พจนานุกรมศัพท์ สสวท.

หมวด พจนานุกรมศัพท์ สสวท.
มีคำศัพท์ 2,896 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย B จำนวน 111 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
bacillusบาซิลลัสแบคทีเรียที่มีรูปร่างเป็นท่อน
back e.m.f.แรงเคลื่อนไฟฟ้ากลับแรงเคลื่อนไฟฟ้าซึ่งมีทิศตรงข้ามกับกระแสในวงจรตามปกติ เช่น ขณะที่ขดลวดของมอเตอร์หมุนอยู่ในสนามแม่เหล็ก ขดลวดจะตัดเส้นแรงแม่เหล็ก ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำซึ่งมีทิศตรงข้าม กับแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่มอเตอร์
backcrossผสมกลับการผสมพันธุ์โดยใช้พ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ที่มีลักษณะด้อยผสมกับรุ่นต่อ ๆ ไปของพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์เดิมนั้นเอง
bacteriaแบคทีเรียสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพวกหนึ่งมีรูปร่าง 3 แบบ คือ รูปทรงกลม รูปท่อน และรูปเกลียว ภายในเซลล์ไม่มีคลอโรฟิลล์
balanceดุลการปรับให้เท่ากัน เช่น การทำสมการเคมีให้ดุล เป็นต้น
balance graphกราฟดุลกราฟที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะของข้อมูล  สองลักษณะที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เช่น รายรับ - รายจ่าย
balance of natureดุลธรรมชาติการรักษาสภาวะแวดล้อมในระบบนิเวศให้อยู่ในสภาพสมดุล
balanced dietการกินอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนได้สัดส่วนการกินอาหารให้ครบทุกประเภทและให้ได้ปริมาณสารอาหารตามที่ร่างกายต้องการ
ballastบัลลาสต์อุปกรณ์ในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ทำหน้าที่เพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้าเพื่อจุดหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ประกอบด้วยขดลวดตัวนำหุ้มฉนวนพันอยู่บนแกนเหล็ก
bar chart [bar graph]แผนภูมิแท่งแผนภูมิที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ความยาวของแต่ละแท่งแปรตามขนาดของข้อมูล แต่ความกว้างเท่ากัน แท่งเหล่านี้อาจเรียงตามแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้
bar graphแผนภูมิแท่งดู bar chart
barkเปลือกไม้ผิวนอกของลำต้นนับตั้งแต่ชั้นของวาสคิวลาร์แคมเบียมออกมา
barometerบารอมิเตอร์อุปกรณ์วัดความดันบรรยากาศ
basal bodyเบซัลบอดีดู kinetosome
basaltหินบะซอลท์หินอัคนีชนิดหนึ่งมีสีคล้ำไม่แวววาว แข็งและทนทานต่อการผุพังสึกกร่อน
baseเบส1. สารที่แตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH- ) ในสารละลาย 2. โมเลกุลหรือไอออนที่สามารถรับโปรตอนได้  3. สารที่ละลายน้ำแล้วได้สารละลายที่มีความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนมากกว่าไฮโดรเนียมไอออน
base metalโลหะไร้สกุลธาตุหรือโลหะผสมที่ทำปฏิกิริยาได้ง่าย เช่น เหล็กจะเกิดเป็นสนิมได้ง่าย
base quantityปริมาณฐานปริมาณหลักของระบบปริมาณระหว่างประเทศ ปริมาณฐานมี 7 ปริมาณ คือ ความยาว มวล เวลา กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิอุณหพลวัติ ปริมาณของสาร และความเข้มของการส่องสว่าง
base ten numeralตัวเลขฐานสิบสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวนด้วยระบบเลขฐานสิบ เช่น  2507 2 หมายถึง 2 x 103 หรือ 2,000 5 " 5 x 102 หรือ 500 0 " 0 x 101 หรือ 0 7 " 7 x 100 หรือ 7
base unitหน่วยฐานหน่วยของปริมาณฐาน หน่วยฐานมี 7 หน่วย คือ เมตร กิโลกรัม วินาที แอมแปร์ เคลวิน โมล แคนเดลา (ดู base quantity ประกอบ)
basic strengthความแรงของเบสสมบัติของเบสอย่างหนึ่งเมื่อละลายน้ำ โดยพิจารณาจากความสามารถในการรับโปรตอน(H+) หรือการแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออน(OH-)  ถ้าเบสชนิดใดรับ H+ หรือแตกตัวได้ OH- ได้น้อย จัดเป็นเบสอ่อน
batteryแบตเตอรี่เซลล์ไฟฟ้าตั้งแต่ 2 เซลล์ ขึ้นไปนำมาต่อรวมเข้าเป็นหน่วยเดียวกัน โดยต่อแบบอนุกรมหรือแบบขนาน
bauxiteบอกไซต์แร่ชนิดหนึ่งเป็นสารประกอบออกไซด์ของอะลูมิเนียม (Al2O3.xH2O) เกิดจากการผุพังทำลายโดยธรรมชาติของหินที่มีอะลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบ  แร่ชนิดนี้นำมาใช้ถลุงเอาโลหะอะลูมิเนียม
beakerบีกเกอร์เป็นอุปกรณ์ใช้ในการทดลอง  ดูรูป  
beatบีตเสียงดังและเสียงค่อยสลับกันซึ่งเกิดจากการแทรกสอดของคลื่นเสียงสองขบวนซึ่งมีความถี่ต่างกันเล็กน้อย  จำนวนบีตส์ที่เกิดขึ้นต่อวินาทีหรือความถี่บีตส์จะเท่ากับผลต่างของความถี่ของคลื่นเสียงสองขบวนนั้น
bell-shaped curveเส้นโค้งรูประฆังดู normal curve
Benedict's solutionสารละลายเบเนดิกส์สารละลายที่ใช้ทดสอบน้ำตาลกลูโคสหรือน้ำตาลอื่น ๆ ที่มีหมู่แอลดีไฮด์  เตรียมขึ้นจากการผสมสารละลายโซเดียมซิเตรต(หรือตาร์เตรต) และสารละลายคอปเปอร์(II) ซัลเฟต  ถ้าน้ำตาลหรือสารที่นำมาทดสอบมีหมู่แอลดีไฮด์ผสมอยู่ จะเกิดตะกอนสีอิฐของคอปเปอร์(I) ออกไซด์
benzoic acidกรดเบนโซอิกกรดอินทรีย์สูตรเคมีคือ C6H5COOH เป็นของแข็งสีขาว จุดหลอมเหลว 122 °C กรดนี้หรือเกลือของกรดนี้ใช้เป็นสารกันบูด
beriberiโรคเหน็บชาโรคที่มีอาการชาบริเวณปลายเท้าและปลายมือ โรคนี้เกิดขี้นเนื่องจากร่างกายขาดวิตามิน B1
beta ray [β-ray]รังสีบีตารังสีชนิดหนึ่งที่แผ่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสี ธาตุกัมมันตรังสีบางธาตุแผ่รังสีบีตาที่เป็นอิเล็กตรอน แต่ธาตุกัมมันตรังสีบางธาตุแผ่รังสีบีตาที่เป็นโพซิตรอน มีอำนาจการทะลุผ่านสูงกว่ารังสีแอลฟา
beta sulphur [β sulphur]กำมะถันบีตาดู  monoclinic sulphur
beta-cell, Β-cellเบตาเซลล์กลุ่มเซลล์เล็ก ๆ ในไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ของตับอ่อนทำหน้าที่สร้างอินซูลิน    
bevel gearsเฟืองดอกจอกชุดเฟืองที่มีลักษณะคล้ายกรวย ฟันของเฟือกดอกจอกมีทั้งแบบตรงและแบบเฉียง เฟืองดอกจอกทำหน้าที่ส่งกำลังเพื่อเปลี่ยนแกนหมุนของเพลา โดยจะใช้เฟืองดอกจอก 2 ตัว ประกบกันทำมุม 90 องศา
bicuspid valveลิ้นไบคัสปิดลิ้นที่อยู่ระหว่างหัวใจห้องบนด้านซ้ายและหัวใจห้องล่างด้านซ้ายในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
bileน้ำดีของเหลวที่ตับสร้างขึ้นมีสีเขียวแกมเหลือง  ประกอบด้วย เกลือน้ำดี และสารอินทรีย์อื่น ๆ
bile saltเกลือน้ำดีสารที่ตับสร้างขึ้นมีอยู่ในน้ำดี สารนี้จะทำให้ก้อนไขมันมีอนุภาคเล็กลงเพื่อทำปฏิกิริยากับลิเพสได้ง่ายขึ้น ปฏิกิริยานี้จะได้กรดไขมัน และกลีเซอรอลที่ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้
bimetallic stripแผ่นโลหะคู่แผ่นโลหะต่างชนิด 2 แผ่นซึ่งมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวไม่เท่ากันเชื่อมประกบไว้ติดกัน เมื่อได้รับความร้อนแผ่นโลหะคู่นี้จะโค้งงอ ใช้เป็นส่วนประกอบของสวิตช์อัตโนมัติ
binary fissionการแบ่งแยกเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กันการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของโพรทิสต์ โดยการแบ่งเซลล์ 1 เซลล์เป็น  2 เซลล์ คือ นิวเคลียส จะแบ่งตัวก่อนแล้วไซโทพลาซึมจะแบ่งตามกลายเป็น 2 เซลล์
binary number systemระบบตัวเลขฐานสองดู binary numeral system
binary numeral system (binary number system)ระบบตัวเลขฐานสองระบบที่แสดงตัวเลขแทนจำนวนโดยการเพิ่มทีละ 2 หรือทวีคูณของ 2 เช่น                1012 หมายถึง 1 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 หรือ 5      102 หมายถึง 1 x 21 + 0 x 20 หรือ 2
binding energyพลังงานยึดเหนี่ยวการรวมตัวของโปรตอนและนิวตรอนเป็นนิวเคลียส จะปล่อยพลังงานออกมา เรียกพลังงานนี้ว่า พลังงานยึดเหนี่ยว พลังงานยึดเหนี่ยวนี้เทียบเท่ากับมวลพร่อง มวลพร่อง = มวลโปรตอน + มวลนิวตรอน - มวลนิวเคลียส ตัวอย่าง โปรตอน 1 ตัวรวมกับนิวตรอน 1 ตัว เป็นดิวเทอรอน จะปล่อยพลัง
binocularกล้องสองตากล้องที่ใช้ส่องดูวัตถุด้วยตาทั้ง 2 ข้างพร้อมกัน  เช่น กล้องจุลทรรศน์สองตา  กล้องโทรทรรศน์สองตา เป็นต้น
binomial coefficientสัมประสิทธิ์ทวินามสัมประสิทธิ์ที่ปรากฏในแต่ละพจน์ของการกระจาย (a+b)n   เช่น (a+b)2  = a2 + 2ab + b2   สัมประสิทธิ์ทวินาม คือ 1 , 2, 1 ซึ่งเป็นค่าคงตัวที่คูณอยู่กับ a2 , ab และ b2 ตามลำดับ
binomial theoremทฤษฎีบททวินามทฤษฎีที่ว่าด้วยการกระจาย (a+b)n เมื่อ a และ b  เป็นจำนวนจริงและ n เป็นจำนวนเต็มบวก
biochemical oxygen demand (BOD)ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (บีโอดี)ปริมาณของออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ไปในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ  ค่าบีโอดีเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งในการวัดคุณภาพของน้ำ
biogenesisไบโอเจเนซิสทฤษฎีที่กล่าวว่าสิ่งมีชีวิตมีกำเนิดมาจากสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ก่อนแล้วเท่านั้น
biological controlการควบคุมโดยชีววิธีวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ โดยใช้สิ่งมีชีวิตด้วยกันปราบหรือทำลายกันเอง เช่น เลี้ยงปลาหางนกยูงให้คอยกินลูกน้ำเพื่อกำจัดยุง เลี้ยงต่อ แตนบางชนิดให้ทำลายตัวหนอนบางอย่าง เป็นต้น
biological factorปัจจัยทางชีวภาพ, องค์ประกอบทางชีวภาพ, สภาพแวดล้อมทางชีวภาพสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมและมีอิทธิพลต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง เช่น สาหร่ายเป็นปัจจัยทางชีวภาพของปลา เป็นต้น
biological science [biology, life science]วิทยาศาสตร์ชีวภาพกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ แบ่งเป็นกลุ่มวิชาใหญ่ ๆ 2 กลุ่ม คือ พฤกษศาสตร์และสัตววิทยา
biologyชีววิทยาดู  biological science
BIOS (Basic Input Output System)ไบออสไบออสทำหน้าที่เก็บข้อมูล โปรแกรมและคำสั่งพื้นฐานที่สำคัญในการเริ่มต้นกระบวนการบูตของเครื่องคอมพิวเตอร์
biosphereไบโอสเฟียร์, ชีวภาคส่วนของโลกที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ได้แก่ บรรยากาศระดับต่ำ น้ำ และดิน
biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้สิ่งมีชีวิต หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามที่ต้องการ
biotinไบโอทิน, วิตามินบี 7วิตามิน B ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C10H16O3N2S ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสำหรับเลี้ยงจุลินทรีย์
bipolar neuronเซลล์ประสาทสองขั้วเซลล์ประสาทที่มีใยประสาทออกจากตัวเซลล์ 2 เส้นเช่น เซลล์ประสาทรับกลิ่น เป็นต้น
birth controlการคุมกำเนิดการควบคุมอัตราการเกิดของสิ่งมีชีวิต เช่น มนุษย์หรือสัตว์บางชนิด เป็นต้น
birth rateอัตราการเกิดจำนวนประชากรที่เกิดต่อประชากรทั้งหมดต่อหนึ่งหน่วยเวลา
bitบิตหน่วยของข้อมูลที่เล็กที่สุดซึ่งถูกแทนด้วยตัวเลขฐานสองในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยตัวเลขสองตัว คือ '0' และ '1' 
bituminous coalถ่านหินบิทูมินัสถ่านหินชนิดหนึ่งมีสีน้ำตาลเข้มหรือดำ ประกอบด้วยคาร์บอนประมาณ 80-90% ใช้เป็นเชื้อเพลิงมีคุณภาพดีกว่าลิกไนต์
black lightแสงดำดู ultraviolet rays
blast diseaseโรคใบไหม้โรคของพืชที่เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่ง ระยะแรกใบจะมีจุดสีน้ำตาลเกิดขึ้น ต่อมาจุดจะขยายกว้างออกไป ทำให้ใบแห้งและต้นพืชจะตายในที่สุด
bleaching substanceสารฟอกจางสารเคมีที่มีสมบัติเป็นตัวออกซิไดซ์หรือรีดิวซ์สารอื่นแล้วทำให้สีจางลงหรือสีหายไป ใช้ในการฟอกสีของแป้งน้ำมัน ไขมัน เส้นใย  ฯลฯ
blind spotจุดบอดบริเวณหนึ่งบนจอตา เป็นบริเวณที่ไม่ไวต่อแสงอยู่กึ่งกลางขั้วมัดประสาทตาซึ่งโยงไปสู่สมอง มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 - 3 มิลลิเมตร  ถ้าภาพของวัตถุตกที่บริเวณนี้ สมองจะไม่รายงานในการเห็นวัตถุ
blogบล็อกระบบการบันทึกข้อมูลลำดับเหตุการณ์ในแต่ละวัน ประสบการณ์ ความคิดของผู้เขียนบล็อกผ่านเว็บไซต์ ในรูปแบบการนำเสนอหัวข้อ ซึ่งผู้อื่นสามารถอ่านและแสดงความเห็นได้
bloodเลือดของเหลวที่ประกอบด้วยเม็ดเลือดและน้ำเลือด มีอยู่ในร่างกายของสัตว์บางชนิด ทำหน้าที่ลำเลียงแก๊สและสารต่าง ๆ
blood circulationการหมุนเวียนของเลือดการไหลเวียนของเลือดภายในร่างกายโดยอาศัยแรงดันจากหัวใจ
blood clottingการแข็งตัวของเลือดการแข็งตัวของเลือด กระบวนการที่มีการสร้างไฟบรินอุดรอยฉีกขาดของหลอดเลือดบริเวณบาดแผล ทำให้เลือดหยุดไหล
blood corpuscleเม็ดเลือดเซลล์ที่อยู่ในเลือด ได้แก่ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด
blood pressureความดันเลือดความดันในหลอดเลือดที่เกิดจากการบีบตัวของหัวใจ ทำให้เลือดเคลื่อนที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายได้ การวัดความดันเลือดโดยทั่วไปจะวัดเป็น 2 ระยะ คือ ขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัว
blood smearบลัดสเมียร์การทำให้เลือดแผ่กระจายออกไปบนแผ่นสไลด์เพื่อศึกษาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์
blueprint paperกระดาษพิมพ์เขียวกระดาษที่ฉาบด้วยสารผสม ซึ่งมีส่วนประกอบของเฮกซาไซยาโนเฟอเรต (III) ไอออนและไอร์ออน (III) ไอออน เมื่อถูกแสงแดดไอร์ออน (III) ไอออนจะถูกรีดิวซ์โดย ซิเตรตไอออนได้เป็นสารสีน้ำเงิน ซึ่งจะทำให้ติดคงทนเมื่อล้างด้วยน้ำ ใช้ในการอัดสำเนาแบบแปลนก่อสร้าง
bluetoothบลูทูทโพรโทคอลที่ใช้คลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz. ในการรับส่งข้อมูลโดย คล้ายกับแลนไร้สาย ตามมาตรฐาน IEEE 802.15 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ต่อพ่วงไร้สายอื่นๆ เช่น เครื่องพิมพ์ เมาส์ คีย์บอร์ด พีดีเอ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แ
BODบีโอดีดู  biochemical oxygen demand (BOD)
body (of a table)ตัวเรื่องข้อความหรือตัวเลขที่แสดงไว้ในตารางสถิติ  (ดู statistical table ประกอบ)
boiling pointจุดเดือดอุณหภูมิซึ่งของเหลว มีความดันไอเท่ากับความดันของบรรยากาศรอบ ๆ และของเหลวกำลังเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอ  เช่น น้ำบริสุทธิ์ มีจุดเดือด 100 ํ C ที่ความดันปกติ
Boltzmann constantค่าคงตัวโบลต์ซมันน์ค่าคงตัวสากลค่าหนึ่งซึ่งใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีจลน์ของแก๊ส  ใช้สัญลักษณ์ kB มีค่า 1.3806 x 10-23JK-1
bondพันธะดู  chemical bond
bond dissociationการสลายพันธะการใช้พลังงานเพื่อสลายแรงที่ยึดอะตอมไว้ด้วยกัน
bond energyพลังงานพันธะพลังงานที่ใช้สลายพันธะซึ่งยึดเหนี่ยวอะตอมคู่หนึ่งในโมเลกุลไว้ด้วยกัน เมื่อโมเลกุลนั้นอยู่ในสถานะแก๊ส
bond formationการเกิดพันธะการที่อะตอมตั้งแต่ 2 อะตอมมารวมกัน หรือยึดกันไว้ด้วยแรงยึดเหนี่ยว  ในการสร้างพันธะจะคายพลังงานออกมา
bond lengthความยาวพันธะระยะเฉลี่ยระหว่างนิวเคลียสของอะตอมคู่ที่สร้างพันธะโคเวเลนต์
bone blackถ่านกระดูกถ่านที่ได้จากการกลั่นสลายกระดูกสัตว์ ใช้ในการกรองและฟอกจางสี  เช่น ใช้ฟอกสีของน้ำตาลให้ขาวบริสุทธิ์ เป็นต้น
bone marrowไขกระดูกเนื้อเยื่อที่อยู่ในโพรงกระดูก พบมากในโพรงกระดูกท่อนยาว ๆ เช่น กระดูกแขนหรือกระดูกขา ไขกระดูกมี 2 ชนิดคือ ชนิดสีเหลืองและสีแดง ทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงให้กับร่างกาย
boraxบอแรกซ์สารประกอบของธาตุโบรอน  สูตรเคมีคือ  Na2B4O7 . 10 H2O เป็นสารพิษที่มีผลต่อระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ ใช้ประโยชน์ในการทำแก้วชนิดใส ทำยาฆ่าวัชพืช ทำสารยับยั้งการเป็นสนิม
botanyพฤกษศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพแขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับพืช
boundary testการทดสอบค่าที่ขอบการเตรียมข้อมูลสำหรับทดสอบโปรแกรม โดยการค้นหาว่าช่วงของข้อมูลที่ถูกต้องคืออะไร แล้วเตรียมข้อมูลทดสอบที่มีค่าอยู่ตรงขอบของช่วงดังกล่าวพอดี เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าโปรแกรมจัดการกับข้อมูลดังกล่าวได้อย่างถูกต้องหรือไม่
Bowman's capsuleโบว์แมนแคปซูลส่วนหนึ่งของหน่วยไตมีลักษณะเป็นกระเปาะกลมประกอบด้วยผนัง 2 ชั้น ภายในมีโกลเมอรูลัสหรือ กลุ่มหลอดเลือดฝอย
Boyle's lawกฎของบอยล์กฎที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของแก๊สในภาชนะปิด คือเมื่ออุณหภูมิคงตัง ความดันของแก๊สแปรผกผันกับปริมาตรของแก๊ส
braking distanceระยะห้ามล้อช่วงระยะทางจากตำแหน่งเริ่มเหยียบห้ามล้อจนถึงตำแหน่งที่รถหยุด
breaking pointจุดแตกหักตำแหน่งที่เมื่อออกแรงดึงวัสดุ วัสดุเริ่มขาดออกจากกัน
breathingการสูดลมหายใจการสูดอากาศเข้าไปในปอดและปล่อยอากาศออกจากปอด เป็นขั้นหนึ่งของกระบวนการหายใจในสัตว์ชั้นสูง
brecciaหินกรวดเหลี่ยมหินตะกอนชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายหินกรวดมน  ประกอบด้วยชิ้นส่วนของหินชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นเหลี่ยมขนาดใหญ่กว่าเม็ดทรายและยึดกันอยู่ด้วยตัวประสานเช่น แคลเซียมคาร์บอเนต เป็นต้น
broadband modemบรอดแบนด์โมเด็มโมเด็มทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลดิจิทัลจากคอมพิวเตอร์ผ่านทางสายเคเบิลทีวี สามารถรับและส่งข้อมูลได้สูง
broadcasting rice cultivationการทำนาหว่านการปลูกข้าวโดยเอาข้าวเปลือก หรือข้าวงอกหว่านลงไปในนาที่เตรียมไว้ ปล่อยให้ต้นข้าวเจริญเติบโตในนานั้นโดยไม่มีการย้ายกล้า
bromineโบรมีนธาตุในหมู่เฮโลเจนหรือหมู่ VII ของตารางธาตุ มีเลขอะตอม 35 สัญลักษณ์ Br เป็นของเหลวสีแดงเข้ม กลิ่นฉุนแสบจมูกและเป็นพิษ มีจุดเดือด 58.8oC ใช้ทำสารประกอบในการถ่ายรูปและทำยา
bromothymol blue [bromthymol blue]โบรโมไทมอลบลูสารเคมีที่เป็นอินดิเคเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้ทดสอบความเป็นกรดหรือเบสของสารละลาย มีช่วงการเปลี่ยนสีที่ pH ระหว่าง 6.0 - 7.6
bromthymol blueบรอมไทมอลบลูดู  bromothymol blue
bronchioleหลอดลมฝอยหลอดเล็ก ๆ ที่แตกแขนงออกมาจากหลอดลมและแยกแขนงออกไปทั่วปอด  มีหน้าที่ลำเลียงอากาศ
bronchusขั้วปอด, หลอดลมหลอดซึ่งแยกออกจากหลอดลมไปยังปอด
Bronsted-Lowry theoryทฤษฎีกรด-เบสเบรินสเตด- ลาวรีทฤษฎีกรด-เบสที่นักวิทยาศาสตร์  ชาวอังกฤษชื่อ T.M. Lowry (1874 - 1936) และนักวิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์ก ชื่อ J. N. Bronsted (1879 -1944) ต่างคนต่างได้เสนอเมื่อปี ค.ศ. 1923 โดยอธิบายความหมายของกรด-เบส ในเรื่องของการให้หรือรับโปรตอนดังนี้ กรดคือสารที่ให้โปรตอนแล
bronzeทองสัมฤทธิ์โลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุก ซึ่งอาจมีสัดส่วนต่าง ๆ  กัน บางครั้งอาจเติมโลหะอื่นด้วย  เช่น สังกะสี ตะกั่ว หรือ นิกเกิล เป็นต้น
brown riceข้าวกล้องดู  husked rice
brown spot diseaseโรคใบจุดสีน้ำตาลโรคข้าวเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่ง ถ้าเกิดที่เมล็ดข้าวจะทำให้มีคุณภาพไม่ดี เมื่อนำไปสีจะหักง่ายและถ้าเกิดที่ใบของต้นกล้า จะมีลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปไข่ และถ้าเกิดมากจะทำให้ต้นกล้าตายในที่สุด
buddingการแตกหน่อ, การแตกตาการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแบบหนึ่ง เกิดขึ้นโดยส่วนของเซลล์ หรือกลุ่มเซลล์เจริญยื่นออกมาจากลำตัวหรือลำต้นเดิม  แล้วค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงรูปร่างจนคล้ายตัวเดิมหรือต้นเดิม จากนั้นจะเจริญขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดสามารถจะดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง มักพบในสิ่งมีชีวิตชั้นต
buffer solutionสารละลายบัฟเฟอร์สารละลายที่มี pH เกือบคงที่เมื่อหยดสารละลายกรดหรือเบสจำนวนเล็กน้อยลงไปประกอบขึ้นด้วยตัวละลาย 2 ชนิดผสมกัน  กล่าวคือ ถ้าตัวละลายชนิดหนึ่งเป็นกรดอ่อน อีกชนิดหนึ่งก็ต้องเป็นเกลือที่มีไอออนลบเหมือนกับกรดอ่อนนั้น เช่น สารละลายของกรดแอซีติก (CH3COOH) ที่ผสมรวมก
buretteบิวเรตต์อุปกรณ์ใช้วัดปริมาตรของของเหลวในการไทเทรต มักทำด้วยแก้วใสและมีมาตราส่วนบอกปริมาตรไว้อย่างละเอียด และมีที่ปิดเปิดควบคุมการไหลของของเหลว  ดูรูป   
busบัสระบบส่งถ่ายข้อมูลและคำสั่งระหว่างอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า
bus topologyเครือข่ายแบบบัสรูปแบบเครือข่ายที่มีโครงสร้างไม่ยุ่งยาก สถานีทุกสถานีในเครือข่ายจะเชื่อมต่อเข้ากับสายสื่อสารหลักเพียงสายเดียว
bus widthความกว้างบัสขนาดของบัส ซึ่งกำหนดโดยจำนวนบิตที่คอมพิวเตอร์สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ในหนึ่งครั้ง
butanoic acidกรดบิวทาโนอิกกรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C3H7COOH เป็นของเหลว มีจุดเดือด 163.3 °C ใช้ในการเตรียมกลิ่นสังเคราะห์ เช่น เมื่อรวมกับเมทิลแอลกอฮอล์จะได้สารมีกลิ่นเหมือนมะละกอสุก เป็นต้น
byteไบต์หน่วยของข้อมูล ที่แทนด้วยตัวเลขฐานสองขนาด 8 บิต ใช้เก็บตัวอักขระ 1 ตัว