การแพทย์

หมวด การแพทย์
มีคำศัพท์ 41,305 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A จำนวน 4,171 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Abateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะเบท, สารเคมี
Abattoirsไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรงฆ่าสัตว์
Abbreviationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอักษรย่อ, คำย่อ
Abdminal Nodeไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองในท้อง
Abdomenไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนท้อง, ช่องท้อง
Abdomen, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้อง, ภาวะเฉียบพลัน; ช่องท้อง, การเจ็บอย่างเฉียบพลัน; โรคของช่องท้องอย่างเฉียบพลัน; ภาวะปัจจุบันของช่องท้อง; ภาวะเฉียบพลันของช่องท้อง; ปวดท้องเฉียบพลัน
Abdomen, Distendedไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องอืด
Abdomen, Filmไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพรังสีช่องท้อง
Abdomen, Pendulousไม่ระบุศัพท์บัญญัติพุงยื่นย้อย, หน้าท้องหย่อน, ท้องและเอวมีไขมันมากเป็นหลืบห้อยย้อยลงมา, ไขมันบริเวณท้องและเอวมีมากเป็นหลืบห้อยย้อยลงมา
Abdomen, Plainไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจท้องทางรังสี, ภาพรังสีของช่องท้อง
Abdomen, Postไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนปลายของท้อง
Abdomen, Proberantไม่ระบุศัพท์บัญญัติลงพุง
Abdomen, Scaphoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องแฟบ
Abdomen, Tip ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายก้น
Abdomen, Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องตอนบน
Abdomen, Withdrawal intoไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญกลับเข้าไปในช่องท้องใหม่
Abdominal Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพื้นที่บริเวณท้อง
Abdominal Bathไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณท้อง
Abdominal Cavityไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องท้อง
Abdominal Crampsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดท้องอย่างรุนแรง, ตะคริว, ปวดบริเวณท้องจากตะคริว, ปวดท้อง
Abdominal Decompressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลดความกดดันในช่องท้อง
Abdominal Discomfortไม่ระบุศัพท์บัญญัติแน่นท้อง, อึดอัดในท้อง
Abdominal Distensionไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องอืด
Abdominal Distentionไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องโตกว่าปกติ, ท้องอืด, หน้าท้องตึง, ท้องโตกว่าปกติ
Abdominal Emergency, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการทางท้องอย่างรุนแรงและเฉียบพลัน
Abdominal Examinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจหน้าท้อง
Abdominal Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจหน้าท้อง, แบบเป็นที่ช่องท้อง
Abdominal Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องท้องบาดเจ็บ, ท้องบาดเจ็บ
Abdominal Injuries, Penetratingไม่ระบุศัพท์บัญญัติบาดเจ็บช่องท้องจากวัตถุทะลุเข้าไป
Abdominal Musclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อหน้าท้อง, กล้ามเนื้อท้อง
Abdominal Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้อง, เนื้องอก
Abdominal Organs, Accessoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะรองอื่นๆในช่องท้อง
Abdominal Ostiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูเปิดในช่องท้อง
Abdominal Padไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นผ้าก๊อสใช้ซับหน้าท้อง
Abdominal Painไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดท้อง
Abdominal Paracentesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจาะช่องท้อง, การเจาะท้อง
Abdominal Partไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนช่องท้อง
Abdominal Portionไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องท้อง
Abdominal Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงจากการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้อง
Abdominal Pressure Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติทดสอบโดยกดดันทางหน้าท้อง, ทดสอบโดยกดดันหน้าท้อง
Abdominal Rigidityไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องเกร็ง
Abdominal Ring, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติวงแหวนนอกที่หน้าท้องส่วนล่าง
Abdominal Routeไม่ระบุศัพท์บัญญัติผ่านทางหน้าท้อง
Abdominal Sensationไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดท้อง
Abdominal Striaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติลายที่ผิวหน้าหน้าท้อง
Abdominal Surgeryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดหน้าท้อง, การผ่าตัดช่องท้อง
Abdominal Swabไม่ระบุศัพท์บัญญัติผ้าซับช่องท้อง
Abdominal Swellingsไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องบวมโต
Abdominal Trauma, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความบวมช้ำในช่องท้องอย่างรุนแรง
Abdominal Wallไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน้าท้อง, ผนังท้อง, ผิวหนังหน้าท้อง
Abdominal Wall Defect, Full Thicknessไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังหน้าท้องขาดหายไป
Abdominal Wall, Anteriorไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังหน้าท้อง
Abdominal, Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติท้องตอนบน
Abdominoplastyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดตกแต่งบริเวณหน้าท้อง
Abdominothoracic Pumpไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำงานของทรวงอกและช่องท้อง
Abducens Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทสมองเส้นที่ 6, เส้นประสาทสมองคู่ที่ 6, ประสาทที่ 6, ประสาทแอบดูเซนส์, ประสาทสมองคู่ที่ 6, ประสาทสมองส่วนที่ 6, ประสาทสมองที่หก
Abducens Nerve Palsyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมพาตของประสาทแอบดูเซนส์
Abductไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลอกไปทางด้านข้าง, การอ้าแขนขึ้น
Abductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติบิดออก, การเคลื่อนไหวในแนวออกนอก, การกางออกจากแนวกลาง, กาง, กางออก, การกางออก, กางขาทั้ง 2 ข้างออก, การหนีบ, กางขาทั้ง 2 ข้างออก, เคลื่อนไหวไปทางขมับ
Abduction Forceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงกาง
Abduction of Scapulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการห่อไหล่
Abduction Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจโดยใช้ปลายนิ้วชี้ข้างเดียวกันกดบนปลายหัว
Abduction, Fullไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลอกตาออกนอกสุด
Abductorไม่ระบุศัพท์บัญญัติแยกออกจากแกนของร่างกาย, อาการกางออก
Abductor Digital Quintlไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อกางนิ้วก้อย
Abductor Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อกลุ่มทางด้านนอก
Abductor Hallucisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อกางหัวแม่เท้า
Abductor Pollicis Brevisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อกางหัวแม่มือมัดสั้น
Abductor Pollicis Longusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อกางหัวแม่มือมัดยาว
Abelson Leukemia Virusไม่ระบุศัพท์บัญญัติลิวคีเมียเอเบลสัน, ไวรัส
Aberrantไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะเบอแรนท์
Aberrant Growthไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจริญเติบโตผิดปกติ
Aberration, Numericalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของจำนวน
Aberration, Structuralไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของโครงสร้าง
Abetalipoproteinemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะบีตาลิโปโปรตีนีเมีย, ไม่มีเบตา-ไลโปโปรตีนในเลือด
Abilities, Innateไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถพื้นฐาน
Abilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถ
Ability Levels, Classไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับความสามารถของกลุ่มผู้เรียน
Ability to Initiateไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคิดริเริ่มในการเล่น
Ability, Numericalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถทางคณิตศาสตร์
Abnormalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติ
Abnormalitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติแต่กำเนิด, ความพิการ, ความผิดปกติ, สิ่งผิดปกติต่างๆ
Abnormalities, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์, ความผิดปกติทางพันธุกรรม, ความผิดปกติเป็นแต่กำเนิด
Abnormalities, Drug-Inducedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติจากยา, ความผิดปกติแต่กำเนิดจากผลของยา
Abnormalities, Fetalไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของเด็กในครรภ์
Abnormalities, Fetal Geneticไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ของเด็ก
Abnormalities, Geneticไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธุกรรมและโครไมโซมที่ผิดปกติ, ความพิการแต่กำเนิด
Abnormalities, Kippel-Feilไม่ระบุศัพท์บัญญัติคิปเปล์ไฟล์แอบนอร์มาลิตี
Abnormalities, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติแต่กำเนิดหลายอย่าง, ความผิดปกติหลายอย่าง
Abnormalities, Radiation-Inducedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติแต่กำเนิดจากผลของรังสี
ABO Blood Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่เลือดเอบีโอ
ABO Blood-Group Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบหมู่เลือดเอบีโอ; หมู่เลือดเอบีโอ, ระบบ
ABO Incompatibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่เลือดเอบีโอไม่เข้ากัน, หมู่เลือดเอบีโอเข้ากันไม่ได้, เลือดแม่และเลือดลูกไม่เข้ากัน, การมีหมู่เลือดไม่เข้ากัน
ABO System Incompatibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติสามี-ภรรยาที่มีเลือดไม่เข้ากลุ่มกัน
Aboriginesไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนชาวอะบอริจีนส์
Abortifacient Drugsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาทำแท้ง
Abortionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำแท้ง, แท้ง, การทำให้แท้ง, การแท้ง, การแท้งบุตร, แท้ง, การแท้งบุตร
Abortion Actไม่ระบุศัพท์บัญญัติพระราชบัญญัติการทำแท้ง
Abortion Rateไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำนวนทารกที่แท้ง, อัตราการแท้ง
Abortion Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนการแท้ง
Abortion Technologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยาการในการทำแท้ง
Abortion, Completeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแท้งครบ, แท้งครบ
Abortion, Completedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแท้งครบ
Abortion, Criminalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำแท้งผิดกฏหมาย, การทำแท้งโดยผิดกฏหมาย, การทำแท้งที่ผิดกฎหมาย, ทำแท้ง, แท้ง, ทำแท้งอาญา, การแท้งผิดกฎหมาย, การรีดลูก, การทำให้แท้งโทษอาญา
Abortion, Criminal Septicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำแท้งอาญา
Abortion, Electiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำแท้งที่ถูกกฏหมายแต่ไม่มีเหตุผลทางการแพทย์
Abortion, Habitualไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแท้งเป็นอาจิณ, การแท้งเป็นนิสัย, แท้งเป็นอาจิณ, แท้งเป็นนิจสิน, การแท้งอาจิณ
Abortion, Illegal Inducedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำแท้งโดยผิดกฎหมาย
Abortion, Incompleteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแท้งไม่ครบ, แท้งไม่ครบ, การแท้งค้าง, แท้งค้าง
Abortion, Inducedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำให้แท้ง, การทำแท้ง, การทำแท้งโดยเจตนา, การแท้งที่เกิดจากการกระทำ, แท้งจากการกระทำ
Abortion, Inevitableไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้, แท้งหลีกไม่พ้น, แท้งห้ามไม่หยุด
Abortion, Inevitableไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้, แท้งหลีกไม่พ้น, แท้งห้ามไม่หยุด
Abortion, Legalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำแท้งถูกกฎหมาย, การทำแท้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย
Abortion, Legalisedไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำแท้งถูกต้องตามกฏหมาย
Abortion, Missedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแท้งค้าง, การแท้งค้าง, การแท้งค้างนาน, การแท้งโดยไม่รู้
Abortion, Recurrentไม่ระบุศัพท์บัญญัติแท้งบ่อยๆ, การแท้งเป็นอาจิณ
Abortion, Repeatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแท้งเป็นอาจิณ
Abortion, Selectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกทำแท้ง
Abortion, Septicไม่ระบุศัพท์บัญญัติแท้งติดเชื้อ, การแท้งติดเชื้อ
Abortion, Spontaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแท้งเอง, การแท้งที่เกิดขึ้นเอง, แท้งเอง, แท้งที่เกิดขึ้นเอง
Abortion, Therapeuticไม่ระบุศัพท์บัญญัติแท้งที่กระทำเพื่อการรักษา, การทำแท้งเพื่อรักษา, การทำแท้งเพราะมารดามีความเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะจะตั้งครรภ์, การแท้งที่ต้องทำเพื่อรักษา, การทำแท้งเมื่อมีข้อบ่งทางแพทย์, การทำแท้งเพื่อการรักษา, ทำแท้งเพื่อการรักษา, การทำแท้งเมื่อมีข้อบ่งทางการแพทย์, การทำให้แท้งเพื่อการรักษา
Abortion, Threatenedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแท้งคุกคาม, แท้งคุกคาม, สภาวะที่คุกคามต่อการแท้งบุตร
Abortion, Tubalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแท้งเข้าไปในช่องท้อง, การแท้งจากท่อรังไข่
Abortion, Veterinaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแท้งของสัตว์
Abrasionไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผลถลอก, การขัดสี, บาดแผลถลอก, รอยแผลถลอก, การถลอก
Abrasiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติขัดถู
Abrasive Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารขัดสี
Abrasive Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจสอบคุณภาพในการขัดสี
Abrasive Testersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องขัดสี
Abrasivenessไม่ระบุศัพท์บัญญัติการครูด
Abreactive Purposesไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุดมุ่งหมายในการระบายอารมณ์
Abruptio Placentaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรกลอกตัวก่อนกำหนด, รกลอกตัวก่อนคลอด, การลอกตัวของรกก่อนกำหนดคลอด, รกตำแหน่งปกติลอกตัวก่อนเวลา, รกลอกตัวก่อนเวลา, การลอกตัวก่อนเวลาของทารก
Abrus Precartoriusไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปรตีนพิษในมะกล่ำ
Abscence, Completeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไตไม่กำเนิด
Abscessไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝี, ฝีหนอง, ฝีธรรมดา, ตุ่มฝี, โพรงหนอง
Abscess Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝี
Abscess of Kidneyไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนองในไต
Abscess, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีเฉียบพลัน
Abscess, Amoebicไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีอะมีบิค
Abscess, Appendicealไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีไส้ติ่ง
Abscess, Bacterialไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีจากแบคทีเรีย
Abscess, Bartholinไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝี
Abscess, Bartholin-Glandไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีต่อมบาร์โธลิน
Abscess, Bone, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนองฝีที่กระดูกชนิดเรื้อรัง
Abscess, Breastไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีที่เต้านม, ฝีหนองของเต้านม
Abscess, Brodieไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีเรื้อรังในกระดูกซึ่งภาพรังสีเป็นโพรงกลมขอบทึบ
Abscess, Brodie'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนองฝีที่กระดูกชนิดเรื้อรัง, ฝีของโบรดี
Abscess, Cerebral Amebicไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีบิดของสมอง
Abscess, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีเรื้อรัง
Abscess, Coldไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีสบาย
Abscess, Dental Rootไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีที่ติดต่อมาจากรากฟัน
Abscess, Diaphragmaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีใต้กระบังลม, หนองใต้กระบังลม
Abscess, Earไม่ระบุศัพท์บัญญัติหูอักเสบเป็นฝี
Abscess, Epiduralไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีนอกชั้นดูร่า, ฝีนอกเยื่อดูรา
Abscess, Extraduralไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีนอกชั้นดูรา
Abscess, Horseshoeไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีในช่องเยื่อหุ้มเอ็นที่ฝ่ามือของนิ้วหัวแม่มือ
Abscess, Intracorticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีเล็กๆของกระดูกส่วนคอร์เท็กซ์
Abscess, Localized Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนองฝีจำกัดที่ในกระดูก
Abscess, Meibomianไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝี
Abscess, Miliaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีเล็กๆ
Abscess, Paravertebralไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีข้างกระดูกสันหลัง, ฝีข้างๆสันหลัง
Abscess, Perianalไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีรอบทวารหนัก
Abscess, Perinephricไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนองรอบๆไต, ฝีบริเวณไต
Abscess, Psoasไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีชั้นในกล้ามเนื้อ, ฝีข้างกระดูกสันหลัง, ฝีในกล้ามเนื้อป์โซแอส
Abscess, Retropharyngealไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีหลังฟาริงซ์
Abscess, Retrotonsillarไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีหลังต่อมทอนซิล
Abscess, Rootไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนองรากฟัน
Abscess, Scleralไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีของผนังลูกตา
Abscess, Spinal Epidural, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีนอกชั้นดูร่าของไขสันหลังชนิดเฉียบพลัน
Abscess, Sterileไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีที่ปราศจากจุลชีพ, ฝีไร้เชื้อ
Abscess, Stitchไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีรอยเข็ม, ฝีรอยเย็บ
Abscess, Subdiaphragmaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนองใต้กะบังลม, ฝีใต้กะบังลม
Abscess, Subduralไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีนอกสมองใต้ดูรามาเตอร์
Abscesses, Miliaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นจุดฝีเล็กๆ
Abscesses, Multipleไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีหลายๆจุด, ฝีหลายๆแห่ง
Abscissaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอบซิสซา, แกนนอน
Absentไม่ระบุศัพท์บัญญัติหายไป, ไม่มี
Absoluteไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบสมบูรณ์, สัมบูรณ์
Absolute Potentialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าศักย์สมบูรณ์
Absolute Truthไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรมัตถสัจจะ
Absorbไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดแสง, ดูดซึม, ดูด, การดูดซึม, ดูดกลืน, ดูดซับ, ถูกดูดซึมได้, การดูดซับ, การละลายตัวเอง
Absorbanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดแอบสอบแบนซ์, การดูดกลืนแสง, การดูดกลืน, การดูดแสง
Absorbance Differenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลต่างของการดูดกลืน
Absorbance, Correctedไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าการดูดแสงที่แก้ไขแล้ว
Absorbedไม่ระบุศัพท์บัญญัติดูดซึม, ถูกดูดซึมไป
Absorbentไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำหน้าที่ดูดซับ
Absorbentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่เป็นตัวดูด, วัสดุดูดกลืน, ตัวแยกสารพิษ
Absorbesไม่ระบุศัพท์บัญญัติดูดซึม
Absorptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดซึม, การดูดซึมอาหาร, การดูด, การดูดซับ, ดูดซึม, ดูดแสง, ดูดซับ, การดูดกลืน, การดูดซึมสารอาหาร, ดูดกลืน, การละลายออก
Absorption Bandไม่ระบุศัพท์บัญญัติแถบการดูดซึมแสง, แถบการดูดซึม, แถบการดูดกลืนแสง, แอบซอรพชั่นแบนด์
Absorption Basesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาพื้นที่ดูดน้ำได้ดี
Absorption Coefficientไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัมประสิทธิ์การดูดแสง, ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซึม
Absorption Curve, Spectralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดคลื่นแสง
Absorption Detectors, Heat ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องตรวจวัดแบบการดูดซับความร้อน
Absorption Failure, Cellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดการดูดซึม
Absorption from Gastrointestinal Tractไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดซึมอาหาร
Absorption of Drugsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดซึมของยา
Absorption of Various Nutrientsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดซึมสารอาหาร
Absorption Spectraไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอบซอรพชันสเปคตรา
Absorption Spectra, Ultravioletไม่ระบุศัพท์บัญญัติดูดซึมแสงอุลตราไวโอเลต
Absorption Spectrometryไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีแอบซอร์พชันสเปกโทรเมตรี
Absorption Timeไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวลาของการดูดซึม
Absorption, Drugไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดซึมยา
Absorption, Impairedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดซึมไม่ดี
Absorption, Maximalไม่ระบุศัพท์บัญญัติดูดซึมแสงสูงสุด
Absorption, Peakไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการดูดซึมแสงได้มากที่สุด
Absorption, Percutaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดซึมผ่านผิวหนัง, การดูดซึมตัวยาผ่านชั้นของผิวหนัง, การดูดซึมยาทาทางผิวหนัง
Absorption, Selfไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดกลืนรังสีในตัวสาร
Absorption, Spectralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดคลื่นแสง
Absorption, Ultravioletไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดแสงในแถบเหนือม่วง, ดูดแสงอัลตราไวโอเลท, การดูดแสงอุลตร้าไวโอเลต
Absorptive Capacityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการดูดกลึนแสง
Absorptivityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการดูดแสง
Abstinenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคุมกำเนิดโดยงดร่วมเพศ, การงดเว้นการร่วมประเวณี, การงดเว้นการร่วมเพศสัมพันธ์
Abstinence Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการขาดยา, อาการหยุดยา, โรคที่เกิดจากการอดเสพ
Abstinence, Periodicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการงดร่วมเพศในบางช่วงเวลา
Abstractไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวข้อสรุป, บทคัดย่อ
Abstractไม่ระบุศัพท์บัญญัตินามธรรม
Abstract Journalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวารสารบทคัดย่อ
Abstract Propertiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติคุณสมบัติทางนามธรรม
Abstract Reasoningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหาเหตุผลทางนามธรรม
Abstracting and Indexingไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาระสังเขปและดรรชนี, การทำสาระสังเขปและดรรชนี
Abuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ในทางที่ผิด, ในทางที่ผิด
Abuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใช้ยาในทางที่ผิด
Abutilon Indicum Sweetไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันสี(พืช)
Abutment, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันหลักรอง
Abutments, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟันหลักสำคัญ
AC (Before Meals)ไม่ระบุศัพท์บัญญัติก่อนอาหาร
AC Currentไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสไฟฟ้าสลับ
Acaciaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะคาเซีย, อะเคเซีย
Acacia Gumไม่ระบุศัพท์บัญญัติกัมอาคาเซีย
Acacia Gum Powderไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาวผง
Acacia Mucilageไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะคาเซียมิวซีเลจ
Acacia Solutionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาวน้ำ
Academic Medical Centersไม่ระบุศัพท์บัญญัติศูนย์แพทยศาสตร์, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
Acalculiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำคำนวณไม่ได้, ทำคำนวณง่ายๆไม่ได้
Acalyptophis Peroniiไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูทากลายท้องขาว
Acanthamoebaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอแคนธามีบา
Acanthocephalaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะแคนโทเซฟาลา, พยาธิ; อะแคนโธเซฟาลา
Acanthocyteไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปเคียว
Acanthocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะแคนโธซัยท์
Acanthocytosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังยื่นออกไปคล้ายหนาม
Acantholysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอแคนโธลัยซิส, การสลายตัว, อะแคนโธสัยซิส
Acantholytic Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอแคนโธลัยติคเซลล์
Acantholytic Degenerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอแคนโธลัยติคดีเจนเนอเรชัน
Acanthosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหนาขึ้น, เอแคนโธซิส, หนังกำพร้ามีความหนาตัวขึ้น
Acanthosis Nigricansไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิวหนังสีดำหนาคล้ายกำมะหยี่; อาการทางออโตอิมมูน; ผิวหนังสีดำหนาคล้ายกำมะหยี่ที่มือเท้าคอรักแร้; อะแคนโทซิส นิกริแคนส์, โรค; อะแคนโธซิส นิกริแคนส์
Acariไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะคาริ, ไร; เห็บและไร
Acaricidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพิษกำจัดเห็บไร, ยาฆ่าแมงมุมแดง
Acarology, Medicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติไรวิทยาทางแพทย์
Accelerantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเร่งปฏิกิริยา
Accelerate Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบแบบเร่ง
Accelerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพิ่มขึ้น; การเพิ่มขึ้นของอัตรา; การเร่ง; การเร่งรัด; หัวใจเด็กเร่งเร็วขึ้น; การเร่ง, อัตรา
Acceleration, Angularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหมุนตัว, หมุนตัวไปรอบๆเพิ่มขึ้น
Acceleration, Linearไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวในทางตรง
Acceleration, Linear and Angularไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเร่งเชิงเส้นและความเร่งเชิงมุม
Accelerator Areaไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณที่ไปกระตุ้นการหายใจ
Acceleratorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเร่ง
Acceptไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยอมรับ, ยอมรับ, ได้รับ
Acceptabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยอมรับ, การยอมรับบริการจากประชาชน
Acceptanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติยอมรับความจริง, การยอมรับ
Acceptance of a Valueไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยอมรับค่านิยม
Acceptance, Region ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบเขตยอมรับสมมติฐาน
Acceptedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นที่ยอมรับ
Acceptingไม่ระบุศัพท์บัญญัติยอมรับ, การยอมรับ
Acceptorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้รับ, สารรับ, ตัวรับ
Acceptors, Terminal Electronไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวรับรองสุดท้าย
Accessไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าถึง
Accessibilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดบริการให้ทั่วถึง, การเข้าถึง, การบริการเข้าถึงประชาชน, ความเข้าถึง
Accessory Glandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมขนาดเล็ก, ต่อมแอ็คเซสซอรี่, ต่อมแอคเซสสอรี
Accessory Musclesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อช่วยหายใจ
Accessory Muscles of Respirationไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อของระบบหายใจส่วนอื่นๆ, กล้ามเนื้อช่วยการหายใจอื่นๆ
Accessory Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทสมองเส้นที่ 11, ประสาทสมองคู่ที่ 11, ประสาทแอกเซสซอรี, ประสาทแอกเซสซอรีย์, เส้นประสาทช่วย, ประสาทสมองที่สิบเอ็ด, ประสาทที่ 11
Accident Preventionไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุบัติเหตุ, การป้องกัน
Accidentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโดยอุบัติเหตุ, อุปัทวเหตุ
Accidentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุบัติเหตุ
Accidents, Agriculturalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุบัติเหตุที่เกิดจากงานเกษตรกรรม
Accidents, Automobileไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุบัติเหตุรถชน
Accidents, Aviationไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุบัติเหตุการบิน
Accidents, Homeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุบัติเหตุในบ้าน; อุบัติเหตุ, บ้าน
Accidents, Occupationalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุบัติเหตุจากอาชีพ
Accidents, Trafficไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุบัติเหตุการจราจร, อุบัติเหตุจราจร
Accidents, Vascularไม่ระบุศัพท์บัญญัติอุบัติเหตุทางหลอดเลือด
Acclimatizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชินอากาศ; การปรับตัวเพื่อให้เกิดความเคยชินต่อสภาวะ; ภูมิอากาศ, การปรับตัวให้เข้ากับ
Accommodateไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรับสายตา
Accommodationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอคคอมโมเดชัน, การปรับขยาย, การปรับตัว, การมองใกล้, ม่านตาหดเวลามองใกล้, ปรับตนเข้ากับสภาพแวดล้อม, สามารถปรับตัว
Accommodation of Lensไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาการมองดูวัตถุใกล้สายตา
Accommodation, Activeไม่ระบุศัพท์บัญญัติมองเห็นวัตถุใกล้ได้ชัด
Accommodation, Ocularไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายตา, การปรับ
Accommodation, Reaction toไม่ระบุศัพท์บัญญัติมองจากไกลมาใกล้, มองจากจุดไกลๆมาสู่จุดใกล้
Accommodation, Retainedไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาต่อการมองใกล้
Accommodation, Visualไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมองของใกล้
Accommodative Powerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพิ่มกำลังปรับสายตาให้พอเหมาะ, การเพิ่มความโค้งหรือป่องออกของเลนซ์ตา
Accomplishmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำงานให้สำเร็จ
Accordian Pleatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะคล้ายหีบเพลงชัก
Accoucheursไม่ระบุศัพท์บัญญัติผดุงครรภ์ชาย
Account, Ledgerไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัญชีแยกประเภท
Accountingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบัญชี
Accounting Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอบระยะเวลา
Accreditionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสำรวจเกณฑ์มาตรฐาน
Accrual Basisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลักเงินค้าง
Acculturationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม
Acculturation, Relativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผสมผสานทางวัฒนธรรม
Accumulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสะสม, การรวมตัว
Accuracyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ, ความเชื่อมั่น, ความถูกต้องแม่นยำ
Accuracy, Calibrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแม่นยำของการปรับเทียบค่า
Accuracy, Relativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแม่นยำสัมพันธ์
Accurateไม่ระบุศัพท์บัญญัติถูกต้อง
Accuratelyไม่ระบุศัพท์บัญญัติถูกต้องแน่นอน
Acedapsoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะซีเดปโซน
Acepromazineไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะซีโปรมาซีน; อะซีโปรมาซีน, ยา
Acetabular Angleไม่ระบุศัพท์บัญญัติมุมที่ขอบเบ้าข้อตะโพกทำกับแนวนอน
Acetabular Indexไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าดรรชนีอะเซตาบูลัม
Acetabuloplastyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดตกแต่งเบ้าข้อตะโพก
Acetabulumไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพรงกระดูกรูปถ้วย, เบ้าอะเซตาบูลัม, เบ้า, เบ้าหัวกระดูกโคนขา, เบ้าข้อตะโพก, เบ้าของข้อตะโพก, เบ้าหัวกระดูกต้นขา, เบ้าอะเซ็ทตาบูลั่ม
Acetabulum, Falseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบ้าอะเซตาบูลัมใหม่
Acetal Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกิดอะซิตัล
Acetal Linkageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจับแบบอาซีทาล
Acetaldehydeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะซีทาลดีไฮด์; สารอะเซตาลดีไฮด์; อะเซตัลดีไฮด์; อะเซตทาลดีไฮย์; อเซทาลดีไฮด์; อะซิทาลดีไฮด์; อะซีตาลดิไฮด์, สาร; อะซีตัลดิฮัยด์; อะซีตัลดีไฮด์
Acetaldehyde Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการอะเซตาลดีไฮด์, กลุ่มอาการอะเซตาลดีไฮด์
Acetalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะซีตัล, อซิทาล, อะซีทอล
Acetals, Diethylไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเอธีลอซีทาล
Acetaminophenไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะซีตามิโนเฟน, ยา; อะซีตะมิโนเฟน; อะเซตามิโนเฟน; อะเซตตะมิโนเฟน; อะเซตตามิโนเฟน
Acetanilidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะซีตะนิไลด์
Acetarkolamideไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาขับปัสสาวะ
Acetasilไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะเซตตาซิล
Acetate Ionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาซีเตทไอออน, อาซีเตตอิออน
Acetatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลืออาซีเตท; อะซิเตท; อาซีเตท; อซีเทท; อะซีเตต, สาร; อะซีเตต; อะซีเตดส์
Acetates, Mildไม่ระบุศัพท์บัญญัติตรวจพบสารคีโตนได้น้อย
Acetazolamideไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะซีตาโซลาไมด์
Acetestไม่ระบุศัพท์บัญญัติผงอซิเทสต์
Acetest Tabletsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดอซิเทสต์
Acethylcholineไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะเซทีลโคลิน
Acetic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะซิติค, กรดน้ำส้ม, กรดน้ำสัมสายชู, กรดอะซีติค, กรดอะซิติก, กรดอะเซติค, กรดอะซีติก
Acetic Acids, Anhydrousไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนไฮดรัสอะซิติกแอซิด
Acetic Acids, Glacialไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดน้ำส้มอย่างเข้มข้น, กรดน้ำส้มสายชูก้อน, เกลเซียลอะซิติกแอซิด, กรดอะซิติคเข้มข้น
Acetic Acids, Imidazoleไม่ระบุศัพท์บัญญัติอิมิดาโซลอาซีติคแอสิค
Acetic Anhydridesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะซิติกแอนไฮไดรด์, กรดอะซิติกแอนไฮดราย
Acetoacetatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาซิโตอาซิเตต, อซิโตอซิเตท
Acetoacetic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะซิโตอะซิติค, อซีโตอซีติคแอซิด
Acetobacterไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะซีโตแบกเตอร์, เชื้อ; อะซีโตแบกเตอร์
Acetohexamideไม่ระบุศัพท์บัญญัติอซิโตเฮกซาไมด์; อะเซโตเฮกซาไมด์; อะซีโตเฮกซาไมด์; อะซีโตเฮกซาไมด์, ยา
Acetoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะซิโตน; อซิโตน; อะซีโตน; อาซีโทน; อะซีโทน; อซีโตน; อะซีโตน, สาร; อาซีโตน
Acetone Chloroformไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายอาซีโตนโคลโรฟอร์ม
Acetone, Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะซิโตนที่มีฤทธิ์เป็นกรด
Acetone, Anhydrousไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนไฮดรัสอะซิโตน
Acetonitrilesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะเซโตไนทริล
Acetophenonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะซีโตฟีโนนส์; อะซีโตฟีโนน, สาร
Acetrizoic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะซีไตรโซอิก
Acetyl Acetoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะเซตติลอะซิโตน
Acetyl Chlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะเซติลคลอไรด์
Acetyl Co Aไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะเซทิลโคเอ
Acetyl Co A Carboxylaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะเซทิลโคเอคาร์บอกซิเลส
Acetyl Coenzymeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะซิติลโคเอ็นไซม์, อะเซธิล-โคเอ็นไซม์ เอ
Acetyl Cysteineไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาเซตีล ซีสเตอีน
Acetyl Glucosaminidaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอเซติลกลูโคซามินิเดส
Acetyl Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอะเซทิล, หมู่อะเซทิล
Acetyl Salicylic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะเซตทิลซาลิซัยลิคแอซิด
Acetyl-Co A Synthetaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นไซม์อะเซธิลโคเอซินเธเทส
Acetylationไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบวนการอะเซทิเลชั่น, ขบวนการอะซิทิเลชั่น, อะเซทิเลชั่น
Acetylation-Deacetylationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเติมหรือดึงหมู่อะเซทิล, การเติมหรือดึงหมู่อะเซทิล
Acetylcholineไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะเซติลโคลีน; อเซตีลโคลีน; อเซททีลโคลีน; อะเศติลโฆลีน; อะซีติลโคลีน, สาร; อะซีติย์ลโคลีน; อะเซทิลโคลีน; อะเซทีลโคลีน; แอซีติลโคลีน; เอ็นซัยม์อะเซทิลโคลีน; อเซทิลโคลีน
Acetylcholine Hypothesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมมุติฐานเกี่ยวกับอะเซทีลโคลีนย์
Acetylcholinesteraseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็มไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส, อะเซทิลโคลิเนสเทอเรส, อาซีติลคอลีนเอสเทอเรส, อะซีติลโคลีนเอสเตอเรส, เอนไซม์, อะซีติย์ลโคลีนเอสเตอเรส, น้ำย่อยเซทีลโคลีนเอสเทอเรส, เอ็นซัยม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรส
Acetylcysteineไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะเซติลซีสเทอิน, อะเซทีลซิสเทอีน
Acetyleneไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะซิติย์ลีน; อะเซทิลีน; อะเซธีลีน; อะเซทิลีน, สาร; อาเซ็ททีลีน
Acetylene Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบอะเซทิลีน
Acetyltransferasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะซีติลทรานสเฟอเรส, เอนไซม์; อะซีติย์ลทรานสเฟอเรส
Achalasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดอาหารเกร็งตัว, อคาเลเซีย
Achatina Fulicaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหอยทากยักษ์
Acheiraไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีมือมาแต่กำเนิด
Achievementไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสบความสำเร็จ, ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง, ความสำเร็จ, ความสำเร็จของงาน, สัมฤทธิ์ผล, ประสิทธิผล, ความสำเร็จของงาน
Achievement Motivationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรารถนาความสำเร็จ
Achievement Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Achievement, Differentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแตกต่างสัมฤทธิผล
Achievement-Orientedไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรลุผลสัมฤทธิ์
Achilles Tendonไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นร้อยหวาย, เอ็นอะคิลลิส, กลุ่มของกล้ามเนื้อเอ็นร้อยหวาย
Achlorhydriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดในกระเพาะ; กระเพาะไม่มีกรด; ขาดกรดในกระเพาะ; ไม่มีกรดในกระเพาะ; การไร้กรดเกลือในกระเพาะอาหาร; การไม่มีกรด; ไม่มีกรดเกลือ; กระเพาะไม่มีกรดเกลือ; กรด, ภาวะไม่มี; อะคลอฮัยเดรีย; ไม่มีกรดในน้ำย่อย, กระเพาะไม่หลั่งกรด, ไม่มีกรดในกระเพาะอาหาร
Achlorhydria, Falseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะคลอไฮเดรียเทียม
Achondroplasiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอคอนโดรเพลเซีย; ความผิดปกติของกระดูก; โรคทางพันธุกรรมโดยมีแขนขาสั้นตัวเตี้ย; อะคอนโดรเพลเซีย; อะคอนโดรเพลเซีย, โรค
Achromatiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะโครมาเซียม, เชื้อ
Achylia Gastricaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีกรดและเอนไซม์ย่อยอาหาร
Acid Base Balanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะสมดุลย์ของการเป็นกรดและด่าง, ดุลย์กรด-ด่าง
Acid Buttไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดส่วนก้นหลอด
Acid Curdไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดเป็นฝ้าที่ผิว
Acid Excessไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคั่งของกรด
Acid Fastไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอซิดฟาสท์
Acid Hydrolasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอซิดไฮโดรเลส
Acid Loading Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบเพิ่มปริมาณกรด
Acid Mantleไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพกรด
Acid Mediumไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์เป็นกรด
Acid Phosphataseไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอซิคฟอสฟาเทส; แอซิดฟอสฟาเตส; สารทำย่อยฟอสฟาเทสชนิดกรด; กรดฟอสฟาเทส; เอนไซม์ซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการใช้กลูโคส; แอซิดฟอสฟาเตส, เอนไซม์; เอ็นไซม์แอซิดฟอสฟาเทส
Acid Slantไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาเป็นกรดทั้งส่วนผิวเอียง
Acid Valueไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอซิดวาลิว
Acid, Weak, Ionization ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกตัวของกรดอ่อน
Acid-Baseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับกรด-ด่าง
Acid-Base Balanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติดุลย์ของกรด-เบส, ดุลกรดด่างของร่างกาย, สมดุลกรด-เบส, ดุลย์กรด-ด่าง, สมดุลย์กรดด่างของร่างกาย, สมดุลย์กรด-เบส
Acid-Base Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของกรด-ด่าง
Acid-Base Disturbanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความปรวนแปรของภาวะกรด-ด่าง
Acid-Base Disturbancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมดุลย์กรดด่างที่ผิดปกติ
Acid-Base Equilibriumไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรด-ด่าง, ความสมดุลย์, ดุลกรดด่าง
Acid-Dye Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีแอซิด-ดาย
Acidemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะกรดในเลือด, กรดในเลือด
Acidic Taste, Sharpไม่ระบุศัพท์บัญญัติรสเปรี้ยวมาก
Acidificationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำให้เป็นกรด
Acidifiersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ทำให้มีฤทธิ์เป็นกรด
Acidifying Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่ทำให้เป็นกรด
Acidityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเป็นกรด, แอซิดิตี้
Acidity, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณกรดทั้งหมด
Acidophilicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีที่เป็นกรด, สีชมพูอ่อน, มีสีแดง, ติดสีแดง, สีชมพูอ่อน, สีแดงส้ม, ติดสีเข้ม
Acidophilsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มเซลล์ที่ติดสีกรด, อซิโดฟิล
Acidosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะกรด; เอซีโดซิส; เลือดเป็นกรด; อะสิโดซิส; เป็นกรด; ร่างกายมีความเป็นกรดมากไป; แอซิโดซีส; กรดเกิน; ภาวะเป็นกรด; สภาวะเป็นกรด; โรคไตมีภาวะกรด; แอสิโดสิส; กรดมาก, ภาวะ; การเป็นกรด; กรดมากเกินในเลือด; ร่างกายมีกรดเพิ่มขึ้น; ร่างกายเป็นกรด; อะซิโดซิส
Acidosis, Alcoholicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะศิโดสิสจากแอลกอฮอล์
Acidosis, Diabeticไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะซิโดซิสเพราะเบาหวาน; กรดมากจากเบาหวาน, ภาวะ
Acidosis, Intracellularไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดภายในเซลล์
Acidosis, Lacticไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดแลคติคเป็นพิษ, กรดจากแลคติคคั่ง, แลคติคอะศิโดสิส, การเกิดกรดแล็คติค
Acidosis, Lactic, Spontaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบาหวานโดยไม่ทราบสาเหตุ
Acidosis, Localไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเป็นกรดเฉพาะที่
Acidosis, Metabolicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดจากเมตาบอลิสม, กรดที่สร้างขึ้นโดยเมตาบอลิสม, กรดเกิดจากเมตาบอลิสม, กรดเกินจากเมตาบอลิสม, กรดในเลือดเพิ่มขึ้นเนื่องจากเมตาบอลืสม, การเปลี่ยนแปลงภาวะกรดของร่างกาย, ภาวะกรดที่สาเหตุจากเมตาโบลิสม, อาการแอซิโดซิส, เมตะบอลิกแอซิโดสิส, เมตาโบลิคแอซิดโดซิส, เลือดเป็นกรดจากเมตาบอลิสม
Acidosis, Renal Tubularไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดมากจากโรคไต, ภาวะ; อะซิโดซิส, หลอดไตฝอย
Acidosis, Respiratoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดจากการหายใจ; ภาวะไม่สมดุลย์ของกรดและด่าง; กรดในเลือดเพิ่มขึ้นเนื่องจากการหายใจ; ความเป็นกรดในร่างกาย; ภาวะกรดสาเหตุจากการหายใจ; เลือดเป็นกรดจากการหายใจไม่พอ; อะศิโดสิสการหายใจ; เลือดเป็นกรดจากการหายใจ; กรดมากจากโรคปอด, ภาวะ; อะซิโดซิสจากการหายใจ; เลือดเป็นกรดจากการหายใจ; การเป็นกรดเนื่องจากการหายใจ
Acidosis, Systemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเป็นกรดทั่วร่างกาย
Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรด, สีแดง
Acids, Combinedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดพันธะ
Acids, Completely Dissociatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดที่แรงและแตกตัวได้สมบูรณ์
Acids, Diluteไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดเจือจาง
Acids, Diproticไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดไดโปรติก
Acids, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดเสรี
Acids, Highlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดมาก
Acids, Minorไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดสำคัญ
Acids, Non-Volatileไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดที่ไม่ระเหย
Acids, Strongไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดแก่
Acids, Ternaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดที่ประกอบด้วยธาตุสามชนิด, กรดที่ประกอบด้วยธาตุ 3 ชนิด
Acids, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดรวม, จำนวนกรดทั้งหมด
Acids, Volatileไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดหอมระเหย, กรดระเหยได้
Acids, Weakไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอ่อน
Acids, Weak, Ionization ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแตกตัวของกรดอ่อน
Acidulantไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารทำให้เป็นกรด
Aciduria, Paradoxicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะด่าง, ปัสสาวะกลับเป็นกรด
Aciliไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นแบบต่อม
Acinarไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบเป็นต่อม
Acinar Glandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมอาซีนาร์
Acinarnodoseไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัณโรคชนิดอะศินาร์โนโดส
Aciniไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมเล็ก ๆ, ต่อมนม, ถุงต่อม, อาเซไน, ถุงต่อม, อาเซไน
Acini, Atrophy ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหดเล็กของต่อมตับอ่อน
Acini, Hepaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะไซไนของตับ
Acknowledgementไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิติกรรมประกาศ
Aclarไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอกล่าร์
Acmeไม่ระบุศัพท์บัญญัติมดลูกหดรัดตัวสูงสุด, ระยะหดรัดตัวเต็มที่, ระยะที่เจ็บมากที่สุด
Acmeiriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพิการที่มือขาดหายไปทั้งหมด
Acneไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิว
Acne Conglobataไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิวหัวช้าง
Acne Rosaceaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคผิวหนังของใบหน้า, แอคเนโรซาเชีย
Acne Vulgarisไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิวธรรมดา, สิว
Acne, Inflammationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิวอักเสบ
Acne, Non-Inflammatoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิวที่ไม่มีการอักเสบ
Acne, Steroidไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเตียรอยด์มีผลทำให้เกิดสิว, สิวสเตอรอยด์, สิวจากสตีรอยด์
Aconitumไม่ระบุศัพท์บัญญัติโหราเดือยไก่
Acorus Gramineus Solandไม่ระบุศัพท์บัญญัติว่านน้ำเล็ก
Acoustic Fanไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือป้องกันเสียงเข้าหูรูปพัด
Acoustic Hornไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำโพงขยายเสียงพูด
Acoustic Meatus, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องหู
Acoustic Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทอะคูสติก, เส้นประสาทสมองคู่ที่ 8, เส้นประสาทสำหรับการได้ยิน, ประสาทสมองที่แปด, ประสาทที่ 8, ประสาทสมองคู่ที่ 8
Acoustic Nerve Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทอะคูสติก, โรค
Acoustic Shadowไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นจุดหรือก้อนที่สะท้อนเสียงตามด้วยเงา
Acousticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสวนะศาสตร์, เสียงสะท้อน
Acquiescence in Respondingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการคล้อยตาม
Acquiredไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกิดขึ้นในภายหลัง, เกิดขึ้นภายหลัง, แบบเป็นภายหลัง, เกิดภายหลัง, แบบที่เกิดภายหลัง, เป็นภายหลัง, เป็นทีหลัง, เป็นหลังเกิด, หลังเกิด
Acquired Coagulation Defectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความบกพร่องในการแข็งตัวของเลือดเกิดขึ้นภายหลัง
Acquired Immunodeficiency Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม, โรคภูมิต้านทานบกพร่อง, ภูมิคุ้มกันบกพร่องภายหลัง, โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง, เอดส์, โรคเอดส์, โรคภูมิต้านทานเสื่อม
Acquisitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแสวงหา
Acridine Orangeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีเอคริดีนออเรนส์
Acridinesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะคริดีน, สาร; อะคริดีน
Acriflavineไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเหลือง
Acriflavine Solutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเหลือง
Acrocephalosyndactyliaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะโครเซฟาโลซินแดกทิเลีย, โรค; อะโครเซฟาโลซิย์นแดกติย์เลีย; โรครูปร่างพิการและสมองด้อยเป็นแต่กำเนิด
Acrochodus Granulatusไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูผ้าขี้ริ้ว
Acrocyanosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดคั่ง, ปลายมือปลายเท้าเขียว, อาการเขียวที่พบที่ปลายมือปลายเท้า, อาการเขียวที่มือและเท้า, อาการเขียวที่ปลายมือปลายเท้า, เขียวเฉพาะที่ปลายมือปลายเท้า, เขียวตามปลายมือปลายเท้า
Acrodermatitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะโครเดอร์มาไตติส, โรค
Acrodyniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะโครไดเนีย, โรค; อะโครดัยเนีย; อโครไดเนีย
Acroleinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะโครลีน
Acromaciaไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาบอดสีอะโครมาเซีย
Acromegalyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะโครเมกาลี, โรค; โรคอโครเมกะลีย์; อะโครเมกาลีย์; อะโครเมกะลีย์; อโครเมกาลี; โรคอะโครเม็กกาลี่; ร่างกายใหญ่โตเกินไป; อะโครเมกะลี
Acromelic Micromeliaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแขนขาสั้นส่วนปลาย
Acromial Angleไม่ระบุศัพท์บัญญัติมุมระหว่างกระดูกไหปลาร้ากับกระดูกต้นแขน
Acromial Extremityไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มหัวไหล่อยู่ตอนปลายของกระดูกไหปลาร้า
Acromial Regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณหัวไหล่
Acromicriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติมือและขาเล็ก
Acromioclavicular Jointไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อปลายนอกกระดูกไหปลาร้า, ข้อต่ออโครมิโอคลาวิคิวลาร์
Acromioclavicular Joint Dislocationไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อปลายนอกกระดูกไหปลาร้าหลุด
Acromioclavicular Joint Sprainไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อปลายนอกกระดูกไหปลาร้าแพลง
Acromiolusไม่ระบุศัพท์บัญญัติข้อเหนือไหล่
Acromionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวไหล่, ปุ่มหัวไหล่
Acromion Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มกระดูกหัวไหล่, อโครเมียนโปรเสส, ส่วนยื่นอะโครเมี่ยน
Acromioplastyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดปุ่มกระดูกหัวไหล่ออกบางส่วน
Acrophobiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติความกลัวที่สูง, กลัวที่สูง, กลัวความสูง
Acropustulosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติตุ่มหนองเริ่มจากปลายนิ้วมือหรือขอบเล็บ
Acrosomeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะโครโซม
Acrylamidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะคริย์ลาไมด์; อะคริลาไมด์, สาร
Acrylicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาคริลิค, อะคริลิก
Acrylic Resinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะคริลิก เรซิน, สาร; อคริลิกเรซิน
Acrylic Sheetไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นพลาสติค
Acrylic Splints, Retainerไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องดัดในช่องปาก
Acrylonitrileไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะครัยโลไนตริล, อะคริโลไนไตรล์
ACTH Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดคอร์ติโคโทรปิน
ACTH Producing Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกหลั่งฮอร์โมนกระตุ้นเปลือกต่อมหมวกไต
ACTH Stimulation Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบกระตุ้น
ACTH Syndromes, Ectopicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกต่อมหมวกไตที่สร้างคอร์ติโคโทรปิน
ACTH Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบำบัดด้วยเอซีทีเอช
Actifedไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอคตีเฟด
Actihaemylไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอคติเฮมิย์ล
Actinไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอกทิน, แอคติน
Actin Filamentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายใยแอคติน
Actingไม่ระบุศัพท์บัญญัติชอบเล่นแสดงบทบาทมาก, การกระทำ
Acting Insulin, Intermediateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินสุลินที่ออกฤทธิ์ได้ระยะเวลายาวปานกลาง
Acting, Rapidไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกฤทธิ์เร็ว
Acting, Shortไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีฤทธิ์อยู่ได้ไม่นาน
Actinide Elementsไม่ระบุศัพท์บัญญัติธาตุแอคติไนด์
Actinide Seriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุกรมแอกทิไนด์
Actinobacillosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอกติโนบาซิลโลซิส, โรค; แอคติโนบาซิลโลซิส
Actinobacillusไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอคติโนบาซิลลัส; แอกติโนบาซิลลัส, เชื้อ
Actinobacillus Infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอกติโนบาซิลลัส, การติดเชื้อ; แอคติโนบาซิลลัส, การติดเชื้อ
Actinomadura Maduraeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอคติโนมาดูรามาดูรี
Actinomadura Pelletieriไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอคติโนมาดูราเพลลีเทียริ
Actinomycesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอคติโนมัยเซส; แอกติโนไมซีส, เชื้อ; แอคติโนมัยซิส
Actinomyces Bovisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอคติโนไมซีสโบวิส, แอคติโนมัยซิสโบวิส
Actinomyces Israeliไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอคติโนมัยซิสอิสราเอลลิ, เชื้อแอคติโนมัยโคซิสอิสราเอลลี่
Actinomycetales Infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอคติโนมัยซีทส์, การติดเชื้อ
Actinomycetes, Aerobicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อพวกแอคติโนมัยซีตีส
Actinomycinไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอคติโนมัยซิน; แอกติโนไมซิน, ยา
Actinomycin Dไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอคติโนมัยซินดี, แอ็คติโนมัยซินดี
Actinomycoma, Intraventricularไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอคติโนไมโคมาเกิดภายในช่องสมอง
Actinomycosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอกติโนไมโคซิส, โรค; เชื้อแอคติโนมัยโคซิส; แอคติโนไมโคซิส; เชื้อแอ็กติโนมัยโคซิส; แอคติโนมัยโคซิส; ลำไส้ใหญ่อักเสบจากเชื้อรา
Actinomycosis, Abdominalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอคติโนมัยโคซิสเกิดในช่องท้อง
Actinomycosis, Cervicofacialไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอคติโนมัยโคซิสที่เป็นบริเวณคอและหน้า, แอคติโนมัยโคซิสหน้าและคอ
Actinomycosis, Thoracicไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอคติโนมัยโคซิสเกิดที่ทรวงอก
Actinomycotic Mycetomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอคติโนมัยโคติคมัยเซโทมา
Actinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอคติน
Actins, Fibrousไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นเส้น
Actionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระทำ, การออกฤทธิ์, พฤติการณ์, ลงมือทดลองปฏิบัติ, การเคลื่อนไหว, การทำงาน
Action Currentไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสขณะทำงาน
Action Potential Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเวลาที่เกิดศักย์ไฟฟ้า
Action Potentialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติศักย์ขณะทำงาน, ศักย์ไฟฟ้า, ศักย์ไฟฟ้าขณะทำงาน, ศักย์ในการทำงาน, กระแสไฟฟ้า, ศักย์ไฟฟ้าขณะกำลังทำงาน, ศักย์ไฟฟ้าขณะทำงาน
Action Potentials, Compoundไม่ระบุศัพท์บัญญัติศักย์ไฟฟ้าขณะทำงานผสม
Action, Badไม่ระบุศัพท์บัญญัติประพฤติผิด
Action, Fat Clearingไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์กำจัดไขมัน
Action, Onset ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเริ่มออกฤทธิ์, ออกฤทธิ์ได้เร็ว, การเริ่มต้นของการออกฤทธิ์
Action, Rapidไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกฤทธิ์เร็ว
Action, Shortไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกฤทธิ์สั้น
Activateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอคติเวท, กระตุ้น
Activatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติว่องไว, ถูกกระตุ้น
Activated Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่ถูกกระตุ้น
Activated Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาพถูกกระตุ้น
Activating Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบกระตุ้น
Activationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกระตุ้น, การเร่งโดยกระตุ้น
Activation Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบวนการกระตุ้น
Activatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวร่วมกระตุ้น, สารกระตุ้น, สารตัวกระตุ้น, ตัวกระตุ้น, ตัวเร่ง
Activeไม่ระบุศัพท์บัญญัติว่องไว, ทำงานมาก, โรคในระยะติดต่อ, มีบทบาทเป็นผู้ชาย, ทำงาน, กำลังดำเนินอยู่
Active Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารกันฟอง
Active Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้บริการนอกสถานบริการ
Active Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปถูกกระตุ้น, รูปออกฤทธิ์, รูปว่องไว, รูปกัมมันต์
Active Form, Opticallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปที่หันแสงได้
Active Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงของการงอกเต็มที่, ระยะแอคทีฟ
Active Siteไม่ระบุศัพท์บัญญัติด้านที่ไว, บริเวณเร่ง, ตำแหน่งที่ว่องไวต่อปฎิกิริยา, ปริเวณปฎิกิริยา, บริเวณว่องไว
Active Stateไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะในขณะทำงาน
Active Transportไม่ระบุศัพท์บัญญัติการส่งผ่านสาร, แอคตีฟทรานสปอร์ต, วิธีขนส่งกัมมันต์, การขนส่งกัมมันต์, การขับเคลื่อน, การขนส่งแคลเซียมอย่างแอคทีฟ, การขนส่งแอ็คทิฟ, การดูดซึมแบบแอกทีฟ
Active Transport Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบวนการขนส่งแบบกัมมันต์
Active Transport Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบการขนถ่ายแบบแอคตีฟ
Active, Physiologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติว่องไวทางสรีรวิทยา
Active-Motileไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
Activelyไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางตรง
Activenessไม่ระบุศัพท์บัญญัติความขยันขันแข็ง
Activitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิจกรรม, กัมมันตภาพ, การออกฤทธิ์, การกระทำของบุคคล, ความแรงฤทธิ์, กิจวัตรประจำวัน, การปฎิบัติกิจกรรม, การทำงาน, ความไว
Activities of Daily Livingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิจกรรมชีวิตประจำวัน, การดูแลตัวเอง, งานกิจวัตรประจำวัน, การฝึกให้ช่วยตัวเองในชีวิตประจำวัน, กิจวัตรประจำวัน
Activities, Co-Curricularไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิจกรรมเสริมหลักสูตร
Activities, Gradedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการลำดับกิจกรรม
Activities, Parallelไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิจกรรมแบบขนาน
Activities, Physicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิจกรรมประจำวัน
Activities, Purposefulไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิจกรรมที่มีเป้าหมาย
Activities, Vigorousไม่ระบุศัพท์บัญญัติกิจกรรมหนักๆ
Activity Levelไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับการกระทำ
Activity Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการกิจกรรม
Activity, Dualไม่ระบุศัพท์บัญญัติออกฤทธิ์ทั้ง 2 แบบ
Activity, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติความว่องไวจำเพาะ
Activity, Spontaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำงานด้วยตัวเองไม่มีเส้นประสาทไปเลี้ยง
Actomyosinไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอ็คโตมัยโอซิน, แอ็คโตไมโอซิน
Actualizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการการยอมรับจากผู้อื่น
Actuatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวฉีด
Acuityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความไวของหู
Acupunctureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝังเข็ม
Acupuncture Analgesiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝังเข็มระงับปวด
Acupuncture Anesthesiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิชาแทงเข็มระงับความรู้สึก
Acupuncture Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแทงเข็มรมยา
Acupuncture, Noseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาโรคโดยการแทงเข็มบนจมูก
Acupuncture, Obesity and Cosmeticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแทงเข็มลดความอ้วนและเสริมความงาม
Acupuncturistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแพทย์ฝังเข็ม
Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการรวดเร็วรุนแรง, เฉียบพลัน, เร็วแรง, ปัจจุบันทันด่วน, ชนิดเฉียบพลัน
Acute Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเฉียบพลัน, โรคปัจจุบัน
Acute Episodeไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะอักเสบรุนแรง, อาการเฉียบพลันเป็นพักๆ
Acute Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบเฉียบพลัน
Acute Fulminating Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเหน็บชาในทารกชนิดเป็นอย่างรุนแรงเฉียบพลัน
Acute Nonspecificไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบเฉียบพลันไม่จำเพาะ
Acute Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะอาการขั้นรุนแรงที่สุด
Acute Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเฉียบพลัน, ระยะที่มีอันตรายสูงสุด
Acute Responseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตอบสนองโดยทันที
Acute Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเฉียบพลัน, ระยะที่มีอาการรุนแรงเต็มที่
Acute Yellow Atrophyไม่ระบุศัพท์บัญญัติตับฝ่อเหลืองเฉียบพลัน, ตับเล็กลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากตับอักเสบ, โรคออโตอิมมูนของตับชนิดมีอาการรุนแรงเฉียบพลัน
Acyanoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวไม่เขียว
Acyanotic Tofไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพิการ 4 ประการของฟาโลท์
Acyclovirไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะซัยคลอวีร์
Acylไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่เอซิล
Acyl Chloridesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอซีลคลอไรด์
Acyl Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่เอซิล, กลุ่มเอซิล
Acyl Phosphate Linkageไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธะที่เชื่อมกลุ่มเอซิลฟอสเฟต
Acylationไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะไซเลชัน, ปฏิกิริยาเอซีลเลชั่น
Acylation, Friedel-Craftไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟริเดล-คราฟอะไซเลชัน
Acylglycerolไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอซิลกลีเซอรอล
Ad Hoc Committeeไม่ระบุศัพท์บัญญัติคณะกรรมการทำงานเฉพาะเรื่อง
Adactyliaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิการรูปแต่กำเนิดชนิดไม่มีนิ้ว
Adamantinomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอดาแมนติโนมา
Adams-Stokesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการชักหมดสติ
Adams-Stokes Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาดัมส์ สโตคส์, กลุ่มอาการ; กลุ่มอาการอาดัม-สโตคส์; กลุ่มอาการอะดัมส์-สโตกส์
Adamson's Fringeไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องว่างที่ปราศจากเชื้อ
Adapidaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาดาปิเด
Adaptไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรับตัว
Adaptationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในด้านการปรับปรุง, การปรับสภาพ, การดัดแปลง, การปรับตัว, การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
Adaptation, Biologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับตัวทางชีวภาพ, การปรับตัวทางชีววิทยา
Adaptation, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับอย่างเนิบๆ
Adaptation, Crossไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับตัวของการรับรู้รสต่อสารกระตุ้นชนิดอื่น
Adaptation, Ocularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับสายตา
Adaptation, Physiologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับตัวทางสรีรภาพ, การปรับตัวทางสรีรวิทยา
Adaptation, Psychologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับตัวทางจิต, การปรับตัวทางจิตวิทยา
Adaptation, Rapidไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับอย่างทันทีทันควัน
Adaptation, Structure Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับตัวของโครงสร้าง
Adaptational Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติองค์ประกอบทางด้านการปรับปรุงแก้ไขสภาพ
Adaptiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับตัว
Adaptive Behaviorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับตัว
Adaptive Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับตัว
Adaptive Valueไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าปรับตัว
Adaptorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแปลรหัส
Add Life to Yearsไม่ระบุศัพท์บัญญัติให้ความรักพิทักษ์อนามัยผู้สูงวัยอายุยืน
Addictionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสพติดให้โทษ, การเสพติด
Addictionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งเสพติดให้โทษ
Addictsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ติดยาเสพติด
Addison's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอดดิสัน, โรค; โรคแอ็ดดิสัน; โรคแอดิสัน; โรคของแอดดิสัน; โรคที่แอดรินัลคอร์เทกซ์ทำงานน้อยลงอย่างเรื้อรัง; ขาดฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนนอก; โรคแอดดิสัน; การทำงานของต่อมหมวกไตน้อยไป
Addisonian Crisisไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิกฤติการณ์ต่อมหมวกไต, วิกฤตจากต่อมหมวกไต, โรคแอ็ดดีสัน
Addist Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีการทดสอบการทำงานของไต
Additionไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาการรวมตัว, การเพิ่มขึ้น, การเติมเข้าไป, แอดดิชัน
Additiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพิ่มฤทธิ์, ออกผลร่วมกัน, รวม, มากขึ้น
Additive Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพิ่มผลทวีคูณ
Additive Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบเพิ่มข้อ
Additivesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเสริม, การเติมสารตัวอื่น, สารที่ผสมในอาหาร
Additives, Miscellaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารปรุงแต่งอื่นๆ
Additives, Partiallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสริมกันบางส่วน
Additives, Pharmaceutical Adjunctsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารปรุงแต่ง
Additives, Pharmaceutical Necessitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารปรุงแต่ง
Adductไม่ระบุศัพท์บัญญัติหุบปลายแขน, มองเข้าด้านใน, ผลผลิตจากการรวมตัว, แอดดักต์
Adductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหุบเข้า, การเคลื่อนเข้าใน, การหุบเข้าหาแนวกลาง, หุบเข้า, เคลื่อนไหวทางจมูก, การเคลื่อนไหวในแนวเข้าใน
Adduction Exercisesไม่ระบุศัพท์บัญญัติมือไขว้หลัง
Adduction Forceไม่ระบุศัพท์บัญญัติแรงหุบ
Adductor Brevisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอดดัคเตอร์เบรวิส
Adductor Canalไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องทางหลอดเลือด
Adductor Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกร็งของกล้ามเนื้อขา
Adductor Hallucisไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อหุบหัวแม่เท้า
Adductor Longusไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอดดัคเตอร์ลองกัส, กล้ามเนื้อต้นขาด้านใน
Adductor Magnusไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอดดัคเตอร์แม็กนัส
Adductor Muscleไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อทำหน้าที่หุบเข้า
Adductor of Hipไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อหุบข้อตะโพก
Adductor Pollicisไม่ระบุศัพท์บัญญัติหุบหัวแม่มือชิดกับนิ้วอื่นๆ, กล้ามเนื้อหุบหัวแม่มือ
Adductor Tubercleไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มที่เกาะของกล้ามเนื้อหุบขาบนกระดูกต้นขา
Adductor Tuberosityไม่ระบุศัพท์บัญญัติปุ่มที่เกาะของกล้ามเนื้อหุบขาบนกระดูกต้นขา
Adductorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติดึงเข้าหาแกนของร่างกาย, กล้ามเนื้อหุบแขน, อาการหุบเข้า
Adenineไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดีนีน, สาร; อะดินีน; สารอดีนีน; อะเดนีน; อะดีนีน
Adenine Guanine Uracilไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายอะดีนีนกัวนีนยูราซิล
Adenine Nucleotidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดินีนนิวคลิโอไทด์
Adenine-Catecholไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะเดนีน-แคทีคอล
Adeno Squamousไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอดดิโนสแควมัส
Adenoacanthomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอดดิโนอแคนโทม่า
Adenocarcinomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดีโนคาร์ซิโนมา, มะเร็ง; อะดีโนคาร์ซิโนมา; มะเร็งปากมดลูกจากต่อมปากมดลูก; อเดโนคาร์ซิโนมา; อดีโนคาร์ซิโนมา; มะเร็ง
Adenocarcinoma in Situไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอดดิโนคาร์ซิโนมาอินสิตู, อะดีโนคาร์สิโนม่าที่เกิดเฉพาะที่
Adenocarcinoma, Circumscribedไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกชนิดเป็นก้อน
Adenocarcinoma, Clear Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคลียร์เซลล์แอดดิโนคาร์ซิโนมา, มะเร็ง
Adenocarcinoma, Diffuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกชนิดทั่วไป
Adenocarcinoma, Mucin-Producingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอดดิโนคาร์ซิโนมาชนิดเซลล์หลั่งมิวซิน
Adenocarcinoma, Mucinousไม่ระบุศัพท์บัญญัติมิวซินัสคาร์ซิโนมา
Adenocarcinoma, Papillaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอดดิโนคาร์ซิโนมาชนิดแปปปิลลารี; อะดีโนคาร์ซิโนมา, ปาปิลลารีย์; อะดีโนคาร์ซิโนมา, มะเร็งแปปิลลารี
Adenocarcinoma, Secretoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีครีตอรีแอดดิโนคาร์ซิโนมา
Adenocortical Cell Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกคอร์ติคัลเซลล์
Adenoepidermoid Carcinomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอดดิโนอีปิเดอร์มอยด์คาร์ซิโนมา
Adenofibromaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดีโนไฟโบรมา; อะดีโนไฟโบรมา, เนื้องอก
Adenohypophysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมใต้สมองส่วนหน้า, กลีบหน้าของต่อมใต้สมอง, กลีบหน้าของต่อมปิตูอิตารีย์, อดีโนฮัยโปฟัยซิส, ต่อมใต้สมองด้านหน้า, ต่อมพิตูอิตารีย์ส่วนหน้า
Adenoid Cystic Carcinomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอดีนอยด์ซิสติคคาร์ซิโนมา
Adenoid Hypertrophyไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมอะดีนอยด์โต
Adenoidectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดีนอยด์, การตัด; อะดีนอยด์, การตัดต่อม; ตัดต่อมอะดีนอยด์ออก
Adenoiditisไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมอะดีนอยด์อักเสบ
Adenoidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดีนอยด์; อะดีนอยด์, ต่อม; อดีนอยด์
Adenolymphomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดีโนลิย์มโฟมา; อะดีโนลิมโฟมา, มะเร็ง
Adenomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดีโนมา; อะดีโนมา, เนื้องอก; การเป็นเนื้องอก; เนื้องอก; อดีโนมา; อเดโนมา
Adenoma, Acidophilไม่ระบุศัพท์บัญญัติอซิโดฟิลอดีโนมา
Adenoma, Acidophilicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอซิฟิลิเดโนมา, อซิโดฟิลิคอดีโนมา, อซิโดฟิลิคอดีโนมา
Adenoma, Atypicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอทิปิคัลอดีโนมา
Adenoma, Basophilไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของต่อมใต้สมอง; อะดีโนมา, บาโซฟิล; อะดีโนมา, เนี้องอกเบโซฟิล
Adenoma, Basophilicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบโซฟิลิคอดีโนมา, เบโซฟิลิคคอเดโนมา
Adenoma, Blackไม่ระบุศัพท์บัญญัติอดีโนมาดำ
Adenoma, Chromophobeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครโมโฟบอเดโนมา; อะดีโนมา, เนื้องอกโครโมโฟบ; โครโมโฟบอดีโนมา
Adenoma, Colloidไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอลลอยด์อดีโนมา
Adenoma, Corticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอร์ติคัลอดีโนมา
Adenoma, Corticomelanotrophไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอร์ติโคเมลาโนโทรฟอดีโนมา
Adenoma, Double Noduleไม่ระบุศัพท์บัญญัติอดีโนมาชนิดก้อนคู่
Adenoma, Hurthle Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฮอร์เทิลเซลล์อดีโนมา
Adenoma, Islet Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของไอซ์เลทส์เซลล์ชนิดไม่ร้าย, เนื้องอกไอซ์เลท
Adenoma, Macrofollicularไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาโครฟอลลิคูลาร์อดีโนมา
Adenoma, Microfollicularไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโครฟอลลิคูลาร์อดีโนมา
Adenoma, Mixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอเดโนมาผสม
Adenoma, Mixed Chief Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติอดีโนมาของชิฟเซลล์
Adenoma, Non-Secretoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอดีโนมาชนิดไม่หลั่งฮอร์โมน
Adenoma, Normofollicularไม่ระบุศัพท์บัญญัติอดีโนมาชนิดธรรมดา
Adenoma, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติอดีโนมาชนิดธรรมดา
Adenoma, Single Noduleไม่ระบุศัพท์บัญญัติอดีโนมาชนิดก้อนเดี่ยว
Adenoma, Solitaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกก้อนเดี่ยวๆ
Adenoma, Somatotrophไม่ระบุศัพท์บัญญัติโซมาโตโทรฟอดีโนมา
Adenoma, Toxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดีโนมาเป็นพิษ, อดีโนมาเป็นพิษ
Adenoma, Tubularไม่ระบุศัพท์บัญญัติทูบูลาร์อดีโนมา
Adenomatoid Malformations, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติคอนเจนิตัลอดีโนมาตอยด์มัลฟอร์เมชัน
Adenomatoid Tumorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกอดีโนมาตอยด์
Adenomyomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอดีโนมัยโอมา
Adenomyosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อบุมดลูกเจริญเข้าไปในกล้ามเนื้อมดลูก, เนื้องอกแอดดิโนไมโอซิส
Adenopathyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของต่อมน้ำเหลือง
Adenopathy, Preauricularไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมน้ำเหลืองที่หน้าหูโต
Adenosarcoma, Embryonalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอมบรัยโอนัลอดีโนซาร์โคมา
Adenosineไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดีโนซีน, สาร; อะดิโนซีน; อดีโนซีน; อะดีโนซีน
Adenosine 5' Phosphateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดีโนซีน 5' ฟอสเฟต
Adenosine Derivativesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุพันธ์อดีโนซีน
Adenosine Diphosphateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอดีนีลลิคอยู่ในลักษณะไดฟอสเฟต, อะดิโนซีนไดฟอสเฟท, อะดีโนซีนไดฟอสเฟต
Adenosine Diphosphate Glucoseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดีโนซีน ไดฟอสเฟต กลูโคส
Adenosine Diphosphoribose, Transferaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติทรานซ์เฟอเรสอดีโนซีนไดฟอสโฟไรโบส
Adenosine Monophosphateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอดีโนซีนโมโนฟอสเฟส
Adenosine Triphosphataseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นไซม์อาดีโนซีนไตรฟอสฟาเตส, แอดีโนซีนไตรฟอสฟาเตส
Adenosine Triphosphateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอดีนีลลิคอยู่ในลักษณะไตรฟอสเฟท, อาดีโนซีนไตรฟอสเฟส, แอดีโนซีนไตรฟอสเฟต, อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต, อะดีโนซีนไตรฟอสเฟต, อดิโนสินไตรฟอสเฟต, การแปรสภาพของสารพลังงาน, อะดิโนซินไทรฟอสเฟท
Adenosine Triphosphateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดีโนซีน ไทรฟอสเฟต; อะดีโนซีน ไตรฟอสเฟต, สาร; เอดีโนซีน ไทรฟอสเฟท
Adenosine-5-Tosylateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดีโนซีน-5-โทชิเลต
Adenosinetriphosphataseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดีโนซีนไตรฟอสฟาเตส, สาร
Adenosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอดีโนซิส, เนื้องอก
Adenosquamous Tumors, Mixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งมิคซ์แอดดิโนสแควมัส
Adenosylcobalaminไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดีโนซิลโคบาลามิน
Adenoviridaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดีโนไวรัส
Adenovirus Infectionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดีโนไวรัส, การติดเชื้อ; การอักเสบของเชื้ออดีโนไวรัส
Adenovirus Type 3ไม่ระบุศัพท์บัญญัติอดีโนไวรัสแบบ 3
Adenovirusesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอดีโนไวรัส, เชื้ออดีโนไวรัส
Adensiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติชวนชม
Adenyl Cyclaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดีนิลซัยเคลส, เอนซัยม์อะดินิลซัยเคลส
Adenyl Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่อะดีนิล
Adenylateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดีไนเลต
Adenylate Cyclaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์แอดินี, เอ็นไซม์อะดีนิลซัยเคลส
Adenylation-Deadenylationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเติมหรือดึงหมู่อะดีนิล
Adenylic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอดีนิลลิค, กรดอดีไนลิก
Adequacyไม่ระบุศัพท์บัญญัติความพร้อม, ความเพียงพอ
Adequateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเพียงพอ
Adhereไม่ระบุศัพท์บัญญัติไปติด, ติด
Adherenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าไปประชิด
Adherent, Moreไม่ระบุศัพท์บัญญัติยึดติด
Adhesionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดรั้ง
Adhesion Bandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อพังผืด
Adhesion Type Procedureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเย็บส่วนล่างของริมฝีปากให้ติดกัน
Adhesionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยึดติด, แรงดึงดูดระหว่างอนุภาคของสารชนิดเดียวกัน, การเกาะติด, พังผืด, การติดกัน, เนื้อเยื่อเหนี่ยวรั้ง, เยื่อพังผืด, พังผืดยึด, การยึดด้วยพังผืด
Adhesions, Fibrousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อเกี่ยวพัน
Adhesions, Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยึดแน่นจากการแนบสนิทกับเนื้อเยื่อ
Adhesive Liquidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาน้ำที่มีลักษณะข้นเหนียว
Adhesive Plasterไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษหรือผ้ายางเหนียว
Adhesive Tapeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษหรือผ้ายางเหนียว, แถบเหนียว, ผ้าเหนียวยืด, ผ้าพัน, แผ่นเหนียวยึดติด, ผ้ายางยืด
Adhesivenessไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผนึกติดกัน
Adhesivesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกาว, ตัวกลางคล้ายกาว, สารยึดแน่น
Adie's Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการเอดี
Adipatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดิเพต
Adipic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอดิพิค, กรดอะดิปิก
Adipocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ไขมัน
Adipose Tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนไขมัน, เนื้อเยื่อไขมัน, เนื้อเยื่ออะดิโพส, ไขมัน, เนื้อเยื่อไขมัน, เยื่อเก็บไขมัน
Adiposis Dolorosaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดิโพซิส โดโลโรซา, โรค; อะดิโปซิส โดโลโรซา
Adiposogenital Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการอดิโพโซเจนิตาล
Adjectival Scaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกเจ็บปวดของผู้ป่วย
Adjunctไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งเสริม
Adjustable Clamp, Doubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติแคลมป์จับชนิดปรับได้
Adjusted, Wellไม่ระบุศัพท์บัญญัติปรับไว้ดีแล้ว
Adjustmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับแต่งเครื่อง, การปรับตัว, การปรับแต่ง
Adjustment Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติในการปรับตัว
Adjustment of PHไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับสภาพความเป็นกรดและด่าง
Adjustment to Society, Successfulไม่ระบุศัพท์บัญญัติสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
Adjustment, Continuousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับค่าได้อย่างต่อเนื่อง
Adjustment, Fineไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่หมุนให้ภาพชัดละเอียด
Adjustment, Indirectไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีปรับทางอ้อม
Adjustment, Neuroticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับตนในลักษณะของโรคประสาท
Adjustment, Psychosexualไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับอารมณ์ทางเพศ
Adjustment, Psychoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับตนในลักษณะของโรคจิต
Adjuvant Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่งเสริมการทำงานของระบบ
Adjuvantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเร่งการตอบสนองทางอิมมูน, สารปรุงแต่ง, ตัวยาช่วย, ตัวยาเสริม
Administation, Intravenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาโดยฉีดยาทางหลอดโลหิตดำ
Administrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริหาร, การบริหารงาน, งานบริหาร
Administration and Managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริหารงานและการจัดดำเนินงาน
Administration, Intramuscularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริหารยาทางกล้ามเนื้อ
Administration, Intranasalไม่ระบุศัพท์บัญญัติยา, การให้ทางจมูก; การบริหารยาทางจมูก
Administration, Intravenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริหารทางหลอดเลือด
Administration, Oralไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบริหารยาทางปาก; ยา, การให้ทางปาก; การให้ยาโดยการฉีด; การให้ยาฉีด
Administration, Subcutaneousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฉีดยาเข้าทางผิวหนัง
Administration, Topicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติยา, การให้เฉพาะที่
Administrativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริหารงาน
Administrative Personnelไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลากรบริหาร
Administratorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้บริหาร
Admissionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรับไว้
Adnexaไม่ระบุศัพท์บัญญัติปีกมดลูก, มดลูกทั้งสองข้าง
Adnexaไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อรังไข่
Adnexa Uteriไม่ระบุศัพท์บัญญัติปีกมดลูก
Adnexa, Uterineไม่ระบุศัพท์บัญญัติปีกมดลูก
Adnexal Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติปีกมดลูก, โรค
Adnexal Infectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อที่ปีกมดลูก
Adnexitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติปีกมดลูกอักเสบ
Adolescenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัยรุ่น, วัยหนุ่มสาว, วัยรุ่นสาว
Adolescence Syndrome, Delayedไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการเป็นหนุ่มสาวช้า
Adolescence, Psychology ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตวิทยาวัยรุ่น
Adolescentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กวัยรุ่น
Adolescent Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของผู้ใหญ่
Adolescent in Crisisไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิกฤตในวัยรุ่น
Adolescent Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะวัยรุ่น
Adolescent Psychiatryไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตเวชศาสตร์วัยรุ่น
Adolescent Psychologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจิตวิทยาวัยรุ่น
Adolescent Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายุ 10 ปีไปแล้ว, ชนิดเด็กโต
Adolescent, Delayedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวช้าเกินไป
Adoptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุตรบุญธรรม, การรับ; การยอมรับ; การรับบุตรบุญธรรม
Adoption Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะยอมรับเป็นนิสัย
Adoptive Transferไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ผสมทั้งสองชุดนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมาถ่ายทอด
ADPไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดีโนซีน ไดฟอสเฟต, สาร; อะดีโนซีน ไดฟอสเฟต
Adrenalไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมอัดรีนัล
Adrenal Apoplexyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอดรีนัลอโปเพลกซี, ต่อมหมวกไตตกเลือด
Adrenal Carcinomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอดรีนัลคาร์ซิโนมา
Adrenal Cell Restไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ต่อมหมวกไตที่ค้างอยู่ในไต
Adrenal Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอดรีนัลเซลล์
Adrenal Cortexไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมหมวกไตชั้นนอก, ต่อมหมวกไตส่วนเปลือกนอก, ต่อมหมวกไตส่วนเปลือก, เปลือกต่อมหมวกไต, ต่อมหมวกไตส่วนนอก, เปลือกของต่อมหมวกไต, ส่วนนอกของต่อมแอดรีนาล, แอดรีนาลคอรเทกซ์
Adrenal Cortex Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลือกต่อมหมวกไต, โรค; ต่อมหมวกไตส่วนเปลือก, โรค
Adrenal Cortex Function Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลือกต่อมหมวกไต, การทดสอบหน้าที่
Adrenal Cortex Hormonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมหมวกไตส่วนเปลือก, ฮอร์โมน; เปลือกต่อมหมวกไต, ฮอร์โมน
Adrenal Cortex Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมหมวกไตส่วนเปลือก, เนื้องอก; เปลือกต่อมหมวกไต, เนื้องอก
Adrenal Cortex, Adultไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลือกต่อมหมวกไตที่เจริญเต็มขั้น
Adrenal Cortex, Cancer of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งของต่อมหมวกไต
Adrenal Cortex, Carcinoma ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติมะเร็งของเปลือกต่อมหมวกไต
Adrenal Cortex, Fetalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลือกต่อมหมวกไตระยะทารกในครรภ์
Adrenal Cortex, Tumors ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของต่อมหมวกไต
Adrenal Cortical Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำงานของต่อมหมวกไตชั้นนอก
Adrenal Cortical Hyperfunctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมหมวกไตทำงานมากกว่าปกติ
Adrenal Cortical Hypofunctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมหมวกไตทำงานน้อยกว่าปกติ
Adrenal Cortical Insufficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดรีนาลคอร์เท็กซ์พร่อง
Adrenal Cortical Insufficiency, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติหย่อนสมรรถภาพเฉียบพลันของต่อมหมวกไต
Adrenal Cortical Steroidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอดรีนาลคอรติเคิลสเตอรอยด์
Adrenal Crisisไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะวิกฤตของต่อมหมวกไต, วิกฤตจากต่อมหมวกไต, วิกฤติการณ์ต่อมหมวกไต
Adrenal Crisis, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะวิกฤติของต่อมหมวกไตอย่างเฉียบพลัน
Adrenal Gland Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมหมวกไต, โรค
Adrenal Gland Hyperfunctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมหมวกไตทำงานมาก, ต่อมหมวกไตทำหน้าที่เกิน
Adrenal Gland Hypofunctionไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมหมวกไตทำงานน้อย, ต่อมหมวกไตทำหน้าที่นัอย
Adrenal Gland Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมหมวกไต, เนื้องอก
Adrenal Glandsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมหมวกไต, ต่อมแอดรีนาล
Adrenal Glands, Atrophy ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝ่อเหี่ยวของต่อมหมวกไต
Adrenal Glands, Ectopicไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมหมวกไตอยู่ผิดที่
Adrenal Hemorrhageไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีเลือดออกที่ต่อมหมวกไต
Adrenal Hyperplasia, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮัยเปอร์เพลเชียของอะดรีนาลคอร์เท็กซ์แต่กำเนิด, โรคต่อมหมวกไตเจริญมากเกินแต่กำเนิด, ฮัยเปอร์เพลเซียของต่อมหมวกไตแต่กำเนิด, ต่อมหมวกไตงอกเกินแต่กำเนิด, ต่อมหมวกไตทำหน้าที่เกินแต่กำเนิด
Adrenal Hyperplasia, Congenital, Virilizingไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮัยเปอร์พลาเซียแต่กำเนิดของต่อมหมวกไต
Adrenal Insufficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมหมวกไตทำงานน้อยกว่าปกติ, ต่อมแอดรีนัลหย่อนสมรรถภาพ, ต่อมแอดรินัลทำงานน้อยกว่าปกติ, ต่อมหมวกไตพร่อง, ต่อมหมวกไตทำหน้าที่น้อยลง, ต่อมหมวกไตหย่อนสมรรถภาพ
Adrenal Insufficiency, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมหมวกไตพร่องอย่างฉับพลัน
Adrenal Insufficiency, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดรีนาลพร่องปฐมภูมิ
Adrenal Insufficiency, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดรีนาลพร่องทุติยภูมิ
Adrenal Medullaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมดุลลาต่อมหมวกไต, ต่อมหมวกไตส่วนเมดุลลา, ต่อมหมวกไตส่วนใน, ต่อมหมวกไตส่วนแกน, ต่อมหมวกไตส่วนเมดัลลา, ต่อมหมวกไตชั้นใน, ต่อมหมวกไต, ต่อมหมวกไตส่วนข้างใน, ต่อมอัดรีนัลส่วนใน, แกนต่อมหมวกไต
Adrenal Medulla Tumorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกของต่อมหมวกไตชั้นใน
Adrenal Suppression Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบกดการทำงานของต่อมหมวกไต
Adrenal Tissue, Extraไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อเยื่อต่อมหมวกไตที่อยู่นอกต่อม
Adrenal Tumors, Androgen-Producingไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้องอกต่อมหมวกไตที่สร้างแอนโดรเจน
Adrenalectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมหมวกไต, การตัด; ตัดต่อมหมวกไต
Adrenalectomy, Totalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดต่อมหมวกไตออกทั้งสองข้าง
Adrenalineไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอดรีนาลีน, แอดรีนะลีน, แอดรีนาลิน, ยากระตุ้นหัวใจ, แอดรีนะลิน, อัดรีนาลิน, แอดรินาลิน, แอเดรนาลิน, อะเดรนาลีน, อะดรินาลิน
Adrenaline Fastnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะทนต่อแอดรินาลิน
Adrenalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมหมวกไต
Adrenergic Alpha Receptor Agonistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารต่อต้านตัวรับแอลฟาแอดรีเนอร์จิก
Adrenergic Alpha Receptor Blockadersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารสกัดกั้นตัวรับแอลฟาแอดรีเนอร์จิก, สารสกัดกั้นหน่วยรับความรู้สึกแอลฟาอะดรีเนอร์จิก
Adrenergic Antagonists, Alphaไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาต้านการทำงานระบบแอลฟ่าแอดรีเนอร์จิค
Adrenergic Beta Receptor Agonistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวต่อต้านตัวรับบีตาแอดรีเนอร์จิก
Adrenergic Beta Receptor Blockadersไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารสกัดกั้นตัวรับบีตาแอดรีเนอร์จิก, สารสกัดกั้นหน่วยรับความรู้สึกบีตาอะดรีเนอร์จิก
Adrenergic Blockingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยับยั้งระบบแอดดรีเนอจิค
Adrenergic Drugsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยากระตุ้นประสานแอดริเนอร์จิค
Adrenergic Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์เหมือนแอดรีนาลิน
Adrenergic Inhibitorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มยาต้านระบบอะดรีเนอจิก
Adrenergic Nerve Endingไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายประสาทแอดรีเนอร์จิค
Adrenergic Nervous Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบประสาทซิมพาธิติค
Adrenergic Neurohormoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอดริเนอร์จิคนิวโรฮอร์โมน
Adrenochrome Monosemicarbazoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดรีโนโครมโมโนเซมิคาร์บาโซน
Adrenocortical Hormoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดรีโนคอร์ติคัลฮอร์โมน, ฮอร์โมนของเปลือกต่อมหมวกไต
Adrenocortical Insufficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเปลือกต่อมหมวกไตหย่อนสมรรถภาพ
Adrenocortical Insufficiency, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมหมวกไตพร่องทุติยภูมิ
Adrenocorticoid Hormoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต
Adrenocorticotroph Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอดรีโนคอร์ติโคโทรฟเซลล์
Adrenocorticotrophic Hormoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติฮอร์โมนกระตุ้นต่อมหมวกไต
Adrenocorticotropic Hormoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอดรีโนคอร์ติโกโทปิคฮอร์โมน, อะดริโนคอร์ติโคโทรปิคฮอร์โมน, ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมหมวกไตส่วนนอก, แอดรีโนคอรติโทรปิคฮอรโมน
Adrenocorticotropinไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอดรีโนคอรติโคโทรปิน, อะดรีโนคอร์ติโคโทรปิน
Adrenogenital Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการอดรีโนเจนิตัล, กลุ่มอาการที่ต่อมหมวกไตและต่อมเพศผิดปกติ
Adrenohypophysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมใต้สมองส่วนหน้า
Adrenosem Salicylateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะดรีโนเซมซาลิซิเลต
Adriamycinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอเดรียไมซิน
Adson Maneuverไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจหาการถูกกดของหลอดเลือดแดงใต้กระดูกไหปลาร้า
Adsorbไม่ระบุศัพท์บัญญัติรวมตัว, ดูดซับ
Adsorbatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวที่ถูกดูดซับ
Adsorbedไม่ระบุศัพท์บัญญัติดูดซับ
Adsorbed Formsไม่ระบุศัพท์บัญญัติประเภทดูดซับ
Adsorbent Materialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุดูดซับ
Adsorbentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารดูดซับ, สารดูดซับความชื้น, ตัวดูดซับ, ยาดูดซับ
Adsorbents, Solidไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารดูดซับที่เป็นของแข็ง
Adsorptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดซับ, การดูดซึม, วิธีดูดซับ, ดูดซับ, การติดผิว
Adsorptionไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเกาะติด, การเกาะติด
Adsorption of Ions, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลือกดูดซับไอออนส์
Adsorption, Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดซับทางลบ
Adsorption, Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูดซับทางบวก
Adultไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวเต็มวัย, ตัวแก่, ผู้ใหญ่, วัยผู้ใหญ่, คนเต็มวัย, ตัวแก่เต็มวัย, ผู้สูงอายุ, คนที่สูงอายุ
Adult Life, Youngไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัยหนุ่มสาว
Adult Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะผู้ใหญ่
Adult Period, Earlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะต้นของวัยผู้ใหญ่
Adult Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดผู้ใหญ่, วัยผู้ใหญ่
Adult, Immatureไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวแก่ยังไม่สมบูรณ์
Adult, Youngไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ใหญ่อ่อนวัย, วัยผู้ใหญ่อ่อนวัย, วัยผู้ใหญ่ระยะแรก, ผู้ใหญ่เยาว์วัย, คนวัยหนุ่มสาว
Adultaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติประเภทชอบนอกใจคู่สมรส
Adulthoodไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเป็นผู้ใหญ่, วัยผู้ใหญ่
Adulthood, Earlyไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัยผู้ใหญ่ระยะแรก, เข้าสู่วัยผู้ใหญ่
Adulticidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำลายระยะตัวเต็มวัย, ยาฆ่าตัวแก่
Adultwormไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิตัวแก่
Advancedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป็นรุนแรง, เป็นมากๆ
Advanced Coursesไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิชาชั้นสูง
Advanced Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะที่เป็นมาก
Advancementไม่ระบุศัพท์บัญญัติความก้าวหน้า, การย้ายที่เกาะของกล้ามเนื้อหรือเอ็นให้ไกลออกไป
Advantagesไม่ระบุศัพท์บัญญัติประโยชน์
Adventitiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอดเวนติเซีย, ชั้นนอก, ผนังชั้นนอก
Adventitiousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงหายใจผิดปกติ
Adventitious Soundไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงหายใจที่ผิดปกติ, เสียงผิดปกติ, เสียงผิดปกติ, เสียงผิดปกติ, เสียงแทรกซ้อน
Adverse Effectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ไม่พึงประสงค์, ผลข้างเคียง, ผลที่ไม่ต้องการ, ฤทธิ์ข้างเคียง
Adverse Effects, Psychologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการไม่พึงประสงค์ทางจิตใจ
Advertisementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการโฆษณา
Advertisingไม่ระบุศัพท์บัญญัติโฆษณา
Advocatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้แนะนำ
Aedesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยุงอะอีดีส, ยุงอีดีส์, ยุงลาย
Aedes Aegyptiไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกน้ำของยุงลาย, ยุงอิดีสอิยิบไต, ยุงลาย
Aedes Egyptiไม่ระบุศัพท์บัญญัติยุงลาย
Aedes, Genusไม่ระบุศัพท์บัญญัติตระกูลยุงลาย
Aerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพ่นอากาศลงไป, ฟองอากาศ, การให้ออกซิเจน, อากาศที่มีออกซิเจน
Aeration, Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติอากาศปริมาณสูง
Aerobeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบคทีเรียที่ต้องการออกซิเจน, ต้องการออกซิเจน, ที่มีออกซิเจน
Aerobes, Strictไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้องการออกซิเจน, ต้องการอากาศมาก
Aerobes, Strictไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้องการอากาศมาก
Aerobes-Zovergrowthไม่ระบุศัพท์บัญญัติโตได้เร็วกว่าพวกแอนแอโรบส์
Aerobicไม่ระบุศัพท์บัญญัติใช้ออกซิเจน, แอโรบิค
Aerobic Conditionไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรยากาศที่มีออกซิเจน
Aerobic Culture, Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเพาะจุลชีพไม่พบตัวบัคเตรีแอโรบิค
Aerobic Danceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเต้นแอโรบิค
Aerobic Powerไม่ระบุศัพท์บัญญัติพลังแอร์โรบิค
Aerobic Programไม่ระบุศัพท์บัญญัติการออกกำลังกายแบบแอโรบิคส์
Aerobic, Obligateไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้องพึ่งออกซิเจน
Aerodigestive Tract, Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเดินแอโรไดเจสตีฟส่วนบน
Aeroembolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมีฟองก๊าซเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือด
Aeromonasไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอโรโมนาส, เชื้อ; แอโรโมนาส
Aerophagiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกลืนลม
Aerophagyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกลืนอากาศ
Aerophobiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสะดุ้งเป็นจังหวะ
Aerosolไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดกระป๋องอัดความดัน, ฉีดพ่น, วิธีพ่น
Aerosol Gradeไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปของสารบริสุทธิ์สำหรับแอโรโซล
Aerosol Sprayไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าแมลงชนิดกระป๋องอัดอากาศ
Aerosol Therapyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรักษาด้วยการพ่นฝอยละอองยา, การรักษาด้วยการพ่นฝอยละออง
Aerosol Therapy, Continuousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบำบัดด้วยฝอยละอองตลอดเวลา
Aerosol Therapy, Intermittentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบำบัดด้วยฝอยละอองเป็นช่วงๆเป็นครั้งคราว
Aerosol Therapy, Prolonged Intermittentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการบำบัดด้วยฝอยละอองเป็นช่วงยาว
Aerosolsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอโรซอล, ยา; แอโรซอล; ละออง; แอโรโซล; ฟองครีม; ยาพ่น; ละอองในอากาศ; ละอองฝอย; แอโรโซล; ฝอยละออง; ยาอัดพ่น; ยาแอโรโซล; ละอองฝอยลอยไปในอากาศ; ละอองน้ำ
Aerosols, Heatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติละอองน้ำยา
Aerosols, Naturalไม่ระบุศัพท์บัญญัติละอองลอยในธรรมชาติ
Aerosols, Pharmaceuticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคมีภัณฑ์แอโรโซล
Aerospace Medicineไม่ระบุศัพท์บัญญัติเวชศาสตร์การบินและอวกาศ, เวชศาสตร์การบิน
Aerotolerantไม่ระบุศัพท์บัญญัติทนอ๊อกซิเจน
Aesthetic Needsไม่ระบุศัพท์บัญญัติ่ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียะ
Aestivationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสรีรวิทยาและทางความประพฤติ
Afebrileไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีไข้
Affectไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระทบกระเทือน, อารมณ์, ผลกระทบ, สภาพอารมณ์, ลักษณะอารมณ์
Affect Disturbancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติผิดปกติในอารมณ์
Affect, Appropriateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์สอดคล้องกับความคิด
Affect, Bluntedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์ทื่อ
Affect, Flatไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์ตอบสนองต่อการกระตุ้นเป็นเฉื่อยชา
Affect, Flatness ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเฉยเมยของอารมณ์
Affect, Inappropriateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์ไม่เหมาะสม, อารมณ์ไม่สอดคล้องกับความคิด
Affect, Lability ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย
Affectedไม่ระบุศัพท์บัญญัติคนเป็นโรค
Affectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์รักและพึงใจ, ความรัก, ทัศนคติด้านความรู้สึก
Affectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าทีความรู้สึกนึกคิดและเจตคติ, เจตคติ, ด้านความรู้สึก
Affective Behaviorไม่ระบุศัพท์บัญญัติพฤติกรรมด้านอารมณ์
Affective Componentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนประกอบทางอารมณ์, องค์ประกอบทางด้านท่าทีความรู้สึก
Affective Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์แปรปรวน, ความแปรปรวนทางอารมณ์, โรคจิตทางอารมณ์, โรคอารมณ์แปรปรวน, แปรปรวนทางอารมณ์
Affective Disorders, Majorไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคอารมณ์แปรปรวนชนิดรุนแรง
Affective Disorders, Psychoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคจิตชนิดอารมณ์แปรปรวน
Affective Domainไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจตคติพิสัย, พฤติกรรมด้านทัศนคติ
Affective Psychosesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคจิตอารมณ์แปรปรวน, โรคจิตทางอารมณ์
Affective Psychosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคจิตทางอารมณ์, โรควิกลจริตจิตปรวนแปร
Affective Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการทางอารมณ์
Affectivity, Restrictedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอารมณ์แคบ
Afferentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยประสาทขาเข้า, ประสาทนำเข้า
Afferent Activityไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระตุ้นแอ็ฟเฟอเรนท์แอ็คติววิตี
Afferent Fiber Branchไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทนำความรู้สึกรับรส
Afferent Fiber Endไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายเส้นใยประสาท
Afferent Fibersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นใยประสาทรับความรู้สึก, ใยประสาทที่รับความรู้สึก, แอ็ฟเฟอเรนท์ไฟเบอร์
Afferent Loop Defectไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติในการนำแสงของตา
Afferent Nerveไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทรับความรู้สึก
Afferent Nerve Endingsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายประสาทอัฟเฟอเรนท์
Afferent Nerve Fibersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทนำความรู้สึก, ใยประสาทนำเข้า
Afferent Nerve from Bladderไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทที่รับความรู้สึกจากกระเพาะปัสสาวะ
Afferent Nervesไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทรับความรู้สึกจากสิ่งที่มากระตุ้น
Afferent Pathwaysไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นประสาทนำกระแสประสาทเข้าสู่ภายใน
Afferent Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะที่รับรู้
Afferent, General Somaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทนำเข้าจากอวัยวะภายในทั่วๆไป
Afferent, General Visceralไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทนำเข้าจากอวัยวะภายในทั่วๆไป
Afferent, Special Visceralไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทนำเข้าจากอวัยวะภายในจำเพาะ
Afferents, Special Somaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสาทนำเข้าจากประสาทร่างกายจำเพาะ
Affiliationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้องการผูกพันกับคนอื่น
Affinityไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัมพรรคภาพ, ความโน้มน้าว, สัมพรรคภาพ, ความสามารถในการจับกับแอนติเจน, ยึดแน่น, ความเกี่ยวพัน, ความสามารถในการจับ, ความสัมพรรค, การจับตัว, สัมพรรค, แอฟฟินิตี้
Affinity Constantไม่ระบุศัพท์บัญญัติค่าสัมพรรคภาพ
Affinity Form, Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดที่สามารถจับออกซิเจนได้ดี
Affinity, Decreasedไม่ระบุศัพท์บัญญัติจับอ็อกซีย์เจนได้น้อยลง
Affinity, Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสามารถในการจับ, จับกันอย่างเหนียวแน่น, ความสัมพรรคสูง
Afibrinogenemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟบริโนเจนในเลือดต่ำ, ไฟบริโนเจนพร่องในเลือด, ไฟบริโนเจนต่ำมากถึงวัดไม่ได้
Aflatoxicosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเป็นพิษจากอะฟลาทอกซิน, โรคเป็นพิษเกิดจากเชื้อรา
Aflatoxinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะฟลาท็อกซิน; อะฟลาทอกซิน, สาร; อะฟลาทอกซิน; สารพิษอาฟล่า; อฟลาทอกซิน; สารอะฟลาท็อกซิน
Africa Regionไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิภาคอาฟริกา
After Bath Milkไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำนมที่ใช้หลังการอาบน้ำ
After Birthไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมื่อโตขึ้น
After Care Serviceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดตามผล
After Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการตามหลัง
After-Care Officerไม่ระบุศัพท์บัญญัติคณะกรรมการติดตามผู้เคยรักษาแล้ว
After-Painไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดมดลูก
After-Shave Preparationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งปรุงสำหรับใช้หลังการโกน
Aftercareไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดูแลภายหลังการรักษา, การดูแลหลังออกจากโรงพยาบาล, การดูแลต่อเนื่องภายหลังรักษา
Afterimageไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพตามติด
Afterloadไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้านทานต่อการฉีดเลือด, เลือดที่ออกจากหัวใจ, ลดความต้านทาน
Afterloading Applicatorไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือสอดใส่แร่ที่หลัง
Aftermovementsไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีการกระเพื่อม
Afterpainไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกปวดมดลูก
Ag Excessไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนติเจนอยู่ในอัตราส่วนมากเกินไป
Ag-Ab Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดีย์
Agammaglobulinemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะแกมมาโกลบูลินนีเมีย, แกมมาโกลบูลินในเลือดต่ำ, แกมมาโกลบูลินพร่องในเลือด, อแกมมาโกลบูลินนีเมีย, ไม่มีแกมม่ากลอบบูลินในโลหิต
Aganglionicไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงที่ไม่มีแกงเกลียน
Aganglionic Segmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติแกงเกลียนเซลล์
Agarไม่ระบุศัพท์บัญญัติวุ้นทะเล, แผ่นวุ้น, วุ้น, วุ้นผสมอาหาร
Agar Dilutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจือจางในอาหารวุ้น
Agar Gel Diffusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีตกตะกอนในเนื้อวุ้น
Agar Mediaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อวุ้น, อาหารวุ้น
Agar Mediumไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาหารที่ใช้ทดสอบ
Agar, Deepไม่ระบุศัพท์บัญญัติวุ้นลึก
Agar, Stiffไม่ระบุศัพท์บัญญัติความแข็งของวุ้น
Agar-Agarไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะการ์อะการ์, วุ้น
Agarolไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะการอล
Agaroseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะกาโรส, วุ้น
Agaveไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัปปะรดเทศ
Ageไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายุ
Age Dependenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดตามอายุ
Age Determination by Skeletonไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายุ, การกำหนดจากโครงกระดูก; การกำหนดอายุจากโครงร่าง
Age Determination by Teethไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายุ, การกำหนดจากฟัน; การกำหนดอายุจากฟัน
Age Distributionไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบ่งตามอายุ, แบ่งตามอายุ
Age Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายุ, ปัจจัยเกี่ยวกับ
Age Independenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวัดเมื่อไม่ทราบอายุ
Age Involutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสื่อมสลายไปตามอายุ
Age, Chronologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายุจริง, อายุตามการเกิด
Age, Keyไม่ระบุศัพท์บัญญัติลำดับอายุต่างๆ
Age, Medianไม่ระบุศัพท์บัญญัติอายุกลาง, อายุมัธยฐาน
Agedไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้สูงอายุ, มีอายุ
Aged Personsไม่ระบุศัพท์บัญญัติประชากรวัยชรา
Aged-Child Ratioไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัตราส่วนผู้ใหญ่ต่อเด็ก
Agenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดหายไป, การขาดหายไปแต่กำเนิด, เจริญน้อยมาแต่กำเนิด, ไม่กำเนิด
Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวการ, สิ่งที่ทำให้เกิดโรค, สาร, ตัวทำ, ตัวกระทำ
Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งที่ทำให้เกิดโรค, เชื้อโรค
Agents in Atherosclerosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาลดไขมันในเส้นเลือด
Agents, Causativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรค
Agglomerateไม่ระบุศัพท์บัญญัติการยึดเกาะกันเป็นกลุ่มก้อน, เกาะติดกันจนเป็นก้อน
Agglomerationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวมตัว
Agglutinateไม่ระบุศัพท์บัญญัติจับกลุ่ม
Agglutinatingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการที่เม็ดเลือดแดงจับกลุ่มกัน
Agglutinationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอ็กกลูติเนชัน; แอกกลูติเนชัน, ปรากฎการณ์; การเกาะกัน; ปฏิกิริยาการจับกลุ่ม; การจับกลุ่ม; จับตัวกันเป็นกลุ่ม; การรวมกันเข้าเป็นกลุ่มก้อน; จับกลุ่มตกตะกอน; การเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง; การรวมกลุ่ม; ปฏิกิริยาแบบเกาะกลุ่ม; การตกตะกอน; ปฎิกิริยาการรวมกลุ่ม; การรวมตัว; ปฏิกิริยาการจับกลุ่ม; รวมเป็นกลุ่ม; การจับกลุ่มกัน; การเกาะกลุ่มของเม็ดโลหิตแดง
Agglutination Testsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอ็กกลูติเนชัน, การทดสอบ; แอกกลูติเนชัน, การทดสอบ
Agglutination, Floccular Type ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวมกลุ่มเป็นแผ่นบางหลวมๆ
Agglutininsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอกกลูตินิน, สาร; แอ็กกลูตินิน; แอนติบอดีย์ต่อผนังเซลล์
Agglutinins, Incompleteไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่สามารถทำให้เม็ดเลือดแดงจับกลุ่ม, แอนติบอดีย์ชนิดไม่สมบูรณ์
Agglutinins, Salineไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนติบอดีย์ชนิดสมบูรณ์
Aggravating Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยที่ทำให้อาการมากขึ้น
Aggregateไม่ระบุศัพท์บัญญัติจับกันเป็นกลุ่มก้อน
Aggregate, Looseไม่ระบุศัพท์บัญญัติรวมตัวกันอย่างหลวมๆ
Aggregatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มของอนุภาค
Aggregationไม่ระบุศัพท์บัญญัติจับกลุ่ม, การชนกัน, การจับตัวกัน, การรวมกลุ่ม, การจับกลุ่มกัน, เกาะกลุ่ม, เกาะตัวกัน, รวมตัวเป็นกลุ่มก้อน, การรวมกลุ่มของเกร็ดเลือด
Aggregation, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกาะกลุ่มปฐมภูมิ
Aggregation, Reversibleไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกาะกลุ่มคืนได้
Aggregation, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกาะกลุ่มทุติยภูมิ
Aggregation, Secondary Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรวมกลุ่มชนิดถาวรไม่กลับคืน
Aggregrate, Largeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่
Aggressionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความกร้าวร้าว, อารมณ์โกรธก้าวร้าว, ก้าวร้าว, การก้าวร้าว
Aggression, Directไม่ระบุศัพท์บัญญัติการก้าวร้าวโดยตรง
Aggression, Displacedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการก้าวร้าวทางอ้อม
Aggressiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้าวร้าว
Aggressive and Destructive Personalityไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้าวร้าวและชอบทำลาย
Aggressive Behaviorไม่ระบุศัพท์บัญญัติพฤติกรรมก้าวร้าว
Aggressive Behaviourไม่ระบุศัพท์บัญญัติพฤติกรรมก้าวร้าว
Aggressive Childไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กที่มีปัญหาด้านการก้าวร้าว
Aggressive Factorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัจจัยที่กระตุ้น
Aggressive Personalitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติบุคลิกภาพก้าวร้าว
Aggressive, Moreไม่ระบุศัพท์บัญญัติรุนแรงกว่า
Aggressivenessไม่ระบุศัพท์บัญญัติก้าวร้าว, อาการก้าวร้าว, ความรุนแรง
Aggressivityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความก้าวร้าว
Agilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคล่องตัว, ความว่องไว
Agility Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว
Agingไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัยชรา, ความชรา, การบ่ม, ความแก่, การแก่ตัวลง, การแก่ตัว
Aging, Normalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูงอายุ
Aging, Prematureไม่ระบุศัพท์บัญญัติแก่เร็ว, แก่เร็วกว่ากำหนด
Agitationไม่ระบุศัพท์บัญญัติอยู่ไม่สุข, ลักษณะกระสับกระส่าย, อยู่นิ่งไม่ได้, หงุดหงิด, กระสับกระส่าย, ทุรนทุราย
Agitation Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปั่นป่วน
Agitation, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการกระวนกระวายอย่างเฉียบพลัน
Agitatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกวนน้ำ
Agkistrodon Khodostomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูกะปะ
Agkistrodon Rhodostomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูกะปะ
Aglaia Odorata Lourไม่ระบุศัพท์บัญญัติประยงค์(พืช)
Agnosiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการมองเห็นสิ่งของแต่ไม่รู้จักสิ่งของที่เห็น, แอ็กโนเสีย
Agnosia, Acousticไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอ็กโนเสียเกี่ยวกับการได้ยิน
Agnosia, Auditoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอ็กโนเสียเกี่ยวกับการได้ยิน
Agnosia, Fingerไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่รู้จักนิ้ว
Agnosia, Visualไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำสิ่งของที่เห็นไม่ได้, มองวัตถุที่เห็นแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไร, แอ็กโนเสียเกี่ยวกับการเห็น
Agonadism, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอโกนาดิสม์แต่กำเนิด
Agonistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อกลุ่มแรกที่เคลื่อนไหว, กล้ามเนื้อกลุ่มเดียวกัน
Agonyไม่ระบุศัพท์บัญญัติปวดร้าวระบม
Agoraphobiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติความกลัวที่ต้องอยู่ในสถานที่สาธารณะซึ่งห่างจากบ, กลัวที่โล่ง
Agoutiไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบอะกัวติ
Agranulocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะแกรนูโลซัยท์
Agranulocytopeniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะแกรนูโลซัยโทพีเนีย
Agranulocytosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะแกรนุโลซัยโตซิส; อะแกรนูโลไซโตซิส, โรค; อแกรนูโลซัยโตซิส; อะแกรนูโรซัยโตลิส; โรคขาดเม็ดเลือดขาว; อะแกรนูโลซัยโตสิส; โลหิตขาดแกรนนูโลไซท์; เลือดที่มีเม็ดเลือดขาวน้อย; เม็ดเลือดขาวต่ำ; ไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือด
Agraphiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะกราเฟีย, เขียนไม่ได้, ไม่สามารถเขียน, ความลำบากในการเขียน
Agreementไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเหมือนกัน
Agricultural Chemicalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเคมีในด้านการเกษตร
Agricultural Poisonsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพิษที่ใช้ทางการเกษตร
Agricultural Productivityไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลผลิตทางเกษตรกรรม
Agricultural Workers' Diseasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเกิดจากอาชีพเกษตรกรรม; เกษตรกร, โรค
Agricultureไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกษตรศาสตร์
Agyriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเรียบ, ไม่มีลอนของสมอง
Aidไม่ระบุศัพท์บัญญัติการช่วยเหลือ
AIDSไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเอดส์
Aidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติพนักงานผู้ช่วย
AIDS-Related Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการสัมพันธ์กับโรคเอดส์
Ailurophobiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติความกลัวแมว
Aimlessไม่ระบุศัพท์บัญญัติไร้จุดหมาย
Aimsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเป้าหมาย
Ainhum Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคนิ้วเท้าที่ 5 หลุดหายไปเอง
Aipysurus Eydouxiiไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูชายธงนวล
Airไม่ระบุศัพท์บัญญัติอากาศ
Air Blendersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องผสมอากาศ
Air Blow Gunไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวฉีดลม
Air Borneไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดต่อทางอากาศ
Air Borne Infectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดเชื้อทางอากาศ
Air Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องหรือโพรงอากาศ
Air Compressorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องอัดอากาศ, เครื่องสูบลม
Air Concentration, Derivedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเข้มข้นของสารกัมมันตรังสีในอากาศ
Air Conditioningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปรับอากาศ, เครื่องปรับอากาศ
Air Conductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียงผ่านอากาศ, การนำเสียงทางอากาศ, ตัวกลางนำคลื่น
Air Contrastไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีอากาศร่วมด้วย
Air Contrast, Doubleไม่ระบุศัพท์บัญญัติสูบลมเข้าไปแทน
Air Densityไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงาทึบอากาศ
Air Dispersalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพร่กระจายทางอากาศ
Air Displacementไม่ระบุศัพท์บัญญัติแทนที่อากาศ
Air Displacement Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบของเหลวแทนที่อากาศที่ถูกไล่ออกมา
Air Encephalographyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใส่อากาศเข้าไป
Air Filtersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกรองอากาศ
Air Flowไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมหายใจ
Air Flow Limitation, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคอุดตันของปอดเรื้อรัง
Air Hungerไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดอากาศ, การหายใจอย่างมาก, การหายใจเฮือก, หายใจเฮือก
Air in Rectumไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมในท่ออุจจาระ
Air Inletไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางให้อากาศเข้าภายใน
Air Ionization, Negativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอากาศมีประจุลบ
Air Ionization, Positiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจุบวกเพิ่มขึ้นในอากาศ
Air Lockไม่ระบุศัพท์บัญญัติอากาศนิ่ง
Air Microbiologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลชีววิทยาของอากาศ, จุลชีววิทยาอากาศ
Air Mixersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องผสมอากาศ
Air Movementsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอากาศ, การเคลื่อนไหว
Air Permeabilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไหลผ่านของอากาศ
Air Pocket, Largeไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณที่มีลมอยู่มาก
Air Pockets, Smallไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงลมเล็กๆ, ถุงลมเล็ก
Air Pollutantsไม่ระบุศัพท์บัญญัติมลภาวะทางอากาศ, อนุภาค
Air Pollutants, Radioactiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติมลพิษกัมมันตรังสีในอากาศ
Air Pollutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติมลพิษทางอากาศ, มลภาวะทางอากาศ, ความโสมมของบรรยากาศ, อากาศเป็นพิษ, อากาศสกปรก, อากาศพิษ
Air Pressure and Vacuum Pumpไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องดูดอากาศและอัดอากาศ
Air Pumpsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องอัดอากาศ, เครื่องปั้มอากาศ
Air Sacsไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงลม, กระเพาะลม, ช่องอากาศ, ถุงอากาศ
Air Samplers, Hurricaneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องดูดอากาศปริมาตรสูง
Air Sampling Equipmentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศ
Air Sampling, Roomไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสำรวจเชื้อในอากาศ
Air Spaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องอากาศ
Air Splintsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัสดุพองลม
Air Supplyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแหล่งจ่ายอากาศ
Air Suspensionไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีแอร์ซัสเพนชัน
Air Wayไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเข้าของอากาศ, เส้นทางบิน, หลอดลม
Air Way Managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปฏิบัติรักษาทางหายใจ
Air Way Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันในทางหายใจ
Air Way, Clearไม่ระบุศัพท์บัญญัติการช่วยให้มีทางลมเข้าปอดสะดวก, ทางเดินหายใจโล่ง
Air Way, Lowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดลมส่วนล่าง, หลอดลมช่วงล่าง
Air Way, Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดลมส่วนบน
Air, Compressedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอากาศที่อัดแน่น, อากาศอัด, อากาศที่ใช้เครื่องอัด
Air, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอากาศนอกลำไส้, ลม
Air, Freshไม่ระบุศัพท์บัญญัติอากาศที่บริสุทธิ์
Air, Inspiredไม่ระบุศัพท์บัญญัติอากาศที่หายใจเข้า
Air, Intramuralไม่ระบุศัพท์บัญญัติลมในผนังลำไส้
Air, Saturatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอากาศที่อิ่มตัวด้วยไอน้ำ
Air, Warmไม่ระบุศัพท์บัญญัติอากาศอบอุ่น
Air-Borne-Contaminatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอากาศปนเปื้อน
Air-Conductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการนำไปทางอากาศ
Air-Dryingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทำให้แห้งในบรรยากาศปกติ
Air-Mixไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผสมออกซิย์เจนกับอากาศ
Airborne Routeไม่ระบุศัพท์บัญญัติ(การติดเชื้อโดยทางอากาศ
Airborne Transmissionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพร่เชื้อทางอากาศ
Aircraftไม่ระบุศัพท์บัญญัติอากาศยาน
Aircraft, Supersonicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องบินที่บินเร็วกว่าเสียง
Airlessไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีอากาศ
Airolไม่ระบุศัพท์บัญญัติครีมอิรอล
Airoterไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกรอฟันชนิดความเร็วสูง
Airotorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกรอฟันความเร็วสูง
Airplane Splintsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฝือกโลหะเบาใช้ค้ำแขนให้กาง
Airsplintsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเฝือกลม
Airtight Sealไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผนึกอากาศ
Airwayไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเดินหายใจ, ทางหายใจ, ทางเดินของการหายใจ
Airway Diseases, Obstructive, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคทางเดินอากาศหายใจอุดกั้นเรื้อรัง
Airway Managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปฏิบัติรักษาทางหายใจ
Airway Obstructionไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเดินอากาศหายใจอุดตัน, ทางเดินหายใจอุดตัน, อุดทางเดินหายใจ
Airway Obstruction, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุดกั้นทางหายใจอย่างเฉียบพลัน
Airway Obstruction, Completeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุดกั้นทางหายใจถึงตัน
Airway Obstruction, Lowerไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุดกั้นทางเดินการหายใจส่วนล่าง
Airway Obstruction, Partialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุดกั้นทางหายใจไม่ถึงตัน
Airway Obstruction, Upperไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุดกั้นทางเดินการหายใจส่วนบน, ทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้น
Airway Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันในท่อทางเดินหายใจ
Airway Resistanceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความต้านทานในทางเดินหายใจ, ความต้านทานในท่อทางเดินหายใจ, ความต้านทานในหลอดลม
Airway, Artificialไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางหายใจเทียม
Airway, Clearไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำให้ทางหายใจโล่ง
Airway, Conductingไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อทางเดินลมหายใจ, ท่อทางเดินหายใจ
Airway, Large Centralไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางหายใจขนาดใหญ่ส่วนกลาง
Airway, Partially Blockedไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางผ่านอากาศถูกอุดตันบางส่วน
Airway, Smallไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดลมขนาดเล็ก
Akersไม่ระบุศัพท์บัญญัติตะขอโอบฟัน
Akinesiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหยุดเดินทันทีตามคำสั่งไม่ได้, ลดหรือหยุดการเคลื่อนไหว
Akinetic Mutismไม่ระบุศัพท์บัญญัตินอนหลับไม่ตื่น, อาการเฉยเมย
Alanineไม่ระบุศัพท์บัญญัติอลานีน, อะลานีน, อาลานีน, อะลานีน, อลานิน
Alanine, Betaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบต้าอะลานีน
Alar Dysgenesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติปีกของกระดูกตะโพกเจริญผิดรูป
Alar Nasiไม่ระบุศัพท์บัญญัติปีกจมูก, กระดูกอ่อนที่ปีกจมูกทั้ง 2 ข้าง
Alarm Functionไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะตึงเครียด
Alarm Signal, Movementไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กในครรภ์ดิ้นน้อยครั้งลงจนไม่รู้สึกเด็กดิ้น, ภาวะที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นแล้ว
Alarms, Falseไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัญญาณอันตรายลวง
Albee Shelf Procedureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการผ่าตัดเพื่อแก้ไขข้อตะโพกหลุดแต่กำเนิด
Albers-Schonberg Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกระดูกแข็งเปราะ
Albinismไม่ระบุศัพท์บัญญัติเผือก, ภาวะ; สภาพเผือก; ลักษณะผิวเผือก; เผือก; คนเผือก
Albinoไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กเผือก, ขาวเผือก, ผิวเผือก, คนเผือก
Albright's Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการของโรคที่มีกระดูกอักเสบ
Albucidไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลบูสิด
Albumin Bindingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจับกับอัลบูมิน
Albumin Copper Complexไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลบูมินคอปเปอร์คอมเพลกซ์
Albuminoidไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลบูมินอยด์, อัลบูมินอยด์
Albuminsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลบูมิน, สาร; สารประเภทไข่ขาว; แอลบูมิน; ไข่ขาว; อัลบูมิน; โปรตีน; แอลบูมิน; แอลบิวมิน; โปรตีนชนิดหนึ่ง
Albumins, Hyperoncoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลบูมินชนิดเข้มข้น
Albumins, Salt-Poorไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลบูมินที่มีเกลือน้อย
Albuminuriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัสสาวะมีแอลบูมิน, อัลบูมินูเรีย, ไข่ขาวในปัสสาวะ, อัลบูมินในปัสสาวะ, ไข่ขาว
Albuminuria, Pathogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลบูมินในปัสสาวะที่เนื่องจากไตชนิดที่เป็นพยาธิ
Albuminuria, Renalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลบูมินในปัสสาวะที่เนื่องจากไต
Albuminuria, Renal, Non-Pathogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลบูมินในปัสสาวะเนื่องจากไตชนิดที่ไม่ใช่พยาธิ
Albuterolไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลบูเตอรอล, อัลบิวเทอรอล
Alcaptonuriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคอัลแคพโทนิวเรีย
Alchemyไม่ระบุศัพท์บัญญัติรสายนเวท
Alchohollimetersไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลกอฮอล์ลิมิเตอร์
Alcian Blueไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลเซียนบลู
Alcock Canalไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องทางผ่านของหลอดเลือดและประสาท
Alcofenacไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลโคฟีแนค
Alcohol Addictionไม่ระบุศัพท์บัญญัติติดเหล้า
Alcohol Dehydrogenaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นไซม์อัลกอฮอลดีไฮโดรจีเนส, เอ็นไซม์อัลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส
Alcohol Dehydrogenasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส
Alcohol Dependence Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการติดสุรา
Alcohol Drinkingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการดื่มสุรา
Alcohol Intoxicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษจากสุรา
Alcohol Oxidoreductasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลกอฮอล์ อ็อกซิโดรีดัคเตส
Alcohol Thiolไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลกฮอล์ทิออล์
Alcohol Withdrawalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหยุดเหล้า, หยุดเหล้า
Alcohol Withdrawal Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการเนื่องจากการหยุดเหล้า
Alcohol, Absoluteไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอบโซลูทแอลกอฮอล์, แอลกอฮอล
Alcohol, Ethylไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอทิลแอลกอฮอล์; เอทธิลแอลกอฮอล์; เอธิลแอลกอฮอล์; สุรา; แอลกอฮอล์; แอลกอฮอล์, เอธิย์ล; แอลกอฮอล์, เอทิลอัลกอฮอล์
Alcohol, Iso-Amylไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซ-เอมิลแอลกอฮอล์
Alcohol, Isoamylไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซเอมิลแอลกอฮอล์
Alcohol, Methylไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมทธิลแอลกอฮอล์; แอลกอฮอล์, เมทิล; เมทิลแอลกอฮอล์
Alcoholicไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลกอฮอล์
Alcoholic Beveragesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
Alcoholic Fermentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาการหมักสุรา, การหมักสุรา
Alcoholic Groups Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์หมู่แอลกอฮอลิก
Alcoholic Intoxicationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลกอฮอล์, ภาวะพิษ; ภาวะพิษจากแอลกอฮอล์; โรคพิษสุรา; โรคสุราเป็นพิษ
Alcoholics Anonymousไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, สมาคมผู้เลิกดื่ม, สมาคมอดเหล้า
Alcoholics, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคพิษสุราเรื้อรัง
Alcoholismไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิษสุรา, โรค; โรคพิษสุรา; พิษจากสุรา; พิษสุราเรื้อรัง; โรคติดสุรา
Alcoholism, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคพิษสุราเรื้อรัง, ผู้ป่วยที่ดื่มสุราเรื้อรัง
Alcoholsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลกอฮอล, แอลกอฮอล์, เหล้า
Alcohols, Amylไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลลิลแอลกอฮอล์
Alcohols, Correspondingไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลกอฮอล์ที่มีจำนวนอะตอมคาร์บอนเท่ากัน
Alcohols, Dilute Distilledไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลกอฮอล์กลั่นเจือจาง
Alcohols, Grainไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลกอฮอลจากเมล็ดพืช
Alcohols, Oleylไม่ระบุศัพท์บัญญัติโอลีอิลแอลกอฮอล์
Alcohols, Polyethoxylated Laurylไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพลิอีทอกซิเลเตตรอริลแอลกอฮอล์
Alcohols, Polyhydricไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพลิไฮดริกแอลกอฮอล์
Alcohols, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพรมารี่อัลกอฮอล
Alcohols, Rubbingไม่ระบุศัพท์บัญญัติรับบิ้งแอลกอฮอล์
Alcohols, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลกอฮอล์ขั้นที่สอง
Alcohols, Stearylไม่ระบุศัพท์บัญญัติสเตียริลแอลกอฮอล์
Alcohols, Sulfatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือแอลกอฮอล์ซัลเฟต
Alcoholysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลกอฮอลไลซีส
Alcoteไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลโคท
Aldactazideไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลแดคทาไซท์
Aldactoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลแดคโทน
Aldactone Aไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลแด็คโทนเอ
Aldehyde Dehydrogenaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาบำบัดการติดสุรา
Aldehyde Form, Open Chainไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลดีไฮด์ที่เป็นลูกโซ่เปิด
Aldehyde Groupsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลดีไฮด์กรุ๊ป, หมู่อัลดีไฮยด์
Aldehydesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลดีไฮด์, อัลดีฮัยด์, แอลดิไฮด์, แอลดีไฮด์, อาลดีไฮด์
Aldehydic Groupsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอัลดีไฮด์
Aldoไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลโด
Aldohexoseไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลโดเฮกโซส
Aldolไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลดอล
Aldol Condensationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนดอลคอนเดนเซชัน, ปฏิกิริยาแอลดอลคอนเดนเซชั่น
Aldolaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์อัลโดเลส, แอลโดเลส
Aldopentoseไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลโดเพนโตส
Aldose Reductaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นชายม์อัลโดสรีดัคเตส
Aldosteroneไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลโดสเตอโรน, ฮอร์โมน; อัสโดสเตอโรน; แอลโดสตีโรน; ฮอร์โมนแอลโดสเตอโรน; แอลโดสเตอโรน; แอลโดสตีโรน; ฮอร์โมนอัลโดสเตอโรน; อัลโดสเตโรน
Aldosterone Antagonistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลโดสเตอโรน แอนตาโกนิสต์l, แอลโดสเตอโรน, สารต้าน; ฤทธิ์ต้านการทำงานของฮอร์โมนแอลโดสเตอโรน; สารต้านฤทธิ์แอลโดสตีโรน
Aldosterone Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดแอลโดสตีโรน
Aldosterone Secretionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหลั่งอัลโดสเตอโรน
Aldrinไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลดริน, อัลดริน, ออลดริน
Aldrin Dialdrinไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลดรินไดแอลดริน
Alertไม่ระบุศัพท์บัญญัติตื่นตัว
Alert Wakefulnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติการรู้สติที่สมบูรณ์
Alertnessไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้ตัว, ตื่นตัว, การตื่นตัว, ความตื่นตัว
Alertness, Reboundไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตื่นตัวที่สะท้อนกลับ
Aleuronไม่ระบุศัพท์บัญญัติอลิวรอน
Aleuroninไม่ระบุศัพท์บัญญัติอลิวโรนิน
Alexiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอ่านไม่ออก, ความลำบากในการอ่าน, อาการอ่านไม่ได้, การไม่สามารถเข้าใจความหมายของภาษาเขียน
Alexia without Agraphiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเขียนได้ถูกต้องแต่อ่านไม่ออกทั้งๆที่ตามองเห็น, อ่านไม่ออกทั้งๆที่ตามองเห็น
Alfafaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหญ้าอัลฟาฟ่า, อัลฟาฟ่า
Alfatoxinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพิษจากเชื้อรา
Algaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาหร่าย
Algae, Bluegreenไม่ระบุศัพท์บัญญัติสาหร่ายสีน้ำเงิน
Algicidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพิษกำจัดสาหร่าย
Algidไม่ระบุศัพท์บัญญัติมาลาเรียชนิดเย็นเฉียบ
Alginไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลจิน
Alginate Solutionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลจิเนตโซลูชั่น
Alginatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลจิเนต, สาร; อัลจิเนท; อัลจิเนต; แอลจิเนต
Alginic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดแอลจินิก, กรดอัลจินิค, อัลจินิกแอซิด
Algolagniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกชอบทรมาน
Alicyclicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะลิไซคลิก
Alicyclic Compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบเอลิไซคลิก
Alignmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเข้าแนว, แนวของกระดูก, การจัดแนว
Alignment, Anatomicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติจัดกระดูกที่หักหรือข้อที่เคลื่อนให้กลับสู่สภาพ
Alignment, Dynamicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดแนวโดยการทดลองใช้กับผู้ป่วย
Alignment, Staticไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดแนวบนโต๊ะทำงาน
Alimentaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติภายหลังกินอาหาร
Alimentary Canalไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเดินอาหาร
Alimentary Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบทางเดินอาหาร, ระบบย่อยอาหาร
Alimentary Tractไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อทางเดินอาหาร
Alimentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติขบวนการได้รับอาหาร
Aliphaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะลิฟาติค, อาลิฟาติค, อนุพันธ์อะลิฟาติค
Aliphatic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดเอลิเฟติค
Aliphatic Amineไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะลิฟฟาติคอะมีน
Aliphatic Chainไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกโซ่ยาวตรง
Aliphatic Compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบเอลิฟาติก
Aliphatic Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่อลิฟาติก
Aliquatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนละน้อยๆ
Aliquot Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีอลิควอท, วิธีอลิคว๊อท
Aliquot Partไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนอลิคว็อท
Aliquot Portionไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนอะลิควอต
Aliquotsไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนย่อย, แบ่งเก็บเป็นส่วนละน้อยๆ
Alkalaemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดมีสภาพเป็นด่างมากกว่าปกติ
Alkaliไม่ระบุศัพท์บัญญัติด่าง
Alkali Albuminateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลคาไลอัลบูมิเนต
Alkali Cationไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลคาไลแคตอิออน
Alkali Denaturationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจเลือดที่ออกมาว่าเป็นเลือดแม่หรือเลือดลูก
Alkali Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลคาไลดีซีส
Alkali Likeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลกาลอยด์
Alkali Perborateไม่ระบุศัพท์บัญญัติด่างเพอบอเรต
Alkali Reserveไม่ระบุศัพท์บัญญัติด่างสำรอง
Alkali Sulfideไม่ระบุศัพท์บัญญัติด่างซัลไฟด์
Alkali, Causticไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดอาหารอุดตันเนื่องจากกินโซดาไฟ
Alkali, Excessไม่ระบุศัพท์บัญญัติด่างเกิน
Alkali, Strongไม่ระบุศัพท์บัญญัติด่างแก่
Alkaliesไม่ระบุศัพท์บัญญัติด่าง, สารประเภทด่าง
Alkalineไม่ระบุศัพท์บัญญัติด่าง
Alkaline Ferricyanideไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลคาไลน์เฟอร์ริซัยยาไนด์
Alkaline Mediaไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัวทำละลายที่มีฤทธิ์เป็นด่าง
Alkaline Nitroferricyanideไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายแอลคาไลน์ไนโตรเฟอไรไซยาไนด์
Alkaline Phosphataseไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลคาไลน์ ฟอสฟาเตส, เอนไซม์; อัลคาไลน์ฟอสฟาเทส; เอ็นซัยม์อัลคาไลน์ฟอสฟาเตส; แอลคาไลน์ฟอสฟาเทส; แอลคาไลน์ฟอสฟาเตส; อัลคาไลน์ฟอสฟาเตส; แอลคาไลน์ฟอสฟาเทสต์; แอลคาไลฟอสฟาเทส; สารทำย่อยสร้างโดยเซลล์สร้างกระดูกและตับ; แอลคาไลน์ฟอสฟาเทส; อัลคาไลน์ฟอสฟาเตส; แอลคาไลน์ฟอสฟาเตส; อัลคาลัยน์ฟอสฟาเตส
Alkaline Powderไม่ระบุศัพท์บัญญัติผงด่าง
Alkaline Secretionไม่ระบุศัพท์บัญญัติด่าง
Alkalinityไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเป็นด่าง, ระดับด่าง
Alkalinity, Increasedไม่ระบุศัพท์บัญญัติปัสสาวะเป็นด่าง
Alkalizationไม่ระบุศัพท์บัญญัติความเป็นด่าง
Alkaloidal Reagentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลคาลอยดัลรีเอเจนต์
Alkaloidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลคาลอยด์, สาร; แอลคะลอยด์; อัลคาลอยด์; แอลคาลอยด์
Alkaloids, Basicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเบสิกอัลคาลอยด์ส
Alkaloids, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลคาลอยด์อิสระ
Alkaloids, Opiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลคาลอยด์ของฝิ่น
Alkaloids, Opiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลคาลอยด์ของฝิ่น
Alkaloids, Steroidalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลคาลอยด์สเตียรอยด์
Alkalosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะด่างเพิ่ม; ด่างมาก, ภาวะ; แอลคาโลซิส; อัลคาโลสิส; ภาวะความเป็นด่าง; การเมาด่าง; ภาวะมีด่างเพิ่มขึ้น; สภาวะเป็นด่าง; ภาวะด่าง; การเป็นด่าง; ด่างเพิ่มขึ้น; การเกิดด่าง; ด่างเกิน
Alkalosis, Hypochloraemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติด่างเพิ่มขึ้นจากการขาดคลอไรด์
Alkalosis, Hypochloraemic, Posthypercapnicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลคาโลสิสจากขาดฆลอไรด์ในเลือดหลังคาร์บอนไดอ็อก, แอลคาโลซิสจากขาดฆลอไรด์ในเลือดหลังคาร์บอนไดอ็อก
Alkalosis, Hypochloremicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลคาโลซิสชนิดคลอไรด์ต่ำ
Alkalosis, Hypokalemicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโปแตสเซียมในเลือดต่ำ
Alkalosis, Metabolicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเกิดด่างจากเมตาบอลิสม, ด่างจากเมตาบอลิสม, ภาวะด่างจากเมตาโบลิสม, เมตาบอลิกอัลคาโลสิส, เมตาบอลิคแอลคาโลสิส, เลือดเป็นด่างเกินเพราะไบคาร์บอเนตลด
Alkalosis, Respiratoryไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะด่างที่สาเหตุจากการหายใจ
Alkalosis, Respiratory, Uncompensatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติการหายใจที่ยังไม่มีการทดแทน
Alkanesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารอัลเคน
Alkanes, Branchedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลเคนที่มีแขนง
Alkanes, Symmetricalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลเคนโมเลกุลสมมาตร
Alkanes, Unsymmetricalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลเคนที่มีโมเลกุลไม่สมมาตร
Alkanolamidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลคาโนลาไมด์
Alkanolamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลคาโนลามีน
Alkaptonuriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลแคปโตนูเรีย, โรค; แอลแคพโทนิวเรีย; อัลแคปโตนูเรีย; อัลแคพโทนิวเรีย; อัลแคพโตนูเรีย
Alkelating Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประเภทอัลคีเลทติ้ง
Alkene Group Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์หมู่อัลคีน
Alkenesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลคีน, แอลคีน, สารอัลคีน
Alkoxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะแอลคอกไซด์
Alkoxy Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอัลค็อกซี่
Alkoxylไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่อัลคอกซิล
Alkoxyl Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่อัลคอกซีล
Alkoxyl Group Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์หมู่อัลคอกซิล
Alkylไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาคิล, อัลคีล, หมู่อาลคิล
Alkyl Alcohol Phosphate Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่อัลคิลแอลกอฮอล์ฟอสเฟต
Alkyl Amido Betainesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลคิลอะมิโดบีเทน
Alkyl Aryl Sulfonatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลคิลแอริลซัลโฟเนต
Alkyl Carbanionไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่อัลคิลที่มีประจุลบ
Alkyl Derivativesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุพันธุ์ขชองหมู่อัลคีล
Alkyl Ether Sulfatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลคิลอีเทอร์ซัลเฟต
Alkyl Gallateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลคิลแกลเลต
Alkyl Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่แอลคิล
Alkyl Halidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลคิลเฮไลด์, การเกิดอัลคิลเฮไลด์, อัลคิลเฮไลด์
Alkyl Imidazolinesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลคิลอิมิดาโซลีน
Alkyl Phenol Polyglycol Ethersไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลคิลฟีนอลโพลิไกลคอลอีเทอร์
Alkyl Polyethylene Glycol Sulfatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลคิลอีเทอร์ซัลเฟต
Alkyl Polyglycol Ethersไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลคิลโพลิไกลคอลอีเทอร์
Alkyl Substitutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติซับสติวชันหมู่อัลคิล
Alkyl Sulfatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลคิลซัลเฟต
Alkylamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกอัลคีนแอมีน
Alkylating Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารนำอัลคาลอยด์, สารอัลคีเลตติง
Alkylationไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลคีเลชัน, อัลไคเลชัน
Alkylation, Flashไม่ระบุศัพท์บัญญัติแฟลชอัลคิเลชัน
Alkylation, Friedel-Craftไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟริเดล-คราฟอัลคิเลชัน
Alkyne Group Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์หมู่อัลคายน์
Alkynesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลไคน์, อัลไคน์, สารอัลคายน์
All's Four Positionไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าลงน้ำหนักที่เข่าและฝ่ามือทั้ง 2 ข้าง
All-or-None-Lawไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วยกันทำงานทั้งหมดแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่ทำทั้งหมด
Allahไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าบริหารร่างกายอะล่าห์
Allantoinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลแลนโตอิน, อัลลันโตอีน
Allen Testไม่ระบุศัพท์บัญญัติการทดสอบหาน้ำตาลในเลือดโดยการต้ม
Allergen Extractsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารสกัดภูมิแพ้
Allergeneic Target Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลเลอร์เจเนอิคทาร์เก็ทเซลล์
Allergenic Extractไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารสกัดก่อภูมิแพ้
Allergenic Fractionไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนที่ก่อภูมิแพ้
Allergenic Productsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลิตผลที่ทำให้เกิดอาการแพ้
Allergensไม่ระบุศัพท์บัญญัติสิ่งภูมิแพ้, อัลเลอร์เจน, สารก่อภูมิแพ้, สารภูมิแพ้
Allergens, Contactantไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารก่อภูมิแพ้โดยการสัมผัส
Allergens, Epidermalไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนสัตว์และรังแคสัตว์
Allergens, Epidermalไม่ระบุศัพท์บัญญัติขนสัตว์และรังแคสัตว์
Allergens, Heavy Exposure toไม่ระบุศัพท์บัญญัติการได้รับสารที่ผู้ป่วยแพ้เกินขนาด
Allergens, Ingestantไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารก่อภูมิแพ้โดยการรับประทาน
Allergens, Inhalantไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารก่อภูมิแพ้โดยการสูดดม, สิ่งที่สูดดมเข้าไป
Allergens, Injectantไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารก่อภูมิแพ้โดยการฉีดเข้าไป
Allergens, Specificไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารภูมิแพ้จำเพาะ
Allergic Effectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลเกี่ยวกับภูมิแพ้, การแพ้ยา
Allergic Saluteไม่ระบุศัพท์บัญญัติขยี้จมูกหรือใช้นิ้วมือหรือฝ่ามือดันจมูกขึ้น
Allergic Shinerไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบตาล่างบวมช้ำ, ขอบตาล่างสีคล้ำ
Allergic Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่ทำให้มีอาการแพ้
Allergyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคภูมิแพ้
Allergy and Immunologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิทยาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน; ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, วิทยา
Allergy Detection Kitไม่ระบุศัพท์บัญญัติชุดสำเร็จรูปสำหรับตรวจโรคภูมิแพ้
Allergy, Cow's Milkไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพ้นมวัว
Allergy, Otologicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคภูมิแพ้ทางโสตวิทยา
Allescheria Boydiiไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลรีสเชอเรียบอยดิไอ
Allethrinไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลเลทริน
Allicinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลลิซิน
Allied Health Sciences Professionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิชาชีพประเภทวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Alligationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลลิเกชั่น
Alligation Alternateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลลิเกชั่นออลเทอเนต
Alligation Medialไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลลิเกชั่นมีเดียล
Alligation Methodไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิธีแอลลิเกชั่น
Allis Signไม่ระบุศัพท์บัญญัติพังผืดที่อยู่ระหว่างปุ่มกระดูกต้นขาอันใหญ่กับ
Allium Ascalonicumไม่ระบุศัพท์บัญญัติหอมเล็ก
Allium Fistulosumไม่ระบุศัพท์บัญญัติหัวหอมจีน
Allocheiriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแยกขวา-ซ้ายไม่ได้, ไม่รู้ขวา-ซ้าย
Allograftไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะที่นำมาปลูกฝังให้, การปลูกถ่ายผิวหนัง, เนื้อเยื่อปลูกข้ามคน
Allograft Rejectionไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่างกายปฏิเสธอวัยวะที่นำมาปลูกถ่ายให้, การสลัดกราฟท์, การขับไล่อวัยวะที่นำมาปลูกฝังให้
Allograft, Rejection ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่ยอมรับเนื้อเยื่อที่นำมาปลูกฝัง
Alloplastic Materialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารสังเคราะห์
Allopurinolไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลโลพูรินอล; แอลโลพูรินอล, ยา; ยาแอลโลพูรินอล; อะโลพูรินอล
Allostaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติใส่หรือปะอวัยวะเนื้อเยื่อเพื่อทำงานชั่วคราว
Allosteric Controlไม่ระบุศัพท์บัญญัติการควบคุมทางอัลโลสเตริค
Allosteric Enzymes, Multivalentไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอ็นซัยม์อัลโลสเตอริกมัลติวาเลนต์
Allotetraploidไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลโลเตทตระพลอยด์
Allotropeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอันยรูป, อัญรูป
Allovitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติใส่หรือปะอวัยวะเพื่อให้ทำงานได้ดีตลอดไป
Alloxanไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลล็อกแซน; แอลล็อกแซน; แอลลอกแซน, สาร; อัลโลซาน; อัลลอคแซน; แอลลอกแซน; อัลลอกแซน
Alloy Steelไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล็กกล้าเจือโลหะ, โลหะผสมเหล็กกล้า
Alloysไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะผสม, โลหะเจือ
Alloys, Aluminumไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหะเจือของอะลูมิเนียม
Alloys, Cobalt-Baseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโคบอลท์-เบสอัลลอยด์
Alloys, Copperไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลลอยทองแดง
Almond Oilไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำมันอัลมอนด์
Almondsไม่ระบุศัพท์บัญญัติถั่วอัลมอนด์
Alobar Holoprosencephalyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอโลบาร์โฮโลโปรเซนเซฟาลี
Aloe Extractsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารสะกัดอะโล
Alopeciaไม่ระบุศัพท์บัญญัติศีรษะล้าน, โรค; หัวล้าน; ผมร่วงมาก; ศีรษะล้าน; ขนร่วง; ผมหลุดเป็นหย่อมๆ; ผมร่วง
Alopecia Areataไม่ระบุศัพท์บัญญัติศีรษะล้านเป็นหย่อม, โรค; โรคผมร่วงเป็นหย่อม
Alopecia, Candidaไม่ระบุศัพท์บัญญัติผมร่วง
Alopecia, Diffuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติผมร่วงทั่วๆไป, ผมร่วงทั่วไป
Alopecia, Non-Scarringไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีแผลเป็นที่หนังศีรษะ
Alopecia, Patternไม่ระบุศัพท์บัญญัติผมหายไปเป็นหย่อมๆ
Alpenia Conchigeraไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหง้าข่าลิง
Alphaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลฟา
Alpha 1 Globulinไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารแอลฟา 1 โกลบูลิน
Alpha 1-Antitrypsinไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลฟ่า 1 แอนติทริพซิน
Alpha Amino Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่อัลฟ่าอะมิโน
Alpha Amino Nitrogenไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลฟ่าอะมิโนไนโตรเจน
Alpha and Beta-Recepter Agonists, Mixedไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาที่กระตุ้นทั้งตัวรับแอลฟ่าและเบต้า
Alpha Blockersไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาปิดกั้นแอลฟ่า
Alpha Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลฟาเซลล์
Alpha Emitting Radionucleotideไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลฟาอีมิตติงเรดิโอนิวคลีโอไทด์
Alpha Fetoproteinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลฟา ฟีโตโปรตีน, สาร
Alpha Globublinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลฟ่าโกลบูลิน
Alpha Globulinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลฟ่าโกลบูลิน; แอลฟา โกลบูลิน, สาร; แอลฟาโกลบุลิน
Alpha Helixไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลฟ่าเฮลิกซ์
Alpha Macroglobulinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลฟา มาโครโกลบุลิน; แอลฟา มาโครโกลบูลิน, สาร
Alpha Olefin Sulfonateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลฟาโอลีฟินซัลโฟเนต
Alpha Particlesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุภาคแอลฟ่า
Alpha Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่วงแรก, ระยะอัลฟ่า
Alpha Raysไม่ระบุศัพท์บัญญัติรังสีแอลฟ่า
Alpha Receptorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลฟ่า-รีเซพเตอร์, ตัวรับแอลฟ่า
Alpha Waveไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลื่นอัลฟา
Alpha-1ไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนซัยม์อัลฟา 1
Alpha-Adrenergic Receptor Agonistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยากระตุ้นตัวรับแอลฟ่า
Alpha-Adrenergic Receptor Blocking Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาปิดกั้นตัวรับสัญญาณแอลฟ่าแอดรีเนอร์จิค
Alpha-Amino Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่อัลฟ่าอะมิโน
Alpha-Imino Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่อัลฟ่า-อิมิโน
Alpha-L-Iduronidaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนซัยม์อัลฟา-แอล-ไอดูโรนิเดส
Alphabetadiacylglycerolไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลฟ่าเบต้าไดอะซิลกลีเซอรอล
Alphabromonaphthaleneไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลฟาโบรโมแนฟทาลีน
Alphaprodine Hydrochlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาอัลฟาโพรดีนไฮโดรคลอไรด์
Alphavirusไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอลฟาไวรัส
Alport Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของลูกตา
Alsever's Solutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
Alterationไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลอมแปลงบางส่วน, การเปลี่ยนแปลง
Alternateไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระแสสลับ
Alternate Dayไม่ระบุศัพท์บัญญัติวันเว้นวัน
Alternate Indentationไม่ระบุศัพท์บัญญัติวัดความดันลูกตาโดยกดสลับกัน
Alternating Currentไม่ระบุศัพท์บัญญัติไฟฟ้ากระแสสลับ, กระแสไฟฟ้าสลับ
Alternationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสลับกัน
Alternativesไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางเลือก
Altitudeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสูง
Altitude, Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติที่สูง, ที่ระดับสูง, สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากๆ, ในที่สูง
Alumไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารส้ม, อลัม
Alum Milkไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะลั่มมิ้ลค์, อะลั่มมิลค์
Aluminaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอลูมินา, อะลูมินา
Alumina Columnไม่ระบุศัพท์บัญญัติอลูมินาคอลัมน์
Alumina Hydratesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะลูมินาไฮเดรท
Alumina Lakeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอลุมินาเลค
Alumina Suspensionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาน้ำอาลูมินา-แม็กนีเซีย
Alumina Tabletsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเม็ดอาลูมินา
Aluminiumไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะลูมิเนียม
Aluminium Containersไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาชนะอลูมิเนียม
Aluminium Foilไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะลูมิเนียมฟอยด์
Aluminium Pleatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแผ่นอะลูมิเนียมจีบ
Aluminium Saltsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลืออลูมิเนียม
Aluminumไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะลูมิเนียม, อะลูมินัม
Aluminum Benzoateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอลูมินัมเบนโซเอท
Aluminum Chlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติอลูมินัมคลอไรด์
Aluminum Chloride, Anhydrousไม่ระบุศัพท์บัญญัติอลูมินัมคลอไรด์ที่ปราศจากน้ำ
Aluminum Hydroxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะลูมินัม ฮัยดร็อกไซด์, อลูมินัมไฮดรอกไซด์
Aluminum Silicatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอลูมินัมซิลิเคท
Aluminum Sulfateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอลูมิเนียมซัลเฟต
Alundumไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะลันดัม
Alveolar Boneไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเบ้าฟัน, กระดูกอัลวีโอล่า, กระดูกรอบๆรากฟัน, กระดูกขากรรไกร
Alveolar Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ถุงลมปอด
Alveolar Damage, Diffuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการหายใจลำบาก
Alveolar Ductsไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อถุงลม
Alveolar Gasไม่ระบุศัพท์บัญญัติอากาศของถุงลม
Alveolar Hemorrhageไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดออกในถุงลม
Alveolar Infiltrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติเงาทึบเหมือนปอดบวม, เงาทึบเหมือนปวดบวม
Alveolar Infiltration, Diffuseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอินฟิลเตรชั่นในถุงลม
Alveolar Injuriesไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการหายใจลำบากในผู้ใหญ่
Alveolar Lumenไม่ระบุศัพท์บัญญัติช่องถุงลม
Alveolar Marginไม่ระบุศัพท์บัญญัติขากรรไกรบน
Alveolar Poresไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูถุงลม
Alveolar Pressureไม่ระบุศัพท์บัญญัติความดันในถุงลม
Alveolar Processไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเบ้าฟัน, อัลวีโอลาร์ โปรเซส
Alveolar Proteinosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัลวีโอลารโปรตีโนซิส
Alveolar Ridgeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติของเหงือกและฟัน
Alveolar Sacsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกะเปาะถุงลม, ถุงลมเล็ก ๆ ในปอด, ถุงลม
Alveolar Structureไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนประกอบของถุงลม
Alveolar Vessels, Extraไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดนอกต่อถุงลม
Alveolar-Capillary Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อที่ถุงลม-หลอดเลือด
Alveolectomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเบัาฟัน, การตัด; เบ้าฟัน, การตัด
Alveoliไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงลม, ถุงลมปอด, กระเปาะ, ถุงลมในปอด, ถุงอากาศ, ถุงลมของปอด, อัลวีโอไล, ถุง, ถุงน้ำนม, ถุงต่อม
Alveolitis, Fibrosingไม่ระบุศัพท์บัญญัติผนังถุงลมหนาขึ้น, ผนังถุงลมหนาขึ้น, ผนังถุงลมหนาขึ้น
Alveoloplastyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดูกเบ้าฟัน, ศัลยกรรมตบแต่ง; เบ้าฟัน, การตบแต่ง
Alveolusไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงลม, ถุงลมเล็ก ๆ, ถุงลม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่, เหงือก, ถุงเก็บน้ำนม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่
Alzheimer's Dementiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคอัลซ์ไฮเมอร์สดีเมนเทีย
Alzheimer's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของแอลไซเมอร์
Amalgamไม่ระบุศัพท์บัญญัติของเหลวอะมัลกัม, อะมาลแกม, โลหะเจือปรอท, อะมัลกัม
Amalgamatorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องปั่นอมัลกัมผสมปรอท, เครื่องบดอมัลกัม
Amanita Muscariaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเห็ดพันธุ์อะมานิตามัสคาเรีย
Amanita Phalloidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเห็ดพันธุ์อะมานิตาพัลลอยดีส, อะมานิตาฟอลลอยด์
Amanitinsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารพิษอะมานิติน
Amantadineไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะแมนตาดีน, ยา; อะแมนตาดีน
Amantadine Hydrochlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาอะแมนทาดีนไฮโดรคลอไรด์
Amaranthไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีแดง, อะมารานท์, อะมาแรนช์
Amastiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเต้านมไม่มี
Amaurosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติตาบอด
Amaurosis Fugaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติตามัวเป็นชั่วขณะ
Amaurosis Fugaxไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการเกิดขึ้นเป็นๆหายๆชั่วขณะ, อัมพาตของร่างกายครึ่งซีกด้านตรงข้ามและตาบอด
Amaurosis, Uremicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการตามองไม่เห็น
Amauroticไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการตาบอด
Amberไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีอำพัน
Amber Color, Paleไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีเหลืองอ่อน
Ambiไม่ระบุศัพท์บัญญัติทั้งสอง
Ambidextrousไม่ระบุศัพท์บัญญัติถนัดทั้งสองมือ
Ambitionไม่ระบุศัพท์บัญญัติความทะเยอทะยาน
Ambivalenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติความคิดสองจิตสองใจ, ความรู้สึกสองฝักสองฝ่าย, อารมณ์รวนเร
Ambivalentไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกสองฝักสองฝ่าย
Ambivalent Feelingsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความรู้สึกสองฝักสองฝ่าย
Amblyopiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสายตามัว, ตาขี้เกียจ, การสูญเสียการเห็นอย่างถาวร, ตาบอด, ตาเสียถาวร, สายตาเสื่อม
Amblyopia Ex-Anopsiaไม่ระบุศัพท์บัญญัตินัยน์ตาเหล่ชนิดหันออกข้างนอก
Amblyopia, Toxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติตามัวเนื่องจากพิษของยา, สายตาสั้นชนิดเป็นพิษ
Amboceptorsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเคลือบเม็ดเลือดแดงไว้ด้วยแอนติบอดีย์
Ambu Bagไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกยาง, ถุงบีบลมเพื่อช่วยหายใจ, ถุงยาง
Ambulancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติรถพยาบาล
Ambulationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการฝึกเคลื่อนที่ไปมา, ลุกจากเตียง, การให้ลุกจากเตียง
Ambulation Aidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวกาย
Ambulation as Desiredไม่ระบุศัพท์บัญญัติการให้พักผ่อนปกติ
Ambulatory Careไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพยาบาลเคลื่อนที่, การดูแลผู้ป่วยนอก
Ambulatory Care Serviceไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยบริการผู้ป่วยนอก
Ambulatory Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเวลาของความสามารถที่ผู้ป่วยจะเดินได้, ระยะเวลาที่ผู้ป่วยจะเดินได้
Ambulatory Unitไม่ระบุศัพท์บัญญัติหน่วยผู้ป่วยนอก
Amebaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมีบา
Amebiasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติบิดอะมีบา, โรค; อะมีบิเอซิส; อะมีบา, โรค; โรคจากเชื้อบิดอะมีบา; โรคบิดมีตัว; บิด; โรคบิด
Amebicidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาฆ่าอะมีบา
Amebocyte Lysateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมีโบไซต์ลัยเสต
Amebocytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์เลือด
Ameliaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีแขน, ผู้ที่ไม่มีแขนเลย, ไม่มีแขนขาแต่กำเนิด
Amelia of Both Lower Extremitiesไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีขาเลยทั้งสองข้าง
Ameloblastomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมีโลบลาสโตมา; อะมีโลพลาสโตม่า; อะมีโลบลาสโตมา, เนื้องอก; อมีโลบลาสโตมา
Ameloblastsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมีโลบลาส; อะมีโลบลาสต์, เซลล์
Amenorrheaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดประจำเดือน; ระดู, การไม่มี; อะมีโนเรีย; ภาวะไม่มีระดู; ภาวะขาดประจำเดือนที่ไม่เกี่ยวกับการมีครรภ์; ประจำเดือนหยุดหายไป; ไม่มีประจำเดือน; การไม่มีเลือดระดู; การไม่มีระดู; การไม่มีประจำเดือน; ขาดประจำเดือน; ขาดระดู; ไม่มีรอบเดือน
Amenorrhea Infertilityไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจำเดือนขาดหายไป
Amenorrhea with Galactorrheaไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดระดูแต่มีน้ำนมไหล
Amenorrhea, Falseไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะไม่มีระดูชนิดไม่แท้
Amenorrhea, Hypothalamicไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะไม่มีระดูที่มีสาเหตุทางจิตใจ
Amenorrhea, Lactationไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีประจำเดือนระหว่างให้นม
Amenorrhea, Pathologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะไม่มีระดูที่เป็นพยาธิภาวะ
Amenorrhea, Physiologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะไม่มีระดูตามสรีระภาวะ
Amenorrhea, Post Pillไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีประจำเดือนหลังหยุดรับประทานยาคุมกำเนิด
Amenorrhea, Post Pillsไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดประจำเดือนหลังได้รับยาคุมกำเนิด, ไม่มีประจำเดือนหลังหยุดรับประทานยาคุมกำเนิด, การขาดระดู
Amenorrhea, Post-Pillไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีระดูหลังหยุดใช้ยา, ระยะหลังหยุดกินยาคุมกำเนิด
Amenorrhea, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ซึ่งยังไม่เคยเริ่มมีประจำเดือนเลย, การไม่มีประจำเดือนขั้นปฐมภูมิ, ภาวะขาดประจำเดือนที่ไม่เกี่ยวกับการมีครรภ์, ไม่มีระดู
Amenorrhea, Prolactin Inducedไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดระดูเพราะโปรแลคตินสูงในเลือด
Amenorrhea, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่มีประจำเดือนขั้นทุติยภูมิ, ภาวะขาดประจำเดือนที่ไม่เกี่ยวกับการมีครรภ์, ขาดประจำเดือน
Amenorrhea, Secondary, Idiopathicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีประจำเดือนชนิดทุติยภูมิโดยไม่ทราบสาเหตุ
Amenorrhea, Secondary, Pathologicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่มีระดูจากพยาธิวิทยา
Amenorrhea, Trueไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะไม่มีระดูชนิดแท้
Amenorrhea, Uterineไม่ระบุศัพท์บัญญัติการไม่มีระดู
Amenorrhea-Galactorrhea Lactation Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติประจำเดือนขาดหายไปและมีน้ำนมไหล
Amenorrhoea, Hypothalamicไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะไม่มีระดูที่มีสาเหตุทางจิดใจกระทบกระเทือน
Amenorrhoea, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดประจำเดือน
Amenorrhoea, Trueไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะไม่มีระดูชนิดแท้
Amentiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีจิตใจ
American Academy of Pediatricsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา
American Association of Sex Educators and Counsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมาคมนักเพศศึกษาและนักแนะแนวแห่งประเทศสหรัฐฯ
American Chemical Societyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมาคมเคมีอเมริกัน, สมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา
American Civil Warไม่ระบุศัพท์บัญญัติสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกา
American Dental Associationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมาคมทันตแพทย์อเมริกัน
American Hospital Associationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมาคมโรงพยาบาลอเมริกัน, สมาคมโรงพยาบาลของอเมริกัน
American Institute on Family Relationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสถาบันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครอบครัวแห่งประเท
American Medical Associationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมาคมแพทย์อเมริกัน, สมาคมแพทย์แห่งประเทศสหรัฐ
American Nurses' Associationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมาคมพยาบาลอเมริกัน
American Occupational Therapy Associationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมาคมกิจกรรมบำบัดของสหรัฐอเมริกา
American Psychiatric Associationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน
American School Health Associationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมาคมสุขภาพในโรงเรียนแห่งประเทศสหรัฐฯ
American Social Health Associationไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมาคมสุขภาพสังคมแห่งประเทศสหรัฐฯ
Americas, Region of theไม่ระบุศัพท์บัญญัติภูมิภาคอเมริกา
Ametazoleไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะเมตาโซล
Amethopterinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอเมธอปเทอริน
Ametropiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอเมโทรเปีย, สายตาผิดปกติ
Ametropic Meridianไม่ระบุศัพท์บัญญัติแนวที่เอียงผิดปกติ
Amici Prismไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมิซิปริซึม
Amiconultrafiltration Systemไม่ระบุศัพท์บัญญัติระบบเอมิคอนอัลตราฟิลเตรชัน
Amicrofilaraemia, Asymptomaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะไม่มีอาการและไม่พบไมโครฟิลาเรีย
Amidasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์อะมิเดส
Amide Bondไม่ระบุศัพท์บัญญัติบอนด์แบบอะมีด, พันธะเอไมด์
Amide Formationไม่ระบุศัพท์บัญญัติปฏิกิริยาการเกิดเอไมด์, การเปลี่ยนเป็นอะไมด์
Amide Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอไมด์กรุ๊ป
Amide Group Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์หมู่เอไมด์
Amide Linkageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจับที่เป็นแบบอามีด, พันธะเอไมด์
Amide Nitrogenไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมีดไนโตรเจน
Amidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติพันธะเอไมด์, อามีดส์, เอไมด์, อะมีด
Amides, Simpleไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารอามีดอย่างง่าย
Amides, Substitutedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมีดที่ถูกแทนที่
Amidinesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมิดีน, สาร; อะมีดีน
Amidopyrineไม่ระบุศัพท์บัญญัติอมิโดพัยรีน
Amikacinไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาอะมิกาซิน, อมิคาซิน
Amikinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอามิกิน
Aminationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการกำจัดแบบถาวร
Amine Compoundsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารประกอบเอมีน
Amine Group Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์หมู่เอมีน
Amine Hormoneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอมีนฮอร์โมน
Amine Hypothesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมมุติฐานเกี่ยวกับอะมีน
Aminesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมีน, สาร; แอมีน; เอมีน; หมู่เอมีน; อะมีน; สารเอมีน; เอมีนส์; อามีน
Amines, Exogenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมีนจากภายนอก
Amines, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารเอมิน
Amines, Tertiaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทอร์ทีอะรีอะมีน
Aminoไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่อะมิโน, อามิโน, อะมิโน
Amino Acetic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโนอะซิติค
Amino Acid Analysers, Automaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโนอัตโนมัติ
Amino Acid Analyzersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องแยกกรดอะมิโน
Amino Acid Derivativesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุพันธ์ของกรดอะมิโน
Amino Acid Disordersไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติเกี่ยวกับกรดอะมิโน
Amino Acid Metabolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติเมตาบอสิสม์ของกรดอมิโน
Amino Acid Nitrogenไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโนไนโตรเจน
Amino Acid Oxidaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอมิโนแอซิดออกซิเดส
Amino Acid Sequenceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียงตัวของกรดอะมิโน, ลำดับกรดอะมิโน
Amino Acid Side Chainไม่ระบุศัพท์บัญญัติโครงสร้างของกรดอะมิโน
Amino Acid Solutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายกรดอะมิโน
Amino Acid Uriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโนในปัสสาวะ
Amino Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโน, กรดอมิโน, กรดอะมิโน, อมิโนแอซิด, อมิโนแอซิด
Amino Acids Nitrogenไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมิโนแอซิดไนโตรเจน
Amino Acids, Acidicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโนที่เป็นอะซิดิค, กรดอะมิโนชนิดกรด, กรดอมิโนที่เป็นกรด
Amino Acids, Aliphaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะลิฟาติคอะมิโน
Amino Acids, Basicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอมิโนที่เป็นด่าง, กรดเบสิคอะมิโน, กรดอะมิโนชนิดเบส
Amino Acids, Betaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดเบต้าอะมิโน
Amino Acids, Deltaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดเดลต้าอะมิโน
Amino Acids, Dispensableไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็น
Amino Acids, Essentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโนที่จำเป็น, กรดอะมิโนชนิดเอสเซนเชียล, กรดอะมิโนจำเป็น, อมิโนแอซิดที่จำเป็นสำหรับความเจริญเติบโตของร่าง, กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อสุขภาพ, กรดอะมิโนที่จำเป็นแก่ร่างกาย
Amino Acids, Heterocyclicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดเฮทเทอโรไซคลิคอะมิโน
Amino Acids, Hydrophobicไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโนที่ไม่ชอบน้ำ
Amino Acids, Indispensableไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อสุขภาพ
Amino Acids, Limitingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโนที่มีจำกัด
Amino Acids, Neutralไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโนชนิดที่เป็นกลาง, กรดอมิโนสะเทิน
Amino Acids, Non Essentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็น
Amino Acids, Non-Essentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็น, อมิโนแอซิดชนิดไม่ค่อยจำเป็นนัก
Amino Acids, Non-Polarไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอมิโนชนิดนอนโพลาร์
Amino Acids, Nonessentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโนที่ไม่จำเป็นต่อร่างกาย
Amino Acids, Sulfur Containingไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโนที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ, กรดอมิโนที่มีกำมะถัน
Amino Acyl Hydrazideไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมิโนเอซิลไฮดราไซด์
Amino Groupsไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่อะมิโน
Amino Groups, Freeไม่ระบุศัพท์บัญญัติหมู่อะมิโนอิสระ
Amino Groups, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติไพรมารี่อะมิโนกรุ๊ป
Amino Groups, Tertiaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มเทอร์เซียรีอะมิโน
Amino Sugarsไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำตาลอะมิโน
Amino Terminalไม่ระบุศัพท์บัญญัติปลายอะมิโน
Amino Thiazoleไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาอะมิโนไทอะโซล
Amino, Derivative ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุพันธ์ของกรดอะมิโน
Aminoacetic Acidไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอมิโนอซีติค, ยากรดอะมิโนอะซิติก
Aminoacid Transport Defectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติในการขนส่งกรดอะมิโน
Aminoacidureaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโนในปัสสาวะ
Aminoaciduriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโนในปัสสาวะ, ปัสสาวะมีกรดอะมิโน, มีทริปโตเฟนออกมามากในปัสสาวะ, กรดอะมิโนมากในปัสสาวะ, การมีกรดอะมิโนมากเกินในปัสสาวะ
Aminoaciduria, Renalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมิโนเอซิดยูเรีย, รีนัล; กรดอะมิโนมากในปัสสาวะสาเหตุจากไต
Aminobenzoic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโนเบ็นโซอิก, กรดอะมิโนเบนโซอิก
Aminobutyric Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโนบูติย์ริก, กรดอะมิโนบูติริก
Aminocaproic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโนคาโปรอิก
Aminodiphenylไม่ระบุศัพท์บัญญัติอมิโนไดเฟนิล
Aminoglycosidesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมิโนไกลโคไซด์, ยา; อะมิโนกลัยโคไซด; ยาแอมมิโนกลัยโคไซด์; อะมิโนกลัยโคโซด์; กลุ่มยาปฎิชีวนะชนิดอามิโนไกลโคไซด์; ยาปฎิชีวนะกลุ่มอมิโนกลัยโคไซด์
Aminoguanidineไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมิโนกวานีดิน
Aminohippuric Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโนฮิปปูริก
Aminoisobutyric Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโไอโซบูติย์ริก, กรดอะมิโนไอโซบูติริก
Aminomethaneไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมิโนมีเธน
Aminopeptidasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมิโนเพปติเดส, อะมิโนเปปทิเดส, อมิโนเปปติเดส
Aminophyllineไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมิโนฟิลลีน, ยา; อะมิโนฟีย์ลลีน; ยาขยายหลอดลมชนิดฉีด; ยาขยายหลอดลมอะมินอฟฟิลิน; ยาอะมิโนฟิลลีน
Aminopoly Carboxylic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโนโพลิคาร์บอกซิลิก
Aminopterinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมินอปเทอริน, ยา; อมินอพเทอริน; อมินอปเทอริน
Aminopyrineไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมิโนพัยรีน; อะมิโนไพรีน, ยา; อะมิโนพิริน; อมิโนไพริน
Aminosalicylic Acidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรดอะมิโนซาลิซิลิก, กรดอะมิโนซาลิซิย์ลิก, ยากรดอะมิโนซาลิไซลิก
Aminosidineไม่ระบุศัพท์บัญญัติอมิโนซิดิน
Aminotransferasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมิโนทรานสเฟอเรส, เอนไซม์; อะมิโนทรานสเฟอเรส
Amitriptyline Hydrochlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาอะมิทริพไทลีนไฮโดรคลอไรด์, อมิทริปทายลินไฮโดรคลอไรด์
Amitryptylineไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาอะมิทริปทัยลิน
Ammetersไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมมิเตอร์
Ammination, Reductiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติรีดักทีฟแอมมิเนชัน
Ammon Hornไม่ระบุศัพท์บัญญัติบริเวณแอมมอนฮอร์น
Ammoniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมโมเนีย
Ammonia Compounds, Nucleophilicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอัมโมเนียซึ่งเป็นนิวคลีโอไฟล์
Ammonia Derivativesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุพันธ์แอมโมเนีย
Ammonia Inhalant, Aromaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาดมแอมโมเนียหอม
Ammonia Spirit, Aromaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเหล้าแอมโมเนียหอม
Ammonia Waterไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาแอมโมเนีย
Ammoniacalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลิ่นแอมโมเนีย
Ammonic Solutionไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายแอมโมเนีย
Ammoniumไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือแอมโมเนียม
Ammonium Bicarbonateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมโมเนียมไบคาร์บอเนท
Ammonium Carbonateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนโมเนียมคาร์บอเนต, แอมโมเนียมคาร์บอเนท
Ammonium Carbonate Syrup, Compoundไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาขับเสมหะ
Ammonium Chlorideไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมโมเนีย คลอไรด์, แอมโมเนียมคลอไรด์
Ammonium chloride, Disteary Dimethylไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือไดสเตียริลไดมีทิลแอมโมเนียมคลอไรด์
Ammonium Compounds, Quaternaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารควอเทอร์นารีแอมโมเนียม, สารประกอบพวกควาเตอร์นารีแอมโมเนียม, สารประกอบควอเทอนารีแอมโมเนียม
Ammonium Hydroxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์, แอมโมเนียมไฮดร๊อกไซด์
Ammonium Lauryl Ether Sulfateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมโมเนียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต
Ammonium Molybdateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมโมเนียมโมลิฟเดท
Ammonium Nitrateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมโมเนียมไนเตรท
Ammonium Saltsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกลือแอมโมเนียม, เกลือแอมโมเนีย
Ammonium Sulfamateไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารละลายแอมโมเนี่ยมซัลฟาเมท, แอมโมเนียมซัลฟาเมท
Ammonium Sulfateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมโมเนียมซัลเฟท
Ammonium Sulphateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมโมเนียมซัลเฟต
Ammonium Sulphiteไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำยาแอมโมเนียมซัลไฟต์
Ammonium, Polyquaternaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติโพลิควอเทอนารีแอมโมเนียม
Ammonium, Quaternaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติควอเทอนารีแอมโมเนียม
Ammonolysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมโมโนไลซิส, อัมโมโนไลซีส
Amnesiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสียความจำ, ความจำเสีย, การลืม, แอมนีเซีย, ความผิดปกติของความจำ, ความจำเสื่อม, อาการลืม
Amnesia, Anterogradeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสูญเสียความจำแบบแผ่ไปข้างหน้า, การหลงลืมเรื่องใหม่
Amnesia, Post-Traumaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติจำอะไรไม่ได้หลังได้รับบาดเจ็บ
Amnesia, Retroflexedไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเวลาที่จำอะไรไม่ได้ก่อนได้รับบาดเจ็บ, ความจำเสื่อมลืมย้อนหลัง, อาการลืมเหตุการณ์ย้อนหลัง, การลืมย้อนหลัง
Amnesia-Likeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการคล้ายลืม
Amnestic Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการเสียความทรงจำ
Amniocentesisไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำคร่ำ, การเจาะ; การเจาะถุงน้ำคร่ำ; เจาะถุงน้ำคร่ำ; การเจาะถุงน้ำคร่ำผ่านทางหน้าท้อง; เจาะถุงน้ำคร่ำผ่านทางหน้าท้อง; การตรวจน้ำคร่ำ; การเจาะเอาน้ำคร่ำ
Amniography, Transabdominalไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำแอมนิโอกราฟีผ่านช่องท้อง
Amnionไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำคร่ำ, อัมนิออน, แอมเนียน, เยื่อหุ้มเด็กชั้นใน, เยื่อถุงน้ำคร่ำ
Amnionin Fusionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเทคนิคของการฉีดยาเข้าถุงน้ำคร่ำ
Amnioscopyไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำคร่ำ, การใช้กล้องส่องตรวจ; การตรวจน้ำหล่อเด็กด้วยกล้อง; ตรวจโดยใช้กล้องส่องเข้าไปในถุงน้ำหล่อทารก; การส่องตรวจถุงน้ำคร่ำ
Amniotic Band Syndromeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มอาการแอมนิโอติกแบนด์
Amniotic Cavityไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำที่หุ้มตัวอ่อน
Amniotic Cells, Humanไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์จากน้ำคร่ำของคน
Amniotic Embolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมนิโอติคเอมโบลิสม์
Amniotic Fluidไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำคร่ำ, น้ำทูนหัว, น้ำหล่อเด็ก
Amniotic Fluid Cellsไม่ระบุศัพท์บัญญัติเซลล์ในน้ำคร่ำ
Amniotic Fluid Debrisไม่ระบุศัพท์บัญญัติซากน้ำคร่ำ
Amniotic Fluid Embolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำคร่ำอุดตันหลอดเลือด, น้ำคร่ำอุดกั้นหลอดเลือด
Amniotic Fluid Volumeไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณของน้ำคร่ำ
Amniotic Fluid, Cloudyไม่ระบุศัพท์บัญญัติน้ำคร่ำขุ่น
Amniotic Membranesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อถุงน้ำคร่ำ
Amniotic Sacไม่ระบุศัพท์บัญญัติถุงน้ำหล่อตัวอ่อน, ถุงแอมเนียน, ถุงน้ำหล่อเลี้ยงเด็ก, ถุงหุ้มตัวเด็ก, ถุงน้ำคร่ำ
Amniotomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจาะถุงน้ำคร่ำ, การเจาะถุงน้ำคร่ำผ่านทางช่องคลอด
Amniotomy, Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติเจาะถุงน้ำคร่ำสูงเหนือส่วนนำ
Amodiaquineไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาเอโมไดอาควิน
Amoebaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมีบา
Amoebiasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติบิดมีตัว, บิด, โรคบิด, โรคบิดอะมีบา
Amoebic Abscessไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีอะมีบิค
Amoebic Colitisไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อบิด, บิด
Amonum Villosum Lourไม่ระบุศัพท์บัญญัติลูกเร่อดง
Amorphไม่ระบุศัพท์บัญญัติยีนแฝง
Amorphousไม่ระบุศัพท์บัญญัติอสัญฐาน, ไม่มีรูปร่างแน่นอน, ไม่มีรูปร่าง, อสัณฐาน, ลักษณะไร้รูป, เป็นปื้นๆ, อสัณฐาน, ชนิดที่มีรูปร่างไม่แน่นอน
Amorphous Formไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปลักษณะอสัณฐาน, อสัณฐาน
Amorphous Materialsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารอสัณฐาน
Amorphous Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูปอสัณฐาน
Amorphous Solidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติของแข็งอสัณฐาน
Amorphous Substancesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารอสัณฐาน
Amoss Signไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตรวจหลังโดยให้ผู้ป่วยใช้มือ 2 ข้าง
Amountไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณ, จำนวน
Amount Recoveredไม่ระบุศัพท์บัญญัติปริมาณสารที่วิเคราะห์คืนได้
Amoxycillinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะม็อกซิซิลลิน
Ampereไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมแปร์, หน่วยแอมแปร์
Amperometric Titrationไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมเปอโรเมตริกไทเทรชัน
Amperometryไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมเปอโรเมตรี
Amphetamineไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมเฟตามีน, ยา; แอมฟีตะมีน; แอมเฟตามีน; ยาแอมเฟตามีน; เอ็มเฟทตามิน; แอมเฟตตามีน; ยาม้า
Amphetamine Derivativesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนุพันธ์ของแอมเฟตามีน
Amphetamine Sulfateไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมเฟตตามีนซัลเฟต
Amphetaminesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมเฟตามีน, ยา; แอมเฟตตามีน; แอมเฟตามีน; แอมฟิตามินส์; ยาพวกแอมเฟตามีน
Amphibiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก
Amphibiansไม่ระบุศัพท์บัญญัติสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก, สัตว์ที่อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก
Amphibious Sea Snakesไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูสมิงทะเล
Amphibolic Natureไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะแอมพีบอลิค
Ampholitesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมโฟไลทส์
Ampholytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมโฟลัยต์, คุณสมบัติเป็นกรดและด่าง
Amphoteric Oxideไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมโฟเทอริกออกไซด์
Amphotericin Bไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมโฟเทอริซิน บี, ยา; แอมโฟเทอริซิน บี; แอมโฟเทอริซินบี; แอมโฟเตอริซินบี
Ampicillinไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมพิซิลลิน, ยา; แอมพิศิลลิน; แอมพิซิลิน; แอมพิซิลลิน; แอมฟิซิลลิน
Amplification Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลที่เกิดปรากฏชัด
Amplification, Multistageไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขยายหลายชั้น
Amplifiersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องขยาย, เครื่องขยายเสียง
Amplifiers, Biologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมปลิไฟเออร์ทางชีววิทยา
Amplifiers, Powerไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดแอมปลิไฟเออร์กำลัง
Amplitudeไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสูง, ความแรงเสียง, แอมพลิจูด, ความแรง, แอมพลิจูด, ความลึก, ปริมาณ, ความรุนแรง, ช่วงกว้าง, ความกว้าง
Amplitude, Largeไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจขนาดใหญ่
Amplitude, Tracedไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสูงของการหดตัว
Ampoulesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมพูล, หลอดแก้ว, หลอดยาฉีด
Ampulไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมพูล
Ampullaไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดมดลูก, ส่วนโป่งพอง
Ampulla of Vaterไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอมพูลลาของวาเตอร์
Ampullaeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโป่งเป็นกระเปาะ
Amputationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดอวัยวะ, ตัดแขนขา, การตัดส่วนของแขนขา, การถูกตัดขาด, การตัดอวัยวะส่วนปลาย, ตัดส่วนที่เป็นโรคออก
Amputation Forequarter, Littlewoodไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดหัวไหล่ออก
Amputation in Uteroไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบตัดขาดมาแต่กำเนิด
Amputation Levelsไม่ระบุศัพท์บัญญัติระดับการตัดแขนขา
Amputation Stumpsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอวัยวะที่เหลือจากการตัดส่วนปลาย
Amputation, Above Elbowไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดแขนที่ระดับเหนือข้อศอก, การตัดแขนเหนือข้อศอก
Amputation, Above Kneeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดขาระดับเหนือเข่า, ตัดเหนือเข่า, การตัดขาเหนือเข่า
Amputation, Alouetteไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดขาผ่านข้อตะโพกตามวิธีของอาลูเอ็ด
Amputation, Batchไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดขาผ่านข้อเข่า
Amputation, Bechlardไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดขาผ่านข้อตะโพก
Amputation, Below Kneeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดขาใต้เข่า
Amputation, Callanderไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดขาผ่านข้อเข่าชนิดหนึ่ง
Amputation, Callandesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดขาผ่านข้อเข่าชนิดหนึ่ง
Amputation, Cardenไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดขาผ่านข้อเข่าชนิดหนึ่ง, การตัดขาผ่านข้อเข่า
Amputation, Carneไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดขาใต้เข่าระดับกลางแข้ง
Amputation, Carpalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดมือผ่านข้อมือ
Amputation, Fish Mouthไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดเป็นรูปปากปลา
Amputation, Gayonไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดขาระดับข้อเข่า
Amputation, Gordon-Taylorไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดขาโดยเอากระดูกเชิงกรานด้านนั้นออกด้วยซีก, การตัดขาโดยเอากระดูกเชิงกรานด้านนั้นออก
Amputation, Gritti-Stokesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดผ่านข้อเข่า
Amputation, Heyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดปลายเท้าออก
Amputation, Ketaphysealไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดผ่านข้อกระดูก
Amputation, Kutlerไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดนิ้วมือผ่านฝ่ามือ
Amputation, Larryไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดแขนผ่านข้อไหล่
Amputation, Lefortไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดเท้าส่วนหน้าผ่านกระดูกข้อเท้า
Amputation, Lisfraneไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดเท้าส่วนหน้าผ่านกระดูกข้อเท้า
Amputation, Malgaigneไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดเท้าให้ผ่านกระดูกข้อเท้าอันใหญ่
Amputation, Mortalไม่ระบุศัพท์บัญญัติมอร์ทัลแอมพูเตชั่น
Amputation, Quillotineไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดแขนหรือขาโดยวิธีขวางและไม่เย็บปิิด
Amputation, Symeไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดเท้าเหลือซ่นเท้า
Amputation, Thumbไม่ระบุศัพท์บัญญัติการตัดขาดของนิ้วหัวแม่มือ
Amputation, Transmetatarsalไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดปลายเท้า
Amputation, Vitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติไวทัลแอมพูเตชั่น
Amputee, Acquiredไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิการภายหลัง
Amputees, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติพิการแต่กำเนิด
Amputees, Quadrupleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กพิการซึ่งมือและเท้าขาดไปทั้ง 4 ข้าง
Amygdalaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอมิกดาลา
Amygdalinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมิกดาลิน
Amygdaloid Bodyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมิกดาลอยด์ บอดี, สมอง; อะมีย์กดาลอยด์ บอดีย์
Amygdaloid Nucleusไม่ระบุศัพท์บัญญัติอมิกดาลอยด์นิวเคลียส
Amyl Acetateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอมิลอะซีเตท
Amyl Nitriteไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอมีลไนไตรท์
Amylasesไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมิย์เลส, อะมัยเลส, ซีรั่มอามิเลส, เอ็นซัยม์อะมัยเลส, เอนไซม์อไมเลส, อะมิเลส, อมัยเลส, อมายเลส
Amylases, Pancreaticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์อะมิเลสจากตับอ่อน
Amyloidไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมีลอยด์; อะมีลอยด์, สาร; อมัยลอยด์,
Amyloid Fibrilไม่ระบุศัพท์บัญญัติอมัยลอยด์ไฟบริล
Amyloidosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมีลอยโดซิส, โรค; แอมมิลอยโดซิส; อะมีย์ลอยโดซิส; อมัยลอยโดซิส
Amyloidosis, Cardiac, Senileไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมัยลอยโดสิสของหัวใจ
Amyloidosis, Isolatedไม่ระบุศัพท์บัญญัติไอโซเลเตดอไมลอยโดซิส
Amyloidosis, Renalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอมัยลอยโดซิสของไต
Amyloidosis, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติอมัยลอยโดซิสทุติยภูมิ
Amylopectinไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอมิลโลเพ็กติน, อะมิโลเพคติน, อมิโลเปคติน, อะมิโลเพตติน, อมายโลเพคติค
Amylopsinไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมิลอปสิน
Amyloseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอมิโลส, อะมิโลส, อมายโลส, เอมิลโลส
Amylose Structureไม่ระบุศัพท์บัญญัติแป้ง
Amyoplasia Congenitaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเกิดมาโดยกล้ามเนื้อไม่เจริญเติบโตทำให้พิการ
Amyosthenia Myoastheniaไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้ออ่อนแรงมักพบในโรคฮิสทีเรีย
Amyotonia Congenitaไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคกล้ามเนื้อพิการตั้งแต่แรกเกิด
Amytalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะมิทาล
Anabolicไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลทางเสริมสร้าง
Anabolic Actionไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์เสริมสร้าง
Anabolic Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ในทางเสริมสร้าง, ฤทธิ์ในการเสริมสร้าง, ฤทธิ์สร้างเสริม
Anabolic Steroidsไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะนาบอลิก สเตอรอยด์, สเตียรอยด์สร้างเสริม
Anabolicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ทางสร้างเสริม
Anabolismไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสร้างเสริม, ขบวนการสร้าง, ตัวสังเคราะห์, การสร้างสรร, กระบวนการสร้าง
Anaerobeไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่ใช้ออกซิเจน, ไม่ต้องการออกซิเจน
Anaerobesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบคทีเรียที่ไม่ต้องการออกซิเจน, บัคเตรีที่เจริญโดยไม่พึ่งออกซิเจน, จุลชีพไม่พึ่งออกซิเจน
Anaerobes, Basicallyไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนแอโรบส์พื้นฐาน
Anaerobes, Saprophyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนแอโรบส์ใกล้เคียง
Anaerobes, Strictไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะไม่มีอากาศ, จุลินทรีย์ที่เฉียบขาด
Anaerobicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการพร่องออกซิเจน, ที่ไม่มีออกซิเจน, ที่ไม่มีอากาศ, แอนแอโรบิค, ไม่ต้องการออกซิเจน, ไม่ได้ใช้ออกซิเจน, ไม่พึ่งออกซิเจน, ไม่ใช้ออกซิเจน
Anaerobic Conditionsไม่ระบุศัพท์บัญญัติบรรยากาศที่ไม่มีออกซิเจน, สภาวะไร้ก๊าซอ็อกซิเจน
Anaerobic Cultureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเลี้ยงเชื้อโรคโดยไม่อาศัยออกซิเจน
Anaerobic Organismsไม่ระบุศัพท์บัญญัติจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอ็อกซิย์เจน, สิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้โดยไม่ต้องใช้อ็อกซิย์เจ็น
Anaerobic, Facultativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติสภาวะไม่มีอากาศ, เชื้อบางชนิดเจริญเติบโตได้ถ้าไม่มีออกซิเจน
Anaerobic, Obligateไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื้อไม่สามารถเจริญเติบโตได้ถ้าถูกกับออกซิเจน
Anaerogenicไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม่มีก๊าซ
Anagenไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะรากผมกำลังเจริญเติบโต, กำลังเจริญเติบโต, ระยะเจริญเติบโต
Anagen Phaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะเจริญ
Analไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนัล
Anal Canalไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่อทวารหนัก, รูทวารหนัก
Anal Fissureไม่ระบุศัพท์บัญญัติขอบทวารหนักปริ, แผลที่ก้น, ทวารหนักแตกเป็นรอย
Anal Fistulaไม่ระบุศัพท์บัญญัติฝีคัณฑสูตร
Anal Glandไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมใกล้ทวารหนัก
Anal Gland Neoplasmsไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อมทวารหนัก, เนื้องอก; ต่อมเอนั่ล, เนื้องอก
Anal Membranesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเยื่อทวารหนัก
Anal Periodไม่ระบุศัพท์บัญญัติระยะทวารหนัก
Anal Segmentไม่ระบุศัพท์บัญญัติปล้องสุดท้ายของท้อง
Anal Sphincterไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อหูรูดทวาร, หูรูดของทวารหนัก, กล้ามเนื้อหูรูดรอบทวารหนัก, หูรูดทวารหนัก
Anal Sphincter, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อหูรูดอันนอก, กล้ามเนื้อหูรูดส่วนนอกของทวารหนัก
Anal Sphincter, Internalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก, กล้ามเนื้อหูรูดด้านใน, กล้ามเนื้อหูรูดอันในของทวารหนัก
Anal Spincter, Externalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อหูรูดอันนอก
Anal Stageไม่ระบุศัพท์บัญญัติความสุขก็คือทวารหนัก, ขั้นทวาร
Anal Stenosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติรูทวารหนักตีบแคบ
Anal Strictureไม่ระบุศัพท์บัญญัติทวารหนักตีบ
Anal Swabไม่ระบุศัพท์บัญญัติไม้ป้ายทวารหนัก
Analepticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยากระตุ้นระบบประบบกลาง, ยากระตุ้นต่างๆ
Analgesiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการขาดความรู้สึกเจ็บ, การระงับความปวด, ความรู้สึกหายไป, ระงับปวด, ความไม่รู้สึกเจ็บปวด, ฤทธิ์แก้ปวด
Analgesia, Regionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาชาเฉพาะที่
Analgesia, Regional and Localไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเจ็บปวดในเวลาตื่น
Analgesicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาการชา
Analgesic Abusersไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาระงับปวด
Analgesic Antipyretic Drugsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาลดไข้แก้ปวด
Analgesic Balmไม่ระบุศัพท์บัญญัติขี้ผึ้งแก้ปวดบวม
Analgesic Drugsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาระงับปวด, ยาระงับความรู้สึก
Analgesic Effectsไม่ระบุศัพท์บัญญัติฤทธิ์ระงับปวด
Analgesicsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาระงับปวด, การระงับความเจ็บปวด, สารพวกที่แก้ปวด, ยาแก้ปวด
Analgesics, Addictiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาระงับปวด, เสพติด
Analgesics, Localไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาระงับปวดเฉพาะที่
Analgesics, Mildไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาระงับปวดชนิดอ่อน, ยาระงับปวดปานกลาง
Analgesics, Narcoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาแก้ปวดชนิดเสพติด, ยาระงับปวด, ยาแก้ปวดชนิดเสพติด
Analgesics, Narcotic, Standardไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารมาตรฐานระงับปวด
Analgesics, Non-Narcoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาระงับปวดชนิดไม่เสพติด
Analgesics, Potentไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาระงับปวดชนิดแรง
Analgesics, Strongไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาระงับปวดชนิดรุนแรง, ยาระงับปวดชนิดแรง
Analginไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะนาลจิน
Analism, Sexualไม่ระบุศัพท์บัญญัติประเภทชอบใช้ทวารหนักของคู่นอนประกอบกิจกรรมทางเพศ
Analog Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบอะนาลอก
Analogsไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่มีโครงสร้างคล้ายคลึง
Analoguesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่มีโครงสร้างคล้ายอินสุลิน, สารคล้ายคลึง
Analogyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุปมาอุปไมย
Analogy, Method ofไม่ระบุศัพท์บัญญัติการอุปมาน
Analyseไม่ระบุศัพท์บัญญัติแยกแยะ
Analysers, Statistical Distributionไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวิเคราะห์การกระจายทางสถิติของเสียง
Analysisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์, การวิเคราะห์ตามประเด็น
Analysis of Dataไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ข้อมูล
Analysis of Symptomไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์อาการ
Analysis of Varianceไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
Analysis of Variance, One Wayไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแจกแจงทางเดียว, การทดสอบความปรวนแปรทางเดียว
Analysis of Variance, Two-Waysไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแจกแจงสองพวกหรือมากกว่า
Analysis, Comparativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
Analysis, Complexationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน
Analysis, Coveriateไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้สถิติปรับข้อมูลในกรณี
Analysis, Drugไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ยา
Analysis, Interimไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น
Analysis, Itemไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์ข้อสอบ
Analysis, Kinetic Reactionไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์แบบไคเนติก
Analysis, Qualitativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์คุณภาพ, การตรวจวัดเชิงคุณภาพ, คุณภาพวิเคราะห์, การแยกวัตถุธาตุ
Analysis, Quantitativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์เชิงปริมาณ, การวิเคราะห์หาปริมาณสาร, ปริมาณวิเคราะห์, วิเคราะห์แบบปริมาณ, การวิจัยเชิงปริมาณ, การทราบจำนวนวัตถุธาตุ, การวิเคราะห์ด้านปริมาณ, การตรวจวัดเชิงปริมาณ
Analysis, Sequentialไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์เป็นระยะ
Analysis, Volumetricไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวิเคราะห์โดยปริมาตร
Analystsไม่ระบุศัพท์บัญญัตินักวิเคราะห์
Analytesไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารที่วิเคราะห์
Analyticalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชิงวิเคราะห์, แบบวิเคราะห์
Analytical Component, Postไม่ระบุศัพท์บัญญัติขั้นตอนหลังการตรวจวิเคราะห์
Analytical Gradeไม่ระบุศัพท์บัญญัติชนิดที่บริสุทธิ์
Analytical Proceduresไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระบวนการวิเคราะห์
Analyzersไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัววิเคราะห์
Analyzers, Continuous Flowไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติชนิดที่วัตถุวิเคราะ
Anamaleous Trichomatesไม่ระบุศัพท์บัญญัติพวกเห็นสีผิดปกติ
Anamnestic Responseไม่ระบุศัพท์บัญญัติผลของการกระตุ้นให้สร้างแอนติบอดีย์แบบทุติยภูมิ, การตอบสนองทุติยภูมิ, ภูมิคุ้มกันปริมาณสูง, เกิดภูมิคุ้มกันโรคที่มากๆรวดเร็วและคงอยู่ได้
Ananus Comosusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเอนไซม์จากสับปะรด
Anaphrodisiacsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาลดกำหนัด
Anaphylaxiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพ้อย่างรุนแรง
Anaphylaxisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพ้ยารุนแรง; อะนาฟีย์แลคซิส; อะนาฟิแลกซิส, ภูมิแพ้; อาการแพ้รุนแรง; ภาวะแพ้; อนาฟัยแลกซิส; อนาฟัยแล็กซิส
Anaphylaxis Allergyไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพ้แบบอนาฟัยแลกซิส
Anaphylaxis, Activeไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนาฟัยแล็กซิสแบบสร้างเอง
Anaphylaxis, Aggregateไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนาฟัยแล็กสิสชนิดเกาะกลุ่ม
Anaphylaxis, Anaphylaxisไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนาฟัยแล็กซิสทั่วร่างกาย
Anaphylaxis, Cytotoxicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนาฟัยแล็กซิสชนิดเป็นพิษต่อร่างกาย
Anaphylaxis, Cytotropicไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนาฟัยแล็กซิสชนิดชอบเซลล์
Anaphylaxis, Passiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนาฟัยแล็กซิสแบบสร้างไม่ได้เอง
Anaphylaxis, Severe Allergicไม่ระบุศัพท์บัญญัติการแพ้อย่างรุนแรง
Anaplasmosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติประสานกัน, การเชื่อมโยงกัน, การเชื่อมกัน, เส้นเลือดฝอยประสานติดต่อ, การติดต่อระหว่างหลอดเลือด, การเชื่อมติดต่อถึงกัน, โรคเกิดจากอานาพลาสมา
Anaplastic Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบอนาพลาสติค
Anarthriaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพูดไม่ออก, พูดจาไม่ชัดและช้า
Anasarcaไม่ระบุศัพท์บัญญัติบวมทั้งตัว, การบวมน้ำทั้งตัว, บวมทั่วไป
Anastomosesไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเชื่อมติดต่อถึงกัน, การติดต่อระหว่างหลอดเลือด
Anastomosisไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเชื่อมโยงกัน, เส้นเลือดฝอยประสานติดต่อ, ประสานกัน, การเชื่อมกัน
Anastomosis, Coronary Arterio-Venousไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเชื่อมต่อระหว่างเส้นโลหิตดำและแดงที่มาเลี้ยง
Anastomosis, End-to-Endไม่ระบุศัพท์บัญญัติเชื่อมต่อแบบปลายต่อปลาย, ดึงรั้งปลายประสาททั้งสองข้างเข้าหากัน, เอาส่วนที่เหลือมาเย็บติดกัน, แบบปลายต่อปลาย
Anastomosis, Microvascularไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อหลอดเลือด
Anastomosis, Portacavalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเชื่อมโยงกันระหว่างเลือดดำทั้งสองระบบ, การเชื่อมโยงกันระหว่างเลือดดำทั้ง 2 ระบบ
Anastomosis, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติตัดออกโดยการตัดต่อ
Anastomosis, Retrocolicไม่ระบุศัพท์บัญญัติต่อเชื่อมหลังลำไส้ใหญ่
Anastomotic Circulationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติการมีเส้นเลือดติดต่อกันในครรภ์แฝด
Anastomotic Siteไม่ระบุศัพท์บัญญัติรอยต่อ
Anatomic Barrierไม่ระบุศัพท์บัญญัติทำนบทางกายวิภาคศาสตร์
Anatomic Closureไม่ระบุศัพท์บัญญัติการปิดทางกายวิภาค
Anatomic Dead Spaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติเนื้อที่เสียเปล่าทางกายวิภาค
Anatomic Snuff-Boxไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอ่งที่ข้อมือด้านหัวแม่มือเกิดจากการเกร็งเอ็น
Anatomic Stagingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดระยะของโรคโดยอาศัยกายวิภาค
Anatomicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติทางกายภาพ, กายภาพ
Anatomical Barriersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องกีดขวางทางกายวิภาค
Anatomical Positionไม่ระบุศัพท์บัญญัติท่าในทางกายวิภาคศาสตร์
Anatomical Position, Neutralไม่ระบุศัพท์บัญญัติตำแหน่งของกระดูกและข้อต่างๆของร่างกายในสภาพยื
Anatomical Termsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคำศัพท์ทางกายวิภาค, คำศัพท์ทางวิชากายวิภาค
Anatomyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกายวิภาค, กายวิภาคศาสตร์
Anatomy, Animalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกายวิภาคสัตว์
Anatomy, Artisticไม่ระบุศัพท์บัญญัติกายวิภาคศาสตร์เชิงศิลป์
Anatomy, Comparativeไม่ระบุศัพท์บัญญัติกายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ
Anatomy, Developmentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติคัพภะวิทยา, กายวิภาควิทยาการเจริญเติบโต
Anatomy, Functionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกายวิภาคเชิงหน้าที่, กายวิภาควิทยาสรีระ
Anatomy, Gross, Appliedไม่ระบุศัพท์บัญญัติมหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์
Anatomy, Regionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติกายวิภาคศาสตร์เฉพาะส่วน
Anatomy, Surfaceไม่ระบุศัพท์บัญญัติตำแหน่งทางกายวิภาค
Anatomy, Veterinaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์
Anchoring Groupไม่ระบุศัพท์บัญญัติกรุ๊ปที่ไปทำให้เกิดเกลือ
Anchovy Pasteไม่ระบุศัพท์บัญญัติลักษณะเป็นหนองข้นสีกะปิ
Anchovy Sauceไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีเลือดเก่าดำๆแดงๆและข้น, กะปิ
Ancillary Canalsไม่ระบุศัพท์บัญญัติคลองรากฝอย
Anconeusไม่ระบุศัพท์บัญญัติกล้ามเนื้อบริเวณข้อศอก
Ancrodไม่ระบุศัพท์บัญญัติงูกะปะ
Ancylostomaไม่ระบุศัพท์บัญญัติพยาธิปากขอแอนศัยลอสโตมา
Ancylostoma Duodenaleไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนไซโลสโตมาดูโอดีเนล
Ancylostomiasisไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคพยาธิปากขอแอนศัยลอสโตมา
Andersen's Diseaseไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคของแอนเดอร์เซน
Andreason Pipetไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนดรีซันไปเปต
Androconiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนโดรโคเนีย
Androgenetic Originไม่ระบุศัพท์บัญญัติต้นเหตุอยู่ที่แอนโดรเจนนิติค
Androgenic Effectไม่ระบุศัพท์บัญญัติมีฤทธิ์ทางเพศชาย, ฤทธิ์ทางเพศชาย
Androgensไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนโดรเจน, ฮอร์โมน; ฮอร์โมนเพศชาย; แอนโดรเจนส์; ฮอร์โมนแอนโดรเจน; แอนโดรเจน; ฮอร์โมนเพศ; ฮอร์โมนทางเพศ
Androgens, Adrenalไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนโดรเจนของต่อมหมวกไต
Andrographis Paniculata Neesไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟ้าทะลายโจร(พืช)
Android Typeไม่ระบุศัพท์บัญญัติแบบผู้ชาย
Androstenedioneไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนโดรสตีนไดโอน
Androsteroneไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนโดรสเตอโรน, ฮอร์โมน; แอนโดรสเตอโรน
Anechoicไม่ระบุศัพท์บัญญัติสีดำเหมือนน้ำ
Anemiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดน้อย, เลือดจาง, ซีด, โรคโลหิตจาง, โรคเลือดจาง, โลหิตจาง, ภาวะโลหิตจาง, การมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติการซีด, การมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ, อาการซีด
Anemia, Acuteไม่ระบุศัพท์บัญญัติซีดเฉียบพลัน, โลหิตจางเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน, เลือดจางอย่างรวดเร็ว
Anemia, Aplasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดจางอะพลาสติก, โลหิตจางชนิดอพลาสติค, โรคไขกระดูกไม่ทำงาน, โลหิตจางอพลาสติค, โลหิตจางอะพลาสติก, อพลาสติคอนีเมีย, อพลาสติคแอนีเมีย, โรคโลหิตจางที่ไม่มีการเกิดใหม่ของเม็ดเลือดแดง, โลหิตจางเนื่องจากไขกระดูกไม่ทำงาน, โรคโลหิตจาง, ไขกระดูกไม่สร้างเม็ดเลือด, โรคโลหิตจางแบบร้ายแรง
Anemia, Aplastic, Idiopathicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหิตจางอพลาสติคไม่ทราบสาเหตุ
Anemia, Aplastic, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหิตจางอพลาสติคไม่ทราบสาเหตุ
Anemia, Aplastic, Secondaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหิตจางอพลาสติคจากยาสารพิษต่างๆ
Anemia, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหิตจางเรื้อรัง, เลือดจางที่เกิดช้า, ซีดเรื้อรัง
Anemia, Cooley'sไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเลือดแบบทาลาสสีเมีย
Anemia, Folic Acid Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหิตจางเนื่องจากขาดกรดโฟลิค
Anemia, Hemolyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคโลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแตก; โรคโลหิตจางเพราะมีการทำลายเม็ดเลือด; เลือดจาง, เฮโมลัยติค; โลหิตจาง; เลือดจางเฮโมลิติก; เลือดจางฮีโมลัยติก; โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก; โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตกทำลาย; โลหิตจางเนื่องจากเม็ดเลือดแดงแตก; โลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงแตก; เลือดจางจากเม็ดเลือดแตก; โลหิตจางจากการทำลายเม็ดเลือดแดง; โลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงแตก; โลหิตจางแบบเม็ดเลือดแดงแตก; โลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก; โรคซีด
Anemia, Hemolytic, Autoimmuneไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดจางเฮโมลิติกชนิดออโตอิมมูน, เลือดจางฮีโมลัยติก ออโตอิมมูน, โรคโลหิตจางบางชนิด, การทำลายเม็ดเลือดแดง, การทำลายเม็ดเลือดแดงที่ส่วนขอบของภูมิคุ้มกัน
Anemia, Hemolytic, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแตกเรื้อรัง
Anemia, Hemolytic, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดจางเฮโมลิติกแต่กำเนิด
Anemia, Hemolytic, Congenital Nonspherocyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดจางเฮโมลิติกชนิดนอนสฟีโรไซติกแต่กำเนิด, เลือดจางฮีโมลัยติก นอนสฟีโรซัยติกแต่กำเนิด
Anemia, Hemolytic, Intrinsicไม่ระบุศัพท์บัญญัติความผิดปกติที่เม็ดเลือดแดง
Anemia, Hemolytic, Microangiopathicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดแดงแตกขณะผ่านเส้นเลือดที่ก้อนเนื้องอก
Anemia, Hypochromicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดจางไฮโปโครมิก, เลือดจางฮัยโปโครมิก, โรคโลหิตจางชนิดที่ขาดธาตุเหล็ก
Anemia, Hypoplasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหิตจางจากไขกระดูกสร้างน้อยหรือไม่สร้าง
Anemia, Immune Hemolyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติร่างกายสร้างแอนติบอดี้ทำลายเม็ดเลือดแดง
Anemia, Iron Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหิตจางเนื่องจากการขาดเหล็ก, โลหิตจางเนื่องจากขาดเหล็ก, โลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็ก, โลหิตจางจากการขาดสารเหล็ก, โลหิตจางขาดสารเหล็ก, เลือดจางเพราะขาดเหล็ก, โรคซีดที่มีการขาดเหล็ก, โรคเลือดจางจากการขาดเหล็ก, โรคโลหิตจางขาดสารเหล็ก, โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก, โลหิตจางชนิดขาดเหล็ก, อาการแสดงของโลหิตจาง, ซีดจากการขาดเหล็ก, โลหิตจางจากการขาดเหล็ก, โลหิตจางที่เกิดจากการขาดเหล็ก
Anemia, Iron Deficiency, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหิตจางเรื้อรังจากการขาดเหล็ก
Anemia, Iron-Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหิตจางเนื่องจากขาดเหล็ก, โรคโลหิตจางที่เกิดจากการขาดสารอาหารเหล็ก
Anemia, Macrocyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงใหญ๋, เลือดจางมาโครซัยติก, โรคโลหิตจางที่เม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่กว่าปกติ, โรคเลือดจางชนิดมาโครไซติก, โลหิตจางที่มีเม็ดเลือดแดงโต, โรคโลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงใหญ่, โลหิตจางชนิดเม็ดโลหิตใหญ่, เลือดจางมาโครซิติก
Anemia, Maternalไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะซีดในมารดา
Anemia, Mediterraneanไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเลือดแบบทาลาสสีเมีย
Anemia, Megaloblasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหิตจางเนื่องจากเม็ดเลือดแดงมีขนาดใหญ่, การซีดชนิดเม็ดเลือดแดงโต, โลหิตจางแบบเมกาโลบลาสติค
Anemia, Microangiopathicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดแดงแตกขณะผ่านเส้นเลือดที่ก้อนเนื้องอก
Anemia, Microcyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหิตจางที่มีเม็ดเลือดแดงเล็ก
Anemia, Mildไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหิตจางอย่างอ่อน
Anemia, Myelophthisicไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดจางไมอีลอฟทิซิก, เลือดจางมัยอีลอฟไธซิก
Anemia, Neonatalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดจางในทารกแรกเกิด
Anemia, Non-Iron Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหิดจางที่ไม่ใช่จากการขาดเหล็ก
Anemia, Nonspherocytichemolytic, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเม็ดเลือดแดงแตกเรื้อรัง
Anemia, Normochromic Normocyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหิตจางชนิดที่เม็ดเลือดมีลักษณะปกติ, ซีด
Anemia, Normocyticไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหิตจางที่มีขนาดเม็ดเลือดแดงปกติ
Anemia, Nutritionalไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหิตจางจากการขาดสารอาหาร, โลหิตจางจากการขาดอาหาร
Anemia, Nutritional Iron-Deficiencyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดจางจากขาดเหล็กในอาหาร
Anemia, Pathologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดจางจากพยาธิภาวะ
Anemia, Perniciousไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคโลหิตจางชนิดร้ายแรง, โรคโลหิตจางแบบเพอร์นิเชียส, โรคเลือดจางอย่างร้าย, โรคโลหิตจางอย่างแรง, โรคเลือดจางแบบร้าย, โลหิตจางร้ายแรง, โรคโลหิตจาง, โลหิตจางชนิดเพอนิเซียส, โรคโลหิตจางเพอร์นีเชียส, โรคโลหิตจางอย่างร้ายแรง, โรคโลหิตจางอย่างแรง, โรคเลือดจางอย่างร้าย, เปอร์นิเซียสอะนีเมีย, โลหิตจางแบบเพอร์นิเชียส, เลือดจางเปอร์นิเชียส
Anemia, Physiologicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติเลือดจางจากสรีรภาวะ
Anemia, Primaryไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหิตจางร้ายแรง
Anemia, Severeไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหิตจางที่มีอาการซีดแล้ว, โลหิตจางอย่างรุนแรง, โรคโลหิตจางอย่างแรง
Anemia, Severe, Chronicไม่ระบุศัพท์บัญญัติโลหิตจางเรื้อรังรุนแรง
Anemia, Sickle Cellไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเม็ดเลือดแดงผิดปกติ, ซิคเคิลเซลล์อนีเมีย, โรคโลหิตจางจากซึกเกิลเซลล์, ซิคเคิลเซลแอนนีเมีย, โรคโลหิตจางเนื่องจากเม็ดเลือดแดงมีรูปร่างเหมือน, เลือดจางซิกเคิลเซลล์, โลหิตจางชนิดซิคเคิลเซลล์, โรคโลหิตจางชนิดหนึ่ง
Anemia, Sideroblasticไม่ระบุศัพท์บัญญัติโรคเลือดจางชนิดซิเดโรบลาส
Anemometersไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องวัดความเร็วลม
Anemonesไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนิโมนส์
Anencephalic Fetusไม่ระบุศัพท์บัญญัติทารกไม่มีสมอง
Anencephalusไม่ระบุศัพท์บัญญัติเด็กไม่มีสมอง, เด็กไม่มีศีรษะ, ทารกในครรภ์ไร้สมอง
Anencephalyไม่ระบุศัพท์บัญญัติสมอง, ภาวะไม่มี; ทารกไม่มีศีรษะ; ภาวะไม่มีสมอง; ไม่มีสมอง; เด็กไม่มีศีรษะ
Anephric Patientsไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้ป่วยที่ไม่มีไต
Anergicไม่ระบุศัพท์บัญญัติขาดภูมิแพ้
Anergyไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลุ่มที่ไม่ตอบสนองเลย, เสียไป, ปฏิกิริยาเป็นลบ
Aneroidไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนีรอยด์
Anesthesiaไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระงับความรู้สึก, ระงับความรู้สึก, การไม่รู้สึก, การไม่รู้สึกปวด, การสูญเสียความรู้สึก, การใช้ยาระงับความรู้สึก, ชา, ยาระงับความรู้สึก, ยาสลบ, ไม่มีความรู้สึก, อาการชา
Anesthesia, Conductionไม่ระบุศัพท์บัญญัติระงับความรู้สึกเฉพาะบริเวณ, การระงับความรู้สึกเฉพาะบริเวณ
Anesthesia, Dentalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระงับความรู้สึกทันตกรรม, ระงับความรู้สึกทางทันตกรรม
Anesthesia, Epiduralไม่ระบุศัพท์บัญญัติระงับความรู้สึกทางไขสันหลังชั้นนอก
Anesthesia, Generalไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาสลบ, การดมยาสลบ, ยาสลบชนิดออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย, การเจ็บปวดทั้งในเวลาหลับ, วิธีดมยา, ระงับความรู้สึกทั่วไป, การให้ยาดมสลบ, การระงับความรู้สึกทั่วไป
Anesthesia, Glove and Stockingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเสียความรู้สึกเริ่มบริเวณปลายเท้าปลายมือค่อย
Anesthesia, Inhalationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระงับความรู้สึกโดยวิธีสูด, ระงับความรู้สึกด้วยวิธีสูด
Anesthesia, Intratrachealไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระงับความรู้สึกทางหลอดลมคอ, ระงับความรู้สึกทางหลอดลม
Anesthesia, Intravenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติระงับความรู้สึกเข้าหลอดเลือดดำ, การระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ
Anesthesia, Localไม่ระบุศัพท์บัญญัติระงับความรู้สึกเฉพาะที่, การระงับความรู้สึกเฉพาะที่, ยาชาเฉพาะที่, ยาชาเฉพาะที่
Anesthesia, Obstetricalไม่ระบุศัพท์บัญญัติระงับความรู้สึกทางสูติศาสตร์, การระงับความรู้สึกสูติศาสตร์
Anesthesia, Rectalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระงับความรู้สึกทางทวารหนัก, ระงับความรู้สึกทางทวารหนัก, การใช้ยาชาทางทวารหนัก
Anesthesia, Saddleไม่ระบุศัพท์บัญญัติเสียความรู้สึกบริเวณรอบ ๆ ก้น
Anesthesia, Spinalไม่ระบุศัพท์บัญญัติการระงับความรู้สึกทางสันหลัง, ระงับความรู้สึกทางกระดูกสันหลัง
Anesthesia, Spinal, Highไม่ระบุศัพท์บัญญัติการวางยาสลบทางไขสันหลังในระดับสูงเกินไป
Anesthesiologyไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิสัญญีวิทยา
Anesthetic Agentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาสลบ, ยาชา
Anesthetic Complicationsไม่ระบุศัพท์บัญญัติภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึก
Anesthetic Dropsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาชาชนิดหยอดตา
Anesthetic Drugsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาชา
Anesthetic Machinesไม่ระบุศัพท์บัญญัติเครื่องให้ยาสลบ
Anesthetic Ointmentsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาชาชนิดขี้ผึ้ง
Anestheticsไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาระงับความรู้สึก, ยาสลบ, ยาชา
Anesthetics, Generalไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาสลบ
Anesthetics, Intravenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาชาโดยการให้ทางหลอดเลือด
Anesthetics, Localไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาชาเฉพาะที่, การทำให้ชาเฉพาะบริเวณ, ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่
Anesthetics, Oralไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาชาสำหรับปาก
Anesthetics, Topicalไม่ระบุศัพท์บัญญัติยาชาหยอดตา
Anesthetistsไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิสัญญีแพทย์
Aneuploidyไม่ระบุศัพท์บัญญัติอะนิวพลอยดีย์, อนูปลอยดี, จำนวนโฆรโมโซมน้อยกว่าหรือมากกว่าของเดิม
Aneurinไม่ระบุศัพท์บัญญัติวิตะมินบีหนึ่ง, วิตะมินบี 1
Aneurysmไม่ระบุศัพท์บัญญัติส่วนโป่งพองของหลอดเลือด, อนิวริสม์, หลอดเลือดโป่งพอง, เส้นโลหิตแดงโป่งพองเป็นถุงขังโลหิตไว้, หลอดโลหิตซึ่งโป่งออกมา, หลอดเลือดโป่ง, หลอดเลือดแดงพอง, อนิวริสม์, การอุดตันและโป่งพอง
Aneurysm, Arteriovenousไม่ระบุศัพท์บัญญัติอาร์เทอริโอวีนัสอนิวริสม์, การไหลของเลือดจากหลอดเลือดแดงสู่หลอดเลือดดำ
Aneurysm, Congenitalไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนิวริสม์เป็นแต่กำเนิด
Aneurysm, Dissectingไม่ระบุศัพท์บัญญัติไดเซคติงอนิวริสม์, อนิวริสม์ของเออร์ตาชนิดผนังหลอดเลือดแตก, ไดส์เชคติงอนิวริสม์, การโป่งแยก
Aneurysm, Dissecting Aorticไม่ระบุศัพท์บัญญัติเส้นโลหิตใหญ่โป่งพองและเลือดเซาะเข้าไปไในผนัง
Aneurysm, Falseไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนิวริสม์ปลอม, หลอดเลือดโป่งพองเทียม
Aneurysm, Fusiformไม่ระบุศัพท์บัญญัติฟิวสิฟอร์มอนิวริสม์, ฟิวซิฟอร์มอนิวริสม์
Aneurysm, Infectiveไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนิวริสม์จากการติดเชื้อ
Aneurysm, Mycoticไม่ระบุศัพท์บัญญัติไมโคติคอนิวริสม์
Aneurysm, Mycotic, Rupturedไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนิวริสม์แตก
Aneurysm, Rupturedไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดโป่งแตกออก
Aneurysm, Saccularไม่ระบุศัพท์บัญญัติแซคคูลาร์อนิวริสม์
Aneurysm, Syphiliticไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนิวริสม์จากซิฟิลิส
Aneurysm, Trueไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนิวริสม์ที่เกิดจากการโป่งของหลอดเลือด, อนิวริสม์จริง
Aneurysm, Ventricularไม่ระบุศัพท์บัญญัติการโป่งพองออกของผนังหัวใจเวนทริเคิล
Aneurysmaไม่ระบุศัพท์บัญญัติอนิวริสมา
Aneurysmal Dilatationไม่ระบุศัพท์บัญญัติหลอดเลือดเล็กๆโป่ง
Angerไม่ระบุศัพท์บัญญัติความโกรธ, โกรธ, อารมณ์โกรธ