNA, Left Handed Double Helicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเอ็นเอชนิดวนซ้าย
DNA, Recombinantไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเอ็นเอสายผสม,การรวมทางพันธุศาสตร์,ดีเอ็นเอลูกผสม,ยีนที่ถ่ายทอด,ดีเอ็นเอสายผสม
DNA, Single-Strandedไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเอ็นเอสายเดียว
DNA, Viralไม่ระบุศัพท์บัญญัติดีเอนเอของไวรัส,สาร
Doctor Nameไม่ระบุศัพท์บัญญัติชื่อของแพทย์ผู้รักษา
Doctor Patient Relationshipไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย
Doctor Shoppingไม่ระบุศัพท์บัญญัติไปพบแพทย์หลายๆท่าน
Doctor's Complianceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปฏิบัติของแพทย์
Document Examinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจพิสูจน์เอกสาร
Doderlein Bacilliไม่ระบุศัพท์บัญญัติโดเดอร์ไลน์แบคทีเรียบัคเตรีโดเดอเลน
Dodineไม่ระบุศัพท์บัญญัติโดดีน
Doederleinไม่ระบุศัพท์บัญญัติโดเดอร์ลีน
Does More Good Than Harmไม่ระบุศัพท์บัญญัติก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย
Dog Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุนัข,โรค
Dogsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสุนัข
Doingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปฏิบัติ
Dolantinไม่ระบุศัพท์บัญญัติโดแลนติน
Dolichocephalyไม่ระบุศัพท์บัญญัติศีรษะเป็นรูปยาว
Doll's Eye Sign Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกตาทั้งสองกลอกไปทางด้านตรงข้ามไม่ได้
Doll's Eye Sign Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกตาทั้งสองสามารถกลอกไปทางด้านตรงข้ามได้
Doll-Eye Phenomenonไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกตากลอกไปตรงข้ามกับการหมุนของศีรษะ
Dolls, Woodenไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ๊กตาไม้
Dolomiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติแร่โดโลไมต์
Dolorไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวด
Domainไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนของร่างกาย
Domeไม่ระบุศัพท์บัญญัติยอด,ส่วนยอด
Dome Cyst of Blood Good, Blueไม่ระบุศัพท์บัญญัติบลูโดมซิสต์ของบลัดกูด
Dome Shapeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปโค้งมน,ตรงกลางนูนสูงและขอบลาดลง,ลักษณะโค้งๆคล้ายหมวก,รูปโดม
Dominanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะข่ม
Dominantไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเด่น
Dominant Inheritance, Autosomalไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวถ่ายทอดกรรมพันธุ์ที่เป็นลักษณะเด่น
Dominant Trait, Autosomalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรรมพันธุ์ถ่ายทอดแบบลักษณะเด่น
Dominant, Autosomalไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนแบบเด่นออโตโสมัล
Dominant, Numericallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติพบมาก
Dominatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่
Domperidoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาดอมเพอริโดน
Donalson's Applicatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องสอดใส่แร่แบบโดแนลสัน
Donitzไม่ระบุศัพท์บัญญัติยุงแอไคไนตัส
Donkey Raisesไม่ระบุศัพท์บัญญัติขี่หลังเขย่งเท้า
Donor Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณให้
Donor Setsไม่ระบุศัพท์บัญญัติชุดเจาะเลือดผู้บริจาคที่ใช้สำหรับเจาะเลือดใส่ขว
Donor Siteไม่ระบุศัพท์บัญญัติตำแหน่งที่จะต้องเอากระดูกออกไป,ตำแหน่งที่ย้ายเนื้อเยื่อไปปลูกที่อื่นที่บริเวณให้
Donorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ให้เลือด
Donorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ให้,ตัวให้,ฝ่ายให้,ผู้อื่น,ผู้บริจาค,เซลล์ผู้ให้
Donors, Universalไม่ระบุศัพท์บัญญัติถ่ายให้แก่โลหิตทุกกลุ่ม
Donovan Bobyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อโดโนแวนบอดี้
Donovan Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโดโนแวนบอดี้
Donovan Granulomatisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อโดโนแวนแกรนูโลมาตีส
Donovania Granulomatisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบคเตรีโดโนวาน
Door Handlesไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกบิดประตู
Door-To-Door-Visitingไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักสุขศึกษาออกทำการสุขศึกษาตามบ้าน
Doors, Engineไม่ระบุศัพท์บัญญัติประตูขับเคลื่อน
Dopaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโดปา,สาร,โดปา
Dopamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติโดปามีน,โดปามีน,สาร,โดปามีน,โคปามีน
Dopamine Acetylcholine Imbalanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไม่สมดุลย์ระหว่างโดปามีนอะเซตีลโคลีนย์
Dopamine Blockage, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสกัดกั้นโดปามีนแบบเรื้อรัง
Dopamine Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าที่ของโดปามีน
Dopaminergic Antidepressantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาต้านซึมเศร้าที่ออกฤทธิ์ต่อระบบโดปามีน
Dopaminergic Systemsไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบเกี่ยวกับโดปามีน
Doppler Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวในร่างกาย
Doppler Signalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรับสัญญาณ
Doridenไม่ระบุศัพท์บัญญัติดอริเดน
Dormantไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพปกติ
Dorsalไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านหลัง,ด้านบน,ส่วนอก
Dorsal Columnไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางด้านหลังหรือด้านบนของไขสันหลัง
Dorsal Convexityไม่ระบุศัพท์บัญญัติโค้งด้านบน
Dorsal Hornไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณด้านบน
Dorsal Recumbentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำคลอดในท่านอนหงาย
Dorsal Sideไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปแสดงก้านสมองด้านบน
Dorsiไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนหลัง,กระดกปลายเท้าขึ้น
Dorsiflexไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลบวก,เหยียดนิ้วหัวแม่เท้า,เหยียดแขนทั้งสองตรงไปข้างหน้าและงอที่บริเวณข้อ
Dorsiflexedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดกขึ้น
Dorsiflexed Pronatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าหงายเหยียดลง
Dorsiflexionไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อมือกระดกขึ้น,การกระดกขึ้น,ลักษณะที่เท้ากระดกขึ้น,กระดกขึ้น,กระดกข้อขึ้น
Dorsiflexorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อกระดกข้อเท้าขึ้น
Dorsolumbarไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกหลัง
Dorsolumbar Regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกสันหลังส่วนอกและเอว
Dorsomedial Aspectไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านหลังเยื้องมาตรงกลาง
Dorsorostrallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอียงหลอดเอกซเรย์10-15องศาไปทางศีรษะ
Dorsumไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านหลัง
Dosageไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดยา
Dosage Formsไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปแบบยาเตรียม
Dosage Forms, Liquidไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเตรียมประเภทของเหลว,รูปแบบของยาน้ำ
Dosage Forms, Pharmaceuticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเตรียมรูปต่างๆ
Dosage Forms, Semi-Solidไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเตรียมประเภทกึ่งแข็ง
Dosage Forms, Solidไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปแบบของยาเม็ด,ยาเตรียมประเภทของแข็ง
Dosage Intervalไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงระยะเวลาของการให้อินซูลินแต่ละครั้ง,ระยะระหว่างการให้ยาแต่ละครั้ง
Dosage Regimenไม่ระบุศัพท์บัญญัติรับประทานยาให้ถูกวิธี,หลักการให้ยา
Dosage Regimen, Dividedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดแบ่งขนาดยา
Dosage Scheduleไม่ระบุศัพท์บัญญัติตารางการให้ยา
Dosage, Fractionatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดย่อยๆ
Dosage, Optimumไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดยาที่เหมาะสม
Dosage, Single Dailyไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดยาเหมาะที่จะใช้วันละครั้ง
Dosage, Therapeuticไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดที่ใช้ในการรักษา
Doseไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดยา,ขนาดใช้ยา,โดส,ขนาดของยา,ขนาด,จำนวนครั้งที่ฉีด
Dose Alternate Day, Singleไม่ระบุศัพท์บัญญัติให้วันเว้นวัน
Dose Control, Personalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมรังสีที่บุคคลได้รับ
Dose Dependentไม่ระบุศัพท์บัญญัติขึ้นกับขนาดของยา
Dose Equivalent Limits for Workers, Recommendedไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบเขตระดับรังสีสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวข้อง
Dose Equivalent Limits, Recommendedไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับรังสีที่ได้รับต้องไม่เกินระดับที่เสนอแนะ
Dose Guideไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดที่ใช้
Dose Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราเร็วที่ร่างกายจะดูดเก็บรังสีได้,ขนาดอัตรา
Dose Titrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับขนาดยา
Dose Vial, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาบรรจุขวดชนิดฉีดได้10ครั้ง
Dose, Accumulateไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณรังสีสะสม
Dose, Accumulated Occupationalไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดรังสีสะสม
Dose, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดที่สัตว์ทดลองได้รับอย่างเฉียบพลัน
Dose, Ceilingไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดยาถึงเพดาน
Dose, Conventionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณปกติ
Dose, Digitalizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดที่แสดงผลในการรักษา
Dose, Effective, Smallไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดน้อยสุดที่สามารถออกฤทธิ์ได้
Dose, Equi-Analgesicไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดที่ลดอาการเจ็บปวดได้เท่ากัน
Dose, Fullไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดเต็มที่
Dose, High Divided Dailyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแบ่งเฉลี่ยให้หลายมื้อต่อหนึ่งวัน
Dose, High Singleไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดสูงมากๆ
Dose, Highest Toleratedไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดที่มากที่สุดที่ผู้ป่วยทนได้โดยไม่มีปฏิกิริยา
Dose, Infectiousไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดติดเชื้อ
Dose, Initialไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดยาที่ให้ครั้งแรก,ขนาดที่ให้ครั้งแรก,ขนาดของยาครั้งแรก,ขนาดแรก
Dose, Initial Loadingไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดที่ให้ครั้งแรก
Dose, Largeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกินยาเป็นเวลานานและขนาดสูง
Dose, Leathalไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดที่ทำให้ตายได้
Dose, Loadingไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดเพิ่ม
Dose, Lowest Effectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาในขนาดที่ได้ผลและต่ำที่สุด
Dose, Maintenanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้ยาในปริมาณควบคุม,ขนาดที่ใช้ตลอดไป,ยาในขนาดประคับประคอง,ยาขนาดปกติ,ให้ยาต่อ,ขนาดที่ให้ผลต่อการรักษา,ขนาดยาที่ค้ำจุน
Dose, Massive Oral, Singleไม่ระบุศัพท์บัญญัติรับประทานเพียงครั้งเดียว
Dose, Maximum Permissibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับรังสีสูงสุดที่ร่างกายรับได้,ขนาดรังสีสูงสุดที่อนุญาตให้รับได้
Dose, Minimumtoxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณที่ต่ำที่สุดที่เป็นอันตรายต่อสัตว์แต่ละชนิด
Dose, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัติได้รับหลายครั้ง,ให้มากกว่า1ขนาด,หลายขนาด
Dose, Pharmacologicไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาในขนาดสูง,การให้ยาประเภทฮอร์โมน
Dose, Pharmacologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดรับประทานเพื่อผลทางเภสัชวิทยา
Dose, Physiologicไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดทางสรีรวิทยา
Dose, Physiologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดรับประทานเพื่อผลทางสรีวิทยา
Dose, Primingไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดเพิ่ม,ฉีดนำก่อน
Dose, Sedativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดที่ใช้ในการระงับประสาท
Dose, Sensitizingไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวทำให้แพ้
Dose, Singleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพียงครั้งเดียว,ยาที่บรรจุสำหรับใช้ครั้งเดียว,รับประทานยาครั้งเดียว,ขนาดยาเพียงครั้งเดียว,ให้เพียงครั้งเดียว,ใช้ครั้งเดียวหมด,ขนาดใช้ยาครั้งเดียว,ให้ขนาดเดียว,ได้รับเพียงครั้งเดียว,การให้ยาในครั้งแรกเพียงขนาดเดียว
Dose, Single Dailyไม่ระบุศัพท์บัญญัติวันละหนึ่งมื้อ
Dose, Therapeuticไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณที่ใช้รักษา,ขนาดที่ให้ผลการรักษา
Dose, Thresholdไม่ระบุศัพท์บัญญัติขีดเริ่มของปริมาณที่ใช้,ได้รับรังสีต่ำกว่าระดับหนึ่ง
Dose, Toxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณที่เป็นอันตราย
Dose, Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดใช้แต่ละครั้ง
Dose, Usualไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนาดธรรมดา
Dose-Dependentไม่ระบุศัพท์บัญญัติขึ้นอยู่กับขนาดยา
Dosimeters, Personalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล
Dot Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบจุด
Dotsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดกลม,จุด,เป็นจุด
Dots, Blackไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดดำ,จุดดำๆ
Double Blindไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ทราบว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาชนิดใด
Double Helixไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลียวคู่
Double Set Upไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรวจภายในที่ห้องผ่าตัด,ตรวจภายในในห้องผ่าตัด,การตรวจภายในที่ห้องผ่าตัด
Double Setupไม่ระบุศัพท์บัญญัติตกเลือด
Double Timeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโตขึ้นเท่าตัว
Double Visionไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพซ้อน
Doubletsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคู่
Doubtไม่ระบุศัพท์บัญญัติสงสัย,ความสงสัยไม่แน่ใจ
Douchไม่ระบุศัพท์บัญญัติชะล้าง
Doucheไม่ระบุศัพท์บัญญัติสวนล้างช่องคลอด
Douchesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาสวนล้าง
Douchingไม่ระบุศัพท์บัญญัติชำระล้างภายในช่องคลอด
Douching, Postcoitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการล้างช่องคลอดหลังร่วมเพศ
Dounce Homogenizerไม่ระบุศัพท์บัญญัติดาว์โฮโมจีไนเซอร์
Down Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติดาวน์ซินโดรม,กลุ่มอาการดาวน์
Down's Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัญญาอ่อนเนื่องจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่,กลุ่มอาการของดาวน์
Downstreamไม่ระบุศัพท์บัญญัติตามทิศทางการไหล,ปลายทาง
Downwardไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวเฉียงลง,ระดับสูงลงมาต่ำ
Downward Forwardไม่ระบุศัพท์บัญญัติวางตัวอยู่เอียงๆ
Dowponไม่ระบุศัพท์บัญญัติดาวพอน
Doxapramไม่ระบุศัพท์บัญญัติดอกซาแพรม
Doxorubicinไม่ระบุศัพท์บัญญัติด็อกโซรูบิซิน
Doxycyclineไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาโดซี่ซัยคลิน
Dracunculosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคดราคังคิวโลซิส
Draggingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเดินที่ลากขา
Dragon Fliesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลงปอ
Drainไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อระบาย,การระบาย
Drain, Specialไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อระบายน้ำ
Drainageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหล,ระบาย,การเอาหนองออก,การระบาย,ระบายออก
Drainage Plateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพลทที่เป็นแร่งสำหรับระบายออก
Drainage Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบการระบาย
Drainage System, Closedไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อหลอดสวนกับสายยางและถุงหรือขวดโดยใช้วงจรปิด
Drainage System, Openไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสวนคาโดยต่อหลอดสวนปัสสาวะลงขวดหรือถุงชนิดวงจ
Drainage, Closeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระบายแบบปิด
Drainage, Maintenance ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลของสิ่งคั่งค้าง
Drainage, Openไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระบายแบบเปิด
Drainage, Perihepaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อระบายช่องท้องบริเวณรอบตับ
Drainage, Posturalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระบายเสมหะจากปอดด้วยการจัดท่าของร่างกาย,การระบายด้วยการจัดท่าผู้ป่วย,การจัดท่าระบายเสมหะ,การระบายโดยจัดท่าผู้ป่วย,การระบายปอดโดยจัดท่าผู้ป่วย,โพสเจอรัลเดรนเนจ
Drainage, Subaqueousไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีระบายออกใต้ผิวน้ำ
Drainage, Subaqueous Intercostalไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีคาสายยางไว้เป็นท่อระบาย
Draining Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติดูดเก็บไป
Dramไม่ระบุศัพท์บัญญัติแดรม,หน่วยการวัดของเหลว
Dramamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติดรามามีน
Dramatic Skitไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแสดงละครสมมติ
Dramatizeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางมากเกินไป
Drapingไม่ระบุศัพท์บัญญัติผ้าสะอาด
Draw a Man Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติวาดรูปคน
Drawingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวาดภาพ
Dreamingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝัน
Dreaming, Imagery ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการจินตภาพของการฝัน
Dreamsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความฝัน,การฝัน
Dreamy Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะคล้ายฝัน
Dressingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ผ้าพันแผล,การทำแผล
Dressing Activitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแต่งตัว
Dressing Carts, Mobileไม่ระบุศัพท์บัญญัติโต๊ะทำแผลชนิดเคลื่อนที่ได้
Dressing Pantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใส่กางเกงขายาว
Dressing Shirtไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใส่เสื้อเชิ้ต
Dressing Shoesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใส่รองเท้า
Dressing Skill, Beginningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเริ่มฝึกทักษะในการแต่งตัว
Dressing Socksไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใส่ถุงเท้า
Dressing, Betadineไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำแผลโดยใช้น้ำยาไอโอดีนชนิดใหม่ไม่ระคายเคือง
Dressing, Dryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำแผลวิธีแห้ง
Dressing, Openไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปิดแผล
Dressing, Wetไม่ระบุศัพท์บัญญัติแต่งบาดแผล,การทำแผลให้เปียกอยู่ตลอดเวลา
Dressler Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
Dribble Ball Eliminationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลี้ยงบอลปาคน
Dribblingไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัสสาวะหยด,ปัสสาวะหยดอยู่ตลอดเวลา
Dried Iceไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำแข็งแห้ง
Drieritesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวดูดความชื้น
Drillไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำซ้ำ,การขีด
Drill Tipsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสว่านสำหรับเจาะ
Drill, Buddyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริหารกายเป็นคู่
Drillsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือเจาะกระดูก
Drinkไม่ระบุศัพท์บัญญัติ1แก้ว,น้ำและเครื่องดื่ม
Drinking by Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดื่มของเหลวของเซลล์
Drinking Fountainไม่ระบุศัพท์บัญญัติก๊อกน้ำพุ
Drinking from Cupไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดื่มน้ำจากแก้ว
Drinking, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติดื่มสุราตามปกติ
Dripsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหยด
Drips, Continuousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้ยาต่อเนื่องตลอดเวลา
Drips, Intravenous, Continuousไม่ระบุศัพท์บัญญัติหยดเข้าหลอดเลือดดำช้าๆตลอดเวลา
Driveไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงขับ,แรงผลักดัน,แรงกระตุ้น(ทางเพศ),กำลังผลักดัน
Driveไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยขับเคลื่อน
Drive, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงผลักดันภายใน
Drive, Loss ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดแรงขับ
Drive, Organicไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงขับภายในร่างกาย
Drive, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงขับเบื้องต้น
Driver, Outputไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงจรส่งออก
Driving Forceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงขับเคลื่อน,แรงขับดัน
Driving Force, Netไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงขับเคลื่อนสุทธิ
Droolingไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำลายไหลย้อย,น้ำลายไหล
Dropไม่ระบุศัพท์บัญญัติหยด,เป็นหยดๆ
Drop in the Bottle Toyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหยิบของใส่ขวด
Drop Model, Liquidไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบหยดของเหลว
Drop Outไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนผู้ป่วยที่จะขาดหายไปจากการทดลอง
Drop Testingไม่ระบุศัพท์บัญญัติทดสอบโดยการทำตก
Dropletsไม่ระบุศัพท์บัญญัติละออง,เป็นหยด,หยดเล็กๆ
Droplets, Aerosolizedไม่ระบุศัพท์บัญญัติละอองเสมหะ
Droplets, Fineไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำละอองเล็กๆ,หยดน้ำเล็กๆ
Droplets, Liquidไม่ระบุศัพท์บัญญัติหยดของเหลว
Droplets, Stabilization ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำให้หยดเล็กๆมีความคงตัว
Droppers, Medicinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่หยดยา
Droppers, Medicineไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดแก้วเรียวเล็ก
Droppers, Standardไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดหยดมาตรฐาน
Drosophilaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลงหวี่
Drosophila Melanogasterไม่ระบุศัพท์บัญญัติแมลงหวี่,แมลงหวี่พันธุ์ที่มีในธรรมชาติ,แมลงหวี่
Drowningไม่ระบุศัพท์บัญญัติคนจมน้ำ,การจมน้ำ,การจมน้ำตาย
Drownsinessไม่ระบุศัพท์บัญญัติง่วงซึม
Drowsinessไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซื่องซึม,ง่วงและซึมเซา,ง่วงซึม,ง่วงนอน,ซึม
Drowsiness, Daytimeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการง่วงนอนตอนกลางวัน
Drowsyไม่ระบุศัพท์บัญญัติซึม
Drud Therapy, Singleไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้ยาชนิดเดียว
Drug Abuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ยาในทางที่ผิด
Drug Abuse, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้ยาเป็นระยะนาน
Drug Accumulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสะสมของยา
Drug Actionไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ของยา,การออกฤทธิ์ของยา
Drug Action, Prolongไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฉีดออกฤทธิ์แบบต่อเนื่อง
Drug Addictionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดยา
Drug Administration, Massไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบำบัดทั้งกลุ่ม
Drug Administration, Selectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดตามจ่ายยาเฉพาะราย
Drug Allergyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพ้ยา
Drug and Narcotic Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาและยาเสพติด,การควบคุม
Drug Antagonismไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ยาที่เป็นปฏิปักษ์กัน,ยา,การเป็นปฏิปักษ์กัน
Drug Carriersไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวนำยา
Drug Combinationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ยาร่วมกัน,การใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน
Drug Combinations, Fixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาผสมในเม็ดเดียวกัน
Drug Compoundingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผสมยา
Drug Contaminationไม่ระบุศัพท์บัญญัติยา,การปนเปื้อน
Drug Dependenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติติดยา,การติดยา,การติดยาเสพติด
Drug Dispositionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการโน้มรับโรคของยา
Drug Dissolutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการละลายของตัวยา
Drug Distributionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระจายยา
Drug Effectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลจากยา
Drug Eruptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาการแพ้ยาทางผิวหนัง,ผื่นแพ้ยา,คันเนื่องจากแพ้ยา,การแพ้ยา
Drug Evaluationไม่ระบุศัพท์บัญญัติยา,การประเมินผล,ยา,การประเมินคุณภาพ
Drug Excretionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขับยาออกจากร่างกาย
Drug Extractsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารสกัดที่เป็นยา
Drug Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาเหตุทางด้านยา
Drug Holidaysไม่ระบุศัพท์บัญญัติหยุดใช้ยาเป็นช่วงสั้น,การหยุดยาเป็นบางวัน
Drug Hypersensitivityไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิไวเกินต่อยา,ยา,การแพ้การแพ้ยา
Drug Inducedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกิดจากยา
Drug Industryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุตสาหกรรมยา,ยา,การอุตสาหกรรม
Drug Information Centersไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์บริการข่าวสารทางยา
Drug Interactionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฎิกิริยาต่อกันของยา,ปฎิกิริยาระหว่างกันของยา,ปฏิกิริยาระหว่างยา,อันตรกิริยาระหว่างยา,ฤทธิ์ระหว่างตัวยาด้วยกัน,ยา,การออกฤทธิ์ระหว่าง,ปฏิกิริยาสัมพันธ์กับยาอื่น,ยา,การออกฤทธิ์ระหว่างกัน
Drug Interferenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่ได้รับเข้าร่างกายแล้วทำให้มีการเปลี่ยนแปลง
Drug Intoxicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเป็นพิษ
Drug Labelingไม่ระบุศัพท์บัญญัติฉลากยา,ยา,การเขียนสลาก
Drug of Choiceไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่เหมาะสมที่สุด,ยาดีที่สุด
Drug Packagingไม่ระบุศัพท์บัญญัติยา,การบรรจุหีบห่อ
Drug Penetrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการซึมผ่านเข้าของยา
Drug Receptor Interactionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกฤทธิ์ของยา
Drug Receptor Interactionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกฤทธิ์ของยา
Drug Resistanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติดื้อยา,การดื้อยา,ยา,การดื้อ
Drug Resistance, Bacterialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดื้อยาของแบคทีเรีย
Drug Resistance, Microbialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดื้อยาของจุลชีพ,ยา,การดื้อของจุลชีพ
Drug Resistance, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการต้านยาแบบปฐมภูมิ
Drug Resistance, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการต้านยาแบบทุติยภูมิ
Drug Resistance, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการต้านยาแบบทุติยภูมิ
Drug Resistant Mutantไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับตัวดื้อยา
Drug Stabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติยา,ความคงตัว
Drug Storageไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลังยา
Drug Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบำบัดด้วยยา,การรักษาโรคด้วยยา,การรักษาด้วยยา
Drug Toleranceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความทนยา,การยอมรับต่อยาตัวหนึ่ง,ยา,ความทน
Drug Toxicityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเป็นพิษเนื่องจากยา,พิษของยา
Drug Treatment, Massไม่ระบุศัพท์บัญญัติยารักษาแบบการรักษากลุ่ม
Drug Trialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิจัยการใช้ยา
Drug Useไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ยา
Drug Utilizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ยา,ยา,การใช้
Drug Withdrawalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถอนยา,การขาดยา
Drug Withdrawal Symptomsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการของการขาดยา
Drug-Dependenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพึ่งยา
Drug-Inducedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกิดจากยา
Drug-Package Interactionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระทำระหว่างกันของยาและภาชนะบรรจุ
Drug-Protein Bindingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการต่อการจับตัวของยา-โปรตีน
Drug-Treatmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ยารักษา
Drugsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยา,ยารักษาโรค
Drugs, Acidicไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาซึ่งมีฤทธิ์กรด
Drugs, Activatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่ถูกปลุกฤทธิ์แล้ว
Drugs, ASA-Likeไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่มีฤทธิ์คล้ายแอสไพริน
Drugs, Boundไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่ถูกรวมตัวแล้ว
Drugs, Composedไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาหลายชนิดเป็นส่วนผสม
Drugs, Conjugatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่ถูกควบคู่แล้ว
Drugs, Crudeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมุนไพร
Drugs, Cytotoxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาทำลายเซลล์มะเร็ง,ยาที่เป็นพิษต่อเซลล์
Drugs, Cytotoxinไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่เป็นพิษต่อเซลล์
Drugs, Essentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาจำเป็น
Drugs, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาทาภายนอก
Drugs, Extraction ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสกัดยา
Drugs, First-Choiceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกยาตัวแรก
Drugs, Fixed Combinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาผสม
Drugs, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่ยังอยู่ในรูปอิสระ,ยาอิสระ
Drugs, Initialไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเริ่มต้น
Drugs, Inorganicไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวยาพวกอนินทรีย์
Drugs, Lypophilicไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่ละลายได้ในสารไขมัน
Drugs, Neutralไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่มีคุณสมบัติเป็นกลาง
Drugs, Non-Prescriptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์
Drugs, Nondependent Abuse ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ยาในทางที่ผิดที่เกิดจากการไม่ได้เสพติด
Drugs, Parentไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาตัวเดิม
Drugs, Potentไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่มีฤทธิ์แรง,ยาอันตราย
Drugs, Premixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่ผสมกันไว้ก่อน
Drugs, Protein Boundไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาซึ่งจับโปรตีน
Drugs, Relatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่คล้ายกัน
Drugs, Solubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่ละลายได้,ยาที่ละลายในน้ำมัน
Drugs, Standard, Oldไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเก่า
Drugs, Steroid Hormoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาสตีรอยด์ฮอร์โมน
Drugs, Synthetic Opiatelikeไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาระงับปวดสังเคราะห์มีฤทธิ์คล้ายฝิ่น
Drugs, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาทั้งหมด
Drugs, Unboundไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาซึ่งไม่ได้จับกับโปรตีน
Drugs, Water Solubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่ละลายในน้ำ
Drum Stickไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม้ตีกลอง
Drum, Tunefulไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตีกลอง
Drums, Shreddingไม่ระบุศัพท์บัญญัติถังบด
Drunkennessไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมา
Drunkenness, Punchไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเมาหมัด
Dryไม่ระบุศัพท์บัญญัติแห้ง
Dry Anatomical Lessonsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการศึกษาสิ่งแห้งๆ
Dry Eyesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาแห้ง
Dry Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติแห้ง,ชนิดที่ไม่มีการอักเสบ
Dry Gum Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีไดรกัม
Dry Iceไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำแข็งแห้ง
Dry Socketไม่ระบุศัพท์บัญญัติดรายซอคเก็ท,ดรายซอกเกต,โรค
Dry Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดแห้ง
Dryers, Critical Pointไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องทำให้ตัวอย่างแห้งณจุดวิกฤติ
Dryingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำตัวอย่างให้แห้ง,การทำแห้ง,ผิวหนังแห้ง
Drying Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำให้แห้ง
Drying Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการทำให้แห้ง
Drying, Critical Pointไม่ระบ