พจนานุกรมศัพท์ สสวท.

หมวด พจนานุกรมศัพท์ สสวท.
มีคำศัพท์ 2,896 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย V จำนวน 60 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Vโวลต์สัญลักษณ์ของหน่วยความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า  ดู volt
vaccineวัคซีนสารที่ได้มาจากการทำให้เชื้อโรคอ่อนฤทธิ์หรือตายลง  จนไม่สามารถทำให้เกิดโรคได้ เพื่อจะฉีดเข้าไปในร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันโรคนั้น ๆ
vacuoleแวคิวโอลออร์แกเนลภายในไซโทพลาซึม ลักษณะค่อนข้างกลมใส มีเยื่อบาง ๆ ล้อมรอบแวคิวโอลมีหลายชนิด ทำหน้าที่ต่าง ๆ  กัน เช่น ย่อยอาหาร ขับถ่ายของเสีย เป็นต้น
vacuumสุญญากาศที่ว่างซึ่งมีความดันแก๊สต่ำ กล่าวคือ ยังคงมีโมเลกุลของแก๊สอยู่เล็กน้อย
vaginaช่องคลอดอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียบริเวณที่เป็นช่องต่อจากมดลูกออกมาสู่ภายนอกร่างกาย  มีผนังยืดหยุ่นได้ ภายในมีเยื่อเมือก
valence electronเวเลนซ์อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานนอกสุดของอะตอมเป็นอิเล็กตรอนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีของธาตุนั้น ๆ
valveลิ้นกลไกในการเปิดปิด ใช้ควบคุมการไหลของของไหล  เช่น ลิ้นในถังบรรจุแก๊ส ลิ้นในท่อส่งน้ำ เป็นต้น
Van Allen beltsแถบแวนอัลเลนบริเวณที่มีอนุภาคไฟฟ้าไหลวนล้อมรอบโลกเป็นแถบรูปวงแหวนขนาดใหญ่ อยู่ในบรรยากาศตั้งแต่ชั้นไอโอโนสเฟียร์ขึ้นไปตรงเหนือบริเวณเส้นศูนย์สูตรของแม่เหล็กโลก บริเวณขั้วแม่เหล็กโลกไม่มีแถบรังสีนี้
Van der Waals forcesแรงแวนเดอร์วาลส์แรงที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลหรืออะตอม เป็นแรงที่ไม่แข็งแรงนักเมื่อเทียบกับแรงชนิดอื่น ๆ ตัวอย่างของแรงชนิดนี้ เช่น แรงระหว่างโมเลกุลไม่มีขั้ว  แรงระหว่างโมเลกุลมีขั้วกับไม่มีขั้ว
vanillaวานิลลาพืชชนิดหนึ่งมีมากในอเมริกาใต้ นำเมล็ดมาสกัดได้สารอินทรีย์  สูตรเคมีคือC8H8O3 เป็นผลึกสีขาว จุดหลอมเหลว 81-82 °C จุดเดือด 285 °C  มีกลิ่นหอม นิยมใช้ผสมอาหาร
vapourไอสารที่อยู่ในลักษณะของแก๊สซึ่งถ้ามีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิวิกฤติ เมื่อเพิ่มความดันก็สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวได้
vapour pressureความดันไอความดันที่เกิดจากไอของสาร  ถ้าสารนั้นเป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้องจะนิยมเรียก ความดันแก๊ส
variableตัวแปรสัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าตัวเลข หรือตัวหนังสือในโปรแกรม ลักษณะคล้ายคลึงกับตัวแปรทางคณิตศาสตร์ โดยจะต้องมีการตั้งชื่อให้กับตัวแปร มีการกำหนดค่าให้กับตัวแปร และค่าของตัวแปรอาจถูกเปลี่ยนแปลงไปได้ระหว่างที่ทำการประมวลผล หรือระหว่างการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
varianceความแปรปรวนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกำลังสอง ( ดู standard deviation ประกอบ)
vas deferensหลอดนำอสุจิอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศผู้บริเวณที่เป็นหลอดขนาดเล็ก  ทำหน้าที่เป็นทางลำเลียงน้ำอสุจิจากอัณฑะ
vascular bundleมัดท่อลำเลียงกลุ่มเนื้อเยื่อของพืชที่อยู่ถัดจากชั้นเพริไซเคิลเข้าไป ประกอบด้วยเนื้อเยื่อโฟลเอ็มและไซเลม  สำหรับพืชใบเลี้ยงคู่จะมีวาสคิวลาร์แคมเบียมอยู่ด้วย
vascular cambiumวาสคิวลาร์แคมเบียมเนื้อเยื่อในพืชใบเลี้ยงคู่ อยู่ระหว่างโฟลเอ็มกับไซเลม ทำหน้าที่แบ่งตัวสร้างเนื้อเยื่อโฟลเอ็มและไซเลมให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อการเจริญเติบโตของลำต้น
vascular plantพืชมีเนื้อเยื่อลำเลียงพืชที่มีเนื้อเยื่อไซเลมและโฟลเอ็ม
vascular systemระบบท่อลำเลียงระบบที่ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ ไซเลมและโฟลเอ็ม
vascular tissueเนื้อเยื่อลำเลียงเนื้อเยื่อของพืชที่ประกอบด้วยไซเลมและโฟลเอ็ม
vaselineวาสลินผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกันอยู่ในสถานะครึ่งแข็งครึ่งเหลว มีสีขาวหรือสีเหลือง ใช้ทำเครื่องสำอางและขี้ผึ้งต่าง ๆ
vasopressinวาโซเพรสซินดู  antidiuretic hormone
vector quantityปริมาณเวกเตอร์ปริมาณที่บอกทั้งขนาด และทิศทาง เช่น ความเร็ว ความเร่ง ปริมาณเวกเตอร์อาจแทนได้ด้วยส่วนของเส้นตรงที่ระบุทิศทาง โดยใช้ความยาวของส่วนของเส้นตรงแทนขนาดและใช้หัวลูกศรเพื่อบอกทิศทาง
vehicleสิ่งนำสีส่วนที่เป็นของเหลวของสีเคลือบผิว ประกอบด้วยสารสำคัญ  2 ชนิด คือ ตัวยึดเกาะและตัวทำละลาย ตัวยึดเกาะทำหน้าที่ยึดอนุภาคของผงสีและพื้นผิว ตัวทำละลายเป็นส่วนที่จะระเหยไป
veinเส้นใบ, หลอดเลือดเวน1. เส้นใบ : วาสคิวลาร์บันเดิลที่ทำหน้าที่ลำเลียงสารในใบพืช 2. หลอดเลือดเวน : เส้นเลือดที่นำเลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเข้าสู่หัวใจ
velocityความเร็วความเร็ว อัตราการกระจัดของวัตถุหรือการกระจัดของวัตถุใน 1 หน่วยเวลา ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์
velocity ratioอัตราส่วนความเร็วอัตราส่วนระหว่างระยะทางการเคลื่อนที่ของแรงที่กระทำต่อเครื่องกล กับระยะทางการเคลื่อนที่ของน้ำหนักที่ยกโดยเครื่องกลในเวลาเดียวกัน
Venn diagramแผนภาพเวนน์แผนที่ใช้เขียนแทนเซต โดยใช้รูปปิดใด ๆ แทนเซตเพื่อให้ความคิดเกี่ยวกับเซตแจ่มชัดขึ้น
ventral root (of spinal nerve)รากล่าง (ของเส้นประสาทไขสันหลัง)ส่วนที่ทำหน้าที่ส่งกระแสประสาทจากไขสันหลังไปยังหน่วยปฏิบัติงาน ได้แก่ กล้ามเนื้อและต่อมต่าง ๆ ให้ทำงาน  (ดู dorsal horn ประกอบ)
ventricleห้องล่างของหัวใจห้องล่างของหัวใจของสัตว์มีกระดูกสันหลัง มีผนังเป็นกล้ามเนื้อหนา รับโลหิตมาจากห้องบนของหัวใจเพื่อส่งไปยังอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
Venusดาวศุกร์ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวพุธออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 108 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12,200 กิโลเมตรไม่มีดาวบริวาร
vertebrateสัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์ในไฟลัมคอร์ดาตาที่มีกระดูกสันหลัง
vertexจุดยอดดูในเรื่อง  terminal side
vertical anglesมุมตรงข้ามมุม 2 มุมที่มีขนาดเท่ากัน และเกิดจากเส้นตรง 2 เส้นตัดกันดังรูป          a  เป็นมุมตรงข้ามกับ  a´ หรือ กลับกัน        b เป็นมุมตรงข้ามกับ   b´หรือ กลับกัน  
vertical lineเส้นดิ่งเส้นตรงที่ลากในแนวตั้งฉากกับแนวระดับ
vesselเวสเซลท่อเล็ก ๆ ที่เกิดจากเซลล์เวสเซลหลาย ๆ เซลล์เรียงต่อกัน ทำหน้าที่ลำเลียงน้ำในพืช
vessel memberเวสเซลเซลล์ชนิดหนึ่งของไซเลม มีลักษณะเป็นท่อสั้น ๆ ผนังเซลล์หนาและผนังตรงหัวท้ายของเซลล์เปิดติดต่อกับเซลล์อื่นเรียงกันเป็นท่อยาว เมื่อเจริญเต็มที่จะไม่มีนิวเคลียส
vessicular basaltเวสสิคิวลาบะซอลต์หินอัคนีชนิดหนึ่ง เกิดจากลาวาที่พ่นออกมาจากภูเขาไฟ เมื่อเย็นตัวลงจะมีฟองแก๊สแทรกอยู่ทำให้มีรูพรุน
viasterolไวอัสเตอร์รอลดู calciferol
video conferenceประชุมทางวีดิทัศน์การประชุมที่ผู้ที่ร่วมประชุมไม่ต้องอยู่ที่เดียวกัน โดยจะใช้เครือข่ายในการถ่ายทอดภาพและเสียง ซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพในรูปของกล้องและอุปกรณ์ถ่ายทอดเสียงเพื่อส่งออกไปยังอีกจุดหนึ่ง
video graphics array (VGA)วีจีเอมาตรฐานความละเอียดของพิกเซลที่สามารถแสดงบนจอภาพ โดยจะแสดงผลกว้าง 640 พิกเซล สูง 480 พิกเซล หรือ ประมาณ 3 แสนพิกเซล ด้วยความละเอียดสีสูงสุด 256 สี
video RAMหน่วยความจำบนการ์ดหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลภาพที่แสดงบนจอคอมพิวเตอร์ ถ้าความจุของหน่วยความจำมาก จะทำให้แสดงภาพมัลติมีเดียความละเอียดสูงได้ดี
view finderตัวเล็งภาพส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูป  ทำให้มองเห็นขอบเขตของภาพที่ต้องการบันทึกบนฟิล์ม
villusวิลลัสวิลลัส ตุ่มหรือขนขนาดเล็กที่ยื่นออกมาจากผิวด้านในของทางเดินอาหาร พบมากที่ลำไส้เล็ก ภายในตุ่มหรือขนเหล่านี้จะมีเส้นเลือดฝอยซึ่งทำหน้าที่รับอาหารที่ย่อยแล้วเพื่อลำเลียงไปยังเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย
virtual imageภาพเสมือนภาพของวัตถุที่เกิดจากแสงจากวัตถุไปสะท้อนหรือหักเหที่กระจกหรือเลนส์ แล้วแสงสะท้อนหรือแสงหักเหนี้เสมือนไปทำให้เกิดภาพซึ่งใช้ฉากรับไม่ได้ แต่เรามองเห็นได้
virusไวรัสสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้เมื่ออาศัยในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตอื่น
virusไวรัสคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นเพื่อสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้งาน และอาจร้ายแรงถึงขั้นทำลายระบบคอมพิวเตอร์ให้เสียหายทั้งระบบ โดยจะทำการแนบโปรแกรมแปลกปลอมเข้าไปกับโปรแกรมอื่น แล้วแพร่กระจายตัวเองจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆได้ โดยผ
viscose rayonวิสคอสเรยองเส้นใยสังเคราะห์ที่ได้จากการนำเซลลูโลสมาทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดซัลไฟด์  แล้วนำไปอัดผ่านรูเล็ก ๆ เป็นเส้นลงไปในสารละลายเบสอ่อน
visual pollutionมลพิษของทัศนียภาพสภาวะแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความรำคาญ หรือ อาจเกิดอันตรายต่อการมองเห็น เช่น ป้ายโฆษณาที่ติดไม่เป็นระเบียบหรือขาดการบำรุงรักษา หมอกควัน แสงที่จ้าเกินควร เป็นต้น
visual programmingการเขียนโปรแกรมแบบวิชวลการเขียนโปรแกรมโดยเริ่มจากการออกแบบหน้าจอสำหรับติดต่อกับผู้ใช้ก่อน แล้วเขียนโปรแกรมสำหรับแต่ละส่วนบนหน้าจอ ทำให้จัดสร้างโปรแกรมได้ง่าย และรวดเร็ว
visual signalการสื่อด้วยท่าทางพฤติกรรมทางสังคมของสัตว์โดยใช้การแสดงออกด้วยท่าทางเพื่อให้สัตว์อื่นเข้าใจความหมายที่ตนต้องการ
vitaminวิตามินสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ก็จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของร่างกาย ถ้าขาดจะทำให้เกิดโรคต่าง ๆ วิตามินที่ค้นพบแล้วมีหลายชนิด เช่น วิตามิน A, B, C, D, E, K  เป็นต้น
voice over IP (VoIP)วอยซ์โอเวอร์ไอพีการใช้งานโทรศัพท์โดยผ่านอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า อินเทอร์เน็ตเทเลโฟนี ซึ่งใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อเข้ากับคู่สนทนาที่อาจอยู่ในพื้นที่เดียวกัน หรือพื้นที่ห่างไกลออกไป โดยเสียงของผู้สนทนาจะถูกแปลงให้อยู่ในรูปของสัญญาณดิจิทัลแล้วส่งผ่านอินเทอร์เน็ตไปถ
volatile memoryหน่วยความจำแบบลบเลือนได้หน่วยความจำที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยง เพื่อเก็บข้อมูลหากเกิดไฟฟ้าดับ ข้อมูลและโปรแกรมคำสั่งจะสูญหายไป หน่วยความจำชนิดนี้ เช่น แรม
volcanic rockหินภูเขาไฟหินอัคนีเกิดจากลาวาที่พ่นออกมาจากภูเขาไฟระเบิด  มีการเย็นตัวเร็วจึงทำให้มีลักษณะเนื้อละเอียดแน่น
volcanoภูเขาไฟภูเขาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและจะพ่นหินละลายจากภายในโลกออกทางปล่อง
voltโวลต์หน่วยของความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ V โดยกำหนดว่า 1 โวลต์ คือ ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่าง 2 จุด บนตัวนำที่มีกระแสขนาด 1 แอมแปร์ผ่าน ทำให้เกิดกำลัง 1 วัตต์ระหว่าง 2 จุดนั้น
voltmeterโวลต์มิเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่างจุดสองจุดในวงจร
volumeปริมาตรจำนวนที่บอกขนาดของรูป 3 มิติ มีหน่วยมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ลิตร  ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น
vulcanized rubberยางวัลกาไนส์ยางดิบที่ผสมกับผงกำมะถันโดยการนวดและใช้ความร้อน ยางนี้มีสมบัติดีกว่ายางดิบ  ไม่เสียรูปที่อุณหภูมิสูงและไม่เปราะหักง่ายที่อุณหภูมิต่ำ