ดาราศาสตร์

หมวด ดาราศาสตร์
มีคำศัพท์ 19 รายการ
เลือกตัวอักษรเพื่อแสดงรายการคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้น หรือค้นหาคำในช่องค้นหาด้านล่าง
มีคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย A จำนวน 17 รายการ
ค้นหา คำที่เผยแพร่แล้ว
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
คำศัพท์ศัพท์บัญญัติอักษรย่อความหมาย
Abel Catalogueบัญชีเอเบลล์บัญชีเอเบลล์
Aberrationความคลาดความคลาด
ablationการเสียดก่อนการเสียดก่อน
absolute brightnessความส่งสว่างสัมบูรณ์ความส่งสว่างสัมบูรณ์
absolute luminosityสภาพส่งสว่างสัมบูรณ์สภาพส่งสว่างสัมบูรณ์
absolute magnitudeโชติมาตรสัมบูรณ์โชติมาตรสัมบูรณ์
absolute temperatureอุณหภูมิสัมบูรณ์อุณหภูมิสัมบูรณ์
absolute zeroศูนย์สัมบูรณ์ศูนย์สัมบูรณ์
absorption nebulaเนบิวลามืดเนบิวลามืด
abundanceสัดส่วนธาตุสัดส่วนธาตุ
accelerationความเร่งความเร่ง
acceleration of gravityความเร่งโน้มถ่วงความเร่งโน้มถ่วง
accretionการพอกพูนมวลการพอกพูนมวล
accretion discจานพอกพูนมวลจานพอกพูนมวล
achondriteอุกาบาตหินเนื้อเม็ดอุกาบาตหินเนื้อเม็ด
achromat เลนส์อรงค์เลนส์อรงค์
achromatic lensเลนส์รงค์เลนส์รงค์