เศรษฐศาสตร์

หมวด เศรษฐศาสตร์
มีคำศัพท์ 1,137 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย L จำนวน 9 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Labour absorptionการดูดกลืนแรงงานการดูดกลืนแรงงาน
Labour movementการเคลื่อนไหวด้านแรงงานการเคลื่อนไหวด้านแรงงาน
Labour movementขบวนการแรงงานขบวนการแรงงาน
Laissez-passerใบผ่านใบผ่าน
Land capabilityศักยภาพของที่ดินศักยภาพของที่ดิน
Land ownershipกรรมสิทธิ์ที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ดิน
Lead managerผู้นำการจัดจำหน่ายผู้นำการจัดจำหน่าย
Leasingการเช่าทรัพย์การเช่าทรัพย์
Low Carbon Economyไม่ระบุศัพท์บัญญัติเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ