พจนานุกรมศัพท์ สสวท.

หมวด พจนานุกรมศัพท์ สสวท.
มีคำศัพท์ 2,896 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Y จำนวน 6 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Y-axisแกนวายดูในเรื่อง rectangular coordinate system
yeastยีสต์, ส่าโพรทิสต์เซลล์เดียวพวกเห็ดรา ใช้ในอุตสาหกรรมทำแอลกอฮอล์ เพราะยีสต์สามารถเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ได้โดยการหมัก
yellow orange leaf diseaseโรคใบสีส้มโรคชนิดหนึ่งของต้นข้าวเกิดจากเชื้อรา ใบข้าวจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง หรือสีเหลืองส้ม และจะชะงักการเจริญเติบโต แล้วตายไปในที่สุด
yellow spotจุดดวงเหลืองส่วนของจอตาที่ไวต่อแสงมากที่สุด  เป็นบริเวณที่มีสีเหลือง อยู่ตรงข้ามกับเลนส์ตา
yolk sacถุงไข่แดงถุงเก็บอาหารสะสมในเอ็มบริโอของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  สำหรับในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ถุงไข่แดงจะไม่เจริญมากนักและไม่ได้สะสมอาหาร เพราะเอ็มบริโอได้รับอาหารจากแม่โดยตรง
Young' s modulusมอดุลัสของยังอัตราส่วนระหว่างความเค้นตามยาวและความเครียดตามยาว วัสดุชนิดหนึ่ง ๆ จะมีมอดุลัสของยังคงตัว