เศรษฐศาสตร์

หมวด เศรษฐศาสตร์
มีคำศัพท์ 1,137 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย U จำนวน 11 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Underground economyเศรษฐกิจใต้ดินเศรษฐกิจใต้ดิน
Underwritingการประกันการจัดจำหน่ายการประกันการจัดจำหน่าย
Unit of accountหน่วยวัดมูลค่า (ในการลงบัญชี)หน่วยวัดมูลค่า (ในการลงบัญชี)
Unit of accountหน่วยมาตรฐานทางการเงินหน่วยมาตรฐานทางการเงิน
Urban conditionสภาพของเมือง สภาพของเมือง
Urban conditionสภาพชุมชนในเมืองสภาพชุมชนในเมือง
Urban developmentการพัฒนาเมืองการพัฒนาเมือง
Urban economicsเศรษฐศาสตร์เมืองเศรษฐศาสตร์เมือง
Urban planningการวางผังเมืองการวางผังเมือง
Urban sociologyสังคมวิทยาเมืองสังคมวิทยาเมือง
User chargeค่าใช้บริการค่าใช้บริการ