พจนานุกรมศัพท์ สสวท.

หมวด พจนานุกรมศัพท์ สสวท.
มีคำศัพท์ 2,896 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย E จำนวน 151 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
e-mailอีเมลบริการรับส่งจดหมายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ โดยสามารถส่งได้ทั้งข้อความ และไฟล์ต่างๆ ซึ่งผู้รับและผู้ส่งต้องมีที่อยู่อีเมล เพื่อระบุตัวตนบนเครือข่าย เปรียบเสมือนกับเป็นที่อยู่ที่ใช้รับและส่งจดหมาย
e.m.f.ร.ค.ฟ.ดู  electromotive force
earหูอวัยวะรับเสียงของสัตว์ชั้นสูง มีโครงสร้าง ดังรูป
earthโลกดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ระหว่างดาวศุกร์และดาวอังคาร อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 150 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ12,755 กิโลเมตร มีดวงจันทร์บริวาร 1 ดวง
earth crustเปลือกโลกชั้นนอกสุดของโลกมีความหนาโดยเฉลี่ยประมาณ 50 กิโลเมตร ประกอบด้วยหิน ดิน และแร่ธาตุ
earth [ground]สายดินการต่อสายไฟฟ้าลงดิน ตำแหน่งที่ต่อสายไฟฟ้าลงดินในวงจรไฟฟ้ามีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์
earthquakeแผ่นดินไหวการสั่นสะเทือนของแผ่นดิน ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งบนผิวโลก ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด
echinodermเอไคโนเดิร์มสัตว์ในไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา
echinodermataเอคไคโนเดอมาตาไฟลัมหนึ่งของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ทะเลทั้งหมดลักษณะลำตัวไม่มีส่วนหัวและส่วนท้าย ผิวขรุขระหรือเป็นหนาม เช่น ดาวทะเล เม่นทะเล ปลิงทะเล เป็นต้น
echoเสียงสะท้อนกลับเสียงที่สะท้อนกลับมายังผู้พูดหรือแหล่งกำเนิดเสียงให้ได้ยินอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เปล่งเสียงออกไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง ประมาณเกินกว่า 1/10 วินาที ซึ่งนานพอที่หูจะแยกฟังเสียงเดิมและเสียงสะท้อนได้
eclipse of the moon[lunar eclipse]จันทรุปราคาปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์ โคจรเข้ามาอยู่ในแนวเดียวกัน โดยที่โลกจะอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์  จึงบังแสงอาทิตย์ไว้ทำให้เกิดเงามืดบนดวงจันทร์ชั่วระยะเวลาหนึ่ง
eclipse of the sun [solar eclipse]สุริยุปราคาปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรเข้ามาอยู่ในแนวเดียวกันโดยที่ดวงจันทร์จะอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก จึงบังแสงอาทิตย์ไว้ทำให้เกิดเงามืดบนพื้นโลกชั่วระยะเวลาหนึ่ง
economic cropsพืชเศรษฐกิจพืชที่ทำรายได้ให้ประเทศ พืชเศรษฐกิจของไทย เช่น ข้าว ข้าวโพด ยางพาราเป็นต้น
ecosystemระบบนิเวศระบบที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกัน  มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมีความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่นั้นด้วย
ectoplasmเอ็กโทพลาซึมไซโทพลาสซึมชั้นนอก อยู่ติดกับเยื่อหุ้มเซลล์ มีลักษณะเป็นของเหลวข้น
eddy currentกระแสวนกระแสไฟฟ้าที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นในตัวนำซึ่งอยู่ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง  กระแสวนจะเกิดขึ้นในแกนเหล็กของหม้อแปลงหรือในเครื่องกลไฟฟ้าอื่น ๆ เป็นเหตุให้เกิดความร้อน ซึ่งเป็นการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า
edgeเส้นเชื่อมเส้นที่เชื่อมระหว่างจุดยอดสองจุด
effectorหน่วยปฏิบัติงานกล้ามเนื้อและต่อมต่าง ๆ ที่แสดงปฏิกิริยาต่อกระแสประสาทที่ส่งมาจากระบบประสาทส่วนกลาง
efficiencyประสิทธิภาพอัตราส่วนระหว่างงานที่ได้กับงานที่ให้ นิยมคิดเป็นร้อยละ ใช้คำนวณหาประสิทธิภาพเครื่องกล
egg cellเซลล์ไข่เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียของสิ่งมีชีวิต มีขนาดต่าง ๆ กัน เช่น เซลล์ไข่ของนกและสัตว์เลื้อยคลานมีขนาดใหญ่ เนื่องจากมีไข่แดง ส่วนเซลล์ไข่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมและพืชมีขนาดเล็กมาก
ejaculatory ductท่อฉีดอสุจิท่อที่ปลายข้างหนึ่งต่อจากหลอดนำตัวอสุจิและปลายอีกข้างหนึ่งเปิดออกสู่ท่อปัสสาวะ  มีกล้ามเนื้อควบคุมการเคลื่อนของน้ำอสุจิ
El Ninoเอลนีโญความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ ที่ทำให้ พื้นทวีปบริเวณด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก มีฝนตกหนักกว่าปกติ ในขณะที่พื้นทวีปบริเวณตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเกิดความแห้งแล้งกว่าปกติ
elaborationความคิดละเอียดลออความคิดในรายละเอียดเพื่อเพิ่มเติมหรือขยายความคิดหลักให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และรวมถึงการเชื่อมโยงสัมพันธ์สิ่งต่าง ๆ อย่างมีความหมาย เช่น การออกแบบและผลิตด้ามปากกาบริเวณนิ้วจับให้มีพื้นผิวขุรขระ เพื่อให้จับได้ถนัดเวลาใช้เขียน
elastic collisionการชนแบบยืดหยุ่นการชนกันของวัตถุซึ่งพลังงานจลน์ของวัตถุก่อนชนเท่ากับพลังงานจลน์ของวัตถุหลังชน (ดู collision ประกอบ)
elastic limitขีดจำกัดสภาพยืดหยุ่นตำแหน่งสุดท้ายของแรงดึงที่ทำให้วัสดุยืดแล้วยังสามารถคืนตัวกลับสู่สภาพเดิม โดยแรงดึงจะต้องไม่เป็นสัดส่วนกับความยาวของวัสดุที่ยืดออก
elastic potential energyพลังงานศักย์ยืดหยุ่นพลังงานศักย์อันเนื่องมาจากความยืดหยุ่นของวัตถุ เช่น สปริง เป็นต้น
elasticityสภาพยืดหยุ่นสมบัติของวัตถุที่เมื่อถูกแรงกระทำให้รูปร่างเปลี่ยนไปแล้ว เมื่อแรงหยุดกระทำ วัตถุจะคืนรูปร่างสู่สภาพเดิมได้
electric charge [charge]ประจุไฟฟ้า, ประจุสมบัติอย่างหนึ่งของอนุภาคมูลฐาน ประจุไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือประจุบวกและประจุลบ มีหน่วยเป็นคูลอมบ์ เช่น อิเล็กตรอนมีประจุลบมีปริมาณไฟฟ้าเท่ากับ 1.602 x 10-19 คูลอมบ์
electric circuitวงจรไฟฟ้าตัวนำไฟฟ้าหรือระบบของตัวนำไฟฟ้า  ซึ่งนำมาต่อกันเพื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้
electric conductorตัวนำไฟฟ้าสารที่มีสมบัติยอมให้ประจุไฟฟ้าผ่าน หรือสารที่ถ่ายโอนประจุไฟฟ้าได้ดี  เช่น โลหะต่าง ๆ เป็นต้น
electric currentกระแสไฟฟ้าปริมาณประจุไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำไฟฟ้าใน 1 หน่วยเวลา ใช้สัญลักษณ์ I มีหน่วยเป็นแอมแปร์
electric fieldสนามไฟฟ้าบริเวณซึ่งประจุไฟฟ้าได้รับแรงกระทำจากประจุไฟฟ้าอื่น ๆ
electric motor [motor]มอเตอร์ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล
electric potentialศักย์ไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้า ณ จุดใด หมายถึงงานที่ใช้ในการเคลื่อนประจุไฟฟ้าบวก 1 หน่วย  ผ่านสนามไฟฟ้าจากระยะอนันต์หรือจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์มายังจุดนั้น ศักย์ไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์
electric potential differenceความต่างศักย์ไฟฟ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุดในสนามไฟฟ้าหรือในวงจรไฟฟ้า เป็นงานที่ทำในการเคลื่อนประจุบวก 1 หน่วยจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
electric resistanceความต้านทานไฟฟ้าสมบัติอย่างหนึ่งของตัวนำที่จะต้านกระแสไฟฟ้า ถ้าตัวนำนั้นยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านไปได้ดีเรียกว่าตัวนำนั้นมีความต้านทานไฟฟ้าน้อย หรือเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี ความต้านทานไฟฟ้าของตัวนำมีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างปลายของตัวนำกับกระแสไฟฟ้าที่ผ่า
electrical conductanceความนำไฟฟ้าดู  conductance
Electrical energyพลังงานไฟฟ้าพลังงานรูปหนึ่งที่สัมพันธ์กับตำแหน่งของประจุไฟฟ้าที่อยู่ในสนามไฟฟ้า มีหน่วยเป็นจูล วัตถุที่มีประจุไฟฟ้า Q วางอยู่ ณ จุดหนึ่ง มีศักย์ไฟฟ้า V จะมีพลังงานไฟฟ้า QV
electricityไฟฟ้าวิชาฟิสิกส์แขนงหนึ่งที่ศึกษาปรากฏการณ์และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประจุไฟฟ้าเมื่ออยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่
electrochemical cell [cell]เซลล์ไฟฟ้าเคมีระบบที่ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้า 2 ขั้วจุ่มอยู่ในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งเมื่อเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์จะให้พลังงานไฟฟ้าออกมา เซลล์ไฟฟ้าเคมีแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ เซลล์ไฟฟ้าปฐมภูมิและเซลล์ไฟฟ้าทุติยภูมิ
electrochemical reactionปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีปฏิกิริยารีดอกซ์ซึ่งมีการให้และรับอิเล็กตรอนโดยผ่านตัวนำ ปฏิกิริยานี้จะทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้า
electrodeขั้วไฟฟ้าตัวนำไฟฟ้าที่จุ่มอยู่ในอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งจะเป็นส่วนที่เกิดปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ไฟฟ้าเคมีหรือเซลล์อิเล็กโทรไลต์
electrodeขั้วไฟฟ้าขั้วตัวนำไฟฟ้าที่จะนำกระแสไฟฟ้าเข้าหรือออกจากระบบ
electrode potentialศักย์ขั้วไฟฟ้าดู  half-cell potential
electrolysisอิเล็กโทรลิซิส, การแยกสลายด้วยไฟฟ้ากระบวนการแยกสลายสารที่อยู่ในสถานะของเหลวด้วยกระแสไฟฟ้า เช่น การแยกสลายน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าได้แก๊สออกซิเจนกับแก๊สไฮโดรเจน
electrolyteอิเล็กโทรไลต์สารละลายหรือของเหลวที่แตกตัวเป็นไออนได้บางส่วน หรือทั้งหมด และยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้
electrolytic cellเซลล์อิเล็กโทรไลต์อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้า 2 ขั้วจุ่มอยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ จะเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ก็ต่อเมื่อได้รับพลังงานไฟฟ้าจากภายนอกเท่านั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสนั่นเอง 
electromagnetแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากการพันขดลวดไฟฟ้ารอบแกนเหล็กอ่อน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก ซึ่งสามารถเหนี่ยวนำแกนเหล็กอ่อนภายในขดลวดให้เป็นแม่เหล็กได้
electromagnetic inductionการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าการทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าในตัวนำเมื่อตัวนำเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็ก หรือเมื่อสนามแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลง
electromagnetic lensเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้สำหรับโฟกัสลำของอิเล็กตรอน บางครั้งเรียกสั้น ๆ ว่า เลนส์แม่เหล็ก
electromagnetic spectrumสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแถบแสดงความถี่หรือความยาวคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละช่วงมีชื่อต่าง ๆ  เช่น คลื่นวิทยุ รังสีอินฟราเรด แสง รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์ เป็นต้น
electromagnetic waveคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นซึ่งเกิดจากการสั่นของประจุไฟฟ้าหรือเกิดจากประจุไฟฟ้าที่มีความเร่ง คลื่นนี้ประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนค่าตลอดเวลาและตั้งฉากซึ่งกันและกัน แผ่กระจายออกจากแหล่งกำเนิดคลื่นด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสง
electromotive force [e.m.f.]แรงเคลื่อนไฟฟ้า (ร.ค.ฟ.)พลังงานที่แหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้ต่อหนึ่งหน่วยประจุไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ผ่านแหล่งกำเนิดนั้น โดยทั่วไปแรงเคลื่อนไฟฟ้ามีค่าใกล้เคียงความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้า หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขณะที่วงจรเปิด ใช้ตัวย่อว่า e.m.f. แทนด้วยสัญลักษณ์ E  มีหน่ว
electronอิเล็กตรอนอนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของอะตอมและโคจรอยู่รอบนิวเคลียส มีประจุไฟฟ้าลบ  มีมวล 1/1840 เท่าของมวลอะตอมของไฮโดรเจน
electron affinityอิเล็กตรอนอัฟฟินิตีพลังงานที่ปล่อยออกมาหรือรับเข้าไปเนื่องจากอะตอมที่อยู่ในสถานะแก๊สรับอิเล็กตรอนเข้าไปแล้วเกิดเป็นไอออน
electron cloudกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนแบบจำลองอะตอมแบบหนึ่ง  ซึ่งถือว่าการกระจายของอิเล็กตรอนในอะตอมมีลักษณะเป็นแบบกลุ่มหมอกที่มีประจุ โดยมีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนหนาแน่นอยู่ในขอบเขตและรูปร่างที่จำกัด
electron dot formulaสูตรแบบจุดสูตรที่เขียนแทนโมเลกุลของสารโดยใช้จุดแสดงจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมที่เข้ารวมเป็นโมเลกุล  เช่น  เป็นสูตรแบบจุดของโมเลกุลของน้ำ
electron microscopeกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกล้องจุลทรรศน์ชนิดที่ใช้อิเล็กตรอนแทนลำแสงส่องดูวัตถุ  มีกำลังขยายสูงกว่ากล้องจุลทรรศน์ธรรมดามาก
electronegativityอิเล็กโทรเนกาติวิตีความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนของธาตุต่าง ๆ ในโมเลกุลของสารประกอบที่ยึดกันด้วยพันธะโคเวเลนต์
electronic commerce (e-commerce)พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การทำธุรกรรมซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้เว็บไซต์เป็นสื่อในการนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ รวมถึงการติดต่อกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทำให้ผู้เข้าใช้บริการจากทุกที่ทุกประเทศ หรือทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายและตลอด 24 ชั่ว
electroplatingการชุบด้วยไฟฟ้ากระบวนการอิเล็กโทรลิซิสซึ่งทำให้โลหะที่ต้องการไปฉาบติดพื้นผิวนอกของโลหะที่จะชุบ โดยให้โลหะที่ใช้ฉาบเป็นแอโนด โลหะที่จะชุบเป็นแคโทด และมีสารละลายซึ่งมีไอออนของโลหะที่ใช้ฉาบเป็นอิเล็กโทรไลต์
electroscopeอิเล็กโทรสโคปอุปกรณ์ตรวจประจุไฟฟ้า มีหลายแบบ  เช่น แบบลูกพิท แบบแผ่นโลหะ เป็นต้น
electrostatic inductionการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิตการทำให้เกิดประจุไฟฟ้าบนผิวของตัวนำโดยการนำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเข้ามาใกล้
elementธาตุสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกัน หรืออะตอมที่มีเลขอะตอมเท่ากันและไม่สามารถแยกสลายเป็นสารอื่นได้อีกโดยวิธีการทางเคมี
element (of a set)สมาชิก (ของเซต)ดู  set 
elementary particleอนุภาคมูลฐานอนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของสารทุกชนิดในจักรวาล  เช่น อิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอน  เป็นต้น
ellipseวงรีเซตของจุดทุกจุดในระนาบซึ่งผลบวกของระยะทางจากจุดใด ๆ ในเซตนี้ไปยังจุดคงที่สองจุด มีค่าคงตัว จุดคงที่ทั้งสองนี้เรียกว่า โฟกัส   ดูรูปประกอบ  F1, F2 คือโฟกัสของวงรี
email addressที่อยู่อีเมลข้อมูลที่ใช้เพื่อระบุตัวตนบนเครือข่าย เปรียบเสมือนกับเป็นที่อยู่ที่ใช้รับและส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
embryoเอ็มบริโอตัวอ่อนหรือต้นอ่อนของสิ่งมีชีวิตในระยะนับต่อจากไซโกตไปจนคลอด หรือออกจากไข่ หรือระยะงอกออกจากเมล็ดพืช
embryo sacถุงเอ็มบริโอส่วนที่มีลักษณะคล้ายถุงอยู่ภายในออวุลของพืช เปลี่ยนแปลงมาจากเมกะสปอร์  ภายในถุงเอ็มบริโอมีเซลล์ไข่และโพลานิวเคลียส
emigrationการอพยพออกจำนวนประชากรที่อพยพออกต่อประชากรทั้งหมด
emphysemaโรคถุงลมโป่งพองโรคที่เกิดจากปอดเสียสมบัติในการยืดหยุ่นตัว และผนังอัลวีโอลัสในปอดถูกทำลายขาดทะลุถึงกัน ทำให้ระบบการหายใจผิดปกติ
empirical formulaสูตรเอมพิริคัลสูตรที่แสดงอัตราส่วนอย่างต่ำของจำนวนอะตอมของธาตุที่รวมกันเป็นสารประกอบ  เช่น CH2O เป็นสูตรอย่างง่ายของ C6H12O6
empirical lawกฏเอมพิริคัลกฏที่ได้จากการวัด การสังเกตหรือการทดลอง โดยไม่อาศัยทฤษฎีใด ๆ
empty set [null set]เซตว่างเซตที่ไม่มีสมาชิก ใช้สัญลักษณ์  ø หรือ { }
emulsifierอิมัลซิไฟเออร์คอลลอยด์ชนิดหนึ่ง ซึ่งอนุภาคที่กระจายและตัวกลางของการกระจายเป็นของเหลว เช่น น้ำนม เป็นต้น
emulsionอิมัลชันคอลลอยด์ชนิดหนึ่ง ซึ่งอนุภาคที่กระจายและตัวกลางของการกระจายเป็นของเหลว  เช่น น้ำนม เป็นต้น
end pointจุดยุติภาวะที่อินดิเคเตอร์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนสังเกตเห็นได้ในกระบวนการไทเทรต
endocrine glandต่อมไร้ท่อกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมน  ฮอร์โมนนี้จะถูกลำเลียงไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยกระแสโลหิต
endodermisเอนโดเดอร์มิสชั้นของเซลล์ที่อยู่ถัดจากชั้นคอร์เทกซ์เข้าไป ประกอบด้วยเซลล์เพียงแถวเดียว เซลล์ชั้นนี้มักจะพบในรากมากกว่าในลำต้น
endometriumเอนโดมีเทรียมเยื่อที่บุผนังชั้นในของมดลูก เป็นที่ฝังตัวของไข่ที่ได้รับการผสม ถ้าไข่ไม่ได้รับการผสมเยื่อนี้จะหลุดออกและถูกขับออกมาทางช่องคลอดพร้อมกับเลือด ซึ่งเรียกว่าระดู หรือประจำเดือน
endoplasmเอนโดพลาซึมไซโทพลาซึมชั้นในถัดจากเอ็กเอ็กโทพลาซึมเข้าไป มีลักษณะเหลว
endoplasmic reticulum (ER)เอนโดพลาสมิกเรติคิวลัมออร์แกเนลล์ที่อยู่ในไซโทพลาซึม มีลักษณะเป็นเยื่อบาง ๆ  2 ชั้น พับซ้อนกันไปมาคล้ายร่างแห มีหน้าที่ช่วยในการสร้างโปรตีนและเป็นทางลำเลียงสารภายในเซลล์
endoskeletonโครงร่างแข็งภายในโครงกระดูกภายในร่างกาย เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อและเอ็น ช่วยในการทรงตัว การเคลื่อนไหวและป้องกันอวัยวะภายในที่สำคัญด้วย
endospermเอนโดสเปิร์มส่วนหนึ่งของโครงสร้างภายในเมล็ดพืช ประกอบด้วยสารจำพวกแป้ง เป็นอาหารที่สะสมไว้สำหรับเลี้ยงต้นอ่อนของพืช
endothermic changeการเปลี่ยนแปลงประเภทดูดความร้อนการเปลี่ยนแปลงของระบบที่มีพลังงานต่ำกว่าสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ระบบมีพลังงานเท่าเดิม จึงต้องดูดพลังงานความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าไป
endothermic reactionปฏิกิริยาดูดความร้อนปฏิกิริยาที่ผลิตภัณฑ์มีพลังงานต่ำกว่าสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีพลังงานเท่าเดิมจึงต้องดูดพลังงานความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าไป
energyพลังงานความสามารถในการทำงานของระบบ มีหน่วยเป็นจูล พลังงานมีหลายรูป เช่น พลังงานกล พลังงานไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น
energy levelระดับพลังงานค่าพลังงานเฉพาะของอิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุซึ่งมีอยู่หลายระดับ ระดับต่ำสุด เรียกว่า ระดับพลังงานพื้น  ส่วนระดับอื่น ๆ เรียกว่า ระดับพลังงานถูกกระตุ้น
engineเครื่องยนต์เครื่องกลใด ๆ ที่ต้องใช้พลังงานจากภายนอกมาทำให้เครื่องกลนั้นทำงานได้ ซึ่งหมายถึงเครื่องกลที่ใช้พลังงานจากไอน้ำ น้ำมัน และแก๊ส เช่น เครื่องจักรไอน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น
environmentสิ่งแวดล้อม, ภาวะแวดล้อมสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ล้อมรอบตัวของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งภาวะการณ์ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้น
enzymeเอนไซม์สารอินทรีย์จำพวกโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในปฏิกิริยาชีวเคมี เฉพาะอย่างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเซลล์ เช่น ในปฏิกิริยาย่อยแป้งไปเป็นน้ำตาลมอลโทส จะต้องมีเอนไซม์ชื่ออะไมเลส
epicotylเอพิคอทิลส่วนของเอ็มบริโอของพืชช่วงที่อยู่เหนือใบเลี้ยงขึ้นไป
epidermisหนังกำพร้าเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดของพืชและสัตว์  (ในคนเรียก หนังกำพร้า)
epididymisหลอดเก็บอสุจิหลอดขนาดเล็กยาวขดไปขดมา เชื่อมระหว่างหลอดสร้างตัวอสุจิกับหลอดนำอสุจิ
epiglottisฝาปิดกล่องเสียงอวัยวะที่มีลักษณะเป็นฝาทำหน้าที่ปิดกั้นไม่ให้อาหารตกลงไปในหลอดลมในขณะกลืนอาหาร
epinastyเอพิแนสตีการเจริญของกลุ่มเซลล์ของพืชซึ่งเซลล์ด้านในขยายตัวมากกว่าด้านนอก เช่น การบานของดอกไม้เกิดจากเซลล์ของกลีบดอกด้านในขยายตัวมากกว่าด้านนอก
epinephrinเอพิเนฟรินดู adrenalin
equal sets [identical sets]เซตที่เท่ากันเซต A เท่ากับเซต B หมายถึง สมาชิกทุกตัวของเซต A เป็นสมาชิกของเซต B และสมาชิกทุกตัวของเซต B เป็นสมาชิกของเซต A
equationสมการประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับ  
equilateral triangleรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามยาวเท่ากัน
equilibriumสภาพสมดุล, สมดุลสภาพที่วัตถุสามารถรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุนั้น คือ หยุดนิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว หรือหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัว
equilibrium constantค่าคงที่สมดุลค่าที่ได้จากความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์กับสารตั้งต้น ณ ภาวะสมดุล  ใช้สัญลักษณ์ K ค่านี้จะบอกให้ทราบว่า การเปลี่ยนแปลงนั้น ดำเนินไปข้างหน้าได้มากน้อยเพียงใด
equilibrium stateภาวะสมดุลภาวะที่เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ เมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับมีค่าเท่ากัน แสดงได้ด้วยสมการดังตัวอย่าง
equipotential lineเส้นสมศักย์เส้นที่ต่อจุดต่าง ๆ ที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากันในสนามไฟฟ้า เส้นสมศักย์ตั้งฉากกับเส้นแรงไฟฟ้าเสมอ
equisetumหญ้าถอดปล้องพืชพวกหนึ่งในไฟลัมเทอโรไฟตา เรียกทั่วไปว่า หญ้าถอดปล้อง หรือ หญ้าหางม้า
equivalent equationsสมการสมมูลสมการที่มีคำตอบชุดเดียวกัน  เช่น x2 = 1   และ   x4 = 2x2 - 1
equivalent statementsข้อความสมมูลข้อความสองข้อความที่มีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณี กรณีต่อกรณี
erosionการกร่อนกระบวนการทางธรรมชาติที่เศษหิน ดิน ถูกพัดพาไปจากเดิมเนื่องจากแรงน้ำแรงลม แรงโน้มถ่วงโลก และธารน้ำแข็ง
errorความคลาดเคลื่อนค่าที่แตกต่างกันระหว่างค่าที่คำนวณหรือวัดได้ กับค่าที่ถูกต้องเป็นจริง
erythrocyte [red blood cell]เซลล์เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดที่มีฮีโมโกลบินเป็นส่วนประกอบ พบในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ช่วยในการลำเลียงออกซิเจนไปให้แก่เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย  สำหรับเม็ดเลือดแดงในคนมีรูปร่างกลมแบน ตรงกลางเว้าทั้งสองด้าน ไม่มีนิวเคลียส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.5 - 8.5 ไมครอน
escape velocityความเร็วหลุดพ้นความเร็วต่ำสุดของวัตถุที่สามารถหลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงของโลก หรือดวงจันทร์ หรือดาวเคราะห์อื่น ๆ เช่น ยานอวกาศจะต้องมีความเร็วอย่างน้อย 11,200 เมตรต่อวินาที  จึงจะเคลื่อนที่หลุดพ้นออกจากสนามความโน้มถ่วงบริเวณผิวโลกได้
esophagusหลอดอาหารหลอดซึ่งเป็นทางผ่านของอาหารอยู่ระหว่างคอหอยกับกระเพาะอาหาร  หลอดอาหารของคนยาวประมาณ 24 เซนติเมตร
essential amino acidกรดอะมิโนที่จำเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายคนสังเคราะห์ไม่ได้ ต้องได้รับจากอาหาร กรดอะมิโนที่จำเป็นมีหลายชนิด  เช่น วาลีน ไลซีน อาร์จินีน เป็นต้น
esterเอสเทอร์สารประกอบที่เกิดจากแอลกอฮอล์ทำปฏิกิริยากับกรดอินทรีย์ สูตรโครงสร้างทั่วไปคือ     เช่น ไขมันเป็นเอสเทอร์ชนิดหนึ่ง
esterificationเอสเทอริฟิเคชันการทำให้เกิดสารประกอบเอสเทอร์จากปฏิกิริยาระหว่างกรดอินทรีย์กับแอลกอฮอล์  
estrogenอีสโทรเจนฮอร์โมนเพศหญิงส่วนใหญ่สร้างจากฟอลลิเคิลในรังไข่ ฮอร์โมนนี้มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมลักษณะเพศหญิง
ethanol [ethyl alcohol]เอทานอลแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C2H5OH เป็นของเหลวไม่มีสี มีจุดหลอมเหลว -144oC  จุดเดือด 78.4oC ละลายได้ในน้ำและตัวทำละลายบางชนิด ใช้เป็นเชื้อเพลิง ตัวทำละลาย
etherอีเทอร์สารอินทรีย์ซึ่งมีสูตรโครงสร้างทั่วไป คือ R - O - R´ เช่น ไดเอทิลอีเธอร์(C2H5 - O - C2H5)  เป็นของเหลวไม่มีสี ใช้เป็นยาสลบและตัวทำละลาย
ethyl alcoholเอทิลแอลกอฮอล์ดู ethanol
ethyleneเอทิลีนแก๊สชนิดหนึ่งไม่มีสี ติดไฟง่าย สูตรเคมีคือ C2H4
ethyneอีไทน์ดู  acetylene
Euler circuitวงจรออยเลอร์วงจรที่ผ่านจุดยอดทุกจุดและเส้นเชื่อมทุกเส้นของกราฟ
Eulerian graphกราฟออยเลอร์กราฟที่มีวงจรออยเลอร์
eureka cupถ้วยยูรีกาภาชนะที่ใช้สำหรับหาปริมาตรของวัตถุ โดยวัดจากปริมาตรของของเหลวที่ล้นออกมา  จากนั้นจึงนำไปคำนวณหาความหนาแน่นของวัตถุได้
evaporationการระเหยการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารจากสถานะของเหลวเป็นไอ
even numberจำนวนคู่จำนวนเต็มที่หารด้วย 2 แล้วได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็ม  นั่นคือ จำนวนที่อยู่ในเซต
even vertexจุดยอดคู่จุดยอดที่มีดีกรีเป็นจำนวนคู่
eventเหตุการณ์สับเซตของแซมเปิลสเปซ
excited stateสถานะถูกกระตุ้นสถานะของระบบ  เช่น อะตอม หรือโมเลกุลที่มีระดับพลังงานสูงกว่าระดับพลังงานในสถานะพื้น
excretionการขับถ่าย, การกำจัดของเสียการกำจัดสารพิษหรือของเสียที่เกิดจากขบวนการเมแทบอลิซึมออกจากเซลล์หรือร่างกายของสิ่งมีชีวิต
exoskeletonโครงร่างแข็งภายนอกโครงร่างแข็งที่ห่อหุ้มอยู่ภายนอกร่างกายของหอยและสัตว์จำพวกอาร์โทรพอด
exosphereเอกโซสเฟียร์ชั้นบรรยากาศสูงสุดถัดจากชั้นไอโอโนสเฟียร์ขึ้นไป เป็นชั้นที่มีอากาศน้อยเพราะอะตอมหรือโมเลกุลของแก๊สอยู่ห่างจากกันมาก อุณหภูมิของบรรยากาศชั้นนี้สูงกว่า 1,200 องศาเซลเซียส
exothermic changeการเปลี่ยนแปลงประเภทคายความร้อนการเปลี่ยนแปลงของระบบที่มีพลังงานสูงกว่าสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พลังงานเท่าเดิมระบบจึงคายพลังงานส่วนเกินออกสู่สิ่งแวดล้อม
exothermic reactionปฏิกิริยาคายความร้อนปฏิกิริยาที่ผลิตภัณฑ์มีพลังงานสูงกว่าสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีพลังงานเท่าเดิมระบบจึงคายพลังงานความร้อนส่วนเกินออกสู่สิ่งแวดล้อม
expansion slotช่องเสียบขยายช่องสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ซึ่งเป็นลักษณะของการ์ดส่วนต่อขยายเพิ่มเติม เช่น การ์ดแสดงผล การ์ดแลน การ์ดเสียง โมเด็ม โดยการเพิ่มอุปกรณ์แต่ละชนิดลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องคำนึงถึงจำนวนและชนิดของช่องสำหรับติดตั้งในเมนบอร์ดแต่ละรุ่น
expansion valveลิ้นขยายลิ้นที่ควบคุมการไหลของของเหลว เมื่อลิ้นนี้เปิดของเหลวที่มีความดันสูงจากท่อเล็กจะไหลไปสู่ท่อใหญ่ ของเหลวจึงมีความดันลดลง และปริมาตรเพิ่มขึ้น ทำให้เปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สและมีอุณหภูมิลดลง  เช่น ลิ้นที่ใช้ควบคุมการไหลของน้ำยาเครื่องทำความเย็น
experimentationการทดลองการทดสอบหรือพิสูจน์สมมติฐานที่มีการวางแผนการทดสอบอย่างมีระบบ แล้วลงมือทำตามที่ออกแบบไว้
explorationการสำรวจกระบวนการหนึ่งที่นำไปสู่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
exponentเลขชี้กำลังตัวเลขที่เขียนไว้ด้านบนขวาของจำนวนใด ๆ และใช้แสดงกำลังของจำนวนนั้น เช่น จำนวน 53 มี 3 เป็นเลขชี้กำลัง และ 5 เป็นฐาน
exponential equationสมการเอกซ์โพเนนเชียล (สมการเลขชี้กำลัง)สมการที่มีตัวแปรเป็นเลขชี้กำลัง เช่น 2x + 5y = 3
exponential functionฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง)ฟังก์ชันที่สามารถเขียนได้ในรูป y = ax  เมื่อ a > 0 และ a ¹ 1 เช่น  y = 2x
extensor muscleกล้ามเนื้อเอ็กเทนเซอร์กล้ามเนื้อที่ทำให้ส่วนของร่างกายเหยียดออก เช่น การเหยียดแขนหรือเหยียดขาออกไป เป็นผลมาจากการทำงานของกล้ามเนื้อเอกซ์เทนเซอร์
exterior angles (formed by two lines and a transversal)มุมภายนอก (ของเส้นตัด)ดูในเรื่อง interior angles (formed by two lines and a transversal)
external combustion engineเครื่องยนต์สันดาปภายนอกเครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงอยู่ภายนอกเครื่อง ได้แก่ เครื่องจักรไอน้ำ
external forceแรงภายนอกแรงจากนอกระบบที่ทำให้ระบบเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ เช่น ในการเปลี่ยนความเร็วหรือเปลี่ยนทิศทางของวัตถุ ที่กำลังเคลื่อนที่หรืออยู่นิ่งจะต้องมีแรงภายนอกมากระทำ
extractionการสกัดการแยกสารที่ต้องการซึ่งเป็นองค์ประกอบในของผสม  โดยใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมละลายออกมา
eye ballนัยน์ตาอวัยวะสำหรับดูสิ่งต่าง ๆ  มีโครงสร้างดังรูป      
eye lens [crystalline lens]เลนส์ตาเลนส์ลูกตาสัตว์มีลักษณะเป็นเลนส์นูน ยืดหยุ่นได้ ทำหน้าที่ปรับภาพให้ตกบนเรตินา
eyepieceเลนส์ใกล้ตาเลนส์ที่เป็นส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ หรือกล้องโทรทรรศน์  เลนส์นี้จะอยู่ใกล้ตาเมื่อใช้กล้องมองดูวัตถุ
eyespotอายสปอตส่วนที่ทำหน้าที่รับความรู้สึกเกี่ยวกับแสงสว่าง แต่ไม่ได้ทำหน้าที่รับภาพ พบในสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำบางชนิด เช่น ยูกลีนา