เศรษฐศาสตร์

หมวด เศรษฐศาสตร์
มีคำศัพท์ 1,137 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย O จำนวน 9 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Occupational hygieneอนามัยเกี่ยวกับงานอาชีพอนามัยเกี่ยวกับงานอาชีพ
Occupational mobilityการเปลี่ยนอาชีพการเปลี่ยนอาชีพ
Occupational therapyอาชีวะบำบัดอาชีวะบำบัด
Octal numberเลขฐานแปด เลขฐานแปด
Offshore bankingการธนาคารนอกประเทศการธนาคารนอกประเทศ
Offshore processingการแปรรูปนอกประเทศการแปรรูปนอกประเทศ
Oligopolyการผูกขาดโดยผู้ขายน้อยรายการผูกขาดโดยผู้ขายน้อยราย
one-sided marketไม่ระบุศัพท์บัญญัติตลาดฝ่ายเดียว
Optimization modelตัวแบบการหาค่าเหมาะที่สุดตัวแบบการหาค่าเหมาะที่สุด