การจัดการความรู้

หมวด การจัดการความรู้
มีคำศัพท์ 156 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A จำนวน 8 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Accumulateสั่งสมสั่งสม
Acquireการเสาะหาการเสาะหา
Action Learningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ
Adaptive Learningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้เชิงปรับตัว
After Action Reviewไม่ระบุศัพท์บัญญัติAARการทบทวนหลังทำงาน หรือหลังปฏิบัติ หลังกิจกรรม
Anticipatory Learningไม่ระบุศัพท์บัญญัติการเรียนรู้เชิงคาดการณ์
Artificial mediaไม่ระบุศัพท์บัญญัติสื่อประดิษฐ์
Automatic tacitไม่ระบุศัพท์บัญญัติกลวิธี