พจนานุกรมศัพท์ สสวท.

หมวด พจนานุกรมศัพท์ สสวท.
มีคำศัพท์ 2,896 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย S จำนวน 329 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Sซีเมนส์สัญลักษณ์หน่วยวัดความนำไฟฟ้า  ดู siemens
saccharinแซ็กคารินสารประกอบชนิดหนึ่งมีสูตรเคมี C6H4SO2CONH เป็นผลึกสีขาว แยกสลายที่อุณหภูมิ 224°C มีความหวานประมาณ 550 เท่าของน้ำตาล ทราย แต่ไม่มีคุณค่าทางอาหาร ใช้เป็นน้ำตาลเทียม
sacrumกระดูกกระเบนเหน็บกระดูกสันหลังส่วนท้ายสุด
salicylic acidกรดซาลิซิลิกกรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง  สูตรเคมีคือ C6H4OH.COOH เป็นผลึกสีขาวมีจุดหลอมเหลว 159  °C ใช้เป็นยาระงับเชื้อและใช้เตรียมแอสไพริน
salivaน้ำลายของเหลวซึ่งถูกขับออกมาจากต่อมน้ำลาย  ประกอบด้วยน้ำเมือกเอนไซม์อะไมเลสและสารอื่น ๆ สำหรับช่วยในการย่อยอาหาร
salivary glandต่อมน้ำลายต่อมสร้างน้ำลายของคนมี 3 คู่ คือ  บริเวณโคนขากรรไกร 1 คู่ ใต้ขากรรไกร 1 คู่ และใต้ลิ้นอีก 1 คู่
saltเกลือสารประกอบที่เกิดจากกรดทำปฏิกิริยากับเบสหรือโลหะแทนที่ไฮโดรเจนในกรด
salt bridgeสะพานเกลือส่วนประกอบของเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่เชื่อมอิเล็กโทรไลต์ของครึ่งเซลล์ทั้งสองและเป็นทางผ่านของไอออน อาจทำจากสารละลายอิ่มตัวของ KNO3,  KCl หรือ NH4NO3 อย่างใดอย่างหนึ่ง ผสมรวมกับวุ้นขณะร้อนแล้วบรรจุไว้ในหลอดแก้วรูปตัวยู เมื่อวุ้นแข็งตัวก็นำมาใช้ได้ 
sampleตัวอย่างข้อมูลชุดที่นำมาทำการวิเคราะห์นั้นเป็นข้อมูลเพียงส่วนหนึ่งของประชากร
sample spaceปริภูมิตัวอย่างเซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม
sample surveyการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบางหน่วยที่เลือกมาเป็นตัวแทนจากทุก ๆ หน่วยของประชากรหรือสิ่งที่เราต้องการศึกษาเท่านั้น
sandทรายเศษหินเศษแร่ขนาดเล็ก ไม่เกาะติดกัน  ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแร่เขี้ยวหนุมาน
sand barสันดอนทรายพืดสันทรายใต้น้ำบริเวณปากแม่น้ำ เกิดจากกระแสน้ำพัดพาดินทรายมาตกทับถมรวมกันเกิดเป็นพืดยาว เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ
sand duneเนินทรายกองทรายซึ่งเกิดจากกระแสลมพัดเอาทรายมาทับถมกันจนเป็นเนินสูง
sandstoneหินทรายหินตะกอนชนิดหนึ่งประกอบด้วยเม็ดทรายเล็ก ๆ เกาะกันแน่นจนเป็นหิน
saprophytismภาวะย่อยสลายสภาพการดำรงชีวิตของผู้ย่อยอินทรียสารซึ่งดำรงชีพโดยได้พลังงานจากการย่อยสลายซากของสิ่งมีชีวิต เช่น พวกเชื้อรา  แบคทีเรีย เป็นต้น
satellite1.ดาวบริวาร 2.ดาวเทียม1.ดาวที่เป็นบริวารของดาวเคราะห์  เช่น ดวงจันทร์ เป็นดาวบริวารของโลก 2.สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและส่งไปโคจรอยู่รอบโลกเพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร
saturated fatty acidกรดไขมันอิ่มตัวกรดไขมันชนิดที่พันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนในโมเลกุลเป็นพันธะเดี่ยว  เช่น กรดสเตียริก(C17H35COOH)
saturated hydrocarbonไฮโดรคาร์บอนประเภทอิ่มตัวสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทที่พันธะระหว่างอะตอมของคาร์บอนทั้งหมดในโมเลกุลเป็นพันธะเดี่ยว สามารถเกิดปฏิกิริยาแทนที่ได้ แต่เกิดปฏิกิริยารวมตัวไม่ได้ ได้แก่ สารพวกแอลเคน
saturated pressureความดันไออิ่มตัวความดันซึ่งเกิดจากไออิ่มตัว ณ อุณหภูมิหนึ่ง
saturated pressureความดันไออิ่มตัวความดันไอซึ่งอยู่สมดุลกับของเหลวที่ให้ไอนั้น ณ อุณหภูมิหนึ่ง โดยจะไม่เปลี่ยนแปลงปริมาณไอ ถ้าอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง
saturated solutionสารละลายอิ่มตัวสารละลายที่มีตัวละลายอยู่มากที่สุดจนไม่สามารถจะละลายได้อีก  ปริมาณในการละลายของตัวละลายขึ้นกับอุณหภูมิ
Saturnดาวเสาร์ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวพฤหัสออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 1,427 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 116,340 กิโลเมตร มีดาวบริวาร 23 ดวง และมีวัตถุขนาดเล็กจำนวนมากโคจรรอบดาวเสาร์ในลักษณะของบริวาร เห็นเป็นวงแหวนล้อมรอบบริเวณเส้นศู
scalar quantityปริมาณสเกลาร์ปริมาณที่มีแต่ขนาด ไม่มีทิศทาง เช่น เวลา อุณหภูมิ อาจแทนปริมาณสเกลาร์ได้ด้วยความยาวของส่วนของเส้นตรง หรือระยะระหว่างจุดสองจุดบนเส้นตรง
scaleมาตราส่วนระบบที่แสดงการแบ่งช่วงหรือความยาวออกเป็นหน่วยย่อยที่เท่ากัน เช่น มาตราส่วนบนไม้บรรทัด มาตราส่วนบนเทอร์โมมิเตอร์ เป็นต้น
scannerสแกนเนอร์อุปกรณ์รับเข้าข้อมูล ซึ่งทำงานคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยส่งแสงไปที่เอกสารเพื่อให้ตัวรับแสง อ่านเอกสารแล้วเก็บข้อมูลเป็นรูปภาพดิจิทัล
scatter diagramแผนภาพการกระจายแผนภาพแสดงการแปรผันร่วมของตัวแปรสองตัว เช่น ตัวแปร x และ y
scatteringการกระเจิงการที่คลื่นเคลื่อนที่ไปกระทบอนุภาคแล้วมีคลื่นกระจายออกรอบ ๆ อนุภาคนั้น หรือการที่อนุภาคเคลื่อนที่ไปกระทบอนุภาคอื่นแล้วแนวการเคลื่อนที่หันเหไปจากทิศเดิม
scavengerผู้ยริโภคซากพืชซากสัตว์สัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยกินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหาร เช่น แร้งกินสัตว์ตาย ไส้เดือนกินซากพืข เป็นต้น
Schwann cellเซลล์ชวันน์เซลล์ที่มีลักษณะเป็นเยื่อบาง ๆ หุ้มชั้นนอกสุดของแอกซอน
scienceวิทยาศาสตร์ความรู้ที่ได้ประมวลไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต มีทฤษฎีและกฏเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ ทฤษฎีและกฎต่าง ๆ สามารถทดสอบได้ด้วยการทดลอง
scientific attitudeเจตคติทางวิทยาศาสตร์ลักษณะของการคิดและปฏิบัติแบบนักวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความสนใจที่จะคิดและค้นคว้าทำความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ อยู่เสมอ ความละเอียดถี่ถ้วน มานะบากบั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์ในการคิดและปฏิบัติ ไม่เชื่อสิ่งใดอย่างง่าย ๆ โดยไม่มีเหตุผล ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ
scientific methodวิธีการทางวิทยาศาสตร์วิธีการที่ใช้ศึกษาค้นคว้าโดยการสังเกตรวบรวมข้อมูลและตั้งสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางที่จะทำการทดลองหรือทดสอบสมมติฐานนั้น เพื่อหาคำอธิบายที่เชื่อถือได้ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ถ้าสมมติฐานนั้นถูกต้องก็จะสร้างทฤษฎีหรือกฎขึ้น วิธีการทางวิทยาศาสตร์นี้ใช้ในการศึกษาค้นคว้
scientific notationสัญกรณ์วิทยาศาสตร์การเขียนตัวเลขอยู่ในรูปการคูณของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นสิบและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม มีรูปทั่วไปเป็น A x 10n เมื่อ 1 ≤ A <10 และ n เป็นจำนวนเต็ม เช่น 123 000 000 เขียนได้เป็น 1.23 x 108 0.000 753 เขียนได้เป็น 7.53 x 10-4 เป็นต้น
scientific processกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการพื้นฐานที่นำไปใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการทำงานเป็นระบบอย่างมีขั้นตอน
scientistนักวิทยาศาสตร์บุคคลที่ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมให้มีความสามารถที่จะทำวิจัยค้นคว้า เสาะแสวงหาความรู้ และหลักการทางวิทยาศาสตร์
scleraสเคลอราเนื้อเยื่อลูกตาชั้นนอกสุด  (ดู eye ball ประกอบ)
scrotumถุงอัณฑะผิวหนังที่มีลักษณะเป็นถุงห่อหุ้มอัณฑะเอาไว้ พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหลายชนิด  ทำหน้าที่ช่วยพยุงอัณฑะเอาไว้นอกช่องท้องเพื่อให้อุณหภูมิภายในอัณฑะต่ำกว่าอุณหภูมิภายในร่างกาย
scurvyโรคลักปิดลักเปิดโรคที่เกิดจากร่างกายขาดวิตามิน C มีเลือดออกตามไรฟันและเหงือกบวม
search engineโปรแกรมค้นหาใช้สำหรับค้นหาเว็บเพจที่ต้องการ โดยระบุคำหลักหรือคำสำคัญ (keyword) เพื่อนำไปค้นในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งรวบรวมเว็บเพจต่างๆ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นรายการเว็บเพจที่ประกอบด้วยคำหลักที่ระบุ ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกประเภท หลากหลายรูปแบบ เพื่อการศึกษาหรือเพื
search engine operatorsตัวดำเนินการในการค้นหาใช้ประกอบกับคำหลักในการค้นหา (search engine operators) จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ในการค้นหาที่ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างตัวดำเนินการในการค้นหา
secant line [secant]เส้นตัดเส้นตรงซึ่งตัดเส้นโค้งที่กำหนดให้
secondary cellเซลล์ทุติยภูมิเซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดหนึ่งที่เมื่อความต่างศักย์ของเซลล์ลดลงแล้วสามารถจะประจุไฟฟ้าเข้าไปใหม่ได้อีก เช่น แบตเตอรี่ ที่ใช้ในรถยนต์ทั่ว ๆ ไป เป็นต้น
secondary coilขดลวดทุติยภูมิขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ถ้าเป็นหม้อแปลงขึ้น จำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิมากกว่าจำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิ  ถ้าเป็นหม้อแปลงลง จำนวนรอบของขดลวดจะกลับกัน
secondary colourสีทุติยภูมิสีที่เกิดจากการผสมของแสงสีปฐมภูมิ 2 สีหรือตัวสีปฐมภูมิ 2 สี
secondary dataข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ต้องเก็บรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลโดยตรง แต่ได้จากข้อมูลที่มีผู้อื่นเก็บรวบรวมไว้แล้ว
secondary oocyteโอโอไซต์ระยะที่สองเซลล์เปลี่ยนแปลงมาจากโอโอไซต์ระยะแรก และจะเปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นเซลล์ไข่ แต่ในสัตว์บางชนิด เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม โอโอไซต์ระยะที่สองคือ เซลล์ไข่
secondary recyclingการรีไซเคิลทุติยภูมิการรีไซเคิลวัสดุที่ใช้แล้วเพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ แต่วัสดุนั้นจะมีสมบัติด้อยกว่าเดิม เช่น รีไซเคิลภาชนะพลาสติกเก่า เพื่อใช้ผลิตภาชนะพลาสติกสีดำหรือถุงขยะสีดำ
secondary spermatocyteสเปอร์มาโทไซต์ระยะที่สองเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงมาจากสเปอร์มาโทไซต์ระยะแรกและจะเปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นสเปอร์มาทิด
sedimentตะกอนสารที่ตกทับถมกันเนื่องจากการกระทำของน้ำหรือลม  เช่น ทราย กรวด หินที่สึกกร่อนตกทับถมอยู่ใต้น้ำ
sedimentary rockหินตะกอนหินที่เกิดจากการทับถมของโคลน หิน ดิน ทราย ซากของสิ่งมีชีวิตหรือสารต่าง ๆที่ได้จากการสึกกร่อนซึ่งถูกพัดพาโดยลม แม่น้ำ ลำธาร หรือธารน้ำแข็ง ไปสะสมกันในท้องทะเลหรือในแอ่งเปลือกโลกเป็นเวลานาน หินตะกอนมีหลายชนิดเช่น หินทราย ศิลาแลง หินปูน  เป็นต้น
selaginellaซีเลกจิเนลลาพืชพวกหนึ่งที่มีระบบท่อลำเลียง  มีขนาดเล็ก อยู่ในไฟลัมไลโคไฟตา ชอบขึ้นในที่ร่มชื้น
selection structureโครงสร้างแบบทางเลือกโครงสร้างการทำงานแบบเลือกทำทางใดทางหนึ่ง เนื่องจากต้องมีการเลือกทำชุดคำสั่งใดชุดคำสั่งหนึ่งตามผลของเงื่อนไขที่เป็นจริง แต่ในการเขียนโปรแกรมหรือผังงานเพื่อแก้ปัญหา นักเขียนโปรแกรมอาจไม่ต้องการทำงานใดๆ เมื่อผลของเงื่อนไขเป็นเท็จก็ได้
selectively permeable membraneเยื่อเลือกผ่านดู differentially permeable membrane
self-fertilizationการผสมภายในดอกเดียวกันการผสมของเซลล์สืบพันธุ์ในต้นหรือตัวเดียวกัน
semantic webเว็บเชิงความหมายเว็บที่สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ และเสนอทางเลือกที่เป็นไปได้โดยให้ผู้ใช้เลือกแทนการค้นหาข้อมูลจากคำหลักอย่างตรงไปตรงมา
semenน้ำอสุจิของเหลวซึ่งสร้างจากอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชาย  ประกอบด้วยอสุจิกับน้ำเลี้ยงอสุจิ
semi-circleรูปครึ่งวงกลมรูปที่เกิดจากการแบ่งรูปวงกลมเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กันด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง
semi-interquartile rangeกึ่งช่วงควอร์ไทล์ดู  quartile deviation
semi-logarithm graphกราฟกึ่งลอการิทึมกราฟที่มีมาตราส่วนบนแกนนอนเป็นมาตราส่วนเลขคณิต และมาตราส่วนบนแกนตั้งเป็นมาตราส่วนลอการิทึม
semicircular canalเซมิเซอร์คิวลาร์แคแนลส่วนของหูตอนใน มีลักษณะเป็นหลอดครึ่งวงกลม 3 อันวางตั้งฉากกันมีของเหลวบรรจุอยู่ภายใน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวของร่างกาย
semiconductorสารกึ่งตัวนำสารที่มีสภาพนำไฟฟ้าอยู่ในช่วงระหว่างสภาพนำไฟฟ้าของตัวนำและฉนวน
semilunar valveลิ้นเซมิลูนาร์ลิ้นที่อยู่โคนเส้นเลือดพัลโมนารี อาร์เตอรี และโคนเส้นเอออร์ตา  ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เลือดไหลกลับเข้าสู่หัวใจอีก
seminal fluidน้ำเลี้ยงอสุจิของเหลวที่เป็นอาหารของตัวอสุจิ  ประกอบด้วยน้ำตาลฟรักโทสกับโปรตีนพวกโกลบูลิน สร้างขึ้นโดยต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ
seminal vesicleต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิต่อมที่มีลักษณะเป็นถุงค่อนข้างยาวยื่นออกจากท่อนำตัวอสุจิ  มีหน้าที่สร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ
seminiferous tubuleหลอดสร้างอสุจิหลอดที่มีลักษณะขดไปมาอยู่ภายในอัณฑะ  เป็นแหล่งสร้างอสุจิ
semipermeable membraneเยื่อเลือกผ่านดู differentially permeable membrane
senderผู้ส่งคนหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับส่งข้อมูล/ข่าวสาร ซึ่งอาจเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ กล้องวีดิทัศน์ เป็นต้น
sense organอวัยวะรับความรู้สึกโครงสร้างที่มีหน่วยรับความรู้สึกจากสิ่งเร้าภายนอกหรือภายใน  ได้แก่ จมูก ตา หู ลิ้น และผิวหนัง
sensory neuronเซลล์ประสาทรับความรู้สึกเซลล์ประสาทในรากบนของเส้นประสาทไขสันหลังซึ่งมีใยประสาทข้างหนึ่งอยู่ในเส้นประสาทไขสันหลัง อีกข้างหนึ่งอยู่ในรากบนยื่นเข้าไปในไขสันหลัง ทำหน้าที่รับกระแสประสาทจากหน่วยรับความรู้สึก
sepalกลีบเลี้ยง, กลีบนอกกลีบชั้นนอกสุดของดอกไม้  มักมีสีเขียว ทำหน้าที่ป้องกันโครงสร้างอื่น ๆ ของดอกในขณะที่ยังอ่อนอยู่
sequenceลำดับจำนวนที่เรียงลำดับภายใต้กฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น ลำดับ 1, 1/2, 1/3, ...,1/10
sequential structureโครงสร้างแบบลำดับโครงสร้างการทำงานแบบเป็นขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหาจะทำงานตามคำสั่งที่เขียนไว้ตามลำดับ ตั้งแต่คำสั่งแรก ไปจนถึงคำสั่งสุดท้าย โดยที่คำสั่งในที่นี้อาจเป็นคำสั่งเดี่ยวๆ หรือเป็นคำสั่งเชิงซ้อนที่มีหลายคำสั่งย่อย
serial ATA (SATA)ซีเรียลเอทีเอขั้วต่อสำหรับใช้เชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ หรือดีวีดีไดร์ฟที่มีลักษณะของการส่งข้อมูลเป็นแบบอนุกรม มีอัตราเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงกว่าแบบ EIDE
seriesอนุกรมการแสดงผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับ a1, a2, a3,..., an   โดยเขียนในรูป a1 + a2 + a3 + ... + an + ...
series connectionการต่อแบบอนุกรมการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า (เช่นตัวต้านทาน) หลาย ๆ อันเข้ากับวงจร โดยต่อปลายของอุปกรณ์เรียงกันไป  กระแสไฟฟ้าที่ผ่านอุปกรณ์แต่ละอันจะมีค่าเท่ากัน
serumซีรัม, เซรุ่มส่วนของน้ำเลือดที่แยกเอาสารที่ทำให้เลือดแข็งตัวออกไปแล้ว  เซรุ่มที่มีภูมิคุ้มกันที่ต้องการใช้ฉีดเข้าไปในร่างกาย เพื่อให้ภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายโดยตรง
service moduleยานบริการยานอวกาศส่วนหนึ่ง ประกอบด้วยเครื่องยนต์ จรวด และเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการขับดันให้ยานอวกาศโคจรไปในอวกาศและกลับมายังโลก
setเซตกลุ่มของสิ่งของ หรือจำนวนซึ่งมีข้อจำกัดความแน่นอน สามารถบอกได้ว่าสิ่งของ หรือจำนวนนั้นอยู่ในกลุ่มหรือไม่ เรียกสิ่งที่อยู่ในเซตว่าสมาชิก
setaeเดือยอวัยวะไส้เดือน มีลักษณะคล้ายเส้นขนเล็ก ๆ อยู่ตอนกลางและรอบ ๆ ปล้องของไส้เดือนเกือบทุกปล้อง ทำหน้าที่ยึดดินขณะเคลื่อนที่
sex chromosomeโครโมโซมเพศโครโมโซมที่กำหนดเพศของสิ่งมีชีวิตมีอยู่ 1 คู่ ในคนโครโมโซมเพศทั้งคู่ของหญิงจะมีลักษณะเหมือนกัน แต่โครโมโซมของชายจะมีลักษณะต่างกัน
sex organอวัยวะเพศอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ ได้แก่ อัณฑะในเพศชาย และ รังไข่ในเพศหญิง
sex-linkageการเกี่ยวเนื่องกับเพศการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศเท่านั้น
sex-linked geneยีนที่เกี่ยวข้องกับเพศยีนที่เกี่ยวข้องกับเพศ ยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศ
sexual reproductionการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศการสืบพันธุ์ที่ต้องมีการผสมระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
shaleหินดินดานหินตะกอนชนิดหนึ่ง มีเนื้อละเอียด ประกอบด้วยดินเหนียว เศษหินและเศษแร่ที่มีขนาดเล็ก เนื้อหินกะเทาะหรือหลุดออกเป็นแผ่น ๆ ได้ง่าย  บางชนิดมีน้ำมันผสมอยู่ด้วย
shapeรูปร่างการนำเส้นตรงหรือเส้นโค้งมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปปิด ลักษณะเป็น 2 มิติ คือมีความกว้างและความยาว แต่ไม่มีความลึกหรือความหนา แบ่งได้เป็น รูปร่างเรขาคณิต รูปร่างในธรรมชาติ
shared pair electronอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะอิเล็กตรอนคู่หนึ่งซึ่งดึงดูดนิวเคลียสของอะตอมคู่หนึ่งไว้ และเป็นผลให้อะตอมคู่นั้นยึดกันไว้ด้วยพันธะโคเวเลนต์
shear stressความเค้นเฉือนความเค้นที่ทำให้วัสดุบิดรูปร่างไปจากเดิม (ดู stress ประกอบ)
sheet rubberยางแผ่นแผ่นยางที่ได้จากการผสมน้ำยางกับกรดแอซีติกหรือกรดฟอร์มิกอย่างอ่อนให้ยางสดจับตัวเป็นก้อน แล้วนำมารีดเป็นแผ่นบาง ๆ ด้วยลูกกลิ้ง  หลังจากนั้นก็นำไปรมควันและผึ่งให้แห้งประมาณ 7-11 วัน แผ่นยางจะกลายเป็นสีน้ำตาลและพร้อมที่จะส่งไปสู่ผู้ผลิตสินค้ายางต่อไป
shielded twisted pair (STP)สายเอสทีพีสายคู่บิดเกลียวแบบป้องกันสัญญาณรบกวน หุ้มด้วยตัวกั้นสัญญาณเพื่อป้องกันการรบกวนได้ดียิ่งขึ้น รองรับความถี่ของการส่งข้อมูลสูง
shock waveคลื่นกระแทกบริเวณแคบมาก ๆ ในของไหลซึ่งมีความดันสูง และเกิดขึ้นเมื่อแหล่งกำเนิดคลื่นเคลื่อนที่ในของไหลด้วยอัตราเร็วมากกว่าอัตราเร็วของคลื่น  เช่น คลื่นซึ่งเกิดจากเครื่องบินที่บินเร็วกว่าเสียง คลื่นจากการระเบิด เป็นต้น
shuntชันต์ตัวต้านทานที่มีความต้านทานต่ำ ใช้ต่อขนานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวงจรไฟฟ้าเพื่อให้กระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งผ่าน  เช่น ต่อขนานกับแกลแวนอมิเตอร์ ชันต์จะให้กระแสส่วนเกินกระแสสูงสุดของแกลแวนอมิเตอร์ผ่าน และแกลแวนอมิเตอร์นี้จะเป็นแอมมิเตอร์ที่วัดกระแสไฟฟ้าได้มากกว่ากระแสส
shutterชัตเตอร์ส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูป  เป็นกลไกสำหรับเปิดปิดหน้ากล้อง
SI unitsหน่วยเอสไอหน่วยระหว่างชาติซึ่งองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Standard Organization หรือ ISO) ได้เสนอให้ทุกประเทศใช้เป็นหน่วยสำหรับวัดปริมาณต่าง ๆ เป็นระบบเดียวกัน เช่น หน่วยมาตรฐานสำหรับความยาว  คือ เมตร  หน่วยมาตรฐานสำหรับมวล คือ กิโลกรัม หน่วยม
siemensซีเมนส์หน่วยวัดความนำไฟฟ้าของตัวนำ  ใช้สัญลักษณ์ S โดยกำหนดว่า 1 ซีเมนส์  คือ ความนำไฟฟ้าของตัวนำซึ่งมีความต้านทาน 1 โอห์ม
sieve plateแผ่นตะแกรงด้านหน้าตัดของเซลล์หลอดตะแกรง มีลักษณะเป็นตะแกรง
sieve tubeหลอดตะแกรงท่อเล็ก ๆ ที่เกิดจากเซลล์หลอดตะแกรงหลาย ๆ เซลล์เรียงต่อกัน  ทำหน้าที่ลำเลียงอาหารให้พืช
sieve tube memberซีฟทิวบ์กลุ่มเซลล์พวกหนึ่งของโฟลเอ็ม เป็นเซลล์ที่มีลักษณะเป็นท่อยาวปลายด้านบนและด้านล่างของเซลล์มีรูเล็ก ๆ คล้ายตะแกรง  เซลล์นี้เมื่อเจริญเต็มที่ นิวเคลียสจะเสื่อมสลายไป
Sigmoidal curveกราฟแบบซิกมอยด์เส้นโค้งแสดงการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์
significant figureเลขนัยสำคัญจำนวนตัวเลขที่เป็นผลจากการวัดซึ่งมีความหมายและความเหมาะสมตามความละเอียดของเครื่องมือที่ใช้วัด เช่น ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวดินสอแท่งหนึ่งได้ 2.56 เซนติเมตร  แต่ถ้าใช้ไมโครมิเตอร์วัดจะได้ 2.5632 เซนติเมตร แสดงว่าการใช้ไม้บรรทัดวัดจะได้เลขนัยสำคัญ 3 ตัว และใช
silicaซิลิกาสารประกอบชนิดหนึ่ง  สูตรเคมีคือ SiO2  จุดหลอมเหลว 1,700°C  จุดเดือด 2,230°C เป็นของแข็งไม่มีสี ในธรรมชาติอยู่ในรูปของทราย ควอตซ์ และหินบางชนิด ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องแก้ว เครื่องดินเผา และทำผงขัด
similar trianglesรูปสามเหลี่ยมคล้ายรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีมุมเท่ากันทุกมุม  มุมต่อมุม
Simmons' diseaseโรคซิมมอนโรคที่เกิดจากการที่มีฮอร์โมนโซมาโตโทรฟินต่ำผิดปกติเมื่อโตเต็มวัย ทำให้ร่างกายผอมแห้ง
simple bar chartแผนภูมิแท่งเชิงเดียวแผนภูมิแท่งที่แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลที่สนใจศึกษาเพียงลักษณะเดียว
simple eventเหตุการณ์เชิงเดียวเหตุการณ์ซึ่งไม่สามารถแยกออกเป็นเหตุการณ์ย่อย ๆ ได้ต่อไป เช่น การโยนเหรียญ 1 อัน 1 ครั้ง ประกอบด้วยเหตุการณ์เชิงเดียว 2 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ที่เกิดหัวและเหตุการณ์ที่เกิดก้อย
simple goiterโรคคอพอกโรคที่เกิดจากร่างกายขาดไอโอดีนทำให้ต่อมไทรอยด์ไม่สามารถสร้างไทรอกซินได้ และ TSH จะกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์มีขนาดโตขึ้นทำให้บริเวณคอโตกว่าปกติ
simple harmonic motionการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายการเคลื่อนที่ของวัตถุกลับไปมาซ้ำทางเดิมผ่านตำแหน่งสมดุล โดยมีขนาดของความเร่งเป็นสัดส่วนกับขนาดของการกระจัด แต่มีทิศทางตรงข้าม
simple line graphกราฟเส้นเชิงเดียวกราฟที่แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลที่สนใจศึกษาเพียงลักษณะเดียว
simple machineเครื่องกลอย่างง่ายเครื่องกลที่ให้ความสะดวกหรือช่วยผ่อนแรงในการทำงาน เช่น คาน รอก ล้อกับเพลา พื้นเอียง ลิ่ม เป็นต้น
simple pendulumลูกตุ้มอย่างง่ายระบบที่ประกอบด้วยวัตถุขนาดเล็ก แขวนด้วยเชือกเบา ความยาวคงตัว อีกปลายตรึงแน่น เมื่อดึงวัตถุให้เชือกทำมุมเล็ก ๆ กับแนวดิ่ง แล้วปล่อย วัตถุจะมีการเคลื่อนที่กลับไปกลับมา (แกว่ง) รอบตำแหน่งสมดุล (ดู restoring force ประกอบ)
simplex transmissionการสื่อสารทางเดียวรูปแบบของการรับ-ส่งข้อมูล โดยข้อมูลสามารถส่งได้ทางเดียวโดยแต่ละฝ่ายจะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เป็นผู้รับหรือผู้ส่ง บางครั้งเรียกการสื่อสารแบบนี้ว่าการส่งทิศทางเดียว (unidirectional transmission) เช่น การกระจายเสียงของสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุ
sine functionฟังก์ชันไซน์ฟังก์ชันตรีโกณมิติชนิดหนึ่ง อาจนิยามโดยอาศัยวงกลมหนึ่งหน่วยเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ sine q = y โดยที่ q เป็นจำนวนจริงที่แทนด้วยความยาวของส่วนโค้งที่วัดจากจุด (1, 0) บนวงกลมหนึ่งหน่วย ไปตามส่วนโค้งของวงกลม(โดยคิดทิศทาง) และมี (x, y) เป็นจุดปลายของส่วนโค้งที่ย
single bondพันธะเดี่ยวพันธะระหว่างอะตอมคู่หนึ่ง ซึ่งคู่อะตอมนี้ใช้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ 1 คู่ เช่น พันธะระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนในสารประกอบมีเทน เป็นต้น
single fertilizerปุ๋ยเดี่ยวปุ๋ยเคมีที่มีแร่ธาตุอาหารหลักเพียงอย่างเดียว เช่น ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสเฟต หรือปุ๋ยโพแทส เป็นต้น
single fixed pulleyรอกเดี่ยวอยู่กับที่รอกที่แขวนตายตัวตรึงอยู่กับที่ ไม่ช่วยผ่อนแรงแต่อำนวยความสะดวก  เช่น รอกที่ปลายเสาธง
single lens microscopeกล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์เดี่ยวกล้องจุลทรรศน์ที่ประกอบด้วยเลนส์อันเดียวส่องดูวัตถุ  แต่มีกำลังขยายสูงกว่าแว่นขยายธรรมดา
single movable pulleyรอกเดี่ยวเคลื่อนที่รอกที่ตัวรอกและวัตถุที่แขวนเคลื่อนที่ไปด้วยกัน  ทำให้ช่วยผ่อนแรง
single phase generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด เฟสเดียวเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดที่มีขดลวดชุดเดียว ทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งชุด
single slitสลิตเดี่ยวช่องแคบเล็ก ๆ 1 ช่องบนแผ่นวัตถุทึบแสง เมื่อคลื่นแสงเคลื่อนที่ผ่านช่องแคบ ๆ นี้จะเกิดการเลี้ยวเบน
singular matrixเมทริกซ์เอกฐานเมทริกซ์จัตุรัส A ใด ๆ ที่ det (A)  มีค่าเป็นศูนย์
sink holeหลุมยุบหลุมลึกบนพื้นดินเกิดจากสะเก็ดดาวตกลงมาทำให้แผ่นดินยุบตัวลงไปหรือเกิดจากน้ำละลายเอาสารใต้พื้นดิน  เช่น เกลือหินออกไปทำให้พื้นดินยุบตัวลงเป็นหลุมใหญ่
skeletal muscleกล้ามเนื้อยึดกระดูกกล้ามเนื้อที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง  เช่น กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ และ กล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์ซึ่งทำงานคู่กัน
sketchภาพร่างภาพที่แสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ เกิดจากการลำดับความคิดหรือจินตนาการในสิ่งที่เราต้องการจะอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ภาพร่าง 2 มิติ ภาพร่าง 3 มิติ และภาพฉาย
sky waveคลื่นฟ้าคลื่นวิทยุที่สะท้อนลงมาจากบรรยากาศของโลก เป็นคลื่นวิทยุชนิดคลื่นยาว
Skylabสกายแลบห้องปฏิบัติการอวกาศของสหรัฐอเมริกา ขึ้นไปโคจรอยู่ในอวกาศรอบโลกเมื่อวันที่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 และตกลมาสู่โลกบริเวณมหาสมุทรอินเดียและที่ว่างภาคเหนือของประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2522
slaked limeปูนขาวดู calcium hydroxide
slateหินชนวนหินแปรชนิดหนึ่ง เนื้อละเอียดมีสีเทาแกมน้ำเงินดำ เกิดจากการแปรสภาพของหินดินดานภายใต้ความร้อนและความดันสูง ใช้ทำกระดานชนวน
slideสไลด์แผ่นแก้วซึ่งใช้ศึกษาชิ้นส่วนเล็ก ๆ ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กโดยกล้องจุลทรรศน์
slime moldราเมือกโพรทิสต์ชนิดหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มไมซีโทซัว ลักษณะเป็นแผ่นคล้ายวุ้นภายในมีนิวเคลียสจำนวนมาก เคลื่อนที่คล้ายอะมีบา  สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์
slitสลิต, ช่องเล็กยาวช่องแคบและยาวบนแผ่นวัตถุทึบแสงใช้เป็นทางผ่านของแสงหรืออนุภาค
slope (of a line)ความชัน (ของเส้นตรง)m เป็นความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด P1 (x1, y1) และ P2 (x2, y2)  ก็ต่อเมื่อ
sloping groundพื้นที่ลาดบริเวณภูมิประเทศที่มีพื้นที่ลาดเอียง ทำให้ดินถูกชะพังทลายได้ง่าย
slotสล็อตช่องเสียบที่แผ่นวงจร สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม
small intestineลำไส้เล็กอวัยวะที่เป็นทางเดินอาหารต่อจากกระเพาะอาหารไปยังลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมอาหารไปเลี้ยงร่างกาย  ลำไส้เล็กของคนมีความยาวประมาณ 6 เมตร
smallpox [cowpox]ไข้ทรพิษ, โรคฝีดาษโรคระบาดชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส ผู้ป่วยจะมีตุ่มน้ำเหลืองขึ้นเป็นผื่นตามผิวหนัง แม้หายจากโรคนี้แล้วก็จะมีรอยแผลเป็นอยู่
smooth muscleกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อ ที่ประกอบด้วยเซลล์รูปร่างเรียวยาวคล้ายกระสวย เรียงตัวกันเป็นชั้น พบที่อวัยวะภายในของสัตว์ ทำงานนอกอำนาจจิตใจ เช่น ผนังของเส้นเลือด ผนังของทางเดินอาหาร  เป็นต้น
soapสบู่เป็นเกลือของโซเดียมหรือโพแทสเซียมของกรดไขมัน  เช่น กรดสเตียริก กรดปาล์มมิติกหรือกรดไอเลอิก ซึ่งเตรียมจากปฏิกิริยาระหว่างเบสกับไขมันและอาจเติมสารปรุงแต่งให้มีสีและกลิ่นที่ต้องการ ใช้ชำระล้างหรือการซักฟอก เสื้อผ้า
social behaviorพฤติกรรมทางสังคมพฤติกรรมของสัตว์ที่มีระบบประสาทเจริญดีแสดงออกเพื่อให้เข้าใจความหมายซึ่งกันและกันได้ เมื่ออยู่รวมกันเป็นหมู่พวกหรือสัมพันธ์กัน
social networking Web sitesเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมเว็บไซต์ที่สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายในการเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้ โดยอาจเชื่อมโยงผ่านกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ผู้ใช้มีความสนใจร่วมกัน เช่น การแบ่งปันวีดิทัศน์ การเล่าสู่กันฟังถึงประสบการณ์ที่ได้รับ การแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็น
soda ashโซดาแอชชื่อสามัญของโซเดียมคาร์บอเนตชนิดไม่มีน้ำผลึก (Na2CO3) อาจเตรียมได้จากกระบวนการแอมโมเนีย -โซดา  หรือโซลเวย์โดยใช้เกลือหินเป็นวัตถุดิบ ใช้ในอุตสาหกรรมทำแก้ว สบู่ และกระดาษ ถ้ามีสูตรเคมีเป็น Na2CO3 .10H2O เรียกว่า โซดาซักผ้า
sodium-potassium pumpโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มกระบวนการสูบไอออนของโซเดียมและโพแทสเซียมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
soft palateเพดานอ่อนอวัยวะอยู่ในโพรงปากทางด้านบนเหนือโคนลิ้น มีลักษณะเป็นแผ่นเนื้อส่วนปลายโค้งลงมาทำหน้าที่เปิดให้อากาศจากจมูกผ่านเข้าสู่หลอดลมและจะปิดเมื่อกลืนอาหาร
soft waterน้ำอ่อนน้ำที่ให้ฟองกับสบู่ได้ดี  เช่น น้ำฝน น้ำกลั่น  เป็นต้น
softwareซอฟต์แวร์โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เพื่อให้ทำงานตามคำสั่งของผู้ใช้
soilดินเป็นวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  เกิดจากส่วนผสมของแร่ธาตุต่าง ๆ ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงและสลายตัวของเปลือกโลกกับอินทรียวัตถุที่เน่าเปื่อยผุพังอยู่รวมกันเป็นชั้น ๆ
soil erosionการกร่อนของดิน, การพังทลายของดินกระบวนการทางธรรมชาติที่ทำให้เปลือกโลกสึกกร่อนโดยที่ดินชั้นบนถูกพัดพาไปจากที่เดิมเนื่องจากกระแสลม น้ำและแรงโน้มถ่วงของโลก การทำลายป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการสึกกร่อนและพัดพาของดิน
soil fertilityความอุดมสมบูรณ์ของดินดินที่มีฮิวมัสมากเหมาะแก่การเพาะปลูก
soil pollutionมลพิษทางดินภาวะของดินที่มีสิ่งสกปรก สารที่เป็นพิษ หรือเชื้อโรคเจือปนอยู่ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สิ่งมีชีวิต
soil textureเนื้อดินลักษณะของดินที่เกี่ยวกับความหยาบความละเอียดของดิน เนื่องจากดินประกอบขึ้นด้วยวัตถุหลายชนิด ทำให้ดินบางชนิดมีเนื้อหยาบ และดินบางชนิดมีเนื้อละเอียด
solar cellเซลล์สุริยะเซลล์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า เซลล์ชนิดนี้ทำด้วยสารกึ่งตัวนำ
solar eclipseสุริยุปราคาดู  eclipse of the sun
solar flaresการระเบิดจ้าบนดวงอาทิตย์การปลดปล่อยพลังงานและอนุภาคอย่างรุนแรงและรวดเร็วใกล้บริเวณจุดดับบนดวงอาทิตย์  จึงทำให้บริเวณนั้นสว่างจ้าและทำให้เกิดการรบกวนสนามแม่เหล็กโลกและคลื่นวิทยุ
solar spectrumสเปกตรัมของแสงอาทิตย์แถบแสงสีที่เกิดขึ้นเมื่อให้แสงอาทิตย์ผ่านปริซึม แถบแสงสีของสเปกตรัมที่มองเห็นได้คือ  ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง
solar systemระบบสุริยะระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์ใหญ่น้อย รวมทั้งบริวารโคจรอยู่รอบๆ
solenoidโซเลนอยด์ขดลวดที่ได้จากการพันลวดหลายรอบชิดกันเป็นรูปทรงกระบอก ถ้าให้กระแสไฟฟ้าผ่านจะเกิดสนามแม่เหล็กภายในขดลวดและรอบ ๆ ขดลวด
solidของแข็งสถานะหนึ่งของสารซึ่งมีรูปทรงแน่นอนอันเป็นผลจากอะตอมของสารอยู่ใกล้ชิดกันและมีแรงดึงดูดระหว่างกันสูง
solid aerosolละอองแข็งลอยคอลลอย์ดชนิดหนึ่ง ที่อนุภาคของของแข็งหรือของเหลวกระจายอยู่ในตัวกลางของการกระจายที่เป็นแก๊ส เช่น สเปรย์ ควัน หมอก เป็นต้น
solid state drive (SSD)เครื่องขับแบบโซลิดสเตตอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ล้วน มีหลักการทำงานเช่นเดียวกับหน่วยความจำแบบแฟลช ไม่ได้ใช้จานแม่เหล็กในการเก็บข้อมูล จึงไม่มีชิ้นส่วนที่ต้องเคลื่อนไหวในขณะบันทึกหรืออ่านข้อมูลเหมือนกับฮาร์ดดิสก์ ทำให้ประหยัดไฟกว่า การอ่านหรือบันทึกทำได้รว
solsซอลส์คอลลอยด์ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีอนุภาคของของแข็งกระจายอยู่ในตัวกลางที่เป็นของเหลว  เช่น แป้งเปียก เป็นต้น
solubilityสภาพละลายได้ความสามารถที่ตัวละลายจะละลายได้ในตัวทำละลาย วัดได้จากความเข้มข้นของสารละลายอิ่มตัวที่อุณหภูมิหนึ่ง
soluteตัวละลายสารที่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสารละลายและมีปริมาณน้อยกว่าองค์ ประกอบอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ตัวทำละลาย
solutionสารละลายสารเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วน  คือ ส่วนที่มีปริมาณมากเรียกว่าตัวทำละลาย กับส่วนที่มีปริมาณน้อยกว่าเรียกว่าตัวละลาย เช่น น้ำเกลือ น้ำเชื่อม เป็นต้น
solution of the equationคำตอบของสมการค่าของตัวแปรในสมการที่ทำให้สมการเป็นจริง คำตอบของสมการอาจมีมากกว่าหนึ่งคำตอบ หรือไม่มีคำตอบเลยก็ได้
solventตัวทำละลายสารที่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสารละลายและเป็นส่วนที่มีปริมาณมากกว่าองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ตัวละลาย
solving the equationการแก้สมการการหาคำตอบของสมการที่ทำให้สมการเป็นจริง
somatotrophic hormone (STH) [growth hormone]ฮอร์โมนโซมาโตโทรฟิน (เอสทีเอช)ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมและกระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกายโดยทั่ว ๆ ไป
sonarโซนาร์อุปกรณ์ที่ใช้ในเรือเพื่อสำรวจหรือหาวัตถุใต้ทะเล โดยอาศัยหลักการส่งคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงออกไปกระทบวัตถุใต้น้ำ แล้วสะท้อนกลับมาสู่เครื่องรับ  sonar ย่อมาจาก sound navigation and ranging
soundเสียงพลังงานรูปหนึ่ง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความดันที่แผ่กระจายออกไปในตัวกลางทำให้ประสาทหูรู้สึกได้
sound intensity levelระดับความเข้มเสียงค่าที่ได้จากการเปรียบเทียบระหว่างความเข้มเสียง ที่ได้ยินกับความเข้มเสียงต่ำสุดที่มนุษย์จะได้ยิน มีหน่วยเป็นเดซิเบล ระดับความเข้มเสียงต่ำสุดที่มนุษย์ได้ยินมีค่า 0 เดซิเบล และระดับความเข้มเสียงสูงสุดที่มนุษย์ทนฟังได้มีค่า 120 เดซิเบล
sound signalการสื่อด้วยเสียงพฤติกรรมทางสังคมของสัตว์โดยใช้เสียงเป็นสื่อ เพื่อให้สัตว์ตัวอื่นเข้าใจความหมายตามที่ตนต้องการ
source noteหมายเหตุแหล่งที่มาดู  statistical table
spaceอวกาศส่วนของจักรวาลที่อยู่นอกบรรยากาศของโลก
space craftยานอวกาศยานที่ใช้เดินทางสู่อวกาศ เช่น ยานอพอลโลของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
space laboratoryห้องปฏิบัติการอวกาศยานอวกาศซึ่งมีอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกที่มนุษย์ส่งออกไปโคจรอยู่รอบโลกเพื่อทำการศึกษาวิจัยเรื่องต่าง ๆ ในอวกาศ  เช่น ยานสกายแลบของสหรัฐอเมริกา ยานโซลยุตของสหภาพโซเวียต เป็นต้น
spamสแปมการใช้ระบบส่งอีเมลในการส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ ให้กับผู้ใช้เป็นจำนวนมาก เช่น การส่งข้อความโฆษณาขายสินค้า บริการ ท่องเที่ยว ชักชวนการประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ผ่านระบบอีเมล
sparkประกายไฟฟ้าปรากฏการณ์ที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง เช่น อากาศหรือฉนวนไฟฟ้า ระหว่างจุด 2 จุดที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าสูง เกิดจากการเสื่อมสภาพเป็นฉนวนอย่างฉับพลันของตัวกลางนั้น
spark plugหัวเทียนอุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องยนต์แก๊สโซลีนทำหน้าที่จุดระเบิดเชื้อเพลิงที่ฉีดเข้าไปในกระบอกสูบ
speakerลำโพงเสียงดู  loudspeaker  
speciesสปีชีส์, ชนิดลำดับหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต (ดู kingdom ประกอบ)
specific gravityความถ่วงจำเพาะความถ่วงจำเพาะของสารใด ๆ คืออัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของสารนั้นต่อความหนาแน่นของน้ำ ณ อุณหภูมิหนึ่ง (ตามปกติเป็นอุณหภูมิ 20°C) ความถ่วงจำเพาะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความหนาแน่นสัมพัทธ์
specific heat capacityความจุความร้อนจำเพาะความจุความร้อนจำเพาะของสารใด ๆ คือ ปริมาณความร้อนที่ทำให้สารนั้น  1 หน่วยมวล มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศา มีหน่วยเป็นจูล/กิโลกรัม/เคลวิน
specific latent heatความร้อนแฝงจำเพาะความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสาร 1 หน่วยมวล
spectrometerสเปกโทรมิเตอร์, เครื่องตรวจสเปกตรัมอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์สเปกตรัมของแสง
spectroscopeสเปกโทรสโคปอุปกรณ์ที่ใช้ดูสเปกตรัมของแสง
spectrumสเปกตรัมแถบรังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นต่าง ๆ กัน สเปกตรัมที่มองเห็นได้คือแสง เมื่อแสงขาวผ่านปริซึมจะเกิดการหักเหเป็นแสงสีต่าง ๆ ซึ่งเรียกสเปกตรัม ตั้งแต่ความยาวคลื่นน้อยไปหามากตามลำดับดังนี้  สีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง
speedอัตราเร็วอัตราส่วนระหว่างระยะทาง กับเวลาที่เคลื่อนที่ อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์
spermตัวอสุจิเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของสัตว์มีขนาดเล็กมาก และมีลักษณะต่าง ๆ กันในสัตว์แต่ละชนิด ตัวอสุจิสามารถเคลื่อนที่ได้  ส่วนมากมีหางยาวช่วยในการเคลื่อนที่
sperm cellเซลล์อสุจิเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ โดยทั่วไปประกอบด้วย ส่วนหัว เป็นส่วนที่บรรจุนิวเคลียส ส่วนลำตัวเป็นส่วนที่บรรจุไมโตคอนเดรีย และส่วนหางมีโครงสร้างเป็นแฟลเจลลัม
sperm nucleusสเปิร์มนิวเคลียสนิวเคลียสของละอองเรณูมี 2 นิวเคลียส นิวเคลียสหนึ่งเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่แล้วจะเจริญเป็นเอ็มบริโอ ส่วนอีกนิวเคลียสหนึ่งไปผสมกับโพลาร์นิวเคลียส แล้วจะเจริญเป็นเอนโดสเปิร์ม
spermatidสเปอร์มาทิดเซลล์ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากสเปอร์มาโทไซต์ระยะที่สองและจะเปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นตัวอสุจิ
spermatocyteสเปอร์มาโทไซต์เซลล์ซึ่งเจริญมาจากสเปอร์มาโทโกเนียมในระยะก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวอสุจิ สเปอร์มาโทไซต์มี 2 ระยะ คือ สเปอร์มาโทไซต์ระยะแรก และสเปอร์มาโทไซต์ระยะที่สอง
spermatogenesisกระบวนการสร้างอสุจิกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในอัณฑะของสัตว์เพื่อสร้างตัวอสุจิ ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้
spermatogoniumสเปอร์มาโทโกเนียมเซลล์ภายในอัณฑะของสัตว์ซึ่งต่อไปจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นสเปอร์มาโทไซต์
sphereทรงกลมเซตของจุดในระบบ 3 มิติ  อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน
sphincter muscleกล้ามเนื้อหูรูดกล้ามเนื้อลักษณะคล้ายปากถุงรูดได้ พบที่ช่องเปิดของอวัยวะบางชนิด  ทำหน้าที่เปิดปิดข่องอวัยวะนั้น เช่น กล้ามเนื้อหูรูดที่ทวารหนัก กล้ามเนื้อหูรูดระหว่างกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็ก เป็นต้น
spider mapแผนที่ความคิดรูปแบบใยแมงมุม[แผนผังใยแมงมุม]ผังที่ใช้สรุปความคิดรวบยอด โดยกำหนดหัวข้อหลักไว้ตรงกลาง แล้วใช้เส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหัวข้อรองและหัวข้อย่อย ตามลำดับ มีลักษณะคล้ายใยแมงมุม
spinal cordไขสันหลังเนื้อเยื่อประสาทที่ต่อจากสมองลงมาอยู่ในกระดูกสันหลัง ส่วนปลายไขสันหลังจะเรียวเล็กลงเป็นเพียงส่วนของเยื่อหุ้มสมองชั้นใน ที่ไขสันหลังจะมีเส้นประสาทไขสันหลังแยกออกมาเป็นคู่ ๆ ตามจำนวนข้อของกระดูกสันหลัง
spinal nerveเส้นประสาทไขสันหลังเส้นประสาทที่แยกออกมาจากไขสันหลัง ตรงโคนมีรากบนและรากล่างต่อกับไขสันหลัง
spiracleช่องหายใจช่องเปิดออกสู่ภายนอกของระบบท่อลมของแมลงและอาร์โทรพอดบางชนิดเพื่อใช้หายใจ
spiral movementการเคลื่อนไหวแบบเกลียวการเจริญเติบโตของพืชแบบหนึ่ง ปลายยอดที่เจริญจะค่อย ๆ บิดพันเสาหรือหลักเป็นกลียวเพื่อพยุงลำต้นให้ขึ้นไปที่สูง
spirillumสไปริลลัมแบคทีเรียที่เซลล์มีรูปร่างเป็นเกลียว
spongy cellสปันจีเซลล์เซลล์ที่มีรูปร่างค่อนข้างกลมรี เรียงตัวกันอย่างหลวม ๆ เป็นกลุ่ม อยู่ระหว่างชั้นพาลิเสดกับเอพิเดอร์มิสด้านล่างของใบพืช
spontaneous generationสิ่งมีชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้เองจากสิ่งไม่มีชีวิตทฤษฎีที่เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตมีกำเนิดมาจากสิ่งไม่มีชีวิตได้โดยตนเอง ไม่ใช่โดยวิวัฒนาการ เช่น เชื่อว่าปลาเกิดมาจากโคลนตม
sporeสปอร์เซลล์ขนาดเล็กที่เกิดจากการแบ่งตัวแบบไมโทซิสหลาย ๆ ครั้งในส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิต เมื่อแก่ตัวเข้าแต่ละเซลล์สามารถ จะงอกออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ได้  มักจะพบในพืชจำพวกเฟิน มอส และฟังไจ
sporophyteสปอโรไฟต์ชื่อที่ใช้เรียกพืชซึ่งมีวงชีวิตแบบสลับในช่วงที่มีจำนวนโครโมโซม 2 ชุด (2n)  พืชระยะนี้สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์
sporozoanสปอโรโซนโพรโทซัวพวกหนึ่งที่ไม่มีอวัยวะสำหรับเคลื่อนที่ ส่วนใหญ่ดำรงชีวิตแบบปรสิต  เช่น เชื้อไข้มาเลเรีย
spreadsheetซอฟต์แวร์ตารางทำงานโปรแกรมที่จัดตัวเลข และสูตรไว้ในแถวและคอลัมน์เพื่อคำนวณผลลัพธ์ โดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ สถิติหรือการเงิน ในการคำนวณเพื่อสร้างรายงานเอกสาร
spring constantค่าคงตัวสปริงแรงที่ทำให้สปริงยืดหรือหดต่อหนึ่งหน่วยระยะทาง
spur gearsเฟืองตรงชุดเฟืองที่ทำงานโดยการหมุนเฟืองตัวหนึ่งรอบแกนเพลาและส่งแรงหมุนนั้นไปยังเฟืองอีกตัวหนึ่งผ่านทางฟันของเฟืองทั้งสองที่สบกัน เฟืองที่ต่ออยู่กับต้นกำเนิดของแรงเรียกว่า เฟืองขับ ส่วนเฟืองที่สบอยู่แล้วหมุนตามเรียกว่า เฟืองตาม โดยเฟืองทั้งสองตัวจะหมุนในทิศทางตรงก
spywareสปายแวร์โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้คอยติดตาม บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล รายงานข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนบนอินเทอร์เน็ต หรือทำการเปลี่ยนการตั้งค่าของโปรแกรมบราวเซอร์ใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดความรำคาญ และ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ช้าลง
squareรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, กำลังสอง1. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน 2. กำลังสองของจำนวนจริง x  ใด ๆ  หมายถึง x · x เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ x2
square grid paper [square graph paper]กระดาษกริดสี่เหลี่ยมจัตุรัสกระดาษที่มีเส้นแนวนอนและเส้นแนวตั้งที่มีระยะห่างเท่ากัน ๆ กัน มาตัดกันเกิดเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ร่างภาพ 2 มิติ ได้ง่ายขึ้น
square matrixเมทริกซ์จัตุรัสเมทริกซ์ที่มีจำนวนแถวและจำนวนหลักเท่ากัน
square rootรากที่สองรากที่สองของจำนวนจริง a เมื่อ a > 0 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์    หมายถึงจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้ a  เช่น   2  และ -2  เป็นรากที่สองของ  4
stable compoundสารประกอบเสถียรสารประกอบที่อยู่ตัวไม่สลายตัวหรือเปลี่ยนแปลงเป็นสารอื่นได้ง่าย
stable equilibriumสมดุลเสถียรสมดุลของวัตถุที่เมื่อออกแรงกระทำให้วัตถุเอียงจากเดิมแล้วศูนย์กลางมวลของวัตถุเปลี่ยนตำแหน่งอยู่ในระดับที่สูงขึ้น พลังงานศักย์ของวัตถุมากขึ้น เมื่อเลิกออกแรงกระทำ วัตถุจะกลับมาอยู่ในลักษณะเดิม
stable isotopeไอโซโทปเสถียรไอโซโทปที่ไม่มีการแผ่รังสีและสลายตัวไปเป็นไอโซโทปอื่น
stainless steelเหล็กกล้าไร้สนิมโลหะผสมระหว่างเหล็ก โครเมียม และธาตุบางชนิด เช่น นิกเกิล มีความต้านทานสูงต่อการเกิดสนิมโดยปกติจะมีโครเมียมผสมอยู่เกิน 12%
stalactiteหินย้อยหินปูนที่ย้อยลงมาจากเพดานถ้ำ หินปูนมีรูปร่างต่าง ๆ กัน เกิดจากน้ำฝนซึ่งเป็นสารละลายกรดเล็กน้อย ละลายหินปูนแล้วหยดลงมาจากเพดานถ้ำ ในระหว่างที่สารละลายหยดลงมานั้นน้ำระเหยแห้งไป เกิดเป็นหินย้อยเกาะอยู่ตามเพดานถ้ำนั้น
stalagmiteหินงอกหินปูนที่งอกจากพื้นถ้ำขึ้นไปหาเพดาน เกิดจากน้ำฝนซึ๋งเป็นสารละลายกรดเล็กน้อยละลายหินปูน แล้วหยดลงมาถึงพื้นถ้ำ สารละลายจะยังคงค้างอยู่บริเวณนั้น และเมื่อน้ำระเหยไปจะเกิดเป็นหินงอกตรงกับบริเวณที่เกิดหินย้อย
stamenเกสรเพศผู้อวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ของพืชดอก ประกอบด้วยอับละอองเรณู และก้านชูอับละอองเรณู
standard deviationส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรากที่สองของค่าเฉลี่ยของกำลังสองของส่วนเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยเลขคณิต ใช้วัดการกระจายของข้อมูล  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ s
standard electrode [reference electrode]ขั้วไฟฟ้ามาตรฐานขั้วไฟฟ้าที่กำหนดขึ้นให้เป็นมาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบหาค่าศักย์ไฟฟ้าของครึ่งเซลล์ต่าง ๆ บางครั้งเรียกว่าขั้วไฟฟ้าอ้างอิง  เช่น ขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน ขั้วไฟฟ้าคาโลเมลอิ่มตัว เป็นต้น
standard half cell potentialศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์มาตรฐานความต่างศักย์ที่ได้จากการนำครึ่งเซลล์หนึ่ง ๆ ซึ่งมีความเข้มข้นของไอออนในสารละลาย 1 mol/dm3 อุณหภูมิ 25oC และถ้าเป็นแก๊สให้มีความดัน 1 atm  มาต่อเข้ากับขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐาน ซึ่งใช้เป็นครึ่งเซลล์มาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบใช้สัญลักษณ์ Eo
standard hydrogen electrodeขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐานขั้วไฟฟ้าที่ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับเปรียบเทียบหาศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์อื่น ๆ โดยกำหนดค่าศักย์ไฟฟ้าของครึ่งเซลล์นี้ให้เท่ากับศูนย์โวลต์ ขั้วไฟฟ้านี้ประกอบ ด้วยแผ่นแพลทินัมบาง ๆ ที่เคลือบด้วยแพลทินัมแบลก จุ่มอยู่ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 1  mol/d
standard scoreคะแนนมาตรฐานค่าที่บอกให้ทราบว่า ความแตกต่างระหว่างค่าของข้อมูลนั้น ๆ กับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนั้นเป็นกี่เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ Zi
standard solutionสารละลายมาตรฐานสารละลายที่ทราบชนิดของตัวละลายและความเข้มข้นที่แน่นอน  ใช้ในการไทเทรตเพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายอื่น
standard temperature and pressure (STP)อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน (เอสทีพี)ภาวะที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ
standing waveคลื่นนิ่งคลื่นที่เกิดจากการรวมของคลื่น 2 ขบวนที่มีความยาวคลื่นและความถี่เท่ากัน เคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้าม คลื่นนิ่งมีตำแหน่งบัพและปฏิบัพคงที่
staphylococcusสตาไฟโลคอคคัสแบคทีเรียจำพวกที่เซลล์มีรูปร่างกลม มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มคล้ายพวงองุ่น ส่วนใหญ่เป็นเชื้อโรค  เช่น ทำให้แผลอักเสบ
starดาวฤกษ์ดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเป็นกลุ่มแก๊สขนาดใหญ่และร้อนจัด เช่น ดวงอาทิตย์ ดาวเหนือ เป็นต้น
star sapphireพลอยสาแหรก,สตาร์แซปไฟร์พลอยที่เจียระไนเป็นรูปโค้งหลังเต่า และจะปรากฏเห็นมีลายเส้นเป็นรูปดาวหกแฉกบนพื้นหน้าพลอย
star topologyเครือข่ายแบบดาวเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อสถานีเข้ากับหน่วยสลับสายกลาง เช่น ฮับ หรือสวิตช์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อระหว่างสถานีต่างๆ ที่ต้องการติดต่อกัน ข้อดีของการเชื่อมต่อแบบดาว คือ ถ้าสถานีใดเสีย หรือสายเชื่อมต่อระหว่างฮับ/สวิตช์กับสถานีใดชำรุด ก็จะไม
starchแป้งสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเป็นจำนวนมาก มีสูตรทางเคมีทั่วไปคือ (C6H10O5)n เมื่อย่อยสลายโดยเอนไซม์หรือต้มกับสารละลายกรดจะได้กลูโคส
starterสตาร์ตเตอร์อุปกรณ์ใช้ในวงจรหลอดเรืองแสง ทำหน้าที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติ ประกอบด้วยชุดแผ่นโลหะคู่บรรจุในหลอดแก้วซึ่งมีแก๊สนีออนบรรจุอยู่
stateสถานะของสารความเป็นอยู่ของสารนั้น ๆ มีอยู่ 3 สถานะคือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
state of matterสถานะของสสารสภาวะของสสารซึ่งอาจจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊สอย่างใดอย่างหนึ่งที่อุณหภูมิและความดันหนึ่ง
statementประพจน์  ดู proposition
static electricityไฟฟ้าสถิตผลที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากประจุไฟฟ้าที่หยุดนิ่ง รวมถึงแรงระหว่างประจุไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของประจุไฟฟ้า
static equilibriumสมดุลสถิตสมดุลของวัตถุที่หยุดนิ่ง และไม่หมุน
static frictional forceแรงเสียดทานสถิตแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุหนึ่งอยู่นิ่งหรือจะเริ่มเคลื่อนที่ไปบนผิวของอีกวัตถุหนึ่ง (ดู frictional force ประกอบ)
static RAM (SRAM)สแตติกแรมหน่วยความจำประเภท RAM ที่พัฒนามาจากทรานซิสเตอร์ มีคุณสมบัติสามารถเก็บรักษาข้อมูลไว้ในหน่วยความจำตราบเท่าที่ยังมีไฟเลี้ยงอยู่ และทำงานได้โดยที่ไม่ต้องมีการเขียนข้อมูลลงไปซ้ำหลายครั้งเพื่อรักษาข้อมูลภายในอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที
staticsสถิตศาสตร์สถิตศาสตร์ วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงกระทำต่อวัตถุและวัตถุยังคงอยู่ในสภาพนิ่งขณะแรงกระทำ
statistical dataข้อมูลสถิติข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เราสนใจ
statistical mapแผนที่สถิติแผนภูมิที่นำเสนอข้อมูลโดยอาศัยแผนที่เมื่อต้องการเปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
statistical tableตารางสถิติ ตารางที่แสดงข้อมูลสถิติ  องค์ประกอบของตารางสถิติมีดังนี้        หมายเลขตาราง (table number)       ชื่อเรื่อง (title)        หมายเหตุคำนำ (prefactory note)   หัวขั้วstub head หัวสดมภ์column head ตัวขั้ว(stub entries)  ตัวเรื่อง(body)           หมายเหตุล่า
statisticsสถิติวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้  คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความหมายข้อมูล
steam engineเครื่องจักรไอน้ำเครื่องจักรที่ทำงานได้โดยใช้แรงดันของไอน้ำดันลูกสูบให้เคลื่อนที่
steam turbine engineเครื่องจักรไอน้ำแบบกังหันเครื่องจักรไอน้ำที่ใช้แรงดันของไอน้ำดันให้กังหันหมุน และแกนของกังหันจะต่อไปยังเครื่องกลอื่นให้ทำงาน
stearic acidกรดสเตียริกกรดไขมันชนิดหนึ่งสูตรเคมีคือ C17H35COOH  เป็นผลึกสีขาว ไม่ละลายน้ำ แต่ละลายได้ในแอลกอฮอล์และอีเธอร์  พบในไขมันพืชและสัตว์ ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำยา เครื่องสำอาง เป็นต้น
stearinสเตียรินของผสมของกรดสเตียริกและกรดปาล์มิติก ใช้ทำเทียนไข สบู่  เป็นต้น
steelเหล็กกล้าเหล็กที่มีคาร์บอนผสมอยู่ปริมาณไม่เกินร้อยละ 0.1 - 1.5 มีความเหนียวสามารถรีดหรือตีขึ้นรูปตามความต้องการได้
step functionฟังก์ชันขั้นบันไดฟังก์ชันที่มีค่าคงตัวเป็นช่วง ๆ และกราฟของฟังก์ชันมีลักษณะคล้ายขั้นบันได
sterilizationการทำไร้เชื้อ, การทำหมัน1.การทำไร้เชื้อ: การฆ่าเชื้อโรคด้วยการใช้ความร้อนภายใต้ความดันสูงในระยะเวลาพอเหมาะเพื่อทำลายจุลินทรีย์และสปอร์ทั้งหมด 2.การทำหมัน: การทำให้เซลล์สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตไม่สามารถเข้าผสมพันธุ์กันได้ เช่น โดยการตัดอวัยวะที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ทิ้งไปหรือกั้นทาง
steroidสเตอรอยด์สารจำพวกไขมันเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนหลายชนิดในร่างกาย
STHเอสทีเอชดู somatotrophic hormone
stibniteสติบไนต์แร่ชนิดหนึ่ง เป็นสารประกอบซัลไฟด์ของพลวง  สูตรเคมีคือ Sb2S3 มีรูปผลึกเป็นแท่งเรียงคล้ายเข็ม หรือเป็นแผ่นแบนซ้อนกัน หรือเป็นเม็ดเกาะกันเป็นกลุ่มมีสีเทาแกมน้ำเงิน แร่ชนิดนี้เมื่อถลุงจะได้โลหะพลวง
stigmaยอดเกสรเพศเมียส่วนบนสุดของเกสรเพศเมีย เป็นที่รองรับละอองเรณูทำให้เกิดการผสมพันธุ์
stipuleหูใบส่วนที่งอกออกมาตรงโคนของก้านใบติดกับกิ่ง  มีลักษณะต่าง ๆ กันในพืชแต่ละชนิด
stomaปากใบช่องเล็ก ๆ ที่อยู่ระหว่างเซลล์คุมของใบพืช เป็นทางผ่านของน้ำและแก๊ส
stomachกระเพาะอาหารอวัยวะส่วนหนึ่งของทางเดินอาหารมีลักษณะเป็นถุง  เป็นที่พักอาหารและย่อยอาหารบางชนิดก่อนที่จะส่งต่อไปยังลำไส้เล็ก
stopping potential differenceความต่างศักย์หยุดยั้งความต่างศักย์ไฟฟ้าที่พอดีทำให้โฟโตอิเล็กตรอนในหลอดสุญญากาศหยุดเคลื่อนที่
storage cellเซลล์สะสมไฟฟ้าเซลล์ไฟฟ้าเคมีแบบทุติยภูมิชนิดหนึ่ง ที่นิยมใช้กันแพร่หลายก็คือ เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว ซึ่งมีตะกั่วเป็นขั้วไฟฟ้าและสารละลายกรดซัลฟิวริกเป็นอิเล็กโทรไลต์
storage damเขื่อนเก็บน้ำสิ่งก่อสร้างปิดกั้นลำน้ำในหุบเขาหรือหุบเนิน เพื่อเก็บและรักษาปริมาณน้ำไว้ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ กัน เช่น การเพาะปลูก การบรรเทาอุทกภัย การไฟฟ้าพลังน้ำการคมนาคมทางน้ำ เป็นต้น เช่น เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
storage unitหน่วยเก็บข้อมูลหน่วยที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลแบบถาวรบนคอมพิวเตอร์
storm surgeคลื่นพายุซัดฝั่งคลื่นขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นคลื่นที่สามารถทำลายสิ่งก่อสร้างบริเวณชายฝั่งได้
STPเอสทีพีดู standard temperature and pressure
straight angleมุมตรงมุมที่มีขนาด 180 องศา
straight lineเส้นตรงเซตของจุด (x, y) ที่สอดคล้องกับสมการ y = a + bx เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงใด ๆ
straight pulse waveคลื่นดลเส้นตรงคลื่นดลที่มีหน้าคลื่นเป็นเส้นตรง เกิดจากแหล่งกำเนิดคลื่นที่เป็นเส้นตรง  เช่น คลื่นน้ำซึ่งเกิดจากการรบกวนผิวน้ำด้วยไม้บรรทัดเพียงครั้งเดียว
strainความเครียดผลที่เกิดกับวัสดุเมื่อวัสดุนั้นได้รับความเค้น เช่น ความยาว ปริมาตร เปลี่ยนไปจากเดิม
stratified samplingการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นเหมาะที่จะใช้กับการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มที่สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้หลายขั้น โดยกำหนดให้เลือกตัวอย่างมาจากแต่ละขั้น ข้อดีของการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นก็คือ ไม่จำเป็นต้องมีกรอบตัวอย่างที่สมบูรณ์ในทุก ๆ ขั้น ให้มีกรอบตัวอย
stratosphereสตราโตสเฟียร์ชั้นบรรยากาศถัดขึ้นไปจากโทรโปสเฟียร์จนถึงระยะสูงประมาณ 50 กิโลเมตรเป็นชั้นบรรยากาศที่มีแก๊สโอโซน ซึ่งสามารถดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตของแสงอาทิตย์ไว้ได้มาก ทำให้ไม่เกิดอันตรายต่อพืชและสัตว์ อุณหภูมิของอากาศชั้นนี้ จะสูงขึ้นบ้างจากประมาณ -50° C ที่ระยะต่ำสุ
stratusสเตรตัสเมฆที่มีลักษณะเป็นแผ่น
streakสีผงละเอียดเป็นสมบัติเฉพาะตัวของแร่แต่ละชนิด เมื่อนำแร่ขีดบนแผ่นขูดสีจะเห็นสีของรอยขีดติดอยู่บนแผ่นขูดสี  ซึ่งอาจมีสีไม่เหมือนกับแร่ก็ได้  เช่น แร่ไพไรต์ (FeS2)มีสีเหลืองทอง เมื่อนำไปขูดบนแผ่นขูดสีแล้วจะได้ผงละเอียดเป็นสีดำ
streak plateแผ่นขูดสีเป็นแผ่นกระเบื้องไม่เคลือบ ใช้เป็นอุปกรณ์ทดสอบสมบัติของแร่เพื่อดูสีผงละเอียดของแร่
streptomycinสเตร็ปโตมัยซินยาปฏิชีวนะชนิดหนึ่งสกัดจากเชื้อราที่มีชื่อว่า  streptomyces griseus
stressความเค้นแรงต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่ทำให้วัสดุเปลี่ยนรูปร่างไปจากเดิม ความเค้นมีหลายแบบ เช่น ความเค้นดึง ความเค้นอัด ความเค้นเฉือน
striated muscleกล้ามเนื้อลายเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่ประกอบด้วยเซลล์รูปทรงกระบอก  มีลายตามขวางอยู่รวมกันเป็นมัดที่บริเวณแขนขาและลำตัว ทำหน้าที่เคลื่อนไหวอวัยวะที่อยู่ภายใต้อำนาจจิตใจ
stromaสโตรมาส่วนที่เป็นของเหลวในคลอโรพลาสต์
strong acidกรดแก่1.โมเลกุลหรือไอออนที่ให้โปรตอนได้ดี 2.สารละลายที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ H3O+ ได้ดี
strong baseเบสแก่1. โมเลกุลหรือไอออนที่รับโปรตอนได้ดี 2. สารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ OH- ได้ดี
structural formulaสูตรโครงสร้างสูตรเคมีที่แสดงให้เห็นว่าสารนั้น 1 โมเลกุลประกอบด้วยอะตอมของธาตุใดบ้างอย่างละกี่อะตอม และอะตอมใดสร้างพันธะกับอะตอมใด  เช่น อีเทน มีสูตรโครงสร้าง  
stubต้นขั้ว  ดู  statistical table
stub entriesตัวขั้วดู  statistical table
stub headหัวขั้วดู  statistical table
styleก้านเกสรเพศเมียส่วนของเกสรตัวเมียช่วงระหว่างยอดเกสรตัวเมียกับรังไข่  เป็นทางผ่านของหลอดละอองเรณูที่จะนำสเปิร์มนิวเคลียส เข้าผสมกับไข่ในรังไข่
stylusสไตลัสปากกาป้อนข้อมูลทางหน้าจอ มักใช้กับระบบ pen-based
sub speciesซับสปีชีส์กลุ่มย่อยของสปีชีส์สมาชิกของกลุ่มย่อยนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันบางประการ  แต่ความแตกต่างนั้นยังไม่มากจนถึงขั้นที่จะแบ่งออกเป็นสปีชีส์ใหม่
sublimationการระเหิดการเปลี่ยนสถานะของสารที่เป็นของแข็งไปเป็นไอ โดยไม่ผ่านสถานะของเหลว และเมื่อไอของสารเย็นลงจะเปลี่ยนกลับมาเป็นของแข็งโดยไม่ผ่านสถานะของเหลว เช่น การระเหิดของการบูร ลูกเหม็น เป็นต้น
subsetสับเซตเซต A เป็นสับเซตของเซต B ก็ต่อเมื่อ สมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A B
subsoilดินชั้นกลางดินที่อยู่ข้างล่างถัดจากดินชั้นบนลงไป เป็นชั้นดินที่ไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์ขาดแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืช
substitution reaction [displacement reaction]ปฏิกิริยาการแทนที่ปฏิกิริยาที่อะตอมหรือกลุ่มของอะตอมในสารถูกแทนที่ด้วยอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมอื่น
successionการเปลี่ยนแปลงแทนที่กระบวนการที่สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในระบบนิเวศ ถูกแทนที่โดยกลุ่มสิ่งมีชีวิตใหม่ เมื่อสภาวะแวดล้อมเดิมเปลี่ยนแปลงไป
sucraseซูเครสเอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างขึ้นสำหรับย่อยน้ำตาลซูโครสให้เป็นฟรักโทสและกลูโคส
sucroseซูโครสน้ำตาลโมเลกุลคู่ชนิดหนึ่ง  สูตรโมเลกุลคือ C12H22O11 เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุล คือฟรักโทสและกลูโคส มาเรียงต่อกัน น้ำตาลชนิดนี้พบในอ้อยซึ่งนำมาทำเป็นน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลทราย
sulfa drugsยาซัลฟายาที่มีธาตุกำมะถันเป็นองค์ประกอบ ใช้ในการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
sulphur dioxideซัลเฟอร์ไดออกไซด์แก๊สชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นแก๊สมลพิษ และเป็นสาเหตุให้เกิดฝนกรดได้
sulphur hexafluorideซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์แก๊สที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม เป็นแก๊สเรือนกระจกชนิดหนึ่ง
sum of an infinite seriesผลบวกของอนุกรมอนันต์ลิมิตของลำดับผลบวกย่อยของอนุกรมเมื่อลำดับผลบวกย่อยของอนุกรมนั้นมีลิมิต
summation signเครื่องหมายรวมยอดอักษรภาษากรีก เขียนแทนด้วย ∑ โดยทั่วไปหมายถึงผลบวกของตัวแปร
superconductivityสภาพนำยวดยิ่งสภาพที่โลหะบริสุทธิ์หรือโลหะผสมบางชนิด เมื่ออุณหภูมิลดลงถึงค่า ๆ หนึ่งหรือต่ำกว่า ความต้านทานของโลหะนั้น จะลดลงเกือบเป็นศูนย์ และจะนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด
superior vena cavaซุพีเรียเวนาคาวาหลอดเลือดใหญ่ที่นำเลือดจากส่วนหัว คอ และแขนทั้งสองข้างเข้าสู่หัวใจทางห้องบนของหัวใจด้านขวา
superposition principleหลักการซ้อนทับการที่คลื่น 2 คลื่นเคลื่อนที่มาพบกันในตัวกลางเดียวกันและเกิดการรวมกันขึ้น  ทำให้รูปร่างของคลื่นรวมขณะนั้นเปลี่ยนไป แต่เมื่อเคลื่อนที่ผ่านกันไปแล้ว คลื่นทั้ง 2 นั้นจะมีรูปร่างเหมือนเดิมก่อนที่จะมารวมกัน
supersonic speedอัตราเร็วกว่าเสียงอัตราเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วมากกว่าเสียง คือ เร็วกว่า 1,200 กิโลเมตร/ชั่วโมง
surface tensionแรงตึงผิว, ความตึงผิวแรงที่เกิดขึ้นบนผิวของของเหลวเพื่อที่จะลดพื้นที่ผิว  วัดเป็นแรงต่อหน่วยความยาวบนผิวของของเหลวนั้น
survival of the fittestการอยู่รอดของผู้เหมาะสมกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลให้สิ่งมีชีวิตที่มีความเหมาะสมกว่าสามารถดำรงชีวิตและสืบพันธุ์ต่อไปได้  (ดู natural selection ประกอบ)
suspensionสารแขวนลอยสารเนื้อผสมที่ประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆ ของของแข็งซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า  10-4  เซนติเมตร กระจายอยู่ในของเหลวหรือแก๊ซ สามารถแยกออกจากกันได้ด้วยการกรองหรือทำให้ตกตะกอน  เช่น น้ำโคลน น้ำแป้ง เป็นต้น (ดู colloid ประกอบ)
sweatเหงื่อน้ำและสารบางอย่างที่ร่างกายกำจัดออกทางต่อมเหงื่อที่ผิวหนัง
sweat glandต่อมเหงื่ออวัยวะที่ทำหน้าที่กำจัดเหงื่อ
switchสวิตช์อุปกรณ์รวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณ์รับส่งหรือคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเช่นเดียวกับฮับ แต่มีข้อแตกต่างจากฮับ กล่าวคือ การรับส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ตัวหนึ่ง จะไม่กระจายไปยังทุกจุดเหมือนฮับ ทั้งนี้เพราะสวิตช์จะรับกลุ่มข้อมูลมาตรวจสอบก่อนว่าเป็นของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
symbolสัญลักษณ์เครื่องหมายหรือตัวอักษรที่ตกลงกันตั้งขึ้นแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เช่น แทนชื่อธาตุ
symmetric distributionการกระจายแบบสมมาตรการกระจายที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยม มีค่าเท่ากัน หรืออยู่ที่จุดเดียวกันคือจุดที่มีความถี่สูงสุด
symmetryสมมาตรลักษณะรูปร่างของวัตถุหรือรูปภาพซึ่งเมื่อแบ่งด้วยระนาบหรือเส้นหรือจุดอ้างอิงแล้วจะได้สองซีกซึ่งมีรูปร่างเหมือนกันแต่กลับกัน
sympathetic nervous systemระบบประสาทซิมพาเทติกส่วนหนึ่งของระบบประสาทอัตโนมัติ  ประกอบด้วยเส้นประสาทไขสันหลังเหนือกระดูกกระเบนเหน็บขึ้นไป ทำหน้าเร่งการทำงานของหัวใจให้เร็วขึ้น เป็นการทำงานที่ตรงข้ามกับระบบประสาทพาราซิมพาเทติก
synapseไซแนปส์บริเวณที่ปลายของแอกซอนของประสาทเซลล์หนึ่งซึ่งใกล้ชิดกับปลายของเดนไดรต์ของใยประสาทอีกเซลล์หนึ่ง เป็นทางผ่านของกระแสประสาทจากเซลล์ประสาทหนึ่งไปสู่อีกเซลล์ประสาทหนึ่ง
synthesisการสังเคราะห์กระบวนการในการทำให้เกิดสารประกอบที่ต้องการโดยการนำสารประกอบย่อย ๆ มาทำปฏิกิริยากันให้ได้สารประกอบโมเลกุลใหญ่หรือมีความซับซ้อนมากขึ้น
synthetic dyeสีย้อมสังเคราะห์สารเคมีที่มีสีซึ่งได้จากการสังเคราะห์ สีย้อมสังเคราะห์ส่วนมากมีโมเลกุลเล็กและสามารถละลายได้ในสารละลาย  ใช้ย้อมวัสดุพวกสิ่งทอ กระดาษ หนังสัตว์ ขี้ผึ้ง หรือขนสัตว์
synthetic fibreเส้นใยสังเคราะห์เส้นใยที่สังเคราะห์ขึ้นมาจากเซลลูโลสหรือสารเคมีบางชนิดเช่น เรยอง ไนลอน เป็นต้น
synthetic rubber[artificial rubber]ยางเทียม,ยางสังเคราะห์ยางที่ผลิตขึ้นใช้แทนยางธรรมชาติ โดยสังเคราะห์จากน้ำมันปิโตรเลียมมีสมบัติคล้ายยางธรรมชาติ
synthetic substanceสารสังเคราะห์สารที่ได้จากปฏิกิริยาเคมีนำมาใช้ประโยชน์เพื่อทดแทนสารจากธรรมชาติซึ่งอาจมีปริมาณไม่เพียงพอ หรือคุณภาพไม่เหมาะสม
systemระบบกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ที่มีสมาชิกหรือองค์ประกอบภายในกลุ่มทำงานสัมพันธ์กันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ ตัวป้อน(input) กระบวนการ(process) และผลผลิต(output)
system administratorผู้ดูแลระบบผู้ทำหน้าที่บริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร โดยดูแลการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ การติดตั้งฮาร์ดแวร์ การติดตั้งและการปรับปรุงซอฟต์แวร์ สร้าง ออกแบบและบำรุงรักษาบัญชีผู้ใช้ สำหรับองค์กรขนาดเล็กเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบอาจต้องดูแลและบริหารระบบเคร
system analystนักวิเคราะห์ระบบผู้ทำหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์ระบบจะทำการวิเคราะห์ระบบงานและออกแบบระบบสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งอาจรวมถึงงานด้านการออกแบบฐานข้อมูลด้วย
System Development Life Cycle (SDLC)วงชีพของการพัฒนาระบบขั้นตอนในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย การวางแผน การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบระบบงานใหม่ การพัฒนาโปรแกรม การนำไปใช้งาน และการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด
system softwareซอฟแวร์ระบบชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
systematic samplingการสุ่มอย่างเป็นระบบการสุ่มอย่างเป็นระบบนิยมใช้กับกรอบตัวอย่างที่มีหน่วยตัวอย่างเรียงกันหรือจัดให้เรียงกันได้ เช่น รายชื่อพนักงานบริษัทที่เรียงตามลำดับการเข้าทำงานก่อนหลัง
systolic pressureความดันซิสโทลิก, ความดันระยะหัวใจบีบตัวความดันเลือดในขณะที่หัวใจบีบตัวเพื่อสูบฉีดโลหิตออกไปเลี้ยงร่างกาย