เศรษฐศาสตร์

หมวด เศรษฐศาสตร์
มีคำศัพท์ 1,137 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย V จำนวน 7 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Variable rate bondพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยผันแปรพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยผันแปร
Vegetable fatไขมันพืชไขมันพืช
Vegetable juiceน้ำผักคั้นน้ำผักคั้น
Vegetable oilน้ำมันพืชน้ำมันพืช
Venture capitalเงินลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยงเงินลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยง
Venture capital companyบริษัทที่ลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยงบริษัทที่ลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยง
Vertical integrationการรวมหน่วยตามแนวตั้งการรวมหน่วยตามแนวตั้ง