พจนานุกรมศัพท์ สสวท.

หมวด พจนานุกรมศัพท์ สสวท.
มีคำศัพท์ 2,896 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย G จำนวน 96 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
G.C.D.ห.ร.ม.ดู  greatest common divisor
G.M.จีเอมดู geometric mean
galactoseกาแลกโทสน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว สูตรเคมีเหมือนน้ำตาลกลูโคส คือ C6H12O6  แต่สูตรโครงสร้างของโมเลกุลต่างกัน น้ำตาลชนิดนี้ได้จากการสลายตัวด้วยน้ำของวุ้นอะการ์หรือน้ำตาลแลกโทส
galenaกาลีนาแร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบพวกเลดซัลไฟต์ (PbS) มีสีเทาและมีความวาวแบบโลหะ ความถ่วงจำเพาะประมาณ 7.4-7.6 เมื่อถลุงจะได้ตะกั่ว โดยทั่วไปเรียกว่า แร่ตะกั่ว
gall bladderถุงน้ำดีอวัยวะที่มีลักษณะเป็นถุงอยู่ในตับ  ทำหน้าที่เก็บน้ำดี มีท่อลำเลียงน้ำดีไปยังลำไส้เล็ก
galvanometerแกลแวนอมิเตอร์อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ใช้วัดกระแสไฟฟ้าที่มีปริมาณน้อย
gameteเซลล์สืบพันธุ์เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซม 1 ชุดทำหน้าที่สืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
gametophyteแกมีโทไฟต์ชื่อที่ใช้เรียกพืชซึ่งมีวัฏจักรชีวิตแบบสลับในช่วงที่มีจำนวนโครโมโซม 1 ชุด (n) พืชระยะนี้สืบพันธุ์โดยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์มาผสมกัน
gamma ray [γ-ray]รังสีแกมมารังสีชนิดหนึ่งที่แผ่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสี เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีความยาวคลื่นสั้นมาก มีอำนาจในการผ่านทะลุสูงกว่ารังสีแอลฟาและรังสีบีตา
garnetการ์เนต, โกเมนแร่ชนิดหนึ่งมักเกิดเป็นผลึกเดี่ยว ๆ มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่  ความถ่วงจำเพาะมีค่าระหว่าง 3.5-4.3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธาตุที่เป็นองค์ประกอบ  ส่วนใหญ่ใช้เป็นรัตนชาติมีสีต่าง ๆ ได้แก่ สีแดง น้ำตาล เหลือง เขียว ขาว และดำ ที่พบมากเป็นการ์เนตสีแดง เรียกว่า โกเมน
gasแก๊สสถานะหนึ่งของสสาร มีสมบัติฟุ้งกระจายไปจนเต็มภาชนะที่บรรจุอยู่
gas constantค่าคงตัวแก๊สค่าคงตัวสำหรับแก๊สทุกชนิด  ใช้สัญลักษณ์ R โดย R = 8.314 JK-1mol-1
gas lawกฎของแก๊สกฎที่ว่าด้วยสมบัติของแก๊สคือ ความดันและปริมาตรของแก๊สเป็นปฏิภาคโดยตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์  เป็นกฎที่ได้จากกฎของบอยล์และกฎของชาร์ลรวมกัน
gasoline engineเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเครื่องยนต์สันดาปภายในชนิดหนึ่งซึ่งทำงานได้โดยใช้ประกายไฟฟ้าจากหัวเทียนจุดระเบิดเชื้อเพลิงในกระบอกสูบ ซึ่งจะดันลูกสูบให้เคลื่อนที่
gasoline [petrol]น้ำมันเบนซินของเหลวที่ได้จากการกลั่นลำดับส่วนปิโตรเลียม แต่ละโมเลกุลมีคาร์บอน 7 - 9 อะตอม มีจุดเดือด 40°C - 180°C  ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
gastrovascular cavityช่องแก๊สโทรวาสคิวลาร์ช่องกลวงกลางลำตัวสัตว์ชั้นต่ำ  เช่น ไฮดรา ช่องนี้ทำหน้าที่เป็นทั้งหลอดอาหารและทางลำเลียงสารต่าง ๆ ด้วย
gearเฟืองอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมความเร็ว แรง หรือทิศทางการเคลื่อนที่ มีลักษณะเป็นวงกลมคล้ายล้อมีฟันที่ขอบโดยรอบ การใช้งานต้องประกอบกับเฟืองตัวอื่น ๆ ชุดเฟือง เพื่อส่งกำลังหรือถ่ายทอดการหมุนจากเฟืองตัวหนึ่งไปยังเฟืองอีกตัวหนึ่ง ชุดเฟืองมีหลายชนิด เช่น เฟืองตรง เฟื
geiger counterไกเกอร์เคาเตอร์อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบและวัดปริมาณกัมมันตรังสีจากวัตถุหรือในบริเวณต่าง ๆ
gelเจลคอลลอยด์ชนิดหนึ่ง มีอนุภาคของของแข็งกระจายเป็นโครงตาข่ายอยู่ทั่ว ๆ ไปในตัวกลางที่เป็นของเหลว เช่น วุ้น เป็นต้น
gemอัญมณีแร่หรือหินบางชนิดที่มีสีสวยงามนิยมนำมาเจียระไนหรือขัดเพื่อให้เป็นเครื่องประดับ  เช่น เพชร ทับทิม บุษราคัม หยก เป็นต้น
geneยีนสารประกอบพวก DNA ที่ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
general wasteขยะทั่วไปขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติกที่เปื้อนอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื
generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องกลที่ใช้เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ในโรงไฟฟ้าใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ
generic nameชื่อสกุลชื่อสิ่งมีชีวิตที่เรียกตามชื่อของจีนัส  เช่น Plasmodium  sp., Lycopodium  sp. เป็นต้น
genotypeจีโนไทป์แบบของยีนหรือชุดของ คู่ยีน ซึ่งควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแต่ละหน่วย
gentian violetเจนเชียนไวโอเลตดู methyl violet
genusจีนัส, สกุลลำดับหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต  (ดู kingdom ประกอบ)
geologyธรณีวิทยาวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่ว่าด้วยส่วนประกอบ โครงสร้าง ประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของโลก
geometic figureรูปเรขาคณิตรูปที่ประกอบด้วย จุด เส้นตรง เส้นโค้ง ระนาบ ฯลฯ อย่างน้อยหนึ่งอย่าง
geometric formรูปทรงเรขาคณิตรูปทรงที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ คือมีความกว้าง ความยาว และความสูง และสามารถใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์หาปริมาตรที่แน่นอนได้ ได้แก่ รูปทรงกลม รูปทรงกระบอก รูปทรงกรวย ลูกบาศก์ ปริซึม รูปพีระมิด เป็นต้น
geometric mean (G.M.)ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (มัชฌิมเรขาคณิต)ค่ากลางของข้อมูลชุดหนึ่งใช้อักษรย่อ G.M. หาได้จากสูตร  เมื่อ Xi เป็นข้อมูลตัวที่ i  และ N เป็นจำนวนข้อมูลทั้งหมด
geometric sequence [geometric progression]ลำดับเรขาคณิตลำดับที่อัตราส่วนร่วมระหว่างพจน์ที่ n + 1 กับพจน์ที่ n มีค่าคงตัว  เช่น ลำดับ 1, 2, 4, 8,  
geometric seriesอนุกรมเรขาคณิตอนุกรมที่ได้จากลำดับเรขาคณิต  
geometric shapeรูปร่างเรขาคณิตรูปร่างที่ประกอบด้วยเส้นตรงและเส้นโค้ง เช่น วงกลม ครึ่งวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม เป็นต้น
geothermal energyพลังงานความร้อนใต้ธรณีพลังงานความร้อนที่สะสมอยู่ใต้เปลือกโลกทำให้เกิดภูเขาไฟ น้ำพุร้อน
germinationการงอกกระบวนการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเมื่อเริ่มโผล่ออกมาจากเมล็ด
GHจีเอชดู  growth hormone
gigantismคนที่มีรูปร่างใหญ่มากกว่าปกติสภาวะที่ร่างกายเติบโตสูงใหญ่กว่าปกติโดยที่อวัยวะต่าง ๆ เจริญได้สัดส่วนกัน  สภาวะดังกล่าวเกิดจากร่างกายสร้างฮอร์โมนโซมาโตโทรฟินมากเกินไปในวัยเด็ก
gillเหงือกอวัยวะที่ใช้สำหรับหายใจของสัตว์บางชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำ เช่น ปลา กุ้ง ปู เป็นต้น
gill slitช่องเหงือกช่องเปิดบริเวณคอหอยของสัตว์จำพวกคอร์เคต  สัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูงจะมีช่องเหงือกในระยะเอ็มบริโอเท่านั้น
glass fibreใยแก้วเส้นใยทำจากแก้วนำมาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น เป็นฉนวนความร้อน เป็นวัสดุเสริมกำลังในไฟเบอร์กลาสส์ เป็นต้น
globulinโกลบูลินโปรตีนชนิดหนึ่งไม่ละลายน้ำแต่ละลายในสารละลายของเกลือที่เจือจาง โปรตีนชนิดนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของน้ำเลือดและไข่แดง
glomerulusโกลเมอรูลัสกลุ่มหลอดเลือดฝอยอยู่ในโพรงของโบว์แมนส์แคปซูล ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด
glucagonกลูคากอนฮอร์โมนที่สร้างจากเซลล์อัลฟาของไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์  มีหน้าที่กระตุ้นไกลโคเจนในตับให้สลายตัวเป็นกลูโคส
glucocorticoidsฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์กลุ่มฮอร์โมนที่สร้างจากอะดรีนัลคอร์เทกซ์ของต่อมหมวกไต  มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต
glucoseกลูโคสน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว สูตรเคมีคือ C6H12O6 พบในผลไม้ น้ำผึ้ง และเลือด
glycerideกลีเซอไรด์เอสเทอร์ชนิดหนึ่ง เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกลีเซอรอลกับกรดอินทรีย์ 
glycerinกลีเซอรินดู  glycerol
glycerolกลีเซอรอลสารประกอบอินทรีย์พวกแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C3H8O3 เป็นของเหลวข้น ไม่มีสี มีจุดเดือด 290oC  ละลายน้ำได้  เป็นองค์ประกอบสำคัญของไขมันหรือน้ำมัน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กลีเซอริน ใช้ในอุตสาหกรรมทำยา เครื่องสำอาง สบู่ เป็นต้น
glycineไกลซีนกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C2H5NO2
glycogenไกลโคเจนคาร์โบไฮเดรตที่เกิดจากการรวมตัวของน้ำตาลกลูโคสหลายโมเลกุลที่ร่างกายของสัตว์สะสมไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อ จะถูกนำออกมาใช้เมื่อร่างกายต้องการ
glycoproteinไกลโคโปรตีนโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งโมเลกุลประกอบด้วยกรดอะมิโนกับคาร์โบไฮเดรต พบในน้ำลาย ไข่ขาว เยื่อหุ้มเซลล์สัตว์
gneissหินไนส์หินแปรที่แร่ประกอบหินเรียงตัวขนานกันเป็นทาง ส่วนมากมีสีดำ คำนี้ใช้ประกอบชื่อหินเพื่อแสดงลักษณะของหิน เช่น หินแกรนิตไนส์ เป็นต้น
Golden rectangleรูปสี่เหลี่ยมทองรูปสี่เหลี่ยมที่มีอัตราส่วนของความยาวต่อความกว้างเป็นอัตราส่วนทอง
golgi apparatusกอลจิแอพพาลาตัสดู golgi body
golgi body [golgi complex] [goigi apparatus]กอลจิบอดี, กอลจิคอมเพล็กซ์, กอลจิแอพพาลาตัสออร์แกเนลล์ที่มีลักษณะเป็นเยื่อบาง ๆ เรียงซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ในไซโทพลาซึมของเซลล์  ทำหน้าที่รับโปรตีนจากร่างแหเอนโดพลาซึมแล้วลำเลียงออกนอกเซลล์
golgi complexกอลจิคอมเพล็กซ์ดู golgi body
gonadotrophin / gonadotrophic hormoneโกนาโดโทรฟินฮอร์โมนฮอร์โมนกลุ่มหนึ่งที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ประกอบด้วยฮอร์โมนที่สำคัญ 2 ชนิด คือ ฟอลลิเคิลสติมิวเลติงฮอร์โมน (FSH) ลูทิไนซิงฮอร์โมน (LH)
gorgeโกรกธารหุบเขาที่มีหน้าผาชันทั้ง 2 ข้าง มีความลึกและแคบ มักมีลำธารอยู่เบื้องล่าง
graafian follicleกราเฟียนฟอลลิเคิลกลุ่มเซลล์ภายในรังไข่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมซึ่งเป็นที่อยู่ของไข่  หลังจากปล่อยไข่ออกไปแล้วกราเฟียนฟอลลิเคิลกลายเป็นคอร์ปัสลูเทียม
granaกรานากลุ่มของลาเมลลาที่ซ้อนกันอยู่เป็นชั้น ๆ ภายในคลอโรพลาสต์
graniteหินแกรนิตหินอัคนีชนิดหนึ่งประกอบด้วยแร่ควอรตซ์และเฟลด์สปาร์เป็นส่วนใหญ่ มีแร่อื่น ๆ  เช่น แร่ไมกา ปนอยู่ด้วย ผลึกของแร่แต่ละชนิดเกาะก่ายกัน มีลักษณะเป็นดอก ๆ ประปราย และมีเนื้อหยาบ เปลือกโลกประกอบด้วยหินชนิดนี้เป็นส่วนใหญ่
granite-gneissหินแกรนิตไนส์หินแปรชนิดหนึ่งซึ่งแปรสภาพมาจากหินแกรนิต  มีลักษณะการเรียงตัวของแร่ขนานกันเป็นทางแบบหินไนส์ ใช้ทำครกหิน ตุ๊กตาหิน เป็นต้น
graph (of a relation)กราฟ (ของความสัมพันธ์)เซตของจุดในระนาบซึ่งแต่ละจุดแทนคู่อันดับในความสัมพันธ์นั้น
graphic formulaสูตรแบบเส้นสูตรที่เขียนแทนโมเลกุลของสารโดยใช้เส้นแสดงพันธะของอะตอมคู่หนึ่ง ๆ ในโมเลกุล  เช่น  
graphic processing unit( GPU)ชิปประมวลผลกราฟิกอุปกรณ์พิเศษที่สามารถเพิ่มความเร็วในการแสดงผลโดยลดภาระซีพียูในการคำนวณข้อมูลที่จะส่งไปที่จอภาพ
graphiteแกรไฟต์ผลึกรูปหนึ่งของธาตุคาร์บอนที่เกิดในธรรมชาติ โครงสร้างมีลักษณะเป็นแผ่น ๆ ซ้อนกัน นำไฟฟ้าได้ดีในทิศทางที่ขนานกับชั้นของผลึก มีจุดหลอมเหลว 3730 °C ใช้ประโยชน์ทำไส้ดินสอ ขั้วไฟฟ้า และสารหล่อลื่น เป็นต้น
gratingเกรตติงอุปกรณ์ที่ใช้แยกแสงให้เป็น สเปกตรัมโดยวิธีการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง เกรตติงเป็นแผ่นกระจกหรือพลาสติกบาง และมีเส้นขนานกันและระยะห่างเท่า ๆ กัน จำนวนมากบนเกรตติงเหมือนเป็นช่องเล็ก ๆ ขนานกัน เช่น เกรตติงชนิดพลาสติก อาจมี 5,300 เส้นต่อความยาว 1 เซนติเมตร
gravelก้อนกรวดก้อนหินเล็ก ๆ  มีขนาดโตกว่าเม็ดทราย เกิดจากการสึกกร่อนและพัดพา
gravitationความโน้มถ่วงปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุและวัตถุนั้นอยู่ในสนามโน้มถ่วงของโลก
gravitational accelerationความเร่งโน้มถ่วงความเร่งในการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรี ความเร่งโน้มถ่วงเป็นปริมาณเวกเตอร์ ความเร่งโน้มถ่วงบริเวณผิวโลกมีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาที2 (ดู free fall ประกอบ)
gravitational fieldสนามโน้มถ่วงดู field ประกอบ
gravitational forceแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูด เนื่องจากมวล เช่น แรงดึงดูดระหว่างโลกกับวัตถุ แรงดึงดูดระหว่างโลกกับมวลทั้งสองและระยะทางระหว่างมวล
gravitational potential energyพลังงานศักย์โน้มถ่วงพลังงานศักย์ของวัตถุเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก
greatest common divisor (G.C.D.)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)ตัวหารร่วมมากของจำนวนใด ๆ หมายถึง ตัวประกอบร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนเหล่านั้น ใช้ตัวย่อว่า ห.ร.ม.  เช่น ห.ร.ม. ของ 4,  8,  12  คือ 4
greenhouse effectปรากฏการณ์เรือนกระจกปรากฏการณ์ที่ทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกิดจากแก๊สเรือนกระจก
greenhouse gasแก๊สเรือนกระจกแก๊สที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ได้แก่ ไอน้ำ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน โอโซน ไนตรัสออกไซด์ ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูไรด์ สารกลุ่มฟลูออโรคาร์บอน (CFCs และ HFCs)
grey matterเนื้อสีเทาบริเวณสีเทาของสมองและไขสันหลังที่มีตัวเซลล์ประสาทอยู่เป็นจำนวนมาก
grottoถ้ำลอดถ้ำหรือโพรงบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งเกิดจากแรงน้ำเซาะ  ภายในถ้ำดูสวยงามเนื่องจากมีแสงสะท้อนจากผิวน้ำ
groundสายดินดู earth
ground stateสถานะพื้นสถานะของระบบ  เช่น อะตอมหรือโมเลกุลหรือนิวเคลียสซึ่งมีระดับพลังงานต่ำสุด และเป็นสถานะของระบบในภาวะปกติ
ground waterน้ำบาดาลน้ำที่ซึมอยู่ในดินซึ่งมีชั้นของหินกั้นไว้  ทำให้ดินเหนือชั้นหินอิ่มตัวไปด้วยน้ำ
ground waveคลื่นดินคลื่นวิทยุที่ได้รับโดยตรงจากสถานีส่งโดยไม่ต้องอาศัยคลื่นที่สะท้อนจากบรรยากาศ
groupกลุ่มเซต G และ โอเปอเรชันอย่างหนึ่ง พร้อมทั้งคุณสมบัติต่อไปนี้ ให้ * เป็นโอเปอเรชัน 1. คุณสมบัติปิด 2. คุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มได้ 3. เอกลักษณ์มี ซึ่งทำให้ สำหรับ 4. อินเวอร์ส สำหรับสมาชิก แต่ละตัวจะมี ซึ่ง
groupหมู่กลุ่มธาตุต่าง ๆ ที่อยู่ในแนวดิ่งเดียวกันในตารางธาตุ  ธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันจะมีสมบัติบางประการคล้างคลึงกัน
grouped dataข้อมูลแบ่งกลุ่มข้อมูลที่แจกแจงความถี่ตามค่าที่เป็นไปได้
growthการเติบโตการเพิ่มปริมาณของโพรโทพลาซึม รวมทั้งการเพิ่มขนาดและจำนวนของเซลล์
growth curveเส้นโค้งของการเติบโตกราฟแสดงอัตราการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตโดยทั่ว ๆ ไป ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเติบโตเต็มที่ ซึ่งมักจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งรูปตัว S ดังรูป
growth hormone (GH)โกรทฮอร์โมน (จีเอช)ดู somatotrophic hormone
growth movementการเคลื่อนไหวเนื่องจากการเติบโตการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเจริญเติบโต โดยปกติจะหมายถึงการเคลื่อนไหวของพืช เช่น การแตกยอดของพืช การเลื้อยพันหลักของไม้เลี้อย เป็นต้น
guanineกวานีนเบสที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ  สูตรเคมีคือ C5H5N5O มีอยู่ใน DNA และ RNA
guard cellเซลล์คุมเซลล์ที่ทำหน้าที่ควบคุม การปิดเปิดของปากใบ โดยทั่วไปพบมากในชั้น เอพิเดอร์มิสของใบพืช มีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วอยู่กันเป็นคู่ ๆ ระหว่างเซลล์คุมแต่ละคู่มีช่องเปิดเล็ก ๆ เป็นปากใบ
guttationกัตเตชันการคายน้ำของพืชจากใบ  ซึ่งน้ำจะออกมาทางไฮดาโทดรวมเป็นหยดน้ำอยู่ตามขอบใบและปลายใบ
gymnospermพืชเมล็ดเปลือยพืชจำพวกหนึ่ง ไม่มีดอกแต่มีเมล็ดอยู่ในอวัยวะที่เรียกว่าโคน (cone) เช่น สน ปรง เป็นต้น
gypsumยิปซัมแร่ชนิดหนึ่งเป็นผลึกของสารประกอบพวกแคลเซียมซัลเฟตและน้ำ (CaSO42.2H2O) ส่วนมากจะใสไม่มีสี แต่อาจพบชนิดที่มีสี  เช่น สีเทา สีแดงมีความแข็ง 2 ความถ่วงจำเพาะมีค่าระหว่าง 2.2-2.4 ใช้ในอุตสาหกรรมทำปูนซีเมนต์ ทำเป็นแผ่นบุฝาผนังและเพดานห้อง  เป็นต้น
gyroscopeไจโรสโคปอุปกรณ์ที่อาศัยความเฉื่อยของล้อหมุน เพื่อช่วยรักษาทิศทางของแกนหมุน ประกอบด้วยล้อหมุนเร็วบรรจุอยู่ในกรอบอีกทีหนึ่ง ทำให้เอียงในทิศทางต่าง ๆ ได้โดยอิสระ โดยจะชี้ทิศทางเดิมถ้าไม่มีทอร์กมากระทำ