เศรษฐศาสตร์

หมวด เศรษฐศาสตร์
มีคำศัพท์ 1,137 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย W จำนวน 13 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Wage incentiveสิ่งจูงใจในรูปค่าจ้างสิ่งจูงใจในรูปค่าจ้าง
Wage scaleลำดับขั้นค่าจ้างลำดับขั้นค่าจ้าง
Wage-price policyนโยบายกำหนดค่าจ้างตามราคานโยบายกำหนดค่าจ้างตามราคา
Water consumptionการใช้น้ำการใช้น้ำ
Water supplyการประปาการประปา
Wholesale priceราคาขายส่งราคาขายส่ง
Wholesale tradeการค่าส่งการค่าส่ง
Woment in agricultureสตรีในภาคการเกษตรสตรีในภาคการเกษตร
Woment's coperativesสหกรณ์ของสตรีสหกรณ์ของสตรี
Workers participationการมีส่วนร่วมของคนทำงานการมีส่วนร่วมของคนทำงาน
Workers representationการเป็นตัวแทนคนทำงานการเป็นตัวแทนคนทำงาน
Workers self managementการจัดการโดยคนทำงานเองการจัดการโดยคนทำงานเอง
World monetary orderระเบียบการเงินของโลกระเบียบการเงินของโลก