บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์

หมวด บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
มีคำศัพท์ 901 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย J จำนวน 7 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Jacketใบหุ้มปกใบหุ้มปก
See also: Dust jacket
Japanese tissueไม่ระบุศัพท์บัญญัติกระดาษญี่ปุ่น
Jestไม่ระบุศัพท์บัญญัตินิทานตลกขบขัน
Joint authorไม่ระบุศัพท์บัญญัติผู้แต่งร่วม
Journalไม่ระบุศัพท์บัญญัติวารสารวิชาการ
Journal clubไม่ระบุศัพท์บัญญัติสโมสรวารสาร
Journal paginationไม่ระบุศัพท์บัญญัติการใส่เลขหน้าวารสาร จำนวนหน้าของวารสาร