บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

หมวด บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
มีคำศัพท์ 901 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย K จำนวน 8 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Kardex cardไม่ระบุศัพท์บัญญัติบัตรทะเบียนวารสาร
Key-Word-in-ContextดรรชนีควิกKWICดรรชนีควิก
See also: Indexing, Key-Word-out-of-Context Index, Title index
Key-Word-out-of-Context IndexดรรชนีควอกKWOCดรรชนีควอก
See also: Indexing, Key-Word-in-ContextKey, KWIC , Title index
Keywordคำสำคัญคำสำคัญ
Keyword searchingไม่ระบุศัพท์บัญญัติการสืบค้นด้วยคำสำคัญ
Kitไม่ระบุศัพท์บัญญัติชุดการสอน
Knowledge managementไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดการความรู้
Knowledge management KMไม่ระบุศัพท์บัญญัติการจัดการองค์ความรู้, การบริหารองค์ความรู้