ธุรกิจ

หมวด ธุรกิจ
มีคำศัพท์ 20 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A จำนวน 2 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
ABC
D
E
F
GHI
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Arbitrageการค้ากำไรการค้ากำไร
Association of Souteast Asian Nationsสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ASEANสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้