ทรัพย์สินทางปัญญา

หมวด ทรัพย์สินทางปัญญา
มีคำศัพท์ 94 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A จำนวน 8 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Abstractบทคัดย่อ / สาระสังเขป เอกสารสิทธิบัตรบทคัดย่อ / สาระสังเขป เอกสารสิทธิบัตร
Agent (patent )ตัวแทนยื่นจดสิทธิบัตรที่ไม่ใช่นักกฎหมาย ที่มีการลงทะเบียนไว้กับสำนักงานสิทธิบัตรตัวแทนยื่นจดสิทธิบัตรที่ไม่ใช่นักกฎหมาย ที่มีการลงทะเบียนไว้กับสำนักงานสิทธิบัตร
Applicantผู้ขอรับสิทธิบัตร / เจ้าของสิทธิบัตรผู้ขอรับสิทธิบัตร / เจ้าของสิทธิบัตร
Applicant's Country Codeรหัสประเทศสัญชาติผู้ขอรับสิทธิบัตรรหัสประเทศสัญชาติผู้ขอรับสิทธิบัตร
Application Dateวันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรวันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตร
Application No.เลขที่คำขอรับสิทธิบัตรเลขที่คำขอรับสิทธิบัตร
Assigneeผู้ขอถือสิทธิ / เจ้าของสิทธิบัตรผู้ขอถือสิทธิ / เจ้าของสิทธิบัตร
Assignorผู้โอนสิทธิผู้โอนสิทธิ