เทคโนโลยีชีวภาพ

หมวด เทคโนโลยีชีวภาพ
มีคำศัพท์ 24 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A จำนวน 2 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
ABC
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
ST
U
V
W
X
Y
Z
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Anthraxไม่ระบุศัพท์บัญญัติแอนแทร็กซ์ อาการติดเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส แอนทราซิส (Bacillus anthracis)
Antitoxinไม่ระบุศัพท์บัญญัติสารต้านพิษ